Kategorie

Týdenní Aktuality

1 Radiátory
Tabulka 4. Specifické tepelné charakteristiky administrativních, lékařských a kulturních a vzdělávacích budov, zařízení pro péči o děti
2 Čerpadla
Výběr a instalace solárních kolektorů
3 Radiátory
Je nutné postavit kotelnu ve venkovském domku?
4 Krby
Jak vybrat sporák s okruhem vody a připojit ho k domácímu vytápění vlastním rukama
Hlavní / Čerpadla

Odhad vzorku splachování topného systému


Odhady pro čištění a testování topného systému
Místní odhady pro čištění a testování topného systému, včetně: hydraulického zkoušení, čištění a splachování radiátorů s hmotností do 160 kg uvnitř budovy, výměny tlakových trubek, výměny vzduchových ventilů chladiče, zkoušení ohřevu nastavitelných ohřívačů, hydraulické zkoušky potrubní systémy vytápění, instalatérské a teplé vody, testování apod.
2013-10-21 | Oblíbenost: 15155

Podělte se o odkaz na materiál v sociální síti:

Chcete nám uvést nabídku na našich webových stránkách? Napište nám o tom.

Odhady pro tlakové zkoušky topného systému

Jaká je tlaková zkouška topných systémů? Jedná se o kontrolu celého systému vytápění pro případné vady tím, že se tlačí voda nebo vzduch pod vysokým tlakem.

Mytí a tlakové zkoušky

Jak víte, potrubí je vystaveno opotřebení a korozi, takže je třeba zkontrolovat jejich trvanlivost a výkonnost. Nedělejte výjimky a potrubí topných systémů. Kromě potrubí může být nutné zkontrolovat takové podrobnosti jako:

 • součásti obvodů - radiátory, armatury, výměníky tepla;
 • ventily a uzavírací ventily;
 • jeřáby;
 • tlakoměry.

Dále se kontroluje hustota a spolehlivost připojení všech částí topného okruhu.

Takové zkoušky se provádějí splachováním a následným hydrotestováním nebo tlakovým zkoušením systému. Pravidelné promývání se provádí za účelem odstranění vytvořené stupnice, stejně jako dalších usazenin a nečistot ze stěn potrubí. Tlaková zkouška je nutná v následujících případech:

 • před uvedením topného systému do provozu;
 • jednou za rok jako preventivní opatření před zimním obdobím;
 • po provedení opravy na kterékoli části topného okruhu nebo po dlouhé době volnoběhu;
 • jako diagnostickou metodu pro odstraňování problémů.

Jak se provádí mytí a hydrotestování

Mytí topných systémů se provádí několika způsoby:

 • chemické - když se do vody přidávají chemické činidla, jako jsou alkalické, kyselinové a antikorozní sloučeniny, aby se odstranila nečistota a rzi účinněji;
 • hydropneumatické - když se vzduch a vysokotlaká voda přivádějí do okruhu pomocí kompresoru;
 • hydraulické - normální mytí s tekoucí vodou;
 • pomocí vodního kladívka - tento efekt je dosažen připojením speciálního zařízení, které dodává velmi silný tlak vody.

Lisovací operace se provádějí v následujícím pořadí:

 1. 1. Zkontrolovaná oblast je odpojena od celé topné sítě a pokud je zkontrolován celý systém, musí být provoz generátoru tepla zastaven. Po úplném odtoku chladicí kapaliny.
 2. Studená voda se nalévá do topné sítě a je připojeno tlakové čerpadlo.
 3. Použije se normální provozní tlak, po kterém jsou sledovány všechny části okruhu;
 4. Poté, co se tlak v hladkém režimu zvýší na zkušební maximum. Hodnoty měřidel se měří.
 5. Maximální tlak je asi deset minut. Během této doby se provádí vizuální prohlídka všech částí systému pro úniky a praskliny. Zkontroluje funkci ventilů a jeřábů. Znovu se odečítají kontrolní hodnoty tlakoměrů.
 6. Obecně dochází k závěru: pokud tlak neklesl, nebylo v síti zjištěno žádné poškození. A pokud jsou detekovány netěsnosti, jsou vyloučeny, pak se očekává druhá hydrotest.
 7. Závěrem, zákon o testování.

Jako vstřikovací zařízení se používají čerpadla, která jsou určena jak pro normální napětí 220 V, tak pro třífázové napětí 380 V. Jsou připojeny k jednomu ze spojů s hadicí a zpětným ventilem.

V případě nebezpečí zamrznutí vody v topném systému v zimním období je hydrotestování nahrazeno tlakovým testem pomocí pneumatického testování, tj. Dodávání vzduchu pod vysokým tlakem.

Ohřívání vody je testováno s následujícími hodnotami maximálního přípustného tlaku:

 • pro třípodlažní domy s pracovním tlakem 2 atm. v autonomním systému vytápění bude 3 atm;
 • pro pětpodlažní domy - od 4,5 do 9 atm;
 • pro domy nad 8 podlaží - od 10,5 do 15 atm.

V systému s litinovými radiátory je pracovní tlak nastaven v rozmezí od 2 do 5 atm.

To znamená, že zkušební tlak podle SNiP by měl být 1,5násobek pracovního tlaku. I když podle "Pravidel technického provozu" by měla být snížena na hodnotu 1,25krát vyšší než pracovníci.

Ceny v odhadu

Začněte s přípravou odhadů splachování a zalisování topného okruhu, měli byste se rozhodnout pro způsob splachování a také pro výběr kompresoru pro hydrotestování.

Údaje o rychlostech vypouštění a následném naplnění systému vodou za účelem provedení vizuální prohlídky, jakož i přímo na mytí a čištění radiátorů a trubek s žebrovanými trubkami naleznete v kolekcích rychlostí GESNr-65- (22-23), FERr-65- (22 -23), TERr-65- (22-23).

V kolekcích GESN-22-06- (001-002), FER-22-06- (001-002) je třeba hledat rychlost vyplachování potrubí různých průměrů (v rozmezí od 50 do 1600 mm) spolu s dezinfekcí a také bez ní. ), TER-22-06- (001-002).

Trochu kontroverzní problém, ale někteří odhadci se uchýlí k sazbám ze sbírek GESNm-12-11-004- (01-09), FERM-12-11-004- (01-09), TERM-12-11-004- (01 -09) pro výpočet moření a mytí trubek o vnějším průměru od 15 do 360 mm s různými chemickými činidly.

Měla by se hledat cena přímo na tlakové zkoušce nebo hydraulické zkoušení potrubí různých průměrů (od 50 do 400 mm) souvisejících s topnými systémy, jakož i s instalací vodovodů a teplé vody v kolekcích GESN-16-07- (005-006), FER-16- 07- (005-006), TER-16-07- (005-006).

Ceny za použití kompresorů a čerpadel lze odvodit ze sbírky FSEM - federální sbírky odhadů norem a cen pro provoz stavebních strojů a vozidel, nejnovější vydání.

