Kategorie

Týdenní Aktuality

1 Palivo
Bimetalické radiátory: opravy, zařízení, čištění, montáž a demontáž
2 Kotle
Tepelná hlavice pro topný radiátor: účel a princip činnosti
3 Radiátory
Domovní vytápění - jaké jsou topné systémy a schémata zapojení
4 Čerpadla
Je výhodné dát do bytu individuální měřič tepla a jak to udělat správně
Hlavní / Kotle

Jak se vypočítává topení v bytovém domě?


Platba za služby dálkového vytápění se stala podstatnou položkou výdajů na rodinný rozpočet nájmů bytů. Proto počet uživatelů, kteří chtějí pochopit obtížný způsob výpočtu plateb za spotřebu tepelné energie, vzrostl. Budeme se snažit poskytnout jasné vysvětlení, jak se vypočítává platba za vytápění v soukromé a bytové budově v souladu s platnými předpisy a pravidly.

Jaký způsob platby zvolíte pro výpočet

Je celkem jednoduché počítat náklady na teplou a studenou vodu, které jsou uvedeny v potvrzení o příjmu společnosti: údaje o měřiči se vynásobí schváleným tarifem. Není to tak s teplem - pořadí výpočtu závisí na řadě faktorů:

 • přítomnost nebo nepřítomnost měřiče tepla pro dům;
 • zda se zohlední vytápění všech místností bez výjimky individuálními měřiči tepla;
 • jak zaplatit - v zimním období nebo po celý rok, včetně léta.

Poznámka: Rozhodnutí o zaplacení za vytápění v letním období provádí místní úřad. V Ruské federaci schválí změna metody akruálního rozdělení vládní orgán státu (podle usnesení č. 603). V jiných zemích bývalého SSSR lze tento problém vyřešit jinými způsoby.

Právní předpisy Ruské federace (zákon o bydlení, pravidla č. 354 a nová vyhláška č. 603) umožňují zvážit výši platby za vytápění pěti různými způsoby v závislosti na výše uvedených faktorech. Chcete-li porozumět, jak se v konkrétním případě vypočítá částka platby, vyberte následující možnosti:

 1. Bytový dům není vybaven měřicím zařízením, v průběhu služby se platí za teplo.
 2. Totéž, ale teplo je placeno rovnoměrně po celý rok.
 3. V obytném bytovém domě je na vstupu instalován kolektor, je účtován poplatek během vytápění. V apartmánech mohou být jednotlivé spotřebiče, ale jejich hodnoty nejsou zohledněny, dokud měřiče tepla nezaregistrují ohřev všech místností bez výjimky.
 4. Totéž, s využitím celoročních plateb.
 5. Všechny prostory - obytné a technické - jsou vybaveny měřícími přístroji plus vstup pro dům má metr spotřebované tepelné energie. 2 platební metody jsou realizovány - celoročně a sezónně.

Poznámka Obyvatelé Ukrajiny a Běloruské republiky jistě najdou mezi nimi vhodné možnosti, které jsou v souladu se zákony těchto zemí.

Schéma odráží stávající akruální možnosti pro služby dálkového vytápění.

Při instalaci bytových měřičů tepla a výhody tohoto účetnictví je popsán v samostatném článku. Zde navrhujeme zvážit jednotlivé metody zvlášť, aby bylo co nejvíce objasněno řešení problému.

Možnost 1 - v topné sezóně platíme bez měření tepla

Podstata této techniky je jednoduchá: množství spotřebované teplo a výše platby se počítá na celkové ploše obydlí, přičemž se vezme v úvahu čtverec všech místností a hospodářských budov. Kolik je topení bytu v tomto případě, určuje vzorec:

 • P - částka, která má být vyplacena;
 • S - celková plocha (uvedeno v technickém pasu bytu nebo soukromého domu), m²;
 • N je míra uvolněného tepla pro vytápění 1 metr čtvereční v kalendářním měsíci, Gcal / m²;
 • T - tarif - cena 1 Gcal tepelné energie.

Pro referenci. Tarify za služby pro obyvatelstvo stanoví státní orgány. Sazba za vytápění zohledňuje náklady na výrobu tepla a údržbu centralizovaných systémů (opravy a údržba potrubí, čerpadel a dalších zařízení). Specifické tepelné normy (N) jsou stanoveny zvláštní komisí v závislosti na klimatu zvlášť v každé oblasti.

Chcete-li provést správný výpočet, zjistěte v kanceláři společnosti, která poskytuje službu, výši stanoveného sazby tarifu a tepla na jednotku plochy. Výše uvedený vzorec vám umožňuje vypočítat cenu 1 metru čtverečního vytápění bytu nebo soukromého domu připojeného k centralizované síti (místo 1 namísto S).

Příklad výpočtu. V jednopokojovém bytě o rozloze 36 m² dodává dodavatel teplo ve výši 1 700 rublů na Gcal. Míra spotřeby je schválena ve výši 0,025 Gcal / m². Cena za vytápění ve složení nájemného za 1 měsíc se považuje za:

P = 36 x 0,025 x 1700 = 1530 rub.

Důležitý bod. Uvedená metoda platí na území Ruské federace a platí pro budovy, u kterých nelze z technických důvodů instalovat měřiče tepla. Pokud lze dávkovací zařízení dodat, ale instalace a registrace uzlu není dokončena do roku 2017, potom se k vzorci přidá multiplikační faktor 1,5:

Nárůst nákladů na vytápění o jeden a půlkrát, stanovený vyhláškou č. 603, platí také v těchto případech:

 • pověřená obecní domovní měřicí stanice pro tepelnou energii selhala a nebyla opravena do 2 měsíců;
 • měřič tepla ukradený nebo poškozený;
 • odečty domácích spotřebičů nejsou přeneseny do organizace pro zásobování teplem;
 • Odborníci organizace nemají přístup k domácímu měřiči, aby zjistili technický stav zařízení (2 návštěvy nebo více).

Možnost 2 - celoročně bez měřicích přístrojů

Pokud jste povinni platit za dodávku tepla rovnoměrně po celý rok a při uvedení do provozu v bytové jednotce není namontován dávkovač, vypočte si vzorec pro výpočet tepelné energie následující formu:

Dešifrování parametrů obsažených ve vzorci je uvedeno v předchozí části: S je plocha obydlí, N je standardní spotřeba tepla na 1 m2, T je cena 1 Gcal energie. Zbývá koeficient K, který udává četnost provádění plateb během kalendářního roku. Hodnota koeficientu se vypočítá jednoduše - počet měsíců období vytápění (včetně neúplné) se dělí počtem měsíců v roce - 12.

