Kategorie

Týdenní Aktuality

1 Radiátory
Energeticky úsporný topný kotel
2 Čerpadla
Jak ovlivňuje objem části hliníkových radiátorů výběr hlavních prvků topného systému?
3 Radiátory
Jak namalovat železný kamen ve vaně
4 Čerpadla
Komínový plynový komín: požadavky na zařízení a instalaci
Hlavní / Kotle

Jak vybrat a nainstalovat zpětný ventil


Čím složitější schéma topení, tím více různých prvků je v ní přítomno, aby bylo zajištěno její spolehlivé fungování. Jedním z těchto prvků je známý zpětný ventil pro vytápění. Ovšem obyčejná znalost majitelů domů s tímto zařízením je omezena na obecnou koncepci, že ventily "nechávají vodu v jednom směru a nikoli v druhém." Zatím jsou různé konstrukce a různé účely, takže náš materiál je navržen tak, aby hlouběji seznámil spotřebitele s tímto typem klempířských armatur.

Princip zpětného ventilu

Především je třeba poznamenat, že zpětné ventily nejsou instalovány "jen pro případ", ale pouze v případě potřeby, pokud neexistuje žádné jiné technické řešení. To je způsobeno skutečností, že prvky mají často značný hydraulický odpor v závislosti na konstrukci. Tím se zavádějí některá omezení při použití zpětných ventilů pro vytápění s přirozenou cirkulací. Důvodem je, že tlak chladicí kapaliny v systému je příliš nízký.

Výjimkou jsou gravitační ventily s klapkovým ventilem, některé z jejich modelů jsou schopny otevřít cestu chladicí kapalině při minimálním tlaku 0,001 baru.

Přes rozdíly v konstrukci jsou většina produktů dodávána s jedním klíčem - pružinou. Jedná se o pohon, který uzavírá ventil při změně normálních podmínek, to je princip zpětného ventilu. Síla vynaložená na překonání pružnosti pružiny určuje velikost hydraulického odporu mechanismu. U obvodů s různými provozními parametry jsou vybrány výrobky, které mají odpovídající pružnost a masivnost pružiny.

Co dělá jaro? Jejím úkolem je udržovat uzamykací zařízení v klidu, to je jeho normální stav. Poté proud tekutiny tekoucí z jedné strany může překonat pružnost pružiny, otevřít překážku a jít dál podél potrubí. Pokus o změnu směru průtoku a průtoku v druhém směru nepovede k ničemu - blokovací zařízení se zavře, spoléhá se na příliv v krytu. V tomto okamžiku je těsnicí prvek, který zajišťuje, že zpětný ventil ve vytápěcím systému je zcela vzduchotěsný.

Uzavírací ventily určené pro provoz v topných okruzích jsou vyrobeny z následujících materiálů:

Typy ventilů

V závislosti na verzi blokovacího zařízení jsou k dispozici následující typy zpětných ventilů:

 • nádobí;
 • gravitační (okvětní lístek);
 • míč;
 • bivalved.

Zařízení na talířky blokují průtokovou oblast pomocí kotouče, který vstupuje do sedla pomocí těsnění. Z vnitřní strany je disk připevněn k tyči, která se volně pohybuje v rukávu. Na něm mezi prvkem disku a tělem je pružina válcového nebo kuželového tvaru, která spolehlivě přitlačuje disk k sedadlu.

Ventily s diskem jako blokovací prvek jsou vyráběny ve dvou typech: proudění a zvedání. Ve ventilu s přímým průtokem tekutiny kotouč uzavře jeden ze vstupů a při otevírání se chladicí kapalina pohybuje bez změny směru. Výrobek se často používá v topných a horkovodních systémech, jejím účelem je zabránit rušivým proudům v obvodech s několika kotli. Konstrukce výrobku je znázorněna na obrázku:

U zdvihacích zařízení je ventil umístěn uvnitř ventilu a je ve vodorovné poloze. Průtok kapaliny vychází z "desky" s pružinou dolů, zvedne ji a vyběhne. Po překonání překážky se voda znovu otočí a pokračuje stejným směrem. Takové ventily jsou obvykle zapojeny do vázání kotlů středního nebo vysokého výkonu a jsou zřídka instalovány v soukromých domech.

Nízký odpor gravitačního zpětného ventilu je způsoben pružinou s velmi nízkou elasticitou. U některých modelů to vůbec nefunguje, přístroj funguje kvůli dvěma silám: gravitaci a tlaku zpětného toku, pokud se objeví. Víko s těsněním, které uzavírá průchod kapaliny, je od horní části zavěšené k ose a lehce pružně přenášeno. Hydraulická odolnost proti průtoku je minimální, navíc pracovní část kanálu prakticky neklesá. Ale na minci je další strana: ventily mohou pracovat pouze ve vodorovné poloze.

Ve skutečnosti je zpětný tlakový kulový ventil příliš odlišný od disku. Úloha uzamykacího prvku zde hraje nikoliv disk, nýbrž koule. Například v přírubovém ventilu o průměru 50 mm nebo více se kulička z gumy nebo hliníkové slitiny pohybuje volně po šikmém kanálu. Během "správného" pohybu vody je pod horním krytem produktu, pružina je stlačena. V tomto okamžiku, kdy tok mění směru, uzavírací ventil s kuličkou se zavře kvůli tomu, že pružina narovná, ta padne a sedí v sedle.

Se všemi výhodami a jednoduchostí designu jsou tyto výrobky velmi zřídka instalovány v topných systémech soukromých domů. Existuje několik oblastí, ve kterých se používají: zásobování vodou, kanalizace a vytápění. Obvykle jsou kulové kohouty instalovány v topných systémech nebo v jiných sítích průmyslových podniků.

Dvouplášťové ventily jsou určeny pro instalaci do velkých potrubí a pro provoz v systémech se zvýšeným tlakem. V nich průtoková část protíná osu, na které jsou instalovány 2 pružinové klapky. Princip činnosti je stejný: klapky se otevřou pod vlivem tlaku chladiva. Pokud kvůli nějakým okolnostem kapalina jde opačným směrem, křídlo se rychle uzavře a průtok bude zablokován.

Instalace zpětného ventilu pro vytápění

Nejčastěji se v potrubí kotlového potrubí používají zámky proti zpětnému tlaku. Zvláště jsou důležité, když potřebujete připojit několik generátorů tepla v kaskádě nebo synchronizovat provoz kotlů na různých zdrojích energie. Poté ventil neumožňuje parazitní proudění chladicí kapaliny, což se nutně projeví při paralelním zapnutí zdrojů tepla.

