Kategorie

Týdenní Aktuality

1 Čerpadla
Klasifikace kotle naftového paliva
2 Radiátory
Elektrické kotle "Galan" - elektroda a na topných prvcích, přehled, přehledy, instalační schémata
3 Krby
Používáme teplo země k ohřevu domu
4 Radiátory
Jak zvolit bimetalické radiátory topení: technické charakteristiky + analýza všech výhod a nevýhod
Hlavní / Radiátory

Co je to třícestný ventil - princip provozu a použití


Mezi ventily pro topný systém je jeden prvek, který se nepoužívá velmi často. Má tvar, který připomíná odpal, ale plní zcela odlišné funkce. Jedná se o třícestný ventil se speciálním pracovním principem.

Co je pro toto zařízení a jaké funkce to funguje?

Princip funkce zařízení

Takový ventil je instalován v těch částech potrubí, kde je potřeba rozdělit oběhový proud na dva okruhy:

 1. S konstantním hydraulickým režimem.
 2. S proměnnou.

Konstantní hydraulický průtok typicky využívají spotřebitelé, pro něž je dodáván vysoce kvalitní nosič tepla s určitým objemem. Je regulována v závislosti na indikátorech kvality. Proměnné průtoky jsou spotřebovány těmi objekty, u kterých nejsou hlavní indikátory kvality. Jsou důležitým kvantitativním faktorem. To znamená, že pro ně je nastavení průtoku provedeno podle požadovaného množství chladiva.

Existují v kategorii ventilů a analogových obvodů. Jaký je rozdíl mezi těmito dvěma typy? Trojcestný ventil funguje zcela jinak. Ve své konstrukci dřík nemůže přerušit tok konstantním hydraulickým režimem. Je vždy otevřený a naladěn na určitý objem chladicí kapaliny. To znamená, že spotřebitelé obdrží potřebný objem v kvantitativním i kvalitativním ekvivalentu.

Ve skutečnosti ventil nemůže přerušit proudění do okruhu s konstantním hydraulickým průtokem. Ale ve střídavém směru se dokáže překrývat, což umožňuje nastavit tlak a průtok.

Pokud kombinujete dva dvoucestné ventily, získáte třícestný design. V takovém případě musí oba ventily pracovat obráceně, to znamená při zavírání prvního, druhý se nutně otevře.

Typy třícestných ventilů

Podle principu působení je tento druh rozdělen na dva poddruhy:

Již podle názvu můžete pochopit, jak funguje každý typ. Při mísení jeden výstup a dva vstupy. To znamená, že plní funkci směšování dvou proudů, což je nezbytné ke snížení teploty chladicí kapaliny. Mimochodem, pro vytvoření požadované teploty v podlahových topných systémech je to ideální zařízení.

Nastavení teploty výstupního stropu je poměrně jednoduché. Chcete-li to udělat, musíte znát teplotu obou příchozích proudů a přesně vypočítat jejich poměr, abyste získali požadovanou teplotu na výstupu. Mimochodem, tento typ zařízení, pokud je správně instalován a nastaven, může pracovat na principu oddělení toků.

Trojcestný oddělovací ventil rozděluje hlavní proud na dvě. Proto má dva východy a jeden vstup. Toto zařízení se běžně používá k oddělování horké vody v horkovodních systémech. Experti často instalují do pásků ohřívačů vzduchu.

Ve vzhledu se obě zařízení neliší. Ale pokud budeme uvažovat o jejich sekci kreslení, pak existuje jeden rozdíl, který okamžitě zachycuje oko. Míchací zařízení má dřík s jedním kulovým kohoutem. Je umístěn uprostřed a zakrývá sedlo hlavního průchodu. Při oddělení takových ventilů jsou dvě na jedné tyči a jsou instalovány ve výstupních potrubích. Princip jejich fungování je následující - první uzavírá jeden průchod, drží se sedlo a druhý v tomto okamžiku otevírá další průchod.

Moderní třícestný jeřáb je rozdělen do dvou typů podle způsobu ovládání:

Ventil s pohonem

Častěji se musíme zabývat manuální verzí, která je podobná obvyklému kulovému ventilu, pouze s třemi přípojkami - vývody. Elektrické automatické systémy se nejčastěji používají pro rozvod tepla v soukromé bytové výstavbě. Můžete například nastavit teplotu v místnostech a distribuovat chladicí kapalinu v závislosti na vzdálenosti místnosti od topného kotle. Nebo poskytněte kombinaci s podlahovým topením. Velké běžecké zařízení instalované na tepelných trubkách mezi budovami.

Stejně jako u všech zařízení je třícestný ventil určen průměrem přívodního potrubí a tlakem chladiva. Odtud a GOST, která umožňuje certifikaci. Neshoda s GOST je hrubým porušením, zejména pokud jde o tlak uvnitř potrubí.

Trojcestný ventil na topném systému: provoz, pravidla výběru, schéma a instalace

K udržení pohodlné tepelné bilance v domě po celou dobu je součástí topného okruhu prvek, jako je třícestný ventil na topném systému, který rovnoměrně rozvádí teplo do všech místností.

Navzdory důležitosti této jednotky se v komplexním designu neliší.

Třícestné funkce ventilu

Voda dodávaná do chladiče má určitou teplotu, což často není možné ovlivňovat. Trojcestný ventil se reguluje tím, že se nezmění teplota, ale množství kapaliny. To umožňuje, aniž by došlo ke změně oblasti radiátoru, dodat potřebné množství tepla do místností, ale pouze v mezích výkonu systému.

Oddělovací a míchací zařízení

Vizuálně, trojcestný ventil připomíná odpaliště, ale plní zcela odlišné funkce. Taková jednotka, vybavená termostatem, patří k ventilům a je jedním z jeho hlavních prvků.

Existují dva typy těchto zařízení: oddělování a míchání.

První se používá, když je chladicí kapalina současně napájena několika směry. Ve skutečnosti je uzlem směšovač, který vytváří stabilní tok s nastavenou teplotou. Připojte ho k síti, která slouží pro ohřev vzduchu a systémy pro zásobování vodou.

Výrobky druhého typu se používají ke spojení toků a jejich termoregulace. Pro vstupní proudy s různými teplotami jsou k dispozici dva otvory a pro jejich výstup - jeden. Aplikujte je na zařízení s tepelně izolovanými podlahami, aby nedošlo k jejich přehřátí.

