Kategorie

Týdenní Aktuality

1 Čerpadla
Schéma potrubí plynového kotle s dvojitou stěnou
2 Čerpadla
Výhody a nevýhody domácích pečení na dřevo
3 Krby
Polypropylenový sběrač s jeřábem: jeho výhody a rozsah
4 Radiátory
Typy izolace
Hlavní / Radiátory

Domovní vytápění - jaké jsou topné systémy a schémata zapojení


V přání, aby se jejich domovy pohodlně a nezávisle na různých zařízeních, mnoho začít s autonomní vytápění domu nebo bytu. V procesu svého zařízení existují otázky, které je třeba řešit ve spěchu, nebo dokonce zpětně.

Ohřívací systém soukromého domu můžete instalovat samostatně nebo s pomocí profesionálů. V každém případě musíte být seznámen s postupem návrhu, schválením povolení a instalací systému. Taková znalost umožní sledovat kvalitu práce v každé fázi a eliminovat zjevné chyby.

Vytápění soukromého domu s vlastními rukama

Jak udělat topení v soukromém domě

Nejprve je třeba stručně uvést hlavní etapy, které musí být dokončeny na cestě k dosažení cíle:

 1. výběr topného systému;
 2. výběr prvků topného systému;
 3. výpočet vytápění soukromého domu;
 4. vývoj jednotlivých systémů vytápění;
 5. registrace a získání povolení;
 6. instalace topného systému;
 7. test spustit systém.

Je důležité dodržovat sekvenci, protože Postupná implementace projektu eliminuje chyby, které jsou obtížné nebo nákladné opravit.

1. Výběr topení - který topný systém je nejlepší pro soukromý dům

Výběr autonomního vytápění je založen na typu kotle, který běží na určitém typu paliva a vyznačuje se jeho konstrukčními prvky. Mezi nejoblíbenější topné systémy patří plynové, elektrické, kapalné a tuhé palivo.

Hlavní kritéria pro výběr topného kotle jsou:

 • bezpečnost;
 • dostupnost paliva;
 • kompaktnost, snadná regulace, údržba a údržba;
 • účinnost instalace a provozu;
 • možnost vytápění vlastním rukama.

Systémy vytápění soukromého domu - typy a typy

Systém ohřevu vody

Jedním z nejvíce využívaných topných systémů v naší zemi je ohřev vody. Potrubí v domě nebo v bytě je běžným výskytem.

Princip fungování ohřevu vody je následující: ohřev z kotlové vody přirozeně (nebo nuceně) cirkuluje potrubím a dodává teplo do místnosti. Vzhledem k tomu, že podél pohybu vody v kloubech, v ohybu potrubí atd. tření a místní odpor, mnoho systémů je vybaveno ventily pro zajištění tlaku, jehož síla se rovná ztrátám odporu. Takový systém ohřevu vody se nazývá systém s umělou cirkulací vody.

Systém ohřevu vody lze konstruktivně realizovat dvěma způsoby:

 • Jednoobvod (systém s uzavřenou cirkulací vody, zaměřený pouze na vytápění)
 • Dvojitý okruh (soustava orientovaná současně na vytápění a ohřev vody ve vodovodním systému). Takový systém vyžaduje použití speciálního dvoukotlakového kotle.

Přístroj na ohřev vody zahrnuje 3 zásadně odlišné vzory potrubí v místnostech.

Distribuce topných trubek

Jednoduchý domovní topný systém

Na obrázku je znázorněna schéma jednorázového vytápění.

Jak je zřejmé z obrázku, trubky jsou smyčkované a radiátory jsou připojeny na řadě. Chladicí kapalina vystupuje z kotle a střídavě prochází každým z nich.
Je třeba poznamenat, že teplota chladicí kapaliny postupně klesá. Jedná se o významný systém mínus. Nicméně je to docela obvyklé kvůli jednoduchosti, nákladové efektivnosti a schopnosti vytvořit jednorázový topný systém se svými vlastními rukama.

Jak snížit tepelné ztráty v jednom potrubí topení:

 • zvětšit počet sekcí v posledních radiátorech (dva nebo tři poslední);
 • zvýšit teplotu chladicí kapaliny na výstupu. To zase zvyšuje náklady na vytápění;
 • poskytněte nucenou cirkulaci chladicí kapaliny. Namísto toho nainstalujte čerpadlo, které vytvoří dodatečný tlak v systému a přinutí rychlejší cirkulaci vody.

Dvouvodičové topení

Na snímku je zobrazen schéma dvojitého topného systému. Modrá barva vyzdvihuje důlní trubku, která odvádí chlazenou chladicí kapalinu z chladiče do kotle.

Dvouvrstvý vytápěcí systém domu se spodním zapojení - Schéma schématu dvoutrubkového topného systému Dvoutrubkový systém dodává tepelnému nosiči radiátory bez tepelných ztrát. Jeho odrůdy jsou zobrazeny na fotografii. Při paralelním připojení dochází k úspoře materiálu. Při ozařování je možné regulovat teplotu v každé místnosti zvlášť.

Kabeláž kolektoru

Zahrnuje použití speciálního zařízení - kolektoru, který sbírá chladicí kapalinu a distribuuje potrubí do baterií. Schéma je obtížné implementovat, takže je zřídka využíváno.

Schéma kabeláže kolektoru

Nepochybnou výhodou systému ohřevu vody je jeho bezpečnost.

Nevýhody zahrnují:

 • relativně obtížné ohřát velké plochy bez významných nákladů (kvůli tepelným ztrátám při cirkulaci vody);
 • estetický parametr. Rozsáhlý systém potrubí může být skrytý tím, že se daruje určitý prostorový prostor, který není vždy pohodlný,
 • velké radiátory;
 • pravděpodobnost leteckého provozu. K tomuto problému dochází po vypuštění vody ze systému.

Voda podlahové vytápění v domě

Vodní podlahové vytápění je systém dlouhých plastových trubek položených na podkladu podlahy.

Pod podlahovým topením

Instalace systému podlahy teplé vody probíhá ve třech etapách:

 • položení ohřívače nebo zařízení z ponorové podlahy;
 • správné směrování potrubí, které neumožňuje více ohybů. Oba konce potrubí jsou připojeny k ústřednímu vytápění. Horká voda protéká jedním koncem a zpět do systému přes druhou.

  Při pokládce potrubí stojí za zmínku vysoké riziko poškození potrubí.
  Za prvé, při pokládání (ohýbání).
  Za druhé, během provozu, například poškození děrovačem. Chcete-li tomu zabránit, musíte provést podrobné rozvržení trubek.

  Tento systém lze použít jako primární nebo sekundární. Při výběru ohřevu vody na podlaze je třeba mít na paměti, že systém by měl udržovat optimální teplotu, protože s mínusem a vypnutím topné vody v potrubí zmrznou, což nevyhnutelně povede k jejich deformaci. Ve skutečnosti se to týká jakéhokoli systému ohřevu vody.

  Vytápění parního domu

  Systém je podobný jako předchozí, ale v tomto případě se teplo přenáší pomocí páry. Je třeba poznamenat, že před sto lety byl tento systém velmi běžný, dnes je zakázáno použití v obytných a veřejných budovách. To je způsobeno skutečností, že povrchy topných zařízení jsou velmi horké, což způsobuje popáleniny a jakékoli narušení integrity systému má negativní důsledky.

  V moderní stavbě je využíván systém parního vytápění - systém ohřevu vody.