Jako příklad zvažte stejný jednopokojový apartmán o rozloze 36 m². Nejprve určujeme frekvenční koeficient pro dobu trvání topné sezóny 7 měsíců: K = 7/12 = 0,583. Pak jej nahradíme ve vzorci spolu s dalšími parametry: P = 36 x (0,025 x 0,583) x 1700 = 892 rublů. musejí platit měsíčně v kalendářním roce.

Pokud váš dům není vybaven měřičem tepla bez zdokumentovaných důvodů, je vzorec doplněn násobícím faktorem 1,5:

Pak platba za vytápění dotyčného bytu bude 892 x 1,5 = 1338 rublů.

Poznámka: V případě přechodu na jiný způsob platby za komunální vytápění (od celoročního až po sezónní a naopak) provádí organizace - dodavatel přepočet - přepočet měsíčních plateb.

Možnost 3 - platba na běžném počitadle v chladném období

Tato metoda se používá k výpočtu platby za ústřední vytápění v budovách s více bytovými jednotkami, kde je celorepublikový metr a jen některé z bytů jsou vybaveny individuálními měřiči tepla. Vzhledem k tomu, že teplá energie je dodávána pro ohřev celé budovy, výpočet se stále provádí přes oblast a údaje z jednotlivých zařízení nejsou zohledněny.

Podívejme se, jak vypočítat náklady na vytápění s platbami během chladného období:

 • P - částka splatná za měsíc;
 • S - plocha konkrétního bytu, m²;
 • S celkem - plocha všech vytápěných prostor budovy, m²;
 • V je celkové množství tepla spotřebované podle údajů kolektoru v kalendářním měsíci, Gcal;
 • T - tarif - cena 1 Gcal tepelné energie.

Pokud chcete nezávisle určit výši platby tímto způsobem, budete muset najít hodnoty tří parametrů: oblast všech obytných a nebytových prostor v bytové jednotce, odečty měřidel na vstupu topné linky a sazba nastavená ve vaší oblasti.

Tak vypadá rekordér spotřeby tepla v bytovém domě.

Příklad výpočtů. Výchozí:

 • náměstí betonového bytu je 36 m²;
 • náměstí všech místností domu - 5000 m²;
 • objem tepelné energie spotřebované za 1 měsíc je 130 Gcal;
 • Ohodnoťte 1 Gcal v oblasti bydliště - 1700 rublů.

Výše platby za účetní měsíc bude:

P = 130 x 36/5000 x 1700 = 1591 rublů.

Jaká je podstata metody: přes náměstí domu je určen váš podíl na úhradě za teplo spotřebované budovou za účetní období (obvykle 1 měsíc).

Možnost 4 - nabíjení na dávkovacím zařízení s poruchou po celý rok

To je pro uživatele nejtěžší výpočet. Postup výpočtu je následující:

 1. Velikost průměrné měsíční spotřeby tepla se určuje podle svědectví domu pro poslední rok (rok V), vztaženo na celkovou plochu všech budov budovy, jak je předepsáno vzorecem.
 2. Výsledná hodnota Vsc je nahrazena vzorem pro výpočet platby.
 3. Platby jsou přepočítávány každoročně za účelem jejich úpravy pomocí následujícího vzorce.

Zde Rgod a Rkv - výše loňského poplatku na úvodní teplo pro celou budovu a konkrétní byt, resp. Pn - velikost úpravy.

Uveďme příklad výpočtů pro náš jednopokojový byt, vzhledem k tomu, že v loňském roce činil obecný měřič tepla v domácnosti 650 Gcal:

Vsr = 650 Gcal / 12 kalendářních měsíců / 5000 m² = 0,01 Gcal. Nyní považujeme výši platby:

P = 36 x 0,01 x 1700 = 612 rublů.

Poznámka: Hlavním problémem není složitost výpočtů, ale vyhledávání základních dat. Majitel bytu, který chce zkontrolovat správnost poplatku, musí zjistit loňské čtení obecného měřicího přístroje nebo je předem napravit.

Kromě toho je třeba provést každoroční úpravu s ohledem na nová měření. Předpokládejme, že roční spotřeba tepla budovy vzrostla na 700 Gcal, pak by mělo být zvýšení platby za vytápění stanoveno takto:

 1. Celkovou částku poplatků za poslední rok považujeme za tarifu: Rgd = 700 x 1700 = 1190000 rublů.
 2. Stejně jako v našem bytě: Rvv = 612 rublů. x 12 měsíců = 7344 rublů.
 3. Velikost dodatečných plateb bude: Рп = 1190000 х 36/5000 - 7344 = 1224 rublů. Zadaná částka vám bude připsána v příštím roce po přepočtu.

Pokud se sníží spotřeba tepelné energie, výsledek kalkulace se získá se znaménkem mínus - organizace by měla snížit částku platby o tuto částku.

Možnost 5 - měřiče tepla instalované ve všech místnostech

Při instalaci hromadného merače u vchodu do bytového domu a při individuálním měření tepla ve všech pokojích je platba během topné sezóny určena následujícím algoritmem:

 1. Vypočítá rozdíl mezi spotřebou tepla zobrazenou u měřiče pro všeobecné použití a ostatními kombinovanými měřiči. Vzorec je uveden níže.
 2. Nahradit výsledek do konečného vzorce a vypočítat měsíční platbu za vytápění.

Proč je tak těžké? Odpověď je jednoduchá: svědectví dobrých stovek jednotlivých zařízení a priori se nemůže shodovat s údaji o běžném měřiči kvůli nepřesnosti a nezapočteným ztrátám. Rozdíl je tedy rozdělen mezi všechny vlastníky bytů na akcie odpovídající ploše bytů.

Dešifrování parametrů ve výpočtových vzorcích:

 • P - požadovaná částka platby;
 • S - náměstí vašeho bytu, m²;
 • S celkem - plocha všech prostor, m²;
 • V je spotřeba tepla zaznamenávaná kolektivními měřiči pro fakturační období Gcal;
 • Vpom - teplo spotřebované během stejného období, které je zobrazeno v bytě;
 • Vr - rozdíl mezi náklady, které vykazuje domácí měřicí stanice a skupina ostatních zařízení v nebytových a obytných prostorech;
 • T - cena 1 Gcal tepla (tarif).

