Kategorie

Týdenní Aktuality

1 Kotle
Spotřeba kotle na motorovou naftu
2 Palivo
Vše o topení v soukromém domě
3 Čerpadla
Vertikální vytápění radiátorů: typy + výhody a nevýhody + revize značky
4 Čerpadla
Kolik stojí dům na měření vytápění v bytovém domě
Hlavní / Čerpadla

Co je třícestný termostatický ventil a jak funguje v topném systému


V moderních vytápěcích systémech je často používán třícestný ventil, protože je prostředkem řízení jakosti chladicí kapaliny - co se týče teploty, nikoliv průtoku. Koneckonců, dodávání radiátorů s optimálně ohřátou vodou je nejlepší způsob, jak šetřit energii. Jeřáby pro tepelné smíchání mají další užitečné funkce, o kterých se můžete dozvědět z tohoto článku.

Ale nejprve musíte zvážit, jak funguje trojcestný ventil, a pochopit jeho vnitřní strukturu.

Typy a účel ventilů

Zpočátku stojí za zmínku, že termostatické třícestné ventily jsou rozděleny do několika typů podle principu provozu:

 • míchání;
 • separátory;
 • přepínání

Účel každého ze tří typů zařízení lze posuzovat jménem. První smíchá dva proudy chladicí kapaliny s různými teplotami, druhá je odděluje a třetí zařadí do spínání vody v různých směrech. Externě, abychom rozpoznali, že každá odrůda není obtížná, obvykle je na těle zobrazen princip činnosti v podobě obrázku. Zde je třícestný směšovací ventil pro vytápění:

Podobný název stojí na dělicím prvku. Pokud jde o spínací jeřáby, na jejich těle není obraz, ale existují výrazné vnější rozdíly ve tvaru.

Oddělovací (levý) a spínací (pravý) ventil

Směšováním nebo separací průtoků se dosahuje optimální teploty chladiva, která se používá v různých obvodech topného systému. Spínání se používá u kotlů s plynovým by-passem, jestliže je zahřátá voda střídavě směrována na různé výměníky tepla.

Zařízení a princip činnosti

Chcete-li zjistit, od co se skládá a jak funguje termo-směšovací třícestný ventil nejběžnějšího typu sedla, měli byste si prostudovat níže uvedený program. U mosazného tělesa se třemi tryskami metodou odlévání jsou uspořádány 3 komory, jejichž uličky jsou zablokovány ventilovými ventily. Jsou fixovány na stejné ose - zásoby vycházející z těla ze čtvrté strany.

Princip fungování je následující: když stlačíte tyč, otevře se průchod pro jeden proud a postupně se uzavře za jiný, čímž se v mísící komoře ventilu dostane voda s požadovanou teplotou. Opouští mosazné tělo prvku třetí tryskou. Nastavení síly stlačení tyče se provádí tepelnou hlavou s externím teplotním čidlem nainstalovaným podle schématu.

Celý proces stojí za to vysvětlit podrobněji. Představte si, že ze strany horké vody není dostatek ohřátého chladiva. Pak ji mechanismus prochází dále a třetí trubka je uzavřena. Dálkový senzor je naplněn tekutinou citlivou na teplotu a kapilárou je připojen k nádržce (vlnovce) uvnitř tepelné hlavy.

Když se snímač zahřívá, tato tekutina se roztahuje, jeho objem v trubici a vlnách se zvětšuje, v důsledku toho se začne stlačovat trojcestný ventil. Moment stlačování je určen nastavením stupnice termostatické hlavice nastavené na požadovanou teplotu. Poté se chlad z třetí trubky mísí s proudem ohřáté vody a teplota vody na výstupu tepelného ventilu zůstává nezměněna, ačkoli chladicí kapalina se nadále zahřívá na vstupu.

Pokud se přívodní voda dále zahřeje, aby se udržovala nastavená výstupní teplota, termostatický ventil může zcela zablokovat vstup a otevřít boční potrubí. V tomto případě je tyč spuštěna do nejnižší polohy. Jakmile senzor označí chlazení chladicí kapaliny, hlava mírně uvolní dřík, sedlo ventilu se otevře na horké straně a zahřátá voda se začne míchat.

Metoda nastavení třícestného ventilu s termostatickou hlavicí se snímačem je nejoblíbenější, protože je poměrně přesná a jednoduchá a nevyžaduje elektřinu.

Když mluvíme o separačním ventilu, princip fungování je téměř stejný, až když stisknete tyč, začne se jedna nit rozdělit na dvě. V přepínacím prvku však směr pohybu mění elektrický pohon, který je ve videu podrobně popsán:

Použití disku

Kromě termostatické hlavice může být ventil ovládán i jinými způsoby. První je ruční, když hloubka stlačení dříku je určena otáčením rukojeti mimo tělo. Není to nejlepší volba a je vhodná pouze v případě, kdy teplota vody vstupující do trysky zůstává nezměněna. Další možností je ovládání pomocí servopohonu a elektrického pohonu, který přijímá příkazy z regulátoru. Pro práci s různými pohony se používá jiný typ ventilu - rotační, jehož zařízení je na obrázku znázorněno:

Existuje určitá podobnost s kulovým ventilem, pouze pracovní otočný prvek má jiný tvar otvoru, který dovoluje proudění chladicí kapaliny ve dvou směrech najednou. Princip činnosti je jednoduchý: osa je otočena do požadovaného úhlu, otáčející se pohonem. Ten je řízen regulátorem, který přijímá impulsy z jednoho nebo více snímačů. Ovládače ventilů jsou typicky instalovány v složitých nebo automatizovaných topných systémech s regulací počasí.

Schémata připojení ventilu k topnému systému

Když je pochopeno, jaký je třícestný ventil a jaká je jeho práce, můžete zvážit různé schémata připojení v závislosti na účelu a úloze prvku při vytápění domu. Instalace termo-směšovacího ventilu se provádí v těchto případech:

 1. K ochraně kotle na tuhá paliva před účinky kondenzátu a teplotního šoku po náhlých výpadcích.
 2. Chladicí kapalina v obrysech podlahového vytápění by měla být zahřátá na teplotu nejvýše 45 ° C, kterou zajišťuje směšovací jednotka s třícestným ventilem.
 3. K udržení požadované teploty chladicí kapaliny v různých částech systému.

K ochraně tepelné jednotky z tuhého paliva před tvorbou kondenzátu není možné při jeho ohřevu zabránit přívodu studené vody ze sítě chladiče do nádrže kotle. K tomu použijte následující schéma pro připojení kotle s obtokem a třícestným směšovačem:

Okruh funguje takto. Zatímco se generátor tepla nezahřívá, voda obíhá v malém kruhu obtokem. Když se nosič tepla ve vratném potrubí ohřívá až na 50-55 ° C, ventil se začne otevírat a směs studeného nosiče tepla se smíchá ze systému. Když ohřívač dosáhne provozního režimu, obtok se zablokuje a celý průtok prochází radiátory. Podrobněji se tento předmět otevírá ve videu:

V systému teplých podlah provádí tento prvek stejnou funkci. Cirkulační čerpadlo pohání chladicí kapalinu skrz topné okruhy, dokud nezačne vychladnout. Jakmile k tomu dojde, bude pracovat snímač a tepelná hlava, po níž trojcestný ventil přidá teplou vodu z kotle do uzavřené smyčky. Instalace podlahového topení, čerpadla a ventilu pomocí vlastních rukou je znázorněna na obrázku:

Následujícím příkladem použití a zapojení těchto důležitých detailů je páskování generátoru tepla na tuhá paliva a vyrovnávací nádrž, což je tepelný akumulátor. Aby se teplota zahřívala dostatečně rychle, teplota média pro přenos tepla musí být od 70 do 85 ° C, což vůbec není zapotřebí v topném systému chladiče. Trojcestný ventil namontovaný za nádrží společně s odděleným oběhovým čerpadlem pomáhá jeho snížení.