Mytí a tlakové zkoušky odhadů topného systému

Tipy pro odhad opravy a údržby topného systému pro různé druhy práce

Plánování rozpočtu na organizaci vytápění a udržení jeho účinnosti je jedním z prioritních úkolů majitele. Přesná část nákladů je hlavním omezením při výběru zařízení a součástí pro dodávku tepla. Jaký je odhad vytápěcího systému pro: instalaci, lisování, proplachování, opravu?

Pravidla pro přípravu odhadů pro údržbu vytápění

Je prakticky nemožné předvídat veškeré výdaje s přesností rublu při plánování vytápění. Správně připravený odhad instalace vytápění pomůže určit přibližnou výši nákladů.

Pro správné sestavení seznamu běžných výdajů je nutná hluboká primární analýza a určitým způsobem marketingový výzkum trhu služeb a materiálů. Tyto činnosti by se měly začít před nákupem zařízení a součástí. Odhad instalace topného systému zahrnuje následující položky:

 • Spotřební materiál a zařízení - kotle, expanzní nádrž, cirkulační čerpadlo, potrubí atd.;
 • Náklady na instalaci - specializované služby, domácí úpravy pro topení;
 • Přípravné práce na testování a spuštění systému - plnění chladicí kapaliny, tlakové zkoušky, nastavení řídicích zařízení a bezpečnostních skupin.

Ve skutečnosti se předpokládané náklady na vytápění soukromého domu budou skládat z několika dokumentů - popis nákladů na instalaci, materiály (vybavení a příslušenství), jakož i služby pro spuštění zásobování teplem. Navzdory skutečnosti, že některé z nich lze provést samostatně, doporučuje se tyto náklady vzít v úvahu.

Ze strukturálního hlediska by odhad vzorku pro vytápění měl tvořit název nákladů, popis jejich charakteristik a vlastností, náklady na jednotku, požadované množství a celkovou částku.

Pro každý typ práce je nutné vytvořit samostatný dokument. Odhad krimpování vytápěcího systému bude tedy zahrnovat jedinečná opatření, která jsou charakteristická pouze pro tento postup. Proto se doporučuje seznámit se s nuancemi rozpočtování různých typů.

Pro přípravu odhadů můžete použít libovolný standardní formulář. Je důležité určit pouze jeho obsah - seznam materiálů a služeb.

Montážní odhad dodávky tepla

Tento výběr součástí pro budoucí topný systém je jedním z nejdůležitějších. V praxi začínají problémy ve fázi výběru hlavních komponent systému - kotle a radiátorů.

Ve snaze ušetřit co nejvíce jsou zakoupeny nejlevnější modely. Jejich jmenovité charakteristiky však neodpovídají vypočteným charakteristikám. Nakonec to vede k výraznému snížení účinnosti systému.

Jak se vyhnout podobné situaci? Je třeba správně vypočítat náklady na organizaci vytápění. K tomu je třeba odhadnout instalaci vytápění a nákup součástí. Jeho správná příprava je možná pouze tehdy, pokud dodržujete následující doporučení:

 1. Výpočet vytápění v závislosti na aktuálních parametrech budovy (tepelné ztráty), typu nosiče energie (plyn, tuhá paliva, nafta atd.). Rovněž vypočítá požadovaný výkon topení pro každý pokoj v budově.
 2. Na základě získaných údajů je sestaven seznam zařízení - topný kotel, radiátory, bezpečnostní skupina (odvzdušňovací ventil, expanzní nádoba, termostaty) a potrubí. Typ druhu má značný vliv na odhad topení. Polymer může být instalován samostatně, když jsou obě ocelové trubky namontovány za pomoci odborníků.
 3. Trh je sledován, v důsledku čehož jsou vybrány komponenty komponentů dodávky tepla, které jsou optimální z hlediska nákladů a technických charakteristik.
 4. Jsou obsaženy odhady pro instalaci topného systému: náklady na vybavení, náklady na dopravu a montážní práce.

Přijaté odhady vzorků pro vytápění mohou mít jiný formát. Hlavní věc je, že kompilátor by měl být vhodný pro vyplnění a poté použít jako hlavní finanční dokumentaci pro plánování zadávání veřejných zakázek.

Při zapojování třetích stran (organizací) do instalace vytápění je nezbytné předem dohodnout všechny položky rozpočtu, aby se zabránilo dalším nesrovnalostem, jak finančně, tak technicky.

Vytvoření odhadů údržby topného systému

Jaký je rozdíl mezi odhady opravy topného systému a instalačního dokumentu? Za prvé - výrazně nižší náklady. V tomto případě je však třeba věnovat zvláštní pozornost výběru spotřebního materiálu. Musí být přizpůsobeny současnému systému. Analýza budoucích nákladů na opravy se provádí jako první. Za tímto účelem je určena oblast problému dodávky tepla a materiály jsou vybírány pro jeho odstranění. Na rozdíl od odhadů instalace komponentů vytápěcího spotřebiče nemohou mít velký rozsah. Takže pro chemické splachování potrubí je nutné použít speciální kapalinu, jejíž analogie bude problematická.

Obecně platí, že tvorba odhadu opravy topného systému by měla být řízena následujícími pravidly:

 • Technické a provozní parametry náhradních dílů musí být plně v souladu se starým, mimo provoz. Například při výměně kusu plastové trubky byste měli zvolit stejný výrobek vyrobený z podobného materiálu a mít stejné geometrické rozměry;
 • Kromě nákladů na nové komponenty je vyplněn odhad jejich instalace v topení;
 • Nezapomeňte vzít v úvahu náklady na dopravu a služby odborníků v oblasti oprav.

Často v odhadu opravy vytápění soukromého domu jsou součásti, které jsou zakoupeny "v rezervě". Odborník může určit "slabá místa" zásobování teplem a poradit vám, abyste si koupili nejdůležitější součásti pro rychlé opravy.

Odhadování obnovy topného systému se nejčastěji provádí po opravě. Pro správné vyplnění je nutné provést návrh dokumentu, ve kterém jsou uvedeny všechny služby a materiály.

Odhad splachovacích trubek a radiátorů

Čištění přívodu tepla z nahromaděné nečistoty a vodního kamene by mělo probíhat nejméně jednou za 3-4 roky. Závisí na složení chladicí kapaliny a materiálu při výrobě trubek radiátorů. U ocelových modelů je periodicita menší, protože se na jejich vnitřním povrchu vytváří korozní vrstva.

Správně vytvořený odhad splachovacího ohřevu přímo závisí na zvolené technologii. Při chemickém čištění bude většina nákladů představovat speciální složení. U hydraulického systému v odhadu splachování topení musí být uvedena cena (nájem) zařízení pro provedení této práce.

Vlastnosti vyplňování tohoto typu dokumentu zahrnují následující:

 • Nezapomeňte vzít v úvahu náklady na analýzu stupně znečištění potrubí a radiátorů. Bez tohoto odhadu nebude dokončován odhad čištění vytápění;
 • Po dokončení všech preventivních opatření je zkontrolován aktuální stav systému;
 • Zohledňují se náklady na likvidaci kontaminované kapaliny. Pokud je práce prováděna specializovanou firmou - nejčastěji není uvedena tato položka v odhadu výplachu tepla v soukromém domě.

