Kategorie

Týdenní Aktuality

1 Krby
Schémata připojení spotřebitelů k tepelným sítím. ITP schematický diagram
2 Čerpadla
Ohřev vody v soukromém domě to udělejte sami
3 Radiátory
Minimální a maximální ukazatel normální teploty radiátorů v bytě
4 Krby
Instalace nepřímého topného kotle - schémata zapojení pro různé typy kotlů.
Hlavní / Čerpadla

Co je bypass a proč jej instalovat do topného systému


Bypass je propojka, která je instalována na vedení tepla rovnoběžně s hlavní linkou. Tento jednoduchý kus v podobě kusu trubky pomáhá řešit různé problémy, a proto je považován za důležitý prvek každé schématu. Co je potřeba pro obtok v topném systému bytu a soukromý dům je podrobně popsán v našem materiálu.

Možnosti instalace bytu

Když jsme definovali to, co je bypass jumper, zvažte otázku, proč je potřeba a kde je nainstalován. V závislosti na vyřešeném problému funguje prvek jako obtoková linka nebo přímá část, která spojuje napájecí potrubí s vratným potrubím.

Nápověda Anglické slovo bypass doslovně znamená "bypass", "bypass".

Existuje několik možností instalace bypassů v topných systémech:

 1. Na uzavřených a otevřených jednopalubních radiátorech.
 2. Paralelně k oběhovému čerpadlu pracujícímu v samozahřívající (jinak gravitační) tepelné síti.
 3. Propojka mezi průtokem a vstupem tvoří malou cirkulační smyčku pro ohřev kotle na tuhá paliva.
 4. V různých míchacích uzlech.

V bytových domech, kde jsou připojeny vyhřívané věšáky na ručníky k běžnému teplovodnímu potrubí, je také použita obtoková linka, která působí analogicky s radiátorem (položka 1 seznamu). K tomu, co je tam zapotřebí, řekneme dále.

Ohřáté kolejnice na ručníky mají velký průměr a kapacitu, propojka je potřebná pouze pro pohodlné vyjmutí cívky

První dvě možnosti jsou známé majitelům soukromých domů a bytů. Naneštěstí někteří majitelé, kteří se považují za hlavní odborníky, "zlepší" obchody nebo místo propojky, kde narušují normální provoz topného systému. Budou také vzaty v úvahu náhodné a úmyslné chyby.

Jednoduché propojky chladiče

Ve většině vícepodlažních budov sovětské stavby je vytápění organizováno pomocí jednočinných vertikálních stoupaček procházejících všemi byty. Principem schématu je distribuovat chladicí kapalinu mezi baterie na podlažích 5-16 kvůli vysokému průtoku a vysokému tlaku.

Pro referenci. Staré litinové baterie a ocelový žebrový konvektor se vyznačovaly velkými průměry vnitřních kanálů, jejichž připojení ke stoupacímu otvoru bylo navrženo bez bypassu. Mluvíme o zařízeních nové generace s vysokým přenosem tepla a nižším výkonem.

Varianty jednorázových topných schémat pro vícepodlažní obytné budovy

Všimněte si, že radiátory jsou připojeny k jedné dálnici s oběma spojeními, mezi kterými je zabudován obtok. Pojistka je zvlášť posunuta od osy stoupacího potrubí, jinak voda nebude proudit do baterie, ale bude se pohybovat podél rovného směru dolů nebo nahoru v závislosti na směru proudění. V ideálním případě funguje schéma takto:

 1. Po dosažení vidlice prvního ohřívače se proud horké chladicí kapaliny rozdělí přibližně do poloviny - jedna část proudí do chladiče, druhá vyteká do bypassu.
 2. Po ochlazení na 1-2 ° C se první proud smíchá s bypassem a vrací se do hlavní linky. Teplota výsledné směsi se zvýší o 0,5-1 ° C pod původní hodnotu.
 3. Proces se opakuje stejným způsobem na následujících ohřívačích. Aby bylo zajištěno dostatečné množství tepla pro všechny spotřebitele, čerpadla dálkového vytápění pumpují velké množství chladicí kapaliny přes síť, což snižuje teplotní rozdíl mezi první a poslední baterií.
Ve soukromé dvoupatrové chatě je na horních bateriích umístěna přímá část.

Poznámka: Podobné systémy se nacházejí ve dvoupatrových soukromých domech. A ačkoliv vertikální stoupačka dodává jen pár radiátorů, je žádoucí instalovat obtok na horní ohřívač, protože výkon domácího cirkulačního čerpadla je mnohem nižší než výkon průmyslových "kolegy".

Pokud odstraníte přímou bypassovou linku, celý ohřívač protéká celým objemem vody a ochladí na 1-3 ° C. Kvůli velkému teplotnímu rozdílu bude každý následující byt přijímat výrazně méně tepla. V místnosti s posledním radiátorem bude studená, jako v psím domě.

To je důvodem, proč s vertikální jednorázovou schémou hraje důležitou roli jednoduchá trubka na baterii. Ve dvou trubkových rozvržení proudí horká a chlazená chladicí kapalina podél různých linií, takže bypass není nutný.

Zde distribuční potrubí samo o sobě hraje roli obtokové linky.

V venkovských domech je nízká produktivita oběhového čerpadla kompenzována zvýšením průměru a průtoku potrubí. To se provádí ve vodorovném jednom potrubí uvedeném na fotografii. Bypass je hlavní linka, kde asi 2/3 průtoku chladicí kapaliny a třetí část vstupuje do baterie.

Obvod cirkulačního čerpadla

Ve většině moderních systémů ohřevu vody se čerpací jednotka snižuje přímo do napájecího nebo zpětného potrubí, což je podrobně popsáno v jiné publikaci. Instalace bypassu v tomto případě není nutná:

 • když je vypnuto napájení a čerpadlo je zastaveno, chladicí kapalina nebude schopna nezávisle cirkulovat v důsledku malého průměru trubek
 • k odstranění čerpací jednotky za účelem opravy nebo výměny stačí vypnout 2 odbočky a odšroubovat dvě americké ženy za předpokladu, že sestava je správně sestavena;
 • Vzhledem k tomu, že voda není schopna se pohybovat po dálnicích bez nuceného podnětu, bypass jumper nepomůže udržet systém v činnosti po celou dobu údržby čerpadla.
Tento obvod může pracovat v nuceném a gravitačním režimu.

Jediný případ, kdy potřebujete vytvořit obtokovou větev pro oběhové čerpadlo, je gravitační topný systém. Za prvé, jednotka s připojovacími přípojkami DN 25-32 nemůže být zapuštěna do potrubí o průměru Ø50 mm, které se používá v gravitační tepelné síti soukromých domů. Takové zúžení průměru zastaví jakýkoli posun.

Zadruhé, dodávka tepla by měla fungovat na univerzálním schématu. Hlavní režim - v případě výpadku elektrického proudu vynechá čerpadlo - přechod na přirozený posun chladicí kapaliny v důsledku konvekce. K organizaci takových topných prací musí být čerpadlo instalováno na bypass.

Existují dva způsoby, jak nainstalovat tento uzel:

 1. Kulový ventil se rozbije do přímky a topné čerpadlo se přivádí k obtokovému potrubí společně se sítkem - jímkou ​​a ventily.
 2. Kombinovaná sestava bypassu s čerpací jednotkou a zpětným ventilem je umístěna v přerušení vedení.
Čerpací jednotka zařízení s uzavíracím ventilem na přímce

V prvním provedení se přechod na gravitační režim provádí ručně. Po zastavení napájení by měl jeden z členů domácnosti jít do kotelny a otevřít velkou vodovodní přípojku na rovném úseku. V opačném případě, bez cirkulace vody, kotel přestane ohřívat, budova se postaví a zamrzne.

Ve druhém případě po vypnutí napájení se otevře automatický zpětný ventil, který se nachází v uzavřené poloze během provozu čerpadla. Ale ne všechno je tak růžové, jak se zdá na první pohled:

 1. Zařízení některých modelů kulových kohoutků nezabezpečuje demontáž. Pokud se prvek znečistí, bude rezivnat a zaseknutý, musíte celou sestavu vyhodit (kromě jednotky čerpadla a filtru).
 2. Výrobky ve tvaru smyčky ve tvaru písmene U, znázorněné na fotografii, slouží jako přídavný sběrač vzduchu. Jsou vybaveny ručním odvzdušňovacím ventilem, který musí být používán pravidelně. Navíc blatník stojí vzpřímeně, je to špatné.

Konstrukce sestavy tvaru U s nedělitelným ventilem

Odtud výstup: neinstalujte připravené automatické bypassy s ventilem a čerpadlem. Radši to sami sestavte uzlem s uzavíracím ventilem. Dům se začne zřetelně ochladit po 30-40 minutách po vypnutí, což je dostatečné pro otevření hlavní dálnice.