Jako příklad výpočtu si vezmeme náš byt o rozloze 36 m² a předpokládáme, že za měsíc bude individuální přepážka (nebo skupina individuálních metrů) "zraněná" 0,6, doma vyrobená - 130 a skupina spotřebičů ve všech místnostech budovy celkem 118 Gcal. Zbývající údaje zůstávají stejné (viz předchozí části). Kolik stojí topení v tomto případě:

 1. Vp = 130 - 118 = 12 Gcal (určuje rozdíl indikací).
 2. P = (0,6 + 12 x 36/5000) x 1700 = 1166,88 rub.

Je-li třeba vypočítat cenu celoročního topného poplatku, použije se stejný vzorec. Pouze měsíční ukazatele spotřeby tepelné energie se používají pouze za poslední rok. V souladu s tím se každoročně upravuje poplatek za spotřebovanou energii.

Proč obyvatelé sousedních domů vyplácejí různá množství tepla

Tento problém vznikl společně se zavedením různých platebních metod - kvadraturním (standardním), běžným metrem nebo individuálními měřiči tepla. Pokud jste se podívali na předchozí části publikace, pravděpodobně jste si všimli rozdílu ve výši měsíčního poplatku. Fakt se vysvětluje jednoduše: v přítomnosti měřicích přístrojů platí nájemci skutečný spotřebovaný zdroj.

Nyní uvádíme důvody, proč vlastníci bytů dostávají účty s různými částkami bez ohledu na měřiče tepla instalované v jejich domovech:

 1. Ohřev dvou sousedních budov zajišťují různé organizace zajišťující dodávky tepla, pro které jsou schváleny různé tarify.
 2. Čím více bytů v domě, tím méně můžete zaplatit. Zvýšené tepelné ztráty jsou zaznamenány v rohových místnostech a bytech posledního patra, zbytek je ohraničen ulicí pouze přes 1 vnější stěnu. A tyto byty - naprostá většina.
 3. Na vstup do domu nestačí jeden čítač. Požadované řízení toku - ruční nebo automatické. Ventil umožňuje omezit tok příliš teplého chladicího média, než je hříšná organizace pro zásobování teplem. A pak účtovat příslušný poplatek za službu.
 4. Významnou roli hrají kompetence vedení vybraných spoluvlastníky bytového domu. Příslušný obchodní manažer rozhodne především o problematice účetnictví a regulaci chladicí kapaliny.
 5. Nehospodárné využití teplé vody ohřívané chladicí kapalinou z centralizované sítě.
 6. Problémy s měřicími zařízeními od různých výrobců.

Konečný závěr

Existuje mnoho důvodů pro vznik velkých částek v účtech za vytápění. Zřejmé: budova s ​​hrubými cihlami ztrácí méně tepla než železobetonové "devětpodlažní budovy". Odtud a zvýšená spotřeba energie pevně stanovená počítadlem.

Ale před provedením modernizace (izolace) budovy je důležité zřídit kontrolu a účetnictví - instalovat měřiče tepla ve všech místnostech a na napájecím vedení. Metoda výpočtu ukazuje, že takové technické řešení poskytují nejlepší výsledek.

07/27/2016 | Nová platba za vytápění

Pozor! Některé vysvětlení v tomto článku ztratily svou relevanci (v souvislosti s pozměňovacími návrhy RF PP ze dne 27. února 2017 N232).
Aktuální možnosti výpočtu nákladů na vytápění jsou uvedeny v článku odkazem >>> (datum zveřejnění 26.02.2018).

Dne 30. června 2016 skončila platnost platnosti PP PP ze dne 23. května 2006 N307 (dále jen "Pravidlo 307"), stejného dekretu stanovujícího platbu tepla ve stejných měsíčních splátkách v průběhu roku. Nyní je způsob výpočtu platby za vytápění určen výhradně vyhláškou vlády Ruské federace ze dne 6. 5. 2011 N354 (dále jen "Pravidlo 354"). Nicméně pravidla nařízení 307 nezmizely - to byl poslední den vstoupila v platnost pravidla 307 PP RF od 29.06.2016 N603, že postup pro výpočet poplatků za topení, za předpokladu, podle pravidla 307, Pravidla 354 zahrnuta jako jedna z možností úhrady za vytápění.

Prehistorie

Odvolání - Pravidlo 354 provedlo změny v Pravidlech 307, podle něhož k 1. září 2012 došlo k neplatnosti ustanovení Pravidel 307 týkajících se všech nástrojů s výjimkou topení. Vzhledem k tomu, že pravidla 354 upravovala výpočet energetických služeb pro vytápění při spotřebě (tj. Výhradně během období vytápění buď pomocí měřicích přístrojů nebo standardů spotřeby), a pravidla 307 stanovovala, že v průběhu roku se platí splátka vytápění ve stejných měsíčních splátkách s ročními splátkami vláda Ruské federace poskytla subjektům z Ruské federace právo rozhodnout o výběru způsobu platby za vytápění - buď podle pravidel 354, nebo podle pravidel 307. Kromě toho existují dvě možnosti placení za vytápění deklarováno jako dočasné, stanovené pro určité "přechodné období" nezbytné k tomu, aby se zřídila pravidla pravidla 307 a stanovil postup pro platbu za vytápění stanovený pravidly 354. Protože datum skončení takového "přechodného období" bylo stanoveno 31. prosince 2014, území Ruské federace muselo provozovat jediný a jediný postup pro úhradu vytápění, který je upraven článkem 354.

Nicméně významná část RF předmětech nechtěli používat na svých územích nový postup pro výplatu vytápění, si zachovávají náklady celoroční vytápění a týden před plánovaným skončení platnosti nařízení 307 byla vyhlášena vyhláška RF vlády 17.12.2014 N1380 (zveřejněna na oficiálních webových portálu právní informace 22. prosince 2014, které vstoupily v platnost dne 30. prosince 2014). Je třeba poznamenat, že takový "nový dárek" velmi významně zvýšil náklady těch organizací, které (jako by vlastně měly mít odpovědný přístup k podnikání) podnikly opatření k přípravě přechodu na pravidla 354 - nainstalovali nový software, provedli poplatek za úpravu (článek 354 nestanovil takovou úpravu, musel být proveden během platnosti pravidla 307), bylo provedeno několik dalších opatření. Ale dříve plánované zrušení Pravidel 307 nedošlo a všechny přípravné činnosti byly marné. Zajímavé je, že orgány státní moci převážné většiny subjektů RF, který se choval Pravidla 307, ani neměl v úmyslu přijmout jakákoli regionální regulační právní úkony související s novým platebním topení postupu, který byl schválen jednací 354 (např PPA stanovení norem spotřeby tepla pro vytápění je v měsících doba ohřevu, další nezbytné regulační akty).