Pokud je přívod vody do topného systému prováděn oběhovým čerpadlem, může být použit některý z uvedených typů ventilů. V gravitačních systémech lze použít pouze gravitační ventily. Současně je nutné dodržovat následující pravidla:

 • vyberte výrobek podle provozního tlaku a teploty chladicí kapaliny. Zpravidla se v potrubí soukromých domů tlak pohybuje v rozmezí 3 Bar a teplota je 95 ºС. Pokud je budova připojena k centralizované síti, potřebujete znát její parametry a vybrat produkt pomocí nich;
 • Mějte na paměti, že v topném systému je zpětný ventil namontován v poloze uvedené v technickém listu. Všechna pružinová zařízení zpravidla úspěšně fungují jak ve vodorovné, tak ve vertikální poloze. A pouze gravitační clona je vždy umístěna vodorovně;
 • Při instalaci zařízení do okruhu kotle ve zpětném potrubí nezapomeňte, že musí být umístěno po oběhovacím čerpadle a nikoliv před ním.

Poznámka: Typ připojení výrobku závisí na provozním tlaku v síti. Pokud je méně než 16 barů, jsou namontovány spojkové ventily, a pokud je k dispozici více, pak přírubové (nebo mezipřírubové) ventily.

Níže je uvedeno schéma zapojení dvou kotlů, pevných a elektrických, pomocí zpětných ventilů proti parazitním tokům:

Závěr

Zpětný ventil je jednou z důležitých součástí topných systémů. V jednom případě je navržen tak, aby zajistil bezporuchový provoz obvodu v druhém, aby se zvýšila jeho účinnost a konzistence mezi různými zařízeními. Při výběru výrobku je třeba vzít v úvahu spoustu odstínů, např. Pouze pro zpětný ventil pro topný systém je vhodný pro práci s gravitačním obvodem. V procesu výběru je konzultovat s odborníkem.

Jak zvolit zpětný ventil a nainstalovat ho do topného systému

Pro údržbu a normální provoz topných systémů se používají různé uzavírací ventily - manuální a automatické. Cílem článku je vysvětlit, proč je nutný zpětný ventil pro vytápění, jak správně zvolit a nainstalovat. Co vlastně je problém: tento prvek je používán na konkrétních místech a negramotní instalatéři ho dávají kdekoliv. Někdy se objevuje opačná situace: v okruhu chybí ventily, které vyžadují spojení 2-3 okruhů bez hřebene. Navrhujeme zvážit typy a rozsah těchto produktů.

Typy blokovacích prvků

Jakýkoli zpětný ventil (zastaralý název - nenahraditelný) provádí jednoduchý úkol - nedovoluje, aby proudění chladicí kapaliny změnilo směr a tekutina prošla pouze jedním směrem. Ve schématech ohřevu vody není tato funkce vždy nutná a je implementována podle potřeby.

V topných systémech soukromých domů a bytů se používají následující typy zpětných ventilů:

Pro referenci. V odvětví průmyslové výroby a zásobování vodou existují i ​​další typy produktů - mlžů, zdvihacích zařízení a kotoučů, které se používají jako síťové prvky na velkých potrubích. V soukromé bytové výstavbě se tyto armatury nepoužívají.

Průmyslové modely se instalují do velkých kotelen a výrobních zařízení.

Zkontrolujte zařízení a princip fungování jednotlivých typů ventilů zvlášť. V budoucnu vám pomůže pochopit, který výrobek je lepší zvolit a nainstalovat do určitého topného systému.

Klapkové ventily

Prvek z mosazi nebo nerezové oceli se skládá z těchto částí:

 • tělo ve tvaru odpaliska se zákrutem z horního víka (pro údržbu);
 • klapkový ventil upevněný na ose pomocí otočného ramena;
 • sedlo s těsněním, kde je disk v uzavřené poloze.

Poznámka: K dispozici jsou 2 verze produktů - s volným nebo pružinovým okvětním plátnem. Ve druhém případě je křídlo násilně uzavřeno pružinou, takže zácpa působí ve svislé poloze.

Obecné zařízení zpětného ventilu okvětního lístku je na výkresu znázorněno s podrobnostmi. Princip fungování prvku je následující: chladicí kapalina pohybující se v uvedeném směru odmítá uzamykací kotouč a volně prochází dále podél potrubí. Když se směr průtoku vody změní, uzávěr se automaticky zavře a zavře průchod pod vlivem gravitace (nebo pružiny).

Typická konstrukce s gravitačním ventilem

Pro referenci. Vzhledem k principu fungování výrobku byly získány několik názvů - gravitační, rotační, "krakery".

Uvádíme důležité charakteristiky zpětných ventilů pro okvětní lístky instalovaných v topných systémech soukromých domů:

 • průměr vnitřního průchodu - od 15 do 50 mm (1 / 2-2 palce);
 • maximální pracovní tlak - 16 barů;
 • nízká hydraulická odolnost;
 • Šroub pro demontáž a nastavení osy uzávěru je umístěn na straně skříně;
 • gravitační verze bez pružiny je schopna fungovat pouze ve vodorovné poloze.

Podrobnosti o konstrukci a principu fungování rotačního ventilu jsou zobrazeny na videu:

Výrobky typu desky

Princip fungování spouštěcího ventilu je jasný z jeho provedení, který je znázorněn na obrázku:

 1. Uvnitř válcového mosazného tělesa je plošina s kulatým otvorem - sedlem.
 2. Na druhé straně je dělena dělená díra uprostřed.
 3. Do otvoru septu je vložena tyč s ventilovým ventilem na konci, vybavena těsněním.
 4. Mezi přepážkou a "deskou" je instalována pružina, která zatlačuje disk do sedla.

Voda proudící správným směrem překonává pružnost pružiny, otevírá spoušť a pohybuje se. V opačném směru je tok nemožný - kanál se okamžitě uzavře. Jaké vlastnosti zpětného ventilu jsou důležité pro topné systémy:

 • schopnost fungovat v jakékoliv orientaci těla v prostoru;
 • pracovní tlak - nejméně 10 bar, průměry DN15 - DN100 (vnitřní);
 • typ připojení - spojka (vnitřní trubkový závit);
 • výrobek vytváří zvýšenou odolnost vůči průtoku tekutiny;
 • zhutnění ztrácí těsnost v případě pevných částic, jako je písek.
Ve strojírenských sítích soukromých domů a bytů se ventily používají se spojkou

Pro referenci. Mezi přírubami jsou instalovány kompaktnější verze ventilových pružin. Snížení rozměrů je užitečné při instalaci vázání kotlů v podmínkách omezeného prostoru pece.

Uzávěry poháru se úspěšně používají v oblasti napájení vody, například ve spojení s ponornými čerpadly. Ventil nedovoluje, aby voda z potrubí proudila zpět do studny nebo studny.

Kulové kohouty

Jedná se o zpětný ventil nejjednodušší konstrukce, pracující podle následujícího principu:

 1. Uvnitř válcovitého mosazného tělesa je umístěna kulička vyrobená z pryže, alespoň z hliníku.
 2. Vyskočit míč neumožňuje 2 oddíly s otvory na okrajích.
 3. Průtok chladicí kapaliny tlačí gumovou kouli na přepážku, která je opatřena žebry zevnitř. Ty vytvářejí mezeru, kde proud vody proudí volně.
 4. Průtok chladicí kapaliny v opačném směru přitlačuje kulový uzávěr k druhému jezdci. Vzhledem k tomu, že neexistují žádné žebra, tělo koule zcela pokrývá průchod.

