Kategorie

Týdenní Aktuality

1 Radiátory
Systém vytápění s přírodním oběhem
2 Palivo
Které topné radiátory jsou lepší než hliníkové nebo bimetalické?
3 Čerpadla
Kde je čerpadlo topit
4 Kotle
Co je gkal při vytápění
Hlavní / Krby

Zpětný ventil pro topení - instalace a typy


Topný systém by měl být vybaven speciálními ventily, které mohou řídit směr pohybu chladicí kapaliny. Říká se tomu zpětný ventil. Existuje několik typů takových zařízení, ale nejfunkčnější je zpětný ventil okvětní lístky pro vytápění. Je nutné zvolit model výhradně podle jednotlivých charakteristik topného systému.

Gravitační zpětný ventil je prvkem topného systému, který umožňuje pouze tok jedné strany kapaliny a pokud se změní směr, ventil se automaticky zavře. To znamená, že je to ventil s přímým účinkem. Provoz tohoto zařízení nevyžaduje zásah, jeho provoz je mechanický.

Tento prvek může být namontován v jakékoli poloze, protože jeho úhel sklonu nemá vliv na výkonnost funkcí. Tento ventil je nezbytně namontován ve všech typech obtoku. U radiátorů a v blízkosti kotlů. Ventil s kulovou zpětnou klapkou pro vytápění je vždy instalován na místech, kde se potrubí rozvětví.

Pokud je v systému instalován gravitační zpětný ventil pro vytápění, je třeba vzít v úvahu tyto faktory:

 • Na těle je třeba specifikovat směr chladicí kapaliny;
 • Je lepší instalovat další paronitické těsnění nebo vinutí. Je však důležité, aby tyto prvky nezmenšovaly plochu toku.

Při cirkulačním čerpadle namontujte zpětný ventil do topného systému. Protože v takovém systému může být jiný hydrodynamický tlak. V důsledku toho se mění směr proudění chladicí kapaliny, což znamená, že vznikla nouzová situace.

Obr. 1 Konfigurace zařízení

Zpětný ventil nedovoluje takovou situaci, a díky tomu celý systém vytápění funguje stabilně v normálním režimu. Tlak, který převažuje v systému, působí na reverzní gravitační zařízení, jmenovitě, vkládá ventil do polohy proudění vody. Pokud se změní směr chladiva, uzavře se reverzní gravitační ventil. Zahrnutá je těsnicí kaučuk, díky níž je dosaženo vysoké úrovně těsnosti. Také u některých typů výztuže existuje pružina, která ovlivňuje její funkci. Také konstrukce gravitačního prvku zahrnuje přítomnost klapky, která se pohybuje pouze ve směru chladicí kapaliny.

Někdy je tato klapka vyrobena z plastu, ale je nejlepší koupit kompletně kovové zařízení. Jak teplá voda cirkuluje v systému.

Instalace

 • Gravitační zařízení je instalováno tak, aby horká voda netekla do studené vody.
 • Odstraňte vibrační tlak, který ovlivňuje zařízení. Například když je vystaven, počítadlo se může otáčet. Instalací gravitačního zpětného ventilu pro vytápění se tento tlak nevztahuje po umístění zařízení. Tento vibrační tlak vzniká z hydraulických šoků, které mohou vytvářet staré jeřáby atd.
 • Je nutné instalovat takové zařízení na dvojitý kotel, aby nedošlo k čerpání vody z topného systému.
 • Montáž na podlahovém topení. Namontujte zpětný ventil pro topení na potrubí, které se nachází na vratném potrubí.

Také tento prvek je široce používán v souvislosti s různými ohřívači vody a vodovodním systémem.

Obr. 2 míčový model

Kulový kohout

Zpětný ventil koule pro vytápění je univerzální zařízení. Jeho konstrukce spočívá v přítomnosti koule, která ve skutečnosti vytváří uzamykací mechanismus. Namísto toho proud chladicí kapaliny zdvihne kouli a umístí ji do koncového potrubí.

Princip robotů s kulovým zařízením spočívá v tom, že pokud se tlak snižuje nebo úplně zastaví cirkulace chladicí kapaliny, míč spadne do koncového otvoru a uzavře průchod. Je velmi důležité, aby potrubí sousedící s kulovým ventilem mělo stejný průměr.

Kulové kohouty jsou velmi spolehlivé, protože prakticky neexistují žádné poruchy způsobené absencí složitých pohyblivých mechanismů. Mělo by však být poznamenáno, že kulový model je poměrně drahý kvůli potížím ve výrobě. Zařízení s kuličkou je instalováno na potrubí, jejichž průřez je větší než 40 mm, tj. Není vhodný pro topný systém soukromého domu. Minimální tlak by měl činit 25 barů, jinak míč nebude schopen stoupat. To znamená, že kulové zařízení je instalováno pouze na velkých dálnicích, stejně jako v autonomních systémech v průmyslu (průmyslových, komerčních).

Obr. 3 klapka

Klapkový ventil

Designovým znakem plátkovitého zařízení je přítomnost ocelového plechu. Tento typ vratného kování může být jednokřídlý ​​nebo okvětní lístek.

Se zařízením se dvěma listy je osa instalována ve středu linky, na stranách jsou desky, které slouží jako klapky. Montáže se nacházejí na vnitřní straně. Při instalaci lalokového zařízení dojde k minimálním ztrátám hydropathic. Zajistěte, aby byly vloženy do mezipříruby.

Modely okvětních lístků jednotlivých listů jsou vyrobeny z litiny a instalovány s minimálními mezerami.

Jak zvolit zpětný ventil a nainstalovat ho do topného systému

Pro údržbu a normální provoz topných systémů se používají různé uzavírací ventily - manuální a automatické. Cílem článku je vysvětlit, proč je nutný zpětný ventil pro vytápění, jak správně zvolit a nainstalovat. Co vlastně je problém: tento prvek je používán na konkrétních místech a negramotní instalatéři ho dávají kdekoliv. Někdy se objevuje opačná situace: v okruhu chybí ventily, které vyžadují spojení 2-3 okruhů bez hřebene. Navrhujeme zvážit typy a rozsah těchto produktů.

Typy blokovacích prvků

Jakýkoli zpětný ventil (zastaralý název - nenahraditelný) provádí jednoduchý úkol - nedovoluje, aby proudění chladicí kapaliny změnilo směr a tekutina prošla pouze jedním směrem. Ve schématech ohřevu vody není tato funkce vždy nutná a je implementována podle potřeby.

V topných systémech soukromých domů a bytů se používají následující typy zpětných ventilů:

Pro referenci. V odvětví průmyslové výroby a zásobování vodou existují i ​​další typy produktů - mlžů, zdvihacích zařízení a kotoučů, které se používají jako síťové prvky na velkých potrubích. V soukromé bytové výstavbě se tyto armatury nepoužívají.

Průmyslové modely se instalují do velkých kotelen a výrobních zařízení.