Je důležité. Při instalaci směšovacího ventilu nezapomeňte, že čerpadlo by mělo být umístěno na straně, kde je vždy otevřené připojení třícestného ventilu.

Komplexní vytápěcí systém velké chaty může mít spoustu spotřebičů spojených pomocí hydraulické jehly a rozdělovače. A v každém okruhu je nutné podat chladicí kapalinu s různými teplotami. Nejvyšší kotel potřebuje nepřímé vytápění, takže na něj není žádný regulační ventil. Zbytek spotřebitelů potřebuje chladnější chladicí kapalinu, a proto jsou připojeny přes třícestné ventily.

Nízká cena pevných prvků teploty vody

Je povoleno instalovat zjednodušený třícestný ventil do jednoduchých topných systémů venkovských domů, které dostávají teplo z kotle TT. Chcete-li pracovat, nepotřebuje tepelnou hlavu se snímačem teploty a není zde žádná stopka. Řídicí termostatický prvek je instalován uvnitř skříně a je nastaven na teplotu vody na výstupu, např. 60 nebo 50 ° С (vyznačeno na obalu).

Pracovní schéma a ventilové zařízení

Termický směšovací ventil tohoto typu vždy udržuje stabilní teplotu výstupu chladicí kapaliny, toto nastavení nelze změnit. Odtud vzniká plus a mínus při použití podobné výztuže:

 1. Výhodou je nižší cena než cena uzlu s tepelnou hlavou. Rozdíl je významný - asi 30%.
 2. Nevýhodou je, že není možné regulovat ohřev opouštějícího tepelného nosiče. Pokud je prvek z továrny nastaven na 55 ° C, bude vždy dodávat vodu při této teplotě ± 2 ° C.

Rada Než si koupíte ventil zjednodušeného provedení, pečlivě si přečtěte technickou dokumentaci kotelního kotle na tuhá paliva, často to znamená minimální teplotu vratného tepelného nosiče. Více informací o používání těchto kování naleznete zde.

Závěr

Termostatický trojcestný ventil je velmi užitečná ve vytápěcím systému soukromého domu, což umožňuje efektivní využití vytápěné chladicí kapaliny, a proto šetří palivo. Tento jednoduchý detail navíc hraje roli bezpečnostního prvku pro kotle na tuhá paliva a umožňuje jim prodloužit životnost. Na druhou stranu byste zbytečně a všude neměli zavádět ventil, vždy konzultujte s odborníkem v této oblasti.

Termostatický trojcestný směšovač AQUAMIX 63C pro podlahové vytápění

Kde se uplatňuje?

Při chata kombinovaný topení: radiátory + teplé podlahy;

Pokud síla teplých podlah nepřekračuje 11 kW;

Když potřebujete uložit na hotový čerpací a míchací modul;

Co je pro tento ventil tak zvláštní?

Udržuje teplotu smíšené vody s přesností od 1 do 2 ° C, v rozsahu od 25 do 50 ° C;

Trvalý obtok mezi vratnou a smíšenou vodou;

Teflonem potažený vnitřní povrch pro snížení váhy v tvrdé vodě;

Zabudovaná ochrana proti přehřátí v nouzových situacích;

Dvě sítka pro ochranu před mechanickým znečištěním;

Montáž v libovolné poloze;

Jaká plocha teplých podlah může sloužit?

Záleží na výkonu cirkulačního čerpadla v systému "teplá podlaha" a na přenosu tepla, který chcete získat z 1 m 2 podlahy

Níže je tabulka znázorňující výkon různých možností pro společné užívání termo-mixerů a cirkulačních čerpadel.

Výpočet byl proveden se standardním připojením teplých podlah k modulu čerpadla (pomocí WATTS kolektoru podlahového vytápění) a odporu každé větve vyhřívané podlahy 2, teploty podlahy 28 ° C, teploty vzduchu v místnosti 20 ° C. Podle našeho způsobu výpočtu, abychom dosáhli těchto podmínek, položíme trubku krokem 200 mm a nastavíme teplotu výstupu na teplou podlahu 45 ° C. Máme 5 pokojů 15m 2. Pokud pro každou větev zahřáté podlahy zajistíme průtok 2 l / min., Pak bude celkový průtok 10 l / min.

Chcete-li tento problém vyřešit, zvolte ventil 6310C34 3/4 "BP 25-50 ° C (kvs1.9, článek 10017420) a čerpadlo WILO 25/4.Pro vázání použijte potrubí o průměru 1" Protože víme, že teplota v okruhu chladiče 60 ° C, pak na směšovací ventilu Aquamix nastavte setrvačník v poloze 8 odpovídající hodnotě smíšené vody 44,4 ° C.

Účel a typy ventilů pro tepelné směšování v podlahovém topení

Díky vytvoření komfortních podmínek je vodní podlahové vytápění již známé. Nejčastěji se usadí v soukromém vlastnictví. Pro regulaci průtoku kapaliny je nutné do systému vložit třícestný ventil pro teplou podlahu určitého typu.

Schéma uzlů submixů pro podlahové vytápění

Třícestné funkce ventilu

Měnící se tekutiny, které umožňují provedení termostatického směšovacího ventilu, umožňují řídit proudy se stabilní regulovanou teplotou do podlahového vytápění. Tato operace se provádí automaticky. Pro míchání, které se vyskytuje uvnitř přístroje, se už teplá voda přidává již z chlazené kapaliny z "zpět".

Popis třícestného ventilu

Operace probíhá v následujícím pořadí:

Princip fungování třícestného ventilu

 • horká voda proudí do kolektoru, který je součástí systému podlahového vytápění;
 • při průchodu termo-směšovacího ventilu se stanoví stupeň ohřevu kapaliny;
 • pokud je teplota vody vyšší než nastavená teplota, otevře se průchod, do kterého proudí ochlazená kapalina;
 • uvnitř dvou proudů se mísí;
 • po dosažení požadované hodnoty se průchod studené vody zavře.

Dodávka a tepelné zpracování v podlaze třícestného směšovače

Takový jeřáb vyrobený z mosazi má ve své konstrukci tři pohyby, což způsobuje použití různých metod směšování proudění kapaliny, v závislosti na tom, které tři typy třícestných ventilů jsou rozlišeny.

Celkové a montážní rozměry třícestného ventilu

 • Ventil s funkcí termostatu požadovaným pro podlahové vytápění. Takové zařízení nejen reguluje intenzitu smíšených toků, ale také zajišťuje udržování nastavené teploty v systému. Přítomnost prvku citlivého na teplotu přispívá k realizaci této funkce, která zachycuje stupeň ohřevu obou proudů vstupujících do ventilu, mění průřez otvorů.
 • Trojcestný termostatický ventil druhé odrůdy se vyznačuje tím, že zajišťuje regulaci průtoku pouze horkého proudu. Tepelná hlava s přenosným čidlem je součástí balení.
 • Je také možné zvolit směšovací ventil z rozsahu třícestných modelů, které automaticky nezachovávají nastavenou teplotu.

Kritéria výběru

Při výběru směšovacího ventilu je vhodné zaměřit se na několik indikátorů.

 • Prostor místnosti. U malých místností - koupelny, toalety není vždy doporučeno koupit dražší termo-směšovací ventil, protože stačí instalovat konvenční ventil. Velké místnosti při uspořádání podlah teplé vody vyžadují přítomnost směšovačů, které automaticky regulují teplotu topné tekutiny.

Trojcestné ventily Esbe modelu VTA320

Charakteristiky oboucestného ventilu

Dvoucestný ventil je modernizace ventilu. Namontovaný v kolektoru, pracuje v automatickém režimu a udržuje úroveň dané teploty. Na rozdíl od tradičního ventilu je tento model zaměřen na průchod průtoku kapaliny v jednom směru. Při zpáteční instalaci bude narušen celý proces ohřevu podlahy. Pro prodloužení životnosti je před ventilem namontován filtr, který zpomaluje mechanické nečistoty.

