Kategorie

Týdenní Aktuality

1 Čerpadla
Spolehlivý a úsporný kotel na tuhá paliva s vlastními rukama
2 Palivo
Mini ruská trouba "Housekeeper" s vlastními rukama
3 Čerpadla
Co je lepší chladič nebo konvektor - výhody a nevýhody, rozdíly
4 Kotle
Jak vyrobit vodíkový generátor doma
Hlavní / Kotle

Proč potřebujeme termostatický ventil pro podlahové vytápění - princip fungování a pravidla volby


V poslední době patřila teplá podlaha k luxusním předmětům. Nyní bylo zřejmé, že taková možnost vytápění je nejvhodnější pro vytvoření ideálního vnitřního mikroklimatu. Při jednoduché montáži radiátorů se horký vzduch okamžitě zvedá a podlaha zcela vychladne. Výsledkem je odchylka od norem, podle kterých by ukazatele teploty byly pro člověka příznivé. Ve stejném článku budeme hovořit o třícestném ventilu pro teplou podlahu, popíšeme jeho charakteristiky a typy.

Ideální teplota v obývacím pokoji

Podle přijatých standardů by teplota vzduchu na úrovni hlavy měla dosáhnout 20 a u nohou by měla být asi 22-24. Je třeba poznamenat, že takové podmínky nelze vytvořit pouze pomocí vyhřívání stěn. Vzhledem k zvláštnosti cirkulace vzduchu budou jeho spodní vrstvy zahřívány nejméně - bez ohledu na to, jaký typ topení se používá a jak je místnost teplá.

Teplý vzduch v podlahovém prostoru lze získat pouze v případě, že jsou pod podlahovou krytinou položeny topné prvky. V tomto případě určitě potřebujete třícestný termostatický směšovací ventil pro podlahové vytápění.

Účel termostatického ventilu

Hlavním úkolem termo-směšovače pro podlahové vytápění je smíchání proudů pro dosažení optimální teploty ve vytápěcím okruhu. Regulace indikátorů nosiče tepla se provádí v automatickém režimu.

Jak název napovídá, třícestný ventil smíchává tři proudy tekutin. Metodou směšování existuje několik typů takových ventilů.

Odrůdy metodou míchání

Podle této funkce se rozlišují dva typy ventilů:

 • s funkcí termostatu;
 • termostatická.

Termostat ventilu

Tento typ ventilu reguluje intenzitu toku teplé i studené vody. Takže požadovaná hodnota teploty a udržet na dané úrovni. Regulace průtoku se provádí pomocí termostatu, který reaguje na měření tekutin a pomáhá udržovat stabilní hodnoty teploty.

Takovýto třícestný ventil pro podlahové vytápění lze také použít k vedení potrubí horké vody. Díky automatické regulaci teploty vody bude spotřebitel při otevření kohoutku chráněn před opařením. Mechanismus působení ventilu zahrnuje automatický uzavírací ventil s horkou vodou v případě, že studená voda také není. Kromě toho jsou uvnitř ventilu instalovány snímače citlivé na teplotu, které určují teplotu přítoků tekutiny a automaticky snižují nebo rozšiřují otvory, dokud není dosažena optimální teplota.

Termostatický ventil

Hlavním rozdílem termostatického ventilu pro podlahové vytápění je regulace intenzity průtoku teplé vody pouze. V tomto případě se s ventilem prodává tepelná hlava s dálkovým tepelným senzorem.

Na prodej najdete odrůdy třícestných ventilů, které samy o sobě nemohou regulovat teplotu chladicí kapaliny. V podstatě se jedná o standardní ventily, které otevírají nebo zavírají, které můžete ručně nastavit teplotu vody. Navzdory jednoduchosti konstrukce jsou často používány v podlahových topných systémech.

Typy ventilů ve směru proudění

V závislosti na konfiguraci topného okruhu vyhřívané podlahy můžete zvolit jeden z těchto typů ventilů:

 • S obvodem ve tvaru T. V tomto zařízení proudí smíšený tok ze středu ventilu a příchozí horké a studené proudí symetricky od protilehlých stran.
 • Vzor tvaru L je asymetrický. V tomto případě horký proud vstupuje ze strany, studený zespodu a směsný proud proudí z opačné strany od horkého.

K čemu slouží třícestný ventil?

Hlavním účelem třícestných ventilů je kombinovat chladiče s vysokými teplotami chladicí kapaliny a chladícím okruhem pro vytápěnou podlahu. Tak může teplá podlaha vydrží až 40 ° C, zatímco v radiátorech může chladicí kapalina zahřát až na 90 ° C. Teplotní rozdíl je tudíž kompenzován třícestným ventilem pro teplou podlahu s termostatem. Přestože toto není jediné zařízení, můžete použít jiné prostředky.

Alternativy

Pokud plocha místnosti nepřesahuje 10 m 2, lze nastavení teploty provádět pomocí jednoduchých ventilů. Bude vyžadovat pouze dvě zařízení - pro přívod a zpětný tok. Pokud je nutné zvýšit teplotu, stačí odšroubovat ventil silněji a naopak, dotažením ventilu je možné dosáhnout snížení teploty nosiče tepla. Na rozdíl od termostatického třícestného směšovacího ventilu pro podlahové vytápění však musí být ventil ručně uzavřen. Ano, a přesné údaje jsou obtížné získat - vše je určeno pouze zkušeností.

Termostatický ventil lze zakoupit nejen třícestný, ale i dvoucestný. Takové zařízení je instalováno navíc k běžnému ventilu na jedné straně. V tomto případě nebude nutná ruční regulace - bude prováděna automaticky.

V těch případech, kdy je potřeba pokrýt velkou plochu s teplými podlahami, budete potřebovat hnětací jednotku. Jedná se o sadu termostatických ventilů, oběhového čerpadla, přívodního a zpětného potrubí.

Faktory pro výběr směšovacího zařízení pro podlahové vytápění

Než začnete instalovat třícestný ventil na teplou podlahu nebo na jiném zařízení, musíte zvážit řadu faktorů. Zvláště je ohřívaná oblast velmi důležitá.

Z ekonomického hlediska budou standardní ventily nejméně nákladné, nicméně používají se pouze pro malé místnosti. Současně, například pro vybavení malého pokoje, koupelny nebo toalety, není vůbec nutné utrácet velké peníze na hnětací jednotku. Montáž třícestných ventilů bude poněkud dražší, avšak umožní automatickou regulaci teploty.

Samozřejmě, zařízení s vestavěnými termostaty budou poněkud dražší. Přestože rozdíl mezi obousměrnými a třícestnými ventily nebude příliš velký. Mnohem dražší stojí uzel podmesy.

Případně, pokud se cena uzlu dílčí sestavy pro velkou místnost zdá ohromující, můžete ji sestavit sami, pokud máte potřebné zkušenosti a technické zázemí. Je-li to žádoucí, můžete najít různé instalační schémata pro regulátory podlahového vytápění, které lze snadno provádět samostatně. V každém případě výrazně ušetří samostatné uspořádání místa jednotlivých prvků.

Termostatický směšovací ventil (třícestný) pro podlahové vytápění

Donedávna byla teplá podlaha spojena s luxusním zbožím. Ale jak se ukázalo, takové inženýrské řešení je nejúčinnější pro vytvoření uspokojivého vnitřního mikroklimatu. Obvyklé umístění radiátorů vede k tomu, že veškeré teplo se okamžitě zvedne, takže spodní vrstvy vzduchu jsou méně ohřívané a podlaha je zcela chladná. Nezapadá do systému norem, které definují normy příznivých teplotních indikátorů pro osobu.

