Kategorie

Týdenní Aktuality

1 Radiátory
Obložení kovové pece cihly u chaty
2 Kotle
Vytápění skleníků v zimě: možnosti realizace s minimálními náklady
3 Palivo
Kolik stojí dům na měření vytápění v bytovém domě
4 Krby
Jak zjistit umístění skrytých topných trubek ve stěně
Hlavní / Kotle

Tajemství teplého domu: jak správně instalovat topný systém


Teplý útulný domov je sen všech majitelů soukromých statků. Efektivní vytápění v chladné sezóně závisí na mnoha podmínkách, počínaje kvalitou izolace budovy a končím odpovídajícím výkonem kotle do prostoru místností. Klíčovým faktorem úspěšného řešení náročného úkolu je kompetentní a profesionální instalace topných systémů. Značkou vysoké kvality práce je bezproblémová dodávka chladiva do radiátorů a provozní "zpětný tok" bez stagnace vody v potrubí.

Jak začít s instalací topného systému

Umístění komunikace v domě nebo v bytě je poměrně komplikovaným inženýrským úkolem. Vysoce kvalitní práce není možné bez přesných počátečních výpočtů, při kterých se určují hlavní parametry budoucí miniaturní topné sítě:

 • výpočet vyhřívané plochy;
 • stanovení požadované síly kotle a počtu radiátorů v místnostech, úsecích v každém z nich;
 • ospravedlnění instalace dalších topných systémů - užitkové a pomocné prostory, schody, zimní zahrada, veranda apod.;
 • výpočet požadovaného množství spotřebního materiálu.

Je racionálnější kombinovat instalaci topení, zásobování vodou a kanalizací během výstavby nebo opravy. Obecně představují síť vnitropodnikových komunikací a jsou propojeny. Proto je třeba nejprve přemýšlet o tom, kam bude zařízení instalováno, budou položeny potrubí a budou provedeny technologické studny. V budoucnu bude obezřetný krok šetřit z nepříjemných překryvů během vytváření komunikací a nepříjemných překvapení během provozu.

Co je lepší: přirozený nebo nucený oběh chladicí kapaliny

Zvláštní pozornost je věnována volbě principu vytápění podle typu cirkulace chladicí kapaliny:

První metoda se používá méně a méně, protože je to iracionální a při instalaci topného systému přináší mnoho potíží. Základní podmínkou je umístění kotle pod úroveň komunikace. To vytváří tlak pro proudění vody do topného systému. Mírně řečeno to není příliš výhodné a vyžaduje další práci na instalaci kotle na správné úrovni a na určitém místě. Samotné trubky jsou uloženy pod úhlem a zde je důležité vypočítat optimální stupeň sklonu.

Je mnohem rozumnější upřednostnit systém s nuceným oběhem chladicí kapaliny. Tlak v tomto případě je zajištěn začleněním elektrického čerpadla do běžného řetězu. Voda plní trubky rovnoměrně a bez ohledu na vzdálenost od kotle je teplota topení radiátorů stejná - kapalina prostě nemá čas na ochlazení. Navíc, pro optimalizaci nákladů na teplo je možné instalovat vodní regulátory pro každý radiátor.

Odborníci také doporučují zastavit výběr na uzavřeném topném systému.

DŮLEŽITÉ INFORMACE: Instalace topného systému do domu by měla být provedena pouze tehdy, máte-li praktické zkušenosti s prováděním této práce.

Jak se připravit na instalační práce

Po vytvoření a přijetí schématu budoucích komunikací přistoupí k realizaci praktické části vnitřního zařízení vytápěcí sítě. Hlavní součásti budoucího systému jsou obvykle následující:

 • topný kotel pracující z různých zdrojů energie: plyn, elektřina, pevná nebo kapalná paliva, kombinované zařízení;
 • kruhové elektrické čerpadlo určené k udržování tlaku v síti;
 • expanzní nádrž pro akumulaci přebytečného chladiva;
 • radiátory pro vytápění - množství a výkon se určují v závislosti na prostoru místnosti;
 • potrubí - v současné době se polypropylenové výrobky používají pro instalaci topných a vodovodních systémů, ale liší se v jejich vlastnostech a potřebujete je koupit pro vytápění;
 • armatury, kohouty, filtry, rozdělovače rozdělovače jsou dodatečné prvky, pomocí kterých jsou připojeny všechny komponenty vytápěcí sítě domácnosti.

Kromě tohoto zařízení a spotřebního materiálu budete potřebovat kovové trubky - krátké úlomky pro pokládku ve stěnách, stejně jako úhlová bruska, perforátor nebo vrtačka s perkusním mechanismem. Kromě toho budete muset zásobit na sadu klíčů, včetně potrubí a plynu, nezapomeňte na soubor dalších sanitárních nástrojů.

DŮLEŽITÉ INFORMACE: Abyste dosáhli nejlepšího přenosu tepla, řemeslníci vám poradí, abyste si koupili hliníkové nebo bimetalové radiátory.

Jaký plán komunikační komunikace si vyberete

Ve stadiu výběru zařízení a spotřebního materiálu jsou konečně určeny schématem instalace vytápěcího systému doma. Jsou možné dvě možnosti - jednorázové a dvou trubkové. V prvním případě je řetězec sériovým zapojením trubek a radiátorů. Pod tlakem je chladicí kapalina přiváděna do sítě, naplňuje systém a vrátí se. Umístění a připojení těchto komunikací je mnohem jednodušší než práce s obvodem s dvěma trubkami. Existují však významné nedostatky:

 • nerovnoměrné vytápění radiátorů - čím dál od kotle, tím chladnější baterie;
 • neschopnost individuálně nastavit teplotu v každém chladiči - abyste ušetřili energii a nastavili optimální režim pro konkrétní místnost.

Instalace dvou trubek topného systému soukromého domu zohledňuje tyto parametry. V tomto schématu je chladicí kapalina dodávána do každého chladiče a zpětný proud chladicí kapaliny do kotle probíhá z baterie.

Jednotlivá potrubní síť je vhodná pro malé domy, kde ztráty tepla při pohybu chladicí kapaliny skrze okruh budou malé. Ale u budov o rozloze více než 100 metrů čtverečních. m nebo dvou-třípodlažních rodinných domů, tato metoda topení nebude fungovat a bude neúčinná.

DŮLEŽITÉ NA VĚDOMÍ: Na radiátorech je nutno zajistit Mayevského kohoutek - je to nezbytné pro uvolnění vzduchu, který se může dostat do komunikace.

Jak provádět instalační práce

Instalace topného systému v soukromém domě se provádí v jasném pořadí. Porušení pořadí práce je plné vážných změn nebo dokonce selhání drahého zařízení. Schematicky lze tento proces zobrazit následujícím způsobem:

 • instalace a připojení topného kotle;
 • zavěšené radiátory na předem připravených držácích;
 • potrubní pokládání;
 • instalace expanzní nádoby topného systému a kruhového elektrického čerpadla v místech určených pro tento účel;
 • připojení všech součástí do jednoho řetězce pomocí armatur a dalších přídavných prvků;
 • uvedení do provozu.

Ve dvou trubkových schématech se provádí také instalace kolektorového vytápění - rozváděč s vodiči pro připojení potrubí a různých topných zařízení. Jedná se o druh "štítu", který objednává všechna spojení.

Stojí za zmínku, že ve fázi návrhu domu nebo remodelace během generální opravy, je vhodné vyčlenit pro instalaci kotle a otopného zařízení oddělené místnosti - miniboiler. Všechna zařízení budou soustředěna na jednom místě a chráněna před vnějšími rušeními. Je také důležité z hlediska požární bezpečnosti.

DŮLEŽITÉ INFORMACE: Hladina expanzní nádrže musí být nejméně 10% celkového objemu všech topných zařízení.

Jak se vyhnout chybám při instalaci topného zařízení

Chyby při instalaci topného systému jsou častým výskytem, ​​pokud lidé, kteří nemají dostatečné zkušenosti, přijmou tento úkol. Nejlepší způsob, jak zabránit chybnému výpočtu při přípravě odhadů, návrh schématu a ve fázi instalace zařízení, je kontaktovat velitele svého řemesla. V takovém případě budou náklady na práci odborníků spolehlivou investicí do bezproblémového a trvanlivého provozu systému.