Zkontrolujte zařízení a princip fungování jednotlivých typů ventilů zvlášť. V budoucnu vám pomůže pochopit, který výrobek je lepší zvolit a nainstalovat do určitého topného systému.

Klapkové ventily

Prvek z mosazi nebo nerezové oceli se skládá z těchto částí:

 • tělo ve tvaru odpaliska se zákrutem z horního víka (pro údržbu);
 • klapkový ventil upevněný na ose pomocí otočného ramena;
 • sedlo s těsněním, kde je disk v uzavřené poloze.

Poznámka: K dispozici jsou 2 verze produktů - s volným nebo pružinovým okvětním plátnem. Ve druhém případě je křídlo násilně uzavřeno pružinou, takže zácpa působí ve svislé poloze.

Obecné zařízení zpětného ventilu okvětního lístku je na výkresu znázorněno s podrobnostmi. Princip fungování prvku je následující: chladicí kapalina pohybující se v uvedeném směru odmítá uzamykací kotouč a volně prochází dále podél potrubí. Když se směr průtoku vody změní, uzávěr se automaticky zavře a zavře průchod pod vlivem gravitace (nebo pružiny).

Typická konstrukce s gravitačním ventilem

Pro referenci. Vzhledem k principu fungování výrobku byly získány několik názvů - gravitační, rotační, "krakery".

Uvádíme důležité charakteristiky zpětných ventilů pro okvětní lístky instalovaných v topných systémech soukromých domů:

 • průměr vnitřního průchodu - od 15 do 50 mm (1 / 2-2 palce);
 • maximální pracovní tlak - 16 barů;
 • nízká hydraulická odolnost;
 • Šroub pro demontáž a nastavení osy uzávěru je umístěn na straně skříně;
 • gravitační verze bez pružiny je schopna fungovat pouze ve vodorovné poloze.

Podrobnosti o konstrukci a principu fungování rotačního ventilu jsou zobrazeny na videu:

Výrobky typu desky

Princip fungování spouštěcího ventilu je jasný z jeho provedení, který je znázorněn na obrázku:

 1. Uvnitř válcového mosazného tělesa je plošina s kulatým otvorem - sedlem.
 2. Na druhé straně je dělena dělená díra uprostřed.
 3. Do otvoru septu je vložena tyč s ventilovým ventilem na konci, vybavena těsněním.
 4. Mezi přepážkou a "deskou" je instalována pružina, která zatlačuje disk do sedla.

Voda proudící správným směrem překonává pružnost pružiny, otevírá spoušť a pohybuje se. V opačném směru je tok nemožný - kanál se okamžitě uzavře. Jaké vlastnosti zpětného ventilu jsou důležité pro topné systémy:

 • schopnost fungovat v jakékoliv orientaci těla v prostoru;
 • pracovní tlak - nejméně 10 bar, průměry DN15 - DN100 (vnitřní);
 • typ připojení - spojka (vnitřní trubkový závit);
 • výrobek vytváří zvýšenou odolnost vůči průtoku tekutiny;
 • zhutnění ztrácí těsnost v případě pevných částic, jako je písek.
Ve strojírenských sítích soukromých domů a bytů se ventily používají se spojkou

Pro referenci. Mezi přírubami jsou instalovány kompaktnější verze ventilových pružin. Snížení rozměrů je užitečné při instalaci vázání kotlů v podmínkách omezeného prostoru pece.

Uzávěry poháru se úspěšně používají v oblasti napájení vody, například ve spojení s ponornými čerpadly. Ventil nedovoluje, aby voda z potrubí proudila zpět do studny nebo studny.

Kulové kohouty

Jedná se o zpětný ventil nejjednodušší konstrukce, pracující podle následujícího principu:

 1. Uvnitř válcovitého mosazného tělesa je umístěna kulička vyrobená z pryže, alespoň z hliníku.
 2. Vyskočit míč neumožňuje 2 oddíly s otvory na okrajích.
 3. Průtok chladicí kapaliny tlačí gumovou kouli na přepážku, která je opatřena žebry zevnitř. Ty vytvářejí mezeru, kde proud vody proudí volně.
 4. Průtok chladicí kapaliny v opačném směru přitlačuje kulový uzávěr k druhému jezdci. Vzhledem k tomu, že neexistují žádné žebra, tělo koule zcela pokrývá průchod.

Charakteristiky kulového zpětného ventilu jsou nízká cena, nízká hydraulická odolnost a práce bez jakýchkoliv pružin v libovolné poloze, ačkoli vertikální je výhodnější. Nevýhodou je ztráta těsnosti, když tlak stoupá na 6-7 barů, což se neděje v jednotlivých topných sítích.

Pro referenci. Kulové fekální ventily působící podobným principem jsou široce používány v systémech kanalizace. Účel - zabránit toku odpadních vod zpět do vodovodních armatur.

Pro bližší pohled na kulový ventil, podívejte se na následující video:

Možnosti schémat připojení

Před výběrem typu zpětného ventilu zjistěte, jaký je účel tohoto prvku ve vašem topném systému. Uskutečneme úkol a ukážeme možnosti použití zpětných ventilů:

 1. Ventily jsou umístěny na samostatných obvodech uzavřeného okruhu, vybavených cirkulačními čerpadly. Cílem je zabránit výskytu parazitních toků, které narušují činnost větví topení nebo jsou paralelně zapojeny do kotlů.
 2. Při instalaci na obtok paralelně s prvkem čerpadla se systém automaticky přepne do režimu přirozené cirkulace, když se náhle vypne napájení.
 3. Připojení k potrubí pro doplňování odpadá vyprazdňování topné sítě v různých situacích.

Důležité doporučení. Neposlouchejte "odborníky" a neumisťujte pružinový ventil před jednootáčkové cirkulační čerpadlo do konvenčního systému s jedním okruhem. Ujištění, že tímto způsobem ušetříte čerpací jednotku z vodního kladívka a jiných nesmyslů, neodpovídají skutečnosti.

Schéma potrubí 2 zdrojů tepla pomocí opakovaných uzávěrů

Jako příklad správné montáže zpětných ventilů uveďte schéma společného připojení kotle na tuhé palivo a elektrický kotel. V případě zastavení jedné z čerpadel bude druhá nevyhnutelně pohánět chladicí kapalinu v parazitním průtoku v malém kruhu. Bez uzavíracího ventilu nestačí.

Poznámka: Podobná situace se může objevit i při připojení radiátorové sítě a nepřímého topného kotle se samostatným čerpadlem bez rozdělovače, hydraulické jehly nebo vyrovnávací nádrže.

Druhý příklad je typický pro gravitační systémy s přirozenou cirkulací vody, převedené na práci s čerpadlem. Hlavní režim je nucen, ale když je světlo vypnuto, jednotka na obtoku se zastaví a zastaví stisknutí servopohonu zpětného ventilu vloženého do přímé linky. Poté bude konvekční tok vody podél hlavní linky pokračovat až do dodávky elektrické energie.