Co by měla být v obývacím pokoji příjemná teplota

Tyto normy tak stanoví, že na úrovni podlahy by měla být teplota v rozmezí 22 ° C až 24 ° C a na úrovni hlavy - nejméně 20 ° C. Je možné tyto ukazatele dosáhnout, pokud jsou instalovány stěnové radiátory? Jednoznačná odpověď je ne. Je možné dosáhnout vysokých teplot v bytě, je to možné jak s ústředním vytápěním, tak s autonomním - jedinou otázkou je cena, která spojuje náklady na náklady na izolační materiály. Ale spodní vrstvy vzduchu budou stále méně ohřívány.

Pokud se rozhodnete pro instalaci podlahového vytápění do vašeho domova, musíte se seznámit s takovým prvkem, jako je termostatický ventil.

Na co je zařízení?

Termostatické ventily zajišťují funkci smíchání dvou proudů do jednoho, aby se dosáhlo stabilní teploty při konstrukci vyhřívané podlahy. Současně pracuje na získání požadované hodnoty teploty automaticky.

To znamená, jak bylo možné pochopit, že jsou k vodním tokům tři kursy. Odtud a název takových ventilů - tři běžící. Odlišují se metodou směšování toků.

Dva druhy třícestných ventilů podle způsobu míchání

První typ třícestného ventilu - s funkcí termostatu

Také se nazývá ventil s podporou dané teplotní úrovně. Aby bylo dosaženo stabilní hodnoty na výstupu, reguluje intenzitu chladného i horkého průtoku. Ve skutečnosti, takže výstup je 40 stupňů, oba toky jsou nastaveny pomocí termostatu a vyrovnávání se provádí tak, aby se dosáhlo nejen nastavené teploty, ale také stabilní hodnoty.

Tento typ třícestného směšovacího ventilu lze použít jak pro systém podlahového vytápění, tak pro systém teplé užitkové vody. Automatické nastavení teploty výstupního proudu umožňuje chránit spotřebitele před možným opařením. To se děje následovně: při nepřítomnosti přívodu studené vody ventil automaticky blokuje průtok a horký průtok. V ostatních případech je nastavení provedeno pomocí prvku citlivého na teplotu následovně: při styku se smíšeným prouděním určuje hodnotu teploty a snižuje nebo zvětšuje vstupy tak, aby se dosáhlo požadované hodnoty.

Druhý typ - třícestný termostatický ventil

Od prvního typu se liší tím, že je regulován pouze přívod horkého proudu. Včetně tohoto ventilu je dodávána tepelná hlava vybavená senzorem dálkového ovládání.

Kromě toho jsou na trhu třícestné směšovací ventily, které nejsou schopné nezávisle stabilizovat výstupní teplotu.

Ve skutečnosti se jedná o běžné kohoutky, ale také se často používají na směšovacích jednotkách k úpravě teploty vyhřívané podlahy.

Dva typy termostatického ventilu ve směru průtoku

Jeden z nich je vybrán na základě snadné instalace v konkrétním schématu a typu instalace.

 1. Prvním typem je okruh ve tvaru T. V tom výstupní proud proudí ze středu a horká a studená voda vstupuje do opačných směrů. Tato schéma je také nazývána symetrická.
 2. Druhý typ je asymetrický ve tvaru písmene L. Zde se dodává teplá voda z boku, studená voda ze dna a směsný proud z protilehlého kanálu k přívodu tepla.

Jaký problém tento typ mixeru řeší?

Směšovací ventil řeší problém s tím, jak kombinovat vysokoteplotní okruh radiátorů s nízkoteplotním ohřátým podlahovým okruhem, neboť doporučená teplota je pouze 40 ° C, když v topném systému může teplota vody dosáhnout 90 ° C. Kromě toho mohou být pro regulaci použity i jiné prostředky. Záleží na tom, jak velká plocha bude přidělena pro podlahové vytápění.

Další typy zařízení, pomocí kterých lze nastavit teplotu podlahového vytápění

 1. U místností, jejichž plocha nepřesahuje 10 metrů čtverečních, můžete použít běžné ventily. Stačí instalovat dvě taková zařízení po jednom na přívod vody a na zpětném toku a provést nastavení stejně jako u běžného chladiče: našroubovali ventil - snížili teplotu, je nutné ho zvednout - ventil se otevřel tvrdší. Nevýhodou takového směšovacího zařízení ve srovnání s termostatickým třícestným ventilem je ruční nastavení. Neexistují žádná zařízení, která by ukazovala, jaká teplota je dosažena na výstupu, a to jak v případě metody "spear".
 2. Termostatické směšovače jsou nejen třícestné, ale i dvoucestné. Takový ventil lze namontovat namísto jednoho z ručních ventilů (způsob nastavení pomocí ventilu popsaného výše) a automaticky automaticky udržuje nastavenou teplotu.
 3. Pro vyhřívané podlahy, které zabírají velké plochy, použijte hnětací jednotku. Toto zařízení představuje celý systém napájecího a zpětného rozdělovače, cirkulačního čerpadla a termostatického mixéru.

Na co se zaměřit při výběru typu směšovacího zařízení

Na základě těchto údajů je výběr systému směšovačů pro teplou podlahu primárně z toho, do jaké oblasti se budete chtít ubírat pod ním. Nejlevnější a nejjednodušší variantou je ventil. Ale jsou vhodné pouze pro malé místnosti. Takže pokud potřebujete položit teplou podlahu na toaletu nebo v koupelně, není třeba zakoupit celý systém z hnětací jednotky. Trojcestné ventily budou stát víc, ale tímto způsobem můžete dosáhnout lepší regulace teploty.

Cena takových směšovačů je vyšší, protože v nich jsou instalovány termostaty. Dvoucestný termostatický ventil může stát až 45 dolarů, trojcestný ventil může stát až 50 dolarů. Cena distribuční jednotky může dosáhnout 1.000 dolarů.

Pokud touha spustit teplou podlahu pod velkou plochou vás nenechá, ale náklady distribučního náboje jsou příliš těžké, můžete je sestavit sami z jednotlivých částí za předpokladu, že máte znalosti a zkušenosti v této oblasti. Existuje mnoho připravených instalačních schémat pro regulátory podlahového vytápění, které lze použít pro samoinstalaci. Sestavení jednotky z jednotlivých částí může snížit její náklady o jeden a půlkrát.

Termostatický trojcestný směšovač AQUAMIX 63C pro podlahové vytápění

Kde se uplatňuje?

Při chata kombinovaný topení: radiátory + teplé podlahy;

Pokud síla teplých podlah nepřekračuje 11 kW;

Když potřebujete uložit na hotový čerpací a míchací modul;

Co je pro tento ventil tak zvláštní?

Udržuje teplotu smíšené vody s přesností od 1 do 2 ° C, v rozsahu od 25 do 50 ° C;

Trvalý obtok mezi vratnou a smíšenou vodou;

Teflonem potažený vnitřní povrch pro snížení váhy v tvrdé vodě;

Zabudovaná ochrana proti přehřátí v nouzových situacích;

Dvě sítka pro ochranu před mechanickým znečištěním;

Montáž v libovolné poloze;

Jaká plocha teplých podlah může sloužit?

Záleží na výkonu cirkulačního čerpadla v systému "teplá podlaha" a na přenosu tepla, který chcete získat z 1 m 2 podlahy

Níže je tabulka znázorňující výkon různých možností pro společné užívání termo-mixerů a cirkulačních čerpadel.

Výpočet byl proveden se standardním připojením teplých podlah k modulu čerpadla (pomocí WATTS kolektoru podlahového vytápění) a odporu každé větve vyhřívané podlahy 2, teploty podlahy 28 ° C, teploty vzduchu v místnosti 20 ° C. Podle našeho způsobu výpočtu, abychom dosáhli těchto podmínek, položíme trubku krokem 200 mm a nastavíme teplotu výstupu na teplou podlahu 45 ° C. Máme 5 pokojů 15m 2. Pokud pro každou větev zahřáté podlahy zajistíme průtok 2 l / min., Pak bude celkový průtok 10 l / min.