Charakteristiky kulového zpětného ventilu jsou nízká cena, nízká hydraulická odolnost a práce bez jakýchkoliv pružin v libovolné poloze, ačkoli vertikální je výhodnější. Nevýhodou je ztráta těsnosti, když tlak stoupá na 6-7 barů, což se neděje v jednotlivých topných sítích.

Pro referenci. Kulové fekální ventily působící podobným principem jsou široce používány v systémech kanalizace. Účel - zabránit toku odpadních vod zpět do vodovodních armatur.

Pro bližší pohled na kulový ventil, podívejte se na následující video:

Možnosti schémat připojení

Před výběrem typu zpětného ventilu zjistěte, jaký je účel tohoto prvku ve vašem topném systému. Uskutečneme úkol a ukážeme možnosti použití zpětných ventilů:

 1. Ventily jsou umístěny na samostatných obvodech uzavřeného okruhu, vybavených cirkulačními čerpadly. Cílem je zabránit výskytu parazitních toků, které narušují činnost větví topení nebo jsou paralelně zapojeny do kotlů.
 2. Při instalaci na obtok paralelně s prvkem čerpadla se systém automaticky přepne do režimu přirozené cirkulace, když se náhle vypne napájení.
 3. Připojení k potrubí pro doplňování odpadá vyprazdňování topné sítě v různých situacích.

Důležité doporučení. Neposlouchejte "odborníky" a neumisťujte pružinový ventil před jednootáčkové cirkulační čerpadlo do konvenčního systému s jedním okruhem. Ujištění, že tímto způsobem ušetříte čerpací jednotku z vodního kladívka a jiných nesmyslů, neodpovídají skutečnosti.

Schéma potrubí 2 zdrojů tepla pomocí opakovaných uzávěrů

Jako příklad správné montáže zpětných ventilů uveďte schéma společného připojení kotle na tuhé palivo a elektrický kotel. V případě zastavení jedné z čerpadel bude druhá nevyhnutelně pohánět chladicí kapalinu v parazitním průtoku v malém kruhu. Bez uzavíracího ventilu nestačí.

Poznámka: Podobná situace se může objevit i při připojení radiátorové sítě a nepřímého topného kotle se samostatným čerpadlem bez rozdělovače, hydraulické jehly nebo vyrovnávací nádrže.

Druhý příklad je typický pro gravitační systémy s přirozenou cirkulací vody, převedené na práci s čerpadlem. Hlavní režim je nucen, ale když je světlo vypnuto, jednotka na obtoku se zastaví a zastaví stisknutí servopohonu zpětného ventilu vloženého do přímé linky. Poté bude konvekční tok vody podél hlavní linky pokračovat až do dodávky elektrické energie.

Výběr a instalace zpětného ventilu pro make-up není nutné, ale může vám ušetřit neočekávané problémy. Skutečný příklad z praxe: majitel domu se rozhodl zvýšit tlak v topném systému a otevřít doplňovací ventil v kotelně. Vzhledem k tomu, že společnost v té době opravovala síť a přerušila dodávku vody, chladicí kapalina přenesla studenou vodu a částečně šla do potrubí. Namísto dobíjení došlo k vyprázdnění, v důsledku toho klesl tlak a plynový kotel se zastavil.

Namontujte ventil správně

Aby nedošlo k chybám při výběru a instalaci zpětného ventilu na správném místě topení, poslouchejte jednoduchá doporučení:

 1. Aby nedošlo k parazitním tokům v sousedních větvích, vložte produktový okraj nebo typ disku. První je vhodnější, protože nevytváří zvýšený hydraulický odpor.
 2. V sestavě bypassu gravitačního systému použijte kulový kohout s téměř nulovou odolností.
 3. Chcete-li doplnit, koupit výrobek s deskovým ventilem určeným pro vysoký tlak.

Výrobky s gravitačním uzávěrem jsou vždy umístěny horizontálně s korkovým krytem

 • Klapkový ventil gravitačního typu je vždy namontován vodorovně. Navíc hlava provozní matice musí stát ve svislé poloze, jinak se ventil nezavře a začne chladit chladicí kapalinu v opačném směru.
 • Nekupujte výrobky v litinovém pouzdře. Jsou těžší a méně spolehlivé v provozu.
 • Opravte kontrolu instalace v šipce na těle produktu, což ukazuje směr proudění vody.
 • V systému s přirozenou cirkulací není možné zavést ventily s jaterní zácpou - gravitace se zastaví kvůli vysoké odolnosti.
 • Klapky a klapkové ventily vyžadují pravidelnou údržbu a čištění. Pokud pevné částice nebo usazeniny spadnou pod těsnění sedla, zpětný ventil ztratí těsnost. Nejlepší způsob čištění je odstranění prvku a vyfukování okolních ploch kompresorem.

  Závěr

  V bytech a soukromých domech malého prostoru, vyhřívaného pouze radiátory, nebudou potřebné zpětné ventily. Je to vložení položky na kanál potrubí. Pokud je schéma komplikované připojením kotle na teplou vodu, podlahovým vytápěním nebo druhým kotlem, nezapomeňte přemýšlet o způsobu oddělení obvodů. Pokud není instalace hydraulické jehly nebo vyrovnávací nádrže plánována, nainstalujte vhodné uzavírací ventily.

  Proč potřebujeme zpětný ventil k ohřevu?

  Abyste optimalizovali topný systém s optimální účinností, je důležité správně zvolit všechny součásti okruhu, počínaje volbou optimálního kotle a končícím získáním potřebných potrubních tvarovek. Navzdory rozdílům v nákladech, konstrukci a účelu má každý prvek v obvodu určité funkce a nesprávný výběr jakékoli součásti může vést k poruše celého topného systému.

  Proč potřebujeme zpětný ventil?

  Jedním z podstatných prvků každého systému je zpětný ventil pro vytápění, který se používá v okruhu pro regulaci směru proudění chladicí kapaliny. Kupující jsou k dispozici na trhu pro různé modely, které se liší způsoby použití a konstrukčními prvky. Přestože většina obyčejných lidí má obecnou představu o účelu ventilu ve vytápěcím systému, tento typ ventilu má důležité funkce a pomáhá předcházet vážným nehodám způsobeným změnami toku vody v důsledku tlakových rázů nebo vzduchotěsné baterie.

  Princip činnosti

  Funkční zpětný ventil pro vytápění, který lze zakoupit v železářském skladu, ačkoli se liší v závislosti na modelu, může mít ještě jednu věc společnou s jinými zařízeními. To je jaro. Uzavírá závěrku a je pohonem. Komprese pružiny nastává v době, kdy jsou podmínky v systému mimo přijatelné parametry. Je důležité zvolit ventil, který má pružnost a masivnost pružiny, která bude odpovídat specifickým podmínkám systému.

