Kategorie

Týdenní Aktuality

1 Krby
Moderní cihlová trouba pro dřevěný dům
2 Palivo
Pokyny pro izolaci pěny uvnitř místnosti
3 Krby
Krb s ohříváním vzduchu
4 Krby
Kotel na odpadní olej si to udělejte: připravte si domácí kotel
Hlavní / Čerpadla

Jak funguje trojcestný termostatický směšovací ventil ve vytápěcím systému


Trojcestný ventil pro vytápění

Na výstupu z kotelny má chladicí kapalina určitou teplotu, která je automaticky udržována v rámci uživatelem definované hodnoty. Často se však u několika okruhů topného systému vyžaduje voda s různými teplotami, kterou nelze zajistit automatickým kotlem. V tomto případě je do okruhu přidán trojcestný termostatický směšovací ventil, jehož úkolem je udržovat požadované parametry chladicí kapaliny v malém okruhu kotlového zařízení a okruhů topného systému.

Návrh a princip provozu trojcestného jeřábu

Nejčastěji vypadá produkt jako obyčejný mosazný nebo bronzový odpal, na jehož vrcholu je nastavitelná podložka. Níže je to tepelně citlivý prvek, který tlačí na pracovní dřík, vycházející z pouzdra. Uvnitř tyče je fixován kužel, který těsně vstupuje do sedla. Chcete-li pochopit, jak funguje třícestný ventil, potřebujete studovat jeho strukturu v kontextu:

Trojcestný termostatický směšovací ventil

Voda cirkuluje přední a pravá tryska, dokud se její teplota nezvýší nebo klesne na požadovanou hodnotu. Úkolem a zásadou provozu třícestného ventilu je udržovat teplotu chladicí kapaliny na výstupu ve stanovených mezích, míchání studené nebo teplé vody (podle schématu) z levé trubky. Pokud jsou parametry chladicí kapaliny mimo stanovené limity, vnější jednotka tlačí tyč. Jak se pohybuje, kužel vychází ze sedla a otevírá zprávu mezi všemi třemi kanály. Proces pokračuje až do úplného zablokování předního vstupu, pokud se teplotní parametry vody nepřestanou měnit.

Trojcestný ventil s tepelnou hlavou

Existuje vnitřní mechanismus ventilu jiného typu, který je podobný konstrukčnímu provedení jako kulový kohout. Takovýto třícestný spínací ventil namísto sedla s kuželem má kuličku se vzorkem zvláštního tvaru uvnitř. K přerozdělení průtoku chladicí kapaliny do takových výrobků by se akční člen neměl tlačit, ale otáčet tyč, na které je míč upevněn. Ventily s kulovým prvkem nejsou vyráběny s velkou kapacitou a používají se zpravidla v domácích topných systémech. Dalším mechanismem je to, že míč není na tyči instalován, ale sektor, jehož pracovní část zcela nebo částečně pokrývá jeden nebo dva závity.

Trojcestný provoz ventilu

Typy jednotek

V tomto procesu je třícestný ventil řízen teplotou externím pohonem, může být několik typů:

 • Jednoduchý termostatický ovladač tlačí tyč v důsledku rozšíření kapaliny umístěné v ní, která je citlivá na změny teploty. Obvykle jsou domovní třícestné termostatické směšovací ventily malých průměrů zpočátku vybaveny tímto typem pohonu, lze je snadno demontovat pro instalaci jiného druhu zařízení.
 • Namísto běžného pohonu může ventil ovládat termostatická hlava s vlastním citlivým prvkem, který reaguje na teplotu okolního vzduchu. Pro nastavení teploty vody je trojcestný směšovací ventil s tepelnou hlavou dodatečně vybaven externím snímačem teploty. Ten je umístěn v potrubí s chladící kapalinou a je připojen k pohonu kapilární trubicí. Tato regulace je přesnější.
 • Pohon řízený regulátorem může také působit na tyč. Elektrické snímače, nazvané teplotní převodníky, průběžně měří parametry chladicí kapaliny a signalizují, že jsou překročeny regulátorem, na kterém závisí činnost třícestného elektricky řízeného ventilu. Nejběžnější a nejpřesnější způsob regulace.
 • Zjednodušená verze předchozího typu - třícestný směšovací ventil se servoměrem. Rozdíl je v nepřítomnosti regulátoru, pohon řídí ventil přímo a přijímá signály ze snímače teploty. Nejčastěji se používá v kombinaci s třícestnými jeřáby s kulovým nebo sektorovým rozdělovacím prvkem.

Schémata použití a připojení

Aby chladicí chladicí kapalina při ohřátí neklesala do pláště kotle na tuhá paliva, používá se třícestný spojovací obvod ventilu s primárním cirkulačním okruhem:

Trojcestné připojení ventilu

Trojcestný ventil odděluje studenou vodu z vratného potrubí tak, aby se na vnitřních stěnách kotlového prostoru kotle nezobrazoval kondenzát, což může významně snížit životnost jednotky. Chladivo cirkuluje v primárním okruhu, dokud není ohřát na teplotu nastavenou na termoelementu ventilu, obvykle 40-50 ° C. Po dosažení této teploty termostat působí na tyč, postupně otevírá proud studené vody z topného systému. Pro hydraulické nastavení celého systému je v malém okruhu uložen vyrovnávací ventil. Pro správnou funkci schématu kotlového potrubí musí být oběhové čerpadlo instalováno po třícestném ventilu a nikoliv před ním, což je velmi častá chyba.

Pokračováním této schématu může být organizace sekundární cirkulační smyčky, která zahrnuje vlastní čerpadlo a třícestný ventil pro vytápění. Připojení se provádí podle následujícího schématu:

Trojcestný přepínací ventil

V sekundárním okruhu je teplá voda z kotle v případě potřeby smíchána s topným systémem a čerpadlo cirkuluje v tomto okruhu. Trojcestný ventil a čerpadlo jsou řízeny regulátorem, který přijímá údaje o parametrech chladicí kapaliny ze snímačů. Voda je vedena pro kotle mezi dvěma okruhy, kde má chladicí kapalina maximální teplotu, přičemž trojcestný ventil je připojen k kotli v primárním okruhu, jak je znázorněno v předchozím schématu.

Mnoho výrobců kotlového zařízení instaluje do svých topných jednotek dodatečný okruh, který poskytuje spotřebičům teplé vody. Pro udržení parametrů přívodu teplé vody do domu je v kotli instalováno zařízení pro spínání hlavního výměníku tepla s okruhem TUV a zpět. Princip činnosti a zařízení třícestného ventilu plynového kotle, který se na tomto procesu podílí, se v podstatě neliší od výrobků popsaných výše. Existuje malý rozdíl v konstrukci, která je přímým kolektorem, uvnitř pohybuje prvek, který překrývá boční potrubí. Tyč se otáčí příkazem servopohonu z vestavěné řídicí jednotky kotle.