Chcete-li tento problém vyřešit, zvolte ventil 6310C34 3/4 "BP 25-50 ° C (kvs1.9, článek 10017420) a čerpadlo WILO 25/4.Pro vázání použijte potrubí o průměru 1" Protože víme, že teplota v okruhu chladiče 60 ° C, pak na směšovací ventilu Aquamix nastavte setrvačník v poloze 8 odpovídající hodnotě smíšené vody 44,4 ° C.

Účel a typy ventilů pro tepelné směšování v podlahovém topení

Díky vytvoření komfortních podmínek je vodní podlahové vytápění již známé. Nejčastěji se usadí v soukromém vlastnictví. Pro regulaci průtoku kapaliny je nutné do systému vložit třícestný ventil pro teplou podlahu určitého typu.

Schéma uzlů submixů pro podlahové vytápění

Třícestné funkce ventilu

Měnící se tekutiny, které umožňují provedení termostatického směšovacího ventilu, umožňují řídit proudy se stabilní regulovanou teplotou do podlahového vytápění. Tato operace se provádí automaticky. Pro míchání, které se vyskytuje uvnitř přístroje, se už teplá voda přidává již z chlazené kapaliny z "zpět".

Popis třícestného ventilu

Operace probíhá v následujícím pořadí:

Princip fungování třícestného ventilu

 • horká voda proudí do kolektoru, který je součástí systému podlahového vytápění;
 • při průchodu termo-směšovacího ventilu se stanoví stupeň ohřevu kapaliny;
 • pokud je teplota vody vyšší než nastavená teplota, otevře se průchod, do kterého proudí ochlazená kapalina;
 • uvnitř dvou proudů se mísí;
 • po dosažení požadované hodnoty se průchod studené vody zavře.

Dodávka a tepelné zpracování v podlaze třícestného směšovače

Takový jeřáb vyrobený z mosazi má ve své konstrukci tři pohyby, což způsobuje použití různých metod směšování proudění kapaliny, v závislosti na tom, které tři typy třícestných ventilů jsou rozlišeny.

Celkové a montážní rozměry třícestného ventilu

 • Ventil s funkcí termostatu požadovaným pro podlahové vytápění. Takové zařízení nejen reguluje intenzitu smíšených toků, ale také zajišťuje udržování nastavené teploty v systému. Přítomnost prvku citlivého na teplotu přispívá k realizaci této funkce, která zachycuje stupeň ohřevu obou proudů vstupujících do ventilu, mění průřez otvorů.
 • Trojcestný termostatický ventil druhé odrůdy se vyznačuje tím, že zajišťuje regulaci průtoku pouze horkého proudu. Tepelná hlava s přenosným čidlem je součástí balení.
 • Je také možné zvolit směšovací ventil z rozsahu třícestných modelů, které automaticky nezachovávají nastavenou teplotu.

Kritéria výběru

Při výběru směšovacího ventilu je vhodné zaměřit se na několik indikátorů.

 • Prostor místnosti. U malých místností - koupelny, toalety není vždy doporučeno koupit dražší termo-směšovací ventil, protože stačí instalovat konvenční ventil. Velké místnosti při uspořádání podlah teplé vody vyžadují přítomnost směšovačů, které automaticky regulují teplotu topné tekutiny.

Trojcestné ventily Esbe modelu VTA320

Charakteristiky oboucestného ventilu

Dvoucestný ventil je modernizace ventilu. Namontovaný v kolektoru, pracuje v automatickém režimu a udržuje úroveň dané teploty. Na rozdíl od tradičního ventilu je tento model zaměřen na průchod průtoku kapaliny v jednom směru. Při zpáteční instalaci bude narušen celý proces ohřevu podlahy. Pro prodloužení životnosti je před ventilem namontován filtr, který zpomaluje mechanické nečistoty.

Konstrukce s dvojitým ventilem

Díky podobnému schématu se tepelně izolovaná podlaha nepřehřívá a jeho provozní doba se tak prodlužuje. Vzhledem k tomu, že kapacita oboucestného ventilu je relativně nízká, regulace teploty se provádí hladce, bez skoků. Odborníci doporučují používat toto zařízení pro uspořádání podlahového vytápění na velké ploše větší než 200 m 2.

Schéma zapojení třícestného ventilu

V závislosti na směru proudění je termostatický ventil představován dvěma modely.

 • Tvar T nebo symetrická schéma. Tímto připojením proudí voda přesahující boční otvory a za míchání tekutina protéká středním průchodem.
 • Schéma tvaru L nebo asymetrie. V tomto případě pochází teplá voda z jedné strany a studená - ze spodu. Následně smíšený tok vystupuje z druhého postranního chodu.

Schéma zapojení třícestného směšovacího ventilu

S ohledem na směšovací jednotku lze v ní rozlišit následující komponenty:

 • zpětný ventil;
 • snímač teploty;
 • cirkulační čerpadlo;
 • třícestný směšovací ventil.

Schéma směšovací jednotky pro podlahové vytápění

Schéma připojení obsahuje oběhové čerpadlo namontované na průtoku. Poté je nainstalován snímač teploty, který je nutný k určení stupně ohřevu příchozí vody. Poté přichází termostatický ventil. Na "zpět" je namontován zpětný ventil s výstupem, který je připojen k potrubí s cirkulující chladicí kapalinou směřující k směšovacímu ventilu.

Pomocí tohoto schématu zapojení se chladicí kapalina pohybuje po následující trase.

Typ sériového připojení

 • Čerpání horké vody s cirkulačním čerpadlem do systému ohřáté podlahy. Teplota chladiva může dosáhnout 80 ° C.
 • Míchání se studenou vodou během průchodu třícestného ventilu. Výsledkem je požadovaná teplota.
 • Rozložení chladicí kapaliny podlahovým topením potrubí.
 • Vrátit chlazenou vodu na "vratnou", odkud se vejde do třícestného ventilu pro následné smíchání s horkou kapalinou.

Při takovém spojení řídí teplotní čidlo stupeň ohřevu vody proudící do vodního okruhu. Existují i ​​další způsoby správy. Nejúčinnější je ruční metoda, když potřebujete změnit tok toku otáčením knoflíku. Existuje varianta ovládání pomocí servopohonu, přičemž příkazy jsou přijímány z regulátoru v souladu se signály ze snímačů.

Schéma uzlů založených na třícestných směšovacích a termostatických ventilech pro podlahové vytápění

Při montáži podlahy s ohřevem vody hraje důležitou roli termostatická baterie. Zabránění přehřátí chladicí kapaliny proudící do trubek šetří palivo. Kromě toho je zajištěna bezpečnost při provozu poměrně složitého topného systému a prodloužena doba bezproblémového provozu.

Zvolte třícestný ventil pro podlahové vytápění

Kontinuita jakéhokoliv zařízení pro vytápění domů závisí na mnoha faktorech, včetně správného výběru komponentů, přičemž charakteristiky každého z nich určují stupeň účinnosti a spolehlivosti topného systému jako celku.

Podlahy teplé vody - moderní zařízení, jehož správné fungování zajišťuje i řada zařízení, která mají specifický účel.

Konkrétně udržování optimální teploty ve vyhřívaném prostoru přímo souvisí s intenzitou toku chladiva do vodního okruhu, který je regulován různými typy ventilů. Taková regulační zařízení zahrnují třícestný ventil pro teplou podlahu, bez zařízení, z něhož se vyhřátá podlaha nestane plnohodnotným funkčním systémem.

Jeden z modelů třícestných ventilů

Chcete-li získat povrchní představu o tom, co dělá třícestný směšovací ventil a jak důležitá je jeho role v mísící jednotce, může být použita libovolná schéma teplé vody, bez ohledu na počet a konfiguraci obvodů. Pro lepší orientaci při výběru tohoto zařízení se podívejme podrobněji na to, co je tento komponent a jaký je jeho princip fungování.