  Vytápění vzduchu doma

  Platí také pro topné systémy, které jsou založeny na principu cirkulace chladicí kapaliny přes kladené kanály - potrubí.

  Schéma vytápění dvoupatrového domu s podkrovím Pokládání vzduchových potrubí pro vytápění domu

  Součásti systému vytápění vzduchu

  • ohřívač vzduchu nebo generátor tepla. Jeho účelem je ohřívat vzduch;
  • vzduchové kanály. Provádějte jako potrubí pohyb vzduchu;
  • ventilátor. Používá se k přerozdělení vzduchu v místnosti.

  Rozsáhlejší využití vzdušného systému, které bylo zjištěno při vytápění prostor významného objemu: průmyslová a průmyslová zařízení, obchodní platformy nebo sklady. Hlavní výhodou není náchylnost k korozi, teplotním extrémům, únikům apod. Kromě toho jsou náklady na instalaci mnohem nižší než náklady na instalaci systému ohřevu vody pro ohřev podobného prostoru.

  V soukromých domech je vzduchové vytápění špatně distribuováno. Nejčastěji to je způsobeno skutečností, že díky instalaci vzduchových kanálů dojde ke ztrátě určitého prostoru.

  Elektrické topení soukromého domu

  Elektrické vytápění soukromého domu Vynikající alternativou k ohřevu vody je elektrické vytápění, které vede díky počtu nezávislých topných systémů díky bezpečnosti, pohodlí provozu a regulaci teploty v každé vytápěné místnosti.

  Dům je zpravidla elektricky vytápěn, pokud není možné připojit přívod plynu nebo z jiných důvodů. Elektrický kotel, tepelné panely, elektrické konvektory, systémy pro ohřev filmu, infračervené stropní ohřívače PLEN se používají jako nástroje pro elektrické vytápění. Ze všech typů bude topení s elektrickými konvektory optimální a opodstatněné.

  Domovní vytápění s elektrickým kotlem

  Topení domu s elektrickým kotlem Standardní systém potrubí s vodou nebo parou, která v něm cirkuluje, jen v tomto případě je zdrojem paliva pro kotle elektřina.

  Vytápění elektrickými konvektory

  Vytápění domu s elektrickými konvektory Použití elektrických konvektorů pro vytápění se doporučuje v domácnostech, kde není možné připojit k plynovodu.

  Instalace elektrokonvektorů zahrnuje elektroinstalace elektrických kabelů, instalaci zásuvek, montáž držáků, na kterých je zavěšený konvektor. Je to ten, kdo přeměňuje elektřinu na teplo, a zároveň ukazuje největší účinnost všech stávajících systémů. K dispozici jsou elektrické a podlahové elektrické konvektory.

  Infračervené vytápění doma (infračervené záření s dlouhou vlnou)

  Infračervené vytápění doma Ve skutečnosti je topení pomocí infračervených ohřívačů, jehož princip je totožný s působením slunečního světla. Jejich výhodou je úspornější spotřeba energie - 35-40% ve srovnání s běžnými konvektory.

  Úspora je dosažena díky tomu, že není ohříván celý prostor místnosti (viz obrázek).

  Princip infračerveného vytápění Rozdíl mezi infračerveným ohřevem od obvyklého

  Instalace infračerveného topného systému se skládá z instalace panelu topení pod strop. Jedinou podmínkou, která musí být zachována, je správná kabeláž a instalace elektrického zařízení.

  Funkcí infračerveného vytápění je vysoká úroveň ovladatelnosti. Vzhledem k nepřítomnosti inertnosti se tyto ohřívače rychleji ochlazují a zahřívají.

  IR domovní vytápění se často používá jako dodatečný zdroj, vyhřívání jednotlivých místností, například ložnice nebo dětského pokoje.

  Elektrické (kabelové) podlahové vytápění ("teplé podlahy")

  Elektrické (kabelové) podlahové vytápění Zvláštností systému je teplá podlaha při ohřevu podlahy pomocí elektrické energie. Díky tomu je optimální rozložení teploty pro obyvatele - teplejší, chladnější na úrovni hlavy (viz obr.). Proto se při ohřevu vzduchu pod stropem neztrácí energie. To je ideální podmínka jak z hlediska pohodlí lidí, tak z hlediska nákladů.

  Elektrické podlahové vytápění je systém topných kabelů (viz foto) umístěných na drsné podlaze v domě.

  Instalace podlahového vytápění se provádí v několika etapách:

  • je vybrán vzorek pokládání kabelu. To je důležitý krok, protože umožňuje eliminovat nebo minimalizovat tlak na podlahu. Současně je žádoucí označit podklad, označující umístění těžkých konstrukcí;
  • tepelná izolační vrstva (odrážející teplo) zůstává uvnitř. Umožňuje vyloučení zdrojů při ohřevu suterénu nebo země;
  • pokládání a montáž kabelu. Pro upevnění kabelu se používá kovová síť nebo montážní páska. Je nepřijatelné položit kabel takovým způsobem, že je ohnutý, na sebe navzájem nebo na konvexní straně a vzdálenost od stěny musí být nejméně 30 cm;
  • instalace regulátoru teploty. Jeho účelem je zajistit ovladatelnost systému a poskytnout příležitost regulovat teplotní režim;
  • pak se drsná podlaha naplní cementovou maltou (výška vrstvy 3-5 cm). Po vytvrzení potěru se kontroluje výkon kabelu a položí se podlaha.

  PLEN vytápění
  (systémy ohřevu fólií pro strop nebo podlahu)

  PLEN stropní vytápění Operace PLEN je založena na použití vícevrstvých odporů umístěných mezi plastovými panely. Takové sendviče jsou schopny generovat tepelné záření, když prochází proud. (viz foto).

  Princip přípravy zařízení PLEN

  Montáž fólie se provádí na stropě, mezi izolačním materiálem a obložením (viz schéma). Aktivita filmu je tedy blízká působení slunečního světla (neviditelné spektrum, vlnová délka 15 mikronů), která ohřívá celou místnost.

  Princip provozu PLEN vytápění doma

  Nebo namontované na podlaze - mezi podlahou a podlahovou krytinou.

  PLEN podlahové vytápění

  Popularita filmových systémů vedla k jejich nákladové efektivitě (úspora až 60% oproti konvektorům), šetrnosti k životnímu prostředí a snadné instalaci. Dalším faktorem byl jedinečný oteplovací efekt - přenos tepla jde přímo do místnosti, zatímco teplota podlahy zůstává pohodlná. Ale náklady na systém PLEN jsou velmi vysoké, a proto je doba návratnosti slušná.

  Jaký způsob vytápění soukromého domu je lepší, než se rozhodnete po analýze situace, možností a parametrů struktury.

  2. Volba základních prvků topného systému

  Sestavování topného systému bez zvláštních znalostí je poměrně obtížné. Ale opravdu. K tomu musíte zakoupit:

  Topný kotel

  Jádrem celého systému, základem je topný kotel. Jak již bylo uvedeno, jeho typ závisí na druhu paliva. Navíc musíte zvolit správný výkon kotle. Účinnost je důležitým bodem, protože je třeba vytápět dům bez dodatečných nákladů.

  Návrh kotlů pracujících na různých palivech se zásadně neliší. Každá z nich se skládá ze dvou komor - spalovací komory a výměníku tepla. První je navržena pro spalování energie (plyn, petrolej, motorová nafta, dřevo, uhlí, brikety), druhá k ohřevu chladicí kapaliny (voda, nemrznoucí kapalina).