Výběr a instalace zpětného ventilu pro make-up není nutné, ale může vám ušetřit neočekávané problémy. Skutečný příklad z praxe: majitel domu se rozhodl zvýšit tlak v topném systému a otevřít doplňovací ventil v kotelně. Vzhledem k tomu, že společnost v té době opravovala síť a přerušila dodávku vody, chladicí kapalina přenesla studenou vodu a částečně šla do potrubí. Namísto dobíjení došlo k vyprázdnění, v důsledku toho klesl tlak a plynový kotel se zastavil.

Namontujte ventil správně

Aby nedošlo k chybám při výběru a instalaci zpětného ventilu na správném místě topení, poslouchejte jednoduchá doporučení:

 1. Aby nedošlo k parazitním tokům v sousedních větvích, vložte produktový okraj nebo typ disku. První je vhodnější, protože nevytváří zvýšený hydraulický odpor.
 2. V sestavě bypassu gravitačního systému použijte kulový kohout s téměř nulovou odolností.
 3. Chcete-li doplnit, koupit výrobek s deskovým ventilem určeným pro vysoký tlak.

Výrobky s gravitačním uzávěrem jsou vždy umístěny horizontálně s korkovým krytem

 • Klapkový ventil gravitačního typu je vždy namontován vodorovně. Navíc hlava provozní matice musí stát ve svislé poloze, jinak se ventil nezavře a začne chladit chladicí kapalinu v opačném směru.
 • Nekupujte výrobky v litinovém pouzdře. Jsou těžší a méně spolehlivé v provozu.
 • Opravte kontrolu instalace v šipce na těle produktu, což ukazuje směr proudění vody.
 • V systému s přirozenou cirkulací není možné zavést ventily s jaterní zácpou - gravitace se zastaví kvůli vysoké odolnosti.
 • Klapky a klapkové ventily vyžadují pravidelnou údržbu a čištění. Pokud pevné částice nebo usazeniny spadnou pod těsnění sedla, zpětný ventil ztratí těsnost. Nejlepší způsob čištění je odstranění prvku a vyfukování okolních ploch kompresorem.

  Závěr

  V bytech a soukromých domech malého prostoru, vyhřívaného pouze radiátory, nebudou potřebné zpětné ventily. Je to vložení položky na kanál potrubí. Pokud je schéma komplikované připojením kotle na teplou vodu, podlahovým vytápěním nebo druhým kotlem, nezapomeňte přemýšlet o způsobu oddělení obvodů. Pokud není instalace hydraulické jehly nebo vyrovnávací nádrže plánována, nainstalujte vhodné uzavírací ventily.

  Jaké jeřáby je lepší nasadit na radiátory

  Jedním z nejdůležitějších zařízení v jakékoli soukromé nebo vícepodlažní budově jsou vytápěcí radiátory. Teplou místnost během chladné sezóny vytváří příjemnou mikroklima v každé místnosti. Při výměně baterie je nutné určit nejen její typ, způsob montáže a připojení k potrubí, ale také instalaci dalších technických prvků. Tyto prvky zahrnují ventily, ventily a speciální armatury pro radiátory.

  Jaké jeřáby pro radiátory si vybrat

  Proč potřebujeme zařízení pro zastavení regulace

  Naposledy byly baterie připojeny ke zbytku topného systému bez dalších prvků. K dnešnímu dni instalace téměř všech radiátorů automaticky zahrnuje instalaci jeřábů. Důvod těchto změn je spojen s úsporami a možnostmi neplánovaných situací.

  Pokud je těsnost chladiče zlomena, uniká, zanikne, pak můžete jednoduše otočit ventil, zablokovat přístup k vodě a vyjmout baterii pro opravu nebo čištění. Chcete-li to udělat, nemusíte ani vypouštět vodu z celého systému. Takové jeřáby se nazývají uzamykání. Jsou instalovány na potrubí, kterými proudí a vypouští tekutinu. V otevřeném režimu nebrání volnému toku vody a v uzavřeném režimu zcela blokují jeho tok.

  Uzavírací ventily pro radiátory

  Kohout je potřebný k odstranění vzduchu nahromaděného v topném systému. Obvykle se říká "Mayevsky".

  Některé kohouty umožňují nastavit teplotu vytápění topného systému. S jejich pomocí můžete ušetřit při zahřátí snížením teploty topení baterií nebo jejich vypnutím, pokud je teplo venku. To platí pro soukromé domy a pro rodinné domy.

  Typy jeřábů a materiálů, ze kterých jsou vyrobeny

  Neexistuje jednoznačná odpověď na otázku, které jeřáby by měly být nainstalovány na radiátory. Odlišují se nejen od ceny, ale také od materiálu výroby, způsobu uchycení a provedených funkcí.

  Všechny jeřáby jsou konvenčně rozděleny do dvou skupin:

  1. Vypnutí nebo nastavení.
  2. Termostaticky řízené.

  Uzamykací zařízení jsou určena k řízení toku vody. Tvar regulačních ventilů pro radiátory je úhlový a rovný. S jejich pomocí můžete opravit nebo vyčistit libovolnou baterii bez vypnutí celého systému.

  Přímý ventil chladiče

  Uhlový radiátorový ventil

  Nejdůležitější je při výběru materiálu, z něhož je přístroj vyroben, věnujte pozornost jeho odolnosti vůči korozi. Typ materiálu závisí na způsobu připojení. Nejčastěji jsou kohouty vyrobeny ze syntetické mosazi. Takové výrobky jsou upevněny na kovové nebo plastové trubky pomocí závitů nebo sanitárního kování.

  Chromované mosazné závitové kování.

  Velmi oblíbené zařízení z vysoce kvalitního polypropylenu. Ze shora mohou být pokryty kovovým povlakem. Jak nainstalovat takovou baterii na chladič? K tomu musíte použít svařování. Hlavní nevýhodou je nemožnost výměny ventilu bez vyříznutí části systému.

  V sanitárních obchodech někdy narazíte na levné imitace z siluminu (slitiny hliníku a křemíku). Tento materiál je zvenčí podobný jako mosaz, ale je rychle náchylný k korozi a hnilobě.

  Kulové kohouty

  Tento typ zařízení je nejjednodušší a nejběžnější. Je určen k vypnutí a otevření přívodu tepla. Může se jednat pouze o dvě pozice - otevřené a zavřené. Je-li to žádoucí, může být instalováno v mezilehlé poloze. V tomto případě se jeho opotřebení zvýší mnohokrát.

  Průtok tekutiny je blokován kovovou kuličkou, která změní svou polohu pohybem rukojeti. Komponenty tohoto jeřábu jsou obvykle vyrobeny z bronzu (ocel, mosaz). Pro utěsnění kloubů se používají těsnění z fluoroplastů. V případě potřeby je lze nezávisle nahradit. Ventil je připojen k chladiči pomocí matice nebo "amerického" (rychloupínací spojka sestávající ze dvou koncových spínacích koncových spínačů a matice uzávěru).