Pryžová kulička se volně pohybuje uvnitř komory a uzavírá průchod pod tlakem vody

Možnost dva: Namontujte sestavu obtoku jednotlivých dílů pomocí mosazného zpětného ventilu s volnou gumovou kuličkou, která není pružinou stlačena. Jak vypadá takový prvek, podívejte se na fotografii a na video:

Míchací uzly

Tyto prvky topných systémů se skládají z trojcestného termostatického ventilu a bypassu, který spojuje zpětné potrubí s přívodem. Podstatou je tato: odbočná větve pomáhá shromažďovat ve ventilové komoře chladicí kapalinu ze dvou linek a na výstupu získat vodu s požadovanou teplotou.

Zásada demontáže pomocí propojky a třícestného jeřábu se používá v různých částech topné sítě:

 • malý cirkulační obrys dřevěného kotle;
 • vázací vyrovnávací nádrž nebo akumulátor tepla;
 • přičemž kolektor rozděluje nosič tepla na ohřívací obrysy teplovzdorné podlahy.

Pro referenci. Rozsah uzlů hnětení je poměrně široký. Nastavitelné snížení teploty vody pomocí míchání se používá v ohřívačů vzduchu (ohřívačů) a jiných klimatických zařízeních.

Schéma s okruhem kotle chrání generátor tepla před kondenzátem

Obtok s třícestným ventilem zobrazeným na schématu, který tvoří malou cirkulační smyčku, zabraňuje kondenzaci kotle na tuhá paliva v topné ploše. Procesní algoritmus vypadá takto:

 1. Když je palivové dřevo zapálené a čerpadlo je zapnuté, ventil zůstane uzavřený na straně topného systému. Při výstupu z košile generátoru tepla se voda přemění na obtokovou linku a vrací se do kotle.
 2. Při ohřátí se teplota cirkulující chladicí kapaliny zvyšuje. Po dosažení prahové hodnoty 50-60 ° C (v závislosti na nastavení) funguje termoelektrický ventil a postupně se otvírá tok z radiátorů.
 3. Čím více vody je ohříváno v okruhu kotle, tím širší průchod se otevře ze studené chladicí kapaliny. V komoře ventilu dochází ke směšování, ale výstupní teplota výstupu neklesne pod nastavenou prahovou hodnotu, dokud není palivo spáleno.

Ve vazbě kotlů TT s litinovým výměníkem tepla má obtoková směšovací jednotka bezpečnostní prvek. Situace: ohřev funguje v plném rozsahu, palivové dřevo je oheň a náhle světla zhasnou. Pokud není žádná záchranná síť ve formě UPS nebo elektrického generátoru a po 30 minutách se obnoví napájení, má voda v bateriích čas ochladit.

Výstupní potrubí s pojistným ventilem není vždy nalezeno na továrních rozvodech, ale prodlužuje životnost čerpadla

Všimněte si, že během půl hodiny nebude kotel ochlazovat - požární komora je plná tepla a palivového dříví. Je zapotřebí zapnout čerpadlo, když je do pláště kotle vstřikována studená chladicí kapalina a litinová část praskne z teplotního šoku. Proto, bez bypass v tomto případě nestačí.

Podobný princip míchání skrz propojku a ventil se podílí na distribuci hřebenové podlahy. Když teplota v topných okruzích dosáhla normy (35-45 ° C), trojcestný ventil uzavře přívodní stranu z kotle a čerpadlo pohání chladicí kapalinu obtokem podél vnitřního kroužku.

Poznámka: V případě, že se automaticky nastavitelné okruhy vzájemně uzavřou, je hřeben vybaven vypouštěcím obtokem. Díky němu čerpadlo "otáčí" vodu přes dva sběrače a nemíchá se uvnitř, což snižuje životnost jednotky.

Použití propojky na vázání vyrovnávací nádrže je totožné s předchozími verzemi a je znázorněno na obrázku.

Při vázání vyrovnávací nádrže pomocí kotle na tuhá paliva se používají 2 obchody.

Chyby při instalaci

Někteří domácí a konkrétněji řemeslníci v bytech, když nahrazují staré litinové radiátory novými hliníkovými, záměrně dělají dvě hloupé chyby:

 • kulový ventil namontovaný na rovném obtokovém potrubí, aby řídil celou chladicí kapalinu na vlastní baterii;
 • když jste naslouchali radu "inteligentních" lidí, sestavte směšovací jednotku s třícestným ventilem, abyste mohli regulovat přenos tepla ohřívače.

Okamžitě si udělejte výhradu, že taková instalace v soukromém domě není omyl: tam žijete sám a vy spravujete vytápění. Ve "výškové budově" takové akce poškozují sousedy, protože vyvážíte systém a odvádíte více tepla. Proto sousední byty dostat méně. Jak se stane, podívejte se na video:

Namísto dalšího výpisu chyb doporučujeme seznámit se s doporučeními, jak nainstalovat obtok:

 1. Přepínač na baterii bytového domu je potrubí bez ventilů a ventilů. Maximální přípustná hodnota je snížit průměr o 1 velikost (vzpěra DN 20 - konektor DN 15);
 2. Chcete regulovat radiátory přenosu tepla - zadejte prosím ruční nebo automatické termostaty. Pro centralizované sítě existují speciální modely full-pass.

Ve vícepodlažních budovách se společnými stoupačkami je nepřijatelné instalovat ventily na obtokovém potrubí

 • Pokud je v venkovském domě uspořádáno vytápění s trvalým gravitačním zatížením, čerpadlo by mělo být namontováno pouze na bypass. Variace není k dispozici - propojka není potřebná.
 • Při samo-montáži směšovacích jednotek se ujistěte, že oběhové čerpadlo je na otevřené straně ventilu. Jiné možnosti nefungují.
 • Trojcestný ventil vybaven tepelnou hlavou funguje z dálkového čidla teploty. Položte poslední na potrubí za ventilem, kde směřuje směsná chladicí kapalina. Potom bude prvek schopen navigovat podle své teploty.
 • Položka číslo 3 vyžaduje objasnění. U třícestných jeřábů je vždy jedna tryska otevřená - ta, ze které pochází výsledná směs. Na téže straně je čerpadlo. Pokud je jednotka umístěna na libovolné vstupní trysce, další události budou následovat jeden ze dvou scénářů: cirkulační zastavení nebo chladicí kapalina se uzavře v malém kruhu a nikdy nedosáhne spotřebitele.

  Závěrem je shrnutí TUV

  Vzhledem k tomu, že jsme v průběhu popisu učinili všechny hlavní závěry, doplníme informační obraz instalací bypassu na vyhřívaný nosič na ručníky. Toto je jediný případ, kdy je část trubky umístěna pouze pro snadnou údržbu nebo výměnu ohřívače. Prvek prakticky neovlivňuje přenos tepla v důsledku rychlosti proudění a tlaku ve vodovodním systému. Princip provozu a zařízení je podobný propojce chladiče, jen zde distribuujeme horkou vodu.

  Jak je obtok instalován a používán v topném systému?

  Tento bezvýznamný detail na první pohled optimalizuje přenos tepla topné jednotky, takže bypass v topném systému je nejen žádoucí, je nutné. Přepínač (kus trubky) je namontován v tepelné dráze paralelně s radiátory. V závislosti na úkolech je tato součást použita buď jako přímá část, uzavírající přívod a zpětné potrubí, nebo jako obtoková linka.

  Co je to obtok v topném systému?

  Chcete-li pochopit, proč se používá bypass, co je v topení, měli byste zvážit možnosti jeho použití:

  • v gravitační síti je namontován paralelně s funkčním cirkulačním čerpadlem;
  • v míchacích uzlech různých typů;
  • v uzavřených a otevřených systémech založených na stejném potrubí je na radiátory instalován obtok;
  • používá se také jako přechod mezi přívodem a zpětným tokem, v tomto případě je vytvořena malá oběhová smyčka, která doprovází ohřev topné jednotky.
  Jak se obchází topný systém

  Pokud jde o směšovací jednotky, instalace bypassu v topném systému je nutná pro připojení přívodu a zpětného chodu, ale také používá trojcestný termostatický ventil. Pro vedení tekutiny z obou linek do komory ventilu je zapotřebí kus trubky, takže na výstupní vodě se vytvoří specifikované teplotní parametry.

  Propojka, doplněná třícestným ventilem, umožňuje použít princip míchání v následujících částech sítě:

  • malá oběhová smyčka v případě kotle na dřevo;
  • kolektor, rozdělovací nosič tepla na topných větvích tepelně izolované podlahy;
  • vazby na teploakumulátor.