  Trubky pro vytápění soukromého domu

  Účelem potrubí je přenos tepla z kotle na radiátory v místnosti. Na základě různých přístupů k rozvodům potrubí existují tři oblíbené topné schémata: jedno trubkové, dvou trubkové a kolejové (kolektor), jejichž princip je popsán výše - "ohřev vody v domě"

  Pro rozvody používejte trubky z různých materiálů

  Kovové trubky (ocelové, nerezové, pozinkované, měděné)

  Ocelové trubky téměř nahradily protipóly polymeru. Montáž železných trubek je spojena se svařováním, navíc jsou náchylné k korozi a méně trvanlivé. Samozřejmě, potrubí z nerezavějícího a pozinkovaného potrubí postrádá takové nevýhody za předpokladu správné instalace (závitové spoje). Pokud jde o měděné trubky, mají vysokou spolehlivost a také tolerují vysoký tlak a teplotu. Ale jejich cena je nepřístupná.

  Plastové trubky (kov-plast, polypropylen, polyetylén)

  Nejlepší a nejběžnější možnost. Kovové trubky jsou k dispozici a nevyžadují zvláštní kvalifikaci pro montážní práce. Připojeno horkým stiskem. Hlavní nevýhodou je vysoká míra tepelné roztažnosti.

  Radiátory topení (baterie)

  Vzhledem k popularitě a prevalence existují tři typy:

  tradiční litinové radiátory. Vyznačují se poměrnou levostí, velkým vnitřním objemem, respektive mají větší množství chladicí kapaliny a dobře odvádějí teplo;

  konvektory. Vyhřívejte pokoj kvůli průchodu vzduchu, který ohřívá jednotlivé úseky.

  panelové radiátory - kombinace dvou předchozích typů.

  Termostaty

  Umožňuje nastavit teplotu v každé místnosti zvlášť.

  Expanzní nádrž

  Je instalován tak, aby kompenzoval expanzi chladiva.

  Umístěte expanzní nádobu otevřeného a uzavřeného typu (foto).

  V prvním případě je expanzní nádoba instalována v horní části systému. Ve druhém případě nemá místo instalace žádnou určující hodnotu.

  Vzduchový ventil

  Potřeba odvést vzduch z topného systému.

  3. Výpočet topného systému soukromého domu

  Výpočet výkonu topení kotle

  Výkon kotle závisí na prostoru domu nebo bytu, který potřebuje vytápění. Topení 10 m2. obytný prostor o výšce stropu 3 metry av dobře izolované budově potřebují kotel o výkonu 1 kW.

  Přibližný výpočet výkonu kotle v závislosti na ploše domu je uveden v tabulce.

  Je to důležité! Výpočty kotle na vytápění domu je třeba upravit tak, aby zohledňovaly takové parametry, jako jsou:

  • vlastnosti dodávky energie. Tlak plynu je v systému důležitý. Typicky výrobce udává výkon kotle při jmenovitém tlaku plynu. Ve skutečnosti je nižší, takže musíte koupit kotel s výkonovou rezervou 15-20%. Pro elektrický kotel je důležitá kvalita vložených vedení a výkon transformátoru.
  • výhled na vytápěnou místnost. Při ohřevu nebytových prostor se vypočtená energie sníží o 20-40%. Při ohřevu zimní zahrady - se zvyšuje o 10-50%, v závislosti na typu rostliny;
  • počet oken (s ohledem na druh zasklení) a dveře. Čím větší je plocha, ze které může unikající teplo unikat, tím větší je třeba dodávat kapacitu kotle;
  • minimální úroveň teploty vzduchu v oblasti;
  • další potřeby. Dodatečné ohřev vody k použití také povede ke zvýšení kapacity kotle o 30-40%.

  Pro výpočet vytápění můžete použít program:

  Výpočet topných trubek

  Nejmodernějším materiálem pro výrobu trubek dnes je PVC nebo plast. Nahradili kov nebo pozinkovali. Výhodou PVC trubek je, že jsou lehčí, levnější, mají menší průměr, jsou snadněji instalovatelné, nejsou náchylné k korozi a prakticky se nezakusují. Nejnovější generace trubek je potrubí TECEflex kov-polymer. Ona se snadno ohýbá rukama, což jí umožňuje dát nějaký tvar.

  Počet potrubí závisí na typu použitého systému a vyhřívané oblasti. Také vypočítaný průměr (průřez) trubek.

  Trochu od sebe je podlahové vytápění topného systému. V tomto případě jsou potrubí položeny na podlahovou plochu. Jejich počet je určen zvlášť v závislosti na způsobu instalace podlahy.

  Výpočet počtu radiátorů

  Radiátory jsou různá výroba materiálu.

  Železná studna vydává teplo, liší se v nízké ceně, ale při instalaci je velmi náročná na práci.

  Hliník - estetický, odolný vysokému tlaku, snadno se instaluje, ale má vysokou cenu.

  Bimetalické - novinka na trhu, se skládá z hliníkové krabice a ocelové trubky - úspěšná kombinace prvních dvou typů.

  Vzhledem k tomu, že radiátory se doporučují umístit pod okno (tak, aby teplo chladiče blokovalo studený vzduch přicházející z okna), mělo by se jejich počet rovnat počtu oken nebo je překročit.

  Počet sekcí je navíc určen velikostí okna a plochou místnosti. Proto doporučujeme, aby části otopného tělesa instalované v obývacím pokoji nebyly menší než 7.

  Nezakrývejte chladič dekorativním panelem, tím snižuje množství přívodu tepla.

  Výpočet regulátorů teploty

  Maximální počet termostatů závisí na počtu radiátorů a minima jsou určena podle uživatelských předvoleb.

  4. Vývoj schématu individuálního vytápění

  Schéma topného systému soukromého domu je dokument obsahující následující informace:

  • místo instalace kotle. Doporučuje se instalovat kotel v suterénu nebo v kotelně. V každém případě bude rozhodující možnost napojení na komunikační kotel (elektrická a studená voda).
  • místo instalace baterií. Radiátory jsou instalovány pod okny;
  • podrobný plán pro kladení potrubí v prostorách domu. Nezapomeňte uvést místo instalace jeřábů, armatur a jiného spotřebního materiálu;
  • popis výfukového systému spalin (v případě potřeby);
  • další specifické znaky charakteristické pro zvolený individuální systém vytápění.

  Projekt musí být schválen příslušnými orgány.

  5. Registrace a získání povolení

  Mezi předpisy, které regulují zařízení individuálního vytápění, lze uvést:

  • zákon o dodávce tepla obsahuje ustanovení upravující instalaci topných systémů s předpisy a omezeními;
  • Usnesení vlády Ruské federace č. 307 "O postupu připojení k vytápěcím systémům", které určuje charakteristiku kotlů vhodných pro instalaci v bytě nebo v soukromém domě.

  Jaké dokumenty jsou potřebné pro vytápění pomocí plynového kotle

  • získat technické specifikace pro zplyňování v plynárenské službě v regionu bydliště. TU se vydává po předložení dokladu osvědčujícího vaše vlastnické právo k bydlení, povolení architektonického a plánovacího úřadu, kopie technického cestovního pasu, pasu, identifikačního kódu a žádosti o zplyňování budov.
  • TU se mohou lišit v závislosti na účelu místnosti, intenzitě vytápění, umístění atd. Služba je zaplacena. Lhůta pro vydání TU - do 30 dnů;
  • připravit topografický přehled o lokalitě;
  • připravit projekt dodávky plynu - samostatně nebo za účasti specialistů. Koordinovat projekt s okresní plynárenskou službou;
  • získat písemné svolení od vašich sousedů o zplyňování vašeho domova (pokud plynovod prochází jejich sekcí);
  • předložit dokumenty pro plynové zařízení a komíny pro inspekční zprávy;
  • získat dokument o uvedení systému do provozu (vydané po instalaci). Doba přijetí je až 30 dní. Na základě tohoto dokumentu jsou měřiče uzavřeny, vloženy do centrální dálnice a uzavřena nová smlouva o dodávkách plynu.