Hlavní funkce, která je přiřazena třícestnému ventilu

Ohřívací systém "podlaha ohřívaná vodou" se zásadně liší od vytápění vytápěcího zařízení, které jsme tradičně používali. Věc je, že pro topné okruhy ležící na podlaze v těle betonového potěru je nutná nízká teplota nosiče tepla. Vyhřívané podlahy jsou považovány za zařízení s nízkou teplotou, která je připojena k topným zařízením nebo ke zdroji horké vody prostřednictvím směšovací jednotky.

Aby bylo možno provádět vytápění v souladu s hygienickými normami, je nutné výrazně snížit teplotu vody z tepelného zdroje na vodní okruhy. Právě tato funkce je přidělena směšovací jednotce, nebo jak se nazývá v profesionálním prostředí, hnětací jednotka. Autonomní kotel v provozním režimu ohřívá vodu na 95 ° C. Voda v systému ústředního vytápění je trochu chladnější. U normálních topných podlah je optimální teplota chladicí kapaliny 35-55 0 С, která se získává při výstupu ze směšovače.

Poznámka: Nezaměňujte směšovací jednotku s kolektory. První je sada různých komponent a sestav, které zajišťují nastavení přívodu vody do vodního okruhu, zatímco druhá je pouze nedílnou součástí celé regulační jednotky.

Směšovací uzel je sada nástrojů a zařízení, která plní své specifické funkce. Pokud je sběrač informací více či méně hojně, ale málo z nás má představu, jaký je třícestný ventil. Úkolem tohoto zařízení je smíchat dva různé toky kapaliny při teplotě. Pocházející z vratného potrubí je chlazená voda a horká voda protékající potrubím ze zdroje tepla prostřednictvím provozu tohoto mechanismu spojena do jednoho proudu, požadované teploty. Hlavní částí tohoto zařízení je jádro citlivé na teplo, které reaguje na změny teploty vodního prostředí, které se zhoršují nebo rozšiřují.

Díky této konstrukci funguje třícestný ventil, jehož cílem je automatické nastavení teploty chladicí kapaliny v systému.

K poznámce: toto zařízení se používá nejen při práci na podlahách ohřívaných vodou, ale také stojí na zařízení téměř všech autonomních topných systémů pracujících na teplonosné kapalině.

Na obrázku je znázorněno uspořádání směšovací jednotky pro podlahové vytápění a místo, které má trojcestný ventil.

Schéma směšovací jednotky pro podlahové vytápění a umístění třícestného ventilu v ní.

Hlavní konstrukční prvky a funkce zařízení

S drsnou představou o principu fungování třícestného ventilu je lepší podrobněji studovat fungování tohoto mechanismu. Název "třícestný" definuje hlavní funkci přístroje - voda s různým původem proudí dvěma vstupy do ventilu:

 • teplou chladicí kapalinu z přívodní trubky spojené s topným zařízením nebo se stoupačkou ústředního topení;
 • chlazená voda se vrací po průchodu vodním okruhem.

Ve vzájemném smísení ve ventilu v určitém poměru proudí třetí trubka, která má předem stanovenou hodnotu teploty. Ventil pracuje nepřetržitě, protože princip cyklování teplých podlah je založen na míchání horké vody do chladicí kapaliny: teplo - přenos tepla - dílčí směs - přenos tepla - podměs.

Proces míchání dvou proudů chladicí kapaliny s různými teplotami by měl být neustále sledován, lepší - v automatickém režimu. V opačném případě rychlost přenosu vytápěné podlahy s pokojovým vzduchem nebude závislá na změnách teploty v místnosti a budete muset podle potřeby ručně měnit teplotu topného média.

Provedení směšování horké chladicí kapaliny v automatickém režimu umožňuje, aby termočlánek citlivý na teplo, který reguluje kapacitu ventilu v závislosti na teplotě smíšených kapalin, získal na výstupu nastavenou hodnotu.

V závislosti na účelu a podmínkách provozu se používají různé typy třícestných ventilů.

1. Topné systémy

Pro topný systém s radiátory pracujícími z autonomního kotle se používá nejjednodušší typ zařízení. Tyto trojcestné jeřáby jsou levné a mají poměrně jednoduchý design, který vám umožňuje instalovat sami. Nastavení hlasitosti v tomto případě se provádí ručně.

2. Systémy horké vody

V systémech TUV se používají třícestné ventily k udržení bezpečných teplot vody v komunikačním systému, což eliminuje možnost popálení. Návrh takových zařízení je také velmi jednoduchý a přímočarý. Z ventilů pro topné systémy se tato zařízení vyznačují přítomností speciální ochranné jednotky, která blokuje horkou vodu v nepřítomnosti studené vody ve vodovodním systému.

3. Podlahy teplé vody

Zařízení tohoto typu jsou nejkomplexnější, protože jsou určena k udržování dané teploty chladicí kapaliny v topných okruzích s ohledem na teplotu vzduchu v místnosti. Použití takových zařízení ve směšovací jednotce umožňuje nastavit intenzitu vytápění obydlí v automatickém režimu,

Je to důležité! Použití třícestného ventilu ve vytápěcím systému vyžaduje instalaci oběhového čerpadla - k udržení tlaku ve vodním okruhu, který je nezbytný pro správnou funkci submixační jednotky.

Uspořádání směšovací jednotky a umístění třícestného ventilu v něm Model trojcestného ventilu s nastavovací stupnicí

Možnosti použití třícestného ventilu v systémech s podlahami vytápěnými vodou

V obytných prostorech s malou plochou (koupelna nebo koupelna) jsou vyhřívané podlahy osazeny bez směšovací jednotky, ve které není technická potřeba. Pro správnou funkci systému stačí použít model třícestného ventilu se dvěma uzavíracími ventily.

K poznámce: plnohodnotná směšovací jednotka (s čerpadlem, sběračem, pojistným ventilem) stojí spoustu peněz a pokud vyberete vyhřívanou podlahu v koupelně, náklady na dílčí uzel překročí náklady na vodní okruh několikrát.

Takové zařízení, díky přítomnosti termostatu, zajistí nastavení teploty vody vstupující do topného okruhu.

Ve vytápěcím systému, určeném k ohřevu celého obytného prostoru, bude požadována hnětací jednotka s třícestným ventilem. Termostatické trojcestné ventily zaručují nepřerušené napájení připravené vody pro všechny smyčky topného okruhu.

Příklad: použití pro vytápění obývacího pokoje ve 20 m 2 jednoho vodního okruhu se značnou délkou termální vody. Instalace na přívodní trubce regulačního ventilu, vybavená elektrickým pohonem, umožní spárování s čerpadlem s potřebnou cirkulací chladicí kapaliny. Tato schéma zahrnuje instalaci ventilu na spojnici zpětného potrubí s obtokem. Provoz termostatické hlavice je nastaven tak, aby při příliš vysoké teplotě chladicí kapaliny cirkulovala voda v malém kruhu.

V tomto případě je použita kombinace kompatibilního třícestného ventilu, servopohonu a regulátoru, který určuje hraniční parametry teploty chladicí kapaliny dodávané do topných okruhů vodních podlah. Teplá voda v tomto případě teče po svazku okamžitě do určité vyhřívané místnosti nebo jít do kolektoru, po které bude rozváděna skrze topné trubky.

Výběr ventilu a funkce instalace

Je nutné zvolit model ventilu s ohledem na charakteristiky topného systému.

Dnes se stává módní používat třícestné ventily vybavené elektrickými pohony pro vybavení směšovacích jednotek, i když obvyklý, tradiční model ve svých technologických vlastnostech není o moc nižší než složité zařízení. V době nákupu je třeba věnovat pozornost následujícím nuancům:

 • dostupnost technické dokumentace k produktu (certifikáty jakosti, záruční povinnosti výrobce, montážní a provozní pokyny);
 • výrobky z mosazi nebo bronzu jsou upřednostňovány - tyto kovy dokonale reagují s horkou vodou, mají nízký koeficient tepelné roztažnosti.