Trojcestný ventil a regulátor teploty jsou komerčně dostupné samostatně. U autonomních systémů vytápění se považuje získání konstrukce s termostatem za racionálnější a efektivnější řešení.

Konstrukce třícestných jeřábů

Konstrukčním řešením jsou ventily rozděleny do sedel a rotačních. Princip fungování prvního je založen na rytmickém pohybu tyče svisle - nastavovací obvod "dřík-sedlo". Tento typ se týká směšovacích ventilů. Řízení se často provádí elektromechanickým pohonem.

Klíčovým prvkem rotační struktury je rotující sektor. Během pohybu tyč působí na kulový kohout a částečně nebo zcela odřízne tok chladicí kapaliny. Tato schéma se nazývá "kuličková zásuvka".

Tato zařízení mají vysokou odolnost proti opotřebení. Jsou přizpůsobeny velkým teplotním rozdílům a jsou klasifikovány jako uzavírací ventily. V soukromých domech, kde se voda spotřebovává v relativně malém množství, mohou fungovat jako směšovače.

Funkcí směšovacího ventilu je přítomnost jednoho výstupu a dva vstupy. Je určen pro řízení teploty pracovní tekutiny kombinací vysokých a nízkých teplotních toků. S příslušnou instalací může produkt oddělit průtok.

Trojcestný ventil oddělovacího typu se používá, když je nutné dávkovat horkou chladicí kapalinu do několika směrů. Všechny modely těchto jeřábů se v některých ohledech liší:

 • mechaniku závěrky - může být buď napínáno nebo plněno;
 • tvar stubu - jsou ve tvaru L, T, S;
 • typ uzávěru - nalezený válcový, sférický, kuželový;
 • připojení k okruhu - pomocí spojky, příruby, svařování atd.;
 • regulační metoda - automatické, poloautomatické, manuální.

Míchací zařízení je vybaveno tyčí umístěnou ve středu. Kulový ventil v něm je jeden. Zablokuje v pravý čas vstup do spouště.

V oddělovacích zařízeních je dřík vybaven dvěma ventily namontovanými ve vývodech.

Funkce funguje podle mírně odlišného schématu. Činnost třícestného ventilu je jasnější po podrobné analýze jejího provedení.

Tělo tohoto typu odlitků. Je vyrobena z mosazi nebo bronzu pokrytého chromovým niklem. Provádí jak ochranné, tak dekorativní funkce. Pro připojení k potrubí jsou závitové kohouty - pouze tři kusy. Typ závitového připojení závisí na zvoleném modelu.

Optimální tlakové parametry topného systému pro stabilní provoz ventilu - 10 kg / cm². Při překročení této hodnoty mohou dojít k potížím.

Existují omezení pro ukazatele teploty - 95 ° pro kotle, 110 ° pro solární panely. Přípustné nastavení teploty chladicí kapaliny u různých modelů je v rozsahu 20-60 °. Kapacita se pohybuje od 1,6 do 2,5 m 3 / h.

Princip funkce zařízení

Instalací třícestného směšovacího ventilu je možné zajistit, aby teplota kapaliny na výstupu byla v stanovených mezích.

Princip fungování uzavřeného topného systému a systému FGP je stejný. Jediným rozdílem je to, že v prvním případě chladicí kapalina rovnoměrně přenáší teplo ze zdroje na radiátory a ve druhém případě přenáší teplá voda na domácí spotřebiče.

Dokud teplota citlivého prvku nedosáhne určité teploty, chladicí kapalina proudí z předního potrubí a přichází neomezeně doprava. Když pracovní prvek dosáhne vyšší teploty než nastavená, dochází k její expanzi.

To znamená, že se ventil pohybuje svisle směrem dolů a v důsledku toho zablokuje dráhu proudění vytápěné chladicí kapaliny zespoda. Dále otevřete levou trubku pro studenou kapalinu.

Míchání studené kapaliny s horkou kapalinou vede k rovnováze teploty. Prvek citlivý na teplotu získá původní tvar a klapku - původní polohu.

Pokud je trojcestný ventil instalován ve zpětném okruhu, měl by se proces uskutečnit v opačném pořadí. Když se kapalina ochladí, otevře se cesta k horké vodě z kotle.

Pohonný mechanismus zařízení

Různé typy ventilů mohou být typ mechanismu pohonu. Pohon může být hydraulický i elektromechanický, pneumatický, ruční.

Elektromechanický pohon je rozdělen na typy, z nichž nejběžnější je jednoduchý termostatický. Funguje jako výsledek rozšíření kapaliny s termoaktivním prvkem v jeho složení. Výsledkem je tlak na tyč. Jedná se o snadno vyjímatelný design použitý u výrobků instalovaných v domácích systémech.

Další možností je servopohon s termostatickou hlavicí, vybavený prvkem citlivým na teplotu. Zařízení je doplněno externím teplotním čidlem umístěným přímo v potrubí. S jednotkou spojí kapilární trubici.

Tento typ úpravy je považován za nejpřesnější. V případě potřeby lze jednoduchý termostatický pohon snadno změnit na termostatickou hlavu.

K dispozici je třícestná verze ventilu s elektrickým pohonem. Řídí se řídicí jednotkou vybavenou snímači teploty a příkazy k hlavnímu mechanismu. Zjednodušená verze jednotky s řadičem je servo.

Řídí ventil přímo. Nejjednodušší jednotka je ruční. Nastavení se provádí otočením plastového víka se závitovým připojením. Jeho dno je v kontaktu s koncem tyče. Otáčením nebo vyšroubováním pohybujte cívkou.

Přítomnost elektrického nebo servomotoru vám umožňuje programovat režim teploty s orientací na denní dobu. Zpočátku není hnací mechanismus součástí trojcestného ventilu. Kupuje se samostatně na základě charakteristik konkrétního topného systému. Použití výrobku může být v topném systému jakéhokoli designu.

Kde se používají třícestné ventily

K dispozici jsou ventily tohoto typu v různých schématech. Jsou zahrnuty do schématu zapojení podlahového vytápění, aby bylo zajištěno rovnoměrné zahřívání všech jeho částí a aby se předešlo přehřátí jednotlivých větví.

V případě kotle na tuhá paliva je v komoře často pozorován kondenzát. Instalace trojcestného jeřábu mu pomůže bojovat.