Další oblastí použití je ovládání podlahového vytápění, u kterého je obvykle používán třícestný ventil s tepelnou hlavou a externí teplotní čidlo. Obecná schéma vypadá takto:

Trojcestný směšovací ventil s tepelnou hlavou

Schéma poskytuje dodávku do všech místností chladicí kapaliny se stejnou teplotou. K zabránění přehřátí je zapotřebí třícestný ventil, protože systémy podlahového vytápění nevyžadují takovou horkou vodu, která pochází z kotelny. Čerpadlo cirkuluje ve všech obvodech a ventil smíchá horkou chladicí kapalinu do rozdělovače podle potřeby. Taková směšovací jednotka je jednou z nejjednodušších možností připojení, takže je schéma komplikovanější, když je nutné nastavit teplotu v každé místnosti zvlášť.

Závěr

Trojcestné ventily, jako zařízení pro přípravu nosiče tepla pro požadované parametry, nemají jinou alternativu. Používají se ve směšovacích jednotkách jakéhokoli typu a pro různé teploty vody. Stačí zvolit správný ventil, schéma zapojení a typ pohonu zapojený do tohoto schématu.

Trojcestný schéma ventilu pro vytápění s termostatem: klasifikace a vlastnosti volby

Moderní vytápění se skládá nejen z kotlového zařízení, potrubí a baterií. Skládá se z prvků, které lze nazvat obecnou definicí - uzavíracími a regulačními ventily. Je nedílnou součástí systému. Každá z nich je důležitá pro změnu teplotního režimu chladicí kapaliny. Zvláštní úlohu hraje třícestný ventil pro vytápění pomocí termostatu. Schéma připojení může být provedeno různými způsoby, ale princip fungování je stejný: regulace nebo smíchání chladicí kapaliny.

Přečtěte si článek:

Proč je nutné regulovat tok tepla v topném systému?

Během návrhu domu na vytápění je nutné provést výpočet tepla, díky kterému je vybrán optimální výkon zařízení, kapacita vedení a tepelná rovnováha v celém domě. Během provozu se režim může změnit z mnoha důvodů:

 • změna teploty venku;
 • sluneční aktivita;
 • nárazy větru;
 • tepelné záření z domácích spotřebičů.

V důsledku toho dochází k porušení vypočtené teplotní bilance. Nemůžete však odstranit nebo utopit jednotlivé části topných baterií. Aby se taková situace odstranila, je nutná instalace dalších prvků, pomocí kterých je regulována teplota chladiva.

Výhody třícestného směšovacího ventilu zahrnují:

 • jednoduchá instalace;
 • dlouhá životnost;
 • funkční vlastnosti;
 • praktičnost;
 • možnost nezávislých změn teploty kapaliny.

Z negativních aspektů je třeba rozlišovat: vysoké náklady a nemožnost fungování s znečištěnými proudy

Určení třícestného ventilu pro vytápění pomocí termostatu: aplikace

Trojcestný ventil s tepelnou hlavou je hlavním prvkem ventilů pro topné vedení. Podle principu fungování je určen pro směšování nebo oddělení průtoků chladicí kapaliny:

 • oddělovací ventily - slouží k distribuci kapaliny současně v několika směrech. Jeřáb patří do systému příjmu vody jednotlivého domu nebo průmyslových podniků;
 • směšovací armatury směřují ke směšování kapaliny za účelem uspořádání účinné termoregulace. Jeřáb má 2 otvory pro příchozí proudy a 1 - pro odchozí.

Hlavním účelem výrobku je zajistit nepřetržitou cirkulaci tekutiny v celém topném okruhu, aby byla zachována stejná komfortní teplota nosiče tepla a zajištěno rovnoměrné vytápění místnosti.

Při instalaci podlahového vytápění se doporučuje třícestný směšovací ventil. Řízení teploty je řízeno pomocí jho, přehřátí nátěru je nemožné.

Limit pro nastavení toku tepla

Je důležité vědět, že princip fungování uzlu umožňuje nastavit baterii v určitých mezích. Limity závisejí na technických parametrech produktů. Každý radiátor má svůj vlastní maximální přenos tepla. Můžete jej zadat v pasu výrobce k instalaci.

Návrh a princip činnosti trojcestného ventilu v topném systému

Zvenčí se uzel připomíná odpaliště. Ve svém složení:

 • 2 vstupní potrubí (potrubí);
 • 1 výfuku.

Princip fungování třícestného ventilu spočívá v distribuci, spínání a míchání chladicí kapaliny. S ním můžete nastavit, který ze dvou proudů se dostane na výstup a v jakém poměru se budou míchat.

Konstrukce jeřábu se skládá z následujících částí:

 • mosazné (nebo nerezové oceli nebo polymery);
 • kuličková blokovací sestava s perforacemi stěnami;
 • 2 kroužky (sedla) vyrobené z teflonu slouží k upevnění závěrky, u některých modelů chybí;
 • pero motýl;
 • Vřeteno je požadováno pro připojení uzavíracího ventilu a měniče. Přenáší točivý moment na šroub;
 • těsnění dílů k zajištění těsnosti místa.

Závěr lze nastavit v následujících režimech:

 • úplné překrytí dodávek chladicí kapaliny;
 • míchání kapaliny;
 • rozdělení průtoku chladicího média mezi oběma výstupy;
 • přesměrování toku.

Trojcestný ventil pro vytápění pomocí termostatu: diagram a hlavní funkce

Navzdory vnější podobnosti s odporem má ventil zcela odlišné funkce. Uzel, doplněný termickou hlavou, je hlavním prvkem ventilů.

Udržujte pohodlnou teplotu

Aby byla zajištěna pohodlná teplota vzduchu, je nutné řídit topení. To lze provést dvěma způsoby. V každém případě jsou nutné manipulace s proudy chladicí kapaliny. Termické směšovací ventily se doporučují instalovat do domů s vyhřívanými podlahami.

Kvalitní změna vlastností radiátorů

Pro regulaci kvality nosiče tepla musí být tepelný generátor přenesen do usnadněného režimu provozu (do baterií je dodáván studený průtok).

Kvantitativní úprava toku tepla

Pokud nemůžete změnit teplotu chladicí kapaliny, měli byste nastavit množství kapaliny pomocí třícestného regulačního ventilu. Při potrubí prochází menší množství průtoků, proto se teplota vzduchu v místnosti sníží.

Takovýmto zařízením je třícestný ventil s termostatem. Díky tomu můžete omezit (zvýšit) množství tekutiny, které prochází topným systémem. Jinak řečeno, menší množství (větší) chladicí kapaliny projde bateriemi a teplotní vyváženost místnosti se změní.

Regulátor na baterii a třícestný přístroj můžete nainstalovat samostatně, ale pro větší účinnost se doporučuje instalovat směšovač s termostatem.