Dlouhé studijní přídavky můžete zkusit zjistit, jak instalovat vytápěcí systém sami. A můžete se spoléhat na ty, kteří se již stali skutečným guruem své práce. Odborníci odborně provedou potřebné výpočty, vypracují praktická doporučení pro umístění zařízení, pomáhají při získávání kotle, potrubí, radiátorů a příslušenství.

Nakonec budou náklady optimalizovány a kvalita práce překoná všechny očekávání. Ale co je nejdůležitější - dům se bude teplo a bude to pohodlné i v nejpalivějším nachlazení.

Domovní vytápění - jaké jsou topné systémy a schémata zapojení

V přání, aby se jejich domovy pohodlně a nezávisle na různých zařízeních, mnoho začít s autonomní vytápění domu nebo bytu. V procesu svého zařízení existují otázky, které je třeba řešit ve spěchu, nebo dokonce zpětně.

Ohřívací systém soukromého domu můžete instalovat samostatně nebo s pomocí profesionálů. V každém případě musíte být seznámen s postupem návrhu, schválením povolení a instalací systému. Taková znalost umožní sledovat kvalitu práce v každé fázi a eliminovat zjevné chyby.

Vytápění soukromého domu s vlastními rukama

Jak udělat topení v soukromém domě

Nejprve je třeba stručně uvést hlavní etapy, které musí být dokončeny na cestě k dosažení cíle:

 1. výběr topného systému;
 2. výběr prvků topného systému;
 3. výpočet vytápění soukromého domu;
 4. vývoj jednotlivých systémů vytápění;
 5. registrace a získání povolení;
 6. instalace topného systému;
 7. test spustit systém.

Je důležité dodržovat sekvenci, protože Postupná implementace projektu eliminuje chyby, které jsou obtížné nebo nákladné opravit.

1. Výběr topení - který topný systém je nejlepší pro soukromý dům

Výběr autonomního vytápění je založen na typu kotle, který běží na určitém typu paliva a vyznačuje se jeho konstrukčními prvky. Mezi nejoblíbenější topné systémy patří plynové, elektrické, kapalné a tuhé palivo.

Hlavní kritéria pro výběr topného kotle jsou:

 • bezpečnost;
 • dostupnost paliva;
 • kompaktnost, snadná regulace, údržba a údržba;
 • účinnost instalace a provozu;
 • možnost vytápění vlastním rukama.

Systémy vytápění soukromého domu - typy a typy

Systém ohřevu vody

Jedním z nejvíce využívaných topných systémů v naší zemi je ohřev vody. Potrubí v domě nebo v bytě je běžným výskytem.

Princip fungování ohřevu vody je následující: ohřev z kotlové vody přirozeně (nebo nuceně) cirkuluje potrubím a dodává teplo do místnosti. Vzhledem k tomu, že podél pohybu vody v kloubech, v ohybu potrubí atd. tření a místní odpor, mnoho systémů je vybaveno ventily pro zajištění tlaku, jehož síla se rovná ztrátám odporu. Takový systém ohřevu vody se nazývá systém s umělou cirkulací vody.

Systém ohřevu vody lze konstruktivně realizovat dvěma způsoby:

 • Jednoobvod (systém s uzavřenou cirkulací vody, zaměřený pouze na vytápění)
 • Dvojitý okruh (soustava orientovaná současně na vytápění a ohřev vody ve vodovodním systému). Takový systém vyžaduje použití speciálního dvoukotlakového kotle.

Přístroj na ohřev vody zahrnuje 3 zásadně odlišné vzory potrubí v místnostech.

Distribuce topných trubek

Jednoduchý domovní topný systém

Na obrázku je znázorněna schéma jednorázového vytápění.

Jak je zřejmé z obrázku, trubky jsou smyčkované a radiátory jsou připojeny na řadě. Chladicí kapalina vystupuje z kotle a střídavě prochází každým z nich.
Je třeba poznamenat, že teplota chladicí kapaliny postupně klesá. Jedná se o významný systém mínus. Nicméně je to docela obvyklé kvůli jednoduchosti, nákladové efektivnosti a schopnosti vytvořit jednorázový topný systém se svými vlastními rukama.

Jak snížit tepelné ztráty v jednom potrubí topení:

 • zvětšit počet sekcí v posledních radiátorech (dva nebo tři poslední);
 • zvýšit teplotu chladicí kapaliny na výstupu. To zase zvyšuje náklady na vytápění;
 • poskytněte nucenou cirkulaci chladicí kapaliny. Namísto toho nainstalujte čerpadlo, které vytvoří dodatečný tlak v systému a přinutí rychlejší cirkulaci vody.

Dvouvodičové topení

Na snímku je zobrazen schéma dvojitého topného systému. Modrá barva vyzdvihuje důlní trubku, která odvádí chlazenou chladicí kapalinu z chladiče do kotle.

Dvouvrstvý vytápěcí systém domu se spodním zapojení - Schéma schématu dvoutrubkového topného systému Dvoutrubkový systém dodává tepelnému nosiči radiátory bez tepelných ztrát. Jeho odrůdy jsou zobrazeny na fotografii. Při paralelním připojení dochází k úspoře materiálu. Při ozařování je možné regulovat teplotu v každé místnosti zvlášť.

Kabeláž kolektoru

Zahrnuje použití speciálního zařízení - kolektoru, který sbírá chladicí kapalinu a distribuuje potrubí do baterií. Schéma je obtížné implementovat, takže je zřídka využíváno.

Schéma kabeláže kolektoru

Nepochybnou výhodou systému ohřevu vody je jeho bezpečnost.

Nevýhody zahrnují:

 • relativně obtížné ohřát velké plochy bez významných nákladů (kvůli tepelným ztrátám při cirkulaci vody);
 • estetický parametr. Rozsáhlý systém potrubí může být skrytý tím, že se daruje určitý prostorový prostor, který není vždy pohodlný,
 • velké radiátory;
 • pravděpodobnost leteckého provozu. K tomuto problému dochází po vypuštění vody ze systému.

Voda podlahové vytápění v domě

Vodní podlahové vytápění je systém dlouhých plastových trubek položených na podkladu podlahy.

Pod podlahovým topením

Instalace systému podlahy teplé vody probíhá ve třech etapách:

 • položení ohřívače nebo zařízení z ponorové podlahy;
 • správné směrování potrubí, které neumožňuje více ohybů. Oba konce potrubí jsou připojeny k ústřednímu vytápění. Horká voda protéká jedním koncem a zpět do systému přes druhou.

  Při pokládce potrubí stojí za zmínku vysoké riziko poškození potrubí.
  Za prvé, při pokládání (ohýbání).
  Za druhé, během provozu, například poškození děrovačem. Chcete-li tomu zabránit, musíte provést podrobné rozvržení trubek.

  Tento systém lze použít jako primární nebo sekundární. Při výběru ohřevu vody na podlaze je třeba mít na paměti, že systém by měl udržovat optimální teplotu, protože s mínusem a vypnutím topné vody v potrubí zmrznou, což nevyhnutelně povede k jejich deformaci. Ve skutečnosti se to týká jakéhokoli systému ohřevu vody.

  Vytápění parního domu

  Systém je podobný jako předchozí, ale v tomto případě se teplo přenáší pomocí páry. Je třeba poznamenat, že před sto lety byl tento systém velmi běžný, dnes je zakázáno použití v obytných a veřejných budovách. To je způsobeno skutečností, že povrchy topných zařízení jsou velmi horké, což způsobuje popáleniny a jakékoli narušení integrity systému má negativní důsledky.

  V moderní stavbě je využíván systém parního vytápění - systém ohřevu vody.

  Vytápění vzduchu doma

  Platí také pro topné systémy, které jsou založeny na principu cirkulace chladicí kapaliny přes kladené kanály - potrubí.

  Schéma vytápění dvoupatrového domu s podkrovím Pokládání vzduchových potrubí pro vytápění domu

  Součásti systému vytápění vzduchu

  • ohřívač vzduchu nebo generátor tepla. Jeho účelem je ohřívat vzduch;
  • vzduchové kanály. Provádějte jako potrubí pohyb vzduchu;
  • ventilátor. Používá se k přerozdělení vzduchu v místnosti.