Trojcestné zařízení funguje účinně v topném systému, když je potřeba připojit okruh TUV a oddělit tok tepla. Použití ventilu ve vazbě radiátorů eliminuje potřebu obchvatu. Instalace na zpětném vedení vytváří podmínky pro zkratové zařízení.

Tóny výběru zařízení

Při výběru vhodného třícestného ventilu jsou běžné následující doporučení:

 1. Preferovaní renomovaní výrobci. Často na trhu jsou špatně kvalitní ventily od neznámých firem.
 2. Měděné nebo mosazné výrobky mají větší odolnost proti opotřebení.
 3. Manuální ovládání je spolehlivější, ale méně funkční.

Klíčovým bodem jsou technické parametry systému, v němž se má instalovat. Jsou zohledněny jeho charakteristiky: úroveň tlaku, nejvyšší teplota chladicí kapaliny v místě instalace zařízení, přípustný tlakový pokles, objem vody procházející ventilem.

Pouze ventil se správnou kapacitou bude fungovat dobře. Chcete-li to provést, musíte porovnat výkon vašeho instalatérského systému s koeficientem průchodnosti zařízení. Na každém modelu je nutno označit.

U pokojů s omezeným prostorem, jako je koupelna, není efektivní volba drahého termo-směšovacího ventilu.

Na velkých plochách s teplými podlahami je potřeba zařízení s automatickým řízením teploty. Standardem pro výběr by měla být shoda výrobku s GOST 12894-2005.

Náklady mohou být velmi odlišné, vše závisí na výrobci.

V venkovských domech s instalovaným kotlem na tuhá paliva není schéma topení příliš složité. Zde je vhodný třícestný ventil zjednodušeného provedení.

Funguje autonomně a nemá tepelnou hlavu, senzor a dokonce tyč. Termostatický prvek, který řídí jeho provoz, je naladěn na určitou teplotu a je umístěn v krytu.

Výrobci třícestných zařízení

Na trhu existuje široká škála třícestných ventilů od renomovaných a známých výrobců. Model lze vybrat po určení obecných parametrů produktu.

Prvním místem v pořadí prodeje jsou obsazené ventily švédské společnosti Esbe (Esbe). Jedná se o poměrně dobře známou značku, takže výrobky se třemi způsoby jsou spolehlivé a trvanlivé.

Mezi spotřebiteli jsou třícestné ventily korejského výrobce Navien známé svou kvalitou. Je třeba je získat v přítomnosti mědi téže společnosti.

Vyšší přesnost nastavení je dosažena instalací nástroje dánské společnosti Danfoss (Danfoss). Funguje plně automaticky.

Valtec ventily (Valtec), vyráběné společně odborníky z Itálie a Ruska, se liší kvalitou a cenově dostupnými náklady.

Efektivní v práci výrobků společnosti Honeywell. Tyto ventily jsou jednoduché a snadno se instalují.

Vlastnosti instalace produktu

Během instalace třícestných jeřábů existuje mnoho nuancí. Nepřetržité fungování topného systému závisí na jejich účetnictví. Výrobce dodává každému ventilu pokyn, jehož dodržování umožní vyhnout se mnoha problémům později.

Obecné pokyny k instalaci

Hlavním úkolem je nejdříve nainstalovat ventil ve správné poloze, vedený špičkami, označenými šipkami na těle. Ukazatele ukazují trajektorii toku vody.

Symbol A označuje dopředný zdvih, B - směr kolmo nebo obtok, AB - kombinovaný vstup nebo výstup.

Podle směru jsou dva modely ventilů:

 • se symetrickým schématem nebo tvarem T;
 • s asymetrickým nebo tvarem L.

Když je namontován na první z nich, kapalina vstupuje do ventilu přes koncové otvory. Po promíchání vychází středem.

Ve druhém provedení teplý proud pochází z konce a studená voda pochází ze dna. Výstup po smíchání vícestupňové kapaliny nastává přes druhý konec.

Druhý důležitý bod při instalaci směšovacího ventilu - nemůžete ho pohánět nebo termostatickou hlavou dolů. Před zahájením práce je nutná příprava: před místem instalace zablokují vodu. Poté zkontrolujte potrubí, zda v něm nejsou zbytky, které by mohly způsobit poruchu těsnění ventilu.

Nejdůležitější je vybrat místo pro instalaci tak, aby byl přístup k ventilu. V budoucnu může být nutné jej zkontrolovat nebo jej demontovat. To vše vyžaduje volný prostor.

Vestavěný míchací ventil

Při vkládání třícestného ventilu typu míchání do centrálního topného systému může být několik možností. Výběr schématu závisí na povaze přístupu k vytápění.

Pokud je v souladu s provozními podmínkami kotle takový jev jako je přehřátí chladicí kapaliny ve vratném potrubí přijatelný, může dojít k přetlaku. V tomto případě namontujte propojku a škrtíte nadměrný tlak. Je instalován paralelně s ohledem na směšování ventilu.

Schéma na fotografii je zárukou kontroly kvality parametrů systému. Pokud je trojcestný ventil připojen přímo k kotli, což je nejčastěji v případě autonomních systémů vytápění, je nutná vázání vyrovnávacího ventilu.

Pokud ignorujeme doporučení týkající se instalace vyvažovacího zařízení, v portu AB může dojít k významným změnám průtoku pracovní tekutiny v závislosti na poloze tyče.

Připojení podle výše uvedeného schématu nezaručuje, že chladicí kapalina není přiváděna přes zdroj. K tomu je nutné dodatečně připojit hydraulický rozdělovač a cirkulační čerpadlo k jeho okruhu.

Směšovací ventil je také namontován tak, aby oddělil průtok. Potřeba vzniká, když je nepřijatelné úplné oddělení zdrojového okruhu, avšak obtok tekutiny do zpětného chodu je možný. Nejčastěji se tato možnost využívá v přítomnosti autonomní kotelny.

Musíte vědět, že u některých modelů může dojít k vibracím a šumu. To je způsobeno nesourodostí směrů proudění v potrubí a mísícím zařízením. Z tohoto důvodu může tlak na ventilu klesnout pod přípustnou hodnotu.

Instalace separačního zařízení

Pokud je teplota zdroje vyšší než teplota požadovaná spotřebitelem, je v obvodu zahrnut ventil oddělující toky. V tomto případě, při konstantním průtoku jak v okruhu kotle, tak i u spotřebitele, přehřátá kapalina nedojde k poslednímu.