Konstrukce s dvojitým ventilem

Díky podobnému schématu se tepelně izolovaná podlaha nepřehřívá a jeho provozní doba se tak prodlužuje. Vzhledem k tomu, že kapacita oboucestného ventilu je relativně nízká, regulace teploty se provádí hladce, bez skoků. Odborníci doporučují používat toto zařízení pro uspořádání podlahového vytápění na velké ploše větší než 200 m 2.

Schéma zapojení třícestného ventilu

V závislosti na směru proudění je termostatický ventil představován dvěma modely.

 • Tvar T nebo symetrická schéma. Tímto připojením proudí voda přesahující boční otvory a za míchání tekutina protéká středním průchodem.
 • Schéma tvaru L nebo asymetrie. V tomto případě pochází teplá voda z jedné strany a studená - ze spodu. Následně smíšený tok vystupuje z druhého postranního chodu.

Schéma zapojení třícestného směšovacího ventilu

S ohledem na směšovací jednotku lze v ní rozlišit následující komponenty:

 • zpětný ventil;
 • snímač teploty;
 • cirkulační čerpadlo;
 • třícestný směšovací ventil.

Schéma směšovací jednotky pro podlahové vytápění

Schéma připojení obsahuje oběhové čerpadlo namontované na průtoku. Poté je nainstalován snímač teploty, který je nutný k určení stupně ohřevu příchozí vody. Poté přichází termostatický ventil. Na "zpět" je namontován zpětný ventil s výstupem, který je připojen k potrubí s cirkulující chladicí kapalinou směřující k směšovacímu ventilu.

Pomocí tohoto schématu zapojení se chladicí kapalina pohybuje po následující trase.

Typ sériového připojení

 • Čerpání horké vody s cirkulačním čerpadlem do systému ohřáté podlahy. Teplota chladiva může dosáhnout 80 ° C.
 • Míchání se studenou vodou během průchodu třícestného ventilu. Výsledkem je požadovaná teplota.
 • Rozložení chladicí kapaliny podlahovým topením potrubí.
 • Vrátit chlazenou vodu na "vratnou", odkud se vejde do třícestného ventilu pro následné smíchání s horkou kapalinou.

Při takovém spojení řídí teplotní čidlo stupeň ohřevu vody proudící do vodního okruhu. Existují i ​​další způsoby správy. Nejúčinnější je ruční metoda, když potřebujete změnit tok toku otáčením knoflíku. Existuje varianta ovládání pomocí servopohonu, přičemž příkazy jsou přijímány z regulátoru v souladu se signály ze snímačů.

Schéma uzlů založených na třícestných směšovacích a termostatických ventilech pro podlahové vytápění

Při montáži podlahy s ohřevem vody hraje důležitou roli termostatická baterie. Zabránění přehřátí chladicí kapaliny proudící do trubek šetří palivo. Kromě toho je zajištěna bezpečnost při provozu poměrně složitého topného systému a prodloužena doba bezproblémového provozu.

Trojcestný schéma ventilu pro vytápění s termostatem: klasifikace a vlastnosti volby

Moderní vytápění se skládá nejen z kotlového zařízení, potrubí a baterií. Skládá se z prvků, které lze nazvat obecnou definicí - uzavíracími a regulačními ventily. Je nedílnou součástí systému. Každá z nich je důležitá pro změnu teplotního režimu chladicí kapaliny. Zvláštní úlohu hraje třícestný ventil pro vytápění pomocí termostatu. Schéma připojení může být provedeno různými způsoby, ale princip fungování je stejný: regulace nebo smíchání chladicí kapaliny.

Přečtěte si článek:

Proč je nutné regulovat tok tepla v topném systému?

Během návrhu domu na vytápění je nutné provést výpočet tepla, díky kterému je vybrán optimální výkon zařízení, kapacita vedení a tepelná rovnováha v celém domě. Během provozu se režim může změnit z mnoha důvodů:

 • změna teploty venku;
 • sluneční aktivita;
 • nárazy větru;
 • tepelné záření z domácích spotřebičů.

V důsledku toho dochází k porušení vypočtené teplotní bilance. Nemůžete však odstranit nebo utopit jednotlivé části topných baterií. Aby se taková situace odstranila, je nutná instalace dalších prvků, pomocí kterých je regulována teplota chladiva.

Výhody třícestného směšovacího ventilu zahrnují:

 • jednoduchá instalace;
 • dlouhá životnost;
 • funkční vlastnosti;
 • praktičnost;
 • možnost nezávislých změn teploty kapaliny.

Z negativních aspektů je třeba rozlišovat: vysoké náklady a nemožnost fungování s znečištěnými proudy

Určení třícestného ventilu pro vytápění pomocí termostatu: aplikace

Trojcestný ventil s tepelnou hlavou je hlavním prvkem ventilů pro topné vedení. Podle principu fungování je určen pro směšování nebo oddělení průtoků chladicí kapaliny:

 • oddělovací ventily - slouží k distribuci kapaliny současně v několika směrech. Jeřáb patří do systému příjmu vody jednotlivého domu nebo průmyslových podniků;
 • směšovací armatury směřují ke směšování kapaliny za účelem uspořádání účinné termoregulace. Jeřáb má 2 otvory pro příchozí proudy a 1 - pro odchozí.

Hlavním účelem výrobku je zajistit nepřetržitou cirkulaci tekutiny v celém topném okruhu, aby byla zachována stejná komfortní teplota nosiče tepla a zajištěno rovnoměrné vytápění místnosti.

Při instalaci podlahového vytápění se doporučuje třícestný směšovací ventil. Řízení teploty je řízeno pomocí jho, přehřátí nátěru je nemožné.

Limit pro nastavení toku tepla

Je důležité vědět, že princip fungování uzlu umožňuje nastavit baterii v určitých mezích. Limity závisejí na technických parametrech produktů. Každý radiátor má svůj vlastní maximální přenos tepla. Můžete jej zadat v pasu výrobce k instalaci.

Návrh a princip činnosti trojcestného ventilu v topném systému

Zvenčí se uzel připomíná odpaliště. Ve svém složení:

 • 2 vstupní potrubí (potrubí);
 • 1 výfuku.

Princip fungování třícestného ventilu spočívá v distribuci, spínání a míchání chladicí kapaliny. S ním můžete nastavit, který ze dvou proudů se dostane na výstup a v jakém poměru se budou míchat.

Konstrukce jeřábu se skládá z následujících částí:

 • mosazné (nebo nerezové oceli nebo polymery);
 • kuličková blokovací sestava s perforacemi stěnami;
 • 2 kroužky (sedla) vyrobené z teflonu slouží k upevnění závěrky, u některých modelů chybí;
 • pero motýl;
 • Vřeteno je požadováno pro připojení uzavíracího ventilu a měniče. Přenáší točivý moment na šroub;
 • těsnění dílů k zajištění těsnosti místa.

Závěr lze nastavit v následujících režimech:

 • úplné překrytí dodávek chladicí kapaliny;
 • míchání kapaliny;
 • rozdělení průtoku chladicího média mezi oběma výstupy;
 • přesměrování toku.

Trojcestný ventil pro vytápění pomocí termostatu: diagram a hlavní funkce

Navzdory vnější podobnosti s odporem má ventil zcela odlišné funkce. Uzel, doplněný termickou hlavou, je hlavním prvkem ventilů.

Udržujte pohodlnou teplotu

Aby byla zajištěna pohodlná teplota vzduchu, je nutné řídit topení. To lze provést dvěma způsoby. V každém případě jsou nutné manipulace s proudy chladicí kapaliny. Termické směšovací ventily se doporučují instalovat do domů s vyhřívanými podlahami.