Samostatnou kategorií práce je mytí kotlového výměníku tepla. Stejně jako při vyplňování odhadu instalace topného systému budou kromě nákladů zahrnuty práce na demontáži a montáži topení. Nedoporučuje se provádět mytí výměníku tepla průtokovou metodou.

Pro větší účinnost je nutné vyčistit celý topný systém, nikoli jeho jednotlivé části. To zvýší odhad, ale také výrazně zvýší efektivitu systému.

Odhady pro tlakové zkoušky topných sítí

Po instalaci, opravách nebo před naplněním systému je nutné provést tlakové zkoušky. Jeho smyslem je vytvářet přebytečný tlak uvnitř potrubí a radiátorů (1,25krát vyšší než jmenovitý), aby vyhledal možný spád a zkontroloval těsnost celého zdroje tepla.

V odhadu tlakového testování topného systému je nutné uvést typ provedené práce. To může být provedeno hydraulicky nebo vzduchem. Je vhodnější zvolit si první, protože s jeho pomocí je snazší detekovat mikrotrhlinky nebo nesprávně nainstalované armatury.

Jako dodatečné vybavení pro odhad hydraulického ohřevu topného systému je možné přidat hydraulická čerpadla. Lze je pronajmout, protože akvizice pro autonomní vytápění není vhodná.

Je třeba si uvědomit, že odhad instalace topného systému se může lišit v závislosti na tržních podmínkách - výrazný skok v cenách služeb a zboží. I přes to však zůstává hlavním finančním dokumentem pro instalaci a opravu vytápění.

Ve videu najdete příklad specializovaného softwarového komplexu pro vytváření rozpočtů s různou složitostí:

Odhady pro tlakové zkoušky topného systému

Jaká je tlaková zkouška topných systémů? Jedná se o kontrolu celého systému vytápění pro případné vady tím, že se tlačí voda nebo vzduch pod vysokým tlakem.

Mytí a tlakové zkoušky

Jak víte, potrubí je vystaveno opotřebení a korozi, takže je třeba zkontrolovat jejich trvanlivost a výkonnost. Nedělejte výjimky a potrubí topných systémů. Kromě potrubí může být nutné zkontrolovat takové podrobnosti jako:

 • součásti obvodů - radiátory, armatury, výměníky tepla;
 • ventily a uzavírací ventily;
 • jeřáby;
 • tlakoměry.

Dále se kontroluje hustota a spolehlivost připojení všech částí topného okruhu.

Takové zkoušky se provádějí splachováním a následným hydrotestováním nebo tlakovým zkoušením systému. Pravidelné promývání se provádí za účelem odstranění vytvořené stupnice, stejně jako dalších usazenin a nečistot ze stěn potrubí. Tlaková zkouška je nutná v následujících případech:

 • před uvedením topného systému do provozu;
 • jednou za rok jako preventivní opatření před zimním obdobím;
 • po provedení opravy na kterékoli části topného okruhu nebo po dlouhé době volnoběhu;
 • jako diagnostickou metodu pro odstraňování problémů.

Jak se provádí mytí a hydrotestování

Mytí topných systémů se provádí několika způsoby:

 • chemické - když se do vody přidávají chemické činidla, jako jsou alkalické, kyselinové a antikorozní sloučeniny, aby se odstranila nečistota a rzi účinněji;
 • hydropneumatické - když se vzduch a vysokotlaká voda přivádějí do okruhu pomocí kompresoru;
 • hydraulické - normální mytí s tekoucí vodou;
 • pomocí vodního kladívka - tento efekt je dosažen připojením speciálního zařízení, které dodává velmi silný tlak vody.

Lisovací operace se provádějí v následujícím pořadí:

 1. 1. Zkontrolovaná oblast je odpojena od celé topné sítě a pokud je zkontrolován celý systém, musí být provoz generátoru tepla zastaven. Po úplném odtoku chladicí kapaliny.
 2. Studená voda se nalévá do topné sítě a je připojeno tlakové čerpadlo.
 3. Použije se normální provozní tlak, po kterém jsou sledovány všechny části okruhu;
 4. Poté, co se tlak v hladkém režimu zvýší na zkušební maximum. Hodnoty měřidel se měří.
 5. Maximální tlak je asi deset minut. Během této doby se provádí vizuální prohlídka všech částí systému pro úniky a praskliny. Zkontroluje funkci ventilů a jeřábů. Znovu se odečítají kontrolní hodnoty tlakoměrů.
 6. Obecně dochází k závěru: pokud tlak neklesl, nebylo v síti zjištěno žádné poškození. A pokud jsou detekovány netěsnosti, jsou vyloučeny, pak se očekává druhá hydrotest.
 7. Závěrem, zákon o testování.

Jako vstřikovací zařízení se používají čerpadla, která jsou určena jak pro normální napětí 220 V, tak pro třífázové napětí 380 V. Jsou připojeny k jednomu ze spojů s hadicí a zpětným ventilem.

V případě nebezpečí zamrznutí vody v topném systému v zimním období je hydrotestování nahrazeno tlakovým testem pomocí pneumatického testování, tj. Dodávání vzduchu pod vysokým tlakem.

Ohřívání vody je testováno s následujícími hodnotami maximálního přípustného tlaku:

 • pro třípodlažní domy s pracovním tlakem 2 atm. v autonomním systému vytápění bude 3 atm;
 • pro pětpodlažní domy - od 4,5 do 9 atm;
 • pro domy nad 8 podlaží - od 10,5 do 15 atm.

V systému s litinovými radiátory je pracovní tlak nastaven v rozmezí od 2 do 5 atm.

To znamená, že zkušební tlak podle SNiP by měl být 1,5násobek pracovního tlaku. I když podle "Pravidel technického provozu" by měla být snížena na hodnotu 1,25krát vyšší než pracovníci.

Ceny v odhadu

Začněte s přípravou odhadů splachování a zalisování topného okruhu, měli byste se rozhodnout pro způsob splachování a také pro výběr kompresoru pro hydrotestování.

Údaje o rychlostech vypouštění a následném naplnění systému vodou za účelem provedení vizuální prohlídky, jakož i přímo na mytí a čištění radiátorů a trubek s žebrovanými trubkami naleznete v kolekcích rychlostí GESNr-65- (22-23), FERr-65- (22 -23), TERr-65- (22-23).

V kolekcích GESN-22-06- (001-002), FER-22-06- (001-002) je třeba hledat rychlost vyplachování potrubí různých průměrů (v rozmezí od 50 do 1600 mm) spolu s dezinfekcí a také bez ní. ), TER-22-06- (001-002).

Trochu kontroverzní problém, ale někteří odhadci se uchýlí k sazbám ze sbírek GESNm-12-11-004- (01-09), FERM-12-11-004- (01-09), TERM-12-11-004- (01 -09) pro výpočet moření a mytí trubek o vnějším průměru od 15 do 360 mm s různými chemickými činidly.

Měla by se hledat cena přímo na tlakové zkoušce nebo hydraulické zkoušení potrubí různých průměrů (od 50 do 400 mm) souvisejících s topnými systémy, jakož i s instalací vodovodů a teplé vody v kolekcích GESN-16-07- (005-006), FER-16- 07- (005-006), TER-16-07- (005-006).