  Pružina umožňuje udržovat ventil uzavřený. Tento stav zařízení je považován za normální. Během průtoku chladicí kapaliny systémem vzniká tlak, který pomáhá tekutině otevřít zpětný ventil pro vytápění s přirozenou cirkulací a pokračovat dál podél potrubí. O schématech vytápění naleznete zde.

  Pokud nastane nepředvídaná situace - nehoda na potrubí, hydraulický šok apod., Průtok nebude schopen změnit směr pohybu, protože gravitační zpětný ventil pro ohřev reaguje na příliv v krytu a nedovolí zpětné proudění vody. Toto blokovací zařízení má základní konstrukci, ale pomáhá vyhnout se vážným problémům na okruhu.

  Typy ventilů

  Podle projektů může být dodávka a zpětný tok v topném systému vybaveny ventily různých typů. Jsou klasifikovány podle několika kritérií. Na začátek byste měli věnovat pozornost kovu, z něhož je ventil vyroben, protože ovlivňuje vlastnosti provozu ventilů. Nejpopulárnější v topném systému jsou ventily z oceli, mosazi a litiny.

  Diskový ventil

  Zařízení se liší konstrukčními prvky. Konkrétně může mít zpětný ventil pro vytápění, jehož instalační schéma je jednotlivě diskutováno, konstrukci disku. Takové zařízení je charakterizováno přítomností disku, který překrývá úsek v obrysu, když se podmínky v systému mění. Disk vstoupí do speciálního sedadla s pružným těsněním a zevnitř se připevní k tyči, která se volně pohybuje po objímce. Prevence parazitních proudů v systému může být prováděna pomocí průtokového nebo zdvihového ventilu.

  Kulový kohout

  K dispozici je také zpětný kulový kohout pro ohřev, který se příliš neliší od výše uvedeného kotoučového tvaru. Základním rozdílem v konstrukci je použití mechanického ovladače spíše jako míče než kotouče. Může být vyroben z hliníku nebo pryže, a když je pružina spuštěna v případě změny průtoku vody, míč vstoupí do sedla a uzavře průtokovou oblast, čímž zabraňuje cirkulaci chladicí kapaliny v opačném směru.

  Tyto ventily jsou určeny pro instalaci do standardních topných systémů. Avšak pokud jsou do okruhu zapojeny potrubí s velkým průměrem, disk a kulový zpětný ventil pro vytápění nebudou schopny zaručit účinnou ochranu.

  Dvojitý ventil

  Zvláště u trubek s velkým průměrem navrhli inženýři dvojitý klapkový ventil. Může být vybavena napájecím zdrojem a zpětným proudem v topném systému, zatímco princip fungování zařízení je zachován.

  Ventil se dvěma listy je za normálních okolních podmínek otevřen tlakem chladiva.

  V případě nehody je přístroj uzavřen klapkami, které zabraňují špatnému toku vody. Průtoková oblast takového ventilu je blokována speciální osou, ke které jsou připojeny listy. Je třeba poznamenat, že tento typ ventilů je považován za nejspolehlivější, takže je možné ho používat v systémech s vysokým tlakem.

  Klapkový ventil

  V topných systémech může být použit zpětný ventil pro vytápění, který se nazývá také gravitační ventil. Je vybaven pružinou s nízkou elasticitou, proto má nízký odpor. Některé modely nejsou vybaveny pružinou a v procesu používají jevy způsobené gravitací a tlakem toku. Konstrukce ventilu doplňuje pružinové křídlo s těsněním namontovaným v horní části úseku na ose. Tento ventil může pracovat pouze s horizontální instalací.

  Montáž zpětného ventilu do topného systému

  Při rozhodování o tom, zda je v topném systému potřebný zpětný ventil, musí vlastník pochopit, že toto zařízení není instalováno na osobní rozmar, ale v souladu s požadavky projektu. Pokud obvod okruhu předpokládá, že zpětný ventil bude instalován do topného systému, musí být správně namontován. Takový typ výztuže, jako zpětný ventil pro vytápění, jehož cena není drahá, se obvykle instaluje během procesu potrubí kotle.

  Je také důležité pamatovat na to, že poloha ventilu v systému musí odpovídat doporučení výrobce, která se nachází v datovém listu výrobku. Montáž ventilů se vyvíjí v procesu návrhu topného systému.

  Instalací elektromagnetického ventilu pro vytápění bude majitel schopen vyřešit několik problémů najednou. Zaprvé ochrání obvod před nehodami a sám - z nepředvídaných výdajů spojených s opravou systému. Za druhé, správně vybraný a připojený ventil umožní systému pracovat na špičce jeho výkonu. Za třetí, ventil umožňuje, aby různé ohřívače v systému komunikovaly více důsledně. Z tohoto důvodu může být zpětný ventil určený k vytápění zakoupen odpovědnými a racionálními vlastníky nemovitostí, kteří věnují pozornost detailům a vybírají nejlepší řešení pro své bydlení.

  Zpětný ventil pro vytápění: akce, typy, výhody a nevýhody + schéma instalace

  Standardní topný systém obsahuje mnoho prvků. Každý z nich vykonává vlastní úkol, díky čemuž struktura funguje hladce a plynule. Jedním z těchto prvků je zpětný ventil pro vytápění, který řídí tok chladicí kapaliny.

  Bezpečné ovládání systému bez tohoto zařízení je v některých případech prakticky nemožné. Jak si ji správně vybrat a nainstalovat? Budeme rozumět.

  Proč potřebujeme zpětný ventil?

  Během provozu se uvnitř topného systému objeví hydraulický tlak, který může být v různých částech nerovnoměrný. Důvody tohoto jevu jsou velmi odlišné.

  Nejčastěji se jedná o nerovnoměrné chlazení chladicí kapaliny, chyby v návrhu a montáži systému nebo jeho průlomu. Výsledek je vždy stejný: změna směru hlavního toku tekutiny se otáčí v opačném směru.

  To má velmi vážné důsledky až po výstup kotle a dokonce celý systém ze systému, což bude vyžadovat další významné náklady na opravu.

  Z tohoto důvodu odborníci důrazně doporučují použít zpětný ventil. Zařízení je schopné procházet tekutinou pouze jedním směrem. Když se objeví zpětný tok, blokovací mechanismus se aktivuje a otvor se stává nepropustným pro topné médium.

  Zařízení je tedy schopno řídit tok tekutiny a procházet ji pouze jedním směrem.

  Pro normální provoz systému je nutné, aby zařízení nevytvářelo přídavný tlak a volně nechal chladicí kapalinu směřovat k radiátorům. Proto je nesmírně důležité správně vybrat produkt.

  Typy zpětného ventilu

  Navzdory skutečnosti, že všechna zařízení tohoto typu plní jeden úkol, mají strukturální a proto i provozní rozdíly. Podívejme se podrobněji na každý z těchto druhů.

  Závěsy typu disk

  Charakteristickým znakem výrobku je přítomnost klapky. Jedná se o plastový nebo kovový prvek, jehož rozměry umožňují zcela zablokovat proud chladiva, pokud se začne pohybovat v opačném směru.