RF PP od 12/17/2014 N1380 prodloužil účinek pravidla 307 do 30. června 2016. Vláda Ruské federace neoznámila další prodloužení platnosti Pravidel 307, ale došlo k rozšíření pravidel Pravidel 307. Samotné rozhodnutí ze dne 23. 5. 2006 N307 bylo podle plánu zrušeno ke dni 01.07.2016, ale pravidla stanovující možnost platit za vytápění v rovných částech po celý rok byly zahrnuty v pravidlech 354. Na rozdíl od prosince 2014, v červnu 2016 bylo usnesení Vláda RF, která učinila takové změny, byla zveřejněna ne za týden, ale přímo v poslední den Pravidel 307, tj. 30. června 2016, a ve stejný den vstoupilo v platnost RF PP ze dne 29. června 2015 N603.

Způsoby platby za vytápění

Podle ustanovení 42.1 nařízení 354 v novém vydání "platí společné vytápění službou dvěma způsoby - během období vytápění nebo rovnoměrně v kalendářním roce".

Ihned je třeba poznamenat, že pouze státní orgány subjektů tvořících Ruskou federaci mají právo rozhodnout o volbě způsobu platby za vytápění. Ustanovení 2 usnesení vlády Ruské federace ze dne 29. června 2015 N603 stanoví:
"2. Prokázat, že orgány Ruské federace má právo převzít všechny nebo jednotlivé obce se nacházejí na území subjektu Ruské federace, rozhodnutí o změně způsoby spotřebitelů pro vytápění veřejných služeb (v topné sezóně, nebo rovnoměrně během jednoho kalendářního roku). Toto rozhodnutí se vydává nejdříve jednou ročně před 1. říjnem a má být zveřejněno na oficiálních stránkách státní správy Ruské federace v internetové informační a telekomunikační síti do pěti pracovních dnů ode dne jejího přijetí. "

Zvláště je třeba poznamenat, že ani místní samosprávy, ani valná hromada vlastníků prostorů nemají pravomoc zvolit si způsob platby za vytápění - takové pravomoci mají pouze státní orgány subjektu Ruské federace.

Vzhledem k tomu, že RF PP 603 byla přijata 29. června a 30. června byla vyhlášena a vstoupila v platnost téhož dne, vláda Ruské federace stanovila prodloužení platové metody placení hotovosti v okamžiku jejího vstupu v platnost. Bod 3 Ruské federace PP ze dne 06.29.2016 N603 stanoví:
"3. Ke zjištění, že před vstupem v platnost, přijaté v předepsaným způsobem by orgány veřejné moci rozhodnutím Ruské federace změnit způsob platby inženýrských sítí pro ohřev výši úhrady za prospěšné služby pro topný stanovena v souladu s jednacím prospěšné služby pro vlastníky a uživateli prostor v bytových domech a obytných budov, schválené vládou Ruské federace 6. května 2011 354 "O poskytování veřejných služeb uživatelům prostor a bytů v bytových a obytných budovách "s přihlédnutím k způsobu úhrady za komunální služby pro vytápění (v období vytápění nebo rovnoměrně za kalendářní rok), které se používají při vypořádání se spotřebiteli k datu účinnosti tohoto usnesení.

V tomto případě odstavec 1 bodu 42.2 nařízení 354 uvádí: "42.2. Způsob úhrady za vytápění nástrojů v průběhu topné sezóny se aplikuje od začátku topné sezóny v roce následujícím po roce, v němž orgány Ruské federace učinila rozhodnutí o výběru této metody a způsob placení inženýrských sítí pro vytápění rovnoměrně po celý kalendářní rok - od 1. července roku, který následuje po roce, v němž se vládní orgán subjektu Ruské federace rozhodl zvolit takovou metodu. "

Až do doby, než státní orgány subjektu, který je součástí Ruské federace, rozhodnou o změně způsobu platby za vytápění, je platná metoda stanovená ke dni 30. 6. 2016. Orgány subjektu Ruské federace mají právo rozhodnout o změně současné metody - takové rozhodnutí může být učiněno jednou ročně před 1. říjnem. Toto rozhodnutí se provádí až v roce následujícím po roce, kdy bylo takové rozhodnutí učiněno - buď od 1. července (při přechodu na jednotnou platbu v průběhu roku), nebo od zahájení topného období (při přechodu na platbu během období vytápění).

Výpočtová vzorce

Zvažte pořadí platby za vytápění ve 4 typických případech:
1. Dom není vybaven domácím měřícím zařízením (RCA), zatímco technická kapacita zařízení RCU chybí;
2. Dům není vybaven řídicí jednotkou, zatímco je k dispozici technická kapacita zařízení pro kontrolní zařízení;
3. Dům je vybaven řídící jednotkou, ale ne všechny prostory domu jsou vybaveny individuálními měřicími zařízeními (ICS);
4. Dům je vybaven řídící jednotkou a všechny místnosti v domě jsou vybaveny jednotkou I & C.

Představte si vzorce pro každou z těchto situací ve formě tabulky, rozdělenou do dvou možností:
1) zaplacení topení se provádí během vytápění;
2) Platba za vytápění se provádí rovnoměrně v kalendářním roce.

Tabulka používá následující poznámku:
OPU - kolektivní (celostní) měřicí zařízení;
IPU - individuální měřicí zařízení;
MKD - bytový dům;
Pi - velikost platby za inženýrské služby pro vytápění v i-té místnosti MCD (velikost vyrovnávacího poplatku za inženýrské služby pro vytápění v i-té místnosti MCD).

Přítomnost / nepřítomnost měřících zařízení

Platba během období vytápění

Platíte rovnoměrně po celý rok.

V MCD (IPU v obytném domě) není k dispozici žádný zdroj tepelné energie, protože neexistuje technická možnost instalace měřicího zařízení

Formula 2, dodatek 2 k nařízení 354:

kde:
Si - celková plocha i-tý místnosti MKD (nebo celková plocha obytné budovy);
N T je spotřební norma užitkové služby pro vytápění;
T T je tarif pro tepelnou energii, stanovený v souladu s právními předpisy Ruské federace.

Vzorec 2.1 dodatku 2 k nařízení 354:

kde:
Si - celková plocha i-tý místnosti MKD (nebo celková plocha obytné budovy);
N T je spotřební norma užitkové služby pro vytápění;
K - koeficient četnosti platby spotřebitelů za veřejné služby pro vytápění stanovený vydělením počtu celých měsíců vytápěcího období v roce podle počtu kalendářních měsíců v roce;
T T je tarif pro tepelnou energii, stanovený v souladu s právními předpisy Ruské federace.

V MCD neexistuje tepelná elektrárna za přítomnosti technické možnosti instalace zkušebního zařízení

Vzorec 2.2 přílohy 2 nařízení 354:

kde:
Si - celková plocha i-té místnosti;
N T je spotřební norma užitkové služby pro vytápění;
Kotočit - násobící faktor, jehož hodnota se předpokládá v roce 2016 1,4 a od 1. ledna 2017 - 1,5;
T T je tarif pro tepelnou energii, stanovený v souladu s právními předpisy Ruské federace.