Ceny za použití kompresorů a čerpadel lze odvodit ze sbírky FSEM - federální sbírky odhadů norem a cen pro provoz stavebních strojů a vozidel, nejnovější vydání.

Činnost splachování topného systému: jak je splachování prováděno a jak je vydáno

Tématem tohoto článku je dokumentace splachování topného systému. Máme zájem o přípravu odhadů, uzavření smlouvy a vypracování zákona.

Kromě toho jsou také zvědavá kritéria, kterými se provádí provedená práce.

Stoupačky, vložky a radiátory vyžadují pravidelné čištění. Máme zájem nejenom o technický, ale io dokumentární aspekt.

Postup registrace a práce

Pokyny pro organizaci, vyprání, vypadá takto:

 1. Zařízení je předběžně promítáno. Posuzuje se jeho technický stav a provádí se primární tlaková zkouška s tlakem 1,25krát větší než pracovní tlak, avšak nejméně 2 atmosfér. Co to je? Takže úniky, které se vyskytují v průběhu práce, se nestávají důvodem ke konfliktu se zákazníkem.

Zjištěné chyby jsou odstraněny před spláchnutím.

 • Pro skryté operace při výrobě prací je vypracován zákon. Například při demontáži radiátorů; odpojit příruby pro připojení chemického mycího čerpadla apod.
 • Je vybrána technologie čištění topného systému. V absolutní většině případů se používá hydropneumatické proplachování s buničinou z vody a stlačeného vzduchu; méně často - chemické čištění.
 • Odhaduje se splachování topného systému. Celkové náklady zahrnují odpisovou cenu zařízení, spotřebu paliva, činidla a platbu skutečné práce, včetně skrytých.
 • Na základě odhadu je uzavřena smlouva o spláchnutí topného systému. Stanoví:
  • Náklady na práci a způsob výpočtu nákladů.
  • Povinnosti stran, včetně lhůt.
 • Užitečné: bohužel praxe ukazuje, že je lepší zahrnout do smlouvy pokuty za nedodržení lhůt nebo nedostatečné kvality služeb. Položka "odpovědnost stran" vám umožňuje vyhnout se mnoha konfliktním situacím.

   • Postup změny smlouvy a její ukončení.
  1. Po podpisu se provádí skutečná práce.
  2. Po vyplachování se na topném systému provede sekundární tlaková zkouška. Systém kontroluje výkon.
  3. Na konci všech prací se vyplní forma splachování topného systému. Zákazník posuzuje kvalitu práce a přijímá je nebo prohlašuje nesplnění podmínek smlouvy.

  Přibližná forma aktu splachování topného systému.

  Spory jsou vyřešeny předepsaným způsobem prostřednictvím soudů.

  Užitečné technické detaily

  Chemické

  Chemické splachování zahrnuje plnění topného okruhu činidly (alkalický nebo kyselý roztok s inhibitory, které zabraňují další korozi potrubí) a dlouhodobý oběh činidla v okruhu.

  Použité činidla jsou obecně zlikvidovány dodavatelem. Nemohou být odváděny do kanalizace: takové agresivní látky mohou dramaticky zkrátit životnost a zařízení na úpravu odpadních vod nejsou určena k likvidaci kyselin a zásad.

  V případě potřeby použijte kanalizační systém k likvidaci předem neutralizovaných činidel. Kyseliny - roztoky zásad a naopak.

  Užitečné: chemické mytí je velmi účinné při čištění ocelových trubek z pevných usazenin - hrdze a vápníku a hořčíku. Ale v boji proti hnilobě je to téměř k ničemu.

  Fotografie ukazuje, jak účinná jsou činidla rozpouštět vodní kámen.

  Hydropneumatická

  Tento typ mytí je nejběžnější, levný a všestranný. Je však spojena se spotřebou významného množství vody. V případě, že je dům připojen k topné jednotce, obvykle se používá nosič tepla z něj; autonomní topné systémy jsou opláchnuty studenou vodou.

  Vlastní mytí se provádí následovně:

  • Topný systém se začne resetovat - nejprve od napájení do vratného otvoru, pak v opačném směru.
  • Proud stlačeného vzduchu z kompresoru se smísí s proudem vody, přicházející z cesty přes ventil. Výsledná buničina účinně vypláchne kal a částečně se usazuje na stěnách potrubí.
  • Při stojícím vytápěcím systému se skupiny stoupaček překrývají, takže celý průtok buničiny nepřesahuje více než 10 stoupaček. Méně je lepší.

  Tip: Pokud systém umyjete vlastním rukama - nenechte se líně umývat stoupačky jeden po druhém. V tomto případě zcela čistíte nejen vložku, ale i radiátory.

  Promytí každé skupiny stoupaček v každém směru se provádí, dokud se buničina, která se dostane do výboje, nebude transparentní.

  Čerpadlo pro hydropneumatické proplachování - jednoduché a relativně levné zařízení.

  Přijetí proplachovaného systému

  Teoreticky, pro kontrolu kvality splachování, by měly být provedeny kontrolní přívody vody v topné jednotce a různé části topného systému. Předpokládá se, že komise posoudí vizuální průhlednost vody a množství suspendovaných látek.

  V praxi, když je zástupce dodavatele tepla splachován zástupcem sektoru bydlení a veřejných služeb, je použita jednodušší a účinnější metoda kontroly. V apartmánech a vchodech je otevřeno několik topných zařízení. Nejjednodušší způsob - odšroubujte konektory hluchého záření.

  Zároveň je vizuálně vyhodnoceno, jak je baterie zanesená. Některý kal může být přítomen na korku; avšak tuhé frakce by neměly být tam.

  K posouzení kvality mytí stačí otevřít jakýkoli chladič.

  Na základě výsledků posouzení je vypracován akt vyplachování topného systému, který uvádí:

  • Způsob vypláchnutí topného systému;
  • Pomocí hydropneumatické metody bylo způsob, jakým byl obvod promyt, horký nebo studený.
  • Při přítomnosti domácích měřících přístrojů je třeba uvést tok vody během práce; při použití teplé vody - její teploty.
  • Nakonec je uvedeno hodnocení kvality mytí. To je obecně považováno za uspokojivé nebo neuspokojivé. V druhém případě lze jmenovat datum a postup pro opětovné provedení práce.

  Je-li to žádoucí, vzorek aktuálního vyplachování topného systému se snadno nachází v textové podobě online.

  Závěr

  Některé informace o tom, jak se splachování provádí a vyhodnocuje, naleznete na videu připojeném k článku. Teplé zimy!

  Ceník krimpování

  Vážení návštěvníci a potenciální zákazníci našeho webu! Nepoužívali jsme situaci na trhu a zvyšovali ceny. Volání jsou vždy vítány. Letní slevy z 10-30%

  Tlakové testovací topné systémy jsou součtem mnoha parametrů. Topný systém je inženýrský systém navržený tak, aby udržoval komfortní teplotu budovy během topné sezóny. Tlaková zkouška systému je soubor opatření, která vám umožní identifikovat problémové oblasti v topném systému kvůli netěsnosti nebo se ujistit, že je funkční. Domníváme se však, že vytápěcí systém bude vždy pracovat samostatně, bez lidského zásahu je velkou chybou.