  Disk je připojen k ocelové pružině. Při přímém pohybu kapaliny je ve stlačeném stavu. Při změně směru se narovná a posune disk z místa, čímž blokuje potrubí.

  Konstrukce ventilu rovněž obsahuje těsnění, které umožňuje šroubovému mechanismu sedět co nejvíce na sedadle. Proto jsou v zařízeních, která jsou použitelná, vyloučena netěsnost.

  Diskové zařízení jsou široce používány v uspořádání systémů vytápění pro domácnost, protože mají významné výhody:

  1. Kompaktnost. Rozměry výrobků a jejich hmotnost jsou malé, což umožňuje jejich instalaci na libovolný systém.
  2. Pravidelná údržba není nutná.
  3. Náklady na zařízení jsou nízké.

  Z významných nedostatků, které stojí za zmínku, že jsou nevhodné pro opravu. Vyloučené ventily jsou proto okamžitě nahrazeny novými ventily.

  A ještě jedna minus - významná hydraulická odolnost, kterou přístroj vytváří. U některých systémů, například s geotermálním tepelným čerpadlem, to může být kritické. V průběhu doby je ventil pokryt vrstvou nerostných ložisek, což vede k poškození zařízení.

  Standardní uzávěry kotouče při zavírání způsobují určité zatížení nárazem. To neovlivňuje jejich výkon a technický stav, avšak v systému se objevuje hydraulický šok. Co je pro ni nežádoucí.

  Diskové zařízení s přídavným mechanismem umožňujícím hladké uzavření otvoru jsou zbaveny tohoto nedostatku. Jejich cena je vyšší než u standardních analogů.

  Zpětné ventily s kulovou hlavou

  Jako uzávěr v zařízeních tohoto typu se používá kovová kulička. Je vyroben z hliníku, oceli a jiných kovů. Prodloužení životnosti předmětu je pokryto vrstvou pryže.

  Tato uzávěrka funguje následovně: když se chladicí kapalina pohybuje zařízením správným směrem, zdvihne míč, který se přesune do horního oddílu ventilu.

  Jakmile se směr pohybu změní nebo průtok přestane, míč okamžitě sestupuje a uzavře trubici. Pohyb tekutiny v opačném směru je tedy nemožný.

  Výhody těchto ventilů zahrnují:

  • spolehlivost - konstrukce nezahrnuje systémy tření nebo pohybu, což výrazně snižuje možnost zlomení a umožňuje práci v libovolné poloze;
  • udržovatelnost - horní část tělesa ventilu je vybavena odnímatelnou čepičkou, která umožňuje snadný přístup do vnitřku konstrukce;
  • nízká hydraulická odolnost.

  Vzhledem k nedostatkům stojí za zmínku spíše velký pracovní průměr. Z tohoto důvodu je nemožné je použít v domácím potrubí malých úseků.

  Kulové kohouty jsou při montáži občasné kvůli strukturálním prvkům. Když jsou vodorovně namontovány, je třeba je nasadit víčkem nahoru, jinak by uzávěr nebyl schopen stoupat, aby voda mohla protékat.

  Na základě stejných úvah, s vertikální instalací, je nutné přísně zajistit, aby se tekutina pohybovala přísně směrem nahoru.

  Kulové ventily nebudou fungovat také normálně v nízkotlakých potrubích. Jelikož minimální hodnota, při níž je kulička, která zajišťuje průchod, je obvykle 25 barů.

  Verze okenní závěrky

  Ventil pro tento typ ventilu je tenký plech z oceli. Je připojena k závěsné konstrukci, která umožňuje její pohyb.

  Existují dva typy okvětních plátků. Jednokřídlé nebo otočné jsou vybaveny jednou deskou, která se může otáčet kolem osy.

  Když se chladicí kapalina pohybuje v daném směru, zvedá klapku, čímž otevře průchod. Při změně směru proudění se deska spustí. To lze provést s pružinou nebo bez ní.

  Klapkové ventily jsou navrženy trochu jinak. Mají dvě pojistné destičky, upevněné na rotační ose a umístěné ve středu otvoru. Pohyblivá tekutina otevírá tyto uzávěry a když se změní směr pohybu, pružiny zavírají desky.

  Výhody těchto ventilů jsou následující:

  • Některé modely gravitačních ventilů mohou pracovat bez pružin, což jim umožňuje používat v gravitačních systémech;
  • zařízení s poměrně nízkou cenou.

  Z nedostatků stojí za zmínku poměrně vysoká hydraulická odolnost. To platí zejména pro modely s dvojitými listy - osa rotace je umístěna přímo uprostřed vrtání, což je významná překážka pohybující se tekutiny.

  Z tohoto důvodu jsou klapky používané výhradně ve vysokotlakých systémech.

  Zdvihací zařízení

  Zvedací ventily jsou vybaveny cívkou, která se může volně pohybovat ve vztahu k vertikálně umístěné ose. Na otvoru je sedlo sedadla, kde je umístěna cívka.

  Když se dodává tekutina, síla jejího tlaku zvyšuje uzávěr a pohybuje se podél osy a otevírá otvor pro pohyb chladicí kapaliny. Jakmile tlak průtoku oslabuje nebo změní směr, cívka spadne do sedadla.

  Výhody těchto zařízení jsou:

  1. Spolehlivost Zařízení má poměrně jednoduchý design, což mu umožňuje pracovat s minimálním rizikem zlomení.
  2. Nízká citlivost na kvalitu chladicí kapaliny.
  3. Možnost opravy. Za tímto účelem je v horní části pouzdra přístroje umístěn odnímatelný kryt.

  Mezi nedostatky je třeba si uvědomit omezení instalace. Díky konstrukčním prvkům mohou být namontovány pouze v přímé svislé poloze.

  Pravidla výběru pro uzamykací zařízení

  Volba zpětného ventilu určeného pro topný systém je odpovědným opatřením. Pokud jsou znalosti v této oblasti minimální, je nejlepší vyhledat pomoc odborníků. Tím je zajištěno, že nový topný systém je funkční a bezpečný.

  Musíte vědět, že bez ohledu na jejich typ se všechny zpětné ventily liší způsobem připojení k potrubí.

  Spojovací zařízení je vybavena spojovacím závitem, což značně usnadňuje jejich připojení k dálnici. Nejčastěji je takový uzel vybaven diskovými ventily určenými pro instalaci do autonomních systémů vytápění bytu nebo soukromého domu. Jejich charakteristickým znakem je malý průměr. Nejčastěji to není víc než DU-50.

  Přírubové výrobky jsou konstrukce sestavená na základě části, která má otvory pro upevnění. S pomocí druhého se připojuje k hlavnímu potrubí. Přírubové spojení je mnohem odolnější než závit.

  Z tohoto důvodu jsou přírubové ventily široce používány pro uspořádání linek s velkým průměrem. Nejpopulárnějšími zařízeními jsou míče.

  Plátová zařízení jsou určena pro instalaci mezi dvě přírubové trubky. Jsou lehké a kompaktní. Velmi často se v interflange verzi vyrábějí oba typy ventilů.