  Rozsáhlejší využití vzdušného systému, které bylo zjištěno při vytápění prostor významného objemu: průmyslová a průmyslová zařízení, obchodní platformy nebo sklady. Hlavní výhodou není náchylnost k korozi, teplotním extrémům, únikům apod. Kromě toho jsou náklady na instalaci mnohem nižší než náklady na instalaci systému ohřevu vody pro ohřev podobného prostoru.

  V soukromých domech je vzduchové vytápění špatně distribuováno. Nejčastěji to je způsobeno skutečností, že díky instalaci vzduchových kanálů dojde ke ztrátě určitého prostoru.

  Elektrické topení soukromého domu

  Elektrické vytápění soukromého domu Vynikající alternativou k ohřevu vody je elektrické vytápění, které vede díky počtu nezávislých topných systémů díky bezpečnosti, pohodlí provozu a regulaci teploty v každé vytápěné místnosti.

  Dům je zpravidla elektricky vytápěn, pokud není možné připojit přívod plynu nebo z jiných důvodů. Elektrický kotel, tepelné panely, elektrické konvektory, systémy pro ohřev filmu, infračervené stropní ohřívače PLEN se používají jako nástroje pro elektrické vytápění. Ze všech typů bude topení s elektrickými konvektory optimální a opodstatněné.

  Domovní vytápění s elektrickým kotlem

  Topení domu s elektrickým kotlem Standardní systém potrubí s vodou nebo parou, která v něm cirkuluje, jen v tomto případě je zdrojem paliva pro kotle elektřina.

  Vytápění elektrickými konvektory

  Vytápění domu s elektrickými konvektory Použití elektrických konvektorů pro vytápění se doporučuje v domácnostech, kde není možné připojit k plynovodu.

  Instalace elektrokonvektorů zahrnuje elektroinstalace elektrických kabelů, instalaci zásuvek, montáž držáků, na kterých je zavěšený konvektor. Je to ten, kdo přeměňuje elektřinu na teplo, a zároveň ukazuje největší účinnost všech stávajících systémů. K dispozici jsou elektrické a podlahové elektrické konvektory.

  Infračervené vytápění doma (infračervené záření s dlouhou vlnou)

  Infračervené vytápění doma Ve skutečnosti je topení pomocí infračervených ohřívačů, jehož princip je totožný s působením slunečního světla. Jejich výhodou je úspornější spotřeba energie - 35-40% ve srovnání s běžnými konvektory.

  Úspora je dosažena díky tomu, že není ohříván celý prostor místnosti (viz obrázek).

  Princip infračerveného vytápění Rozdíl mezi infračerveným ohřevem od obvyklého

  Instalace infračerveného topného systému se skládá z instalace panelu topení pod strop. Jedinou podmínkou, která musí být zachována, je správná kabeláž a instalace elektrického zařízení.

  Funkcí infračerveného vytápění je vysoká úroveň ovladatelnosti. Vzhledem k nepřítomnosti inertnosti se tyto ohřívače rychleji ochlazují a zahřívají.

  IR domovní vytápění se často používá jako dodatečný zdroj, vyhřívání jednotlivých místností, například ložnice nebo dětského pokoje.

  Elektrické (kabelové) podlahové vytápění ("teplé podlahy")

  Elektrické (kabelové) podlahové vytápění Zvláštností systému je teplá podlaha při ohřevu podlahy pomocí elektrické energie. Díky tomu je optimální rozložení teploty pro obyvatele - teplejší, chladnější na úrovni hlavy (viz obr.). Proto se při ohřevu vzduchu pod stropem neztrácí energie. To je ideální podmínka jak z hlediska pohodlí lidí, tak z hlediska nákladů.

  Elektrické podlahové vytápění je systém topných kabelů (viz foto) umístěných na drsné podlaze v domě.

  Instalace podlahového vytápění se provádí v několika etapách:

  • je vybrán vzorek pokládání kabelu. To je důležitý krok, protože umožňuje eliminovat nebo minimalizovat tlak na podlahu. Současně je žádoucí označit podklad, označující umístění těžkých konstrukcí;
  • tepelná izolační vrstva (odrážející teplo) zůstává uvnitř. Umožňuje vyloučení zdrojů při ohřevu suterénu nebo země;
  • pokládání a montáž kabelu. Pro upevnění kabelu se používá kovová síť nebo montážní páska. Je nepřijatelné položit kabel takovým způsobem, že je ohnutý, na sebe navzájem nebo na konvexní straně a vzdálenost od stěny musí být nejméně 30 cm;
  • instalace regulátoru teploty. Jeho účelem je zajistit ovladatelnost systému a poskytnout příležitost regulovat teplotní režim;
  • pak se drsná podlaha naplní cementovou maltou (výška vrstvy 3-5 cm). Po vytvrzení potěru se kontroluje výkon kabelu a položí se podlaha.

  PLEN vytápění
  (systémy ohřevu fólií pro strop nebo podlahu)

  PLEN stropní vytápění Operace PLEN je založena na použití vícevrstvých odporů umístěných mezi plastovými panely. Takové sendviče jsou schopny generovat tepelné záření, když prochází proud. (viz foto).

  Princip přípravy zařízení PLEN

  Montáž fólie se provádí na stropě, mezi izolačním materiálem a obložením (viz schéma). Aktivita filmu je tedy blízká působení slunečního světla (neviditelné spektrum, vlnová délka 15 mikronů), která ohřívá celou místnost.

  Princip provozu PLEN vytápění doma

  Nebo namontované na podlaze - mezi podlahou a podlahovou krytinou.

  PLEN podlahové vytápění

  Popularita filmových systémů vedla k jejich nákladové efektivitě (úspora až 60% oproti konvektorům), šetrnosti k životnímu prostředí a snadné instalaci. Dalším faktorem byl jedinečný oteplovací efekt - přenos tepla jde přímo do místnosti, zatímco teplota podlahy zůstává pohodlná. Ale náklady na systém PLEN jsou velmi vysoké, a proto je doba návratnosti slušná.

  Jaký způsob vytápění soukromého domu je lepší, než se rozhodnete po analýze situace, možností a parametrů struktury.

  2. Volba základních prvků topného systému

  Sestavování topného systému bez zvláštních znalostí je poměrně obtížné. Ale opravdu. K tomu musíte zakoupit:

  Topný kotel

  Jádrem celého systému, základem je topný kotel. Jak již bylo uvedeno, jeho typ závisí na druhu paliva. Navíc musíte zvolit správný výkon kotle. Účinnost je důležitým bodem, protože je třeba vytápět dům bez dodatečných nákladů.

  Návrh kotlů pracujících na různých palivech se zásadně neliší. Každá z nich se skládá ze dvou komor - spalovací komory a výměníku tepla. První je navržena pro spalování energie (plyn, petrolej, motorová nafta, dřevo, uhlí, brikety), druhá k ohřevu chladicí kapaliny (voda, nemrznoucí kapalina).

  Trubky pro vytápění soukromého domu

  Účelem potrubí je přenos tepla z kotle na radiátory v místnosti. Na základě různých přístupů k rozvodům potrubí existují tři oblíbené topné schémata: jedno trubkové, dvou trubkové a kolejové (kolektor), jejichž princip je popsán výše - "ohřev vody v domě"

  Pro rozvody používejte trubky z různých materiálů

  Kovové trubky (ocelové, nerezové, pozinkované, měděné)

  Ocelové trubky téměř nahradily protipóly polymeru. Montáž železných trubek je spojena se svařováním, navíc jsou náchylné k korozi a méně trvanlivé. Samozřejmě, potrubí z nerezavějícího a pozinkovaného potrubí postrádá takové nevýhody za předpokladu správné instalace (závitové spoje). Pokud jde o měděné trubky, mají vysokou spolehlivost a také tolerují vysoký tlak a teplotu. Ale jejich cena je nepřístupná.

  Plastové trubky (kov-plast, polypropylen, polyetylén)

  Nejlepší a nejběžnější možnost. Kovové trubky jsou k dispozici a nevyžadují zvláštní kvalifikaci pro montážní práce. Připojeno horkým stiskem. Hlavní nevýhodou je vysoká míra tepelné roztažnosti.

  Radiátory topení (baterie)

  Vzhledem k popularitě a prevalence existují tři typy:

  tradiční litinové radiátory. Vyznačují se poměrnou levostí, velkým vnitřním objemem, respektive mají větší množství chladicí kapaliny a dobře odvádějí teplo;

  konvektory. Vyhřívejte pokoj kvůli průchodu vzduchu, který ohřívá jednotlivé úseky.

  panelové radiátory - kombinace dvou předchozích typů.