  Jaké dokumenty jsou potřebné pro elektrický topný systém

  • předložit RES balík dokumentů pro získání oprávnění k připojení k síti. Balíček obsahuje: žádost (s uvedením typu objektu, umístění, údaje žadatele), doklad o zaplacení obdržení TU za instalaci (povolení) kotle, dotazník (souhlas sousedů), doklad o vlastnictví domu;
  • koordinovat technické řešení projektu s OZE;
  • koupit elektrický kotel a instalovat jej (samostatně nebo za pomoci odborníků);
  • uzavřít dohodu o užívání elektřiny. Smlouva obsahuje informace o nových energetických tarifech;
  • utěsněte nové počítadlo.

  V případě neoprávněného zařízení je topný systém vystaven pokutě, jejíž velikost je určena místními úřady a odpojena od systému dodávky plynu a elektřiny. Chcete-li kotel znovu připojit, budete muset zaplatit pokutu a dohodnout se na projektu, tj. proveďte všechny kroky.

  6. Instalace topného systému soukromého domu

  Může být provedena současně s výstavbou domu nebo instalována v již provozované budově.

  V prvním případě je instalace jednodušší, ekonomičtější a umožňuje montáž trubky do stěny nebo položení na podlahu.

  Nicméně, bez ohledu na to, v jakém stadiu se provádí individuální vytápění v domě, je třeba vydržet požadavky na jeho instalaci:

  • Instalace systému se provádí pouze v teplé místnosti. Není dovoleno spustit systém při teplotě nižší než 5 o C. To je nutné, aby nedošlo k přechladnutí chladicí kapaliny;
  • potrubí je instalováno podél / uvnitř stěn nebo namontováno v podlaze. Minimální montážní výška - 150 mm. V opačném případě může dojít k poškození trubky při instalaci základní desky;
  • potrubní kapky jsou vyloučeny. Tím se zabrání vzniku vzdušných zácpů v systému;
  • radiátory jsou instalovány v blízkosti oken ve vzdálenosti nejméně 150 mm. z podlahy a 50 mm. z okenního parapetu. V tomto případě by radiátory všech místností měly být umístěny na stejné úrovni. Různé typy radiátorů jsou instalovány v souladu s doporučeními výrobce.
  • Je třeba mít nádrž na přepětí a vypouštět, aby nedošlo k poruše systému. Vypouštění je nutné, aby bylo možné zcela vyměnit chladicí kapalinu v systému. Doporučuje se výměnu vody v systému nejméně jednou za 7 let. U systémů s nemrznoucím prostředkem nejméně jednou za 3 až 4 roky (podle specifikace výrobce) as povinným splachováním systému.

  Pořadí instalace topného systému:

  • instalace kotle;
  • vedení vedení;
  • instalace radiátorů;
  • odpovídající radiátory a potrubí s instalací termostatů;
  • instalace expanzní nádoby a čerpadla;
  • připojení kotle k systému.

  7. Zahájení testování topného systému v soukromém domě

  Po instalaci topného systému v domě je testován. Za tímto účelem vyplňte potrubí chladicí kapalinou a vytvořte potřebný tlak. Dále zkontrolujte spojení trubek, spojení trubek s radiátory. Pokud jsou nalezeny závady, musí být odstraněny a znovu testovány.

  Závěr

  To znamená, že topné zařízení v soukromém domě složitý proces, který vyžaduje dlouhé a specifické znalosti. Navíc náklady na komponenty a instalační práce nebudou levné. Kromě toho bychom neměli zapomínat, že každý krok, každé rozhodnutí je v souladu s licenčními orgány. Teprve po konzultaci s nimi a provádět zkušební provoz systému můžeme s jistotou říci, že topný systém je správně nainstalován a zajistit efektivní, bezpečné a co je nejdůležitější jeho použití.

  Distribuce vytápění v soukromém domě

  Návrh a uspořádání vytápěcího systému v domě lze provádět mnoha různými způsoby. Již ve fázi vypracování projektu je třeba zvolit nejoptimálnější variantu, která pomůže překládat všechny myšlenky hostitele do reality bez překročení plánovaného rozpočtu.

  Nejvýnosnější z finančního hlediska je možnost jednodílného vedení topného systému. Vytápění s dvojitou trubkou může stát o něco dražší, ale účinnost této metody je mnohem vyšší.

  Populární způsoby distribuce vytápění

  Krb nebo kamna jsou často umístěny v moderním interiéru soukromého domu, ale s největší pravděpodobností nesou ozdobnou funkci, která zdůrazňuje individuální styl domu, protože hlavní vytápěcí zátěž spadá na jeden nebo dva ohřívací kotle. Princip fungování jednokomorového kotle slouží výhradně k vytápění domu, navíc dvojitý kotel kromě vytápění domu může také pracovat jako ohřev vody.

  Bez ohledu na typ vytápění kotle lze pro individuální vytápění použít jako jednorázové schéma zapojení a dvou potrubí. Zvažte jejich hlavní rysy a snažte se zjistit, jaké jsou výhody a nevýhody každého typu.

  Jednoduché vedení topného systému

  Princip fungování takového systému je velmi jednoduchý: při uspořádání vytápění je nainstalováno pouze jedno potrubí, které vytváří bludný kruh. Baterie z každé místnosti v domě jsou připojeny k tomuto systému.

  Vybavit takový systém dvěma způsoby:

  Horizontální metoda uspořádání jednorázového topného systému se spodním zapojením je více populární, protože má poměrně jednoduchou strukturu. Zvláštností je speciální způsob montáže, ve kterém musí být instalované potrubí mírně skloněno, aby chladicí kapalina mohla snadno cirkulovat v celém systému.

  V případě, že je topení namontováno ve výškové budově, nastávají horizontální metody. Pak u vchodu do původní části radiátoru umístěného v prvním patře je třeba nainstalovat ventil, částečně zablokovaný, který vytvoří potřebný tlak pro cirkulaci chladicí kapaliny na horních podlažích.

  Jednou z výhod jednopokojového topného systému se spodním zapojením se považuje nepřítomnost nutnosti povinného připojení k cirkulačnímu čerpadlu.

  Výhody jednorázového vytápění:

  • dobré úspory materiálu, protože je potřeba méně potrubí;
  • velmi jednoduché a přehledné uspořádání;
  • jasný výpočet hydraulického zatížení potrubí.

  Ale, bohužel, navzdory všem pozitivním okamžikům jsou zcela zničeny jedním mínusem. Spočívá v podstatné ztrátě teploty chladicí kapaliny, když je vyjmuta z topného kotle. To znamená, že baterie v nejvzdálenějších místnostech budou mírně teplé.

  Tuto situaci napravíte následujícími způsoby:

  • zvětšit celkový počet sekcí v radiátoru, když se pohybuje od kotle;
  • instalujte na radiátory speciální termostatické ventily, které regulují tlak dodávaného chladiva na každý radiátor;
  • namontujte kruhové čerpadlo, které udrží tlak na požadované úrovni a podpoří správné rozložení chladicí kapaliny v celé síti.