Schéma separace průtoku

Typy třícestných ventilů pohonu

Typy třícestných pohonů ventilů

Uzel je externě podobný konvenčnímu odpalisku, na jehož vrchu je namontován ventil. Princip fungování je založen na režimu otočného ventilu, který mění nebo blokuje dva proudy.

Podle typu ovládání může být pohon:

 • ručně nastavitelné;
 • elektrické;
 • termostatická.

Princip fungování každého z nich má rozdíly. Manuální ovládání je prováděno pomocí malých křídel (otočné knoflíky). Abyste změnili teplotu, musíte ventil otočit do požadované polohy. Velkým mínusem je nerovnoměrnost chlazení a vytápění vytápěcího systému po dlouhou dobu. Princip funkce neumožňuje neustálé seřízení ventilu ručně za účelem dosažení komfortní teplotní rovnováhy.

Trojcestný servoměnič

Trojcestný termostatický ventil

Tento výrobek je doplněn termostatem - plynem nebo speciální kapalinou. Termostat se nachází v určité dutině uvnitř uzlu. Reaguje i na nejmenší výkyvy chladicí kapaliny.

Když teplota stoupá, termostat rozšiřuje a pohání systém pístů, který zastavuje přístup k horkým proudům.

Hlavní výhodou výrobku je absolutní autonomní práce.

Trojcestný termostatický ventil

Trojcestný motorizovaný ventil

Tento ventil je vybaven servopohony elektronickou řídící jednotkou, díky níž je řízená a regulovaná regulace teploty tepelného nosiče v topném okruhu. Hlavní výhodou takového řízení je udržování nastavených parametrů v offline režimu.

Princip fungování je následující: elektronická jednotka měří teplotu chladicí kapaliny na výstupu, analyzuje a řídí pohon regulátorem, který změnou své polohy reguluje množství studeného a horkého průtoku v systému.

Trojcestný elektrický termostatický ventil

Druhy termostatů pro radiátor

Související článek:

Termostat pro topný radiátor pomůže udržet pohodlnou mikroklima v každé místnosti. Tento článek popisuje verze těchto zařízení, způsoby jejich instalace, stejně jako několik populárních modelů termostatů s cenami a vlastnostmi pro usnadnění výběru.

Instalace termostatů je možná na průchodkách baterie. S jejich pomocí je přívod kapaliny do produktu částečně nebo úplně zablokován. Stejný princip funguje i ventil, který je vybaven termostatem. Stačí nastavit parametry jednou, fungování celého systému bude následně pokračovat ve specifikovaném režimu. Elektronické součásti mají zvláštní přesnost a funkčnost.

Princip fungování termostatu

Klasifikace podle metody kontroly teploty průtoku

Výhody a nevýhody třícestných ventilů s termostatem a elektrickým

Trojcestný ventil se doporučuje instalovat do domů s kotli na tuhá paliva. To je způsobeno ztrátou kondenzátu na začátku pece. Ventil odpojí studené proudění. Současně je ohřátá chladicí kapalina spuštěna ve zkratu.

Elektrický magnet nebo elektromotor lze v těchto uzlech použít jako pohon. Výhody ventilů, doplněné elektrickým pohonem, zahrnují přesné nastavení průtokové teploty. Avšak vzhledem k tomu, že v žádné poloze tyče se pohyb tekutiny nezastaví, náklady na elektrickou energii a průtok chladicí kapaliny se zvětšují.

Schéma zapojení třícestného ventilu v systému s kotlem na tuhá paliva

Jak zvolit třícestný ventil

Před výběrem třícestného jeřábu je důležité seznámit se s principy jeho provozu a určit typ výrobku. Kromě toho byste měli věnovat pozornost výrobci. Existuje mnoho nekvalitních protějšků neznámých výrobců na trhu instalatérských zařízení. Oprava topného systému a následky budou nákladné. Proto jsou v tomto případě úspory nevhodné.

Klíčové body, které je třeba zvážit při nákupu:

 • měděné a mosazné armatury mají delší životnost;
 • Ruční jeřáb je spolehlivější než elektronický. Nicméně jeho funkce je mnohem nižší;
 • Elektronický třícestný ventil s pohonem je mnohem dražší, častěji selhává. Hlavním plusem je velká sada funkcí.
Trojcestný měděný ventil s pohonem

Přehled modelů a výrobců třícestných jeřábů

Pro správnou volbu je třeba porovnat parametry různých modelů, vyjasnit informace o výrobci a porovnat ceny.

Nabízíme malý přehled předních výrobců.

Třícestný ventil s elektrickým pohonem "Esbe"

Esbe ventily se vyznačují vysokou kvalitou, přesností a cenově dostupnými náklady. Při výrobě ventilů byla použita speciální mosazná slitina. Trojcestné ventily jsou poháněny servomotorem.

Můžete vybrat vzorek VGR131 DN25 s elektrickým pohonem a - to je ukazatel výrobce nejvyšší kvality. Ne všechny výrobky jsou doplněny servopohonem nebo elektrickým pohonem.

Třícestný ventil "Esbe"

Trojcestné ventily "Navien"

Výrobce "Navien" je známý ve výrobě kotlového zařízení. Trojcestné ventily jsou vyráběny pro regulaci toku zařízení na tuhá paliva. Uvolnění jednoho výrobce "Navien" a třícestných ventilů a kotlů je významným přínosem. To zaručuje efektivní provoz celého topného systému.

Třícestný ventil "Navien"

Trojcestné ventily "Danfoss"

Docela populární německý výrobce "Danfoss" vyrábí třícestné elektrické jeřáby, které se vyznačují snadnou obsluhou, trvanlivostí a spolehlivostí. Jeřáby jsou poměrně kompaktní. Nejdůležitější je vybrat ten správný model a výsledek bude dosažen.

Kromě výše uvedených výhod lze poznamenat:

 • přesnost řízení teploty;
 • odolnost;
 • jednoduchá údržba;
 • Práce jsou plně automatizované.

Přehled cen

Než vyjedete do prodejního místa na nákup třícestného jeřábu, musíte objasnit všechny technické aspekty týkající se směšovače a topné linky. Navíc můžete využít naše tipy, viz recenze výrobců.

Nabízíme přehled prověřených výrobců a odhadované ceny ventilů:

 • Švédský výrobce "Esbe" nabízí jeřáby z 3900 rublů;
 • "Honeywell" nabízí pohodlné a jednoduché třícestné ventily pro vytápění s termostatem za cenu 5 500 rublů;
 • "Valtec" vstoupil na trh již dávno, ale výrobky se ukázaly být pouze na pozitivní straně. Jeřáby je možné zakoupit za cenu 3 500 rublů;
 • Danfoss nabízí mixéry za cenu 3 550 rublů;
 • Produkty Heimer mohou být v rozpočtové položce nazývány vůdci. Můžete si je koupit od 2 000 rublů.
Trojcestný ventil Heimer

Tóny instalace třícestného ventilu do topného systému

Abyste správně nainstalovali třícestný směšovač, je důležité znát některé odstíny, od kterých bude záviset nepřetržitý a účinný provoz topného systému.

