Kategorie

Týdenní Aktuality

1 Palivo
Nová platba za vytápění
2 Radiátory
Dvoupatrový vytápěcí systém dvojpodlažního domu: elektroinstalace, vyvažování, výběr materiálů
3 Čerpadla
Schémata zapojení pro podlahové vytápění
4 Kotle
Výběr sporáku pro dávkování pomocí vodního okruhu a výměníku tepla
Hlavní / Palivo

Kolik stojí dům na měření vytápění v bytovém domě


Federální zákon č. 261, přijatý v listopadu 2009, zavádí povinnost instalovat v každé bytové jednotce dům pro celý vytápění. Nákup, instalace a údržba spadá na ramena nájemníků, kteří budou muset sledovat kalibrační období a sledovat práci. Zároveň instalace měřičů tepla v bytových jednotkách přináší další odpovědnost - pravidelné odstraňování, zaznamenávání a předávání údajů společnosti poskytující služby.

Dodatečné náklady a odpovědnosti, jakož i pověsti o značných úsporech nákladů po instalaci měřiče tepla na domácnost, činí obyvatele vícepodlažních budov celou řadou otázek. Naši odborníci z Moskvy vám pomohou najít odpovědi na většinu z nich. Můžete si zakoupit certifikovaný měřič vytápění v domácnosti za nízkou cenu s instalací ve vhodném čase. Dáváme vysoké záruky.

Obecné zařízení pro měření tepla - mýty a realita

Začněme hlavní otázkou - šetříme peníze. Samotný domovní měřič tepla neznižuje náklady obyvatel na vytápění bytů a nezvyšuje tepelnou energii. Zařízení je pouze zařízení pro zaznamenávání tepla spotřebovaného na vytápěcích plochách. Účelnost instalace vysvětluje přijatý zákon o vytápěcích zařízeních:

 • Záruka spravedlivé platby.

Do roku 2009 obyvatelé domu zaplatili za služby za společnou sazbu, která výrazně překročila spotřebované normy. Po instalaci měřiče pro vytápění v bytové budově se splatné částky výrazně snížily vzhledem k tomu, že výpočet se provádí po využití skutečné tepelné energie. Z tohoto důvodu lze ušetřit až 30% nebo více.

 • Zavedení politiky respektu ke společnému majetku.

Instalace univerzálního zařízení pro měření tepla, jehož cena závisí na typu zařízení, vás naučí pečovat o majetek opatrněji. Zavřete dveře, vložte okna, izolujte a opravte schody. Koneckonců, rozbité okno u vchodu přímo ovlivní odečty měřiče tepla instalovaného na topení v bytovém domě, protože musíte ohřát studený vestibul, kompenzovat tepelné ztráty přes mezery ve vstupních dveřích apod. Čím více tepla bude ušetřeno, tím menší bude množství výpočet.

 • Zavedení politiky ekonomického tepla.

Chcete-li snížit svědectví obecných měřičů tepla a ušetřit až 45-56% na vytápění se správnou izolací bytů v domě a samotném domě. Obyvatelé verandy začínají přemýšlet o kvalitní opravě střechy a izolaci podkroví, o výrobě plastových oken apod. Zařízení pro měření tepla namontované v bytových domech jsou navržena tak, aby obyvatelům učí, jak řešit domácí problémy samy o sobě, aniž by spoléhali na veřejné služby.

V naší společnosti si budete moci zakoupit celoodpalové zařízení pro měření tepla pro bytový dům, které naši odborníci nainstalují za výhodných podmínek. Vybereme nejvhodnější technické a provozní vybavení pro organizaci měřicí stanice. Při správné instalaci se náklady na elektroměr pro instalaci na topení v bytovém domě vyplácejí v prvním čtvrtletí topné sezóny. Náklady budou sníženy nejméně o 25-30%.

Jak ušetří důmový měřič tepla?

Samotné instalace měřících přístrojů na teplo v bytovém domě nebude znamenat značné úspory v rodinném rozpočtu, ale s řadou postupů je zcela reálné snížit náklady. Co dělat?