  Komerčně dostupné zpětné ventily, které jsou instalovány svařováním. Tuto možnost lze použít například při přípravě topení z polypropylenových trubek.

  Dalším důležitým kritériem výběru je materiál, ze kterého je zařízení vyrobeno. Může to být nerezová ocel. Tato možnost je považována za optimální pro dálnice s průměrem menším než 0,04 m.

  Kov není prakticky vystaven korozním procesům, schopným odolat zatížení až 10 atm. To umožňuje ventilu pracovat v systému bez problémů a po velmi dlouhou dobu, ale jeho náklady jsou poměrně vysoké.

  Nižší cena mosazných ventilů. Jsou náchylné k korozi, ale tento proces je velmi pomalý, což výrazně prodlužuje životnost.

  Nicméně jejich mechanická pevnost je mnohem nižší než u nerezavějící oceli. Nicméně, zatížení vznikající v domácí síti, mohou vydržet docela snadno.

  Nejsilnější ventily jsou vyrobeny z litiny - úspěšně se vyrovnávají s kritickými hodnotami tlaku, mají významné rozměry a působivou hmotnost.

  Vzhledem k výrobním zvláštnostem mohou být z litiny pouze části těla o průměru větším než 40 mm. Z tohoto důvodu jsou zřídka využívány pro uspořádání autonomních systémů vytápění.

  Při výběru zpětného ventilu by se mělo pamatovat ještě jedno pravidlo - jeho průměr by měl přesně odpovídat parametrům vývrtu.

  Je velmi důležité, aby provozní tlak systému nepřekročil maximální přípustné hodnoty pro provoz nastavený výrobcem vybraného modelu.

  Varianty pracovních diagramů připojení

  Topné systémy se vyznačují velkou rozmanitostí a přítomnost zpětného ventilu není vůbec nic. Zvažte několik případů, kdy je jeho instalace nezbytná.

  Nejprve je nutno instalovat zpětný ventil na každém jednotlivém obvodu v uzavřeném okruhu za předpokladu, že jsou vybaveny cirkulačními čerpadly.

  Někteří řemeslníci důrazně doporučují namontovat zpětný ventil pružinového typu před jednotlivá přívodní trubka v systému cirkulačního čerpadla s jedním okruhem. Motivují radu, aby bylo možné pumpovací zařízení chránit před vodním kladivkem.

  To v žádném případě není pravda. Za prvé, instalace zpětného ventilu v systému s jedním okruhem je těžko odůvodněna. Za druhé, je vždy instalován po oběhovém čerpadle, jinak by používání zařízení ztratilo veškerý význam.

  Pro víceosové systémy je životně důležité přítomnost blokovacího zařízení s reverzním účinkem. Například při použití dvou kotlů pro vytápění, elektrické a tuhé palivo nebo jiné.

  Když je jedno z cirkulačních čerpadel vypnuto, tlak v potrubí se nevyhnutelně změní a objeví se takzvaný parazitní proud, který se bude pohybovat v malém kruhu, který bude mít problémy. Zde je nemožné bez ventilů.

  Podobná situace nastává při použití nepřímého topného kotle. Zvláště pokud zařízení má samostatné čerpadlo, pokud není vyrovnávací nádrž, hydraulická jehla nebo distribuční hřeben. I zde je vysoká pravděpodobnost parazitického průtoku, u jehož odříznutí je nutný zpětný ventil.

  Ujistěte se, že používáte ventily av systémech s obtokem. Takové schémata se obvykle používají při úpravě schématu z gravitačního oběhu kapaliny na nucenou.

  V tomto případě je ventil umístěn na obtok rovnoběžně s cirkulačním čerpacím zařízením. Předpokládá se, že hlavní způsob provozu bude nucen. Při vypnutí čerpadla z důvodu nedostatku elektrické energie nebo poruchy se systém automaticky přepne na přirozenou cirkulaci.

  To nastane následovně: čerpadlo zastaví dodávku chladicí kapaliny, akční jednotka zpětného ventilu přestane vykazovat tlak a zavírá.

  Poté se obnoví konvekční pohyb tekutiny podél hlavní linie. Tento proces bude trvat, dokud čerpadlo neběží. Navíc odborníci navrhují, aby byl na přívodním potrubí umístěn zpětný ventil. To je volitelné, ale velmi žádoucí, protože zabraňuje vyprazdňování topného systému z různých důvodů.

  Například majitel otevřel kohoutek na doplňovací potrubí, aby zvýšil tlak v systému. Pokud se v nepříjemné náhodě v tom okamžiku zablokuje přívod vody, chladicí kapalina jednoduše vytlačuje zbytky studené vody a jde do potrubí. V důsledku toho bude topný systém ponechán bez kapaliny, tlak v něm prudce klesne a kotel se zastaví.

  Ve schématech popsaných výše je důležité používat správně vybrané ventily. Pro oddělení parazitních proudů mezi sousedními obvody je vhodné instalovat diskové nebo klapkové zařízení. V tomto případě bude hydraulický odpor v posledním případě nižší, což musí být při výběru zohledněno.

  Při sestavování sestavy bypassu je vhodné zvolit kulový kohout. To je způsobeno tím, že poskytuje téměř nulový odpor.

  Na potrubí pro doplňování může být instalován ventil typu disku. To by mělo být model určený pro poměrně vysoký pracovní tlak.

  Zpětný ventil nesmí být instalován ve všech vytápěcích systémech. Je nutno používat při uspořádání bypass všech typů pro kotle a radiátory, stejně jako u větví potrubí.

  Nuance příslušné instalace

  Při instalaci ventilů je třeba dodržovat několik pravidel:

  1. Ventil je instalován přísně ve směru proudění chladicí kapaliny. Aby se zabránilo chybě, značka ve tvaru šipky označující pracovní směr je nutně přítomna na těle produktu.
  2. Paronitové těsnění lze použít k utěsnění spojů za předpokladu, že snižují průměr otvoru. V opačném případě bude ventil vyvíjet více hydraulického tlaku než je plánováno.
  3. Zařízení musí být instalováno tak, aby ostatní prvky topného systému nevytvářely na jeho tělo žádný další tlak.
  4. Před zpětným ventilem je velmi žádoucí umístit mřížku pro hrubé čištění. To umožní zabránit vniknutí pevných částic do uzamykacího mechanismu, což může vést k narušení těsnosti zařízení v uzavřeném stavu.

  Další důležitý bod: před instalací je třeba znovu zkontrolovat, zda je ventil vybrán správně.

  Například u obvodů s nuceným oběhem je vhodný jakýkoliv typ zařízení a pro gravitační systémy pouze rotační lalok s pružinou. Protože gravitační gravitační síla nebude schopna zvládnout odpor pružiny.