K jednotlivým produktům jsou připojeny pokyny, musí být zřetelně dodržovány, aby nedošlo k problémům:

 • Podle pokynů na těle se instaluje ventil ve správné poloze.

Symboly na těle znamenají:

 1. A - přímý pohyb.
 2. B - kolmý nebo obtokový zdvih.
 3. AV - vstup a výstup v kombinaci.
Označení na těle míchačky
 • Je důležité určit model jeřábu. Záleží na tom, odkud pochází chladicí kapalina v kohoutku;
 • V symetrickém schématu (tvar T) tekutina vstupuje do otvorů od konce a vyjde po smíchání přes střed;
 • v asymetrickém schématu (tvar L) přichází teplý průtok přes koncový otvor, ochlazený - zespodu. Po míchání vychází chladicí kapalina druhým koncovým otvorem.

Poté je nutné připravit topný systém. Nejprve vypněte vodu a poté zkontrolujte přítomnost sedimentu v potrubí, což může vést k poškození směšovače. Pro instalaci je třeba zvolit vhodné místo s otevřeným přístupem.

Závěr

Výhody, které termostatické ventily s třícestnými ventily přivádějí do topné linky, jsou velmi důležité. Můžete nezávisle řídit teplotu proudu. Účinek kohoutu je snadno srovnáván s domácím mixérem, ve kterém je voda v závislosti na potřebě teplejší nebo chladnější. Před nákupem je třeba vzít v úvahu velikost průřezu, průchod potrubí, dodatečnou montáž pohonu, s nímž je ovládání prováděno v automatickém režimu.

Doufáme, že recenze bylo pro vás užitečné. Připojte se k diskusi o tomto tématu v komentářích. Rádi zodpovíme všechny vaše dotazy.

Chcete-li správně nainstalovat třícestný ventil, můžete sledovat video:

Radiátorové zařízení: třícestný ventil pro vytápění s termostatem, schéma práce, hlavní typy a odstíny instalace

Pečlivě promyšlený topný systém zajišťuje pohodlné životní podmínky. Ve svém složení kromě hlavních prvků, které zahrnují kotel, potrubí, baterie, obsahuje speciální ventily a regulační ventily. Zvláště pozoruhodný je třícestný ventil pro vytápění s termostatem. Schéma a princip práce závisí na konstrukčních vlastnostech konkrétního modelu. Nabízíme seznámení se s hlavními typy zařízení nabízených předními výrobci.

Jaká je potřeba regulovat tok tepla v topném systému

Přítomnost trojcestného ventilu s termostatem umožňuje zvýšit účinnost topného systému. S jeho pomocí je regulován tepelný tok a v důsledku toho je zajištěna komfortní teplota vzduchu v místnosti.

V počátečním stadiu návrhu topného systému se provádí výpočet bez zbytečného zohlednění kvadratury konkrétní místnosti a stávajících tepelných ztrát. Jeho výsledky budou počáteční údaje při výběru výkonu a typu zakoupeného zařízení na základě požadovaného výkonu topného okruhu.

Dokonce i nejpřesnější výpočty nemohou zaručit stabilitu systému během topné sezóny. Radiátory jsou ovlivněny:

 • sluneční aktivita;
 • rychlost větru;
 • změna teploty mimo dům;
 • zařízení, která vyrábějí teplo během provozu.

Každý z těchto faktorů může narušit teplotní vyváženost v místnosti. Může být obnovena změnou parametrů chladicí kapaliny přepravované podél topného okruhu.

Trojcestný ventil pro vytápění s termostatem: schéma zapojení, účel, rozsah použití

Ventil je připojen k topnému systému v místě, kde je průtok rozdělen na dva okruhy. Při prvním toku je teplota konstantní, druhá - může se lišit. Konstantní teplota v okruhu, kde by měla být konstantní kvalita a objem chladiva.

U takových ventilů je typický široký rozsah použití. Elektromagnetické přístroje a třícestné ventily s tepelnou hlavou namontované na moderních dálnicích. S jejich pomocí se nastaví poměr míchání obou tekutin. Současně zůstává objem nosiče tepla a síla systému nezměněný.

V životě nejžádanější směšovací zařízení, která vám umožní nastavit teplotu chladicí kapaliny. Ty mohou být přepravovány nejen přes potrubí topného systému, ale také uvnitř vyhřívané podlahy. Přítomnost speciálního ventilu umožňuje bez problémů řídit teplotní parametry.

U některých topných systémů je toto zařízení nezbytné. Trojcestný směšovací ventil pro teplou podlahu umožňuje předejít přehřátí podlahové krytiny při udržování teploty na pohodlné úrovni. Taková řídicí zařízení jsou relevantní pro systém zásobování vodou. Díky tomu můžete udržovat teplotu proudu na požadované úrovni.

Limit pro nastavení toku tepla

Princip fungování trojcestného ventilu vám umožňuje neomezeně měnit teplotu chladiče. Stupeň ohřevu chladicí kapaliny se může měnit ve stanoveném limitu, jehož číselná hodnota je dána technickými vlastnostmi zařízení. Maximální přenos tepla je dán charakteristikami konkrétního chladiče.

Omezení teploty je omezeno konstrukčními prvky.

Návrh a princip činnosti trojcestného ventilu v topném systému

Trojcestný ventil je mosazný nebo bronzový odpal s nastavitelnou podložkou umístěnou na horní straně ventilů. Pod podložkou je tepelně citlivé zařízení, pomocí něhož je aktivována pracovní tyč, která je umístěna v kuželovitém vodítku upevněném v sedle. Takové ventily se nazývají sedla. Namísto tyče lze použít rotující kouli nebo sektor. Výrobky s takovým mechanismem se nazývají soustružení. Trojcestný ventil kromě uvedených součástí obsahuje těsnicí součást a také tlakovou komoru pro vyprazdňování, která je hlavním prvkem.

Třícestný ventil

Princip fungování třícestného ventilu v topném systému je dán jeho účelem. Tento ventil umožňuje mísit nebo oddělovat průtok. Pomocí dělicího ventilu je regulován objem nosiče tepla. Je-li to nutné, přes obtok je zasláno určité množství kapaliny namísto rovného směru. V tomto případě jsou výstupy dvě trysky a jeden vstup.

Princip funkce je dán konstrukčními prvky

Míchací zařízení s tepelnou hlavou během provozu smíchává toky, přidává chladný nebo naopak teplá chladicí kapalina. Výsledkem je, že stupeň zahřívání tepelného toku se mění v závislosti na poměru, v němž se mísí teplo a studený tok. V takových systémech jsou dvě vstupní a jeden výstupní.

Použití třícestného ventilu pro kotle na tuhá paliva je důležité, pokud vypadne kondenzát na začátku pece. Je-li přítomen, je možné dočasně odpojit studenou chladicí kapalinu a nechat část ohřívané kapaliny zkratovat.