  Aby bylo zajištěno, že systém pracuje v pracovním režimu nebo naopak, komplexní opatření pro přípravu domu pomáhají identifikovat jeho problémové oblasti. Tato zkouška topného systému se nazývá hydraulické zkoušení.

  Náklady na provedení tlakového testování topného systému se skládají z mnoha faktorů, jako je plocha budovy, stav topného systému a nutnost, aby inspektor MOEK předal provedenou práci.

  Ceník pro zalisování topného systému odráží náklady na provedenou práci. K určení reálné hodnoty pro každý objekt se provádí odhad hydraulických zkoušek.

  Hlavní body odhadů, které tvoří zalomení, závisí na oblasti budovy a na přítomnosti nebo nepřítomnosti rozvodny.

  K získání všech potřebných zákonů a dokumentů pro tlakové zkoušky je nutné zkontrolovat těsnost nejen potrubí, armatur a topných těles budovy, ale také tepelné jednotky.

  V tepelném uzlu mění manometry, teploměry, naplní vývodky ventily, namalují výtah a setrvačníky ventilů, mění těsnění a šrouby.

  V suterénu provedeme audit izolace a ventilů.

  Konečné náklady na práci lze určit pouze po prozkoumání systému budovy, protože každá budova má své vlastní charakteristiky, jako je: odlehlost vody, nízký nebo vysoký tlak v síti, stav ventilů, těsnění a šroubů.

  Jednou z hlavních skutečností, které inspektor MNCS nebo topná síť věnuje pozornost, je stav suterénu a topné jednotky, její čistota od cizích objektů.

  Byla dokončena reforma cen ve stavebnictví

  Prosím, řekněte mi, jak provést odhad splachování topného systému, který zahrnuje tlakové zkoušky rozvodny, vstupní hydroizolace. Jaké to sbírky dělají, nebo může někdo mít příklad rozpočtu? Děkuji.

  Splachování a hydraulické zkoušky topného systému jsou zahrnuty v instalační rychlosti, izolace viz TER22-02-003-

  (FER16-02-05) Přidáno (06.10.2009, 07:10) ---------------- ----------------------------------- a pokud jsou podle projektu potrubí primární a malované, pak ze sbírky 13

  Navrhla jsem 22 kompilaci, protože jsem si myslela, že máte externí sítě;

  A řekněte mi, zda existuje hydraulický test systému, abych mohl dát jednotky měření do objektů nebo jednotek?

  Hydraulický test v metrech, případně v kusech, podívejte se do montážních kolekcí TERM12. V TERM 42 je provedena revize ventilů tepla a elektřiny, která je součástí práce na chladicí kapalině. Nevím.

  Prosím, pomozte, velmi potřebné! Nevím, kde se dostanete k nabídce pro splachování topného systému, pokud potřebujete pouze vyplachování, může existovat nějaká samostatná položka nebo jak to udělat?

  rfnz23, není TER65-22-1 (.) vhodný?

  Zdá se, že to není vhodné, možná ví někdo jiný?

  rfnz23, zkuste 22-06-001

  rfnz23, závisí na tom, jak se umyjete.. v rozsahu práce s použitím externích kompresorů nebo jednoduše spouštěním a naplněním systému v prvním případě, pokud jde o hydraulické zkoušky, a v druhém - odpovídajících rychlostech 65sb. Přímé sazby ve sbírce 12 metrů, ale nemáte technologické potrubí, ale vytápěcí systém, takže váš zákazník nebude potěšen. Je zde přímá sazba z TSNe, Petrohrad. informace: 3 sazby

  rfnz23, nevytvářejte více stejných témat. Témata jsou připojena.

  V kolekci 22 je přímá sazba na praní

  Ve vašem případě je prací zahrnuto do práce při potrubí, během mycího procesu se odebírá vzorek vody pro baconalizaci. Pokud byste se propláchli po instalaci potrubí a instalace t / uzlu, kterou jste dříve neudělali, použijte radu Lekatt a Natan (s. 22, platné). Ale nejprve prokázat zákazníkovi, že je třeba platit za praní.

  Považuji splachování podle kolekce 12 (procesní potrubí)

  ninel1399, třída. Pravděpodobně před doručením odhadu nákladů zákazníkovi zakoupit balíček valeriánů.

  Stále potřebujeme regulační dokument. Odpověď Centra cen

  Takže jsem se dotkl tohoto tématu číst fórum. Podíval jsem se na to, co se v databázi objevilo. dospělo k závěru, že se použije testovací test fer16-hydraulický. FERr65-71-1 "Komplex práce na splachování topných zařízení s pneumonií Typhoon (mimo období ohřevu)" + cena činidla je pouze v poměru Slovo systém znamená chladič? Chápu správně?

  Systém je systém, který obsahuje chladič. Systém je naplněn, na každém radiátoru je odšroubován dolní uzávěr zátky, namísto toho je ze zátky a kulového kohoutu našroubován speciální blok. Pistole (1 tlaková hadice, druhá vypouštěcí hadice) je připojena přes tlakovou hadici, je provedena výstřižka, pod tlakem v systému přes zpětný ventil je veškerý hromádka vypuštěna do toalety nebo někde jinde. A tak s každým radiátorem. Tedy v létě, kdy je topení vypnuto, můžete baterie sotva umýt pistolí. Neviděli jste, že kluci o instalaci mluví o principu.

  Gennady, ale ceny se ozývají, ale dívám se na ně jako součást práce - plnění systému vodou a vypouštění vody ze systému. a rychlost hydraulického testování po tom nebude nadbytečná?

  Marika, G / a ve složení této rychlosti, i když zůstane, vyjměte montážní blok, zaskrutkujte slepý konektor, musíte jej stisknout. Pokud jde o "mimo vytápěcí sezónu", nevím, jestli je systém vyprázdněn, v důsledku čeho pak vznikne tlak na vypuštění vyprané kapaliny zpět?

  Prosím, řekněte mi, zda je možné použít dvě kolekce FERr 65-71-1 a E16-07-005 pro splachování a zvlnění vnitřního topného systému. nebo ne?

  Solnishko, co to je?

  Úprava tepelně náročných systémů budov Tepelně náročný systém budovy s tepelným zatížením, Gcal / h, až 0,2, není příliš velký na proplachování?

  Dobrý den! A lze jej použít i při spláchnutí vnitřní rychlosti topného systému pro FERM 12-11-004-1?