Poznámka: při zakoupení je možné určit materiál, ze kterého je trojcestný ventil vyroben běžným vážením. Vezměte zařízení v ruce - je-li výrobek dostatečně těžký, je vyroben z neželezných kovů. Použití kohoutků vyrobených z práškových kompozitních materiálů pomocí tlačítek, abyste se vyhnuli zbytečným nákladům a problémům.

 • připojovací potrubí vybraného ventilového modelu musí odpovídat parametrům místa instalace - pokud je rozteč závitu odlišná od toho, kterou používáte při instalaci směšovací jednotky, nebudete moci uzel instalovat. Rozměry ventilu by měly odpovídat oblasti instalace podlahového vytápění - není praktické instalovat objemné uzly pro ohřev malého prostoru.

Závěry

Instalace třícestného ventilu není náročný úkol, ale vyžaduje dodržování technických pravidel. Obvykle jsou směšovací ventily umístěny před směšovačem na napájecím potrubí na spojovacích místech obtokového a zpětného potrubí. Čerpadlo v systému je umístěno za třícestným ventilem.

Po sestavení celé směšovací jednotky se kontroluje spolehlivost spojů a funkčnost ventilu testem, jehož výsledky jsou v případě potřeby uvedeny do provozu.

Správně instalovaný ventil udržuje stanovenou teplotu ve vyhřívaném prostoru a zajišťuje racionální tok chladicí kapaliny a tím i účinnost vytápění.

Trojcestný ventil pro podlahové vytápění s termostatem: výběr a montáž

Hlavním prvkem ventilů, bez kterého je obtížné si představit, že instalace systému ohřevu vody pro vzduchové hmoty je umístěna pod objekty, je třícestný ventil. Přístroj smíchá nebo přepíná dva proudy vody do společného toku. Trojcestný ventil pro teplou podlahu se používá k získání chladiva při dané konstantní teplotě v systému. Pokud je přídavné vytápění připojeno k topné síti (kotel v soukromém domě), zařízení je součástí autonomní směšovací jednotky, která zajišťuje cirkulaci chladicí kapaliny v teplé podlaze o teplotě 45 až 550 ° C.

Účel ventilu pro teplou podlahu a její typy

Navrhování pomocného topného systému může zahrnovat instalace dvoucestného nebo třícestného ventilu na vyhřívané podlahy v mísicí jednotce. Oba typy zařízení zajišťují kontinuální termoregulaci tekutého nosiče tepla. Vodní podlaha může být připojena k centralizovanému i autonomnímu vytápění. V obou typech systémů je teplota kapalného chladiva 650 ° C-850 ° C. Pokud se tak horká voda dostává do obrysů teplé podlahy, není možné vytvořit na podlaze komfortní atmosféru pro pohyb bosí a být v místnosti.

Podlahové potěry dokonale akumulují teplo, takže teplota na podlaze bude nad 450 ° C. To není pro podlahu samo o sobě bezpečné. Povolená povrchová teplota by měla být v rozmezí od 180 ° C do 330 ° C. Aby bylo zajištěno takové podmínky, je nutné zahřátou tekutinu ochladit předtím, než se dostanete do obvodů systému. Tento postup se provádí pomocí směšovacího ventilu pro podlahové vytápění, který lze zakoupit ve specializovaných prodejnách.

Nemůžete-li s nimi pracovat v pomocných topných systémech, pak si zvolíte dva nebo tři způsoby? Je velmi snadné se rozhodnout:

 • Dodatečný nebo dvoucestný ventil pro podlahové vytápění je jednodušší, a proto je zařízení odolnější vůči zatížení. Instalací systému nebude systém přetížen. Přístroj zajistí, že jsou vyloučeny náhle a nestabilní emise proudu. Používá se v systémech pro vytápění vzdušných hmot zespodu v malých prostorách (o ploše nepřesahující 190 m2). Současně by vysokoteplotní topný systém měl zajišťovat ohřev tekutého nosiče tepla výhradně pro obrysy systému teplé vody. Ve skutečnosti obousměrný termostatický ventil pro podlahové vytápění provádí zvýšení teploty tekutiny pro přenos tepla, přičemž provádí směšování horké tekutiny z kotle na chlazenou, která vychází z vratného otvoru.
 • Strukturovanějším složitějším třícestným ventilem pro ohřátou podlahu je zařízení, které provádí funkci směšování horkých a ochlazených proudů a poté vydávání. Používá se v topných systémech o rozměrech nad 200 m2 a při připojení podlahy ohřívané vodou k centrální nebo autonomní topné síti. Jeho princip fungování je popsán výše.

Vzhledem k tomu, že třísměrný směšovací ventil pro podlahové vytápění (nazývá se termostatické, termo-míchání) je univerzálnějším zařízením, používá se v 8 z 10 případů. Pokud je však zařízení nainstalováno nesprávně, mohou v systému vzniknout nouzové situace.

Princip funkce a třícestný ventil zařízení pro podlahové vytápění

Míchací zařízení má dva vstupy a jeden výstup. První vstup je určen pro vstřikování zpětného toku, druhý pro přívod teplé vody z kotle a výstupu pro uvolnění předem stanovené teploty do okruhu připraveného tepelného nosiče. Mezi oběma vchody je umístěna klapka, jejíž pohyb zaručuje proces míchání kapalin. Ve schématu může být funkce termostatického ventilu pro vyhřívanou podlahu zobrazena následovně:

Z principu působení není jasné, jak nastavit třícestný ventil na teplou podlahu, tj. Nastavit výstup kapalného nosiče určité teploty? Je to velmi jednoduché. Moderní zařízení jsou vybavena tepelnou hlavou nebo nastavovacím ventilem. V tomto případě jsou průtokoměry nutně zablokovány do směšovací jednotky. Ve schématu jsou označeny písmeny Q1, Q2 a Q3. Řídí množství vody dodávané do systému, což snižuje riziko přetížení. Umístěný třícestný ventil pro podlahové vytápění s termostatem v mezeře hlavního potrubí a připojen ke střednímu vstupu pro návrat.

Další součásti směšovací jednotky

Nejen trojcestný termostatický směšovací ventil pro podlahové vytápění zajišťuje efektivní provoz systému v každé místnosti. Uzel obsahuje:

 • Tepelná hlava. Poskytuje kontinuitu a automatický provoz pomocného systému vytápění vzdušných hmot. Pokud je zakoupený dvoucestný nebo třícestný ventil již vybaven termostatickým orgánem, není nutné jej instalovat dodatečně.
 • Servopohon Vyrábějí elektrická a mechanická zařízení, stejně jako zařízení s dálkovým nastavením. Přístroj je určen k fyzickému nárazu na termo-směšovací ventil na teplou podlahu, který má za úkol otevřít a zavřít klapku. Díky němu je možné dodat chladicí kapalinu s různými teplotními charakteristikami do různých místností domu.

Jak zvolit ventil pro podlahové vytápění?