  Termostaty

  Umožňuje nastavit teplotu v každé místnosti zvlášť.

  Expanzní nádrž

  Je instalován tak, aby kompenzoval expanzi chladiva.

  Umístěte expanzní nádobu otevřeného a uzavřeného typu (foto).

  V prvním případě je expanzní nádoba instalována v horní části systému. Ve druhém případě nemá místo instalace žádnou určující hodnotu.

  Vzduchový ventil

  Potřeba odvést vzduch z topného systému.

  3. Výpočet topného systému soukromého domu

  Výpočet výkonu topení kotle

  Výkon kotle závisí na prostoru domu nebo bytu, který potřebuje vytápění. Topení 10 m2. obytný prostor o výšce stropu 3 metry av dobře izolované budově potřebují kotel o výkonu 1 kW.

  Přibližný výpočet výkonu kotle v závislosti na ploše domu je uveden v tabulce.

  Je to důležité! Výpočty kotle na vytápění domu je třeba upravit tak, aby zohledňovaly takové parametry, jako jsou:

  • vlastnosti dodávky energie. Tlak plynu je v systému důležitý. Typicky výrobce udává výkon kotle při jmenovitém tlaku plynu. Ve skutečnosti je nižší, takže musíte koupit kotel s výkonovou rezervou 15-20%. Pro elektrický kotel je důležitá kvalita vložených vedení a výkon transformátoru.
  • výhled na vytápěnou místnost. Při ohřevu nebytových prostor se vypočtená energie sníží o 20-40%. Při ohřevu zimní zahrady - se zvyšuje o 10-50%, v závislosti na typu rostliny;
  • počet oken (s ohledem na druh zasklení) a dveře. Čím větší je plocha, ze které může unikající teplo unikat, tím větší je třeba dodávat kapacitu kotle;
  • minimální úroveň teploty vzduchu v oblasti;
  • další potřeby. Dodatečné ohřev vody k použití také povede ke zvýšení kapacity kotle o 30-40%.

  Pro výpočet vytápění můžete použít program:

  Výpočet topných trubek

  Nejmodernějším materiálem pro výrobu trubek dnes je PVC nebo plast. Nahradili kov nebo pozinkovali. Výhodou PVC trubek je, že jsou lehčí, levnější, mají menší průměr, jsou snadněji instalovatelné, nejsou náchylné k korozi a prakticky se nezakusují. Nejnovější generace trubek je potrubí TECEflex kov-polymer. Ona se snadno ohýbá rukama, což jí umožňuje dát nějaký tvar.

  Počet potrubí závisí na typu použitého systému a vyhřívané oblasti. Také vypočítaný průměr (průřez) trubek.

  Trochu od sebe je podlahové vytápění topného systému. V tomto případě jsou potrubí položeny na podlahovou plochu. Jejich počet je určen zvlášť v závislosti na způsobu instalace podlahy.

  Výpočet počtu radiátorů

  Radiátory jsou různá výroba materiálu.

  Železná studna vydává teplo, liší se v nízké ceně, ale při instalaci je velmi náročná na práci.

  Hliník - estetický, odolný vysokému tlaku, snadno se instaluje, ale má vysokou cenu.

  Bimetalické - novinka na trhu, se skládá z hliníkové krabice a ocelové trubky - úspěšná kombinace prvních dvou typů.

  Vzhledem k tomu, že radiátory se doporučují umístit pod okno (tak, aby teplo chladiče blokovalo studený vzduch přicházející z okna), mělo by se jejich počet rovnat počtu oken nebo je překročit.

  Počet sekcí je navíc určen velikostí okna a plochou místnosti. Proto doporučujeme, aby části otopného tělesa instalované v obývacím pokoji nebyly menší než 7.

  Nezakrývejte chladič dekorativním panelem, tím snižuje množství přívodu tepla.

  Výpočet regulátorů teploty

  Maximální počet termostatů závisí na počtu radiátorů a minima jsou určena podle uživatelských předvoleb.

  4. Vývoj schématu individuálního vytápění

  Schéma topného systému soukromého domu je dokument obsahující následující informace:

  • místo instalace kotle. Doporučuje se instalovat kotel v suterénu nebo v kotelně. V každém případě bude rozhodující možnost napojení na komunikační kotel (elektrická a studená voda).
  • místo instalace baterií. Radiátory jsou instalovány pod okny;
  • podrobný plán pro kladení potrubí v prostorách domu. Nezapomeňte uvést místo instalace jeřábů, armatur a jiného spotřebního materiálu;
  • popis výfukového systému spalin (v případě potřeby);
  • další specifické znaky charakteristické pro zvolený individuální systém vytápění.

  Projekt musí být schválen příslušnými orgány.

  5. Registrace a získání povolení

  Mezi předpisy, které regulují zařízení individuálního vytápění, lze uvést:

  • zákon o dodávce tepla obsahuje ustanovení upravující instalaci topných systémů s předpisy a omezeními;
  • Usnesení vlády Ruské federace č. 307 "O postupu připojení k vytápěcím systémům", které určuje charakteristiku kotlů vhodných pro instalaci v bytě nebo v soukromém domě.

  Jaké dokumenty jsou potřebné pro vytápění pomocí plynového kotle

  • získat technické specifikace pro zplyňování v plynárenské službě v regionu bydliště. TU se vydává po předložení dokladu osvědčujícího vaše vlastnické právo k bydlení, povolení architektonického a plánovacího úřadu, kopie technického cestovního pasu, pasu, identifikačního kódu a žádosti o zplyňování budov.
  • TU se mohou lišit v závislosti na účelu místnosti, intenzitě vytápění, umístění atd. Služba je zaplacena. Lhůta pro vydání TU - do 30 dnů;
  • připravit topografický přehled o lokalitě;
  • připravit projekt dodávky plynu - samostatně nebo za účasti specialistů. Koordinovat projekt s okresní plynárenskou službou;
  • získat písemné svolení od vašich sousedů o zplyňování vašeho domova (pokud plynovod prochází jejich sekcí);
  • předložit dokumenty pro plynové zařízení a komíny pro inspekční zprávy;
  • získat dokument o uvedení systému do provozu (vydané po instalaci). Doba přijetí je až 30 dní. Na základě tohoto dokumentu jsou měřiče uzavřeny, vloženy do centrální dálnice a uzavřena nová smlouva o dodávkách plynu.

  Jaké dokumenty jsou potřebné pro elektrický topný systém

  • předložit RES balík dokumentů pro získání oprávnění k připojení k síti. Balíček obsahuje: žádost (s uvedením typu objektu, umístění, údaje žadatele), doklad o zaplacení obdržení TU za instalaci (povolení) kotle, dotazník (souhlas sousedů), doklad o vlastnictví domu;
  • koordinovat technické řešení projektu s OZE;
  • koupit elektrický kotel a instalovat jej (samostatně nebo za pomoci odborníků);
  • uzavřít dohodu o užívání elektřiny. Smlouva obsahuje informace o nových energetických tarifech;
  • utěsněte nové počítadlo.

  V případě neoprávněného zařízení je topný systém vystaven pokutě, jejíž velikost je určena místními úřady a odpojena od systému dodávky plynu a elektřiny. Chcete-li kotel znovu připojit, budete muset zaplatit pokutu a dohodnout se na projektu, tj. proveďte všechny kroky.

  6. Instalace topného systému soukromého domu

  Může být provedena současně s výstavbou domu nebo instalována v již provozované budově.

  V prvním případě je instalace jednodušší, ekonomičtější a umožňuje montáž trubky do stěny nebo položení na podlahu.