Aby obvod fungoval, je v obou obvodech nutná přítomnost čerpadla.

Na základě výše uvedených skutečností můžeme shrnout obecná doporučení:

 1. Při instalaci jakéhokoli třícestného ventilu jsou před a po něm instalovány tlakoměry.
 2. Aby se zabránilo vzniku nečistot před výrobkem, nasaďte filtr.
 3. Tělo přístroje by nemělo být vystaveno žádnému namáhání.
 4. Dobrá regulace musí být zajištěna vložením před ventilová zařízení, která škrtí přetlak.
 5. Při instalaci ventilu nesmí být nad pohonem.

Je také nutné, aby výrobek a před ním byly rovnané části doporučené výrobcem. Nedodržení tohoto pravidla bude mít za následek změnu uvedených technických charakteristik. Záruka na zařízení nebude fungovat.

Užitečné video k tématu

Tóny instalace, které zajišťují správnou funkci ventilu:

Podrobnosti o instalaci ventilu při instalaci vyhřívané podlahy:

Takový uzel ve vytápěcím systému, jako termostatický trojcestný ventil je nutný, ale ne ve všech případech. Jeho přítomnost je zárukou racionálního využití chladicí kapaliny, která umožňuje úsporu paliva. Kromě toho působí také jako zařízení, které zajišťuje bezpečnost provozu kotle TT. Před zakoupením takového zařízení však musíte nejdříve zkontrolovat proveditelnost jeho instalace.

Vlastní třícestný směšovací ventil na topném systému

Trojcestný ventil (někdy nazývaný jako odpaliště nebo třícestný ventil) k topnému systému je směšovač pro vytváření stabilního toku vody při dané teplotě. Tento uzel je jednoduchý, ale hraje důležitou roli v práci různých systémů s okruhy cirkulace vody. To je způsobeno nutností kompenzovat nerovnoměrné rozložení tepla v celém objemu budovy obecně a zejména v topném okruhu. Typickými představiteli těchto výrobků jsou běžné domácí mixéry.

Rozsah třícestného ventilu

Třícestné ventily lze použít ve vodovodních systémech. Na rozdíl od topných okruhů takovými prvky nejsou směšovače a průtokové děliče.

Je pravda, že existuje jedna poznámka: každý třícestný ventil může pracovat v různých systémech, vše závisí na schématu zapojení a výběru nastavení. Ale se všemi mnoha systémy, které mají společné, jsou ochrana uživatelů před popáleninami a hlavně oddělení oběhu toku do kontur.

V jednom okruhu je udržován konstantní režim hydrauliky, v druhém je takový režim variabilní. Jinými slovy, spotřebiče s kvantitativními indikátory řízení parametrů jsou připojeny k odbočkám v okruhu proměnlivého režimu, zatímco okruh konstantního režimu slouží zákazníkům s vysoce kvalitními nastaveními.

Směšovač nemůže překrývat konstantní obvod, který má tvrdé nastavení. Pokud je však směšovač vybaven tepelnou hlavou, je možné takové překrytí. Zobrazí se nástroj pro ovládání hlavy a průtoku.

Trojcestné ventily mohou být navíc někdy zbaveny funkce stabilizace teploty. Tyto uzly slouží pro jednoduché přerozdělení toků tekutin v systému.

Princip fungování třícestného ventilu

Princip fungování třícestného směšovacího ventilu ve vytápěcím systému spočívá ve smíchání vodních toků:

 • horké;
 • za studena

Z popisu schématu provozu třícestného směšovače vyplývá závěr: toto zařízení by mělo fungovat pod kontrolou řídicího systému, který sleduje množství ohřevu vody.

Výhody třícestné směšovací jednotky:

 • snadná instalace;
 • vysoká funkčnost;
 • trvanlivost provozu;
 • snadné nastavení;
 • praktický design

Nevýhody třícestné směšovací jednotky:

 • vysoká cena;
 • citlivost na kontaminaci chladicí kapaliny.

Trojcestný design ventilu

Trojcestné ventily, jejichž princip byl dříve zvažován, koncepčně představují spojení postupně pracující dvojice ventilů. Naproti tomu zcela neomezuje tok vody, jen umožňuje nastavit jeho intenzitu pro zajištění požadovaných teplotních parametrů.

Podle vnitřní struktury jsou třícestné ventily rozděleny do dvou hlavních typů:

 • výrobky s nastavitelným sedlem;
 • výrobky s úpravou s kulovou hlavou.

Výrobky prvního typu se týkají směšovacích ventilů a poloha kladek se nastavuje pohybem nahoru a dolů. Táhlo je zpravidla řízeno elektromechanickým pohonem, který umožňuje dosáhnout vysokého stupně automatizace nastavení systému.

Výrobky druhého typu se používají jako dělící ventily, míč se upravuje otáčením. Takové konstrukce patří do třídy ventilů. V domácích vytápěcích systémech s relativně malým průtokem vody však mohou tyto kohouty pracovat se směšovači, stejně jako s jejich typovými ventily se zamykáním v sektoru.

Tyčový pohon má dva typy:

 • elektromechanické;
 • hydraulické;
 • pneumaticky
 • manuál.

Elektromechanické pohony jsou dále rozděleny do skupin:

 • Termostatický. Často ve snadno odnímatelném provedení se nachází ve ventilech systémů vytápění pro domácnost.
 • Termostatická hlavice s dálkovým snímačem teploty instalovaným v potrubí. Tyto hlavy jsou zpravidla instalovány na objednávku zákazníků pro třícestné ventily namísto standardních termostatických pohonů. Mimochodem, tato schéma je široce používána v obrysech podlahového vytápění.
 • Elektrické pohony řízené regulátorem se snímači teploty. Jako nejběžnější je tento typ třícestného pohonu ventilu nejpřesnější.
 • Servopohon Ventily se servoměrem jsou ve skutečnosti zjednodušenou verzí podobných konstrukcí s řadicemi. Naproti tomu servo přímo bez regulátoru ovládá třícestný ventil. Nejčastěji se tento systém používá v konstrukcích s regulací průtoku koulí nebo segmentů.

Ruční pohon se provádí otočením plastového krytu.