  Ne, nemáte technologické potrubí. Nebo jste naplnil systém nemrznoucí kapalinou?

  dozor, díky. Taky myslím. A pokud jde o 22 kompilaci 22-06-001-1 (pracujeme v TSNA-2001) jako externí potrubí? Nebo možná něco, co doporučujete? splachování topného systému v chatě.

  pak může být lepší, když dostanete opraváře 66 a jelikož vnitřní zařízení 65 je opravdu vhodné pro zařízení, nejsou pro vás vhodné.

  lelikk07, neexistuje přímá cena. hledat kompromis. Přečtěte si fórum, možnosti jsou různé. Například: pro pomoc! Naplňte kolektor vodou s 65 kolektory (doplňte pouze chemické činidlo), pak vypusťte vodu, naplňte vodou (oplachováním chemickým činidlem) a opláchněte chladič a poté proveďte hydraulický test. Myslím, že to bude nejpravděpodobnější))))

  Dobrý den! Potřebujete pomoc. Mám pravdu? Nikdy jsem se nenacházel ohříváním.. (Potřebné: 1. Propláchnutí topného systému 2. Naplnění systému nemrznoucí kapalinou 3. Tlačení systému 1. TERr65-23-2 (vyplachování systému) 2. TERr65-23-2 ( náplň s nemrznoucí kapalinou) 3. TERr65-23-3 (cca odmrazování nemrznoucí kapaliny, jelikož nedochází k odtoku v 65-23-2) 4. Hydraulický test, ohřev uvnitř budovy.

  nastja a proč v topném systému nemrznoucí směs?

  veronika-2, propláchnutím nemrznoucí kapalinou, rozkládá sedimenty v potrubí a zdá se, že chrání proti korozi.

  Nyní je módní naplnit systém ethylenglykolem. v projektech.

  Móda je jistá. 20 let v Santehmontazh pracoval, poprvé jsem slyšel o tom. Na konci je SNiP.

  Rosa, praktikuje se v malých systémech (drahé) a když je vytápění zřídkakdy používáno.. tak, aby se systém nezmrazil.. dokud

  minus 10 v domě.. a topný systém alespoň henna.

  Dobrý den! Vyzvěte název SNiP, který vyjádřil soubor prací na tlakové zkoušce topného systému uvnitř budovy. Potřebuji podat zprávu zákazníkovi, na základě kterého je odhad proveden

  Eva77, ale co řekl Google? chvíli mi trvalo, než jsem našla něco

  Společnost Google má pouze tlačné články.

  Eva77, správně nastavená odpověď - poloviční odpověď RD 34.20.327-87 PRAVIDLA TECHNICKÉHO PROVOZU TEPELNÝCH ELEKTRÁRN (PTE TE)

  Odhad splachování topného systému

  Vyberte si spolehlivé mistry bez zprostředkovatelů a ušetříte až 40%!

  1. Vyplňte aplikaci
  2. Získejte nabídky s cenami od mistrů
  3. Vyberte umělce podle ceny a recenzí
  Objednejte nabídku pro splachování topného systému

  Naše stránky vám pomohou rychle najít soukromého mistra nebo tým, který provede jakékoli opravy. Stačí podat žádost a během několika minut obdržíte nabídky s cenou od svobodných mistrů, kteří jsou připraveni splnit vaši objednávku.

  Odjezd do domu - Moskevská oblast, okres Československý, nedaleko obce Epiphany

  Zpětná vazba na úkol

  Artem je vynikajícím pánem svého řemesla. Příslušný odborník, přesný, vědom si nejnovějších trendů na trhu. Po cestě si dal spoustu užitečných tipů.

  Odjezd do domu - Korolev, paní Yubileyny

  Zpětná vazba na úkol

  Profesionální pracovník na vysoké úrovni, rychle a efektivně vykonává práci. Přesný, zdvořilý a velmi pozitivní člověk, děkujeme vám za vaše zlaté ruce.

  Podívejte se na dům - Sokolniki, Moskva, Rusko, 107014

  Zpětná vazba na úkol

  Díky za práci

  Podívejte se na dům - st. Mitinskaya, 16

  Zpětná vazba na úkol

  Všechno je v pořádku, plánujeme pokračovat v spolupráci.

  Podívejte se na dům - st. Mishina, Moskva, Rusko, 127083

  Zpětná vazba na úkol

  Objednal jsem audit odhadů. Velmi rychle a docela. Skvělé, spokojené!

  Podívejte se na dům - Suschevsky Val, 3/5, Moskva

  Zpětná vazba na úkol

  Prohlédněte si dům - obec Mizinovo, okres Schelkovsky, oblast Moskva

  Zpětná vazba na úkol

  Podívejte se na dům - okres Odintsovo, oblast Moskva, d. Marfino, d.72

  Zpětná vazba na úkol

  Děkujeme Vladimírovi za vynikající práci a potřebnou radu. Doporučuji každému vynikajícího mistra svého řemesla. Pomohl jsem po cestě, abych opravil okno, což mi ulehčilo život.

  1. Porovnejte pojmy a vyberte to nejlepší.
  2. Zpětná vazba pouze od zainteresovaných odborníků
  3. Neztrácejte čas komunikovat se zprostředkovateli

  Mnoho obyvatel soukromých domů čelilo jedné nepříjemné situaci. Po uplynutí doby po instalaci topného systému se zdá, že jeho účinnost klesá. V takových případech to nemůže udělat bez praní. Doporučuje se neočekávat, že topné trubky selžou, ale pravidelně se spláchnou.

  Hlavním zdrojem mnoha problémů, které brání plnému provozu systému, je voda. Je to ta, která přichází do kontaktu s povrchem trubky, což vede k tvorbě rzi a sedimentu z organických sloučenin. Abyste tomu předešli, je nutné vypočítat odhad splachování topného systému a začít odstraňovat závady. Pro vše, co je třeba udělat profesionálně, je vhodné objednat si tyto služby od odborníků.

  Faktory, které je třeba vzít v úvahu při vypracování odhadů pro splachování topného systému

  Existuje několik způsobů propláchnutí topných systémů. Při výpočtu odhadu je vždy třeba vzít v úvahu. Použití jedné nebo druhé metody je způsobeno:

  • stav uzlů topných systémů;
  • diagnostika stavu látky obsažené v potrubí;
  • charakteristiky materiálu, z něhož jsou potrubí vyrobeny.

  Stojí za to věnovat pozornost skutečnosti, že i přes rozdíly v metodách čištění zůstávají pravidla pro pořádání takové události stále stejná.

  Splachování může být použito ke zlepšení výkonu topného systému:

  • hydropneumatická;
  • ultrazvuk;
  • chemické;
  • kompresor;
  • komplexní;
  • zpět a tak dále.

  Kromě toho by při vypracování odhadu dokumentace měla zvážit ceny za služby velitelů. Každá společnost, jak víte, má vlastní náklady na práci. Je pravda, že můžete dělat všechno sami, ale existují práce, které mohou pouze odborníci. Jedná se o:

  • provedení uvedení kotle do provozu;
  • vyplňte chladicí systém;
  • tlakové zkoušky.

  Navíc ne každý bude schopen vypočítat odhad prací sám sebe, protože taková práce vyžaduje určité znalosti a dovednosti. Odhadní dokumentace by měla zahrnovat všechny výdaje, a to i ty nejmenší. Proto je lepší svěřit výpočet rozpočtu na takovou důležitou a zodpovědnou událost odborníkům. Kromě toho lze takové služby objednat poměrně levně.