  Jednoduchá instalace vytápění v soukromém domě bude optimální pro uspořádání topného systému v jednopatrovém soukromém domě o ploše nepřesahující 100 m² bez dalších zařízení typu "teplá podlaha".

  Dvojvodičové zapojení topného systému

  Hlavním rozdílem tohoto uspořádání topného systému od předchozího je, že každá baterie je připojena k hlavnímu potrubí jak přímého tak zpětného proudu. Tato funkce zvyšuje spotřebu potrubí přibližně dvakrát. Stojí však za zmínku pozitivní momenty. Majitel domu může nezávisle regulovat úroveň dodávky tepla pro každý radiátor. Výsledkem je, že v každém pokoji můžete snadno vytvořit příjemnou atmosféru.

  Uspořádání dvoutrubkového topného systému umožňuje několik nejmodernějších zapojení. Zvažte každou z nich podrobněji.

  Vertikální uspořádání se spodním zapojením

  Technologický postup montáže dvouvrstvého topného systému se spodním zapojením zahrnuje následující kroky:

  1. Na podlaze prvního patra nebo podzemního potrubí, které pochází z topného kotle.
  2. Vertikální potrubí jsou vedeny podél potrubí hlavní linky, což zajišťuje postup chladiva k radiátorům v místnostech.
  3. Potrubí by mělo být nainstalováno pro každý chladič, aby se chladicí kapalina vrátila do topného kotle.

  Při navrhování dvoutrubkového topného systému se spodním zapojením je nutné přesně uvažovat o tom, jak bude potřeba pravidelného vypouštění vzduchu z potrubí splněna. Tento požadavek je zpravidla zajištěn instalací vzduchové trubky, expanzní nádrže a instalace Mayevských jeřábů na všechny baterie, které se nacházejí ve druhém a třetím patře budovy.

  Vertikální uspořádání s horním zapojením

  Tento model zajišťuje, že chladicí kapalina je dodávána z ohřívače do podkroví potrubím. Odtud chladicí kapalina protéká všemi radiátory doma. A již chlazená voda se vrací zpět do topného kotle hlavním potrubím.

  Předložená metoda uspořádání vytápěcího systému doma je mnohem účinnější než metoda se spodní elektroinstalací, protože mnohem větší tlak je aplikován na stoupačky.

  Horizontální topný systém

  Uspořádání horizontálního elektroinstalačního topného systému s nuceným oběhem je velmi populární způsob, jak vytápět dům.

  Při instalaci horizontálního vytápění tradičně používají několik schémat:

  1. Zablokování. Výhodou této možnosti je ekonomická spotřeba trubek. Nevýhodou je, že délka okruhu je velmi velká a to podstatně komplikuje regulaci celého systému.
  2. Při průchodu vodou. Všechny cirkulační obvody mají stejnou délku a pomáhají snadno a jednoduše nastavit systém. Nevýhodou tohoto uspořádání topení soukromého domu je vysoká spotřeba potrubí, která výrazně zvyšuje rozpočet na opravy a rovněž poškozuje interiér prostor.
  3. Sběrač nebo radiální uspořádání topného systému. Vzhledem k tomu, že každá baterie je připojena jednotlivě k centrálnímu kolektoru, je velmi jednoduché zajistit rovnoměrné rozdělení tepla. Nevýhodou je, stejně jako v druhém případě, velmi velká spotřeba materiálů. Ale všechny trubky jsou namontovány do zdi, což nezhoršuje vnitřní prostor místnosti. Dnes je toto rozložení vytápění soukromého domu získáváno mezi vývojáři.

  Při výběru plánu zapojení je důležité vzít v úvahu mnoho faktorů: oblast budovy, typy stavebních materiálů atd.

  Trubky pro topné systémy

  Praxe ukázala, že pro kladení potrubí topného systému nejčastěji používají potrubí z kovového plastu, polypropylenu, oceli, mědi, z nerezavějící oceli a pozinkované ocelové trubky.

  Zvažte každý typ potrubí podrobněji:

  1. Ocelové spotřební materiál. Proces spojování ocelových trubek - svařování. Pozinkované a nerezové části jsou se závitem. Je velmi důležité, aby všechny práce na uspořádání vytápěcího systému doma byly prováděny kvalifikovanými pracovníky. Je třeba poznamenat, že v moderních konstrukcích se používají kovové trubky méně často. To je způsobeno jejich vysokou cenou a poměrně složitou instalací.
  2. Měděné trubky jsou nejvíce odolným materiálem pro uspořádání vytápěcího systému doma. Takové trubky odolávají velmi vysokému tlaku a teplotě. Způsob připojení měděných trubek - pájení. Raritou použití tohoto typu trubky je velmi vysoká cena materiálu.
  3. Trubky z polypropylenu. K dnešnímu dni je to nejlepší možnost uspořádání topného systému v soukromém domě. Existuje mnoho typů trubek vyrobených z tohoto materiálu. Například: vyztužený skelnými vlákny, vyztužený hliníkem. Spojení polypropylenových trubek se provádí metodou pájení. Výhoda použití trubek tohoto typu spočívá v nízké ceně a jednoduché instalaci.
  4. Kovové trubky. Instalace topného systému pomocí potrubí tohoto typu nevyžaduje zvláštní dovednosti a znalosti. Je také třeba poznamenat, že na potrubích z takového materiálu se nevytváří žádný sediment. Připojení se provádí pomocí kování. Nevýhodou použití tohoto typu potrubí je to, že s každým rokem se pravděpodobnost úniku zvyšuje exponenciálně.

  Závěr

  Návrh a uspořádání topného systému soukromého domu - činnost, která vyžaduje čas, znalosti a peníze. Proto, aby se předešlo chybám, je nejlepší požádat o pomoc odborníkům v jejich oboru. Koneckonců, opravy nedostatků mohou být velmi drahé, takže je lepší od samého začátku jim to dovolit.

  Jak provádět nezávislé vytápění dvou potrubí v soukromém domě, zjistíte v dalším videu

  Optimální uspořádání vytápění v soukromém domě: porovnání všech typických schémat

  Při řešení problému vytápění skříně existuje mnoho kombinací budování systému dodávky a demontáže chladiva. Nicméně každé zapojení topení v soukromém domě může být zadáno podle několika kritérií.

  Všechny možnosti mají své výhody a nevýhody, takže je třeba pečlivě zvážit geometrii systému s přihlédnutím k individuálním charakteristikám areálu.

  Simulace optimální geometrie obrysu

  Pro jeden soukromý dům lze navrhnout několik okruhů uzavřené vody, které ohřívají různé místnosti. Mohou se výrazně lišit, pokud jde o uspořádání.

  Při navrhování nejprve vycházejí z funkčnosti systému a optimální geometrie z hlediska minimalizace nákladů, snadné instalace a možnosti přizpůsobení topných prvků do návrhu místnosti.

  Přirozená a nucená cirkulace vody

  Ohřívání nosiče tepla pro vytápění domu se provádí v jednom nebo více zařízeních umístěných uvnitř budovy. Mohou to být kamna, krby, stejně jako plynové, elektrické nebo kotle na tuhá paliva. Tlak vody v okruhu je zajištěn buď cirkulačními čerpadly nebo vyrovnáním geometrie systému, což umožňuje vytvářet podmínky pro přirozenou cirkulaci.

  Zdrojem horké vody může být také centralizovaný vytápěcí systém pro několik domů. V případě nízkého tlaku je možné připojit cirkulační čerpadla k vytvoření dodatečného tlaku a zvýšení rychlosti pohybu tekutiny potrubím.