  Nicméně, bez ohledu na to, v jakém stadiu se provádí individuální vytápění v domě, je třeba vydržet požadavky na jeho instalaci:

  • Instalace systému se provádí pouze v teplé místnosti. Není dovoleno spustit systém při teplotě nižší než 5 o C. To je nutné, aby nedošlo k přechladnutí chladicí kapaliny;
  • potrubí je instalováno podél / uvnitř stěn nebo namontováno v podlaze. Minimální montážní výška - 150 mm. V opačném případě může dojít k poškození trubky při instalaci základní desky;
  • potrubní kapky jsou vyloučeny. Tím se zabrání vzniku vzdušných zácpů v systému;
  • radiátory jsou instalovány v blízkosti oken ve vzdálenosti nejméně 150 mm. z podlahy a 50 mm. z okenního parapetu. V tomto případě by radiátory všech místností měly být umístěny na stejné úrovni. Různé typy radiátorů jsou instalovány v souladu s doporučeními výrobce.
  • Je třeba mít nádrž na přepětí a vypouštět, aby nedošlo k poruše systému. Vypouštění je nutné, aby bylo možné zcela vyměnit chladicí kapalinu v systému. Doporučuje se výměnu vody v systému nejméně jednou za 7 let. U systémů s nemrznoucím prostředkem nejméně jednou za 3 až 4 roky (podle specifikace výrobce) as povinným splachováním systému.

  Pořadí instalace topného systému:

  • instalace kotle;
  • vedení vedení;
  • instalace radiátorů;
  • odpovídající radiátory a potrubí s instalací termostatů;
  • instalace expanzní nádoby a čerpadla;
  • připojení kotle k systému.

  7. Zahájení testování topného systému v soukromém domě

  Po instalaci topného systému v domě je testován. Za tímto účelem vyplňte potrubí chladicí kapalinou a vytvořte potřebný tlak. Dále zkontrolujte spojení trubek, spojení trubek s radiátory. Pokud jsou nalezeny závady, musí být odstraněny a znovu testovány.

  Závěr

  To znamená, že topné zařízení v soukromém domě složitý proces, který vyžaduje dlouhé a specifické znalosti. Navíc náklady na komponenty a instalační práce nebudou levné. Kromě toho bychom neměli zapomínat, že každý krok, každé rozhodnutí je v souladu s licenčními orgány. Teprve po konzultaci s nimi a provádět zkušební provoz systému můžeme s jistotou říci, že topný systém je správně nainstalován a zajistit efektivní, bezpečné a co je nejdůležitější jeho použití.

  Instalace topení v soukromém domě od A do Z

  Pro dřevěný dům je racionální volbou ohřev vody. Představuje uzavřenou smyčku trubek, kterými voda cirkuluje. Trubky jsou připojeny k kotli, kde je ohřívána voda. Přidělit jednokruhové a dvojité okruhy. Druhá část se používá k souběžnému vytápění a ohřevu vody. První zahrnuje pouze dodávku tepla.

  Praxe ukazuje, že je lepší použít dvě jednokruhové konstrukce, kde je jeden kotel určen k vytápění a druhý k zásobování teplou vodou. Paralelní instalace umožní dosažení vysokého výkonu a plně optimalizuje vytápění. Navíc tato schéma eliminuje riziko, že zůstane bez tepla a umožní vám nepoužívat kotel k dodávání tepla v nezahřívacím období, což ušetří peníze.

  Jednočinný a dvoukanálový kolektorový rozvodný systém je odlišný. Jedna potrubní verze je vhodná pro dům s rozlohou až 100 metrů čtverečních, protože v tomto případě není možné používat více než deset zařízení na jedné větvi. Dvourubní konstrukce jsou vhodné pro chaty o rozloze více než 100-1500 metrů čtverečních, protože budou odolávat velkému množství zařízení. Takový systém je účinný a snadno se instaluje. Poskytuje stejnou teplotu u každého chladiče, ale bude vyžadovat více materiálů.

  V tomto článku se budeme zabývat instalací topení v soukromém domě vlastními rukama.

  Schéma ohřevu vody

  Kotel je základem schématu. Dnes vyrábí plynové, elektrické, pevné a kapalné typy. Volba kotle je ovlivněna plochou domu a sezónností bydlení, dostupností paliva a specificitou oblasti, preferencemi majitelů a dalšími faktory. Jak vybrat správný kotel, podíváme se na konec článku.

  Instalace jednoho trubkového systému znamená, že voda postupně proudí z jednoho radiátoru do druhého. V takovém případě by měla být teplota každého následujícího zařízení nižší. Nevýhodou tohoto návrhu je, že je prakticky neregulovaný. Pokud zablokujete přístup vody k jednomu nosiči, voda přestane proudit do každého z nich. A pokud selže jedno zařízení, budete muset systém úplně vypnout.

  Navíc s jednorázovým schématem nemusí být teplota v posledním chladiči dostatečná pro zahřátí místnosti. Instalace cirkulačního čerpadla pomůže zajistit správnou teplotu každého chladiče jedním okruhem. Toto zařízení zajistí rovnoměrné rozložení tepla na všech nosičích. Mějte však na paměti, že takové čerpadlo pracuje pouze s elektřinou.

  Montáž topných systémů se dvěma trubkami předpokládá schéma, ve které se dvěma trubkám vejde každý radiátor. Na jednom potrubí se blíží horká voda a na druhé - ochlazená. Potrubí horké vody je připojeno paralelně ke každému nosiči. Instalace kohoutků před každým zařízením vám umožní vypnout chladič jednotlivě bez zastavení provozu celého systému.

  Při dvou-trubkovém schématu bude teplota v posledním nosiči také nižší, avšak ztráty nejsou tak významné jako u jednorozměrného systému. U paralelního připojení s dvěma trubkami musí být k dispozici speciální konstrukce automatiky. Umožní přepnutí mezi zařízeními bez dodávky jakéhokoliv typu paliva.

  Technická instalace topných a elektroinstalačních trubek

  Instalace topných systémů si sami vyčistěte s výpočtem a plánováním vytápění. V tomto případě je lepší obrátit se na odborníky, protože chyby povedou k vážným problémům až po nehody a poruchy zařízení. Majitelé společnosti MariSrub zvolí a vypočítou systém vytápění, poskytnou potřebné materiály a zařízení, rychle a efektivně provedou instalaci. Přečtěte si více o službě zde.

  Po výpočtech jsou vybrána vhodná zařízení, včetně potrubí, kotlů, radiátorů, čerpadel apod. Podle schématu jsou zařízení instalována v domě. Nejdříve nainstalujte kotel. Upozorňujeme, že u zařízení na tuhá paliva je třeba vybavit samostatnou kotelnu, komín a další větrání. Elektrické a nástěnné plynové kotle jsou instalovány přímo v obývacím pokoji.

  Při vybavení kotelny je zohledněno několik parametrů. Prostor místnosti musí být nejméně sedm metrů čtverečních s dobrou ventilací a komínem. Stěny a podlaha vedle kotle jsou opatřeny žárovzdorným materiálem. Samotné zařízení je instalováno ve vzdálenosti nejméně 50 centimetrů od stěn.

  Uvědomte si, že kotle na kapalná a pevná paliva z důvodu těžké hmotnosti nemohou být umístěny přímo na podlahu, pod zařízením vytvořit speciální substrát z cihel. Mnoho zajímavých projektů domů s kotelnou najdete na http://marisrub.ru/proekts/proekty-domov-s-kotelnoj/. Nelíbilo se vám žádná možnost? Zkušení architekti a inženýři z "Marisrub" vytvoří individuální projekt s ohledem na vaše přání!

  Pro montáž radiátorů uvnitř domu používejte speciální spojovací prvky. U dřevěného domu jsou vhodné konzoly, na kterých jsou zavěšené baterie. Konzoly jsou instalovány pod otvorem okna. V budoucnu v případě potřeby nainstalujte oběhové čerpadlo a rozdělovač. Teprve potom začněte položit hlavní trubky z kotle na radiátory.

  Při ohřevu vody je hlavní potrubí položeno s mírným sklonem 3-5 stupňů na 1 lineární metr. Směrování linky se provádí pomocí kovových nebo polypropylenových trubek. První možnost je vhodná pro kotle na tuhá paliva, v jiných případech se používá polypropylen a výrobky z kovového plastu. Průměr potrubí je individuálně zvolený v závislosti na uspořádání, typu zařízení a kotlích. Pro vedení potrubí stěnami vytvářejí speciální otvory.

  Poslední instalace radiátorů. Při instalaci baterií s vlastními rukama je třeba dodržet určité parametry. Takže vzdálenost k podlaze by měla být 10-12 centimetrů, k okennímu prahu - 10 centimetrů. Pokud zařízení neotevírá otvor pod oknem, můžete nainstalovat dva nosiče. Po instalaci zařízení pro přívod a odvod zařízení instaluje uzavírací a regulační ventily a v případě potřeby doplní tepelné senzory.