  Obzvláště malý okruh se zavedením bypass chrání kotle na tuhá paliva před výkonem kondenzátu během jeho zahřívání.

  Obtoková sestava používaná při páskování jednotek na tuhá paliva se používá jako bezpečnostní prvek. Příklad: nastaví se maximální topení, pec je plná a v tomto okamžiku se napájecí zdroj zastaví. V podobné situaci, typické pro domácí provozní podmínky, je voda v radiátorech již chladná předtím, než je obnovena energie. Kotel v tomto okamžiku bude stále horký, protože pokračuje v zpracování paliva. Jakmile je čerpadlo zapnuté, studené prostředí spadne do pláště kotle, čímž dojde k roztržení litinového profilu - vznikne tak teplotní náraz. Za těchto podmínek je potrubní most nezbytný.

  Podobný mixovací algoritmus s použitím ventilu a překladu se používá při podlahovém vytápění při uspořádání distribučního hřebene. Po dosažení normální teploty v topných okruzích třícestný ventil blokuje průtok z kotle, nosič je poháněn čerpadlem přes vnitřní vedení tepla přes obtok.

  Bypass čerpadlo pro topení

  Nejběžnějším scénářem pro odčerpávání čerpadla do systému ohřevu vody je přímo do potrubí (buď do napájecí větve nebo na zadní straně). V tomto případě není obtok instalován, protože když je jednotka zastavena, malý průměr potrubí nebude schopen udržet nezávislou cirkulaci kapaliny.

  Když je čerpadlo zapnuté, hydraulický tlak vytvořený jednotkou tlačí kulový ventil a zavře přímku. Když je čerpadlo vypnuté, tlak v gravitačním systému otevírá ventil a voda prochází obtokem

  Pokud je nejprve použit systém gravitačního toku, je nutný obtok. Zde je hlavním režimem přívodu tepla nucené rozdělení nosiče pomocí oběhového čerpadla. Během období nedostatečného napájení bude konvekce přispívat k přirozenému toku životního prostředí. Toto řešení zahrnuje instalaci čerpacího zařízení na obtok.

  Uzel lze sestavit dvěma způsoby:

  1. Přímé vedení je vybaveno kulovým ventilem, ventily, sítkem a čerpadlem, které jsou namontovány v obtokové větvi.
  2. Rušení vedení je doplněno kompletní sestavou ve formě obtoku se zpětným ventilem a čerpadlem.

  V prvním případě musí být režim gravitace aktivován ručně. V době výpadku elektrické energie budou obyvatelé muset otevřít jeden z kohoutků v kotelně. V opačném případě ukončení oběhu způsobí chlazení média.

  Ve druhém scénáři výpadek proudu automaticky aktivuje zpětný ventil, který zůstane během provozu čerpacího zařízení uzavřen. Ale může existovat překážka 2 potenciální problémy:

  • jednotlivé úpravy kulových ventilů nelze demontovat. Pokud selhávají nebo se znečišťují, bude nutné demontovat a vyměnit celou sestavu za novou (kromě filtru a čerpadla);
  • Varianty ve tvaru U provádějí funkce přídavného sběrače vzduchu, je nutné pravidelně otáčet ruční vypouštěcí ventil.

  Proto se odborníci vyhýbají schématem založeným na hotových automatických bypassech, raději sestavují uzly včetně uzavíracího ventilu. V takovém případě bude dům znatelně chladnější jen půl hodiny po výpadku elektrické energie, během kterého můžete otevřít hlavní dálnici. Dalším řešením je instalace sestavy bypassu pomocí nezávislých komponentů a zpětného ventilu vyrobeného z mosazi (pryžová koule není v pružině upevněna).

  Instalace bypassu na chladiči při topení s jedním potrubím

  Výškové budovy obývané v sovětských dobách mají jednorázové vytápění založené na vertikálních stoupačích, které se nacházejí ve všech bytech. Rozdělení chladicí kapaliny je zajištěno díky vysokému tlaku a zvýšené průtokové rychlosti média.

  Připojení radiátorů s obtokem v jednorázovém topném systému

  V takovém scénáři jsou oba vodiče elementy připojení radiátoru k jediné dálnici a obchvat mezi nimi. Propojka má nepatrný posun vzhledem k ose stoupačky, takže voda vstupuje do baterie a neteče snadným způsobem. Řešení funguje takto:

  1. Průtok teplé vody na cestě k prvnímu ohřívacímu prvku je rozdělen na dvě části - první vstupuje do chladiče, druhý proudí do obtoku.
  2. Po ochlazení prvního proudu o několik stupňů se obě části smíchají, pak se polovina dostane do hlavní linky. Výsledkem je, že výsledná směs má teplotu o něco nižší, než byla původně.
  3. Tento proces se důsledně vyskytuje u všech zařízení pro vytápění. Všichni spotřebitelé sítě dostávají určité množství tepelné energie (v ideálním případě stejně), protože čerpadla pohánějí velké množství vody přes dálnice a vyrovnávají teplotní rozdíly mezi prvním a posledním spojením.

  Toto rozhodnutí bylo učiněno pro použití ve dvoupatrové bytové výstavbě. Navzdory skutečnosti, že vertikální stoupání slouží pouze dvojici radiátorů, je žádoucí vybavit horní část obtokem. Důvodem je disproporce výkonů čerpadel domácího a průmyslového oběhu.

  To je důvod, proč je obtok tak důležitý při uspořádání vertikálního přívodu jednoho potrubí. Uspořádání dvojitých trubek je založeno na nezávislých dálnicích pro chladné a horké prostředí, není zde zapotřebí propojka.

  Malá kapacita cirkulačního čerpadla instalovaného v venkově je kompenzována velkými kapacitami a průměrem potrubí.

  Chyby, které jsou časté při sestavování

  Často doma řemeslníci, kteří se rozhodli osobně instalovat nové hliníkové radiátory namísto litinových, umožňují 2 běžné škody:

  • vybavit přímou bypassovou sekci kulovým ventilem ve snaze vyslat veškerou ohřátou vodu do baterie;
  • sestavují směšovací strukturu a doplňují je třícestným ventilem, aby nezávisle upravovali přenos tepla.

  Druhý příklad s úsekem může být nazván přípustný, pokud mluvíme o individuálním vytápění, tady majitel domu může pouze řídit dopad topné jednotky. Ve standardních bytových domech se sousedé ocitnou v zranitelném postavení, pokud někdo nevyrovná systém a získává více tepla.

  Konečně, pokud obtok doplňuje konstrukci vytápěné tyče, je určen pouze pro snadnou výměnu a údržbu tohoto ohřívače. Dotčený prvek nemá vliv na přenos tepla, protože tlak a rychlost média ve vodovodním systému se zde mírně liší.

  Potřebujete bypass v topném systému: hlavní aplikace

  Každý, kdo má jakoukoli zkušenost s vytvářením topných systémů, je obeznámen s obtokovými potrubími.

  Všechno ostatní budou pravděpodobně mít zájem vědět: co je a proč je nutný obtok v topném systému? Odpovědi na tyto a další běžné otázky budou v této publikaci.

  Účel a rozsah

  Bypass je druh propojky nebo potrubí, který je navržen tak, aby vytvářel paralelní cestu chladicí kapaliny, aby obcházel určité prvky topného systému (CO), kterými mohou být: radiátory, čerpací zařízení, uzavírací ventily.

  Instalace bypassu do topného systému umožňuje:

  • Proveďte údržbu nebo vyměňte chladiče bez zastavení CO přesměrováním proudění chladicí kapaliny kolem baterie.
  • Vyvážení jediné trubky CO změnou tlaku chladicí kapaliny v bateriích.
  • Nastavení třícestného ventilu s tepelnou hlavou pro nastavení optimální teploty chladicí kapaliny.
  • Vytvoření nouzového gravitačního obvodu, který umožní, aby byl CO v provozním stavu, i při vypnutém napájení.

  Tento prvek je navíc úspěšně používán k přenesení chladicí kapaliny do "malého kruhu". Jinými slovy, tato část potrubí hraje roli určitého oddělení, oddělení kotle a topných okruhů. To je nezbytné, když je topný okruh vytažen z kotle, nebo například zabránit tvorbě kondenzátu ve výměníku tepla kotle na tuhá paliva.

  Pokud znáte princip provozu bypassu, můžete podrobněji zvážit příklady jeho instalace v různých centrálních a nezávislých systémech vytápění.

  Aplikace vykreslení radiátoru

  Obvody s obtokovým potrubím na radiátorech se používají jak v jednorázových, tak v dvou trubkových systémech. V jednom potrubí je instalován bypass tak, aby v případě ukončení cirkulace chladicí kapaliny přes akumulátor pokračoval topný okruh. Další důležitou funkcí tohoto prvku je přenášení stejného množství tepelné energie na všechny radiátory umístěné ve vytápěcím okruhu.