  "American" pro upevnění ventilu

  Které kulové ventily jsou lepší? Odborníci doporučují nákup zařízení z mosazi. Jsou odolnější a odolnější.

  Moderní kulové kohouty jsou vyráběny s použitím nejmodernějších technologií. Kovové kuličky jsou pečlivě broušené. Čím je míč hladší, tím nižší je pravděpodobnost, že horká voda uniká. Kromě toho se hladká koule otáčí snadněji, což znamená, že je pohodlnější.

  Konstrukce kulového ventilu.

  Podle kapacity jsou kulové přístroje rozděleny na:

  • standard (průchod 70-80% průtoku vody);
  • plné otvory (procházejte veškerým průtokem tekutiny).

  Aby nedošlo ke snížení účinnosti práce, doporučujeme na topný radiátor namontovat plný jeřáb.

  Kulové kohouty jsou rozděleny na příruby, spojky a svařeny. V radiátorech se používají výlučně spojkové modely. Zbývající dva typy nejsou vhodné pro použití v soukromých domech a bytech. Přírubová zařízení jsou například instalována na potrubích. Jsou silné, odolné a jsou schopné odolat vysokému tlaku.

  Spojovací kulový kohout

  Při nákupu kulového zařízení je třeba zvážit typ trubek, které budou spojeny, jejich průměr (v milimetrech nebo palcích) a pracovní tlak. Ventily jsou opatřeny vnitřním a vnějším závitem, s maticí pro zkosení a odlehčení.

  Pokud hodláte instalovat pouze kulové kohouty, jsou namontovány na dvou trubkách (napájení a odlévání) přímo u vchodu (výstupu) radiátoru.

  Kuželové jeřáby

  Taková zařízení pracují hladce, na rozdíl od koule. Mohou být použity k regulaci toku horké vody. Kuželový ventil se skládá z rukojeti a kuželové tyče se závitem. Při otáčení rukojeti se tyč začne pohybovat podél závitu a postupně otevírá nebo zakrývá přístup kapaliny. V nejnižší poloze stopka úplně blokuje tok vody. Elastické podložky umístěné v prstencových drážkách dříku zajišťují těsnost.

  Uzavírací ventil kuželového kužele

  Kónické kohoutky jsou obvykle vyrobeny z mosazi nebo bronzu. Modely s nízkým koncem jsou vyrobeny z polypropylenu. Nelze se lišit v životnosti, proto se používá v systémech, kde část trubek je vyrobena z plastu.

  Mayevsky jeřáb

  Jehlový ventil (Mayevského jeřáb) je zodpovědný za odstraňování vzduchu ze systému, který se tam dostane s vodou (nemrznoucí kapalinou). Uzávěr vzduchu snižuje účinnost vytápění. Akumulovaný vzduch stoupá a sbírá v nejvyšším bodě chladiče. To je důvod, proč Mayevskyho kohoutka je umístěna na horní straně baterie na opačné straně přívodu.

  Zařízení Mayevsky se otevírá a zavírá při otáčení šroubováku nebo specializovaného klíče. Doporučuje se zvolit model, který lze otáčet pomocí šroubováku: klíč se snadno ztratí. Chcete-li otevřít ventil na radiátoru, otočte jej proti směru hodinových ručiček, dokud neuslyšíte syčení výstupního vzduchu. Po zastavení syčení se ventil našroubuje zpět.

  Mayevsky jeřáb má malou šířku pásma, takže je vhodný pouze pro moderní radiátory z oceli nebo hliníku. Chcete-li se zbavit vzduchu nahromaděného v litinové baterii, je nutný ventil k vypouštění velkého množství tekutiny.

  Pozor! Pro uvolnění vzduchu ze systému, ke kterému je čerpací zařízení připojeno, je nutné odpojit čerpadlo. V opačném případě voda proudí z díry pod tlakem, což může vést k povodni.

  Mayevsky jeřáb je instalován na horní části radiátoru

  Mayevsky's klasická kohoutka je mechanický odvzdušňovací ventil. V prodeji jsou také automatické. Mezi ně patří velké modely určené pro instalaci v autonomních topných systémech a kompaktní, vhodné pro malé radiátory. Pracují bez zásahu člověka, otevře se, pokud se hromadí a uzavře vzduch.

  Automatický odvzdušňovací ventil

  Termostatické kohouty

  Ventily tohoto typu jsou schopny automaticky řídit tok tekutin a udržovat komfortní teplotu v místnosti. Hlavním stavebním prvkem zařízení je sifon umístěný v rukojeti. Jedná se o kontejner s plynem nebo kapalinou. Když teplota stoupá, plyn (kapalina) v sifonu se rozšiřuje, působí tlak na tyč, která sestupuje a postupně blokuje přístup vody k akumulátoru. Když teplota klesne, stonka stoupá a zvyšuje tok tekutiny.

  Termostat pro vytápěcí produkční společnost Danfoss

  Ačkoli cena termostatických ventilů naplněných plynem a kapalinou je téměř stejná. Mírně se liší v jejich fungování. Plynové modely rychle reagují na změny teploty, zatímco tekuté modely přesněji ovlivňují horký proud.

  Elektronický termostat na topné baterii

  V závislosti na typu termostatického ventilu se provádí počáteční nastavení parametrů: otočením mechanického knoflíku nebo nastavením požadovaných hodnot na intuitivnější digitální obrazovce.

  Výběr jeřábu. Odborné doporučení

  Jaké kohouty pro radiátory lépe? Při výběru ventilů je třeba nejprve zvážit podmínky, za kterých je baterie používána:

  1. V systému ústředního vytápění.
  2. V soukromých domech s vlastním vytápěním.
  3. V bytových jednotkách s individuálním bojlerem.

  Mělo by být zřejmé, že jakýkoli ventil na chladiči může pouze snížit tok tekutiny a následně snížit teplotu topení. Pokud je tepelná energie zpočátku malá, pak může ventil pouze vypnout proud a neregulovat ho.

  V místnostech s centrálním vytápěním na baterii má smysl kohouty výhradně z oceli a mosazi. Kvalita horké vody, která protéká potrubí, je velmi nízká, takže nemá smysl nastavovat regulační ventil na topnou baterii. Budou se velmi rychle ucpávat a nebudou moci vykonávat svou funkci.

  Správná instalace vypnutí a ovládání

  V bytovém domě se doporučuje instalovat na radiátor vysoce kvalitní kulový ventil, který vydrží tlak 16-40 barů a teploty až 200 stupňů Celsia. Předpokladem je odolnost proti korozi a mechanickému poškození. V systémech ústředního vytápění dochází často k nárazu vody a dochází k poklesu tlaku a úplné vypuštění tekutiny v teplé sezóně může vést k korozi.

  V soukromých domech je logické, že jeřáby s termickými hlavami. Regulační ventil namontovaný na chladiči ušetří energii efektivně.