  Který kotel zvolit

  Kotle jakéhokoliv typu jsou rozděleny na jednoduchý a dvojitý okruh. Kotle prvního typu se používají pouze k dodávce vytápění, druhý typ - pro vytápění a zásobování teplou vodou. Před nákupem musíte správně určit sílu zařízení. Potřebné parametry jsou určeny na základě plochy domu.

  Takže pro topení 10 metrů čtverečních bude vyžadovat minimální výkon 1 kW. Pro venkovský dům o rozloze až 100 m2 vyberete kotle o výkonu 10 kW. Pro průměrný dům o rozloze 150 m2 je minimální výkon 15 kW. A pro prostorné chaty o rozloze více než 200 metrů čtverečních požadovaný výkon je 20 kW a více.

  Nejoblíbenější jsou plynové kotle díky dostupnosti zařízení a paliva, snadnému použití a instalaci, vysokému výkonu a efektivitě. Mezi mínusy poukazují na nebezpečí požáru a výbuchu, potřebu pravidelných inspekcí ze strany plynárenské služby. Současně je topení plynem nejvhodnějším systémem pro soukromý dům.

  Ale co dělat, když není možné dodávat plyn? Pak používejte pevné palivo nebo elektrické kotle. První zařízení pracují s pevným palivem ve formě palivového dříví, uhlí, pelet atd. Toto zařízení rychle zahřívá velkou plochu místnosti.

  Nicméně, zabírají spoustu místa, jsou obtížné instalovat a vyžadují vybavení pro samostatnou kotelnu a komín. Použití kotlů na tuhá paliva komplikuje nutnost nákupu nebo nákupu palivového dřeva a zajištění suchého místa pro skladování paliva.

  Elektrické kotle jsou funkční a uživatelsky přívětivé zařízení, které je připojeno k centrálnímu zdroji nebo samostatnému elektrickému radiátoru. Poskytují jednoduchý a účinný způsob vytápění, zabírají málo místa a jsou praktické, ekologické a tiché. Tyto kotle však závisí na elektřině a další údržba bude drahá.

  Instalace topení do domu je náročná a nebezpečná. Profesionálové společnosti MariSrub se snadno postarají o instalaci jakéhokoli systému. Pomohou vám vybrat zařízení vhodné pro váš domov. Efektivní instalace spolehlivého a vysoce kvalitního vytápění.

  Domovní vytápění

  Zde se dozvíte:

  Jednou z etap výstavby soukromého domu je návrh a vytvoření topného systému. Jedná se o obtížnou etapu, protože je nutné nejen navrhnout vytápění, ale také ušetřit na materiálech. Důležitým faktorem je skutečnost, že vytvořené vytápění se musí vyznačovat efektivitou a hospodárností. Vytváříme vytápění soukromého domu s vlastními rukama - v našem přehledu naleznete schémata zapojení (ty nejzákladnější).

  Existuje mnoho schémat pro distribuci topných trubek do domácností. Některé z nich jsou kombinovány, což umožňuje zvýšit účinnost systému a dosáhnout rovnoměrnějšího ohřevu celého domu. V našem přehledu zvažujeme pouze ty nejzákladnější schémata:

  • jednoduché horizontální uspořádání;
  • vertikální uspořádání s jednou trubkou;
  • Systém Leningradka;
  • dvoutrubkový systém se spodním zapojením;
  • dvouproudový systém s horním rozdělením;
  • ray systém se sběrateli;
  • obvody s nucenou a přirozenou cirkulací.

  Uvažujme o vlastnostech prezentovaných systémů a také o jejich výhodách, nevýhodách a funkcích instalace.

  Jednoduché potrubní systémy

  Při jednorozměrových topných systémech proudí chladicí kapalina postupně všechny radiátory.

  Vytvoření soukromého domu s vlastními rukama je nejjednodušší vybavit jednopatrový vytápěcí systém. Má mnoho výhod, například ekonomické využití materiálů. Zde můžeme ušetřit na potrubí a dosáhnout dodávání tepla do každé místnosti. Jednoduchý topný systém zajišťuje konzistentní dodávku chladicí kapaliny do každé baterie. To znamená, že chladicí kapalina opouští kotle, vstupuje do jedné baterie, pak do druhé, pak třetí, a tak dále.

  Co se stane s poslední baterií? Dosažením konce topného systému se chladicí kapalina otáčí a zpět do kotle přes pevnou trubku. Jaké jsou hlavní výhody takového systému?

  • Snadná instalace - je třeba, abyste neustále drželi chladicí kapalinu na bateriích a vrátili je zpátky.
  • Minimální spotřeba materiálů je nejjednodušší a nejlevnější schéma.
  • Nízká poloha topných trubek - lze je namontovat na podlahu nebo dokonce spadnout pod podlahu (může to zvýšit hydraulický odpor a vyžaduje použití oběhového čerpadla).

  Existují určité nedostatky, které musí být tolerovány:

  • omezená délka vodorovného úseku - ne více než 30 metrů;
  • čím dál od kotle dochází k ochlazení radiátorů.

  Existují však některé technické triky, které umožňují vyrovnat tyto nedostatky. Například délku vodorovných úseků lze řešit instalací oběhového čerpadla. To také pomůže učinit poslední radiátory teplejší. Obtoky na každém z radiátorů pomohou kompenzovat pokles teploty. Pojďme nyní diskutovat o jednotlivých druzích jednorázových systémů.

  Jednoduché vodorovné vedení

  Nejjednodušší verze horizontálního topného systému s jedním potrubím se spodním připojením.

  Když vytvoříte vytápěcí systém soukromého domu s vlastními rukama, může být jednorozměrný plán zapojení nejvýnosnější a levnější. Je stejně vhodný pro jednopatrové domy a pro dvoupatrové domy. V případě jednopatrového domu vypadá velmi jednoduše - radiátory jsou zapojeny do série - aby se zajistil konzistentní proud chladicí kapaliny. Po posledním chladiči je chladicí kapalina vedena přes pevný vratný potrubí do kotle.

  Výhody a nevýhody systému

  Za prvé považujeme hlavní výhody systému:

  • snadnost provádění;
  • skvělá volba pro malé domy;
  • úsporných materiálů.

  Jednoduchá vodorovná topná schéma je vynikající volbou pro malé místnosti s minimálním počtem místností.

  Schéma je opravdu velmi jednoduché a jasné, takže i jeho nováček může zvládnout její implementaci. Poskytuje důsledné připojení všech nainstalovaných radiátorů. To je ideální řešení pro distribuci topení pro malý soukromý dům. Například, pokud jde o jednopokojový nebo dvoupokojový dům, nemá velký důvod "vypalovat" složitější dvoutrubkový systém.

  Podíváme-li se na fotografii takového schématu, můžeme si všimnout, že zpětné potrubí je tuhé, neprochází radiátory. Tento režim je proto hospodárnější z hlediska spotřeby materiálu. Pokud nemáte peníze navíc, taková elektroinstalace bude pro vás nejvhodnější - ušetří vám peníze a umožní vám dům dodat teplo.

  Pokud jde o nedostatky, je jen málo. Hlavní nevýhodou je, že poslední baterie v domě bude chladnější než ta první. To je způsobeno postupným průchodem chladicí kapaliny přes akumulátor, kde přenáší nahromaděné teplo do atmosféry. Další nevýhodou jednodruhové vodorovné schématu je to, že když selže jedna baterie, celý systém bude muset být okamžitě vypnutý.

  Vlastnosti montáže jednoho horizontálního systému

  Vytvoření vodního ohřevu soukromého domu s vlastními rukama bude nejjednodušší realizovat schéma s jednorázovým vodorovným vedením. Během instalace je nutné namontovat radiátory a poté je připojit k potrubí. Po připojení nejnovějšího chladiče je nutné nasadit systém v opačném směru - je žádoucí, aby výtlačné potrubí probíhalo podél opačné stěny.

  V dvoupodlažních domech lze použít i jednopatrový vodorovný topný systém, který je zde spojen paralelně.