Kvalitní změna vlastností radiátorů

Pro regulaci kvality nosiče tepla musí být tepelný generátor přenesen do usnadněného režimu provozu (do baterií je dodáván studený průtok).

Kvantitativní úprava toku tepla

Pokud nemůžete změnit teplotu chladicí kapaliny, měli byste nastavit množství kapaliny pomocí třícestného regulačního ventilu. Při potrubí prochází menší množství průtoků, proto se teplota vzduchu v místnosti sníží.

Takovýmto zařízením je třícestný ventil s termostatem. Díky tomu můžete omezit (zvýšit) množství tekutiny, které prochází topným systémem. Jinak řečeno, menší množství (větší) chladicí kapaliny projde bateriemi a teplotní vyváženost místnosti se změní.

Regulátor na baterii a třícestný přístroj můžete nainstalovat samostatně, ale pro větší účinnost se doporučuje instalovat směšovač s termostatem.

Schéma separace průtoku

Typy třícestných ventilů pohonu

Typy třícestných pohonů ventilů

Uzel je externě podobný konvenčnímu odpalisku, na jehož vrchu je namontován ventil. Princip fungování je založen na režimu otočného ventilu, který mění nebo blokuje dva proudy.

Podle typu ovládání může být pohon:

 • ručně nastavitelné;
 • elektrické;
 • termostatická.

Princip fungování každého z nich má rozdíly. Manuální ovládání je prováděno pomocí malých křídel (otočné knoflíky). Abyste změnili teplotu, musíte ventil otočit do požadované polohy. Velkým mínusem je nerovnoměrnost chlazení a vytápění vytápěcího systému po dlouhou dobu. Princip funkce neumožňuje neustálé seřízení ventilu ručně za účelem dosažení komfortní teplotní rovnováhy.

Trojcestný servoměnič

Trojcestný termostatický ventil

Tento výrobek je doplněn termostatem - plynem nebo speciální kapalinou. Termostat se nachází v určité dutině uvnitř uzlu. Reaguje i na nejmenší výkyvy chladicí kapaliny.

Když teplota stoupá, termostat rozšiřuje a pohání systém pístů, který zastavuje přístup k horkým proudům.

Hlavní výhodou výrobku je absolutní autonomní práce.

Trojcestný termostatický ventil

Trojcestný motorizovaný ventil

Tento ventil je vybaven servopohony elektronickou řídící jednotkou, díky níž je řízená a regulovaná regulace teploty tepelného nosiče v topném okruhu. Hlavní výhodou takového řízení je udržování nastavených parametrů v offline režimu.

Princip fungování je následující: elektronická jednotka měří teplotu chladicí kapaliny na výstupu, analyzuje a řídí pohon regulátorem, který změnou své polohy reguluje množství studeného a horkého průtoku v systému.

Trojcestný elektrický termostatický ventil

Druhy termostatů pro radiátor

Související článek:

Termostat pro topný radiátor pomůže udržet pohodlnou mikroklima v každé místnosti. Tento článek popisuje verze těchto zařízení, způsoby jejich instalace, stejně jako několik populárních modelů termostatů s cenami a vlastnostmi pro usnadnění výběru.

Instalace termostatů je možná na průchodkách baterie. S jejich pomocí je přívod kapaliny do produktu částečně nebo úplně zablokován. Stejný princip funguje i ventil, který je vybaven termostatem. Stačí nastavit parametry jednou, fungování celého systému bude následně pokračovat ve specifikovaném režimu. Elektronické součásti mají zvláštní přesnost a funkčnost.

Princip fungování termostatu

Klasifikace podle metody kontroly teploty průtoku

Výhody a nevýhody třícestných ventilů s termostatem a elektrickým

Trojcestný ventil se doporučuje instalovat do domů s kotli na tuhá paliva. To je způsobeno ztrátou kondenzátu na začátku pece. Ventil odpojí studené proudění. Současně je ohřátá chladicí kapalina spuštěna ve zkratu.

Elektrický magnet nebo elektromotor lze v těchto uzlech použít jako pohon. Výhody ventilů, doplněné elektrickým pohonem, zahrnují přesné nastavení průtokové teploty. Avšak vzhledem k tomu, že v žádné poloze tyče se pohyb tekutiny nezastaví, náklady na elektrickou energii a průtok chladicí kapaliny se zvětšují.

Schéma zapojení třícestného ventilu v systému s kotlem na tuhá paliva

Jak zvolit třícestný ventil

Před výběrem třícestného jeřábu je důležité seznámit se s principy jeho provozu a určit typ výrobku. Kromě toho byste měli věnovat pozornost výrobci. Existuje mnoho nekvalitních protějšků neznámých výrobců na trhu instalatérských zařízení. Oprava topného systému a následky budou nákladné. Proto jsou v tomto případě úspory nevhodné.

Klíčové body, které je třeba zvážit při nákupu:

 • měděné a mosazné armatury mají delší životnost;
 • Ruční jeřáb je spolehlivější než elektronický. Nicméně jeho funkce je mnohem nižší;
 • Elektronický třícestný ventil s pohonem je mnohem dražší, častěji selhává. Hlavním plusem je velká sada funkcí.
Trojcestný měděný ventil s pohonem

Přehled modelů a výrobců třícestných jeřábů

Pro správnou volbu je třeba porovnat parametry různých modelů, vyjasnit informace o výrobci a porovnat ceny.

Nabízíme malý přehled předních výrobců.

Třícestný ventil s elektrickým pohonem "Esbe"

Esbe ventily se vyznačují vysokou kvalitou, přesností a cenově dostupnými náklady. Při výrobě ventilů byla použita speciální mosazná slitina. Trojcestné ventily jsou poháněny servomotorem.

Můžete vybrat vzorek VGR131 DN25 s elektrickým pohonem a - to je ukazatel výrobce nejvyšší kvality. Ne všechny výrobky jsou doplněny servopohonem nebo elektrickým pohonem.

Třícestný ventil "Esbe"

Trojcestné ventily "Navien"

Výrobce "Navien" je známý ve výrobě kotlového zařízení. Trojcestné ventily jsou vyráběny pro regulaci toku zařízení na tuhá paliva. Uvolnění jednoho výrobce "Navien" a třícestných ventilů a kotlů je významným přínosem. To zaručuje efektivní provoz celého topného systému.

Třícestný ventil "Navien"

Trojcestné ventily "Danfoss"

Docela populární německý výrobce "Danfoss" vyrábí třícestné elektrické jeřáby, které se vyznačují snadnou obsluhou, trvanlivostí a spolehlivostí. Jeřáby jsou poměrně kompaktní. Nejdůležitější je vybrat ten správný model a výsledek bude dosažen.

Kromě výše uvedených výhod lze poznamenat:

 • přesnost řízení teploty;
 • odolnost;
 • jednoduchá údržba;
 • Práce jsou plně automatizované.

Přehled cen

Než vyjedete do prodejního místa na nákup třícestného jeřábu, musíte objasnit všechny technické aspekty týkající se směšovače a topné linky. Navíc můžete využít naše tipy, viz recenze výrobců.

Nabízíme přehled prověřených výrobců a odhadované ceny ventilů:

 • Švédský výrobce "Esbe" nabízí jeřáby z 3900 rublů;
 • "Honeywell" nabízí pohodlné a jednoduché třícestné ventily pro vytápění s termostatem za cenu 5 500 rublů;
 • "Valtec" vstoupil na trh již dávno, ale výrobky se ukázaly být pouze na pozitivní straně. Jeřáby je možné zakoupit za cenu 3 500 rublů;
 • Danfoss nabízí mixéry za cenu 3 550 rublů;
 • Produkty Heimer mohou být v rozpočtové položce nazývány vůdci. Můžete si je koupit od 2 000 rublů.
Trojcestný ventil Heimer

Tóny instalace třícestného ventilu do topného systému

Abyste správně nainstalovali třícestný směšovač, je důležité znát některé odstíny, od kterých bude záviset nepřetržitý a účinný provoz topného systému.