  Proto jsou kohouty praktické a nezbytné uzamykací mechanismy doporučené pro instalaci na každém radiátoru. Jejich instalace by měla být provedena přinejmenším pro rychlé řešení mimořádných situací (povodeň z důvodu poškození baterie). Aby žeriav mohl sloužit po dlouhou dobu, je nutné nejen správně jej nainstalovat, ale také zvolit kvalitní.

  Zpětný ventil pro gravitační ohřev

  Zpětný ventil pro topení - instalace a typy

  Topný systém by měl být vybaven speciálními ventily, které mohou řídit směr pohybu chladicí kapaliny. Říká se tomu zpětný ventil. Existuje několik typů takových zařízení, ale nejfunkčnější je zpětný ventil okvětní lístky pro vytápění. Je nutné zvolit model výhradně podle jednotlivých charakteristik topného systému.

  Gravitační zpětný ventil je prvkem topného systému, který umožňuje pouze tok jedné strany kapaliny a pokud se změní směr, ventil se automaticky zavře. To znamená, že je to ventil s přímým účinkem. Provoz tohoto zařízení nevyžaduje zásah, jeho provoz je mechanický.

  Tento prvek může být namontován v jakékoli poloze, protože jeho úhel sklonu nemá vliv na výkonnost funkcí. Tento ventil je nezbytně namontován ve všech typech obtoku. U radiátorů a v blízkosti kotlů. Ventil s kulovou zpětnou klapkou pro vytápění je vždy instalován na místech, kde se potrubí rozvětví.

  Pokud je v systému instalován gravitační zpětný ventil pro vytápění, je třeba vzít v úvahu tyto faktory:

  • Na těle je třeba specifikovat směr chladicí kapaliny;
  • Je lepší instalovat další paronitické těsnění nebo vinutí. Je však důležité, aby tyto prvky nezmenšovaly plochu toku.

  Při cirkulačním čerpadle namontujte zpětný ventil do topného systému. Protože v takovém systému může být jiný hydrodynamický tlak. V důsledku toho se mění směr proudění chladicí kapaliny, což znamená, že vznikla nouzová situace.

  Obr. 1 Konfigurace zařízení

  Zpětný ventil nedovoluje takovou situaci, a díky tomu celý systém vytápění funguje stabilně v normálním režimu. Tlak, který převažuje v systému, působí na reverzní gravitační zařízení, jmenovitě, vkládá ventil do polohy proudění vody. Pokud se změní směr chladiva, uzavře se reverzní gravitační ventil. Zahrnutá je těsnicí kaučuk, díky níž je dosaženo vysoké úrovně těsnosti. Také u některých typů výztuže existuje pružina, která ovlivňuje její funkci. Také konstrukce gravitačního prvku zahrnuje přítomnost klapky, která se pohybuje pouze ve směru chladicí kapaliny.

  Někdy je tato klapka vyrobena z plastu, ale je nejlepší koupit kompletně kovové zařízení. Jak teplá voda cirkuluje v systému.

  Instalace

  • Gravitační zařízení je instalováno tak, aby horká voda netekla do studené vody.
  • Odstraňte vibrační tlak, který ovlivňuje zařízení. Například když je vystaven, počítadlo se může otáčet. Instalací gravitačního zpětného ventilu pro vytápění se tento tlak nevztahuje po umístění zařízení. Tento vibrační tlak vzniká z hydraulických šoků, které mohou vytvářet staré jeřáby atd.
  • Je nutné instalovat takové zařízení na dvojitý kotel, aby nedošlo k čerpání vody z topného systému.
  • Montáž na podlahovém topení. Namontujte zpětný ventil pro topení na potrubí, které se nachází na vratném potrubí.

  Také tento prvek je široce používán v souvislosti s různými ohřívači vody a vodovodním systémem.

  Obr. 2 míčový model

  Kulový kohout

  Zpětný ventil koule pro vytápění je univerzální zařízení. Jeho konstrukce spočívá v přítomnosti koule, která ve skutečnosti vytváří uzamykací mechanismus. Namísto toho proud chladicí kapaliny zdvihne kouli a umístí ji do koncového potrubí.

  Princip robotů s kulovým zařízením spočívá v tom, že pokud se tlak snižuje nebo úplně zastaví cirkulace chladicí kapaliny, míč spadne do koncového otvoru a uzavře průchod. Je velmi důležité, aby potrubí sousedící s kulovým ventilem mělo stejný průměr.

  Kulové kohouty jsou velmi spolehlivé, protože prakticky neexistují žádné poruchy způsobené absencí složitých pohyblivých mechanismů. Mělo by však být poznamenáno, že kulový model je poměrně drahý kvůli potížím ve výrobě. Zařízení s kuličkou je instalováno na potrubí, jejichž průřez je větší než 40 mm, tj. Není vhodný pro topný systém soukromého domu. Minimální tlak by měl činit 25 barů, jinak míč nebude schopen stoupat. To znamená, že kulové zařízení je instalováno pouze na velkých dálnicích, stejně jako v autonomních systémech v průmyslu (průmyslových, komerčních).

  Obr. 3 klapka

  Klapkový ventil

  Designovým znakem plátkovitého zařízení je přítomnost ocelového plechu. Tento typ vratného kování může být jednokřídlý ​​nebo okvětní lístek.

  Se zařízením se dvěma listy je osa instalována ve středu linky, na stranách jsou desky, které slouží jako klapky. Montáže se nacházejí na vnitřní straně. Při instalaci lalokového zařízení dojde k minimálním ztrátám hydropathic. Zajistěte, aby byly vloženy do mezipříruby.

  Modely okvětních lístků jednotlivých listů jsou vyrobeny z litiny a instalovány s minimálními mezerami.

  Proč potřebujeme zpětný ventil k ohřevu?

  Abyste optimalizovali topný systém s optimální účinností, je důležité správně zvolit všechny součásti okruhu, počínaje volbou optimálního kotle a končícím získáním potřebných potrubních tvarovek. Navzdory rozdílům v nákladech, konstrukci a účelu má každý prvek v obvodu určité funkce a nesprávný výběr jakékoli součásti může vést k poruše celého topného systému.

  Proč potřebujeme zpětný ventil?

  Jedním z podstatných prvků každého systému je zpětný ventil pro vytápění, který se používá v okruhu pro regulaci směru proudění chladicí kapaliny. Kupující jsou k dispozici na trhu pro různé modely, které se liší způsoby použití a konstrukčními prvky. Přestože většina obyčejných lidí má obecnou představu o účelu ventilu ve vytápěcím systému, tento typ ventilu má důležité funkce a pomáhá předcházet vážným nehodám způsobeným změnami toku vody v důsledku tlakových rázů nebo vzduchotěsné baterie.