  Čím větší je vaší domácnost, tím více oken je a více radiátorů je. V důsledku toho se také zvyšují tepelné ztráty, takže v posledních místnostech je zřetelně chladnější. Kompenzovat pokles teploty zvýšením počtu sekcí na nejnovějších radiátorech. Nejlepší je však namontovat systém obtoky nebo nucenou cirkulací chladicí kapaliny - o tom později vyprávíme.

  Podobná topná schéma může být použita k ohřevu dvoupatrových domů. K tomu jsou vytvořeny dva radiátorové řetězy (na prvním a druhém patře), které jsou navzájem paralelně propojené. Reverzní potrubí v tomto připojení baterie je jedno, začíná od posledního radiátoru v prvním patře. K dispozici je také spodní potrubí, které sestupuje z druhého patra.

  Monotube vertikální

  Jak jinak můžete vytápět dvoupodlažní domácnosti s jednorázovým systémem? Alternativou je skutečně - jednostupňový vertikální vytápěcí systém, který využívají mnozí lidé, kteří hledají vhodnou schématu parního vytápění v soukromém domě. V takovémto schématu nejsou žádné potíže, stačí jen přinést přívodní potrubí chladicí kapalinou do druhého patra a připojit tam umístěné baterie, pak se přitáhnout do prvního patra.

  Výhody a nevýhody vertikálního okruhu jednoho potrubí

  Jako obvykle začněte s pozitivními vlastnostmi:

  V monotubních vertikálních vytápěcích systémech proudí chladicí kapalina z topného tělesa v horním patře do nižších podlah.

  • výraznější úspory na materiálech;
  • relativně stejná teplota vzduchu v prvním a druhém patře;
  • snadnost implementace.

  Seznam nedostatků je stejný jako v předchozím schématu. Zahrnuje tepelné ztráty na posledních radiátorech. A protože chladicí kapalina je dodávána přes horní podlahu, může být v prvním patře chladnější než v druhém.

  Úspora materiálů je víc než pevná. Nahoře máme pouze jedno potrubí, z něhož je chladicí kapalina distribuována do všech radiátorů ve druhém patře (ne důsledně). Z každého horního otopného tělesa se trubky snižují na radiátory v prvním patře, poté spadají do jednoho společného vratného potrubí. Tento režim tedy zahrnuje minimální využití materiálů.

  Vlastnosti montáže vertikálního systému s jedním potrubím

  Při instalaci vertikálního systému s jedním potrubím získáte na každém patře tolik řetězů jako radiátorů.

  V předchozím schématu ohřevu plynu v soukromém domě trubky důsledně obcházely radiátory na prvním a druhém patře. To znamená, že jsme měli dva paralelní řetězy, z nichž každý obsahoval několik radiátorů. V současném schématu máme také řetězce, ale jsou vertikální. Například pokud jsou na každém patře čtyři radiátory, máme paralelně zapojené čtyři řetězy.

  Tato schéma předpokládá jedno integrované přívodní potrubí procházející horním podlažím. Z toho jsou vyrobeny kohouty pro každý radiátor. Po průchodu horních radiátorů proudí chladicí kapalina do spodních radiátorů a teprve potom do zpětného potrubí procházejícího prvním podlažím.

  Jednoduchá schéma vertikálního vytápění pro soukromý dům s plynovým kotlem může být provedena bez nucené cirkulace chladicí kapaliny. Věc je, že teplota chladicí kapaliny proudící do radiátorů druhého podlaží je stejná. K poklesu teploty dochází pouze v prvním patře. Ale pokud přidáme radiátory s obtokovými mosty, změna teploty bude minimální - může to být zanedbáváno.

  Schéma "Leningradka"

  Vyhřívací systém Leningradka je zdokonalený systém s jedním potrubím.

  Oba zvažované schémata mají jednu společnou nevýhodu - pokles teploty v posledních radiátorech. V případě horizontálního schématu máme studené radiátory ve vodorovných řetězcích av případě svislé - ve svislých řetězcích. To znamená, že v druhém případě je to celé první patro.

  Schéma vytápění "Leningradka" v soukromém domě vám umožňuje kompenzovat chlazení chladicí kapaliny během průchodu dalšího chladiče. Jak je implementováno? Tento obvod má obtokové propojky umístěné pod bateriemi. Co dávají? Jumpery umožňují nasměrovat část chladicí kapaliny na obtok radiátorů, takže chladicí kapalina na výstupu je tak teplá jako u vchodu (menší odchylky mohou být zanedbávány).

  Výhody a nevýhody režimu Leningradka

  Leningradka přispívá k jednotnějšímu vytápění prostor.

  Každá schéma má své výhody a nevýhody. Jaké jsou výhody systému Leningradka?

  • Rovnoměrnější distribuce tepla v celém domě.
  • Relativně jednoduchý upgrade.
  • Schopnost přizpůsobit teplotu v jednotlivých místnostech (jako ve dvou trubkových systémech).
  • omezenou délku linky - pokud je v horizontálním řetězci hodně radiátorů, pak budou stále ztráty;
  • potřeba použít trubky s velkým průměrem pro rovnoměrnější rozvod tepla.

  Tímto nedostatkem se můžete zbavit instalací cirkulačního čerpadla do systému.

  Funkce instalace "Leningradka"

  Možnosti připojení "Leningradka" ve vertikální schématu.

  Vytvoření vytápěcího systému soukromých domů s vlastními rukama, mnoho lidí aktivně využívá schéma "Leningradka". Jak je to položeno? Pro vytvoření okruhu je nutné umístit radiátory a položit potrubí pod nimi, odkud jsou provedeny kohouty do vstupů a výstupů chladiče. To znamená, že pod každým radiátorem je vytvořen můstek. Kromě toho můžeme instalovat tři žeriavy na každý radiátor - první dva jeřáby jsou instalovány na vchodech a výstupech a třetí je namontován na samotném jumperu. Co to dává?

  • Pomocí kohoutků můžete nastavit teplotu v jednotlivých místnostech.
  • Možnost vyloučení jakéhokoli chladiče bez vypnutí celého systému (například když jeden radiátor proudil a je třeba ho vyměnit).

  Takže "Leningradka" schéma je optimální schéma pro jednopodlažní a dvoupodlažní domy malé velikosti - můžete ušetřit na materiálech a dosáhnout rovnoměrného rozložení tepla po celých místnostech.

  Dvourubkový systém se spodním zapojením

  Dále budeme uvažovat o dvouotrubových systémech, které se vyznačují tím, že zajišťují rovnoměrné rozložení tepla i v největších domácnostech s mnoha místnostmi. Jedná se o dvoutrubkový systém, který slouží k ohřevu vícepodlažních budov, ve kterých je mnoho apartmánů a nebytových prostor - zde funguje takovýto systém. Budeme zvažovat schémata pro soukromé domy.

  Dvoutrubkový topný systém se spodním zapojením.

  Dvoutrubkový topný systém se skládá z napájecích a zpětných trubek. Mezi nimi jsou instalovány radiátory - vstup chladiče je připojen k přívodnímu potrubí a výstup je připojen k vratnému potrubí. Co to dává?

  • Rovnoměrné rozdělení tepla v prostorách.
  • Schopnost nastavit teplotu v prostorách překrývajícím se nebo částečným překrytím jednotlivých radiátorů.
  • Možnost vytápění výškových soukromých domů.

  Existují dva hlavní typy dvou trubkových systémů - se spodním a horním zapojením. Začneme uvažovat dvoutrubkový systém se spodním zapojením.

  Spodní kabeláž se používá v mnoha soukromých domech, protože umožňuje zahřívání méně viditelné. Napájecí a vratné potrubí vedou vedle sebe, pod bateriemi nebo dokonce v podlahách. Odstranění vzduchu se provádí pomocí speciálních kohoutků Mayevsky. Režimy vytápění v soukromém domě z polypropylenu často poskytují právě takové uspořádání.

  Výhody a nevýhody dvoutrubkového systému se spodním zapojením

  Při instalaci topení pomocí spodních vodičů můžeme trubky v podlaze schovat.

  Podívejme se, jaké pozitivní vlastnosti mají dva trubkové systémy se spodním zapojením.

  • Možnost maskování trubek.
  • Možnost použití radiátorů se spodním připojením - to zjednodušuje instalaci.
  • Ztráty tepla jsou minimalizovány.