K jednotlivým produktům jsou připojeny pokyny, musí být zřetelně dodržovány, aby nedošlo k problémům:

 • Podle pokynů na těle se instaluje ventil ve správné poloze.

Symboly na těle znamenají:

 1. A - přímý pohyb.
 2. B - kolmý nebo obtokový zdvih.
 3. AV - vstup a výstup v kombinaci.
Označení na těle míchačky
 • Je důležité určit model jeřábu. Záleží na tom, odkud pochází chladicí kapalina v kohoutku;
 • V symetrickém schématu (tvar T) tekutina vstupuje do otvorů od konce a vyjde po smíchání přes střed;
 • v asymetrickém schématu (tvar L) přichází teplý průtok přes koncový otvor, ochlazený - zespodu. Po míchání vychází chladicí kapalina druhým koncovým otvorem.

Poté je nutné připravit topný systém. Nejprve vypněte vodu a poté zkontrolujte přítomnost sedimentu v potrubí, což může vést k poškození směšovače. Pro instalaci je třeba zvolit vhodné místo s otevřeným přístupem.

Závěr

Výhody, které termostatické ventily s třícestnými ventily přivádějí do topné linky, jsou velmi důležité. Můžete nezávisle řídit teplotu proudu. Účinek kohoutu je snadno srovnáván s domácím mixérem, ve kterém je voda v závislosti na potřebě teplejší nebo chladnější. Před nákupem je třeba vzít v úvahu velikost průřezu, průchod potrubí, dodatečnou montáž pohonu, s nímž je ovládání prováděno v automatickém režimu.

Doufáme, že recenze bylo pro vás užitečné. Připojte se k diskusi o tomto tématu v komentářích. Rádi zodpovíme všechny vaše dotazy.

Chcete-li správně nainstalovat třícestný ventil, můžete sledovat video:

Proč potřebujeme termostatický ventil pro podlahové vytápění - princip fungování a pravidla volby

V poslední době patřila teplá podlaha k luxusním předmětům. Nyní bylo zřejmé, že taková možnost vytápění je nejvhodnější pro vytvoření ideálního vnitřního mikroklimatu. Při jednoduché montáži radiátorů se horký vzduch okamžitě zvedá a podlaha zcela vychladne. Výsledkem je odchylka od norem, podle kterých by ukazatele teploty byly pro člověka příznivé. Ve stejném článku budeme hovořit o třícestném ventilu pro teplou podlahu, popíšeme jeho charakteristiky a typy.

Ideální teplota v obývacím pokoji

Podle přijatých standardů by teplota vzduchu na úrovni hlavy měla dosáhnout 20 a u nohou by měla být asi 22-24. Je třeba poznamenat, že takové podmínky nelze vytvořit pouze pomocí vyhřívání stěn. Vzhledem k zvláštnosti cirkulace vzduchu budou jeho spodní vrstvy zahřívány nejméně - bez ohledu na to, jaký typ topení se používá a jak je místnost teplá.

Teplý vzduch v podlahovém prostoru lze získat pouze v případě, že jsou pod podlahovou krytinou položeny topné prvky. V tomto případě určitě potřebujete třícestný termostatický směšovací ventil pro podlahové vytápění.

Účel termostatického ventilu

Hlavním úkolem termo-směšovače pro podlahové vytápění je smíchání proudů pro dosažení optimální teploty ve vytápěcím okruhu. Regulace indikátorů nosiče tepla se provádí v automatickém režimu.

Jak název napovídá, třícestný ventil smíchává tři proudy tekutin. Metodou směšování existuje několik typů takových ventilů.

Odrůdy metodou míchání

Podle této funkce se rozlišují dva typy ventilů:

 • s funkcí termostatu;
 • termostatická.

Termostat ventilu

Tento typ ventilu reguluje intenzitu toku teplé i studené vody. Takže požadovaná hodnota teploty a udržet na dané úrovni. Regulace průtoku se provádí pomocí termostatu, který reaguje na měření tekutin a pomáhá udržovat stabilní hodnoty teploty.

Takovýto třícestný ventil pro podlahové vytápění lze také použít k vedení potrubí horké vody. Díky automatické regulaci teploty vody bude spotřebitel při otevření kohoutku chráněn před opařením. Mechanismus působení ventilu zahrnuje automatický uzavírací ventil s horkou vodou v případě, že studená voda také není. Kromě toho jsou uvnitř ventilu instalovány snímače citlivé na teplotu, které určují teplotu přítoků tekutiny a automaticky snižují nebo rozšiřují otvory, dokud není dosažena optimální teplota.

Termostatický ventil

Hlavním rozdílem termostatického ventilu pro podlahové vytápění je regulace intenzity průtoku teplé vody pouze. V tomto případě se s ventilem prodává tepelná hlava s dálkovým tepelným senzorem.

Na prodej najdete odrůdy třícestných ventilů, které samy o sobě nemohou regulovat teplotu chladicí kapaliny. V podstatě se jedná o standardní ventily, které otevírají nebo zavírají, které můžete ručně nastavit teplotu vody. Navzdory jednoduchosti konstrukce jsou často používány v podlahových topných systémech.

Typy ventilů ve směru proudění

V závislosti na konfiguraci topného okruhu vyhřívané podlahy můžete zvolit jeden z těchto typů ventilů:

 • S obvodem ve tvaru T. V tomto zařízení proudí smíšený tok ze středu ventilu a příchozí horké a studené proudí symetricky od protilehlých stran.
 • Vzor tvaru L je asymetrický. V tomto případě horký proud vstupuje ze strany, studený zespodu a směsný proud proudí z opačné strany od horkého.

K čemu slouží třícestný ventil?

Hlavním účelem třícestných ventilů je kombinovat chladiče s vysokými teplotami chladicí kapaliny a chladícím okruhem pro vytápěnou podlahu. Tak může teplá podlaha vydrží až 40 ° C, zatímco v radiátorech může chladicí kapalina zahřát až na 90 ° C. Teplotní rozdíl je tudíž kompenzován třícestným ventilem pro teplou podlahu s termostatem. Přestože toto není jediné zařízení, můžete použít jiné prostředky.

Alternativy

Pokud plocha místnosti nepřesahuje 10 m 2, lze nastavení teploty provádět pomocí jednoduchých ventilů. Bude vyžadovat pouze dvě zařízení - pro přívod a zpětný tok. Pokud je nutné zvýšit teplotu, stačí odšroubovat ventil silněji a naopak, dotažením ventilu je možné dosáhnout snížení teploty nosiče tepla. Na rozdíl od termostatického třícestného směšovacího ventilu pro podlahové vytápění však musí být ventil ručně uzavřen. Ano, a přesné údaje jsou obtížné získat - vše je určeno pouze zkušeností.

Termostatický ventil lze zakoupit nejen třícestný, ale i dvoucestný. Takové zařízení je instalováno navíc k běžnému ventilu na jedné straně. V tomto případě nebude nutná ruční regulace - bude prováděna automaticky.

V těch případech, kdy je potřeba pokrýt velkou plochu s teplými podlahami, budete potřebovat hnětací jednotku. Jedná se o sadu termostatických ventilů, oběhového čerpadla, přívodního a zpětného potrubí.

Faktory pro výběr směšovacího zařízení pro podlahové vytápění

Než začnete instalovat třícestný ventil na teplou podlahu nebo na jiném zařízení, musíte zvážit řadu faktorů. Zvláště je ohřívaná oblast velmi důležitá.