Relevantní pro kotle na tuhá paliva

Hlavní funkce třícestného ventilu v topném systému

Ventily tohoto typu mají širokou funkci. Před upřednostněním určitého modelu stojí za to seznámit se s rysy kvalitativního a kvantitativního přizpůsobení topného systému. V závislosti na zvolené variantě se rozhoduje o typu ventilu, který se získává.

Konstrukční vlastnosti získaného ventilu by měly být stanoveny předem.

Udržujte pohodlnou teplotu

Množství tepla uvolňovaného radiátory lze nastavit dvěma způsoby:

 • změna režimu provozu radiátorů;
 • kvantitativně upravovat množství vyrobeného tepla.

Obě metody znamenají určitý vliv na tekutinu, která cirkuluje trubkami. Nabízíme možnost seznámit se s možnými možnostmi a jejich charakteristickými rysy.

Hlavní funkce: udržení příjemné teploty

Změna režimu provozu radiátorů

Pokud je nutné upravit mikroklima v celém domě, někdy stačí změnit provozní režim topného zařízení, aby se zvýšila nebo snížila teplota chladicí kapaliny procházející radiátory. V důsledku toho začnou baterie vydávat více či méně tepla v závislosti na požadované změně.

Množství tepla vyzařovaného radiátory může být zvýšeno.

Kvantitativní úprava toku tepla

Ne každý kotel vám umožňuje měnit stupeň ohřevu chladicí kapaliny, která prochází radiátory. Požadovaný účinek můžete dosáhnout úpravou jeho množství. Tuto situaci lze ovládat třícestným regulačním ventilem.

Pokud je v topném systému přítomen, je možné měnit množství vody protékající okruhem. Výsledkem je, že chladič začne vydávat více či méně tepla v závislosti na zvoleném omezení.

Je přípustné instalovat třícestný ventil odděleně od regulátoru teploty. Pro soukromý dům nebo byt je však preferovanou možností instalace kombinované výztuže.

Řídicí zařízení umožňují zvýšit teplotu chladicí kapaliny

Typy třícestných ventilů pohonu

Výrobci nabízejí zařízení s různými typy pohonů, které určují princip ventilu.

Trojcestný ventil na topném systému: provoz, pravidla výběru, schéma a instalace

K udržení pohodlné tepelné bilance v domě po celou dobu je součástí topného okruhu prvek, jako je třícestný ventil na topném systému, který rovnoměrně rozvádí teplo do všech místností.

Navzdory důležitosti této jednotky se v komplexním designu neliší.

Třícestné funkce ventilu

Voda dodávaná do chladiče má určitou teplotu, což často není možné ovlivňovat. Trojcestný ventil se reguluje tím, že se nezmění teplota, ale množství kapaliny. To umožňuje, aniž by došlo ke změně oblasti radiátoru, dodat potřebné množství tepla do místností, ale pouze v mezích výkonu systému.

Oddělovací a míchací zařízení

Vizuálně, trojcestný ventil připomíná odpaliště, ale plní zcela odlišné funkce. Taková jednotka, vybavená termostatem, patří k ventilům a je jedním z jeho hlavních prvků.

Existují dva typy těchto zařízení: oddělování a míchání.

První se používá, když je chladicí kapalina současně napájena několika směry. Ve skutečnosti je uzlem směšovač, který vytváří stabilní tok s nastavenou teplotou. Připojte ho k síti, která slouží pro ohřev vzduchu a systémy pro zásobování vodou.

Výrobky druhého typu se používají ke spojení toků a jejich termoregulace. Pro vstupní proudy s různými teplotami jsou k dispozici dva otvory a pro jejich výstup - jeden. Aplikujte je na zařízení s tepelně izolovanými podlahami, aby nedošlo k jejich přehřátí.

Trojcestný ventil a regulátor teploty jsou komerčně dostupné samostatně. U autonomních systémů vytápění se považuje získání konstrukce s termostatem za racionálnější a efektivnější řešení.

Konstrukce třícestných jeřábů

Konstrukčním řešením jsou ventily rozděleny do sedel a rotačních. Princip fungování prvního je založen na rytmickém pohybu tyče svisle - nastavovací obvod "dřík-sedlo". Tento typ se týká směšovacích ventilů. Řízení se často provádí elektromechanickým pohonem.

Klíčovým prvkem rotační struktury je rotující sektor. Během pohybu tyč působí na kulový kohout a částečně nebo zcela odřízne tok chladicí kapaliny. Tato schéma se nazývá "kuličková zásuvka".

Tato zařízení mají vysokou odolnost proti opotřebení. Jsou přizpůsobeny velkým teplotním rozdílům a jsou klasifikovány jako uzavírací ventily. V soukromých domech, kde se voda spotřebovává v relativně malém množství, mohou fungovat jako směšovače.

Funkcí směšovacího ventilu je přítomnost jednoho výstupu a dva vstupy. Je určen pro řízení teploty pracovní tekutiny kombinací vysokých a nízkých teplotních toků. S příslušnou instalací může produkt oddělit průtok.

Trojcestný ventil oddělovacího typu se používá, když je nutné dávkovat horkou chladicí kapalinu do několika směrů. Všechny modely těchto jeřábů se v některých ohledech liší:

 • mechaniku závěrky - může být buď napínáno nebo plněno;
 • tvar stubu - jsou ve tvaru L, T, S;
 • typ uzávěru - nalezený válcový, sférický, kuželový;
 • připojení k okruhu - pomocí spojky, příruby, svařování atd.;
 • regulační metoda - automatické, poloautomatické, manuální.

Míchací zařízení je vybaveno tyčí umístěnou ve středu. Kulový ventil v něm je jeden. Zablokuje v pravý čas vstup do spouště.

V oddělovacích zařízeních je dřík vybaven dvěma ventily namontovanými ve vývodech.

Funkce funguje podle mírně odlišného schématu. Činnost třícestného ventilu je jasnější po podrobné analýze jejího provedení.

Tělo tohoto typu odlitků. Je vyrobena z mosazi nebo bronzu pokrytého chromovým niklem. Provádí jak ochranné, tak dekorativní funkce. Pro připojení k potrubí jsou závitové kohouty - pouze tři kusy. Typ závitového připojení závisí na zvoleném modelu.

Optimální tlakové parametry topného systému pro stabilní provoz ventilu - 10 kg / cm². Při překročení této hodnoty mohou dojít k potížím.

Existují omezení pro ukazatele teploty - 95 ° pro kotle, 110 ° pro solární panely. Přípustné nastavení teploty chladicí kapaliny u různých modelů je v rozsahu 20-60 °. Kapacita se pohybuje od 1,6 do 2,5 m 3 / h.

Princip funkce zařízení

Instalací třícestného směšovacího ventilu je možné zajistit, aby teplota kapaliny na výstupu byla v stanovených mezích.