  Princip činnosti

  Funkční zpětný ventil pro vytápění, který lze zakoupit v železářském skladu, ačkoli se liší v závislosti na modelu, může mít ještě jednu věc společnou s jinými zařízeními. To je jaro. Uzavírá závěrku a je pohonem. Komprese pružiny nastává v době, kdy jsou podmínky v systému mimo přijatelné parametry. Je důležité zvolit ventil, který má pružnost a masivnost pružiny, která bude odpovídat specifickým podmínkám systému.

  Pružina umožňuje udržovat ventil uzavřený. Tento stav zařízení je považován za normální. Během průtoku chladicí kapaliny systémem vzniká tlak, který pomáhá tekutině otevřít zpětný ventil pro vytápění s přirozenou cirkulací a pokračovat dál podél potrubí. O schématech vytápění naleznete zde.

  Pokud nastane nepředvídaná situace - nehoda na potrubí, hydraulický šok apod., Průtok nebude schopen změnit směr pohybu, protože gravitační zpětný ventil pro ohřev reaguje na příliv v krytu a nedovolí zpětné proudění vody. Toto blokovací zařízení má základní konstrukci, ale pomáhá vyhnout se vážným problémům na okruhu.

  Typy ventilů

  Podle projektů může být dodávka a zpětný tok v topném systému vybaveny ventily různých typů. Jsou klasifikovány podle několika kritérií. Na začátek byste měli věnovat pozornost kovu, z něhož je ventil vyroben, protože ovlivňuje vlastnosti provozu ventilů. Nejpopulárnější v topném systému jsou ventily z oceli, mosazi a litiny.

  Diskový ventil

  Zařízení se liší konstrukčními prvky. Konkrétně může mít zpětný ventil pro vytápění, jehož instalační schéma je jednotlivě diskutováno, konstrukci disku. Takové zařízení je charakterizováno přítomností disku, který překrývá úsek v obrysu, když se podmínky v systému mění. Disk vstoupí do speciálního sedadla s pružným těsněním a zevnitř se připevní k tyči, která se volně pohybuje po objímce. Prevence parazitních proudů v systému může být prováděna pomocí průtokového nebo zdvihového ventilu.

  Kulový kohout

  K dispozici je také zpětný kulový kohout pro ohřev, který se příliš neliší od výše uvedeného kotoučového tvaru. Základním rozdílem v konstrukci je použití mechanického ovladače spíše jako míče než kotouče. Může být vyroben z hliníku nebo pryže, a když je pružina spuštěna v případě změny průtoku vody, míč vstoupí do sedla a uzavře průtokovou oblast, čímž zabraňuje cirkulaci chladicí kapaliny v opačném směru.

  Tyto ventily jsou určeny pro instalaci do standardních topných systémů. Avšak pokud jsou do okruhu zapojeny potrubí s velkým průměrem, disk a kulový zpětný ventil pro vytápění nebudou schopny zaručit účinnou ochranu.

  Dvojitý ventil

  Zvláště u trubek s velkým průměrem navrhli inženýři dvojitý klapkový ventil. Může být vybavena napájecím zdrojem a zpětným proudem v topném systému, zatímco princip fungování zařízení je zachován.

  Ventil se dvěma listy je za normálních okolních podmínek otevřen tlakem chladiva.

  V případě nehody je přístroj uzavřen klapkami, které zabraňují špatnému toku vody. Průtoková oblast takového ventilu je blokována speciální osou, ke které jsou připojeny listy. Je třeba poznamenat, že tento typ ventilů je považován za nejspolehlivější, takže je možné ho používat v systémech s vysokým tlakem.

  Klapkový ventil

  V topných systémech může být použit zpětný ventil pro vytápění, který se nazývá také gravitační ventil. Je vybaven pružinou s nízkou elasticitou, proto má nízký odpor. Některé modely nejsou vybaveny pružinou a v procesu používají jevy způsobené gravitací a tlakem toku. Konstrukce ventilu doplňuje pružinové křídlo s těsněním namontovaným v horní části úseku na ose. Tento ventil může pracovat pouze s horizontální instalací.

  Montáž zpětného ventilu do topného systému

  Při rozhodování o tom, zda je v topném systému potřebný zpětný ventil, musí vlastník pochopit, že toto zařízení není instalováno na osobní rozmar, ale v souladu s požadavky projektu. Pokud obvod okruhu předpokládá, že zpětný ventil bude instalován do topného systému, musí být správně namontován. Takový typ výztuže, jako zpětný ventil pro vytápění, jehož cena není drahá, se obvykle instaluje během procesu potrubí kotle.

  Montáž ventilů zahrnuje montáž ventilů, které jsou zvoleny pracovním tlakem a teplotou chladicí kapaliny.

  Je také důležité pamatovat na to, že poloha ventilu v systému musí odpovídat doporučení výrobce, která se nachází v datovém listu výrobku. Montáž ventilů se vyvíjí v procesu návrhu topného systému.

  Instalací elektromagnetického ventilu pro vytápění bude majitel schopen vyřešit několik problémů najednou. Zaprvé ochrání obvod před nehodami a sám - z nepředvídaných výdajů spojených s opravou systému. Za druhé, správně vybraný a připojený ventil umožní systému pracovat na špičce jeho výkonu. Za třetí, ventil umožňuje, aby různé ohřívače v systému komunikovaly více důsledně. Z tohoto důvodu může být zpětný ventil určený k vytápění zakoupen odpovědnými a racionálními vlastníky nemovitostí, kteří věnují pozornost detailům a vybírají nejlepší řešení pro své bydlení.

  Určení a instalace zpětného ventilu pro vytápění

  Během vývoje projektu vytápění je třeba věnovat pozornost nejen hlavním komponentům, ale také dalším prvkům. Instalací zpětného ventilu pro vytápění zajistíte spolehlivou funkci systému na špičce jeho výkonu, bezpečnost provozu zařízení a zabráníte finančním ztrátám. Přítomnost tohoto prvku je poskytována téměř v každém projektu. Je nutné nejen instalovat ventily, ale provést správnou volbu v souladu s dostupnými parametry, proto by instalace měla být svěřena kvalifikovaným odborníkům.

  Zpětný ventil pro topení

  Jaké úkoly má zpětný ventil

  Ventil je potřebný k regulaci toku vody, který by měl přesně pohybovat jedním směrem. Při vytápění místností s kotlovým zařízením hrozí nebezpečí změny tlaku v systému, vstupu vzduchu do okruhu a výskytu dalších poruch. V důsledku toho se horká voda začne pohybovat v opačném směru. Absence zpětného ventilu v systému nevyhnutelně povede k vážné nehodě.

  Hlavní cíle zpětného ventilu:

  • Zajištění plynulého průchodu toku horké vody.
  • Zabraňte pohybu chladicí kapaliny v opačném směru.

  Současně by zařízení nemělo mít vliv na technické a provozní vlastnosti vody.