Několik praktických tipů

 1. Je třeba se podrobně seznámit s následujícími vlastnostmi zakoupeného ventilu: přítomnost možnosti instalace servo; spotřeba vody (průchod) přes části potrubí v systému; průměry konců trubek, ke kterým se ventil spojuje.
 2. Trojcestný ventil je připojen k systému před primárním cirkulačním čerpadlem. Mělo by se věnovat pozornost šipce na těle výrobku: jeho směr by se měl shodovat se směrem oběhu tekutiny v okruhu.
 3. Při provádění svařovacích prací je nutné zabránit stupnici v těle ventilu.
 4. Během provozu vyžaduje systém vytápění periodické zkoušky třícestného ventilu, které musí provádět odborníci příslušných organizací.
 5. Na přípojce potrubí a vstupní-výstupní teplota ventilu by neměla překročit 100 stupňů Celsia.
 6. Volba typu pohonu je záležitostí zákaznické preference a možností. Mělo by se pamatovat jen na to, že ručně řízené výrobky jsou levnější než výrobky elektromechanicky poháněné, ale jsou z hlediska jejich funkčnosti a přesnosti nastavení výrazně nižší, pokud jde o automatizaci procesu udržování stabilní teploty. Jednoduše řečeno, není vůbec nutné mluvit o úrovni automatizace u ručně ovládaných ventilů.
 7. Pořízením třícestného ventilu si zákazník věnuje pozornost výrobci. Pevná společnost neztrácí svůj obraz a ztratí pozici vyhrazenou na trhu kvůli uvolnění šarže vadných výrobků.
 8. Materiál ventilu může také hrát důležitou roli. Je třeba poznamenat, že bronzové a mosazné ventilové tělesa jsou odolnější než oceli a litiny, ale také mnohem dražší. Litinové trupy jsou nejlevnější, ale jsou masivní.
 9. Při používání topného systému může být dobrý návyk znát návod k obsluze všech jeho prvků.
 10. Při použití směšovače na armatury Rehau s termostatickým ventilovým systémem je třeba je zkontrolovat. Při minimální teplotě je jedna z trubek naplněna horkou vodou. Po chvíli se tok zavře. Ve zpětné trubce na vstupu kotle by se teplota vody neměla lišit od nastavené teploty v termostatu. Samozřejmě, toto platí pro již namontovaný systém.
 11. Před ventilem se doporučuje instalovat mechanický filtr na čištění vody.

Informace o produktech hlavních výrobců

Trojcestné směšovače vybavené elektrickým pohonem.

Aplikují se nejen na vytápění, ale i na chladicí systémy. Řada 3MG je vyrobena ze speciální mosazné slitiny, která umožňuje použití takových mixérů v systémech s vysokými hygienickými a hygienickými požadavky. Mosazné VRG přístroje se používají v univerzálních systémech. Produkt VRG131 lze například zakoupit za 65 až 70 USD. Série F se skládá z kompaktních litinových směšovačů.

Obecně platí, že směšovače této řady se již dlouhou dobu vyznačují vysokou kvalitou, trvanlivostí a spolehlivostí.

Směšovače Valtek

Společnost Valtek se objevila v důsledku těsné a úspěšné spolupráce ruských a italských vývojářů. Navzdory své mladosti společnost rychle získala popularitu s vysoce kvalitními produkty v kombinaci s přiměřenými cenami. Ruční vzorek může stát 40 až 50 USD. Produkty společnosti Valtek mají sedmiletou záruku.

Směšovače od společnosti Danfoss, Honewell a Heimeier

Produkty od společnosti Danfoss lze zakoupit za 40 až 70 USD. Podle popularity se společnost blíží společnosti Valtek. Pokud jde o produkty od společnosti Honewell, tato řada se vyznačuje také trvanlivostí svých výrobků. Správa mixérů této společnosti je jednoduchá a spolehlivá. Kohouty Honewell jsou také kompaktní.

Kohouty Heimer s termostatickou hlavou stojí 35 až 40 USD. Německá kvalita tohoto výrobku nezklame kupujícího.

V topných systémech je jako regulátor teploty nezbytný třícestný ventil. Při správném výběru modelu a optimální instalaci systému bude jistě dosaženo očekávaného účinku.

Další vývoj třícestných směšovačů je čtyřstupňový, se zvýšenou funkčností. Popis těchto produktů je však mimo tematický rozsah článku.

Trojcestný ventil v topném systému: zařízení a funkce instalace

Podávání tepla na správném místě je hlavní požadavek na topný systém. V apartmánech lze tento problém považovat za vyřešenou.

V soukromých domech někdy chcete dodatečně vybavit vytápěnou podlahu. A ne vždy elektrický. To je místo, kde začínají problémy.

Teplota podlahy a topného tělesa nemohou být stejné. Abyste tomu zabránili, je v topném systému instalován třícestný ventil. Díky němu bude zajištěno rozdělení tepelného toku. Podlaha je teplá, radiátory jsou horké - dům je teplý. Přítomnost takového zařízení v systému dodávky horké vody (horká voda) je prostě nutná.

Zařízení

Strukturálně představují dva propojené dvoucestné jeřáby v jednom krytu.

Ale na rozdíl od nich se proudění vody horké vody zcela nepřekrývají, ale intenzita jejího průchodu je regulována. Kvůli tomu se teplota teplé vody mění.

Hlavní části ventilu:

 • bydlení;
 • tyč s podložkou nebo kovovou kuličkou;
 • matice upevnění (spojka).

Ventily s dříkem umožňují automatizaci řízení pomocí elektromechanického pohonu. Tímto způsobem můžete automaticky nastavit teplotu vody. Kulový kohout na principu působení lze porovnat se směšovačem v kuchyni. Používají se pouze v ručních ventilech.

Odlišují se způsobem, jakým jsou spravovány.

Podmíněně lze rozdělit na ventily:

 • ručně ovládané;
 • s tepelnou hlavou;
 • s elektrickým pohonem;
 • hydraulické;
 • pneumaticky.

V soukromém domě bude nejvhodnější ventil s elektrickým pohonem. Vestavěné snímače vydávají příkaz přes regulátor k měniči, pokud se změní řízené parametry vody. Výsledkem je, že se stává teplejším nebo naopak chladnějším.

Tepelné míchání se objeví automaticky. Nezáleží na tom, zda je kotel instalován v systému - plyn nebo tuhé palivo.

Není-li možné instalovat v topném systému nastavitelný ventil, nejlepší řešení by bylo v tomto případě ventil s tepelnou hlavou.