Princip fungování uzavřeného topného systému a systému FGP je stejný. Jediným rozdílem je to, že v prvním případě chladicí kapalina rovnoměrně přenáší teplo ze zdroje na radiátory a ve druhém případě přenáší teplá voda na domácí spotřebiče.

Dokud teplota citlivého prvku nedosáhne určité teploty, chladicí kapalina proudí z předního potrubí a přichází neomezeně doprava. Když pracovní prvek dosáhne vyšší teploty než nastavená, dochází k její expanzi.

To znamená, že se ventil pohybuje svisle směrem dolů a v důsledku toho zablokuje dráhu proudění vytápěné chladicí kapaliny zespoda. Dále otevřete levou trubku pro studenou kapalinu.

Míchání studené kapaliny s horkou kapalinou vede k rovnováze teploty. Prvek citlivý na teplotu získá původní tvar a klapku - původní polohu.

Pokud je trojcestný ventil instalován ve zpětném okruhu, měl by se proces uskutečnit v opačném pořadí. Když se kapalina ochladí, otevře se cesta k horké vodě z kotle.

Pohonný mechanismus zařízení

Různé typy ventilů mohou být typ mechanismu pohonu. Pohon může být hydraulický i elektromechanický, pneumatický, ruční.

Elektromechanický pohon je rozdělen na typy, z nichž nejběžnější je jednoduchý termostatický. Funguje jako výsledek rozšíření kapaliny s termoaktivním prvkem v jeho složení. Výsledkem je tlak na tyč. Jedná se o snadno vyjímatelný design použitý u výrobků instalovaných v domácích systémech.

Další možností je servopohon s termostatickou hlavicí, vybavený prvkem citlivým na teplotu. Zařízení je doplněno externím teplotním čidlem umístěným přímo v potrubí. S jednotkou spojí kapilární trubici.

Tento typ úpravy je považován za nejpřesnější. V případě potřeby lze jednoduchý termostatický pohon snadno změnit na termostatickou hlavu.

K dispozici je třícestná verze ventilu s elektrickým pohonem. Řídí se řídicí jednotkou vybavenou snímači teploty a příkazy k hlavnímu mechanismu. Zjednodušená verze jednotky s řadičem je servo.

Řídí ventil přímo. Nejjednodušší jednotka je ruční. Nastavení se provádí otočením plastového víka se závitovým připojením. Jeho dno je v kontaktu s koncem tyče. Otáčením nebo vyšroubováním pohybujte cívkou.

Přítomnost elektrického nebo servomotoru vám umožňuje programovat režim teploty s orientací na denní dobu. Zpočátku není hnací mechanismus součástí trojcestného ventilu. Kupuje se samostatně na základě charakteristik konkrétního topného systému. Použití výrobku může být v topném systému jakéhokoli designu.

Kde se používají třícestné ventily

K dispozici jsou ventily tohoto typu v různých schématech. Jsou zahrnuty do schématu zapojení podlahového vytápění, aby bylo zajištěno rovnoměrné zahřívání všech jeho částí a aby se předešlo přehřátí jednotlivých větví.

V případě kotle na tuhá paliva je v komoře často pozorován kondenzát. Instalace trojcestného jeřábu mu pomůže bojovat.

Trojcestné zařízení funguje účinně v topném systému, když je potřeba připojit okruh TUV a oddělit tok tepla. Použití ventilu ve vazbě radiátorů eliminuje potřebu obchvatu. Instalace na zpětném vedení vytváří podmínky pro zkratové zařízení.

Tóny výběru zařízení

Při výběru vhodného třícestného ventilu jsou běžné následující doporučení:

 1. Preferovaní renomovaní výrobci. Často na trhu jsou špatně kvalitní ventily od neznámých firem.
 2. Měděné nebo mosazné výrobky mají větší odolnost proti opotřebení.
 3. Manuální ovládání je spolehlivější, ale méně funkční.

Klíčovým bodem jsou technické parametry systému, v němž se má instalovat. Jsou zohledněny jeho charakteristiky: úroveň tlaku, nejvyšší teplota chladicí kapaliny v místě instalace zařízení, přípustný tlakový pokles, objem vody procházející ventilem.

Pouze ventil se správnou kapacitou bude fungovat dobře. Chcete-li to provést, musíte porovnat výkon vašeho instalatérského systému s koeficientem průchodnosti zařízení. Na každém modelu je nutno označit.

U pokojů s omezeným prostorem, jako je koupelna, není efektivní volba drahého termo-směšovacího ventilu.

Na velkých plochách s teplými podlahami je potřeba zařízení s automatickým řízením teploty. Standardem pro výběr by měla být shoda výrobku s GOST 12894-2005.

Náklady mohou být velmi odlišné, vše závisí na výrobci.

V venkovských domech s instalovaným kotlem na tuhá paliva není schéma topení příliš složité. Zde je vhodný třícestný ventil zjednodušeného provedení.

Funguje autonomně a nemá tepelnou hlavu, senzor a dokonce tyč. Termostatický prvek, který řídí jeho provoz, je naladěn na určitou teplotu a je umístěn v krytu.

Výrobci třícestných zařízení

Na trhu existuje široká škála třícestných ventilů od renomovaných a známých výrobců. Model lze vybrat po určení obecných parametrů produktu.

Prvním místem v pořadí prodeje jsou obsazené ventily švédské společnosti Esbe (Esbe). Jedná se o poměrně dobře známou značku, takže výrobky se třemi způsoby jsou spolehlivé a trvanlivé.

Mezi spotřebiteli jsou třícestné ventily korejského výrobce Navien známé svou kvalitou. Je třeba je získat v přítomnosti mědi téže společnosti.

Vyšší přesnost nastavení je dosažena instalací nástroje dánské společnosti Danfoss (Danfoss). Funguje plně automaticky.

Valtec ventily (Valtec), vyráběné společně odborníky z Itálie a Ruska, se liší kvalitou a cenově dostupnými náklady.

Efektivní v práci výrobků společnosti Honeywell. Tyto ventily jsou jednoduché a snadno se instalují.

Vlastnosti instalace produktu

Během instalace třícestných jeřábů existuje mnoho nuancí. Nepřetržité fungování topného systému závisí na jejich účetnictví. Výrobce dodává každému ventilu pokyn, jehož dodržování umožní vyhnout se mnoha problémům později.

Obecné pokyny k instalaci

Hlavním úkolem je nejdříve nainstalovat ventil ve správné poloze, vedený špičkami, označenými šipkami na těle. Ukazatele ukazují trajektorii toku vody.

Symbol A označuje dopředný zdvih, B - směr kolmo nebo obtok, AB - kombinovaný vstup nebo výstup.

Podle směru jsou dva modely ventilů:

 • se symetrickým schématem nebo tvarem T;
 • s asymetrickým nebo tvarem L.

Když je namontován na první z nich, kapalina vstupuje do ventilu přes koncové otvory. Po promíchání vychází středem.