Obliba vodních podlah, které se stále častěji využívají k ohřevu soukromých domů a venkovských domků, daly impuls k tomu, aby se na trhu objevil obrovský výběr modelů. Ale pak vzniká otázka, jaký druh třícestného ventilu instalovat na teplou podlahu, jaký výrobce si vybere. Množství zboží skutečně komplikuje nákup. Při výběru zařízení odborníci doporučují předem rozhodnout, jaký typ zařízení je potřeba - dvou- nebo třícestný. Poté vyberte výrobce:

 • Valtec. Společnost zastupuje rusko-italské výrobky na trhu. Jejich hlavní výhodou je cena za rozpočet s vynikajícími fyzickými a technickými vlastnostmi. Na zakoupeném třícestném ventilu pro teplou podlahu s termostatem poskytuje výrobce záruku 7 let. Produkty jsou dodávány s certifikáty kvality, technickým pasem, doporučením k instalaci a záruční kartou.
 • Esbe. Švédská firma nabízí kvalitní kohouty pro podlahové vytápění, vyrobené z inovativních materiálů. Zařízení jsou odolná co nejvíce provozním podmínkám, spolehlivě a směrem ven. Při nákupu švédského přístroje se doporučuje pečlivě zvážit technické vlastnosti zařízení. Existuje malá pravděpodobnost nesouladu parametrů. Žeriavy jsou dodávány s certifikáty a záručními kartami s provozní dobou nad 5 let.
 • Honeywell. Termostatický směšovací ventil pro podlahové vytápění americké firmy Honeywell se vyznačuje vysokou adaptabilitou a vynikající konstrukcí. Hlavními výhodami jeho produktů jsou praktičnost a zjednodušená instalace. Návrh je navržen tak, aby co nejvíce usnadnil instalaci zařízení. Chyby vyloučeny. Společnost je hrdá na inovativní vývoj, který se zavádí ve výrobě zařízení. Stávají se tak účinnějšími a spolehlivějšími, ale zároveň dražšími.

Od těchto výrobců nakupují spotřebitelé třístupňové ventily pro podlahové vytápění, které již byly testovány časem. Neměli byste však spoléhat pouze na kvalitu zařízení, protože ani nejstabilnější a nejspolehlivější zařízení nebudou schopné chránit systém, pokud jsou nesprávně nainstalovány. V takovém případě by volba měla být také založena na kapacitě jednotky. Tento parametr by měl být objasněn v technické dokumentaci pro zařízení. Při navrhování systému pomocného ohřevu vzdušných hmot od spodní části místnosti se vypočítá jeho výkon, kapacita, tepelné ztráty apod.

Montáž teploměru na teplou podlahu

Správná instalace třícestného ventilu na teplé podlaze slouží nejen k připojení zařízení k potrubí, ale také k důkladné kontrole. Chyby mohou vést k velkým problémům. Montáž zařízení se provádí při připojení kolektoru a před nalitím betonového potěru teplé podlahy. V tomto stadiu je systém kompletně sestaven a testován při teplotě nosiče nejvýše 22-250 ° C. Doba trvání zkoušky kvality montáže by měla trvat nejméně 24 hodin. Ujistěte se, že systém funguje správně a nejsou žádné úniky, můžete dokončit instalaci.

Chcete-li připojit třícestný ventil k vytápění pomocí termostatu pro podlahové vytápění, použijte konvenční klíče. S jejich pomocí se provádí šroubování vnitřního / vnějšího závitu zařízení na kování nebo matici potrubí. Těsnost spojení bude zajišťovat hygienický lněný, páskový FUM nebo jiné materiály. Kompletní s jeřábem je dodáván speciální silikonové pokládky. Při práci je třeba se ujistit, že byly položeny do hnízda, jinak se nedosáhne těsného spojení.

Během instalace se vyvarujte:

 • nadměrný dopad na závitové připojení;
 • deformace trubek, zejména u kloubů;
 • volné nebo volné šroubování.

Instalace jeřábu je rozhodujícím momentem, protože jeho provoz a závitové spojení získané během instalace budou vystaveny vlhkosti a vysokým (rozdílným) teplotám. Proto musí být všechny práce prováděny pečlivě a pečlivě. Dokončení procesu sestavování nastavení směšovací jednotky třícestného ventilu vyhřívané podlahy pomocí hlavy. Pokud nedojde k žádnému sebevědomí, instalace a nákup potřebného vybavení pro montáž systému by měl být poskytován odborníkům. Nezapomeňte: podlaha s teplou vodou může způsobit nejen poškození podlahy, ale také neschopnost vytvořit optimálně pohodlné životní podmínky v místnostech. Pro všechny otázky teplou podlahu kontaktujte naše specialisty.

Trojcestné termostatické směšovací ventily

Společnost "Santekhmontazh" nabízí na prodej s dodávkou v Moskvě trojcestné termostatické směšovací ventily za nízkou cenu.

Termostatická hlavice s senzorem vzdálené stěny 6.5 - 28 * VALTEC VT.5010.0.0

Tepelná hlava s dálkovým snímačem (rozsah nastavení 20-60s) 2m. VALTEC

Tepelná hlava s externím senzorem nad hlavou (regulační rozsah 20-60s) 2m. VALTEC

Ventilové třícestné směšování 1 "pro podlahu s vodním ohřevem VALTEC

Trojcestný směšovací ventil 1 "pro podlahu ohřívanou vodou a kotevní panel VALTEC

Trojcestný směšovací ventil 1 "pro připojení kotelny VALTEC

Schémata směšovacího uzlu (tak vypadá sestavená sestava podlahového vytápění):

Míchací jednotka pro podlahové vytápění Valtec pro 1 okruh (do 20 m2.) S automatickým nastavením

Míchací jednotka pro podlahové vytápění Valtec od 2 do 4 okruhů (20-60 m2.) S automatickým seřizováním

Společnost "Santekhmontazh" nabízí k prodeji směšovací ventily pro podlahové vytápění. Jako oficiální distributor značky Valtec dodáváme pouze certifikované materiály a komponenty pro technickou podporu soukromých a veřejných staveb.

Venkovní ohřev vody již dávno přestal být spojován s luxusem, dnes je rozumným způsobem vytvořit pohodlné a zdravé prostředí pro lidi. Zvláštní studie, jejichž údaje byly považovány za základ pro požadavky mezinárodních norem ISO 7730, ukázaly, že takové podmínky pro domácí teplotu jsou považovány za nejvýhodnější pro člověka, když teploměr vykazuje + 22-24 ° С na úrovni podlahy a přibližně + 20 ° na úrovni hlavy C.

Jak ukazuje praxe, díky klasickým technickým řešením je obtížné tyto podmínky vydržet, protože teplo vycházející z konvenčních radiátorů se okamžitě zvedne a podlaha zůstává chladná. U podlahového vytápění je celá podlahová plocha ve skutečnosti nízkoteplotní radiátor, takže proud vzduchu je rovnoměrně rozptýlen v místnosti.

V našem online obchodě můžete objednat termostatické termostatické ventily VALTEC, které jsou nutné pro instalaci podlahového vytápění. Odolné, vysoce kvalitní a spolehlivé - zjednodušují proces práce a zaručují dlouhodobý provoz bez poruch. Použití připravených modulů a součástí navržených speciálně pro systémy podlahového vytápění vám umožní rychleji se vyrovnat s úkoly, které vznikly při jeho vytváření.

Čerpací a směšovací uzly Valtec

Představujeme Vám obousměrné termostatické čerpací a míchací uzly Valtec Combi a Dual. Vytváří řízenou cirkulaci v smyčkách teplé podlahy; udržujte sníženou teplotu vzhledem ke zdroji tepla; pomůže rozdělit a připojit topné okruhy.

Jednotky značky Valtec jsou kompatibilní s rozdělovačem rozdělovače vody (střední vzdálenost spojovacích trubek je 2 metry), rozměry umožňují kompaktně umístit uzly do sběrné skříně.

Pokud jde o součásti termostatických jednotek, nabízejí se tepelné hlavy, doplněné o dálkový horní (VT.5012) nebo ponorný (VT.5011) indikátor. Doporučuje se používat čerpadla od německé firmy Wilo.

Vedle vytváření inženýrských systémů typu "podlahy teplé vody" jsou připraveny moduly firmy Valtec pro instalaci dalších moderních typů podlahového vytápění, jako je strop nebo stěna; používá se k ohřevu vzduchu ve zahradních sklenících a na venkovních terasách.