Práce

Princíp fungování ventilu je směšovat tok vody s různými teplotami. Co je třeba udělat?

Pokud nejdete s technickými detaily, můžete odpovědět takto: prodloužit životnost topného kotle a jeho úspornější práce.

Trojcestný ventil smíchá ohřátou vodu s ochlazováním po průchodu topnými zařízeními a pošle ji zpět do kotle k zahřívání. Otázka, která voda rychleji a snadněji - studená nebo horká - je schopna odpovědět všem.

Současně s mísením ventil také rozděluje průtok. Existuje přirozená touha automatizovat proces řízení. K tomuto účelu je ventil vybaven teplotním čidlem s teplotním regulátorem. V tomto případě se nejlépe provádí elektrický pohon. Kvalita provozu celého topného systému závisí na pohonném zařízení.

Funkce instalace

Termostatický směšovač je instalován v topném systému ve směšovací jednotce s jednoduchým nebo vícekanálovým rozvodem tepla.

Může existovat několik takových obrysů. Schéma se nezmění. Budou přidány pouze nové položky.

Například míchací jednotka. Přítomnost dodatečného distribučního okruhu chladicí kapaliny je jeho hlavní charakteristickou vlastností. Proč je potřeba? Připojení dalších spotřebičů tepla. Například teplé podlahy.

Při provádění montážních prací při instalaci ventilu je třeba mít na paměti, že je instalován před čerpadlovým systémem. Výkon celého systému závisí na splnění tohoto požadavku.

Během průniku ventilu je třeba dbát na to, aby se do něj nedostalo svařovací odpad (struska, kapičky roztaveného kovu). Je také nutné zajistit možnost snadného odstranění ventilu během jeho provozu. Taková akce bude vyžadována pro pravidelné testování jejího výkonu.

Výběr

Chcete-li vybrat správný ventil, musíte vzít v úvahu mnoho různých nuancí.

Za prvé:

 • počet okruhů v topném systému;
 • konstrukční prvek řízení ventilů;
 • průměr přívodu;
 • kapacita potrubí topného systému;
 • materiál, z něhož je ventil vyroben.

S počtem obvodů topného systému je samozřejmostí. Ve zbývajících okamžicích je vše mnohem složitější. Chcete-li zjistit, jak trojcestný ventil funguje a funguje, stačí se podívat na tuto otázku. Aby bylo možné správně určit i jeho rozměry, je nutné mít koncept v termodynamice.

V jeho jádře je třícestný ventil termostatický ventil.

S automatizovaným řídicím pohonem je schopen distribuovat toky teplé vody správným směrem a v požadovaném množství.

Ventily nejsou schopny zvládnout podobný úkol, což naznačuje potřebu třícestného ventilu v topném systému. Použití ventilu v systému eliminuje potřebu vynalézt nějaký druh dálkového ovládacího panelu. Všechno se děje bez zásahu člověka.

Sledujte video, ve kterém zkušený uživatel podrobně vysvětluje princip činnosti a zařízení třícestného ventilu pro topný systém:

Proč potřebujeme třísměrný ventil na topném systému?

Mezi obrovskou škálu ventilů, které se používají na topném systému, se používá zřídka používaný prvek - třícestný ventil pro vytápění termostatem. Ve tvaru vypadá jako odpal, ale je určen pro zcela odlišné funkce. Jak se v tomto článku bude diskutovat o třícestném ventilu se servom a co je potřeba.

Princip fungování třícestného ventilu

Trojcestný směšovací ventil je instalován na těch částech potrubí, kde je potřeba rozdělit hlavní průtok chladicí kapaliny na 2 okruhy:

 • s proměnlivou hydro;
 • s konstantní.

Konstantní průtok je často nutný u toho, komu je dodávána vysoce kvalitní tekutina pro přenos tepla a ve stanovených objemech. Jeho přizpůsobení odpovídá ukazatelům kvality. Pokud jde o variabilní tok, používá se pro objekty, kde ukazatele kvality nejsou klíčové. Zde hraje důležitou roli indikátor koeficientu kvantity. Jinými slovy, dodávka teplého média se v tomto případě provádí podle požadovaného množství.

Dávejte pozor! Jeden z prvků ventilů a tvarovek je analogový přístroj, který popisujeme v tomto článku, který se nazývá dvoucestný ventil. Jaký je jeho rozdíl? Odlišuje se od třístranného principu své práce. Faktem je, že jeden z prvků jeho konstrukce, prut, nemůže zablokovat tok tekutiny, který má konstantní hydraulické vlastnosti.

Dřík je neustále otevřený, přizpůsobuje se určitému objemu tekutiny. Na základě toho mají uživatelé možnost získat požadovaný objem jak z hlediska množství, tak z hlediska kvality. Toto zařízení obecně nemůže zastavit tok tekutiny do sítě s konstantním hydraulickým průtokem. Ale tok variabilního typu, který je schopen zablokovat, protože je možné nastavit tlak / průtok.

Jedním třícestným ventilem můžete vytvořit dvojice dvoucestných ventilů. Měli by ale pracovat v reverzním režimu, tj. Při otevření jednoho, druhý by měl být uzavřen.

Trojcestný ventil pro podlahové vytápění nebo pro jiné účely pracuje v následujícím pořadí:

 • k kolektoru, který je jedním z prvků teplé podlahy, proudí horká voda;
 • stupeň ohřevu kapaliny je určen během jeho průchodu termo-směšovacím ventilem;
 • v případě, kdy teplota překročí nastavenou úroveň, otevře se průchod, ze kterého proudí chladící kapalina;
 • obě toky jsou smíchány uvnitř;
 • po poklesu teploty na nastavenou mez, průchod studené vody se uzavře.

Nevýhody třícestných ventilů zahrnují pravděpodobnost náhlých teplotních výkyvů, ke kterým může dojít při spouštění horké vody, což může mít negativní vliv na stav potrubí při smíchání.

Trojcestný termostatický směšovací ventil slouží k:

 • v případě potřeby přesměrovat toky z různých plynovodů;
 • míchat proudy s diametrálně odlišnými teplotami, aby se dosáhl proud nastavené teploty;
 • dynamicky řídit směr proudění pro získání toku s konstantně nastavenou teplotou;
 • v sanitárním systému je to proud s danou stabilní teplotou;
 • ve vytápěcím systému je to samostatná směšovací jednotka s konstantní konstantní teplotou cirkulace.