  Při výběru varianty s přirozenou cirkulací chladicí kapaliny nebo nízkým tlakem v potrubí s centralizovaným ohřevem byste měli pečlivě zvážit možnost maximálního využití fyzických zákonů, které umožňují spuštění a udržování průtoku tekutiny.

  V tomto případě je kolektor zrychlení základním prvkem rozvržení. Skládá se z vertikální trubkou, kterou voda stoupá teplé, pak se rozdělují topných zařízení, a po ztrátě počáteční teploty, stéká. Vzhledem k různým hustotám dochází k hydrostatickému poklesu tlaku mezi horkými a studenými kapalinami, což je hnací síla pro cirkulaci vody.

  Vertikální a horizontální kabeláž

  Dodávání teplé vody do radiátorů může být prováděno různými způsoby. Zapojení běžně dělí na vertikální a horizontální, jako potrubí (svody) dodává vodu přímo do topného systému.

  Vertikální schémata s horním přívodem horké vody maximálně využívají rozdíl v hydrostatickém tlaku mezi teplými a chladnými segmenty okruhu, takže se téměř vždy používají k přirozenému oběhu a také k nízkému tlaku v systému. Kromě toho jsou tyto schémata funkční při nouzovém vypnutí čerpadla, ke kterému může dojít v důsledku selhání nebo nedostatku elektrické energie.

  Směrování s nízkým přísunem se prakticky nepoužívá k ohřevu přirozenou cirkulací. Pokud je však v systému dobrý tlak, jeho použití je odůvodněné, neboť takový systém má dvě významné výhody, pokud jde o alternativní alternativu:

  • kratší celková délka použitých trubek;
  • není potřeba potrubí v podkroví nebo v technologických výklencích pod stropem druhého patra.

  U jednopatrových soukromých domů platí horizontální schéma zapojení topení. Pokud má budova dvě nebo více podlaží, pak se často používá v případě, kdy jsou z hlediska konstrukce nežádoucí vertikální stoupačky. Horizontální potrubí, napájecí a odvádějící se voda mohou být organicky zaváděny do vnitřku prostor, stejně jako skryty pod podlahou nebo ve výklencích umístěných na úrovni podlahy.

  Volba jedné nebo dvou trubkových možností

  Teplá voda může být dodána do soukromého domu a chlazena pro topný systém soukromého domu pomocí jednoho nebo dvou trubek. Každá možnost má kladné a záporné strany a také funkce použití v závislosti na typu kabeláže.

  Použití připojení jednoho potrubí

  Schéma ohřevu vody soukromého domu pomocí jediného potrubí pro dodávku horké a odvodněné chlazené vody se nazývá jednorázová. Hlavní výhodou takového systému je minimalizace délky potrubí. To vede k hlavním výhodám této možnosti:

  • nejnižší náklady na nákup prvků topného systému;
  • nejjednodušší a nejrychlejší instalace;
  • minimální riziko nehody.

  Hlavní nevýhodou jednorázového vytápění je postupné snižování teploty vody, která postupně prochází všemi radiátory v okruhu. Proto je nutné použít o něco větší plochu z posledních radiátorů (větší počet ohybů), což často znemožňuje cenový přínos z minimalizace délky trubek.

  Také v souvislosti s touto nevýhodou existují omezení pro jeden okruh na počtu připojených radiátorů. Je-li příliš mnoho z nich, pak druhé, když se pohybují, nosič tepla nebude prakticky vyzařovat teplo.

  Kromě toho vzniká problém při výpočtu přenosu tepla. Zde je třeba vzít v úvahu, že odpojení prvních radiátorů od topného systému vede ke zvýšení teploty vstupní vody pro další zařízení.

  Použít jedno-trubka obvod svislé spodní distribuci bezvýznamný, protože délka potrubí bude stejná jako verze dvoutrubkové, který eliminuje všechny klady, ale nevýhody listy.

  Ohřívač je obvykle připojen přes bypass, aby bylo možné vypnout jakýkoli z nich bez zastavení cirkulace vody kolem okruhu. I když ušetříte kohouty, nemůžete obejít vrstvu vody, ale musíte zastavit práci této části systému a vypustit vodu, pokud potřebujete vyměnit nebo opravit chladič.

  Nejekonomičtější možností je použití jediného ocelového potrubí o průměru 1,5-2 palce bez radiátorů. Absence kohoutků a tvarovek činí tento systém také nejpraktičtější kvůli minimalizaci rizika úniků nebo průniků vody.

  Použití dvojitého vytápění

  Schéma topného okruhu, když se jedna trubka používá k dodávce horké vody do topných zařízení a druhá se nazývá dvoutrubkové potrubí pro návrat k chlazenému. Jeho hlavní výhody jsou následující:

  • teplota vody dodávané na všechny radiátory je stejná;
  • vypnutí jednoho nebo více radiátorů nemá vliv na teplotu vody dodávané do ostatních topných zařízení;
  • omezení počtu radiátorů pro jeden topný okruh závisí pouze na objemu potrubí.

  Hlavní nevýhodou tohoto uspořádání je mírné zvýšení délky trubky. To vede jednak k dodatečným nákladům na nákup a instalaci prvků topného systému a jednak k komplexnějším řešením jeho integrace do interiéru soukromého domu. Počet armatur a kohoutků s dvojitým potrubním systémem je téměř stejný jako u jednočinného systému.

  Dvourubní kabeláž, v závislosti na relativním pohybu horké a chlazené vody, je rozdělena na spravedlivé a nehybné. V prvním provedení se oba toky pohybují ve stejném směru a tak je délka cyklu obratu chladicího prostředku pro každý radiátor stejná. V tomto případě dochází při startu topného systému k rychlému zahřátí.

  V případě volby typu "mrtvý" je směr pohybu horké a chlazené vody protiúčet. Topné radiátory nejblíže kotli jsou rychlejší. Pomalejší rychlost vody, tím výraznější je tento účinek přirozenou cirkulací, ohřívání některých místností se projeví mnohem pomaleji než jiné.

  Topný systém pro individuální dům

  Domiotoplenie> Topné systémy> Topení pro jednotlivé domy

  Podrobný přístup k výběru topného systému pro jednotlivý dům

  Samostatný vytápěcí systém v domě poskytuje nejen požadovaný komfort, ale také nezávislost na pověstech přírody a místních úřadů. Je nezbytné velmi opatrně přistupovat k jeho tvorbě, aby provozní náklady nebyly významnější než přínosy.

  Pro dvoupatrový individuální dům můžete vytvořit zajímavé topení, které jsou ekonomické jak pro počáteční náklady, tak pro provozní náklady, můžete vytvořit autonomní vytápění se záložním připojením pro netradiční typy zdrojů energie, jejichž provozní náklady budou nižší než byt ve stejné výšce ve výškové budově.

  Jak se teplé

  Nejprve zjistíme, jaké typy topných systémů existují, které si vybereme, určíme nosič tepla.

  • Vytápění vzduchem. Topné pece, které ohřívají vzduch v místnosti, samy o sobě zajišťují cirkulaci v důsledku teplotního rozdílu pod a nad místnostmi. Ale tepelná kapacita vzduchu je malá a pro vysoce kvalitní ohřev vzduchu je zapotřebí ohřívač s velkou plochou nebo dostatečně intenzivní pohyb horkého vzduchu kolem bytu.