  Ve svislých obvodech je mezi vstupními a vratnými otvory baterie nainstalována bypassová propojka. Průtoková plocha tohoto prvku je obvykle jedna velikost (kalibr) menší než přívodní potrubí.

  V horizontálních obvodech hlavního potrubí je hlavní trubka obtokem a má stejný průřez po celé délce obvodu.

  Je to důležité! V monotube S instalací můstků ve vazbě radiátorů je povinné.

  Při regulaci teploty chladicí kapaliny se používá obtok v dvou-trubkovém topném systému. U centralizovaného a autonomního CO se tento prvek používá k tomu, aby umožnil preventivní a opravné práce bez odpojení od topného systému nebo vypnutí kotlového zařízení.

  Přesměrování chladicí kapaliny z chladiče na obtok se používá:

  • Ventily (kulové kohouty).
  • Trojcestný ventil s termostatem.

  Tip: Pokud hodláte instalovat obtokový potrubí pro vázání baterií do domu s centralizovaným systémem CO, můžete to provést pouze tím, že obdržíte povolení od správcovské společnosti, jejíž zástupci zablokují stoupačku k provedení práce.

  Paralelní potrubí v jednotce čerpadla

  Při instalaci cirkulačního čerpadla má bypass téměř všechny stejné funkce jako u vázání chladiče s rozdílnou instalací:

  1. Čerpací jednotka je instalována přímo na bypass.
  2. K čerpadlu je použit zpětný ventil.

  Níže uvedený obrázek jasně ukazuje princip činnosti paralelního potrubí s cirkulačním čerpadlem.

  Během chodu čerpadla vzniká před ventilem zpětného odpařování vakuum, které jej uzavírá a zabraňuje pohybu vody v přímém úseku hlavního potrubí.

  Když je čerpadlo zastaven, tlak v hlavním potrubí otevře zpětný ventil a umožní chladicí kapalině pohybovat se kolem skupiny čerpadel.

  Je to důležité! Při samostatné montáži skupiny čerpadel na obtok je nutná. Při vypnutí elektrické energie se značně zvýší hydraulický odpor spojený s průchodem vody oběžným kolem oběhového čerpadla.

  V kolektorovém uzlu podlahové vytápění

  Mnozí z našich krajanů se ptají, zda je potřeba vybočení v topném systému s teplou podlahou? Odpověď je jednoznačná - je to povinné, protože v obrysu "teplých podlah" teplota vody obvykle nesmí překročit 45 ° C s teplotou v hlavním potrubí 80 ° C.

  Jak je zřejmé z předvedeného obrázku, propojka na vodním podlahovém kolektoru provádí funkci obtokové linky se směšovací jednotkou, v jejímž čele působí trojcestný ventil s tepelnou hlavou. Ventil prochází jednou částí vody přímo do okruhu "teplé podlahy" a druhý přes paralelní potrubí, míchá se s "zpětným" a vrací jej do kotle.

  "Malý okruh" v topném systému

  Zde je obtok průřezem potrubí, který spojuje napájecí a zpětné vedení pomocí třícestného ventilu.

  Princip fungování propojky je v této aplikaci jednoduchý: po zapnutí kotle zabraňuje ventilu zabránit vniknutí studené chladicí kapaliny do topného okruhu z topného okruhu. Po zahřátí chladicí kapaliny na požadovanou teplotu (často je to 45-50 ° C) se ventil otevírá a začne mísit horkou vodu do zpětného potrubí, čímž zabraňuje kondenzaci ve spalovací komoře a na výměníku tepla kotle na tuhá paliva.

  A na závěr: obtokový potrubí je nezbytným, jednoduchým a praktickým prvkem, který umožňuje použití CO s maximální účinností a zároveň výrazně snižuje náklady na dopravce. V praxi to vypadá jako snížení objemu vody dodávané do topných zařízení při zachování jejich vypočteného přenosu tepla.

  Bypass v topném systému - efektivní schémata použití, pokyny k instalaci s fotografií a videem

  Pokud je v domě systém, který zajišťuje individuální ohřev vody, obyvatelé často čelí potřebě instalovat čerpadla pomocí bypassového systému.

  Často mluví o tomto čaroději. Právě kvůli tomu nikoho takovou potřebu nespochybňuje. To však stále vyvolává otázky ohledně povahy a nutnosti tohoto zařízení, které jsou předmětem pečlivého zvážení. Takže chápeme význam tohoto termínu, snažíme se pochopit jeho funkčnost a pochopit, zda je takový systém skutečně zapotřebí pro vytápění v domě.

  Shrnutí článku:

  Význam termínu

  Slovo "bypass" si půjčuje a původně je přeloženo z angličtiny jako "bypass". Tento termín se používá v úzké souvislosti s hydrodynamikou, jmenovitě s vedením kapalné látky pomocí trubek.

  To znamená, že bypass na vytápění je jakousi další cestou k pohybu proudu, zatímco obchází hlavní linku. Kromě toho se toto zařízení kromě topného systému nachází ve všech podobných systémech, které používají potrubí pro přepravu. Jedná se například o plynovod, ropovod, vodovodní systém a tak dále.

  Potřeba obchvatu

  Budeme se rozhodovat, proč potřebujeme obchvat. Zvažte, že princip fungování takového zařízení je výhodnější, například jako systém ohřevu vody. V tomto systému je obchvat obvykle umístěn v blízkosti radiátoru.

  Takové zařízení vypadá jako vertikálně uspořádaná trubka, která je kombinací horké a výtlačné trubky. Zvažte účel takového místa.

  Například, pokud se blíží topná sezóna a náhle se něco stane s bateriemi. Jedna z možností - tekoucí tekutina. To obvykle znamená, že je zapotřebí určité práce - potrubí je odstraněno, opravy jsou prováděny nebo jsou nahrazovány. Není však vždy možné tuto práci provádět - pokud je venkovní teplota nízká. V tomto případě by nejlepším řešením bylo použít řešení, které umožňuje přesměrovat kapalinu během opravy.

  Obsluha bypassu vyžaduje následující kroky. Chcete-li přesměrovat průtok, vypněte kohout, který vede k chladiči, a otevřete kohout umístěný na bypassu.

  To způsobí, že kapalina projde objížďkou, nikoli přes hlavní linku. Celkové vytápění tedy není nutné odpojovat a baterie se vyměňují a opravují, aniž by narušovaly činnost topného systému jako celku.

  Ale to není jediný účel tohoto řešení. Kromě nouzové situace může být obtok ve vodovodním systému použit k regulaci množství vody dodávané do chladiče a také k řízení teploty.

  To vše lze provést pokrytím nebo otevřením uzavíracího ventilu na přívodních potrubích. Při pokrytí se voda pohybuje potrubími méně intenzivně, čímž se snižuje teplota potrubí. Přerušená část chladicí kapaliny se resetuje na hlavní linku. To znamená, že bypass vybavil topný systém další cestou obtoku a také uzavíracími prvky, které umožňují řídit tok chladicí kapaliny.

  Oběhové čerpadlo a obtok

  Cirkulační čerpadlo by mělo být zpravidla vyříznuto do topného systému společně s obtokovou částí potrubí. Instalaci bypassu lze provést ručně. Cirkulační čerpadlo musí být instalováno v této oblasti. V tomto případě bude obtokem následující vzájemně propojené součásti: filtr, posilovací zařízení, uzavírací ventil, který může být nahrazen automatickým ventilem.

  V tomto případě by měl být celý systém instalován v potrubí v blízkosti oblasti připojené k kotli. To vyžaduje instalaci kohoutku v oblasti od vchodu do výjezdu z obtokové cesty.

  Zvažte principy topného systému s cirkulačním čerpadlem a obtokem. Při zapnutí cirkulačního čerpadla musí být ventil umístěný na obtokovém potrubí otevřen, protože během tohoto období se kapalina pohybuje po obvodu. To vyžaduje uzavření kulového kohoutu, který je umístěn na hlavním potrubí.

  Pokud je však nutné vyměnit filtry nebo opravit čerpadlo, musíte nejprve otevřít ventily na vratném potrubí a ventily ventilu, ve kterém je obtok vybavena, musí být uzavřeny. Tato volba umožňuje nepřerušit provoz vytápění, zatímco chladicí kapalina stále cirkuluje v přírodní formě.

  Podobné akce se provádějí v případě výpadku elektrické energie, protože v tomto případě se zastaví oběhové čerpadlo. Uzavírací ventily umožňují nasměrovat vodu směrem k vratnému potrubí. Je třeba poznamenat, že obtokový systém může mít zpětný ventil, v tomto případě stačí bez otevření ventilu na vratném potrubí.