  Princip zpětného ventilu

  Existuje zpětný ventil na trhu pro několik typů topných systémů. Navzdory strukturálním rozdílům mají všechny modely společný detail - jaro. Pohon je nutný pro včasné uzavření uzávěru v případě, kdy podmínky systému překročily přípustné parametry. Je důležité vybrat uzavírací ventily s ohledem na parametry určitého systému tak, aby pružnost a pružnost pružiny odpovídaly.

  Princip fungování dvoupolohových a diskových zpětných ventilů

  Úkolem pružinového prvku je udržovat ventil v uzavřeném (normálním) stavu. Ve vytápěcím systému s přirozenou cirkulací zajišťuje pohyb chladicí kapaliny generovaný tlak. Díky němu se voda nejen pohybuje potrubím, ale také otevře zpětný ventil pro další cirkulaci.

  V případě nouze zařízení neumožňuje pohyb vody v opačném směru. Takže s jednoduchým designem, ventily zabraňují vzniku nehody.

  Typy ventilů

  V topných systémech lze použít prvky různých typů. Jádrem jejich klasifikace je několik kritérií.

  Nejprve věnujte pozornost kovu, protože na něm závisí funkce provozu zařízení. Nejoblíbenější je mosaz, ocel, litina.

  Dále se zabýváme hlavními typy ventilů.

  Diskový ventil

  Tento typ zařízení předpokládá přítomnost disku, který je odpovědný za překrytí úseku v potrubí v případě změny podmínek v obvodu.

  • Disk vstupuje do sedačky, které je opatřeno těsněním.
  • Zevnitř je konstrukční prvek připevněn k tyči, která se může volně pohybovat po objímce.
  • Pružina umístěná mezi deskou a tělem zajišťuje, že disk je pevně přitlačen k sedadlu.
  Ocelové talíř ventilu zpětného ventilu

  Aby se zabránilo proudění vody v opačném směru, je instalován deskový prvek typu zdvihu nebo průtoku.

  Kulový kohout

  Kulové (kulové) ventily se vyznačují přítomností kuličky jako pohonu. Pro výrobu prvku se používá pryž nebo hliník. V případě působení pružiny, když se změní průtok vody, míč uzavře průtokovou oblast a dostane se do sedla. Pod horním krytem se pohybuje podél skloněného kanálu.

  Kulový zpětný ventil

  Diskové a kulové kohouty jsou určeny pro instalaci do standardního typu topného systému. Ale u trubek s velkým průměrem to nezaručuje správnou ochranu.

  Dvojitý ventil

  Pro zajištění nepřerušeného provozu systému, kde jsou použity trubky s dvojitou velikostí, se používá dvojitá klapka. Je namontován jak na dávání, tak na návratu.

  Název zařízení tohoto typu je způsoben přítomností dvou pružinových chlopní, které jsou v případě normálního tlaku v systému snadno otevřeny chladicím prostředkem. V případě nouze uzavřené křídlo zabraňuje pohybu vody v opačném směru.

  Kloubový uzávěr otočného ventilu

  Aby se zabránilo nesprávné cirkulaci, existuje zvláštní osa, která protíná průtokovou oblast, na které jsou ventily fixovány. Předpokládá se, že tato modifikace zpětného ventilu je nejspolehlivější. Zařízení je vhodné pro vysokotlaké systémy.

  Klapkový ventil

  Zpětný ventil petal pro topný systém má jiný název - gravitace. Hlavním rysem je nízká elastická pružina s nízkým odporem. U některých modelů je pružina zcela chybějící. Gravity ventily jsou vybaveny takovým přídavným prvkem jako pružinové křídlo. Má těsnění a je namontováno na ose v horní části úseku. Ochrana proti zpětnému proudu zajišťuje gravitační a tlakový tok.

  Zpětný ventil vyhřívání klapkyJe důležité si uvědomit, že přípustná je pouze horizontální instalace gravitačního zpětného ventilu.

  Instalace zpětného ventilu

  Montáž ventilů probíhá podle požadavků projektu. Obvod zajišťuje přítomnost tohoto zařízení. Instalace musí být provedena profesionálně.

  • Schéma instalace je vyvíjeno při práci na společném návrhu systému vytápění.
  • Namontujte zařízení, které je zvoleno s ohledem na provozní tlak a teplotu chladicí kapaliny během vázání kotle.
  • Uzavírací ventily, zejména gravitační zpětný ventil pro topení, jsou instalovány v té části systému a v poloze doporučené výrobcem. Informace obsažené v technickém cestovním pasu.
  Schéma instalace zpětného ventilu ve vodorovném nebo svislém směru vzduchu

  Nastavte zařízení pro následující úlohy:

  • Ochrana obvodu před následky nouzových situací, čímž se zabrání nepředvídatelným finančním nákladům na opravy.
  • Koordinovaná interakce různých topných zařízení v jednom systému.
  • Správně zvolené zařízení umožní systému pracovat v plné kapacitě.

  Když se provádí přívod vody s běžícím čerpadlem, lze nainstalovat jakýkoli typ zpětného ventilu. V případě přirozené cirkulace se používá ochrana petalů.

  Závěry

  Takže je důležité vědět:

  • Při výběru zařízení zvažte tlak a teplotu chladicí kapaliny. V soukromých domech cirkuluje voda s teplotou 95 stupňů potrubí pod tlakem přibližně 3 barů. Pokud je k dispozici topná síť, je nutné tyto parametry zjistit.
  • Montáž ventilů by měla být provedena v souladu s požadavky uvedenými v datovém listu výrobku.
  • Čerpadlo odpovědné za cirkulaci vody musí být umístěno v okruhu před ventily.
  • Způsob připojení je zvolen v závislosti na tlaku v síti. Ventil spojky se používá při tlaku nepřesahujícím 16 bar, přírubový ventil je nad touto značkou.
  Zpětný ventil ve vytápěcím systému

  Zpětný ventil je nepostradatelnou součástí každého topného systému. Za určitých provozních podmínek je zodpovědný za nepřerušený a bezporuchový provoz zařízení, zatímco u ostatních zvyšuje efektivitu práce. Úspěch při řešení úkolů závisí na správnosti volby zařízení. Jakékoli pochybnosti? Požádejte o pomoc odborníky. V opačném případě hrozí nebezpečí nepředvídaných finančních nákladů spojených s opravou kotle a obnovou topného systému.

  Pěnové, kulové, ventilové a jiné zpětné ventily pro vytápění

  Řekněme podrobněji o detailech a prvcích, které tvoří topnou síť soukromého domu. Koneckonců, bez ohledu na to, jaký způsob připojení a dodávky chladicí kapaliny bude vybrán - existují části, jejichž přítomnost je vždy nutná.

  Nejčastěji při vytápění s přirozenou cirkulací použijte zpětný ventil.

  Ať už jde o zpětný ventil okvětní lístky nebo o stejné zařízení odlišného systému, všechny hrají důležitou roli a spolehlivě chrání kotel a potrubí před nouzovými situacemi způsobenými nouzovým tlakovým nárazem, protože voda z potrubí začala proudit z nějakého důvodu. proti přírodnímu proudu.