  Kdo může správně vypočítat odhad úklidu topného systému

  To by mělo velmi vážně hledat specialisty na vytváření odhadů. Doporučuje se vypořádat se s těmi, kteří mohou zaručit kompetentní účetnictví všech výdajů.

  Nejpohodlnější způsob, jak hledat profesionály, je na webu Yuda. Zde jsou nejlepší odhadci, kteří dokáží vypočítat vše bez chyb a za přijatelnou cenu. Náklady na tuto práci budou záviset na mnoha faktorech, takže je vždy odlišné. Zákazník má však právo nabízet umělce své vlastní sazby. Musí buď souhlasit s navrhovanými podmínkami, nebo odmítnout. Vzhledem k tomu, že na webu Uddu je zaregistrováno mnoho specialistů, můžete vždy najít vhodný odhad.

  Odhad splachování topného systému

  Vyberte si spolehlivé mistry bez zprostředkovatelů a ušetříte až 40%!

  1. Vyplňte aplikaci
  2. Získejte nabídky s cenami od mistrů
  3. Vyberte umělce podle ceny a recenzí
  Objednejte nabídku pro splachování topného systému

  Naše stránky vám pomohou rychle najít soukromého mistra nebo tým, který provede jakékoli opravy. Stačí podat žádost a během několika minut obdržíte nabídky s cenou od svobodných mistrů, kteří jsou připraveni splnit vaši objednávku.

  Odjezd do domu - Moskevská oblast, okres Československý, nedaleko obce Epiphany

  Zpětná vazba na úkol

  Artem je vynikajícím pánem svého řemesla. Příslušný odborník, přesný, vědom si nejnovějších trendů na trhu. Po cestě si dal spoustu užitečných tipů.

  Odjezd do domu - Korolev, paní Yubileyny

  Zpětná vazba na úkol

  Profesionální pracovník na vysoké úrovni, rychle a efektivně vykonává práci. Přesný, zdvořilý a velmi pozitivní člověk, děkujeme vám za vaše zlaté ruce.

  Podívejte se na dům - Sokolniki, Moskva, Rusko, 107014

  Zpětná vazba na úkol

  Díky za práci

  Podívejte se na dům - st. Mitinskaya, 16

  Zpětná vazba na úkol

  Všechno je v pořádku, plánujeme pokračovat v spolupráci.

  Podívejte se na dům - st. Mishina, Moskva, Rusko, 127083

  Zpětná vazba na úkol

  Objednal jsem audit odhadů. Velmi rychle a docela. Skvělé, spokojené!

  Podívejte se na dům - Suschevsky Val, 3/5, Moskva

  Zpětná vazba na úkol

  Prohlédněte si dům - obec Mizinovo, okres Schelkovsky, oblast Moskva

  Zpětná vazba na úkol

  Podívejte se na dům - okres Odintsovo, oblast Moskva, d. Marfino, d.72

  Zpětná vazba na úkol

  Děkujeme Vladimírovi za vynikající práci a potřebnou radu. Doporučuji každému vynikajícího mistra svého řemesla. Pomohl jsem po cestě, abych opravil okno, což mi ulehčilo život.

  1. Porovnejte pojmy a vyberte to nejlepší.
  2. Zpětná vazba pouze od zainteresovaných odborníků
  3. Neztrácejte čas komunikovat se zprostředkovateli

  Mnoho obyvatel soukromých domů čelilo jedné nepříjemné situaci. Po uplynutí doby po instalaci topného systému se zdá, že jeho účinnost klesá. V takových případech to nemůže udělat bez praní. Doporučuje se neočekávat, že topné trubky selžou, ale pravidelně se spláchnou.

  Hlavním zdrojem mnoha problémů, které brání plnému provozu systému, je voda. Je to ta, která přichází do kontaktu s povrchem trubky, což vede k tvorbě rzi a sedimentu z organických sloučenin. Abyste tomu předešli, je nutné vypočítat odhad splachování topného systému a začít odstraňovat závady. Pro vše, co je třeba udělat profesionálně, je vhodné objednat si tyto služby od odborníků.

  Faktory, které je třeba vzít v úvahu při vypracování odhadů pro splachování topného systému

  Existuje několik způsobů propláchnutí topných systémů. Při výpočtu odhadu je vždy třeba vzít v úvahu. Použití jedné nebo druhé metody je způsobeno:

  • stav uzlů topných systémů;
  • diagnostika stavu látky obsažené v potrubí;
  • charakteristiky materiálu, z něhož jsou potrubí vyrobeny.

  Stojí za to věnovat pozornost skutečnosti, že i přes rozdíly v metodách čištění zůstávají pravidla pro pořádání takové události stále stejná.

  Splachování může být použito ke zlepšení výkonu topného systému:

  • hydropneumatická;
  • ultrazvuk;
  • chemické;
  • kompresor;
  • komplexní;
  • zpět a tak dále.

  Kromě toho by při vypracování odhadu dokumentace měla zvážit ceny za služby velitelů. Každá společnost, jak víte, má vlastní náklady na práci. Je pravda, že můžete dělat všechno sami, ale existují práce, které mohou pouze odborníci. Jedná se o:

  • provedení uvedení kotle do provozu;
  • vyplňte chladicí systém;
  • tlakové zkoušky.

  Navíc ne každý bude schopen vypočítat odhad prací sám sebe, protože taková práce vyžaduje určité znalosti a dovednosti. Odhadní dokumentace by měla zahrnovat všechny výdaje, a to i ty nejmenší. Proto je lepší svěřit výpočet rozpočtu na takovou důležitou a zodpovědnou událost odborníkům. Kromě toho lze takové služby objednat poměrně levně.

  Kdo může správně vypočítat odhad úklidu topného systému

  To by mělo velmi vážně hledat specialisty na vytváření odhadů. Doporučuje se vypořádat se s těmi, kteří mohou zaručit kompetentní účetnictví všech výdajů.

  Nejpohodlnější způsob, jak hledat profesionály, je na webu Yuda. Zde jsou nejlepší odhadci, kteří dokáží vypočítat vše bez chyb a za přijatelnou cenu. Náklady na tuto práci budou záviset na mnoha faktorech, takže je vždy odlišné. Zákazník má však právo nabízet umělce své vlastní sazby. Musí buď souhlasit s navrhovanými podmínkami, nebo odmítnout. Vzhledem k tomu, že na webu Uddu je zaregistrováno mnoho specialistů, můžete vždy najít vhodný odhad.

  Výpočet místního rozpočtu "Čištění vytápěcího systému v budově obecního školství střední školy č. 1 p. p. New Main "

  MOU Průměrné všeobecné vzdělání

  číslo školy 1 str. Myno

  MOU Střední škola №1 str. p. New Main.