  Topné pece, které ohřívají vzduch v místnosti, zajišťují jeho cirkulaci

  • Vytápění pod podlahovým vytápěním. Přiměřeně účinný topný systém s malými tepelnými ztrátami. Chladicí kapalina musí být neustále čerpána přes úzkou dlouhou trubici, která je zabráněna betonu. To vyžaduje dodatečné oběhové čerpadlo, které může přestat pracovat, když dojde ke ztrátě elektřiny a podlaha přestane topit.

  Teplé podlahy jsou teplé

  • Vytápění vzduchovými kanály. Plně vzduchový ohřívací systém prostřednictvím vzduchových kanálů v každém pokoji z topení umístěného v suterénu má starou historii. To bylo používáno již ve středověku, ale nyní chybí způsob výpočtu takového systému a jeho konstrukce bude experimentem nastaveným na sebe.

  Ohřev potrubí má starou historii.

  • Parní topení. Přehřátá pára v takovém topném systému je velmi účinná, ale také velmi nebezpečná. Parní radiátory jsou pod vysokým tlakem, vyhřívané na teploty nad 100 stupňů Celsia. Takové systémy se používají pouze v průmyslových prostorách s kvalifikovanou kontrolou, v soukromých domech je jejich návrh nepraktický. (Odděleně můžete zde číst ohřev páry)

  Parní vytápění se používá v průmyslových prostorách.

  • Ohřívání pomocí nemrznoucí kapaliny nebo vody. Nejlepší možností nosiče tepla pro soukromý dům dnes je voda. Jeho tepelná kapacita je vyšší než u většiny jiných kapalin, což dává malé tepelné setrvačnosti. Nízkodmrzující roztoky ethylenglykolu, nemrznoucí látky v jejich vlastnostech nejsou horší než voda. Ale jsou toxické, drahé, vyžadují pečlivý těsnicí systém. Ale topný systém obsahující nemrznoucí směs není náchylný k mrazu, což je velmi užitečné při přerušované činnosti v chladném počasí, například v zemi.

  Nejlepší možností nosiče tepla pro soukromý dům je voda

  Co se má utopit

  Další základní otázkou je, jaký druh paliva by měl kotel používat. V každém případě je nutné vycházet z dostupnosti paliv a jeho spotřebitelských vlastností:

  • Dříví Požadovat ukládání velkých ploch. Účinnost je nízká.
  • Uhlí Jeho cena je nízká, dává více tepla než dřevo. Vyžaduje však velkou plochu pro skladování, má vysoký obsah popela, je velmi zaprášený, špinavý. Efektivní průměr.
  • Dřevěné pelety. Nepotřebujete velkou skladovací místnost. Vysoká účinnost, nízká údržba, automatická údržba teploty a přívodu paliva.
  • Motorová nafta. Vysoká cena s vysokou účinností. Je nutná instalace zásobníku. Při spálení je nepříjemný zápach, kouří.
  • Mazut. Jeho vlastnosti jsou podobné jako motorová nafta, ale mají nižší účinnost.
  • Plyn Nejúčinnější typ vytápění. Účinnost je velmi vysoká, plná automatizace kotle. Pokud je kotel poškozen a uniká, je výbušný.

  Vytápění v domě

  Prvním krokem je navrhnout návrh domu.

  Projektování topného systému pro soukromý dům by se mělo provádět v následujícím pořadí:

  • Vytvořte nákres domu.
  • Vybudování budovy podle stupně komfortu objektu.
  • Vypočítejte potřebné množství radiátorů pro každou místnost.
  • Určete celkovou tepelnou kapacitu radiátorů pro každou místnost.
  • Vyberte schéma konstrukce topného systému, uspořádání chladicí kapaliny.
  • Vypočte požadovaný výkon kotle.
  • Vyberte typ a množství materiálů pro instalaci topného systému.

  Komfortní zóny

  Důležitou součástí ekonomického vytápění je zónování prostor domu podle stupně pohodlí:

  • Pohodlná zóna - dětský pokoj, koupelna, pokoj pro starší rodiče atd. s teplotním rozsahem 22-24 stupňů.
  • Spací prostor - vedle ložnic jsou pokoje, kde se uskutečňuje soukromí majitelů domu: obývací pokoj, pokoje, atd. s teplotním rozsahem 21-25 stupňů.
  • Obývací pokoj - jídelna, kuchyň, kancelář, atd. s teplotním rozsahem 18-27 stupňů.
  • Ekonomická zóna - technická místnost, dílna, skříň, sklady atd. s teplotním rozsahem 15-16 stupňů.
  • Průchodová plocha - schodiště, chodba, teplá garáž atd. Zde se majitelé objevují ve svrchním oděvu a procházejí, takže teplota zde je pozorována od 12 stupňů a výše.

  Rozvržení

  Návrh vytápění doma by měl být současně s vývojem jeho plánování. Proto, aby se minimalizovaly náklady na jeho výrobu a údržbu, je třeba dodržovat následující zásady:

  • Místnosti komfortní zóny by měly být ohraničeny nejvýše dvěma vnějšími stěnami.
  • Dokonce i pro moderní nástěnný kotel je třeba zajistit samostatnou dobře větranou místnost s nehořlavými materiály. Vstup do budovy musí být z nebytového prostoru.
  • Je žádoucí vytvořit prostory komfortní zóny v blízkosti pece: teplo kotle bude plně využito.
  • Prostory vstupního, hospodářského a pomocného prostoru musí být umístěny v blízkosti větrné nebo severní stěny, v rozích domu.

  Vložte baterii

  V prodeji naleznete topné radiátory následujících typů:

  Ocelové trubkové radiátory

  Ocelové doplňky jsou vhodné pro krátké a lehké použití, tj. Pro jižní regiony s krátkou topnou sezónou a mírnou zimou. Takové omezení je způsobeno jejich netolerancí vůči vodnímu kladívku, což je možné s intenzivním ohřevem.

  Hliníkový panelový chladič

  Hliníkové radiátory dokonale odvádějí teplo, hydraulické údery jsou lepší než ocelové, ale jsou křehké a nejsou spolehlivě spojeny s ocelovými trubkami z důvodu rozdílných koeficientů roztažení. Ohřev s hliníkovými radiátory se dobře projevuje v oblastech se stabilními teplotami a vzácnými kapkami.

  Litinový radiátor

  Litina má vysokou tepelnou setrvačnost a hmotnost, ale je velmi odolná a prakticky "nezaznamenává" vodní kladivo v systému.

  Bimetalový chladič

  Bimetalické radiátory kombinovaly řadu výhod jiných typů radiátorů, čímž eliminovaly jejich nevýhody. Vydávají velké teplo, jsou odolné, ale jsou dražší než všechny ostatní.

  Tradiční jsou radiátory umístěné pod oknem. Takové uspořádání není náhodné - tepelná opona z nich výrazně snižuje ztrátu drahého tepla skrze okno. Při výběru velikosti baterií je nutné postupovat z oblasti vytápěné místnosti. Pro každý vyhřívaný 10 m². Mělo by se spotřebovat 1 kW tepelného výkonu.

  Ztráty tepla z baterií ve směru stěny mohou být výrazně sníženy umístěním reflektoru z fóliové tepelné izolace mezi nimi.

  Výběr systému

  Otevřít nebo zavřít

  Až do nedávné doby byly otevřené topné systémy velmi často používány - jsou poměrně jednoduché a nevyžadují velké množství materiálů. Mají však vážné nevýhody:

  Otevřené topné systémy jsou poměrně jednoduché a nevyžadují velké množství materiálů.