Z ekonomického hlediska budou standardní ventily nejméně nákladné, nicméně používají se pouze pro malé místnosti. Současně, například pro vybavení malého pokoje, koupelny nebo toalety, není vůbec nutné utrácet velké peníze na hnětací jednotku. Montáž třícestných ventilů bude poněkud dražší, avšak umožní automatickou regulaci teploty.

Samozřejmě, zařízení s vestavěnými termostaty budou poněkud dražší. Přestože rozdíl mezi obousměrnými a třícestnými ventily nebude příliš velký. Mnohem dražší stojí uzel podmesy.

Případně, pokud se cena uzlu dílčí sestavy pro velkou místnost zdá ohromující, můžete ji sestavit sami, pokud máte potřebné zkušenosti a technické zázemí. Je-li to žádoucí, můžete najít různé instalační schémata pro regulátory podlahového vytápění, které lze snadno provádět samostatně. V každém případě výrazně ušetří samostatné uspořádání místa jednotlivých prvků.

Termostat pro třícestný ventil

Trojcestný směšovací ventil je určen k tomu, aby do něj proudil dva proudy (studený a horký) do jednoho výstupu s danou teplotou. Tyto ventily jsou obzvláště žádané v systémech pro ohřev pitné vody, které chrání spotřebitele před opařením. Mohou také dodávat horkou vodu přímo z ohřívačů vody tekoucího nebo skladovacího typu nebo používané v předběžné fázi míchání. Neméně často se používá k udržení stabilní teploty přívodu podlahového vytápění.

Princip činnosti.

Vnitřní regulace ventilů se provádí automaticky kvůli přítomnosti prvku citlivého na teplotu, který je v kontaktu se smíšeným prouděním a zmenšuje nebo se rozšiřuje v závislosti na odchylce teploty směsi od dané výstupní hodnoty, čímž se zvyšují nebo snižují přívody horké nebo studené vody.

Jak funguje ochrana proti popálení?

Většina termostatických ventilů na trhu nyní disponuje teplotním ochranným zařízením - "ochranou proti opaření". V případě neočekávaného zastavení dodávky studené vody do ventilu se automaticky vypne přívod horké vody, čímž se zabrání dodávce horké vody spotřebiteli bez předběžného míchání.

V termostatickém ventilu jsou dva směry proudění - symetrické a asymetrické. Výběr konkrétního schématu závisí na typu instalace a snadné instalaci v konkrétním topném systému nebo v TUV. Zvažme podrobněji každou z nich.

Symetrický vzor T-toku

Studená a horká voda je dodávána z opačných stran, směšování probíhá uprostřed. Tato schéma je v Evropě velmi běžná díky kompaktnosti ventilů.

Asymetrický průtokový vzor ve tvaru písmene L

Horká voda je dodávána z boku, za studena. Získala distribuci kvůli všestrannosti a jednoduchosti výsledné směšovací jednotky.

Příklady vzhledu termostatických ventilů se symetrickým a asymetrickým směrem proudění:

Watts AquaMix (Německo)

Jedná se o termostatické ventily s asymetrickým prouděním, které budou dále diskutovány.

Použití termostatických třícestných směšovacích ventilů.

Termostatické směšovací ventily jsou univerzální přístroje. Používají se jak pro přívod teplé vody, tak pro topné systémy. Vše závisí na správném výběru samotného ventilu a jeho připojení. Níže jsou různé schémata zapojení pro tento typ ventilu. Nejsou to všechny možné možnosti, ale nejčastěji používané.

Nejjednodušší a nejčastěji používaná schéma zapojení pro třícestný termostatický ventil ve vodovodu je následující:

A: zpětný ventil
B: třícestný termostatický směšovací ventil.
1: TUV
2: Linka studené vody
3: směsný průtok

Tato schéma je navržena tak, aby stabilizovala teplotu v přívodním potrubí přívodu teplé vody. Jak to vypadá v praxi:

Obr. 3 Tento schéma zapojení se používá v případech, kdy není potrubí pro cirkulaci teplé vody. V tomto případě musí být termostatický ventil nutně vybaven zpětnými ventily na vedení teple a studené vody.

Obr. 4 Příklad instalace v systému horké vody s cirkulační čárou. Recirkulační smyčka v tomto příkladu slouží k bezodkladné dodávce ohřáté vody spotřebitelům.

Obr. 5 V tomto příkladu je jeden z vodních bodů instalován před termostatickým ventilem. V tomto schématu musí být před směšovací ventilem instalován zpětný ventil před přívodní trubku teplé vody.

Schémata připojení termostatických ventilů v podlahovém topení.

Nyní přicházíme do schémat použití třícestných termostatických mixérů v topných systémech. Nejčastěji se ventil ve směšovací jednotce používá k podlahovému vytápění.

Schéma s jedním okruhem podlahového vytápění obr. 6

Obr. 6 Termostatický směšovací ventil udržuje konstantní teplotu nastavenou v nastavení ventilu. Na obrysu podlahového vytápění musí být nutně instalováno vlastní oběhové čerpadlo.

Schéma s více okruhy podlahového vytápění Fig.7

Pojďme se podrobněji zabývat směšovačem (obr. 8).

Obr. 8 Hlavním úkolem směšovací jednotky je přítomnost přídavného obvodu se samostatným oběhovým kroužkem. Z tohoto důvodu má směšovací jednotka dva příchozí a dva odchozí body. Dva body vpravo jsou spojením distribučního rozdělovače pro napájení obrysů vytápěné podlahy. Dva body vlevo jsou cirkulací chladicí kapaliny pro vytváření tepla podle potřeby.

Níže jsou dvě možnosti pro schéma směšovací jednotky (ve skutečnosti mohou být mnohé možnosti, ale my se zaměříme na nejběžnější).

Obrázek 9 V tomto schématu je potřeba pro zvýšení průtoku čerpadla řádek 2. Vzhledem k tomu, že termostatické trojcestné ventily mají nízkou průtokovou kapacitu, což může vytvořit hydraulický odpor a v důsledku toho bude spotřeba čerpadla malá, což povede k neúčinnosti systému (čerpadlo bude pracovat s nadměrným zatížením a spotřebovává dodatečnou energii). Také bez linky 2 bude problematické čerpat velké množství obvodů. Pokud má být instalován velkokapacitní termostatický ventil, potřeba potrubí 2 je vyloučena.

Při takovém schématu může dojít k situaci, kdy proudění na vedení 1 klesne pod kritický bod a obrysy teplých podlah nebudou dostatečně zahřáté. Mezi nejčastější příčiny této situace patří:

a) Nedostatečný tlak na potrubí 1, v důsledku čehož ventil slabě dovolí průtok v bodě 1.

b) Podle jeho charakteristik není ventil schopen dostat dostatečný průtok v bodě 1. V tomto případě by jedinou možností bylo nahradit ventil zařízením s vyšší kapacitou (KVs).

Pokud se předpokládá první důvod, můžete zkrátit průřez linky 2 nebo nastavit vyrovnávací ventil na vedení 2 (obr. 10).

Obr. 10 Vyvažovací ventil můžete nastavit množství průtoku potrubím 2 a tím zvýšit nebo snížit průtok na potrubí 1.

Doufáme, že tento článek vám pomohl pochopit základní principy provozu a použití třícestných termostatických ventilů. V souhrnu bychom chtěli zdůraznit, že hlavní výhody těchto zařízení jsou relativně nízké ceny a snadná instalace a nevýhodou je nízká propustnost samotného ventilu (Kvs), což omezuje jeho použití v systémech s velkým průtokem chladicí kapaliny.

Nyní na trhu existují pokročilejší alternativy s dobrou šířkou pásma, ale všechny tyto možnosti jsou mnohem dražší a vyžadují určité dovednosti při jejich instalaci. O těchto a mnoha dalších věcech se dozvíme v následujících článcích.