  Nejčastěji se používá zpětný ventil pro vytápění s přirozenou cirkulací, ale je také nezbytný v sítích používajících čerpadla, neboť pomáhá zabránit vzniku zpětného proudu a ztrátě chladicí kapaliny, tj. Provádí ochranné a preventivní funkce.

  Co jsou a jaký je rozdíl mezi různými systémy - podívejme se podrobněji.

  Potřeba používat

  Odpověď na tuto otázku je absolutně jednoznačná. Takové zařízení je prostě nezbytné, chcete-li si být jisti bezpečností a trvanlivostí vytápění. Koneckonců, reverzní tok vody je situace, z níž nikdo není imunní. V různých částech domácí sítě je chladicí kapalina v jiném stavu agregace. Někde se již chladí, někde jinde není v důsledku místních tlakových ztrát, protože chladicí kapalina se neustále rozšiřuje a kontrahuje. To může ovlivnit jeho pohyb přes potrubí, i když je v systému čerpadlo, je nutné instalovat zpětný ventil do topného systému.

  Podívejme se - kam to říct. Pokud mluvíme o gravitační síti, měla by být instalována před kotlem. Také je nutno jej umístit po obtoku před kotlem v sítích s čerpadlem, v případě, že je připojeno několik obvodů - zařízení musí odříznout každou z nich, aby nedošlo k deformaci tlaku a proudu tepelného nosiče.

  Jejich hlavním účelem je nastavit chladicí kapalinu do správného směru pohybu. Není třeba dát příliš mnoho produktů - každý z nich zpomaluje tok tekutin. U samovolně se rozvíjejících sítí se používají pouze varianty okvětních lístků kvůli jejich minimálnímu odporu.

  Odrůdy zařízení a jejich oblasti použití

  Výběr zařízení je dán podmínkami, ve kterých bude použit, závisí na druhu topných sítí a na jejich vnitřním tlaku. Nesprávně zvolený - mechanismus se může stát příčinou mimořádných situací. Například detail vložky, která je navržena pro vložení do studeného vodoměru, může zcela blokovat její proud, nedostatečnou hlavu nebo významně omezit jeho proud. Na druhou stranu, instalovaný na přívodu vody, zabrání úniku chladicí kapaliny, přičemž udržuje tlak, tlak a množství vody v systému.

  Gravitační zpětný ventil pro vytápění

  To je také nazýváno flapper ventil, to je používáno pouze v self-tekoucí systémy, být instalován, zpravidla, na vstupu do kotle. Skládá se z kovového "okvětního plátku", který je pomocí pružiny pevně přitlačován k ráfku.

  Pružina ve zpětném ventilu gravitace je poměrně slabá a neinterferuje s přirozenou cirkulací chladicí kapaliny.

  Pružina v takovém zařízení je poměrně slabá a nevylučuje přirozenou cirkulaci chladicí kapaliny jako další představenou variantu.

  Kulový kohout pro vytápění

  Používá se méně často, protože existuje nebezpečí, že míč, který se pohybuje uvnitř mechanismu, otevírá a zavírá tok vody, může uvíznout v jedné poloze a zařízení nebude správně pracovat.

  Tato funkce sloužila skutečnosti, že dnes kulový zpětný ventil prakticky nenachází žádnou aplikaci v topných sítích soukromých domů.

  Palačinka

  Tento produkt se používá v sítích, které pracují s čerpadlem, a mají několik aktivních topných okruhů. To je způsobeno skutečností, že pružina umístěná uvnitř zařízení má větší tuhost, tudíž odpor.

  Uvnitř je kovový nebo plastový disk (kov se vždy používá k ohřevu), kombinovaný s pouzdrem, na kterém je pružina fixována. Když tedy v potrubí nastane správný tlak, deska stoupá a neinterferuje s průtokem chladicí kapaliny. Avšak jakmile klesne tlak, clona se uzavře, čímž se zabrání výtoku vody v opačném směru.

  Spojení

  Všechny výše uvedené produkty byly zcela autonomní a nepodléhaly vnějším vlivům, pracují pouze v jednom směru. V případech, kdy je například třeba vypustit chladicí kapalinu z potrubí, je zapotřebí přístroj, který umožňuje otevření proudu chladicí kapaliny v opačném směru - takové zařízení je ventil spojky nebo ventilu.

  Pokud je potřeba vypustit chladicí kapalinu z potrubí, je zapotřebí přístroj, který umožňuje otevření proudu chladicí kapaliny v opačném směru, pro tento účel se používá spojka nebo ventil ventilu.

  Volba mezi spojkou a ventilem je nejčastěji způsobena vnitřním provozním tlakem sítě, je-li vysoká, ventil se používá, je-li ventil průměrný, bude spojení dostatečné.

  Jak funguje zpětný ventil

  Schéma připojení zařízení popsané výše umožňuje blokovat výskyt zpětného proudění chladicí kapaliny přes potrubí, což může být způsobeno řadou faktorů:

  • Porucha čerpadla;
  • Nerovnoměrné zahřátí chladicí kapaliny;
  • Airlock;
  • Přehřátí systému;
  • Nehoda na potrubí.

  Bez ohledu na skutečnou příčinu této situace - se sebemenším pohybem tekutiny ve směru opačném k straně specifikované inženýrským projektem - zařízení okamžitě blokuje pohyb potrubím, což zabraňuje šíření nehody do celé sítě.

  Závěr

  Jak je patrné z výše uvedeného, ​​toto zařízení je prostě nezbytné pro sítě soukromého domu, umožňuje mu vyhnout se výskytu abnormálních situací a včas zabránit možnému prasknutí potrubí.

  Spolu s ním se dále doporučuje instalovat:

  • Crane Mayevsky. Instalace musí být provedena na každém radiátoru, je určena pro odvzdušnění vzduchových zátek;
  • Tlakoměr. Instalován po kotli a umožňuje monitorovat tlak v systému;
  • Nouzový ventil. Přichází do činnosti, jestliže se z mnoha důvodů stane kritický tlak v potrubí;
  • Ventil pro plevelový vzduch. Je také instalován na vertikální vývod po kotli, slouží k tomu, aby běžný vzduchový otvor vstupoval do potrubí nebo byl vytvořen.

  Všechna výše popsaná zařízení pracující v komplexu poskytnou dostatečnou úroveň ochrany potrubí, kotle, čerpadla a dalších prvků systému. Proto, vaše bezpečnost. Nemusíte na ně ukládat, jsou zakoupeny jednou a po celý životní cyklus topných sítí.

  Před čerpadlem se také doporučuje instalovat filtr, který odděluje malé úlomky, které se z nějakého důvodu dostanou do topných sítí. Kompetentně navržená a vybudovaná síť bude věrně sloužit po mnoho let, zatímco nedbalostní postoj ve fázi návrhu a instalace může mít hrozné následky.

  Top