Vzorec 2.3 přílohy 2 nařízení 354:

kde:
Si - celková plocha i-té místnosti;
N T je spotřební norma užitkové služby pro vytápění;
K - koeficient četnosti platby spotřebitelů za veřejné služby pro vytápění stanovený vydělením počtu celých měsíců vytápěcího období v roce podle počtu kalendářních měsíců v roce;
Kotočit - násobící faktor, jehož hodnota se předpokládá v roce 2016 1,4 a od 1. ledna 2017 - 1,5;
T T je tarif pro tepelnou energii, stanovený v souladu s právními předpisy Ruské federace.

MKD je vybavena kontrolní místností, ne všechny místnosti jsou vybaveny MFD

Formula 3, dodatek 2 k nařízení 354:

kde:
V D - objem (množství) tepelné energie spotřebované během zúčtovacího období, určený z údajů jednotky řízení tepla, se kterou je MCD vybaveno;
Si - celková plocha i-té místnosti;
So - celková plocha všech obytných a nebytových prostor v MKD;
T T je tarif pro tepelnou energii, stanovený v souladu s právními předpisy Ruské federace.

1) Vzorec 3.1 přílohy 2 k pravidlu 354:

kde:
Si - celková plocha i-té místnosti;
VT - průměrný měsíční objem spotřeby tepla pro vytápění za předchozí rok, definovaný jako poměr objemu tepelné energie založený na odečtech jednotky tepelné energie, s níž byl bytový dům vybaven, za předchozí rok na počet kalendářních měsíců za rok a na celkové ploše všech obytných a nebytových prostor MFB. Vzhledem k tomu, že neexistují údaje o obecném měřicím zařízení pro domácnost za předchozí rok, je průměrný měsíční objem spotřeby tepelné energie stanoven na základě standardní spotřeby užitkové služby pro vytápění;
T T je tarif pro tepelnou energii, stanovený v souladu s právními předpisy Ruské federace.

2) Jedenkrát ročně je poplatek za topení upraven podle vzorce 3.2:

kde:
Pk.pr - výše platby za tepelnou energii, stanovenou na základě odečtů řídicí jednotky instalované v MCD;
Si - celková plocha i-té místnosti;
So - celková plocha všech obytných a nebytových prostor v MKD;
Pfn.i - celková částka platby za inženýrské služby pro vytápění v i-tý obytných nebo nebytových prostorách MFB za uplynulý rok.

MKD je vybaven řídícím centrem, všechny místnosti MCD jsou vybaveny IST

Vzorec 3.3 přílohy 2 nařízení 354:

kde:
Vi n je objem (množství) spotřebovaný během fakturačního období v i-té místnosti MCD tepelné energie, stanovený podle údajů ICD v i-té místnosti;
Vi ОДН - objem (množství) tepelné energie poskytnuté pro zúčtovací období v MCD, vybavené jednotkou tepelného řízení, s výjimkou objemu (množství) tepelné energie spotřebované ve všech obytných nebo nebytových prostorách MCD, který je určen podle vzorce:

kde:
V D - objem (množství) tepla spotřebovaného v zúčtovacím období v MCD, určený při placení za rozvodnou službu pro vytápění v průběhu topné sezony podle naměřených údajů o rozvodně;
Si - celková plocha i-té místnosti;
So - celková plocha všech obytných a nebytových prostor v MKD;
T T je tarif pro tepelnou energii, stanovený v souladu s právními předpisy Ruské federace.

1) Vzorec 3.3 přílohy 2 k Pravidlům 354:

kde:
Vi n je objem (množství) tepla spotřebovaného v i-té místnosti MCD pro vypořádací období, určený na základě průměrného měsíčního objemu spotřeby tepelné energie pro vytápění v i-té místnosti podle údajů IED za předchozí rok;
Vi ОДН - objem (množství) tepelné energie poskytnuté pro zúčtovací období v MCD, vybavené jednotkou tepelného řízení, s výjimkou objemu (množství) tepelné energie spotřebované ve všech obytných nebo nebytových prostorách MCD, který je určen podle vzorce:

kde:
V D - objem (množství) tepla spotřebovaného v zúčtovací době v MCD, určený na základě průměrného měsíčního objemu spotřeby tepla pro vytápění v bytové jednotce podle údajů za předchozí rok;
Si - celková plocha i-té místnosti;
So - celková plocha všech obytných a nebytových prostor v MKD;
T T je tarif pro tepelnou energii, stanovený v souladu s právními předpisy Ruské federace.

2) Poplatek za vytápění se jednou ročně upravuje podle vzorce 3.4:

kde:
Pk.str - částku platby za tepelnou energii spotřebovanou v uplynulém roce v MFB, stanovenou na základě odečtu rozvoden a tarifu na tepelnou energii schválených v souladu s právními předpisy Ruské federace;
Pn.str. - výše platby za tepelnou energii spotřebovanou v uplynulém roce ve všech obytných a nebytových prostorách v MCD vybavených měřicími přístroji určenými na základě údajů TLI a sazbou pro tepelnou energii schválenou v souladu s právními předpisy Ruské federace;
Pn.n - částku platby za objem (množství) tepelné energie spotřebované v uplynulém roce v MCD vybavené jednotkou tepelného řízení s výjimkou množství (množství) tepelné energie spotřebované v uplynulém roce ve všech obytných nebo nebytových prostorách MFZ, které se určuje podle vzorce:

kde:
V D - objem (množství) tepelné energie spotřebované v posledním roce v MCD, určený na základě průměrného měsíčního objemu spotřeby tepla pro vytápění bytového domu podle údajů za předchozí rok;
Vi n je objem (množství) tepelné energie spotřebované během zúčtovacího období v i-tý obytném nebo nebytovém prostoru v MCD, stanovený na základě průměrného měsíčního objemu tepelné energie pro vytápění v i-tý obytném nebo nebytovém prostoru podle údajů PTA za předchozí rok;
So - celková plocha všech obytných a nebytových prostor v MKD;
Si - Celková plocha i-té místnosti MKD.

Další vzorec, který stojí za pozornost, je vzorec 6.1 dodatku 2 k nařízení 354.