  Jak nainstalovat systém

  Doporučujeme instalovat obtoky současně s instalací topného systému. Někdy je třeba takové zařízení instalovat do stávajícího topného systému. Nejvhodnějším obdobím instalace ve druhém případě jsou teplé období, protože v takovém období se topné zařízení nevyužívá. Mějte na paměti, že během instalace z potrubí musí být kapalina vypuštěna.

  Je třeba poznamenat, že samotné práce a složitost jejich realizace jsou přímo závislé na materiálech, ze kterých se potrubí vyrábí, stejně jako na samotném topném okruhu. Nejjednodušší bude pracovat s kovovým plastu. A polypropylen nebo kov vyžadují použití svařovacích zařízení. To je, nainstalujte sami nebude fungovat, potřebujete pomoc odborníků.

  Je však třeba poznamenat, že v zásadě je žádoucí svěřit instalaci jakýchkoli obtokových cest odborníkům, protože je to nejspolehlivější možnost.

  Při samoinstalaci si musíte pamatovat, že se nejprve věnuje pozornost sekci bypass, která je instalována paralelně s návratovým vedením. Důležité je zapomenout ani na zavírání uzavíracích ventilů. Musíte také být opatrní ke stranám potrubí - je lepší nechat je zmást.

  Takže bypass je důležité a užitečné zařízení, které může pomoci v mnoha situacích, takže jeho instalace je lepší, aby se nezanedbával.

  Potřebujete obtok ve dvou trubkových topných systémech

  Systémový bypass

  Instalace bypassu do radiátorů v jednom potrubním systému

  Uzavírací a regulační ventily pro radiátory

  Možnosti připojení radiátorů

  Výběr místa pro instalaci topných zařízení

  V venkovských domech se stále častěji vytvářejí individuální systémy vytápění. Důvodem je skutečnost, že sídla jsou umístěna mimo hlavní sítě. V prostorách každého obytného domu, chalupy, chalupy můžete vytvořit příznivý mikroklímát. Správně navržený a instalovaný topný systém umožňuje přizpůsobit teplotu vnitřního vzduchu v závislosti na vnějších povětrnostních podmínkách.

  Bypass je část potrubí, která je instalována před ohřívačem. Jeho zamýšleným účelem je vytvořit okruh obtoku pro chladicí kapalinu. To znamená, že obtok má také ventily, které lze použít k odpojení ohřívače od topného systému.

  Bypass se používá v případech, kdy je nutné zcela nebo částečně zastavit proud chladiva do chladiče (ohřívač ručníků). Přebytečná voda, která nevstoupí do ohřívače, je vypouštěna zpět do kotle přes vratnou trubku. Bypass je v provozu velmi pohodlný. Umožňuje opravu nebo výměnu radiátorů bez odpojení topného systému od sítě. Je široce používán v moderních konstrukčních inženýrských komunikacích. V jednorázovém topném systému je obtok připojen mezi přívodní a vypouštěcí potrubí topného média z ohřívače. Průměr vloženého potrubí (bypass) by měl být o něco menší, přibližně o jednu velikost, než napájecí vedení. Často se instaluje do inženýrských systémů, které se nacházejí v bytech starých domů. Nyní se cvičí více instalace dvou-trubkového topného systému. Má své vlastní výhody v provozu. Pokud však jednorázový systém funguje na správné úrovni, jeho životnost nevypadla, pak se jeho práce může zlepšit pomocí bypassu. Instaluje se v létě, kdy je topení vypnuto a v potrubí není chlazení. obtok chladiče Připojte obtok s odporem, závitovými přípojkami a svařováním. Bypass je vyráběn na staveništi nebo ve výrobních podmínkách. V prodeji je velký výběr obtoků různých průměrů a přítomnosti ventilů. Cirkulační čerpadlo lze také namontovat na obtokovou trubku. To vám umožní rychle vyplnit a vypustit chladicí kapalinu topného systému a také sledovat pohyb vody v přívodních a vratných potrubích.

  Instalace bypassu má řadu výhod, z nichž hlavní jsou:

  • Vytváření komfortních podmínek v prostorách bytů, domů, chalup, atd. Při vynechání je možné zvýšit / snížit vnitřní teplotu vzduchu. Tím se zabrání situacím, kdy je místnost příliš horká nebo studená. Vytvoření optimálního mikroklimatu během provozu topného systému je možné bez zapojení odborníků.
  • Úspora hotovosti. Chladicí kapalina je spotřebována rozumně, což znamená, že je třeba ji ohřívat méně. To snižuje náklady na energii. Bypass má poměrně nízkou cenu. Vyplatí se v co nejkratším čase.
  Instalace bypassu je nedílnou součástí výstavby topných systémů. Musí se provádět v souladu se současnými technologickými normami a pravidly. Mezi obtokem a topným tělesem topného systému je namontován regulační ventil nebo regulátor teploty. Obtoková trubka je instalována v minimální přípustné vzdálenosti od ohřívače a v maximální vzdálenosti od svislého stoupacího potrubí. Topný systém nemůže pracovat co nejúčinněji, pokud neumožňuje instalaci různých ventilů, ventilů, kohoutků, snímačů apod. Pomocí ventilů a řídicích ventilů v topné síti se provádí řízení pohybu chladicí kapaliny a její správné rozložení. Například když teplota vnějšího vzduchu (mimo) klesá, proud chladicí kapaliny na ohřívače se snižuje a naopak.

  Nastavení chladicí kapaliny je dvou typů:

  • kvalitu. Je určen ke změně teploty chladicí kapaliny v potrubí a topných zařízeních. Může pracovat na základě automatického řídicího systému.
  • kvantitativní. S jeho pomocí můžete změnit (zvýšit nebo snížit) tok chladicí kapaliny v topném systému, je-li to nutné.
  Uzavírací a regulační ventily pro radiátory se týkají místního ovládání určité části topné linky. To znamená, že obyvatelé bytů, venkovských domů, chatových domů mohou změnit vlastní tok a teplotu média pro přenos tepla v topných zařízeních. Za tímto účelem jsou před radiátory instalovány automatické nebo ruční ventily, odvzdušňovací ventily apod. Každá jednotka má svůj vlastní účel. Uzavírací kohout Nejčastěji jsou instalovány třícestné kohouty nebo s dvojitým nastavením pro lokální regulaci průtoku vody. Ventil je namontován na každém ohřívači v bytě nebo domě. Odborníci neustále pracují na výrobě jeřábů průchodem. Provedou změny v zařízení ventilu, aby byly efektivnější. Přes ventily jsou vybaveny škrtícím prvkem. To umožňuje přesněji nastavit průtok chladicí kapaliny. Termostatické ventily usnadňují provoz topného systému. Ventily se senzory jsou instalovány přímo před topnými zařízeními. Mají teplotní měřítko. Svojí pomocí uživatel nastaví provozní režim topné sítě. termostat pro radiátory Termostatická hlavice - citlivá na změny v mikroklimatu v místnosti. S pomocí své práce v bytě je požadovaná teplota nastavena v závislosti na povětrnostních podmínkách na ulici. V moderní výstavbě existuje několik schémat pro připojení ohřívačů. Možnosti připojení radiátorů - diagonální, spodní, boční. Při instalaci každého schématu topných zařízení má své vlastní charakteristiky.

  Diagnostika připojení radiátorů v provozu je nejúčinnější. Přívodní potrubí chladicí kapaliny je vedeno z top. Vratná linka je připojena k chladiči ze spodní strany, na opačné straně. Diagonální připojení umožňuje ohřívat ohřívač, který má velkou tepelnou kapacitu (mnoho úseků). Obvykle se tato schéma používá v obrovských místnostech. Instalace radiátorů diagonálně je obtížná a časově náročná. Vyžaduje zapojení zkušených, kvalifikovaných řemeslníků.

  Spodní připojení se používá v místnostech, kde je třeba udržovat maximální estetiku v interiéru. Radiátory namontované podle tohoto schématu jsou prakticky neviditelné v místnostech. Spodní připojení ohřívačů je ideální pro venkovské domy. Tato schéma není vhodná pro velké chaty, bytové domy. Boční připojení - nejběžnější konstrukce. Přívodní potrubí je připojeno k ohřívači nahoře, vratné potrubí je připojeno ke stejné straně. Hlavní výhody této schématu:

  • rychlá a snadná instalace;
  • úspory na nákladném materiálu a energii;
  • Je zde možnost instalace bypassu.
  Boční připojení radiátorů je využíváno nejen v apartmánech s výškovými budovami, ale také v chatech, tanhausu, letních domech, kancelářích a průmyslových prostorách. Radiátory jsou namontovány pod okny. Toto je dlouho zavedené pravidlo. Z oken v místnosti dochází k největší ztrátě tepla. Délka radiátoru by měla být 0,7 - 0,9 délky prahu. Pokud je v místnosti nutné instalovat několik topných zařízení a je zde pouze jedno okno, je vhodné je namontovat na nosné stěny.