 1. Kvalitní glazura schodiště;
 2. Vyberte si pro fasádu dobrou izolaci - minerální vlnu nebo pěnu;
 3. Kvalitní izolace bytů - vchodové dveře s izolací, plastová okna, zasklení lodžií a balkonů;
 4. Problémy s izolací koleje a jejich rychlé odstranění - vložte rozbité okna do schodiště, nenechávejte otevřené přístupové dveře apod.

Uvedená opatření zaručují, že nedojde k úniku tepla. Přiváděná tepelná energie bude použita pouze pro vytápění obytného prostoru. To znamená, že může být snížena dodávka tepla, což ovlivní odečty měřiče tepla v bytovém domě, což znamená, že to povede ke snížení počtu účtů.

Jak funguje všeobecný měřič topení?

Podle přijatého zákona není zařízení na měření tepla v bytovém domě instalováno, pokud je budova v nouzovém stavu. Instalace měřicího zařízení se také neuskutečňuje v budovách, kde náklady na nákup a instalaci zařízení budou vyšší než šestiměsíční platba za vytápění. Ve všech ostatních případech je vyžadován obecný měřič domu pro teplo. Zařízení má širokou funkci. S pomocí je přesně určen časový interval pro dodávku tepelné energie objektu, teploty, tlaku a objemu nosiče tepla subjektu určitému uzlu.

Ale nejdůležitější je, že zařízení pro měření tepla v bytovém domě, jehož cena bude dnes poměrně vysoká, vypočítá spotřebované množství tepelné energie s minimální chybou. Zařízení zaručuje nájemcům žádné nadměrné platby za vytápění obytného prostoru. Jeden uzel obsahuje:

 • snímače teploty;
 • napájecí zdroje;
 • kalkulačky - výpočet tepla spotřebovaného na vytápění;
 • průtokoměry - výpočet objemu nosiče tepla v systému.

Za cenu výrobce můžete zakoupit CCPA tepelnou energii od nás ve firmě. Zařízení zaznamenává množství přenášeného tepla (přichází spotřebiteli s nosičem tepla - voda, speciální kapalina). Zobrazí se také množství energie, teplota nosiče na vstupu a na výstupu do topného systému. Parametry shromážděné v bytovém domě pro vytápění v bytovém domě jsou automaticky přeneseny do kalkulačky. Toto zařízení vypočítává teplotní rozdíl nosiče po určitou dobu. Chyba výpočetního procesu není větší než 2,5-6%.

Jak se vypočítává platba za topný metr pro bytový dům?

Při instalaci měřičů tepla pro vytápění v bytovém domě musíte nejprve zjistit náklady na vytápění 1 m2 budovy. Tarify lze získat u poskytovatele služeb bydlení nebo veřejných služeb. Dále je topení měřicího přístroje v bytovém domě vypočteno následovně:

 • odečítat a vynásobit aktuální mírou;
 • výsledná hodnota je rozdělena na plochu všech vytápěných bytů;
 • rozdělit plochu každého bytu (zvlášť) o množství nebytových a obytných oblastí v budově;
 • vynásobte plochu budovy číslem získaným v předchozím odstavci;
 • plocha bytu se skládá z plochy všech jejích prostor;
 • výsledná hodnota se násobí tarifem.

Přibližně 86% bytových domů má vertikální elektroinstalace. To ztěžuje instalaci. Pokud se tedy rozhodnete zjistit, jak instalovat měřiče tepla v bytovém domě na vlastní pěst, je lepší nechat se riskovat. Postup instalace s takovým systémem je poměrně komplikovaný a nákladný. Pomoc profesionálů eliminuje chyby a v budoucnu snižuje možné nulové provozní problémy. Nyní víte, jak zaplatit, pokud je v domě měřič tepla a můžete ovládat náklady.

Typy obecných měřičů vytápění domů a jejich ceny

Výrobci měřících přístrojů nabízejí koupit měřiče tepla pro bytové domy různých typů, jejichž cena přímo závisí na typu výrobce a typu. Zařízení se liší podle konstrukčních prvků a principu odstraňování indikace. Proto je rozumné vypořádat se s typy a cenami měřičů tepla pro bytový dům, stejně jako s jejich výkonnostními charakteristikami. K dispozici jsou:

 • Modely vybavení tachometru.