  • vysoké tepelné ztráty v expanzní nádrži;
  • expanzní nádoba zvyšuje setrvačnost topného systému a riziko vodního kladívka;
  • takové vytápění vyžaduje konstantní odvzdušňování a péči.

  Uzavřené typy topných systémů jsou dražší, ale splňují moderní požadavky a jsou schopny pracovat bez dohledu na neomezenou dobu.

  Uzavřené systémy mohou pracovat bez dozoru po neomezenou dobu.

  Jednoduchá trubka

  Při jednom potrubním systému jsou všechny radiátory vzájemně zapojeny do série a chladicí kapalina, která z kotle odvádí část tepla v prvním otopném tělesu, vede k druhému, potom k druhému a tak dále. Proto je teplota radiátorů umístěných na vzdálenějším konci systému z kotle podstatně nižší než teplota první.

  Monotubní topný systém

  Jednotrubkový topný systém pro budovu bude vyžadovat méně materiálů, ale méně výhodný kvůli svým vlastním nevýhodám:

  • Je velmi obtížné nastavit radiátory kvůli jejich vzájemnému ovlivňování na sobě navzájem.
  • Baterie jsou náchylné k větrání a vyhřívání nerovnoměrně.
  • Vzhledem k zvýšenému hydrodynamickému odporu musí být výkon čerpadla podstatně vyšší než je obvyklé, 50 wattů na každých 10 kW výkonu kotle.

  Dvojitá trubice

  Tento typ topného systému zahrnuje připojení každého chladiče na přední a zadní vedení. V tomto případě chladicí kapalina, která pracovala v chladiči, okamžitě přejde do zpětné linky, aniž by ovlivnila teplotu v přímce. Proto každý chladič přijímá chladicí kapalinu přímo z přímé větve a neovlivňuje ostatní.

  Dvouvrstvý topný systém

  Pro konstrukci dvouvrstvého topného systému je zapotřebí více potrubí, ale méně kování, takže jeho cena není mnohem větší než náklady na jedno potrubí. Nižší hydrodynamický odpor dvojitého potrubí zajišťuje nízkou tepelnou setrvačnost, rychleji se ohřeje a pracuje stabilněji. Nastavení radiátorů se provádí nezávisle na sobě.

  Rozvržení

  Rozvod potrubí při instalaci topení může být dvou typů:

  • obrysový pohled, ve kterém jsou trubky umístěny podél stěn budovy;
  • radiální pohled na paprsek, ve kterém kabeláž vychází ze středu místnosti přímo do radiátorů.

  Při schématu s radiálním paprskem je zapotřebí méně materiálu, ale pokud dojde k netěsnosti, podlaha bude muset být otevřena uprostřed místnosti a ne blízko stěny, jako v obrysovém schématu.

  O trubkách

  Nejvýhodnější jsou propylenové trubky.

  Metalplastic je vhodný pro použití. Ale omezuje teplotu chladicí kapaliny na 80 stupňů Celsia, instalace s kování je plná ztráty těsnosti a větrání systému.

  Tradiční ocel je levná a spolehlivá, ale instalace vyžaduje svařování, ohýbačku trubek apod. Měď vyžaduje také vážný přístup k instalaci, kromě toho vyžaduje izolaci a je velmi nákladná.

  Praxe ukazuje, že nejlepší materiál pro topné systémy - propylen. Tyto trubky snadno nosí vodní kladivo, jsou odolné, snadno se spojují s jinými materiály, nepotřebují dodatečnou izolaci, odolnost proti oběhu vody v nich je minimální, což výrazně snižuje tepelné ztráty a tepelnou setrvačnost.

  O svazích

  V případě nehody s čerpadlem by měl topný systém pokračovat v provozu, i když s nižší účinností. Za tímto účelem musí být instalace přívodních a vratných potrubí provedena se sklonem půl centimetru na metr potrubí.

  Výpočet kotle

  Výpočet výkonu kotle by měl být následující:

  Vzorec pro výpočet výkonu topného kotle

  • Shrneme silu všech radiátorů v systému.
  • Vynásobte výsledek o 1,4, s ohledem na ztrátu tepla pro ventilaci.
  • Dále je výsledek vydělený účinností předem zvoleného kotle.
  • Ze seznamu dostupných jednotek vybereme jednotku o něco vyšší než výkon získaný při výpočtu.

  Elektrické topení

  Při použití elektrických kotlů v hlavním vytápěcím systému doma se v zásadě nemění. Zvažte další zařízení, jejichž použití v offseasonu může být úspornější než provoz kotle na tuhá paliva nebo kapalná paliva.

  Indukční vírové ohřívače mají vynikající stabilitu při provozu.

  VIN je typ zařízení, které ohřívá vodu v něm, nikoliv díky tepelnému přenosu z topných těles, ale díky vířivým proudům Foucault. Vzhledem k nedostatečnému opotřebení součástek, jednoduchosti zařízení se VINES vyznačují vynikající stabilitou v provozu, mají tepelnou setrvačnost téměř nulovou, udržují teplotu chladicího média od 40 stupňů Celsia. Ohřev s jejich pomocí je velmi účinný, ale nákladný kvůli vysokým cenám elektřiny.

  Infračervené snímky

  Moderní infračervené ohřívače jsou k dispozici ve dvou typech:

  Filtrační ohřívače jsou levné, ale jsou vhodné pouze pro dočasné lokální vytápění. Tento typ vytápění je neekonomický a v místnostech s vysokou vlhkostí je nebezpečný.

  Nástěnný film ohřívač obrazu

  LED infračervené zářiče jsou umístěny pod stropem místnosti, odkud vydávají infračervené záření dolů. Tento typ ohřívačů může být použit v zřídka navštěvovaných oblastech, protože dávají iluzi tepla a končí okamžitě po vypnutí.

  LED infračervené zářiče

  LED obraz - jeden z nejnovějších úspěchů moderní technologie. Ve skutečnosti se jedná o digitální fotorámečky, které mají kromě barvy i infračervené pixely. Jejich účinnost a radiační směrovost jsou velmi vysoké, nevyzařují do stran a zpět, a proto se nezahřívají. Ale vytápěcí systém takovýchto ohřívačů je velmi, velmi nákladný.

  Alternativní energie

  Ve středním Rusku není využívání solárního vytápění jako hlavního řešení příliš slibné - plocha a cena panelů pro vysoce kvalitní vytápění soukromého domu je příliš velká. Solární kolektory, které dodávají teplou vodu za slunečných dní, jsou také oblíbené, ale jsou také velmi drahé.

  Ve středním Rusku využívání solárního vytápění jako hlavního nepromýšlení

  Větrné elektrárny na výrobu elektřiny kvůli nedostatku stálého silného větru v centru pevninského Ruska nejsou příliš rozšířené.

  Cihlový kamen vytváří v domě zdravý mikroklima, udržuje optimální vlhkost v případě teplotních výkyvů. A přesto, u krbů a kamen je budoucnost extrémně dekorativní. Počítání na ohřev sporáku je možné pouze v těch oblastech, kde není napájecí zdroj nebo jsou přerušeny. Pouze v tomto případě bude účelné.

  Cihlová kamna

  Závěr

  Bez ohledu na typ vytápěcího systému pro soukromý dům, který si vyberete, může pracovat spolehlivě a efektivně pouze při pečlivém studiu všech kroků pro jeho návrh a instalaci. Pokud se obrátíte na odborníky, můžete se vyhnout nepříjemným chybám a špatným výpočtům, které mohou vést k hrozným důsledkům - nejen ke ztrátě finančních prostředků, ale také ke zdraví.

Top