Trojcestný ventil na topném systému: provoz, pravidla výběru, schéma a instalace

K udržení pohodlné tepelné bilance v domě po celou dobu je součástí topného okruhu prvek, jako je třícestný ventil na topném systému, který rovnoměrně rozvádí teplo do všech místností.

Navzdory důležitosti této jednotky se v komplexním designu neliší.

Třícestné funkce ventilu

Voda dodávaná do chladiče má určitou teplotu, což často není možné ovlivňovat. Trojcestný ventil se reguluje tím, že se nezmění teplota, ale množství kapaliny. To umožňuje, aniž by došlo ke změně oblasti radiátoru, dodat potřebné množství tepla do místností, ale pouze v mezích výkonu systému.

Oddělovací a míchací zařízení

Vizuálně, trojcestný ventil připomíná odpaliště, ale plní zcela odlišné funkce. Taková jednotka, vybavená termostatem, patří k ventilům a je jedním z jeho hlavních prvků.

Existují dva typy těchto zařízení: oddělování a míchání.

První se používá, když je chladicí kapalina současně napájena několika směry. Ve skutečnosti je uzlem směšovač, který vytváří stabilní tok s nastavenou teplotou. Připojte ho k síti, která slouží pro ohřev vzduchu a systémy pro zásobování vodou.

Výrobky druhého typu se používají ke spojení toků a jejich termoregulace. Pro vstupní proudy s různými teplotami jsou k dispozici dva otvory a pro jejich výstup - jeden. Aplikujte je na zařízení s tepelně izolovanými podlahami, aby nedošlo k jejich přehřátí.

Trojcestný ventil a regulátor teploty jsou komerčně dostupné samostatně. U autonomních systémů vytápění se považuje získání konstrukce s termostatem za racionálnější a efektivnější řešení.

Konstrukce třícestných jeřábů

Konstrukčním řešením jsou ventily rozděleny do sedel a rotačních. Princip fungování prvního je založen na rytmickém pohybu tyče svisle - nastavovací obvod "dřík-sedlo". Tento typ se týká směšovacích ventilů. Řízení se často provádí elektromechanickým pohonem.

Klíčovým prvkem rotační struktury je rotující sektor. Během pohybu tyč působí na kulový kohout a částečně nebo zcela odřízne tok chladicí kapaliny. Tato schéma se nazývá "kuličková zásuvka".

Tato zařízení mají vysokou odolnost proti opotřebení. Jsou přizpůsobeny velkým teplotním rozdílům a jsou klasifikovány jako uzavírací ventily. V soukromých domech, kde se voda spotřebovává v relativně malém množství, mohou fungovat jako směšovače.

Funkcí směšovacího ventilu je přítomnost jednoho výstupu a dva vstupy. Je určen pro řízení teploty pracovní tekutiny kombinací vysokých a nízkých teplotních toků. S příslušnou instalací může produkt oddělit průtok.

Trojcestný ventil oddělovacího typu se používá, když je nutné dávkovat horkou chladicí kapalinu do několika směrů. Všechny modely těchto jeřábů se v některých ohledech liší:

 • mechaniku závěrky - může být buď napínáno nebo plněno;
 • tvar stubu - jsou ve tvaru L, T, S;
 • typ uzávěru - nalezený válcový, sférický, kuželový;
 • připojení k okruhu - pomocí spojky, příruby, svařování atd.;
 • regulační metoda - automatické, poloautomatické, manuální.

Míchací zařízení je vybaveno tyčí umístěnou ve středu. Kulový ventil v něm je jeden. Zablokuje v pravý čas vstup do spouště.

V oddělovacích zařízeních je dřík vybaven dvěma ventily namontovanými ve vývodech.

Funkce funguje podle mírně odlišného schématu. Činnost třícestného ventilu je jasnější po podrobné analýze jejího provedení.

Tělo tohoto typu odlitků. Je vyrobena z mosazi nebo bronzu pokrytého chromovým niklem. Provádí jak ochranné, tak dekorativní funkce. Pro připojení k potrubí jsou závitové kohouty - pouze tři kusy. Typ závitového připojení závisí na zvoleném modelu.

Optimální tlakové parametry topného systému pro stabilní provoz ventilu - 10 kg / cm². Při překročení této hodnoty mohou dojít k potížím.

Existují omezení pro ukazatele teploty - 95 ° pro kotle, 110 ° pro solární panely. Přípustné nastavení teploty chladicí kapaliny u různých modelů je v rozsahu 20-60 °. Kapacita se pohybuje od 1,6 do 2,5 m 3 / h.

Princip funkce zařízení

Instalací třícestného směšovacího ventilu je možné zajistit, aby teplota kapaliny na výstupu byla v stanovených mezích.

Princip fungování uzavřeného topného systému a systému FGP je stejný. Jediným rozdílem je to, že v prvním případě chladicí kapalina rovnoměrně přenáší teplo ze zdroje na radiátory a ve druhém případě přenáší teplá voda na domácí spotřebiče.

Dokud teplota citlivého prvku nedosáhne určité teploty, chladicí kapalina proudí z předního potrubí a přichází neomezeně doprava. Když pracovní prvek dosáhne vyšší teploty než nastavená, dochází k její expanzi.

To znamená, že se ventil pohybuje svisle směrem dolů a v důsledku toho zablokuje dráhu proudění vytápěné chladicí kapaliny zespoda. Dále otevřete levou trubku pro studenou kapalinu.

Míchání studené kapaliny s horkou kapalinou vede k rovnováze teploty. Prvek citlivý na teplotu získá původní tvar a klapku - původní polohu.

Pokud je trojcestný ventil instalován ve zpětném okruhu, měl by se proces uskutečnit v opačném pořadí. Když se kapalina ochladí, otevře se cesta k horké vodě z kotle.

Pohonný mechanismus zařízení

Různé typy ventilů mohou být typ mechanismu pohonu. Pohon může být hydraulický i elektromechanický, pneumatický, ruční.

Elektromechanický pohon je rozdělen na typy, z nichž nejběžnější je jednoduchý termostatický. Funguje jako výsledek rozšíření kapaliny s termoaktivním prvkem v jeho složení. Výsledkem je tlak na tyč. Jedná se o snadno vyjímatelný design použitý u výrobků instalovaných v domácích systémech.

Další možností je servopohon s termostatickou hlavicí, vybavený prvkem citlivým na teplotu. Zařízení je doplněno externím teplotním čidlem umístěným přímo v potrubí. S jednotkou spojí kapilární trubici.

Tento typ úpravy je považován za nejpřesnější. V případě potřeby lze jednoduchý termostatický pohon snadno změnit na termostatickou hlavu.

K dispozici je třícestná verze ventilu s elektrickým pohonem. Řídí se řídicí jednotkou vybavenou snímači teploty a příkazy k hlavnímu mechanismu. Zjednodušená verze jednotky s řadičem je servo.

Řídí ventil přímo. Nejjednodušší jednotka je ruční. Nastavení se provádí otočením plastového víka se závitovým připojením. Jeho dno je v kontaktu s koncem tyče. Otáčením nebo vyšroubováním pohybujte cívkou.

Přítomnost elektrického nebo servomotoru vám umožňuje programovat režim teploty s orientací na denní dobu. Zpočátku není hnací mechanismus součástí trojcestného ventilu. Kupuje se samostatně na základě charakteristik konkrétního topného systému. Použití výrobku může být v topném systému jakéhokoli designu.

Kde se používají třícestné ventily

K dispozici jsou ventily tohoto typu v různých schématech. Jsou zahrnuty do schématu zapojení podlahového vytápění, aby bylo zajištěno rovnoměrné zahřívání všech jeho částí a aby se předešlo přehřátí jednotlivých větví.

V případě kotle na tuhá paliva je v komoře často pozorován kondenzát. Instalace trojcestného jeřábu mu pomůže bojovat.