Strukturálně se zařízení skládá z mechanických rotorových vodoměrů a kalorimetrů. Někdy zařízení používala části křídla. Vzhledem k tomu, že mechanismus zařízení je co nejjednodušší, náklady na tento obecný měřič spotřeby tepla s instalací budou minimální. Tato funkce ovlivnila popularitu zařízení, jejíž instalace nebude bez nákupu dalších součástí - ventilů, armatur, magnetického mechanického filtru. Pokud máte zájem o to, kolik měřiče tepla stojí bytový dům, pak jeho cena a životnost závisí na modelu. Cena se pohybuje od 6 000 do 10 000 rublů. Doba provozu je 2 - 4 roky.

Cenově dostupný měřič tepla, který lze objednat u nás s instalací, nelze instalovat do vícepodlažních budov, kde vytápěcí systém používá příliš tvrdé chladivo. Filtr se rychle ucpe, což povede k prudkému poklesu tlaku chladicí kapaliny. V tomto ohledu je merač tepla pro bytový dům instalován extrémně vzácně. Zařízení jsou vhodnější pro soukromý sektor.

Tachometr pro vytápění také má vynikající provozní vlastnosti - dlouhou životnost (baterie běží po dobu 5-6 let), práce v obtížných podmínkách, stabilita vnitřních součástí. Naše společnost provede instalaci PDPU, jejíž cena bude nižší než náklady ostatních.

 • Modely vortexových zařízení.

Princip fungování je založen na turbulencích. Překážka je umístěna v dráze proudu chladicí kapaliny uvnitř zařízení. Překonává to tok se změní na víry, jejichž frekvence závisí přímo na jeho objemu. Mírně vyšší cena tepelné elektrárny je odůvodněna rozsáhlejšími možnostmi montáže. Zařízení lze instalovat jak na vertikální, tak na vodorovné části topného systému. Hlavní věc je, že potrubí před instalovaným zařízením a po něm je rovné. Pokud je otázka, kolik stojí metr za teplo v bytovém domě, je velmi relevantní, doporučuje se zastavit u vortexových modelů. Spotřebují minimální množství elektřiny, vybavené vestavěnou baterií s dobou životnosti 4,5-5 let. Pokud máte zájem o to, kolik měřiče tepla stojí dům, musíte vzít v úvahu model a výrobce. Průměrná cena je 15 000 rublů.

Přijatelná cena měřiče tepla pro bytový dům je významným přínosem pro model, který v některých případech nepřehradí nevýhody zařízení. Měřič tepla je extrémně citlivý na nestabilní nosný tlak v systému. Nebude se ukázat dobře, pokud tam jsou velké a pevné inkluze. Proto náklady na tepelnou energii HVAC budou muset přidat náklady na filtr. Nedoporučujeme instalovat vírové zařízení ve starých bytových domech. Jejich potrubí je pokryto sedimenty.

 • Modely elektromagnetického vybavení.

S poměrně nízkou cenou zařízení pro všeobecné měření tepla budete muset téměř investovat do pravidelné údržby. Postup měření objemu nosiče tepla a jeho teplot je doprovázen generací malých proudů. Z tohoto důvodu je třeba, aby měřicí přístroj domácího tepla potřeboval kvalifikovanou instalaci a údržbu, jinak nelze zaručit přesnost měření. V případě výrobců se náklady na vytápění bytového domu v celém bytě pohybují od 15 000 do 17 000 rublů.

Mezi stávající typy zařízení jsou elektromagnetické modely nejpřesnější. Ale jejich instalace bude mít mnoho problémů, pokud je ve vodě vysoký obsah železa a nečistot. Při nákupu nízkorozpočtového měřiče tepla pro bytový dům je třeba se postarat o kvalitní kabeláž. Při správné instalaci a dodržování provozních standardů ušetří elektromagnetická zařízení až 43-50%. V opačném případě je nutné náklady na instalaci a obecné zařízení pro měření tepla pravidelně přidávat k nákladům na opravy a přeplatky kvůli nesprávně odstraněným údajům.