Ve druhém provedení teplý proud pochází z konce a studená voda pochází ze dna. Výstup po smíchání vícestupňové kapaliny nastává přes druhý konec.

Druhý důležitý bod při instalaci směšovacího ventilu - nemůžete ho pohánět nebo termostatickou hlavou dolů. Před zahájením práce je nutná příprava: před místem instalace zablokují vodu. Poté zkontrolujte potrubí, zda v něm nejsou zbytky, které by mohly způsobit poruchu těsnění ventilu.

Nejdůležitější je vybrat místo pro instalaci tak, aby byl přístup k ventilu. V budoucnu může být nutné jej zkontrolovat nebo jej demontovat. To vše vyžaduje volný prostor.

Vestavěný míchací ventil

Při vkládání třícestného ventilu typu míchání do centrálního topného systému může být několik možností. Výběr schématu závisí na povaze přístupu k vytápění.

Pokud je v souladu s provozními podmínkami kotle takový jev jako je přehřátí chladicí kapaliny ve vratném potrubí přijatelný, může dojít k přetlaku. V tomto případě namontujte propojku a škrtíte nadměrný tlak. Je instalován paralelně s ohledem na směšování ventilu.

Schéma na fotografii je zárukou kontroly kvality parametrů systému. Pokud je trojcestný ventil připojen přímo k kotli, což je nejčastěji v případě autonomních systémů vytápění, je nutná vázání vyrovnávacího ventilu.

Pokud ignorujeme doporučení týkající se instalace vyvažovacího zařízení, v portu AB může dojít k významným změnám průtoku pracovní tekutiny v závislosti na poloze tyče.

Připojení podle výše uvedeného schématu nezaručuje, že chladicí kapalina není přiváděna přes zdroj. K tomu je nutné dodatečně připojit hydraulický rozdělovač a cirkulační čerpadlo k jeho okruhu.

Směšovací ventil je také namontován tak, aby oddělil průtok. Potřeba vzniká, když je nepřijatelné úplné oddělení zdrojového okruhu, avšak obtok tekutiny do zpětného chodu je možný. Nejčastěji se tato možnost využívá v přítomnosti autonomní kotelny.

Musíte vědět, že u některých modelů může dojít k vibracím a šumu. To je způsobeno nesourodostí směrů proudění v potrubí a mísícím zařízením. Z tohoto důvodu může tlak na ventilu klesnout pod přípustnou hodnotu.

Instalace separačního zařízení

Pokud je teplota zdroje vyšší než teplota požadovaná spotřebitelem, je v obvodu zahrnut ventil oddělující toky. V tomto případě, při konstantním průtoku jak v okruhu kotle, tak i u spotřebitele, přehřátá kapalina nedojde k poslednímu.

Aby obvod fungoval, je v obou obvodech nutná přítomnost čerpadla.

Na základě výše uvedených skutečností můžeme shrnout obecná doporučení:

 1. Při instalaci jakéhokoli třícestného ventilu jsou před a po něm instalovány tlakoměry.
 2. Aby se zabránilo vzniku nečistot před výrobkem, nasaďte filtr.
 3. Tělo přístroje by nemělo být vystaveno žádnému namáhání.
 4. Dobrá regulace musí být zajištěna vložením před ventilová zařízení, která škrtí přetlak.
 5. Při instalaci ventilu nesmí být nad pohonem.

Je také nutné, aby výrobek a před ním byly rovnané části doporučené výrobcem. Nedodržení tohoto pravidla bude mít za následek změnu uvedených technických charakteristik. Záruka na zařízení nebude fungovat.

Užitečné video k tématu

Tóny instalace, které zajišťují správnou funkci ventilu:

Podrobnosti o instalaci ventilu při instalaci vyhřívané podlahy:

Takový uzel ve vytápěcím systému, jako termostatický trojcestný ventil je nutný, ale ne ve všech případech. Jeho přítomnost je zárukou racionálního využití chladicí kapaliny, která umožňuje úsporu paliva. Kromě toho působí také jako zařízení, které zajišťuje bezpečnost provozu kotle TT. Před zakoupením takového zařízení však musíte nejdříve zkontrolovat proveditelnost jeho instalace.

Trojcestný ventil pro vytápění pomocí termostatu: schéma zapojení, typy a princip činnosti

V široké škále ventilů používaných v topných sítích existuje jeden prvek, který se používá častěji. Je podobný ve tvaru s odpalištěm, ale vnitřní obsah se liší od druhého. Jeho účel je zcela jiný. Jedná se o třícestný ventil pro vytápění pomocí termostatu. Schéma jeho instalace, stejně jako princip fungování budou projednávány v tomto přehledu.

Trojcestný ventil s typem zóny s tepelnou hlavou

Rozmanitost a účel každého druhu

V zásadě jsou třícestné ventily rozděleny podle principu působení. Zde jsou tři pozice:

 • míchání,
 • separace,
 • přepínání

Označení případu ukazují, jaká zařízení jsou

První směšuje dva proudy tepla s různými teplotami v jednom, druhý rozděluje jeden průtok na dva. A jiní jednoduše přepínají pohyb vody z jednoho směru (obrys) do druhého. První dva typy jsou navzájem podobné, takže na jejich tělo je použito schéma, které ukazuje, pro jaké účely má být zařízení použito.

Pokud jde o třetí pozici, lze ji snadno odlišit od ostatních. Navíc má blok, se kterým se přepínač uskutečňuje. Ventil tohoto typu je obvykle instalován v dvouokruhovém topném systému, je-li nutné přesměrovat tok chladicí kapaliny z topného systému na kotle a naopak.

Typ ventilu spínače

Související článek:

Regulátory teploty se snímačem teploty vzduchu. Samostatný materiál poskytuje praktické pokyny pro výběr a instalaci termostatů.

Návrh a princip činnosti trojcestného ventilu v topném systému

Takže nejprve se budeme zabývat zařízením. Aby bylo snazší pochopit, co je uvnitř ventilu, je třeba zvážit níže uvedenou fotografii, ve které je zařízení zobrazeno v sekci. Skládá se ze tří trysek (dvě strany jedna dno), mezi nimiž je umístěna směšovací komora. Na čtvrté straně (horní) je umístěna tepelná hlava, která je zodpovědná za ovládání teploty chladicí kapaliny.

Trojcestný ventil v řezu

Uvnitř zařízení z termostatu je pružinová tyč s dvěma plochými ventily kruhového průřezu. Jejich průměr odpovídá průměru tryskových sedadel. Namísto toho mohou mít jeden kulový ventil umístěný uvnitř směšovací komory mezi oběma sedadly. Když je na stonku aplikován tlak, ventily částečně překrývají tok ze spodní trysky a otevřou horní část. Totéž je pravý opak, když se akcie zvednou.