  Vzdálenost mezi podlahou a radiátorem nesmí být menší než 100 mm. Ignorování tohoto pravidla vede k poklesu účinnosti ohřívače. Bude také obtížné vyčistit, opravit a vyměnit jednotlivé části chladiče. Vzdálenost mezi ohřívačem a stěnou nesmí být menší než 50 mm. Takže radiátory nezahřívají stěnu, ale rozdávají své teplo na zvýšení teploty vnitřního vzduchu.

  Změna schématu zapojení vlastních topných zařízení v bytech a venkovských domech je zakázána. Oprava topných systémů musí být provedena na základě předchozí dohody se správními úřady.

  Důvody instalace bypassu:

  • zlepšení starého topného systému. Je to velmi výhodné, když neexistují peníze na nahrazení moderní inženýrské sítě.
  • ochrana před nouzovými situacemi. Pokud vytéká otopná tělesa, nebo naopak zpomaluje cirkulaci chladicí kapaliny, může být odpojena od sítě pomocí bypassu a může být opravena nebo vyměněna. To poskytuje obyvatelům bytů, jednotlivých domů s vysokou mírou ochrany před nárazy a poruchami provozu vytápěcího systému.
  • zajištění normální cirkulace chladicí kapaliny v okruhu. Čerpadlo, které je namontováno na bypass, pumpuje vodu uvnitř systému na vysoké úrovni, což umožňuje jednotné ohřev topných zařízení a vytváření pohodlných podmínek v různých místnostech bytu / domu.
  Bypassy jsou vyrobeny z odolného materiálu, spolehlivý při provozu. Nejčastěji se používá při výrobě obtokových potrubí ocel, měď, hliník apod.

  Technické parametry bypassu:

  • Dlouhá životnost. Mohou být provozovány až do 50 let. Nedávají trhliny, jsou odolné proti vnějšímu mechanickému namáhání, hydraulickému šoku, vibracím.
  • Odolnost proti vlhkosti. Bypassy mají vysoké antikorozní vlastnosti, rez, plísně, jiné houby se na jejich povrchu neobjevují po dlouhou dobu. Poskytuje také dobrou hygienu.
  • Odolnost vůči agresivním médiím. Bypassy lze instalovat nejen v obytných oblastech, ale i venku. Dobře odolávají různým povětrnostním podmínkám. V případě potřeby jsou bypassy instalovány s ochranným krytem. Ale to se děje ve vzácných případech.
  Sekvence montáže obtokového filtru, zpětného ventilu, oběhového čerpadla. Je žádoucí instalovat vstřikovací jednotku vodorovně a společně s uzavíracími ventily (uzavírací ventily). Systém vytápění bude tedy chráněn před akumulací přebytečného vzduchu. U jednopalivových topných sítí musí být průměr obtoku stejný jako průměr svislé stoupání.

  Potřeba obchvatu v topných systémech: 3 nuance jeho použití

  Primárním úkolem zodpovědného majitele domu je udržovat zdravé vnitřní klima. Ani teplo, ani chlad by neměly trápit členy rodiny a hosty. Aby mohlo topení fungovat bez odchylek, byl inženýr vytvořen bypass.

  Bypass - obtok potrubí

  Systémové bypassové vytápění: automatické, elektronické

  Toto jednoduché zařízení umožňuje nastavit intenzitu pohybu horké vody uvnitř ohřívače. Vykonává také řadu funkcí:

  Je důležité správně namontovat toto relativně nekomplikované zařízení.

  Koncepce, druh, zařízení

  Bypass je pouze čárový segment nebo propojka, která je instalována mezi zpětným a předním zapojením typického chladiče. Pomocí tohoto přístroje je možné přesně regulovat tok tepelných médií. Průměr obtokového potrubí je vždy menší než průměr obložení.

  Takové zařízení se používá v schématech s jedním potrubím při zapojení topení, kde se voda používá jako nosič tepla. Tímto topným okruhem se cirkulace tekutiny provádí přes jednu linku. Voda vstupuje do potrubí z kotelny, prochází sítí radiátorů, ponechává je trochu tepla a vrátí se zpět. Ve dvou-trubkovém uspořádání je tok a zpětný tok chladicí kapaliny odděleny, takže není zapotřebí obchvat.

  Možnosti bypassu trochu. V nejjednodušší konfiguraci představuje trubku instalovanou paralelně s topným zařízením. Instalací jediného kohoutku můžete změnit množství tekutiny, které protéká.

  Ve složitějším uspořádání je obtok vybaven kulovými ventily na vstupu a výstupu a je instalován další ventil, který umožňuje nejen blokovat tok, ale také regulovat průtok. Někteří odborníci provádějí další optimalizaci, pro kterou instalují zpětný ventil a bahenní filtr. Pomocí těchto možností je obtok již důležitým prvkem topného systému.

  K čemu slouží obtok použitý v topném systému? Vykonává funkce záložního kanálu, kterým voda cirkuluje kolem obvodu, čímž se snižuje pravděpodobnost nárůstu tlaku.

  Obtok v topném systému slouží jako záložní potrubí pro vyrovnání tlaku vody.

  2 typy: s ventilem a bez ventilu

  Existují dva základní typy obchvatu:

  • Bez ventilu. Instalace tohoto typu zařízení umožňuje provádět opravy libovolné složitosti bez zablokování toku tepelných médií. Pomocí tohoto obrysu můžete připojit topení v oblastech, ve kterých nebyl dříve instalován.
  • Obtok pro oběhové čerpadlo. Pro vstup a výstup z kohoutku se používá paralelní cesta pro chladicí kapalinu v případě problémů s provozem čerpadla. V případě výpadku elektrického proudu, stejně jako při zabránění čerpadla během doby ohřevu, je proudění čerpadlem zablokováno a odváděno přes obtok. Systém zůstává funkční, pouze snižuje výkon cirkulace kapaliny. Existuje také původní schéma inkluze, která optimalizuje práci bez zásahu člověka. V něm je k obtoku připojen zpětný ventil. Přepínač je spuštěn v případě potřeby a používá se v elektroinstalaci, ve které jsou instalovány cirkulační čerpadla. Po aktivaci zařízení se vytvoří přetlak, v topném systému se otevře zpětný ventil a potrubí se začne naplňovat vodou. V době vypnutí čerpadla dochází k automatickému zavření čerpadla.

  Montáž obtokové trubky je povolena pouze v souladu s SNIP. Dokument odráží seznam všech součástí a charakteristik instalace v topném vedení. Instalace chladiče a bypassu by měla provádět vyškolený technik. Stávající součásti je nutno nejprve zkontrolovat, zda nedošlo k poškození a výrobním závadám. Jeřábem je třeba věnovat pozornost. Lacné modely ventilů a tvarovek brzy selžou a mohou vést k nehodám.

  Přístroje, které pracují na bypassu, musí být zapojeny do série ve směru tepelného nosiče v následujícím pořadí: nejprve filtr a ventil a poslední z oběhového čerpadla. Připojení obtoku ke stoupačce poblíž čerpadla se provádí připojením uzavíracích ventilů.

  Pokud je během přívodu chladicí kapaliny přítomen šum, je nejlepší instalovat topný bypass. Toto zařízení udržuje tlak prostředí na normální úrovni a prochází proudem, aby se eliminovalo zvýšení tlaku v potrubí.

  Někdy je obtok nastaven tak, aby zlepšil jednorázový model topného systému. V tomto případě je důležité dodržovat řadu pravidel:

  • Obtokový ventil je možné umístit co nejdále od stoupacího potrubí a blíže k samotnému radiátoru.
  • Místo připojení radiátoru a obtoku musí být připojeno pomocí regulačního ventilu nebo termostatu.
  • Velikost bypassu by měla být menší než velikost vložky. V tomto případě nebudou v toku chladicí kapaliny žádné omezení.

  Správnou instalaci bypassu byste měli kontaktovat instalační společnost. Můžete z dálnice vytáhnout z potrubí nebo koupit hotovou konstrukci.