 • Modely ultrazvukových zařízení.

Tento měřič tepla pro bytový dům odečítá průchodem ultrazvukové vlny proudem tepelného nosiče. Čím větší je jeho rychlost, tím více času trvá, než přijímač zaregistruje signál. Proto je pro montáž do nových budov doporučen drahý měřič tepla pro vytápění bytového domu. Zde jsou potrubí bez usazenin a nosič obsahuje minimální počet nečistot a vměstků. Za takových podmínek zařízení zobrazí nejpřesnější data. Aktuální cena teploměrů pro vytápění v bytovém domě se pohybuje od 15 000 do 48 000 rublů.

Provozní doba závisí přímo na kvalitě topného systému. Nekonstantní tlak, přítomnost vzduchu v nosiči a nečistoty jsou faktory, které znemožní instalaci měřiče tepla v bytové budově. Čtení překročí reálné hodnoty o 35% nebo více. Není potěšen zařízením a jeho výkonem. Špatně kvalitní nosič tepla povede k potřebě přidat náklady na pravidelné opravy nákladů na měřič tepla pro bytový dům.

Zavolejte našeho manažera, aby zjistil, kolik je běžný důmový teploměr s instalací v našich společnostech. Průměrná cena 150 000 rublů. Určuje to systém vytápění v domě, potíže s instalací, zvolený typ zařízení a některé další faktory.

Při instalaci měřičů tepla pro vytápění v bytovém domě se snižují náklady?

Často se stává, že byla zaplacena značná cena za měřič domu pro vytápění v bytovém domě a náklady na vytápění se nezmenšily. Důvodem tohoto jevu je to, že většina nájemníků budovy "nebyla izolována" a (nebo) odpadní energií pro teplo. Proto bez ohledu na to, jak pečlivě se zachází se zbývajícími nájemníky s otázkou úspory tepla, nelze vyloučit vysoké náklady.

Co dělat v tomto případě? Koupit a instalovat individuální měřiče vytápění v bytovém domě, které jsou instalovány na každém radiátoru. Instalace měřiče tepla umožní zaplatit pouze tepelnou energii spotřebovanou konkrétním bytem. Zákon nezakazuje instalaci osobních měřičů pro vytápění, ale dříve, než půjdete do skladu pro spotřebič, musíte zjistit, zda topný systém ve výškové budově umožňuje jeho instalaci.

Pokud ano, měli byste se postarat o úspory. Když bude instalace topných měřidel v bytovém domě na radiátory v bytě provedena, je moudřejší doplnit termostaty. Spousta měřičů tepla a termostatu vám umožní nastavit příjemnou teplotu v každé vytápěné místnosti v bytě. Například v ložnici trochu tepla, v obývacím pokoji - méně. Rozdíl bude hezké ušetřit.

Jednotlivé měřiče tepla v bytovém domě

Je velmi důležité zjistit, jak instalovat měřiče pro vytápění v bytovém domě v bytě. Již jsme zmínili, že většina výškových budov je vybavena vertikálním systémem. V tomto případě odborníci naší společnosti doporučují instalovat měřiče tepla v bytovém domě s distributory. Úkolem dalších zařízení je měřit tok nosiče tepla na základě teplotního rozdílu. Odstranění teplotních indikátorů se provádí z povrchu chladiče a vzduchových hmot v místnosti.

Při horizontálním zapojení se měřiče tepla pro bytové domy, jejichž cena také závisí na typu zařízení, instalují přímo na trubku, která rozděluje nosič tepla do místnosti. Instalační proces není komplikovaný a proto bude stát méně a nebude vyžadovat nákup dodatečného vybavení. Můžete zjistit náklady na měření tepla pro bytový dům s instalací od našeho manažera.

Instalujeme individuální měřiče tepla v apartmánech následujících typů:

 • mechanické (cena za metr pro vytápění v bytovém domě se pohybuje od 6500 do 8 500 rublů);
 • vírové modely (cena zařízení na měření tepla v bytovém domě je 12 000 - 15 000 rublů);
 • ultrazvuk (nastaven extrémně vzácný);
 • elektromagnetické (cena měřiče tepla v bytovém domě činí až 15 000 rublů);
 • snímače pro baterie (cena měřiče tepla pro bytový dům bude 6 700-11 700 rublů).