Pomocí konvenčního kulového ventilu lze ručně nastavit. Ve vzhledu je podobný konvenčnímu ventilu, ale má takovou funkci jako přídavný vývod. Tento typ ventilu se používá pro nucené ruční ovládání.

Pro automatické seřízení je použit speciální třícestný ventil, který je vybaven elektromechanickým zařízením pro změnu polohy tyče. Musí být připojen k termostatu, aby bylo možné regulovat teplotu v místnosti.

Typy ventilů pro vytápění

Bez zbytečných zavádění říkáme, že zařízení je dvou typů, které se liší v principu fungování. Stává se to:

Princip fungování zařízení je viditelný ze svého názvu. Konstrukce směšovacího zařízení má dva výstupy a vstupy. To je nezbytné pro smíchání různých proudů kapaliny za účelem snížení jejich teploty. Mimochodem, toto je nejlepší volba pro vytvoření nezbytného režimu pro "teplou podlahu".

Proces nastavení teplotního režimu je poměrně jednoduchý. Potřebujete pouze vědět, jaká je aktuální teplota přiváděné kapaliny, aby bylo možné přesně vypočítat požadované podíly každého proudu tak, aby bylo dosaženo požadovaného výkonu na výstupu. Mimochodem, při správné instalaci tohoto nastavení zařízení, může pracovat na oddělení průtoku.

Oddělovací ventil rozděluje jeden proud na dva, na základě toho má jeden přívod a dva vývody. Toto zařízení se používá hlavně k oddělení horkého proudu v horkovodních systémech. Ačkoli to docela často lze nalézt v páskování ohřívačů vzduchu.

Ve vzhledu jsou oba možnosti poměrně podobné. Ale při zvážení výkresu, kde jsou zařízení zobrazena v sekci, můžete vidět hlavní rozdíly. V mísícím zařízení má tyč jeden kulový kohout. Je umístěn ve středu a zavírá hlavní průchod.

Oddělovací dřík je vybaven dvěma ventily instalovanými ve vývodech. Pracují následovně: jeden z nich je přitlačen proti sedlu, uzavírá průchod, druhý otvírá druhý průchod v tomto okamžiku.

Metoda řízení moderních modelů je:

Nejčastěji používaný přístroj s ručním ovládáním, zřejmě je podobný kulovému ventilu, ale má tři výstupní spoje. Ale modely s elektrickým ovládáním mají automatické ovládání, které se používá hlavně v soukromých domech. Jeho úkolem je distribuovat teplo. Například uživatel může nastavit režim teploty v místnostech a chladicí kapalina bude proudit podle toho, jak daleko je místnost z ohřívače. Na přání lze připojit k teplé podlaze.

Trojcestné ventily, stejně jako další zařízení, jsou rozděleny na tlak systému a vstupní průměr. To vše je určeno regulačními zákony GOST. A pokud tyto požadavky nejsou splněny, může být považováno za hrubé porušení, zejména v případech, kdy se týká indikátoru tlaku uvnitř potrubí.

Kde je toto zařízení používáno?

Trojcestný ventil, jehož princip fungování byl dříve zvažován, je poměrně široce používán. Například jeho odrůdy, jako je elektromagnetické zařízení nebo zařízení s termickou hlavou, lze snadno nalézt na moderních dálnicích, kde je třeba upravit poměry při smíchání dvou oddělených proudů tekutin, ale současně by se objem nebo výkon neměly snížit.

V každodenním životě je nejoblíbenější termostatický mixér, který, jak již bylo zmíněno výše, pomáhá regulovat teplotu chladicí kapaliny. Může být dodáván jak do potrubí podlahového topení, tak i do topných radiátorů. A v případě, kdy je ventil vybaven automatickým řízením, bude se kontrola teploty provádět bez problémů.

Dávejte pozor! Díky třícestnému ohřevu v systému, aby bylo dosaženo rovnováhy teplotních poklesů, je výhodné nejen z hlediska vytváření pohodlných a pohodlných podmínek, ale také šetří vaše peníze.

Podstatou je, že nastavením teploty chladicí kapaliny na "zpětný tok" ohřívače můžete výrazně snížit množství spotřebovaného paliva, navíc se zvýší účinnost samotného systému. U některých systémů je instalace ventilu nezbytná. Například v systému "teplá podlaha" toto zařízení neumožňuje přehřátí podlahové krytiny vyšší než je nutné pro pohodlné podmínky, čímž se uživatelům ušetří nepříjemné pocity.

Regulační zařízení tohoto druhu se také používají ve vodovodních systémech, aby získaly trvalý průtok s požadovanou teplotou. Nejběžnějším příkladem je obvyklý mixér, který umožňuje nastavit teplotu vody otevřením a zavřením ventilů.

Kritéria výběru při nákupu

Je třeba mít na paměti, že v době nákupu věnujte pozornost technickým charakteristikám zařízení, které zahrnují následující:

 1. Průměr spojení s topným vedením. Nejčastěji se tento parametr pohybuje od 2 do 4 centimetrů, ačkoli většina závisí na systému. Pokud nemůžete zařízení vyzvednout s požadovaným průměrem, musíte použít speciální adaptér.
 2. Možnost upevnění servopohonu na zařízení zajišťuje jeho automatické ovládání. To je obzvláště důležité, když je plánováno, že ventil bude instalován na podlahovém systému s ohřátou vodou.
 3. Nakonec je to nosnost potrubí. Tento koncept znamená objem tekutiny, který může procházet v určitém čase.

Na domácím trhu existuje mnoho výrobců třícestných ventilů. Výběr konkrétního modelu závisí především na:

 • typ mechanismu (a, připomínáme, může to být mechanický nebo elektrický);
 • oblasti použití (příprava teplé vody, dodávka studené vody, "teplá podlaha", vytápění).

Esbe je považováno za nejpopulárnější zařízení - švédskou ventil od firmy, která je již více než sto let. Jedná se o spolehlivý, vysoce kvalitní a trvanlivý produkt, který je v mnoha oblastech osvědčen. Kombinace evropské kvality a moderních technologií.

Dalším populárním modelem je americký Honeywell - skutečný brainchild špičkové technologie. Jednoduché ovládání, pohodlí a komfort, kompaktnost a spolehlivost jsou charakteristické rysy těchto ventilů.