  Možnost alespoň částečného zpřístupnění vytápění přitahuje mnoho lidí. V případě spodní elektroinstalace získáme dvě paralelní trubky, které jsou vyrovnané s podlahou. Pokud je to žádoucí, mohou být přeneseny pod podlahu, což umožňuje tuto možnost ve fázi návrhu vytápěcího systému a při přípravě projektu výstavby soukromého domu.

  Pokud jde o nevýhody, spočívají v potřebě pravidelného ručního odstraňování vzduchu a nutnosti použít oběhové čerpadlo.

  Vlastnosti instalace dvou trubkového systému se spodním zapojením

  Plastové spojovací prvky pro ohřev trubek různých průměrů.

  Pro montáž topného systému podle tohoto schématu je nutné položit napájecí a zpětné potrubí kolem domu. Pro tyto účely jsou k prodeji speciální plastové spojovací prvky. Pokud se použijí radiátory s bočními přípojkami, odpojíme se od přívodního potrubí k hornímu bočnímu otvoru a chladicí kapalinu převezeme dolním bočním otvorem a nasměrujeme jej k vratnému potrubí. Vedle každého radiátoru položíme vzduchové potomky. Kotel v tomto schématu je instalován na nejnižším místě.

  Taková schéma je často uzavřena pomocí uzavřeného expanzního tanku. Tlak v systému vzniká oběhovým čerpadlem. Pokud potřebujete vytápět dvoupatrový soukromý dům, položíme potrubí na horní a dolní podlaží, poté vytvoříme paralelní spojení obou podlah s topným kotlem.

  Dvourubkový systém s horním zapojením

  Ve dvouotrubovém topném systému s horním rozložením je expanzní nádrž umístěna na nejvyšším místě.

  Tento systém dvou trubek je velmi podobný předchozímu, jen zde je plánováno instalace expanzní nádrže na samém vrcholu systému, například na zahřáté půdě nebo pod stropem. Odtud chladicí kapalina klesá na radiátory, dodává jim nějaké své teplo a pak prochází zpětným potrubím do topného kotle.

  K čemu je tento program? Je optimální ve výškových budovách s velkým počtem radiátorů. Díky tomu se dosáhne rovnoměrnějšího ohřevu, potřeba instalace velkého počtu vzduchových pružin zmizí - vzduch bude odstraněn přes expanzní nádobu nebo samostatným odvodem vzduchu, který je součástí bezpečnostní skupiny.

  Výhody a nevýhody dvojitého systému s horním zapojením

  Existuje mnoho pozitivních rysů:

  • můžete vytápět výškové budovy;
  • úspory na leteckých potomcích;
  • Můžete vytvořit systém s přirozenou cirkulací chladicí kapaliny.

  Existují některé nevýhody:

  Použití svislého zapojení způsobuje další potíže při zapuštěném topení.

  • potrubí je všude viditelné - takový systém není vhodný pro interiéry s drahými povrchovými úpravami, kde jsou většinou skryté prvky topných systémů;
  • ve vysokých domech je nutné uchýlit se k nucenému oběhu chladicí kapaliny.

  Navzdory nevýhodám zůstává tento systém poměrně populární a běžný.

  Vlastnosti instalace dvou trubkových systémů s horním zapojením

  Tato schéma nepotřebuje umístění topného kotle na nejnižším místě. Okamžitě po kotli se potrubí vytáhne nahoru a na nejvyšším místě je instalována expanzní nádoba. Chladicí kapalina je dodávána do radiátorů zhora, proto se zde používá schéma bočních nebo diagonálních spojů radiátorů. Poté je chlazená chladicí kapalina přiváděna do zpětné trubky.

  Systém nosníků s kolektory

  Radiální topný systém s kolektorem.

  Jedná se o jeden z nejmodernějších schémat, což znamená, že každé topné zařízení má pokládat jednotlivá vedení. K tomu jsou instalovány kolektory - jeden kolektor je zásobník a druhý je obrácený. Oddělené přímé potrubí probíhají od kolektorů k bateriím. Tato schéma umožňuje flexibilní nastavení parametrů topného systému. Poskytuje také možnost připojení k podlahovému topení systému.

  Radiální uspořádání kabeláže se aktivně využívá v moderních domácnostech. Přívodní a vratné potrubí zde můžete položit, jak chcete - nejčastěji jde do podlahy, po které jsou vhodné pro konkrétní topné zařízení. Pro ovládání teploty a ohřívače zapnutí a vypnutí v domě jsou instalovány malé rozvodné skříně.

  Výhody a nevýhody radiačních systémů

  Bylo mnoho pozitivních vlastností:

  • schopnost úplně skrýt všechny trubky ve stěnách a podlahách;
  • pohodlné nastavení systému;
  • schopnost vytvářet vzdálené samostatné nastavení;
  • minimální počet připojení - jsou seskupeny v distribučních skříních;
  • je vhodné opravovat jednotlivé prvky bez přerušení práce celého systému;
  • téměř dokonalé rozložení tepla.

  Při instalaci radiálního vytápění jsou všechny potrubí ukryté v podlaze a kolektory jsou ve speciální skříni.

  Existuje několik nevýhod:

  • vysoké náklady na systém - to zahrnuje náklady na vybavení a náklady na instalaci;
  • obtížnost při zavádění systému v již vybudovaném domě - obvykle tento plán je položen i ve fázi vytváření projektu pro domácnosti.

  Pokud se ještě musíte vyrovnat s první nevýhodou, nemůžete se dostat pryč od druhé.

  Vlastnosti instalace radiálních systémů vytápění

  Ve stadiu vytváření projektů jsou k dispozici výklenky pro pokládku topných trubek, jsou uvedeny místa instalace rozvodných skříní. V určitém stadiu výstavby jsou instalovány potrubí, instalována skříň s rozdělovači, jsou instalovány topné zařízení a kotle, provede se zkušební start systému a provede se zkouška těsnosti. Nejlepší je svěřit tuto práci odborníkům, protože tato schéma je nejtěžší.

  S nuceným a přirozeným oběhem

  Všechny výše uvedené schémata mohou být vytvořeny na základě topných kotlů jakéhokoliv typu. Například schéma ohřevu pece soukromého domu je postaveno na dřevěném nebo uhelném kameně a rozvody potrubí lze provádět téměř na jakémkoliv z výše uvedených schémat. Je pravda, že mnoho z nich by neublížilo přidání nuceného oběhu. Co to je?

  Hlavním rozdílem systému s nuceným oběhem chladicí kapaliny ze systému s přirozeným je oběhové čerpadlo.

  Jak si pamatujeme, u topných systémů s monotrubami je charakteristický pokles teploty teplonosného média jako vzdálenost od kotle - část tepla zůstává v radiátorech. Tyto ztráty jsou částečně kompenzovány systémem Leningradka, avšak v některých případech to nestačí. Za účelem odstranění situace je v topném systému instalováno cirkulační čerpadlo, které zajišťuje nucený oběh chladicí kapaliny.

  Nucený oběh je nutný v mnoha jiných schématech, včetně dvojvodičových obvodů. Faktem je, že malý průměr moderních polypropylenových trubek, četné spoje a otáčky vytvářejí hydraulický odpor. Navíc použití nuceného větrání umožňuje rychlejší vytápění domácností.

  Výhody a nevýhody nucené a přirozené cirkulace

  Každý systém má své výhody a nevýhody:

  Při ohřevu místnosti s velkým počtem radiátorů je jednoduše nutné použít oběhové čerpadlo.

  • přirozená cirkulace je jednodušší a levnější - nejsou náklady na cirkulační čerpadla;
  • Nucený oběh může zlepšit ohřev ve velkých budovách - v některých případech může být vypuštěna přirozená cirkulace, ale pak se zvýší doba zahřívání systému;
  • nucený oběh je charakterizován mírným bzučením - přirozená cirkulace je zcela tichá.

  To znamená, že všechno má své výhody a nevýhody.

  Vlastnosti instalace systémů s nuceným oběhem

  Vše je zde velmi jednoduché - oběhové čerpadlo je instalováno u topného kotle. Je nezbytně nutné vytvořit obtok tak, aby čerpadlo mohlo být vyloučeno z obecné schématu nebo je možné ho vyměnit v případě poruchy. Doporučuje se zvolit výrobní čerpadla s nízkým hlukem, aby nedošlo k jejich sotva slyšitelnosti, ale z tohoto neškodného bzučení.

Top