Průměrné náklady na instalaci klimatizace v bytovém domě v bytě budou mírně vyšší, protože je nutné vybavit každý radiátor.

Stupně instalace měřiče tepla v bytovém domě

Chcete-li šetřit peníze, mnoho Rusů se zajímá, jak instalovat metry pro vytápění v bytovém domě na vlastní pěst. Je třeba poznamenat, že tento postup není snadný a rychlý. Obyvatelé výškových budov budou muset čalouřit více než jednu prahovou hodnotu. Ale proces začíná valnou hromadou nájemníků. Je nutné vzít společné rozhodnutí o prohlášení o měřiči tepla. Zápis se vypracuje rozhodnutím zasedání. Aby cena obecného měřiče tepla domu nevyháněla nájemníky, musíte nejprve najít nejlepší variantu zařízení. Poté jmenujte osobu, která se bude zabývat problematikou instalace zařízení.

Zde je schéma, jak nainstalovat měřící přístroj pro teplo v bytovém domě nebo v soukromém bytě:

 1. Najděte licencovanou organizaci, která provede instalaci.
 2. Obraťte se na něj se zápisy z jednání a prohlášení;
 3. Zpracování práce. Po určení provozních a technických vlastností návrhu se uvažuje o instalaci obecného topného měřidla v bytovém domě, o cenách a podmínkách práce;
 4. Koordinace provedených dokumentů. Proces probíhá ve společnosti, která je dodavatelem tepla;
 5. Koupit měřiče vytápění pro bytový dům, jehož cena bude záviset na tom, kde jste jej zakoupili;
 6. Instalace obecného měřiče tepla v bytové jednotce nebo v bytě;
 7. Registrace dodávaného zařízení;
 8. Uvedení zařízení do provozu.

Pokud jsou v jednom bytě instalovány cenově dostupné měřiče tepla pro vytápění bytového domu, je veškerá dokumentace předložena samotným vlastníkem. Svolání schůze nájemníků není nutné. Pokud si zařízení zakoupíte sami, musíte zkontrolovat, zda má certifikát a technický pas, nálepku výrobního závodu a pečetí. Je také třeba připomenout, že je třeba zkontrolovat individuální a obecný dům, jehož cena se má vyplatit v prvních třech měsících vyhřívací sezóny. Ověřovací doba je uvedena v technickém pase. Také zaznamenal datum a údaje o první kalibraci v továrně.

Další podrobnosti o tom, kdo by měl instalovat obecný měřič tepla domu

Dále jsme již uvedli, kdo by měl platit za instalaci obecného měřiče vytápění pro vytápění a nákup měřiče tepla. Nyní zjistěte, kdo by měl instalovat zařízení. Podle zákona má instalace měřičů tepla právo instalovat společnosti, které získaly licenci k provádění tohoto typu práce. Patří sem naše organizace. Provádíme nejen instalaci měřičů pro vytápění v bytovém domě, ale také:

 • vývoj projektů;
 • evidence technické a právní dokumentace;
 • registrace měřičů tepla pro vytápění v bytovém domě za účelem účetnictví;
 • garantovaná údržba zařízení;
 • pravidelná kalibrace měřičů tepla;
 • opravy obecných zařízení pro měření tepla v bytových domech.

Naši odborníci vám pomohou určit typ zařízení. Vezměte v úvahu při výběru charakteristik potrubí, typu topného systému a roku provozu. Budou vám říkat, kolik stojí instalace měřiče tepla v bytovém domě s pořadím vybavení. Naše cena zařízení bude nižší než na trhu, protože naše společnost přímo spolupracuje s výrobci měřicích přístrojů. Pomůžeme vám dokončit instalaci. Není nutné přijít na otázku, jak vytvořit svůj vlastní čítač vytápění v bytovém domě, protože v tomto případě budete muset jít sám a registračního procesu zařízení, získání povolení pro reklamní zařízení a tak dále. Naše pomoci urychlit proces a snížit náklady na něj.

Top