  Správné a nesprávné umístění obtoku v topném systému

  Příklady použití (připojení) bypassu: možnost cirkulačního čerpadla, kotle, kohout

  Obtok v topení je navržen tak, aby vytvářel alternativní proudění kolem prvků topného okruhu (cirkulační čerpadla, radiátory a ventily). Ve výškové budově tento přístroj napomáhá při opravě radiátorů během topné sezóny. Přesměrováním toku tepelných médií do obtoku baterie je možné vyměnit nebo opravit konstrukční část systému. Bypass lze použít v jakékoli dálnici. Navíc se obtok používá v následujících případech:

  1. Regulace přenosu tepla vody. Hlavním účelem propojky - přetečení do stoupání přebytečné vody z chladiče v případech, kdy se kvůli resetování termostatu mění jeho objem. Jinými slovy, nosič tepla je dopravován přídavnou čarou rovnoběžnou s upínacím zařízením. Pokud je topení v provozu, nelze vyměnit chladič bez obtokového potrubí. Další funkcí je stimulovat zrychlení vyprazdňování a plnění stoupaček a radiátorů, a to i v případech, kdy není instalován ruční ovládací ventil.
  2. Zajištění bezproblémového fungování systému v případě dočasné nepřítomnosti elektřiny. Při instalaci topení pomocí oběhových čerpadel je nutná obtoková linka. Toto zařízení zaručuje nepřetržitý provoz topení v případě výpadku elektrické energie. Při nepřítomnosti proudu v síti je nutné uzavřít kohouty, aby se nosič dopravoval do čerpadla a okamžitě otevřít ventil z centrální trubice. V případech, kdy je instalován regulační ventil pro vytápění, se tento proces provádí automaticky. Výsledkem je, že systém začne pracovat v režimu přirozeného oběhu.
  3. Zlepšení práce vytápění s jedním potrubím. Takové zařízení je typické pro sovětské domy. Je uznáván jako zastaralý, ale ve starých bytech je v zimě nesnesitelně horko. Chcete-li optimalizovat teplotu v obytných oblastech, odborníci doporučují instalovat bypass. Po instalaci tohoto zařízení mohou obyvatelé nezávisle regulovat průtok chladicí kapaliny.

  Voda z kotle vstupuje do potrubí, kterým se pohybuje, a důsledně obchází všechna topná zařízení. Po dokončení svého přesunu se vrátí k kotli. Díky přenosu tepla přes radiátory dochází ke snížení teploty nosné kapaliny. Je to teplo odváděné teplotním rozdílem na výstupu z kotle a vstup do něj, s přihlédnutím k průtokové a tepelné kapacitě, vstupuje do místnosti z topného systému.

  Množství přenášeného tepla můžete snížit tím, že se tekutina nuceně rychleji pohybovat, čímž obcházíte baterie. Pro tento účel je instalován nejjednodušší obtok, který je dodáván pouze s jedním kulovým ventilem, který lze otevřít na jinou velikost.

  Vynechání pokojové teploty

  Čím méně tepelného nosiče vstupuje do vytápěcího zařízení rozptylujícího teplo, tím méně tepla se dostane do místnosti. Tím, že vypnete ventil na bypassu, můžete nechat chladicí kapalinu úplně přesunout na přístroje. V tomto případě topný systém dodá maximální tok tepla.

  Pro ohřívání je možné namontovat zpětný ventil namísto ventilu v obtokové trubce. Když je cirkulační čerpadlo zapnuté, zůstane uzavřené a v okamžiku, kdy je vypnut proud, se automaticky otevře. Zpětný ventil pro vytápění přispívá k přechodu systému na režim přirozené cirkulace. Může se začít pracovat nesprávně kvůli pronikání rezu a dalších vměstků, zejména pokud jsou potrubí a radiátory z oceli a litiny. Nemůžete dát před něj filtr a prodlužovací kabel nebude mít žádný vliv. Zkontrolujte, zda je zablokování možné, pouze při analýze systému. Instalace zpětného ventilu s automatickým začleněním do bypassu je proto považována za spornou.

  Bypass ve dvou trubkových topných systémech: správná schéma instalace chladiče (baterie), ohřívač ručníků

  Dvouvrstvé topné systémy se provádějí podle různých uspořádání průtokových a vratných potrubí. V tomto případě je však užitečné vytvořit obtok. S jeho pomocí je snadnější ovládat pohyb chladicí kapaliny. Pokud dojde k nějakým potížím, jednodušeji a vypusťte vodu ze systému. V případě potřeby můžete řídit plnění topných zařízení vodou. Obtok pomůže uspořádat regulaci přenosu tepla ze zařízení při přebytku příchozího tepelného toku, například při rozmrazování, kdy služby odpovědné za vytápění nemají čas na včasné omezení teploty chladicí kapaliny.

  Vliv obtokového zařízení ve vytápěcím systému na spotřebu energie: průměr je důležitý

  Instalace bypassu bude mít pozitivní vliv na úspory v platbě za dodávku tepla nebo elektřinu. Pokud je v místnosti skutečný nadbytek tepla, po instalaci bypassu se teplota v bytě mírně sníží.

  Při porovnání provozu systému, v němž jsou instalovány ventily a obtok a průtokový ventil, lze vidět, že v prvním případě je objem zásobníku kapalného nosiče snížen o jednu třetinu. Výsledkem je snížení výkonu tepla baterie o pouhých 10%. Vzhledem k tomu, že v procesu navrhování topení existují stejné 10-15% efektivního rozpětí, teplota v místnosti se změní bez povšimnutí.

  Takový jednoduchý detail, jako bypass, je zárukou příznivého mikroklimatu v obytných prostorách. Také poskytuje významné úspory při placení účtů za energii. Bypass je nezbytným prvkem topné linky.

  Zablokování topného systému: co to je

  Odpojte topný systém

  Někdy je neosvětlený čtenář velmi obtížné pochopit podstatu technického zařízení, takže dokonce i jeho jméno zní nepochopitelné a dokonce děsivé.

  Jenže je třeba pochopit princip fungování zařízení, v pořadí jeho zařízení, vše se zdá být jednoduché a srozumitelné, že je možné tento přístroj postavit samostatně bez pomoci specialisty. Všechno výše uvedené se přímo týká konceptu "bypassu".

  Slovo není ruské, neznámé. A ve skutečnosti obtok v topném systému: co to je? Zjistíme to dohromady. Ukázalo se, že bypass je jen obyčejný kus trubky, který je instalován na správném místě okruhu topného systému.

  Jedná se o druh obtokového kanálu, kterým chladicí kapalina proudí potrubím v případě nepředvídané situace ve vodovodním systému nebo v topném systému. Obtok je zařízení, které zabraňuje poklesu tlaku v potrubním systému se všemi následnými následky.

  Kde se používá obtok

  Použití obtoku se doporučuje pouze u systémů s jedním potrubím, když stejná trubka prochází od místa počátečního přívodu tepla podél radiátorových článků a vrací se do stejného bodu, avšak již v již ochlazené formě, přičemž část své teplo strávila podél linie.

  Jednoduchá topná soustava s obtokem

  U dvojitého potrubního systému je použití obtoku nepraktické, protože chladicí kapalina se pohybuje systémem v různých směrech a jeho toky jsou navzájem odděleny.

  Obtok je instalován jak ze svislých potrubních systémů, tak z vodorovných, ale instalace zařízení by se měla provádět různými způsoby. Dovolte mi připomenout, že vertikální potrubní systém je charakteristický pro vícepodlažní obytné budovy, zatímco u budov, které nejsou vyšší než jedna podlaha, se používá horizontální typ potrubního systému.

  Takže princip obtoku je obtokový můstek, potrubí určité velikosti pro připojení jednorázového topného systému s chladičem nebo pro provoz cirkulačních čerpadel pro tepelný nosič.

  Při instalaci bypassu při připojování k oběhovému čerpadlu je systém v případě výpadku proudu provozován.

  Při připojení k topnému tělesu se obtok stává také termostatickým zařízením, protože Řídí "extra" vodu, aby obcházel radiátor. Obtoky jsou dodávány v různých délkách, různé průměry s prvky spojovací výztuže.

  Bez ohledu na velikost obtoku je hlavní funkcí tohoto zařízení zajištění nepřerušeného provozu topného a vodovodního systému v případě potřeby výměny oběhového čerpadla nebo chladiče.

  Systém v tomto případě i nadále funguje, protože průměr vstupu a výstupu chladiče je menší než průměr přívodní trubky chladicí kapaliny.

  Úkolem bypassu je také zajistit, aby chladicí kapalina, která se pohybuje po bateriích, rovnoměrně vypouštěla ​​teplo, aniž by ztratila požadovanou teplotu. Pokud nejsou instalována zařízení, chladicí kapalina dodá většinu svého tepla na první radiátory, to platí stejně pro horizontální i vertikální potrubí.

  Aby se tomu zabránilo, napájecí potrubí a zpětné potrubí jsou připojeny přídavným kanálem, přes který část vody obchází baterii.

  Bypassový radiátor s termostatem

  Možná krátce o tom, co představuje zařízení nazvané "bypass". Osoba, alespoň v souvislosti s instalací, pochopit toto zařízení není obtížné. A pro ty, kteří se jen snaží zvládnout základy této vědy, řeknu ještě jednodušší.