Trojcestné zařízení funguje účinně v topném systému, když je potřeba připojit okruh TUV a oddělit tok tepla. Použití ventilu ve vazbě radiátorů eliminuje potřebu obchvatu. Instalace na zpětném vedení vytváří podmínky pro zkratové zařízení.

Tóny výběru zařízení

Při výběru vhodného třícestného ventilu jsou běžné následující doporučení:

 1. Preferovaní renomovaní výrobci. Často na trhu jsou špatně kvalitní ventily od neznámých firem.
 2. Měděné nebo mosazné výrobky mají větší odolnost proti opotřebení.
 3. Manuální ovládání je spolehlivější, ale méně funkční.

Klíčovým bodem jsou technické parametry systému, v němž se má instalovat. Jsou zohledněny jeho charakteristiky: úroveň tlaku, nejvyšší teplota chladicí kapaliny v místě instalace zařízení, přípustný tlakový pokles, objem vody procházející ventilem.

Pouze ventil se správnou kapacitou bude fungovat dobře. Chcete-li to provést, musíte porovnat výkon vašeho instalatérského systému s koeficientem průchodnosti zařízení. Na každém modelu je nutno označit.

U pokojů s omezeným prostorem, jako je koupelna, není efektivní volba drahého termo-směšovacího ventilu.

Na velkých plochách s teplými podlahami je potřeba zařízení s automatickým řízením teploty. Standardem pro výběr by měla být shoda výrobku s GOST 12894-2005.

Náklady mohou být velmi odlišné, vše závisí na výrobci.

V venkovských domech s instalovaným kotlem na tuhá paliva není schéma topení příliš složité. Zde je vhodný třícestný ventil zjednodušeného provedení.

Funguje autonomně a nemá tepelnou hlavu, senzor a dokonce tyč. Termostatický prvek, který řídí jeho provoz, je naladěn na určitou teplotu a je umístěn v krytu.

Výrobci třícestných zařízení

Na trhu existuje široká škála třícestných ventilů od renomovaných a známých výrobců. Model lze vybrat po určení obecných parametrů produktu.

Prvním místem v pořadí prodeje jsou obsazené ventily švédské společnosti Esbe (Esbe). Jedná se o poměrně dobře známou značku, takže výrobky se třemi způsoby jsou spolehlivé a trvanlivé.

Mezi spotřebiteli jsou třícestné ventily korejského výrobce Navien známé svou kvalitou. Je třeba je získat v přítomnosti mědi téže společnosti.

Vyšší přesnost nastavení je dosažena instalací nástroje dánské společnosti Danfoss (Danfoss). Funguje plně automaticky.

Valtec ventily (Valtec), vyráběné společně odborníky z Itálie a Ruska, se liší kvalitou a cenově dostupnými náklady.

Efektivní v práci výrobků společnosti Honeywell. Tyto ventily jsou jednoduché a snadno se instalují.

Vlastnosti instalace produktu

Během instalace třícestných jeřábů existuje mnoho nuancí. Nepřetržité fungování topného systému závisí na jejich účetnictví. Výrobce dodává každému ventilu pokyn, jehož dodržování umožní vyhnout se mnoha problémům později.

Obecné pokyny k instalaci

Hlavním úkolem je nejdříve nainstalovat ventil ve správné poloze, vedený špičkami, označenými šipkami na těle. Ukazatele ukazují trajektorii toku vody.

Symbol A označuje dopředný zdvih, B - směr kolmo nebo obtok, AB - kombinovaný vstup nebo výstup.

Podle směru jsou dva modely ventilů:

 • se symetrickým schématem nebo tvarem T;
 • s asymetrickým nebo tvarem L.

Když je namontován na první z nich, kapalina vstupuje do ventilu přes koncové otvory. Po promíchání vychází středem.

Ve druhém provedení teplý proud pochází z konce a studená voda pochází ze dna. Výstup po smíchání vícestupňové kapaliny nastává přes druhý konec.

Druhý důležitý bod při instalaci směšovacího ventilu - nemůžete ho pohánět nebo termostatickou hlavou dolů. Před zahájením práce je nutná příprava: před místem instalace zablokují vodu. Poté zkontrolujte potrubí, zda v něm nejsou zbytky, které by mohly způsobit poruchu těsnění ventilu.

Nejdůležitější je vybrat místo pro instalaci tak, aby byl přístup k ventilu. V budoucnu může být nutné jej zkontrolovat nebo jej demontovat. To vše vyžaduje volný prostor.

Vestavěný míchací ventil

Při vkládání třícestného ventilu typu míchání do centrálního topného systému může být několik možností. Výběr schématu závisí na povaze přístupu k vytápění.

Pokud je v souladu s provozními podmínkami kotle takový jev jako je přehřátí chladicí kapaliny ve vratném potrubí přijatelný, může dojít k přetlaku. V tomto případě namontujte propojku a škrtíte nadměrný tlak. Je instalován paralelně s ohledem na směšování ventilu.

Schéma na fotografii je zárukou kontroly kvality parametrů systému. Pokud je trojcestný ventil připojen přímo k kotli, což je nejčastěji v případě autonomních systémů vytápění, je nutná vázání vyrovnávacího ventilu.

Pokud ignorujeme doporučení týkající se instalace vyvažovacího zařízení, v portu AB může dojít k významným změnám průtoku pracovní tekutiny v závislosti na poloze tyče.

Připojení podle výše uvedeného schématu nezaručuje, že chladicí kapalina není přiváděna přes zdroj. K tomu je nutné dodatečně připojit hydraulický rozdělovač a cirkulační čerpadlo k jeho okruhu.

Směšovací ventil je také namontován tak, aby oddělil průtok. Potřeba vzniká, když je nepřijatelné úplné oddělení zdrojového okruhu, avšak obtok tekutiny do zpětného chodu je možný. Nejčastěji se tato možnost využívá v přítomnosti autonomní kotelny.

Musíte vědět, že u některých modelů může dojít k vibracím a šumu. To je způsobeno nesourodostí směrů proudění v potrubí a mísícím zařízením. Z tohoto důvodu může tlak na ventilu klesnout pod přípustnou hodnotu.

Instalace separačního zařízení

Pokud je teplota zdroje vyšší než teplota požadovaná spotřebitelem, je v obvodu zahrnut ventil oddělující toky. V tomto případě, při konstantním průtoku jak v okruhu kotle, tak i u spotřebitele, přehřátá kapalina nedojde k poslednímu.

Aby obvod fungoval, je v obou obvodech nutná přítomnost čerpadla.

Na základě výše uvedených skutečností můžeme shrnout obecná doporučení:

 1. Při instalaci jakéhokoli třícestného ventilu jsou před a po něm instalovány tlakoměry.
 2. Aby se zabránilo vzniku nečistot před výrobkem, nasaďte filtr.
 3. Tělo přístroje by nemělo být vystaveno žádnému namáhání.
 4. Dobrá regulace musí být zajištěna vložením před ventilová zařízení, která škrtí přetlak.
 5. Při instalaci ventilu nesmí být nad pohonem.

Je také nutné, aby výrobek a před ním byly rovnané části doporučené výrobcem. Nedodržení tohoto pravidla bude mít za následek změnu uvedených technických charakteristik. Záruka na zařízení nebude fungovat.

Užitečné video k tématu

Tóny instalace, které zajišťují správnou funkci ventilu:

Podrobnosti o instalaci ventilu při instalaci vyhřívané podlahy:

Takový uzel ve vytápěcím systému, jako termostatický trojcestný ventil je nutný, ale ne ve všech případech. Jeho přítomnost je zárukou racionálního využití chladicí kapaliny, která umožňuje úsporu paliva. Kromě toho působí také jako zařízení, které zajišťuje bezpečnost provozu kotle TT. Před zakoupením takového zařízení však musíte nejdříve zkontrolovat proveditelnost jeho instalace.

Top