Trojcestný ventil na topném systému: provoz, pravidla výběru, schéma a instalace

K udržení pohodlné tepelné bilance v domě po celou dobu je součástí topného okruhu prvek, jako je třícestný ventil na topném systému, který rovnoměrně rozvádí teplo do všech místností.

Navzdory důležitosti této jednotky se v komplexním designu neliší.

Třícestné funkce ventilu

Voda dodávaná do chladiče má určitou teplotu, což často není možné ovlivňovat. Trojcestný ventil se reguluje tím, že se nezmění teplota, ale množství kapaliny. To umožňuje, aniž by došlo ke změně oblasti radiátoru, dodat potřebné množství tepla do místností, ale pouze v mezích výkonu systému.

Oddělovací a míchací zařízení

Vizuálně, trojcestný ventil připomíná odpaliště, ale plní zcela odlišné funkce. Taková jednotka, vybavená termostatem, patří k ventilům a je jedním z jeho hlavních prvků.

Existují dva typy těchto zařízení: oddělování a míchání.

První se používá, když je chladicí kapalina současně napájena několika směry. Ve skutečnosti je uzlem směšovač, který vytváří stabilní tok s nastavenou teplotou. Připojte ho k síti, která slouží pro ohřev vzduchu a systémy pro zásobování vodou.

Výrobky druhého typu se používají ke spojení toků a jejich termoregulace. Pro vstupní proudy s různými teplotami jsou k dispozici dva otvory a pro jejich výstup - jeden. Aplikujte je na zařízení s tepelně izolovanými podlahami, aby nedošlo k jejich přehřátí.

Trojcestný ventil a regulátor teploty jsou komerčně dostupné samostatně. U autonomních systémů vytápění se považuje získání konstrukce s termostatem za racionálnější a efektivnější řešení.

Konstrukce třícestných jeřábů

Konstrukčním řešením jsou ventily rozděleny do sedel a rotačních. Princip fungování prvního je založen na rytmickém pohybu tyče svisle - nastavovací obvod "dřík-sedlo". Tento typ se týká směšovacích ventilů. Řízení se často provádí elektromechanickým pohonem.

Klíčovým prvkem rotační struktury je rotující sektor. Během pohybu tyč působí na kulový kohout a částečně nebo zcela odřízne tok chladicí kapaliny. Tato schéma se nazývá "kuličková zásuvka".

Tato zařízení mají vysokou odolnost proti opotřebení. Jsou přizpůsobeny velkým teplotním rozdílům a jsou klasifikovány jako uzavírací ventily. V soukromých domech, kde se voda spotřebovává v relativně malém množství, mohou fungovat jako směšovače.

Funkcí směšovacího ventilu je přítomnost jednoho výstupu a dva vstupy. Je určen pro řízení teploty pracovní tekutiny kombinací vysokých a nízkých teplotních toků. S příslušnou instalací může produkt oddělit průtok.

Trojcestný ventil oddělovacího typu se používá, když je nutné dávkovat horkou chladicí kapalinu do několika směrů. Všechny modely těchto jeřábů se v některých ohledech liší:

 • mechaniku závěrky - může být buď napínáno nebo plněno;
 • tvar stubu - jsou ve tvaru L, T, S;
 • typ uzávěru - nalezený válcový, sférický, kuželový;
 • připojení k okruhu - pomocí spojky, příruby, svařování atd.;
 • regulační metoda - automatické, poloautomatické, manuální.

Míchací zařízení je vybaveno tyčí umístěnou ve středu. Kulový ventil v něm je jeden. Zablokuje v pravý čas vstup do spouště.

V oddělovacích zařízeních je dřík vybaven dvěma ventily namontovanými ve vývodech.

Funkce funguje podle mírně odlišného schématu. Činnost třícestného ventilu je jasnější po podrobné analýze jejího provedení.

Tělo tohoto typu odlitků. Je vyrobena z mosazi nebo bronzu pokrytého chromovým niklem. Provádí jak ochranné, tak dekorativní funkce. Pro připojení k potrubí jsou závitové kohouty - pouze tři kusy. Typ závitového připojení závisí na zvoleném modelu.

Optimální tlakové parametry topného systému pro stabilní provoz ventilu - 10 kg / cm². Při překročení této hodnoty mohou dojít k potížím.

Existují omezení pro ukazatele teploty - 95 ° pro kotle, 110 ° pro solární panely. Přípustné nastavení teploty chladicí kapaliny u různých modelů je v rozsahu 20-60 °. Kapacita se pohybuje od 1,6 do 2,5 m 3 / h.

Princip funkce zařízení

Instalací třícestného směšovacího ventilu je možné zajistit, aby teplota kapaliny na výstupu byla v stanovených mezích.

Princip fungování uzavřeného topného systému a systému FGP je stejný. Jediným rozdílem je to, že v prvním případě chladicí kapalina rovnoměrně přenáší teplo ze zdroje na radiátory a ve druhém případě přenáší teplá voda na domácí spotřebiče.

Dokud teplota citlivého prvku nedosáhne určité teploty, chladicí kapalina proudí z předního potrubí a přichází neomezeně doprava. Když pracovní prvek dosáhne vyšší teploty než nastavená, dochází k její expanzi.

To znamená, že se ventil pohybuje svisle směrem dolů a v důsledku toho zablokuje dráhu proudění vytápěné chladicí kapaliny zespoda. Dále otevřete levou trubku pro studenou kapalinu.

Míchání studené kapaliny s horkou kapalinou vede k rovnováze teploty. Prvek citlivý na teplotu získá původní tvar a klapku - původní polohu.

Pokud je trojcestný ventil instalován ve zpětném okruhu, měl by se proces uskutečnit v opačném pořadí. Když se kapalina ochladí, otevře se cesta k horké vodě z kotle.

Pohonný mechanismus zařízení

Různé typy ventilů mohou být typ mechanismu pohonu. Pohon může být hydraulický i elektromechanický, pneumatický, ruční.

Elektromechanický pohon je rozdělen na typy, z nichž nejběžnější je jednoduchý termostatický. Funguje jako výsledek rozšíření kapaliny s termoaktivním prvkem v jeho složení. Výsledkem je tlak na tyč. Jedná se o snadno vyjímatelný design použitý u výrobků instalovaných v domácích systémech.

Další možností je servopohon s termostatickou hlavicí, vybavený prvkem citlivým na teplotu. Zařízení je doplněno externím teplotním čidlem umístěným přímo v potrubí. S jednotkou spojí kapilární trubici.

Tento typ úpravy je považován za nejpřesnější. V případě potřeby lze jednoduchý termostatický pohon snadno změnit na termostatickou hlavu.

K dispozici je třícestná verze ventilu s elektrickým pohonem. Řídí se řídicí jednotkou vybavenou snímači teploty a příkazy k hlavnímu mechanismu. Zjednodušená verze jednotky s řadičem je servo.

Řídí ventil přímo. Nejjednodušší jednotka je ruční. Nastavení se provádí otočením plastového víka se závitovým připojením. Jeho dno je v kontaktu s koncem tyče. Otáčením nebo vyšroubováním pohybujte cívkou.

Přítomnost elektrického nebo servomotoru vám umožňuje programovat režim teploty s orientací na denní dobu. Zpočátku není hnací mechanismus součástí trojcestného ventilu. Kupuje se samostatně na základě charakteristik konkrétního topného systému. Použití výrobku může být v topném systému jakéhokoli designu.

Kde se používají třícestné ventily

K dispozici jsou ventily tohoto typu v různých schématech. Jsou zahrnuty do schématu zapojení podlahového vytápění, aby bylo zajištěno rovnoměrné zahřívání všech jeho částí a aby se předešlo přehřátí jednotlivých větví.

V případě kotle na tuhá paliva je v komoře často pozorován kondenzát. Instalace trojcestného jeřábu mu pomůže bojovat.