Podle čl. 354 odst. 2 bodu 42.2: "V případě, že státní orgán subjektu, který je součástí Ruské federace, rozhodne o změně způsobu platby za komunální vytápění, výkonný umělec přepočítá částku platby za komunální vytápění v prvním čtvrtletí kalendářního roku následujícího po roce, v němž změny způsobu platby podle vzorce 6.1 přílohy N 2 k tomuto nařízení. "

Bod 6.1 přílohy 2 nařízení 354 stanoví:
"6.1. V případech uvedených v odstavci 42.2 se výše splátky za veřejné služby pro vytápění v i-té místnosti (bytové nebo nebytové) v bytovém domě nebo v obytné budově upravuje podle vzorce 6.1:

kde:
Pk.pr - částka platby za tepelnou energii spotřebovanou v uplynulém roce v bytové budově, určená na základě údajů o kolektivním (obecném) měřicím zařízení instalovaném v bytové budově nebo v obytném domě, určená na základě údajů o individuálním měřicím zařízení tepelné energie a v nepřítomnosti těchto zařízení účetnictví - od spotřebních norem;
Si - celková plocha i-té místnosti;
So - celková plocha všech obytných a nebytových prostor v MKD;
Pfn.i - celková částka platby za inženýrské služby pro vytápění v i-tý obytných nebo nebytových prostorách MFB za uplynulý rok. "

Logika zde je zcela srozumitelná. Pokud se způsob platby za vytápění mění během kalendářního roku, použijí se dva způsoby platby: na začátku roku jedna metoda, na konci roku druhá. Kvůli přítomnosti dvou metod mohou existovat nesrovnalosti mezi množstvím vytápění účtovaným spotřebitelům za platbu během roku a skutečně spotřebovaným objemem. Za účelem vyloučení těchto nesrovnalostí v prvním čtvrtletí roku následujícího po roce, ve kterém vstoupilo v platnost rozhodnutí o změně platební metody, je provedena úprava poplatku za rok, ve kterém došlo ke změně způsobu platby. Taková úprava by neměla být zaměňována s úpravou platby za vytápění, která by byla prováděna s jednotnou výplatou nákladů na vytápění po celý rok.

Platba topení IKU v RNO

Dříve byl zvážen výpočet platby za vytápění, kterou spotřebitel platí pro poskytovatele veřejné služby (ICS). Vzhledem k tomu, že PP z Ruské federace ze dne 28. 6. 2016 N603 bylo pozměněno nejen v pravidlech 354, ale i ve RF PP ze dne 14.1.2014 N124 (dále jen "Pravidla 124"), je třeba poznamenat několik základních bodů týkajících se pořadí a výše platby za vytápění IC ve prospěch organizace poskytující zdroje (RNO).

Vyhláškou vlády Ruské federace ze dne 29. června 2016 N603 byl odstavec 22 nařízení 124 doplněn pododstavec e, který stanoví:
"E) za přítomnosti technické možnosti instalace kolekčního (obecného) zařízení na měření tepla, množství tepelné energie za teplo dodané do bytového domu, které není vybaveno takovým měřicím zařízením, a dodáno do bytového domu po 2 měsících po poruše, ztráta dříve (po celou dobu životnosti), částku platby za dodanou tepelnou energii, pokud dodavatel neposkytl informace o kolektivní (celoměstské) zařízení pro měření tepla v podmínkách stanovených právními předpisy nebo dohodou o dodávce zdrojů, pokud dodavatel neumožňuje 2 nebo vícekrát zástupcům organizací poskytujících zdroje kontrolovat stav kolektivního (celého domu) zařízení pro měření tepla namontovaného a uvedení do provozu (validace informací poskytnutých indikace takového měřicího zařízení) se určuje na základě standardu spotřeby užitkové služby pro vytápění a celkové plochy w pro nebytové a nebytové prostory v bytovém domě s použitím násobícího faktoru, jehož hodnota v roce 2016 je 1,4 a od 1. ledna 2017 - 1,5. Tento koeficient se nepoužije, jestliže existuje zpráva o zjišťování přítomnosti (nepřítomnosti) technické proveditelnosti instalace kolektivního měřicího zařízení pro užitné zdroje, což potvrzuje nedostatečnou technickou proveditelnost instalace takového měřicího zařízení počínaje fakturačním obdobím, ve kterém byl tento zákon vypracován.

To znamená, že při absenci OPU, pokud je technicky možné instalovat OPU, při výpočtu IKU s RSO pro komunální zdroj pro vytápění se použije stejný multiplikační faktor jako u výpočtů spotřebitelů s IKU.

Pravidla 124 jsou navíc doplněna ustanoveními 25.1 až 25.2, která stanoví:
"25.1. V případě, že státní orgán ustavujícího subjektu Ruské federace rozhodne o zaplacení komunální služby vytápění rovnoměrně v kalendářním roce, je objem komunálního zdroje poskytnutého na základě smlouvy o dodávce zdrojů určen:
a) v případě dodávky komunálního zdroje do bytové budovy vybavenou kolektivní (společnou) tepelnou měřicí jednotkou nebo do obytného domu (domácnosti) vybaveného individuálním měřicím zařízením na základě průměrného měsíčního objemu spotřeby tepelné energie podle údajů kolektivního (společného) nebo individuálního měřicí zařízení za předchozí rok (a při neexistenci těchto údajů - na základě spotřební normy). Současně je objem tepelné energie dodávané do bytové budovy, obytné budovy, stanoven dvoustrannými úkony založenými na aktuálních hodnotách měřidel a objem vyplácený v běžném měsíci je jednou ročně upravován organizací poskytující prostředky;
b) v případě dodávky komunálního zdroje do bytového domu, který není vybaven kolektivní (obecnou) budovou měřicí jednotkou pro tepelnou energii, nebo do obytného domu, který není vybaven individuálním měřicím zařízením, na základě standardu spotřeby užitkového zařízení s použitím koeficientu frekvence platby za tepelnou energii;
c) v případě dodávky komunálního zdroje do domácnosti, která není vybavena individuálním měřicím zařízením na základě standardu spotřeby užitkové služby poskytované v bytové a spotřební normě veřejné služby při použití pozemku a přístavby, které jsou instalovány v souladu s částí 1 Článek 157 Kodexu bydlení Ruské federace s využitím koeficientu frekvence platby za tepelnou energii.
25.2. Koeficient frekvence platby za tepelnou energii se stanoví rozdělením počtu měsíců měsíce vytápění na rok na počet kalendářních měsíců v roce. "

Tyto normy zefektivňují interakci ICS s RIS ve výpočtech komunálního zdroje pro vytápění. Nyní byla vyloučena dosavadní nejistota, v níž RSO požadoval, aby JIP zaplatila za spotřebu tepla při spotřebě (podle PSU), navzdory tomu, že spotřebitelé spotřebovávali průměrné měsíční spotřebu v průběhu roku stejným způsobem. Pododsek "a" odstavce 25.1 nařízení 124 přímo označuje potřebu platit za vytápění z ICS v RNO pro průměrnou měsíční spotřebu s úpravou jednou za rok. Zavedení této normy umožní ukončit řadu sporů týkajících se navrácení společnosti ICI ve prospěch RSO s dluhy, což je rozdíl mezi náklady na průměrné množství vytápění splatné spotřebitelům a skutečně spotřebovaným množstvím vytápění, které definuje dodavatel.