  Bypass pro vytápění radiátoru

  Pokud žijete ve výškové budově, věnujte pozornost skutečnosti, že mezi vaším radiátorem a stoupačkou na straně stěny jsou dvě horizontální trubky a mezi nimi je spojka.

  Jedná se o stejný bypass, bez speciálních uzavíracích ventilů, tento jumper ještě nelze nazvat obtokem. Ale když jsou tyto kohouty instalovány, funkce bypassu se vrátí do normálu. Měly by být celkem tři jeřáby.

  Pokud má váš dům moderní topný systém, je tato baterie instalována na samotné trubce. Pokud je topný systém zastaralý, což se děje v budovách sovětské éry, jeřáb č. 1 je instalován v průsečíku propojky s trubkou zpětného směru.

  V moderním systému vytápění je instalován kulový kohout a ve starém - třícestný ventil takzvaný. tee Bez ohledu na to, kde je tato kohouta umístěna, bez ohledu na to, kde je instalována, má jednu úlohu - zcela zastavit nebo omezit dodávku vody do systému na maximální minimum v případě nouze jiného stupně.

  Jsou instalovány na vodorovných potrubích vedoucích k radiátorům za můstkem: kohout 2 je na trubce zpětného směru a kohout 3 je na přívodní trubce chladicí kapaliny.

  Pokud dojde k úniku vody, tyto kohouty se překrývají a zaručují vám, abyste se vyhnuli nepříjemným následkům tohoto poměrně častého jevu.

  Bypass na hliníkovém radiátoru

  Doufám, že nyní vám bylo jasné, proč samotný most mezi potrubí nemá funkční význam, proč jsou tyto ventily instalovány na potrubí a kolik by mělo být.

  Předpokládejme, že na propojce není žádný kohout č. 1. V tomto případě, při nejmenším nouzovém vypnutí vody ve vašem bytě, necháte bez ohřevu i sousedé nad a pod. Pokud je kohout nainstalován, nebude přístup k teplu vašich sousedů blokován a systém vytápění ostatních obyvatel vašeho domu bude pracovat bez přerušení.

  A teď se shrňme některé výsledky, jak se obtok používá v každodenním životě, kolik je potřeba, jaké jsou jeho funkce.

  Obtok v instalačním systému se používá v případě:

  - instalace čerpacího systému; - instalace vodoměrů.

  Takže v sanitárním systému obchází obchvat jen jako jumper, to je všechno.

  Pokud jde o funkce bypass instalované v topném systému, jsou zde důležitější a nejrůznější. Obtok ve vytápěcím systému provádí nejen úlohu obtokového kanálu pro chladicí kapalinu v případě nouze, ale také roli regulátoru teploty chladicí kapaliny. Jak se to stane, je uvedeno výše.

  Jak udělat obtok pro oběhové čerpadlo, udělejte to sami

  Je možné samostatně vytvořit obtok, pokud nemáte dostatečnou úroveň znalostí o instalatérství a jisté zkušenosti s instalací? Ukázalo se, že je to možné, ale v tomto procesu se teď budeme zabývat společně a v pořádku.

  Obtok pro oběhové čerpadlo

  Pokud se vaše čerpadlo nachází na topném okruhu, musíte ho nejdříve vyjmout a poté tuto trosu znovu trochu zrekonstruovat, jmenovitě prodloužit interval mezi konci závitu, na kterém je čerpadlo připojeno.

  Namontujte kulové kohouty na obou stranách čerpadla, umístěte odpaliště za ventily, jejichž průměr přesně odpovídá průměru vašeho potrubí.

  Chci upozornit na skutečnost, že nejčastěji jsou odpaliště vyrobeny z kovu, ale pokud máte potrubí (a tedy potrubí) z polypropylenu, pak před instalací ventilu je třeba do něj vložit speciální kombinované spojky se závity nebo skládací spojky "Americké ženy."

  Nyní je čas vyzkoušet svůj uzel: dle vašich norem, nakrájet kus trubky a namontovat namontovaný uzel na konečném místě. Můžete to provést: demontovat hotovou jednotku na díly, odpojit čerpadlo a připojit obě části potrubí k hlavní trubce. Potom nainstalujte čerpadlo a zapojte do potrubí pro odvod vody.

  Potrubí musí být zdviženo tak, aby se nedotýkalo čerpadla, pak se buď pevně připojilo, nebo nastavilo směr, aby se vzájemně setkaly s dvěma trubkami a nainstalovali ventil s propojkou. Stejným způsobem můžete sestavit vlastní obtok nejen pro cirkulační čerpadlo v topném systému, ale i pro ostatní sanitární přípravky. Sledujte video.

  Bypass pro vytápění - proč toto zařízení potřebujete

  Efektivní a nepřetržitý provoz topného systému vám umožňuje vytvořit v domě i v bytě komfortní mikroklima. Regulace průtoku chladiva v jakýchkoliv podmínkách umožňuje nastavit požadovanou teplotu v prostorách. Řešení tohoto problému umožňuje obtok.

  Obtok pro vytápění je trubka instalovaná paralelně k hlavnímu potrubí. Přístroj umožňuje zajistit efektivní provoz topného systému nastavením průtoku chladicí kapaliny.

  Proč potřebujete bypass v topném systému:

  • Regulace toku vody v systému.
  • Fungování topného systému za nepřítomnosti elektřiny.
  • Aktualizace, vylepšení topného systému s jednorázovým provozem.

  Řízení průtoku chladicí kapaliny

  Nastavením toku vody v systému můžete zvýšit účinnost vytápění a snížit spotřebu energie. Nadbytečná teplo přenášející teplo z chladiče se vrací zpět do potrubí. Voda protéká obtokem a obchází hlavní potrubí.

  Při této instalaci a provozu umožňuje obtok opravy s topnými tělesy ve výšce topné sezóny bez odpojení od společného systému.

  Přístroj umožňuje zvýšit rychlost plnění topného systému i vypouštění chladicí kapaliny.

  Pracujte za přítomnosti kruhového čerpadla

  Instalace do systému s cirkulačním čerpadlem

  Při provozu kruhového čerpadla je nepostradatelný obtok pro vytápění. V situacích, kdy není síť v síti, není čerpadlo možné. Obtok s ventily automaticky přerozděluje tok chladicí kapaliny z čerpadla na hlavní potrubí.

  V ručním režimu bez ventilu se kohouty spojené s proudem vody do systému překrývají. Systém nuceného oběhu tedy pracuje s přirozeným.

  Přečtěte si o rozdílu mezi přírodním a nuceným oběhem.

  Instalace bypassu se provádí nutně ve vodorovném stavu, protože ve svislé poloze se může vytvářet vzduchové zácpy, což negativně ovlivňuje provoz systému.

  Jednoduchý systém potrubí

  Obtok pro radiátory vám umožňuje upgradovat a zlepšit výkon vytápění s jedním potrubím.

  Tento plán práce se téměř nikdy nepoužívá v moderní výstavbě bytových domů a soukromých bytů. V budovách sovětské éry je jedno-trubkové vytápění zcela běžné.

  Obtok v tomto případě upraví průtok chladicí kapaliny a vytvoří komfortní vnitřní klima.

  Přístroj je umístěn v blízkosti radiátorů, od svislých stoupaček. Obtok musí být vybaven regulátorem teploty. Přístroj tak umožňuje nastavit teplotu v místnosti, a to iv případě jednorázového systému.

  Při výběru musí být průměr obtokového potrubí menší než průměr hlavního potrubí. Podle zákona o hydrodynamice bude chladicí kapalina obcházet baterii obtokem.

  Zakázání akvizice

  Pro instalaci do topného systému je možné zakoupit obtoky pro radiátory. Je lepší nešetřit na tomto produktu, protože levné zařízení mají krátkou životnost a rychle selžou.

  Kvalitní obchody dobře známých výrobců se často nacházejí v náhlavní soupravě pro připojení k baterii. Všechny potřebné prvky pro takové zařízení jsou již zahrnuty v navrhované sadě.

  Výběr výrobků se provádí v závislosti na účelu a principu provozu. Obchody jsou přítomny v sortimentu jakéhokoli obchodního centra.

  Bypass pro vytápění má cenu od 2 do 4 tisíc rublů.

  Náklady na nákup rychle vyplatí svou účinnost, snižují náklady na elektřinu a zabraňují zahřívání nadměrného množství chladicí kapaliny v topném systému.

  Nezapomeňte sledovat video, které vysvětluje provoz tohoto zařízení "na prstech."

  Doufáme, že článek byl pro vás užitečný a potřebný. Budeme Vám vděční, pokud se s vašimi přáteli podělíte o sociální sítě. Nechte je číst.

  Top