  Užitečné video k tématu

  Kde používat zpětné ventily:

  Jak vybrat ventily pro gravitační topné systémy:

  Jak vybavit topnou vodu zpětným ventilem:

  Zpětný ventil je nezbytným prvkem složitých topných systémů. U obvodů s jedním okruhem obvykle není potřeba, s výjimkou uspořádání přívodního potrubí. Pokud je však systém komplikovaný přidáním druhého kotle, kotlem nebo podlahovým vytápěním, je zařízení nepostradatelné. Je velmi důležité správně vybrat a nainstalovat zpětný ventil. Tím je zajištěn bezporuchový dlouhodobý provoz celého topného systému.

  Zpětný ventil pro vytápění s přirozenou cirkulací

  Řekněme podrobněji o detailech a prvcích, které tvoří topnou síť soukromého domu. Koneckonců, bez ohledu na to, jaký způsob připojení a dodávky chladicí kapaliny bude vybrán - existují části, jejichž přítomnost je vždy nutná.

  Ať už jde o zpětný ventil okvětní lístky nebo o stejné zařízení odlišného systému, všechny hrají důležitou roli a spolehlivě chrání kotel a potrubí před nouzovými situacemi způsobenými nouzovým tlakovým nárazem, protože voda z potrubí začala proudit z nějakého důvodu. proti přírodnímu proudu.

  Nejčastěji se používá zpětný ventil pro vytápění s přirozenou cirkulací, ale je také nezbytný v sítích používajících čerpadla, neboť pomáhá zabránit vzniku zpětného proudu a ztrátě chladicí kapaliny, tj. Provádí ochranné a preventivní funkce.

  Co jsou a jaký je rozdíl mezi různými systémy - podívejme se podrobněji.

  Potřeba používat

  Odpověď na tuto otázku je absolutně jednoznačná. Takové zařízení je prostě nezbytné, chcete-li si být jisti bezpečností a trvanlivostí vytápění. Koneckonců, reverzní tok vody je situace, z níž nikdo není imunní. V různých částech domácí sítě je chladicí kapalina v jiném stavu agregace. Někde se již chladí, někde jinde není v důsledku místních tlakových ztrát, protože chladicí kapalina se neustále rozšiřuje a kontrahuje. To může ovlivnit jeho pohyb přes potrubí, i když je v systému čerpadlo, je nutné instalovat zpětný ventil do topného systému.

  Podívejme se - kam to říct. Pokud mluvíme o gravitační síti, měla by být instalována před kotlem. Také je nutno jej umístit po obtoku před kotlem v sítích s čerpadlem, v případě, že je připojeno několik obvodů - zařízení musí odříznout každou z nich, aby nedošlo k deformaci tlaku a proudu tepelného nosiče.

  Jejich hlavním účelem je nastavit chladicí kapalinu do správného směru pohybu. Není třeba dát příliš mnoho produktů - každý z nich zpomaluje tok tekutin. U samovolně se rozvíjejících sítí se používají pouze varianty okvětních lístků kvůli jejich minimálnímu odporu.

  Odrůdy zařízení a jejich oblasti použití

  Výběr zařízení je dán podmínkami, ve kterých bude použit, závisí na druhu topných sítí a na jejich vnitřním tlaku. Nesprávně zvolený - mechanismus se může stát příčinou mimořádných situací. Například detail vložky, která je navržena pro vložení do studeného vodoměru, může zcela blokovat její proud, nedostatečnou hlavu nebo významně omezit jeho proud. Na druhou stranu, instalovaný na přívodu vody, zabrání úniku chladicí kapaliny, přičemž udržuje tlak, tlak a množství vody v systému.

  Gravitační zpětný ventil pro vytápění

  To je také nazýváno flapper ventil, to je používáno pouze v self-tekoucí systémy, být instalován, zpravidla, na vstupu do kotle. Skládá se z kovového "okvětního plátku", který je pomocí pružiny pevně přitlačován k ráfku.

  Pružina v takovém zařízení je poměrně slabá a nevylučuje přirozenou cirkulaci chladicí kapaliny jako další představenou variantu.

  Kulový kohout pro vytápění

  Používá se méně často, protože existuje nebezpečí, že míč, který se pohybuje uvnitř mechanismu, otevírá a zavírá tok vody, může uvíznout v jedné poloze a zařízení nebude správně pracovat.

  Tato funkce sloužila skutečnosti, že dnes kulový zpětný ventil prakticky nenachází žádnou aplikaci v topných sítích soukromých domů.

  Palačinka

  Tento produkt se používá v sítích, které pracují s čerpadlem, a mají několik aktivních topných okruhů. To je způsobeno skutečností, že pružina umístěná uvnitř zařízení má větší tuhost, tudíž odpor.

  Uvnitř je kovový nebo plastový disk (kov se vždy používá k ohřevu), kombinovaný s pouzdrem, na kterém je pružina fixována. Když tedy v potrubí nastane správný tlak, deska stoupá a neinterferuje s průtokem chladicí kapaliny. Avšak jakmile klesne tlak, clona se uzavře, čímž se zabrání výtoku vody v opačném směru.

  Spojení

  Všechny výše uvedené produkty byly zcela autonomní a nepodléhaly vnějším vlivům, pracují pouze v jednom směru. V případech, kdy je například třeba vypustit chladicí kapalinu z potrubí, je zapotřebí přístroj, který umožňuje otevření proudu chladicí kapaliny v opačném směru - takové zařízení je ventil spojky nebo ventilu.

  Volba mezi spojkou a ventilem je nejčastěji způsobena vnitřním provozním tlakem sítě, je-li vysoká, ventil se používá, je-li ventil průměrný, bude spojení dostatečné.

  Jak funguje zpětný ventil

  Schéma připojení zařízení popsané výše umožňuje blokovat výskyt zpětného proudění chladicí kapaliny přes potrubí, což může být způsobeno řadou faktorů:

  • Porucha čerpadla;
  • Nerovnoměrné zahřátí chladicí kapaliny;
  • Airlock;
  • Přehřátí systému;
  • Nehoda na potrubí.

  Bez ohledu na skutečnou příčinu této situace - se sebemenším pohybem tekutiny ve směru opačném k straně specifikované inženýrským projektem - zařízení okamžitě blokuje pohyb potrubím, což zabraňuje šíření nehody do celé sítě.

  Závěr

  Jak je patrné z výše uvedeného, ​​toto zařízení je prostě nezbytné pro sítě soukromého domu, umožňuje mu vyhnout se výskytu abnormálních situací a včas zabránit možnému prasknutí potrubí.

  Spolu s ním se dále doporučuje instalovat:

  • Crane Mayevsky. Instalace musí být provedena na každém radiátoru, je určena pro odvzdušnění vzduchových zátek;
  • Tlakoměr. Instalován po kotli a umožňuje monitorovat tlak v systému;
  • Nouzový ventil. Přichází do činnosti, jestliže se z mnoha důvodů stane kritický tlak v potrubí;
  • Ventil pro plevelový vzduch. Je také instalován na vertikální vývod po kotli, slouží k tomu, aby běžný vzduchový otvor vstupoval do potrubí nebo byl vytvořen.