Článek č. 25.1 článku 25.1 a článek 25.2 pravidla 124 vylučují spory týkající se pokusů RDF zvolit způsob platby rovnoměrně po celý rok, aby použil standard pro platební metodu během období vytápění ve výpočtech s ICS.

Pozor! Některé vysvětlení v tomto článku ztratily svou relevanci (v souvislosti s pozměňovacími návrhy RF PP ze dne 27. února 2017 N232).
Aktuální možnosti výpočtu nákladů na vytápění jsou uvedeny v článku odkazem >>> (datum zveřejnění 26.02.2018).

Článek ve formátu pdf naleznete zde >>>

Topné systémy

Výpočet topného systému je velmi důležitou etapou, z níž závisí do značné míry následné pohodlí a pohodlí bydlení v domě. Připravili jsme pro vás desítky bezplatných online kalkulátorů, které usnadní výpočty a všechny jsou shromažďovány pod nadpisem "Topný systém"! Ale nejprve se podíváme, jak se vypočítá topný systém?

Číslo etapy 1. Zpočátku se vypočítají ztráty tepelné ztráty - tato informace je nezbytná k určení výkonu topného kotle a zvláště jednotlivých radiátorů. To vám pomůže při kalkulaci tepelných ztrát! Charakteristicky by se měly vypočítat pro každou místnost, ve které je vnější stěna.

Číslo etapy 2. Poté musíte zvolit teplotu. V průměru na hodnotě vypořádání je 75/65/20, což je plně v souladu s požadavky normy EN 442. Pokud zvolíte tento režim, to rozhodně nemůže pokazit, protože je nastaven většinu veškerý dovoz topných kotlů.

Číslo etapy 3. Poté se nastaví výkon radiátorů s přihlédnutím k tepelným ztrátám v interiéru. Můžete také najít bezplatnou kalkulačku pro výpočet počtu sekcí radiátoru.

Číslo etapy 4. Pro volbu vhodného cirkulačního čerpadla a trubek s požadovaným průměrem se provádí hydraulický výpočet. K tomu je potřeba speciální znalosti a relevantní tabulky. Kalkulátor můžete také použít k výpočtu výkonu oběhového čerpadla.

Číslo etapy 5. Nyní musíte vybrat kotel. Další podrobnosti o výběru topného kotle naleznete v článcích v této části našeho webu.

Číslo etapy 6. Na konci je nutné vypočítat objem topného systému. Koneckonců bude objem expanzní nádrže záviset na kapacitě sítě. Zde můžete kalkulačku použít k výpočtu celkového objemu topného systému.

Pozor! Tyto, stejně jako mnoho dalších online kalkulaček naleznete v této části webu. Využijte je pro co nejjednodušší práci!

Výpočet vytápění soukromého domu: co se při výpočtu zohledňuje, funkce odpočtů pomocí online kalkulačky

Výpočet vytápění soukromého domu je jedním z důležitých úkolů při jeho výstavbě nebo velkých opravách. Udělejte to lépe ve fázi plánování. Některá pomoc při výpočtech může mít speciální kalkulačku online. Existuje mnoho kalkulaček pro výpočet spotřeby paliva, výkonu pece, větracího systému, průřezu komína, výkonu míchací jednotky "teplé podlahy" a dalších. Nicméně je třeba mít na paměti, že od té doby všechny ukazují pouze přibližný výsledek může vypočítat pouze nejjednodušší konfiguraci. Ve skutečnosti je při výpočtu topení nutné vzít v úvahu mnoho dalších nuancí. To je nutné provést za účelem správného výpočtu nákladů na celý systém vytápění a v budoucnu nebude trpět chladem v domě nebo naopak jeho přebytkem a tím i nadměrnými náklady na palivo.

Při výběru kotle na vytápění domu je třeba vzít v úvahu všechny parametry: topení i obytný dům

Výpočet vytápění v soukromém domě - co se má počítat

Pro výpočet vytápění soukromého domu je nutné vypočítat výkon topného kotle, určit počet a umístění radiátorů, zohlednit celou řadu faktorů z počasí, izolaci a materiálu použitého pro výrobu potrubí a kotle.

Mějte na paměti, že komfort bydlení v domě bude záviset na tomto procesu, protože vaše výpočty budou mít přímý vliv na kvalitu vytápění. Kromě toho jsou tyto výpočty základem rozpočtovaného rozpočtu na instalaci a další provoz celého vytápěcího systému. V této fázi budete muset rozhodnout, kolik peněz budete i nadále věnovat na vytápění vašeho domova. Počáteční výpočty je důležité pamatovat na klimatické podmínky, ve kterých se nachází váš region a na podmínky, za kterých bude dům využíván.

Topný systém není jen pec a baterie. Obsahuje:

Někdy potřebujete expanzní nádobu.

Zdá se, že tento schéma topného systému doma

Výpočet výkonových topných zařízení

Před výpočtem výkonu topného kotle je nutné určit, který typ bude použit. Topné kotle mají rozdílnou efektivitu a závisí na této volbě nejenom úroveň přenosu tepla, ale také finanční složka následujícího provozu při výběru paliva:

Kotle na tuhá paliva,

Olejové kotle,

Kombinovaný kotel na tuhá paliva.

Při volbě typu kotle je nutné určit jeho průchodnost. Z tohoto bude záviset na fungování celého systému. Výpočet výkonu kotle na ohřev vody se provádí s přihlédnutím k potřebné tepelné energii na m3. Kalkulátor vám pomůže vypočítat objem vytápěných místností:

ložnice: 9 m2 3 m = 27 m3,

ložnice: 12 m2 3 m = 36 m3,

ložnice: 15 m2 3 m = 45 m3,

obývací pokoj: 25 m2 3 m = 75 m3,

chodba: 6 m2 3 m = 18 m3,

kuchyň: 12 m2 3 m = 36 m3,

WC: 8 m2 3 m = 24 m3.

Při výpočtu se berou v úvahu všechny prostory domu, a to i v případě, že nemají v plánu nasadit radiátory. Na našich webových stránkách naleznete kontakty stavebních firem, které nabízejí služby izolace domů. Můžete přímo komunikovat se zástupci navštívením výstavy domů "Low-Rise Country".