Trojcestné zařízení funguje účinně v topném systému, když je potřeba připojit okruh TUV a oddělit tok tepla. Použití ventilu ve vazbě radiátorů eliminuje potřebu obchvatu. Instalace na zpětném vedení vytváří podmínky pro zkratové zařízení.

Tóny výběru zařízení

Při výběru vhodného třícestného ventilu jsou běžné následující doporučení:

 1. Preferovaní renomovaní výrobci. Často na trhu jsou špatně kvalitní ventily od neznámých firem.
 2. Měděné nebo mosazné výrobky mají větší odolnost proti opotřebení.
 3. Manuální ovládání je spolehlivější, ale méně funkční.

Klíčovým bodem jsou technické parametry systému, v němž se má instalovat. Jsou zohledněny jeho charakteristiky: úroveň tlaku, nejvyšší teplota chladicí kapaliny v místě instalace zařízení, přípustný tlakový pokles, objem vody procházející ventilem.

Pouze ventil se správnou kapacitou bude fungovat dobře. Chcete-li to provést, musíte porovnat výkon vašeho instalatérského systému s koeficientem průchodnosti zařízení. Na každém modelu je nutno označit.

U pokojů s omezeným prostorem, jako je koupelna, není efektivní volba drahého termo-směšovacího ventilu.

Na velkých plochách s teplými podlahami je potřeba zařízení s automatickým řízením teploty. Standardem pro výběr by měla být shoda výrobku s GOST 12894-2005.

Náklady mohou být velmi odlišné, vše závisí na výrobci.

V venkovských domech s instalovaným kotlem na tuhá paliva není schéma topení příliš složité. Zde je vhodný třícestný ventil zjednodušeného provedení.

Funguje autonomně a nemá tepelnou hlavu, senzor a dokonce tyč. Termostatický prvek, který řídí jeho provoz, je naladěn na určitou teplotu a je umístěn v krytu.

Výrobci třícestných zařízení

Na trhu existuje široká škála třícestných ventilů od renomovaných a známých výrobců. Model lze vybrat po určení obecných parametrů produktu.

Prvním místem v pořadí prodeje jsou obsazené ventily švédské společnosti Esbe (Esbe). Jedná se o poměrně dobře známou značku, takže výrobky se třemi způsoby jsou spolehlivé a trvanlivé.

Mezi spotřebiteli jsou třícestné ventily korejského výrobce Navien známé svou kvalitou. Je třeba je získat v přítomnosti mědi téže společnosti.

Vyšší přesnost nastavení je dosažena instalací nástroje dánské společnosti Danfoss (Danfoss). Funguje plně automaticky.

Valtec ventily (Valtec), vyráběné společně odborníky z Itálie a Ruska, se liší kvalitou a cenově dostupnými náklady.

Efektivní v práci výrobků společnosti Honeywell. Tyto ventily jsou jednoduché a snadno se instalují.

Vlastnosti instalace produktu

Během instalace třícestných jeřábů existuje mnoho nuancí. Nepřetržité fungování topného systému závisí na jejich účetnictví. Výrobce dodává každému ventilu pokyn, jehož dodržování umožní vyhnout se mnoha problémům později.

Obecné pokyny k instalaci

Hlavním úkolem je nejdříve nainstalovat ventil ve správné poloze, vedený špičkami, označenými šipkami na těle. Ukazatele ukazují trajektorii toku vody.

Symbol A označuje dopředný zdvih, B - směr kolmo nebo obtok, AB - kombinovaný vstup nebo výstup.

Podle směru jsou dva modely ventilů:

 • se symetrickým schématem nebo tvarem T;
 • s asymetrickým nebo tvarem L.

Když je namontován na první z nich, kapalina vstupuje do ventilu přes koncové otvory. Po promíchání vychází středem.

Ve druhém provedení teplý proud pochází z konce a studená voda pochází ze dna. Výstup po smíchání vícestupňové kapaliny nastává přes druhý konec.

Druhý důležitý bod při instalaci směšovacího ventilu - nemůžete ho pohánět nebo termostatickou hlavou dolů. Před zahájením práce je nutná příprava: před místem instalace zablokují vodu. Poté zkontrolujte potrubí, zda v něm nejsou zbytky, které by mohly způsobit poruchu těsnění ventilu.

Nejdůležitější je vybrat místo pro instalaci tak, aby byl přístup k ventilu. V budoucnu může být nutné jej zkontrolovat nebo jej demontovat. To vše vyžaduje volný prostor.

Vestavěný míchací ventil

Při vkládání třícestného ventilu typu míchání do centrálního topného systému může být několik možností. Výběr schématu závisí na povaze přístupu k vytápění.

Pokud je v souladu s provozními podmínkami kotle takový jev jako je přehřátí chladicí kapaliny ve vratném potrubí přijatelný, může dojít k přetlaku. V tomto případě namontujte propojku a škrtíte nadměrný tlak. Je instalován paralelně s ohledem na směšování ventilu.

Schéma na fotografii je zárukou kontroly kvality parametrů systému. Pokud je trojcestný ventil připojen přímo k kotli, což je nejčastěji v případě autonomních systémů vytápění, je nutná vázání vyrovnávacího ventilu.

Pokud ignorujeme doporučení týkající se instalace vyvažovacího zařízení, v portu AB může dojít k významným změnám průtoku pracovní tekutiny v závislosti na poloze tyče.

Připojení podle výše uvedeného schématu nezaručuje, že chladicí kapalina není přiváděna přes zdroj. K tomu je nutné dodatečně připojit hydraulický rozdělovač a cirkulační čerpadlo k jeho okruhu.

Směšovací ventil je také namontován tak, aby oddělil průtok. Potřeba vzniká, když je nepřijatelné úplné oddělení zdrojového okruhu, avšak obtok tekutiny do zpětného chodu je možný. Nejčastěji se tato možnost využívá v přítomnosti autonomní kotelny.

Musíte vědět, že u některých modelů může dojít k vibracím a šumu. To je způsobeno nesourodostí směrů proudění v potrubí a mísícím zařízením. Z tohoto důvodu může tlak na ventilu klesnout pod přípustnou hodnotu.

Instalace separačního zařízení

Pokud je teplota zdroje vyšší než teplota požadovaná spotřebitelem, je v obvodu zahrnut ventil oddělující toky. V tomto případě, při konstantním průtoku jak v okruhu kotle, tak i u spotřebitele, přehřátá kapalina nedojde k poslednímu.

Aby obvod fungoval, je v obou obvodech nutná přítomnost čerpadla.

Na základě výše uvedených skutečností můžeme shrnout obecná doporučení:

 1. Při instalaci jakéhokoli třícestného ventilu jsou před a po něm instalovány tlakoměry.
 2. Aby se zabránilo vzniku nečistot před výrobkem, nasaďte filtr.
 3. Tělo přístroje by nemělo být vystaveno žádnému namáhání.
 4. Dobrá regulace musí být zajištěna vložením před ventilová zařízení, která škrtí přetlak.
 5. Při instalaci ventilu nesmí být nad pohonem.

Je také nutné, aby výrobek a před ním byly rovnané části doporučené výrobcem. Nedodržení tohoto pravidla bude mít za následek změnu uvedených technických charakteristik. Záruka na zařízení nebude fungovat.

Užitečné video k tématu

Tóny instalace, které zajišťují správnou funkci ventilu:

Podrobnosti o instalaci ventilu při instalaci vyhřívané podlahy:

Takový uzel ve vytápěcím systému, jako termostatický trojcestný ventil je nutný, ale ne ve všech případech. Jeho přítomnost je zárukou racionálního využití chladicí kapaliny, která umožňuje úsporu paliva. Kromě toho působí také jako zařízení, které zajišťuje bezpečnost provozu kotle TT. Před zakoupením takového zařízení však musíte nejdříve zkontrolovat proveditelnost jeho instalace.

Top