Ale tady je nutné zjistit, na základě jakých zákonů akcie fungují, pod akcí které síly padá nebo stoupá. Je to všechno o samotné tepelné hlavě. Uvnitř je teplotní snímač naplněný speciální kapalinou. Je citlivý na teplo. Jakmile teplota chladicí kapaliny začne stoupat, kapalina expanduje a stoupá přes kapilární trubku do speciálního vlnovce (kapacity), který se nachází v tepelné hlavě. Samotná nádrž se začíná rozšiřovat a tlak na zásoby. Ten je spuštěn a otevírá spodní potrubí, odkud proudí studená voda do třícestného ventilu. Horké pochází z levé trubky (viz foto).

Rozdělovací a směšovací ventily

Ovšem samozřejmě, při jakémkoli zvýšení teploty vody, nemůže dojít k tlaku. Chcete-li to provést, na tepelné hlavě nastavte gradaci teploty, která je regulována ručně. Je nastaveným parametrem okamžik stisknutí tyče.

Tyč reagovala na změnu teploty chladicí kapaliny v přívodní trubce, otevřela spodní část studené vody a uvnitř ventilu se horké a studené médium mísily na požadovanou teplotu. To znamená, že se teplota chladicí kapaliny na vstupu nezměnila a výstup se snížil.

V případě, že se chladicí kapalina dále zahřeje, tyč může klesnout do maximální spodní polohy. To znamená, že bude úplně vypnout přívod horké vody a zcela otevřít přívod studené vody. A to bude pokračovat, dokud chladicí kapalina uvnitř topného systému neklesne na požadovanou teplotu. Poté se otevře horní ventil, zapne se horká voda.

Schéma směšování chladicí kapaliny s návratem

Tak funguje třícestný regulační ventil směšování. Pokud jde o separační model, princip práce je téměř stejný, pouze naopak. Tepelný nosič vstupuje do jedné odbočkové trubky, uvnitř pouzdra přístroje je rozdělen na dva proudy a prochází dvěma sousedními odbočkami.

Tento typ ventilů je instalován v těch oblastech, kde je potřeba rozdělit průtok chladicí kapaliny na dva okruhy. Jeden z nich bude s konstantním tepelným režimem, druhý s proměnným. Prvním je tok kapaliny, na který jsou kladeny požadavky na jakost. Druhý s požadavky na číslo. V tomto čistě konstruktivním toku s konstantním hydro-módem se nikdy nepřekrývají, protože v konstrukci zařízení je délka dříku vytvořena tak, že ventil neuzavírá konstantní obvod.

Je však nutné uvést, že délku tyče lze nastavit. To umožňuje nastavit požadovaný objem chladicí kapaliny na konstantním okruhu. Pokud jde o proměnnou, může se zcela překrývat. Tímto způsobem je regulován průtok a tlak chladicí kapaliny v topném systému. Jak můžete vidět, princip fungování třícestného jeřábu je poměrně jednoduchý. Nejdůležitější je vybrat přesný typ zařízení a nainstalovat ho na požadované místo v schématu.

Jak funguje trojcestný termostatický ventil v "teplé podlaze"

Chcete-li pochopit, jak schéma funguje s ventilem, můžete uvést příklad cirkulace chladicí kapaliny v podlahovém topení. Trojcestný ventil pro podlahové vytápění se mísí. Cirkulační vzor je zde:

 • horká voda skrze kolektor vstupuje do podlahového vytápění;
 • musí mít určitou teplotu, která je monitorována během průchodu třícestným ventilem;
 • jakmile jeho hodnota překročí povolenou hodnotu, ventil otevírá jeden z obvodů, který je připojen k topnému okruhu;
 • chlazená chladicí kapalina přichází, snižuje teplotu,
 • po níž smíšená voda vstupuje do topného okruhu vytápěné podlahy;
 • jakmile teplota klesne na požadovanou hodnotu, ventil s vratným potrubím se uzavře uvnitř ventilu.

Rozvody potrubí pro podlahové vytápění pomocí třícestného ventilu

Trojcestné ventily s pohony

Odborníci tvrdí, že nastavení třícestného ventilu pomocí tepelné hlavy a čidla je nejjednodušší a nejpřesnější. Navíc neexistují žádné náklady na elektřinu. To je důvod, proč tento typ třícestných ventilů je dnes populární. Ale tento proces můžete zvládnout i jinými způsoby. Jednoduchý je ruční. Ujistěme se, že není to nejpřesnější volba, protože rozsah hloubky ponorné tyče je nastaven rukojetí umístěnou mimo tělo ventilu.

Pozor! Ventil s takovýmto nastavením se doporučuje používat pouze v těch topných systémech, kde jsou teploty chladicí kapaliny nevýznamné.

Druhou možností je řízení teploty pomocí elektrických pohonů. Obdrží příkazy z řadiče.

Trojcestný ventil s pohonem

Trojcestný motorizovaný ventil

Motory namontované na ventilech jsou často označovány jako servopohony. Ve skutečnosti se jedná o běžné elektromotory, u kterých se hřídel neotáčí, ale rotuje do určité míry. Je třeba poznamenat, že tato kategorie zahrnuje všechny typy motorů, například tepelné. Hlavní věc je splnit podmínku rotace, ne rotace.

Výrobci dnes nabízejí dvě položky týkající se vybavení. První je kompletní balík, který obsahuje regulátor a teplotní čidlo. Zařízení lze okamžitě nastavit na požadovanou teplotu, stejně jako na úhel natočení, například od 0 do 180 °. Jsou možné jakékoliv mezilehlé hodnoty. Druhý je samostatný pohon se senzorem uvnitř, ke kterému je třeba přidat regulátor jako samostatný prvek.

Servisní litinová armatura pro velké topné sítě

Pokud jde o regulátor, jedná se o zařízení, které řeší problém správy signálů. V případě ohřevu reaguje na změny teploty, které jsou signalizovány teplotním čidlem. Zpracovává signály a rozhoduje se, co mají dělat - otevřete ventil nebo zavřete, nebo spíše otáčejte ve směru hodinových ručiček nebo proti směru hodinových ručiček. Dnes výrobci nabízejí obrovskou modelovou řadu třícestných jeřábů s elektrickými pohony. Jednou z nejoblíbenějších značek je ESBE (Švédsko).

ESBE motorizovaný třícestný ventil

Především je třeba poznamenat, že tato značka ventilů má míč s průchozími drážkami uvnitř. Ta druhá otevře nebo zavře dva kanály, třetí zůstane otevřená. Prostřednictvím tohoto topného média vstupuje do topného systému. Stupeň otáčení - 90 ÷ 180 °.

ESBE od švédského výrobce

V prodejnách se ventil tohoto modelu prodává odděleně od servopohonu, proto je před montáží propojen vložením osy (hřídele) pohonu do horní části stonku. V tom je pod osou díra. Poté je nutné přesně podle pokynů připojených k přístroji provést nastavení z hlediska teploty.

Dnes nabízí výrobce poměrně širokou škálu třícestných ventilů ESBE s pohonem a bez pohonu:

Top