Konečně relativně "mladé", ale slibné přístroje jsou ventily řady Valtec - výsledek společné spolupráce inženýrů z Itálie a Ruska. Všechny výrobky jsou vysoce kvalitní, prodané se záruční dobou sedmi let. Odlišují se tím, že mají dostupnou cenu.

Instalace ventilu DIY

Představujeme Vám několik schémat instalace směšovacího ventilu.

Schéma, které se používá především v kotli těch topných systémů, které jsou připojeny k hydraulickému odlučovači nebo k kolektoru s volným průtokem. Čerpadlo, které je ve druhém okruhu, zajišťuje požadovanou cirkulaci chladicí kapaliny.

Pozor! V případě, že je ventil naplánován tak, aby byl přímo připojen ke zdroji chladiva na obtoku, který je připojen k portu B, bude nutné instalovat ventil s hydroizolací, který bude rovnocenný stejnému odporu tohoto zdroje.

Pokud tomu tak není, pak proudění chladicí kapaliny v sekci AB bude kolísat v závislosti na pohybu tyče. Je třeba poznamenat, že tato instalační schéma umožňuje případné přerušení cirkulace chladicí kapaliny přes zdroj, pokud se instalace provádí bez oběhového čerpadla nebo hydraulického odlučovače v hlavním okruhu.

Nedoporučuje se připojovat ventil k rozdělovači tlaku nebo vytápěcím sítím v nepřítomnosti zařízení, jejichž pomocí je nadměrný tlak škrcen. V opačném případě bude průtok chladicí kapaliny vážně kolísat.

V případě přehřátí šmyku je povoleno odstranění nadměrného tlaku pomocí propojky, která je namontována paralelně s ventilem v okruhu.

Zavedení kvantitativního přizpůsobení změnou nákladů na kapalinu - je hlavní funkcí, kterou tato trojcestná termální ventil provádí. Používá se tam, kde existuje možnost obtoku tekutiny na "vratnou linku", ale zastavit cirkulaci, naopak je extrémně nežádoucí. Představujeme také instalační schéma třícestného odlučovacího ventilu:

Je to důležité! Taková schéma připojení se stala poměrně oblíbenou ve vodních a horkovzdušných jednotkách připojených z jednotlivých kotlů.

Pro propojení vodních okruhů je nezbytné, aby se tlakové ztráty spotřebitele rovnaly ztrátám na vyrovnávacím ventilu v obtoku. Uvedené uspořádání by mělo být použito pro instalaci na potrubí, která mají nadměrný tlak. Pohyb kapaliny je způsoben silným tlakem, který tvoří cirkulační čerpadlo.

Zjednodušené směšovací prvky s teplotním zámkem

Samostatný třícestný ventil zjednodušeného typu je možné instalovat v jednoduchých topných systémech venkovských domů, kde se získává teplo z kotle TT. Pro provoz se nevyžaduje tepelná hlava s teplotním čidlem a zde není žádná stopka.

Termostatický prvek, který je instalován uvnitř skříně, je například nastaven na určitou teplotu chladicí kapaliny na výstupu. 50 nebo 60 ° C (musí být vyznačeny na obalu).

Míchací ventil tohoto vzorku vždy udržuje nastavenou teplotu chladicí kapaliny na výstupu, toto nastavení se nemění. Odtud existují pozitivní a negativní momenty při použití takových kování:

 • Výhoda je levnější než u uzlu s tepelnou hlavou. Rozdíl je asi 30%;
 • nevýhodou je to, že není možné nastavit ohřev opouštějícího chladiva. Pokud je tovární nastavení nastaveno na 55 ° C, pak bude nepřetržitě dodávat vodu při této teplotě ± 2 ° C;
 • Než si koupíte ventil zjednodušeného provedení, pečlivě si přečtěte dokumentaci kotelního kotle na tuhá paliva, obvykle indikuje minimální teplotu vratné vody.

Termostatický trojcestný ventil je poměrně užitečná ve vytápěcím systému soukromého domu, což umožňuje efektivně využívat ohřívanou tekutinu a tím šetřit palivo. Kromě toho tento detail umožňuje prodloužit životnost kotlů na tuhá paliva a také roli bezpečnostního prvku. Na druhé straně byste neměli namontovat ventil kdekoli, je lepší vždy konzultovat s odborníkem, který je v této oblasti dobře zběhlý.

Princip fungování třícestného ventilu

Princip fungování třícestného ventilu spočívá v rozdělení oběhového kroužku do okruhu s konstantním a variabilním hydraulickým režimem. Spotřebitelé, kteří potřebují kvalitní regulaci, jsou připojeni k odbočnému potrubí s konstantním hydraulickým režimem a kvantitativně regulované větve do odbočné trubky s proměnným režimem.

Hlavním rozdílem v provozu třícestných ventilů ve srovnání s obousměrnými ventily je to, že v žádné poloze stopky zůstává proud trysky s konstantním hydraulickým režimem téměř nezměněn - ventil nemůže zastavit proud chladicí kapaliny. Trubka s konstantním hydraulickým režimem na schématech označuje písmena AB a potrubí s proměnným režimem písmena A a B.

Pro zjednodušení pochopení principu fungování třícestného ventilu je možné jej schematicky nahradit dvěma obousměrnými ventily pracujícími reverzibilně, to znamená, že otevření jednoho způsobí, že se druhý uzavírá. Ve schématu je třícestný směšovací ventil nahrazen dvěma dvoucestnými ventily.

Všechny třícestné ventily, na principu působení, jsou rozděleny na míchání a oddělování.

Trojcestný směšovací ventil - má dva vstupy a jeden vývod. Používá se pro vysoce kvalitní regulaci v topných systémech díky míchání dvou proudů chladicí kapaliny s různými teplotami. Regulace jakosti s udržováním nastavené teploty chladicí kapaliny opouštějící port AB je dosaženo změnou podílu chladicí kapaliny z portu A a portu B. Některé typy třícestných směšovacích ventilů s odpovídajícím schématem instalace zajišťují oddělení průtoku.

Trojcestný odlučovací ventil (rozvod) - má jeden přívod a dva vývody. Používá se zpravidla pro kvantitativní regulaci díky oddělení průtoku chladicí kapaliny v okruzích ohřevu vody v systémech zásobování teplou vodou a také v potrubních jednotkách ohřívačů vzduchu a chladičů vzduchu. Vstup regulačního ventilu je označen písmeny AB a výstupy A a B.

Top