  Všechna výše popsaná zařízení pracující v komplexu poskytnou dostatečnou úroveň ochrany potrubí, kotle, čerpadla a dalších prvků systému. Proto, vaše bezpečnost. Nemusíte na ně ukládat, jsou zakoupeny jednou a po celý životní cyklus topných sítí.

  Před čerpadlem se také doporučuje instalovat filtr, který odděluje malé úlomky, které se z nějakého důvodu dostanou do topných sítí. Kompetentně navržená a vybudovaná síť bude věrně sloužit po mnoho let, zatímco nedbalostní postoj ve fázi návrhu a instalace může mít hrozné následky.

  Proč potřebujeme zpětný ventil k ohřevu?

  Abyste optimalizovali topný systém s optimální účinností, je důležité správně zvolit všechny součásti okruhu, počínaje volbou optimálního kotle a končícím získáním potřebných potrubních tvarovek. Navzdory rozdílům v nákladech, konstrukci a účelu má každý prvek v obvodu určité funkce a nesprávný výběr jakékoli součásti může vést k poruše celého topného systému.

  Proč potřebujeme zpětný ventil?

  Jedním z podstatných prvků každého systému je zpětný ventil pro vytápění, který se používá v okruhu pro regulaci směru proudění chladicí kapaliny. Kupující jsou k dispozici na trhu pro různé modely, které se liší způsoby použití a konstrukčními prvky. Přestože většina obyčejných lidí má obecnou představu o účelu ventilu ve vytápěcím systému, tento typ ventilu má důležité funkce a pomáhá předcházet vážným nehodám způsobeným změnami toku vody v důsledku tlakových rázů nebo vzduchotěsné baterie.

  Princip činnosti

  Funkční zpětný ventil pro vytápění, který lze zakoupit v železářském skladu, ačkoli se liší v závislosti na modelu, může mít ještě jednu věc společnou s jinými zařízeními. To je jaro. Uzavírá závěrku a je pohonem. Komprese pružiny nastává v době, kdy jsou podmínky v systému mimo přijatelné parametry. Je důležité zvolit ventil, který má pružnost a masivnost pružiny, která bude odpovídat specifickým podmínkám systému.

  Pružina umožňuje udržovat ventil uzavřený. Tento stav zařízení je považován za normální. Během průtoku chladicí kapaliny systémem vzniká tlak, který pomáhá tekutině otevřít zpětný ventil pro vytápění s přirozenou cirkulací a pokračovat dál podél potrubí. O schématech vytápění naleznete zde.

  Pokud nastane nepředvídaná situace - nehoda na potrubí, hydraulický šok apod., Průtok nebude schopen změnit směr pohybu, protože gravitační zpětný ventil pro ohřev reaguje na příliv v krytu a nedovolí zpětné proudění vody. Toto blokovací zařízení má základní konstrukci, ale pomáhá vyhnout se vážným problémům na okruhu.

  Typy ventilů

  Podle projektů může být dodávka a zpětný tok v topném systému vybaveny ventily různých typů. Jsou klasifikovány podle několika kritérií. Na začátek byste měli věnovat pozornost kovu, z něhož je ventil vyroben, protože ovlivňuje vlastnosti provozu ventilů. Nejpopulárnější v topném systému jsou ventily z oceli, mosazi a litiny.

  Diskový ventil

  Zařízení se liší konstrukčními prvky. Konkrétně může mít zpětný ventil pro vytápění, jehož instalační schéma je jednotlivě diskutováno, konstrukci disku. Takové zařízení je charakterizováno přítomností disku, který překrývá úsek v obrysu, když se podmínky v systému mění. Disk vstoupí do speciálního sedadla s pružným těsněním a zevnitř se připevní k tyči, která se volně pohybuje po objímce. Prevence parazitních proudů v systému může být prováděna pomocí průtokového nebo zdvihového ventilu.

  Kulový kohout

  K dispozici je také zpětný kulový kohout pro ohřev, který se příliš neliší od výše uvedeného kotoučového tvaru. Základním rozdílem v konstrukci je použití mechanického ovladače spíše jako míče než kotouče. Může být vyroben z hliníku nebo pryže, a když je pružina spuštěna v případě změny průtoku vody, míč vstoupí do sedla a uzavře průtokovou oblast, čímž zabraňuje cirkulaci chladicí kapaliny v opačném směru.

  Tyto ventily jsou určeny pro instalaci do standardních topných systémů. Avšak pokud jsou do okruhu zapojeny potrubí s velkým průměrem, disk a kulový zpětný ventil pro vytápění nebudou schopny zaručit účinnou ochranu.

  Dvojitý ventil

  Zvláště u trubek s velkým průměrem navrhli inženýři dvojitý klapkový ventil. Může být vybavena napájecím zdrojem a zpětným proudem v topném systému, zatímco princip fungování zařízení je zachován.

  Ventil se dvěma listy je za normálních okolních podmínek otevřen tlakem chladiva.

  V případě nehody je přístroj uzavřen klapkami, které zabraňují špatnému toku vody. Průtoková oblast takového ventilu je blokována speciální osou, ke které jsou připojeny listy. Je třeba poznamenat, že tento typ ventilů je považován za nejspolehlivější, takže je možné ho používat v systémech s vysokým tlakem.

  Klapkový ventil

  V topných systémech může být použit zpětný ventil pro vytápění, který se nazývá také gravitační ventil. Je vybaven pružinou s nízkou elasticitou, proto má nízký odpor. Některé modely nejsou vybaveny pružinou a v procesu používají jevy způsobené gravitací a tlakem toku. Konstrukce ventilu doplňuje pružinové křídlo s těsněním namontovaným v horní části úseku na ose. Tento ventil může pracovat pouze s horizontální instalací.

  Montáž zpětného ventilu do topného systému

  Při rozhodování o tom, zda je v topném systému potřebný zpětný ventil, musí vlastník pochopit, že toto zařízení není instalováno na osobní rozmar, ale v souladu s požadavky projektu. Pokud obvod okruhu předpokládá, že zpětný ventil bude instalován do topného systému, musí být správně namontován. Takový typ výztuže, jako zpětný ventil pro vytápění, jehož cena není drahá, se obvykle instaluje během procesu potrubí kotle.

  Je také důležité pamatovat na to, že poloha ventilu v systému musí odpovídat doporučení výrobce, která se nachází v datovém listu výrobku. Montáž ventilů se vyvíjí v procesu návrhu topného systému.

  Instalací elektromagnetického ventilu pro vytápění bude majitel schopen vyřešit několik problémů najednou. Zaprvé ochrání obvod před nehodami a sám - z nepředvídaných výdajů spojených s opravou systému. Za druhé, správně vybraný a připojený ventil umožní systému pracovat na špičce jeho výkonu. Za třetí, ventil umožňuje, aby různé ohřívače v systému komunikovaly více důsledně. Z tohoto důvodu může být zpětný ventil určený k vytápění zakoupen odpovědnými a racionálními vlastníky nemovitostí, kteří věnují pozornost detailům a vybírají nejlepší řešení pro své bydlení.

  Top