  Místní výpočet

  "Vymazání topného systému v budově obecního školství střední školy č. 1 p. p. New Main. "

  Zkompilované v základních cenách:

  Odhadované náklady na práci: _______

  Složitost práce: _____________

  Prostředky na práci: ________

  Stanovení připravenosti na úpravu tepelně náročných systémů budov s tepelnou zátěží, Gcal-h, až 0,2

  Změna sifonových jeřábů

  Jeřáby pro klesání vzduchu STD 7073V, mosaz

  Změna flexibilních připojení sanitárních zařízení

  ohebná elastická vyztužená pryž 500 mm

  Čištění a splachování radiátorů radiátorů s hmotností do 80 kg uvnitř budovy

  Vyhazujte a naplňte topný systém systémem kontroly vody

  Vypustit a naplnit topný systém vodou bez kontroly systému

  [k. W: (Kz = 2; Cam = 2; Km = 2; Kom = 2; Cob = 2)]

  Čištění a splachování topných potrubí

  Instalace zástrček na potrubí o průměru až 100 mm

  Zastřešení ocelových plechů černé, tloušťky. 0,7 mm

  Eliptické zátky na Ru až 10 MPa (100 kgf / cm) z oceli 20, jmenovitý průměr 25 mm, vnější průměr 32 mm, tloušťka stěny 3,0 mm

  A tak o p a asi o z d eul

  Včetně základních materiálů v základních cenách.

  Odhad splachování topného systému

  Naši odborníci vám nabízejí profesionální rozpočtování pro všechny typy staveb, oprav, instalace, uvedení do provozu, projektování a průzkum, rekonstrukci zařízení a údržbu.

  Odhad splachování vytápěcího systému, který připravují odborníci, pomůže připravit se na používání a zabránit nepředvídatelným nákladům na opravy komunikačních systémů. Specialisté pro rozpočtování pro splachování topného systému:

  • Přejděte na stránku pro analýzu a shromažďování informací.
  • Monitorují ranu a vybírají nejvýhodnější nabídky.
  • Vypočítat cenu služeb.
  • Uveďte celkovou výši nákladů.

  Společnost zaručuje spolehlivost a individuální přístup při řešení všech problémů.

  Činnost splachování topného systému: přijetí a vyčištění

  Na základě toho, co je praní topného systému? Obecně platí, jak se pořadí registrace příslušných děl? Jak se kontroluje jejich kvalita? Nakonec, jak se provádí samotné oplachování? Zjistíme to.

  Pro ohřev je nutné pravidelné splachování. Na fotografii je uvedena závažnost problému.

  Postup

  • Dom, který potřebuje proplachovat topný systém.
  • Partnerství nájemců připravených uzavřít smlouvu s dodavatelem třetí strany.
  • Organizace, která je připravena převzít výkon příslušné práce.

  Jaký je postup pro strany v této velmi typické situaci?

  1. Systém topení je vizuálně kontrolován a prochází tlakovým testem s tlakem 1,25krát vyšší než pracovník, nejméně však 2 kgf / cm2. Veškeré poruchy zjištěné během kontroly a tlakové zkoušky topného systému jsou před splachováním odstraněny.

  Nejjednodušší způsob lisování je naplnit systém vodou ze silnice.

  Jaký je důvod tohoto pokynu? Ano, prostě proto, že v procesu mytí může dojít k úniku, a je lepší, aby se nestaly důvodem pro konflikty mezi smluvními stranami.

  1. Seznam skrytých děl. Jejich seznam může zahrnovat demontáž a montáž radiátorů, odpojení přírub, generování elektrické energie při absenci napájení apod.
  2. Je vybrána technologie mytí.

  Je to užitečné: v absolutní většině případů se ohřev promývá hydropneumatickou metodou - do systému se přivádí voda-vzduch.
  Chemické mytí se používá jako alternativa k úplné výměně topných trubek v případech, kdy jsou ukládání v nich výjimečně silné a nejsou odstraněny mírnými mechanickými účinky.

  1. Dodavatel vypracuje odhad splachování topného systému s ohledem na vybranou technologii, skrytou práci, odpisy zařízení, náklady na palivo, činidla a všechny ostatní faktory.
  2. Pokud částka uvedená v odhadu vyhovuje oběma stranám, je vypracována dohoda o spláchnutí topného systému.
   Existuje řada jemných odstínů.

  • Smlouva stanoví nejen odhadované náklady, ale i způsob jejího výpočtu.
  • Vedle povinností stran týkajících se načasování práce a platby je žádoucí upřesnit odpovědnost za nedodržení podmínek smlouvy. Nějak se ukazuje, že sankce stanovené písemně činí vztah mezi zákazníkem a dodavatelem mnohem bezproblémovější.
  • Dále je specifikován postup pro změnu nebo ukončení smlouvy. Důvod je stejný: v budoucnu je méně konfliktů.
 • Další etapou je skutečná produkce práce. Po jejich provedení se topný systém naplní a znovu lisuje.
 • Zákazník posuzuje kvalitu prádla, přijímá (nebo nepřijme) práci a podle svého rozhodnutí vyplňuje formulář osvědčení o mytí topného systému. Všechny spory jsou vyřešeny u soudu na základě současných ruských právních předpisů.
 • Možná forma úkonu splachování topného systému s pozitivním hodnocením provedené práce.

  Technologie

  Měli bychom se dotknout nejen dokumentace, ale i technologie mytí. Jak již bylo řečeno, existují dva hlavní způsoby, jak tuto práci udělat.

  Hydropneumatická technologie

  To je typická metoda splachování v bytových domech. Pokud je v blízkosti otevřených dveří v suterénu spuštěn kompresor a v bateriích je slyšet charakteristický zvukový zvuk, váš dům se omyje vodní suspenzí.

  Prací kompresor u vchodu do výtahové jednotky.

  Levnost a relativní jednoduchost metody přinesla mu zaslouženou popularitu. Bohužel - buničina dokonale odstraňuje kal, písek a nečistoty; ale proti rezavé a vápenné usazenině je bezmocná. Kromě toho je proplachování hydropneumatickým způsobem spojeno s vypouštěním velkého množství chladiva do kanalizace.

  Jak umýt vytápění bytového domu s kompresorem vlastními rukama?

  1. Jeden z domových (topných) ventilů v sestavě výtahu - průtok nebo zpětný průtok - je zablokován.
  2. Otevřena před vypouštěním do kanalizace.
  3. Vzduchový kompresor je připojen k regulačnímu ventilu poblíž otevřeného ventilu. Po dosažení provozního tlaku (nejméně 6 kgf / cm2) se ventil otevře a vzduch začne proudit do topného okruhu.
  4. Po průchodu průhledné směsi vody a vzduchu do výtlaku se směr proudění chladicí kapaliny obrátil.
  5. Po vypnutí kompresoru se voda vypouští, dokud vzduch nezačne proudit výstupem v sestavě výtahu.

  Nuance: vyplachování bude efektivnější, pokud naopak zavřete většinu stoupaček tak, aby buničina procházela jen jednou nebo dvěma stoupačky najednou.
  Cenou nejvyšší kvality vyplachování je vysoká pravděpodobnost, že se ventily odpojí u starých šroubových ventilů, když systém pracuje z vratného potrubí: současně se voda projde ventilem abnormálním směrem.

  Chemické mytí

  Podstata metody je v nepřetržité cirkulaci obvodem alkalického nebo kyselého roztoku s přidáním inhibitorů koroze. Současně se odstraňují zbytky rezu a vápna.

  Je užitečné vědět o několika problémech spojených s touto metodou.

  Top