Pak jsou shrnuty výsledky a získá se celkový objem domu - 261 m3. Při výpočtu se nutně berou v úvahu prostory a přechody, u nichž se neplánuje instalovat topná zařízení, například chodba, komora nebo chodba. To je provedeno tak, aby teplo z radiátorů instalovaných v domě bylo dostatečné k ohřevu celého domu.

Při výpočtu topného systému nezapomeňte zohlednit klimatickou zónu a teplotu v zimním období.

Vezměte si libovolný ukazatel pro oblast 50 W / m3 a plochu domu 261 m3, která se má zahřát. Vzorec pro výpočet výkonu: 50 W 261 m3 = 13050 W. Výsledek se vynásobí koeficientem 1,2 a vypočítá se výkon kotle - 15,6 kW. Poměr umožňuje přidat 20% rezervní kapacity kotle. Umožňuje kotle pracovat v úsporném režimu, čímž se vyhne speciálnímu přetížení.

Přídavné snímače teploty pomohou sledovat proces.

Korekční faktor pro klimatické podmínky regionů se pohybuje od 0,7 v jižních oblastech Ruska až po 2,0 v severních regionech. Koeficient 1,2 se používá v centrální části Ruska.

Zde je další vzorec používaný online kalkulátory:

Chcete-li získat předběžný výsledek požadované síly kotle, můžete vynásobit plochu místnosti klimatickým koeficientem a získaný výsledek vydělením 10.

Příklad vzorce pro výpočet výkonu topného kotle pro dům o rozloze 120 m2 v severní části Ruska:

Může to být zajímavé! V článku na následujícím odkazu si přečtěte o tom, co potřebujete vědět pro vytápění soukromého domu.

Které potrubí jsou lepší pro topnou linku

Nestačí vědět, jak vypočítat výkon kotle, musíte také vybrat správné potrubí. Nyní nabízí trh několik druhů trubek pro vytápění z různých materiálů:

polypropylen (s výztuží a bez)

Trubky pro vytápění v domě, můžete mít různé, ale je důležité předat vlastnosti vybraného typu

Každý z těchto typů má své vlastní nuance, které je třeba vzít v úvahu při vývoji a výpočtu vytápění soukromého domu:

Použité ocelové trubky jsou univerzální a vydrží tlaky až do 25 atmosfér, ale mají značnou nevýhodu - mají rzi a mají určitou životnost. Navíc mají potíže s instalací.

Trubky vyrobené z polypropylenu, kompozitního kovového plastu a zesítěného polyethylenu se snadno instalují a díky své hmotnosti lze použít na tenké stěny. Výhodou těchto trubek je to, že nejsou náchylné k rezavění, hnilobě a nereagují na bakterie. Důležitým ukazatelem - nerozšíří se z tepla a nedeformuje se v chladu. Udržujte konstantní teplotu až 90 stupňů a krátkodobé zvýšení na 110 stupňů Celsia.

Měděné trubky se při instalaci vyznačují vysokou cenou a vyšší složitostí, ale v pevnosti soutěží s plastovými trubkami, nepodléhají rezavě a jsou považovány za nejlepší volbu. Kromě toho je měď plastová, vede dobře teplo a udržuje teplotu vody v potrubí v rozmezí od -200 do 250 stupňů Celsia. Tato schopnost mědi ochrání systém před možným rozmrazováním, což je velmi důležité v podmínkách Sibiře a severních regionů.

Pokud se dům nachází v severní části země, nejlépe se hodí měděné trubky pro topný systém. Může to být zajímavé! V článku na následujícím odkazu si přečtěte o vytápění soukromého domu s elektřinou.

Jak vypočítat optimální počet a objem výměníků tepla

Při výpočtu počtu potřebných radiátorů byste měli zvážit, z jakého materiálu jsou vyrobeny. Na trhu nyní nabízejí tři typy kovových radiátorů:

Všichni mají své vlastní vlastnosti. Litina a hliník mají stejnou rychlost přenosu tepla, ale současně se hliník rychle ochladí a litina se pomalu zahřívá, ale dlouho zůstává na teplo. Bimetalické radiátory se rychle zahřívají, ale ochlazují mnohem pomaleji než hliník.

Při výpočtu počtu radiátorů byste měli také zvážit další nuance:

tepelná izolace podlahy a stěn pomáhá udržet až 35% tepla,

rohová místnost je chladnější než ostatní a vyžaduje více radiátorů,

použití skla na oknech ušetří 15% tepla,

přes střechu "opouští" až 25% tepla.

Počet radiátorů a úseků v nich závisí na mnoha faktorech.

V souladu s normami SNiP je zapotřebí 100 W tepla pro vytápění 1 m3. Proto 50 m3 bude vyžadovat 5000 wattů. Pokud bimetalické zařízení rozděluje 120 W na 8 sekcí, pak pomocí jednoduché kalkulačky předpokládáme: 5000: 120 = 41,6. Po zaokrouhlování získáme 42 radiátorů.

V soukromém domě je však teplota regulována nezávisle. Předpokládá se, že jedna baterie generuje 150 W tepla. Přepočítáme a dostaneme 5000: 150 = 33,3. To znamená, že potřebujete 34 radiátorů.

Můžete použít přibližný vzorec pro výpočet sekcí chladiče:

Ikona (*) označuje, že zlomková část je zaokrouhlena podle obecných matematických pravidel, N je počet úseků, S je plocha místnosti v m2 a P je tepelný výkon 1 sekce ve wattech.

Popis videa

Příklad výpočtu vytápění v soukromém domě pomocí online kalkulačky v tomto videu:

Závěr

Instalace a výpočet topného systému v soukromém domě je hlavní součástí podmínek pro pohodlné bydlení v něm. Proto by se při výpočtu vytápění v soukromém domě měla věnovat zvláštní pozornost vzhledem k mnoha souvisejícím nuánům a faktorům.

Kalkulátor vám pomůže, pokud potřebujete rychle a průměrně porovnávat různé stavební technologie. V ostatních případech je lepší kontaktovat odborníka, který správně provede výpočty, správně zpracuje výsledky a zohlední všechny chyby.

Žádný program se s tímto úkolem nemůže vyrovnat, protože obsahuje pouze obecné vzorce a kalkulačky topení soukromého domu a stolů nabízených na internetu slouží pouze k usnadnění výpočtů a nemohou zaručit přesnost. Pro přesné správné výpočty stojí za to svěřit tuto práci odborníkům, kteří budou schopni vzít v úvahu všechna přání, možnosti a technické ukazatele vybraných materiálů a zařízení.

Top