Kategorie

Týdenní Aktuality

1 Krby
Tepelná izolace podkroví na dřevěných trámech - 5 stupňů stropní izolace
2 Radiátory
Páskování topného kotle na tuhá paliva - jak?
3 Čerpadla
Co je nejhospodárnější vytápění nebo je výhodnější vytápět soukromý dům?
4 Krby
Automatické kotle na tuhá paliva s dlouhým spalováním
Hlavní / Čerpadla

Instalace baterií do sebe: pravidla a technologie


Pro všechny typy radiátorů existují obecná pravidla pro jejich umístění do místnosti. Existuje určitá posloupnost kroků, které je třeba dodržovat. Technologie je jednoduchá, ale existuje mnoho nuancí.

Jak umístit baterie

Nejdříve se doporučení týkají místa instalace. Nejčastěji jsou umístěny topná zařízení, kde jsou tepelné ztráty nejvýznamnější. Nejdříve jsou to okna. Dokonce i s moderními úspornými okny s dvojitým zasklením se na těchto místech ztrácí většina tepla. Co říci o starých dřevěných rámech.

Je důležité správně umístit radiátor a nedopustit chybu při výběru jeho velikosti: není to jen záležitost

Pokud pod oknem není žádný radiátor, pak studený vzduch sestupuje podél stěny a rozprostírá se po podlaze. Situace se mění instalací baterie: teplý vzduch stoupá, zabraňuje tomu, aby "studená" spadla na podlahu. Je třeba si uvědomit, že pro to, aby byla tato ochrana účinná, musí mít radiátor nejméně 70% šířky okna. Toto pravidlo je vysloveno v SNiP. Proto při výběru chladiče mějte na paměti, že malý chladič pod oknem nedává dostatečnou úroveň komfortu. V tomto případě zůstávají strany bokem, kde bude studený vzduch spadat, na podlaze budou studené zóny. Zároveň se okno může často "potnout", na stěnách v místě, kde se srazí teplý a studený vzduch, vypadne kondenzace a objeví se vlhkost.

Z tohoto důvodu se nepokoušejte najít model s nejvyšší ztrátou tepla. To je oprávněné pouze pro regiony s velmi drsným klimatem. Ale na severu jsou i nejvýkonnějšími částmi velké radiátory. Pro střední Rusko je zapotřebí průměrné emise tepla, u jižních je obecně potřebné nízké radiátory (s malou středovou vzdáleností). To je jediný způsob, jak splnit klíčové pravidlo pro instalaci baterií: odřízněte většinu otvoru okna.

Baterie instalovaná v blízkosti dveří bude fungovat efektivně.

V chladném klimatu je smysluplné uspořádání tepelné opony u předních dveří. Jedná se o druhou problematickou oblast, ale je typičtější pro soukromé domy. Takový problém může nastat v bytech na prvním patře. Zde jsou pravidla jednoduchá: musíte umístit radiátor co nejblíže dveřím. Vyberte místo podle uspořádání, a to i při zohlednění možností potrubí.

Pravidla pro montáž radiátorů

Požadavky na délku - to nejsou všechny doporučení. Existují také pravidla pro umístění pod oknem ve vztahu k podlaze, parapetu a stěně:

 • Je třeba mít ohřívač přísně uprostřed otevírání okna. Při instalaci najděte střed, označte jej. Poté vpravo a vlevo odložíte vzdálenost k umístění držáků.
 • Z podlahy je vzdálenost 8-14 cm. Pokud je méně, bude těžké ji odstranit, pokud je to více, dole se vytvoří zóny studeného vzduchu.
 • Z okenního parapetu by měl být radiátor 10-12 cm od sebe. V blízké poloze se konvekce zhorší a tepelný výkon klesne.
 • Vzdálenost od stěny k zadní stěně by měla být 3-5 cm. Tato mezera zajišťuje normální konvekci a rozložení tepla. A ještě jedna věc: s malou vzdáleností se na zdi usadí prach.

Na základě těchto požadavků zjistěte nejvhodnější velikost chladiče a pak vyhledejte model, který je vyhovuje.

Metody montáže závisí na typu stěny

Toto jsou obecná pravidla. Někteří výrobci mají doporučení. A vezměte si to jako radu: před nákupem pečlivě zkontrolujte požadavky na instalaci. Ujistěte se, že jsou splněny všechny podmínky. Jen pak koupit.

Pro snížení nevýrobních ztrát - ohřevem stěny - za chladičem na stěně, připojte fóliový nebo tenký foliový tepelný izolátor. Takové jednoduché opatření ušetří 10-15% na vytápění. To zvyšuje přenos tepla. Všimněte si však, že pro běžnou "práci" musí být vzdálenost od lesklého povrchu k zadní stěně radiátoru minimálně 2-3 cm, a proto musí být tepelný izolátor nebo fólie upevněny na stěně a nikoli pouze naklánět na baterii.

Je nutné instalovat radiátory? V jaké fázi instalace systému? Při použití radiátorů s bočním připojením můžete nejprve zavěsit a potom pokračovat do potrubí. Pro spodní připojení je obrázek odlišný: je třeba znát pouze středovou vzdálenost trubek. V tomto případě můžete po opravě instalovat radiátory.

Pro zvýšení tepelného výkonu upevněte fólii na stěnu.

Pracovní příkaz

Při instalaci radiátorů vlastním rukama je důležité udělat všechno správně, aby se zohlednily všechny detaily. Odborníci doporučují při instalaci sekčních baterií použít alespoň tři držáky: dvě v horní části, jedna v dolní části. Všechny průchozí radiátory, bez ohledu na typ, jsou zavěšeny na spojovacích prvcích horním rozdělovačem. Ukazuje se, že hlavní zatížení je hlavní zatížení horních držáků, dolní část slouží k tomu, aby dala směr.

Postup instalace je následující:

 • Uspořádání a montáž spojovacích prvků.

První řádek na stěně, poté pokračujte k instalaci radiátorů

Snažili jsme se co nejpodrobněji popsat celou technologii instalace radiátorů. Zbývá objasnit některé body.

Nejčastější schémata pro připojení radiátorů. Používají se pro příčné připojení topných zařízení jakéhokoli typu a průřezu, panelu a trubkové (kliknutím na obrázek zvětšíte jeho velikost)

Upevnění radiátoru na stěnu

Všichni výrobci vyžadují montáž radiátorů na připravenou, plochou a čistou stěnu. Ze správného umístění držáků závisí účinnost vytápění. Předpojatost v jednom směru nebo v druhém směru vede k tomu, že se chladič nevyhří a bude muset být převážen. Při označování proto dodržujte horizontální polohu a svislost. Radiátor musí být instalován přesně v jakékoliv rovině (zkontrolujte stav budovy).

Radiátory musí být instalovány přesně ve všech rovinách.

Můžete lehce zvednout okraj, kde je instalován odvzdušňovací ventil (asi 1 cm). Takže vzduch se v této části hlavně hromadí a sníží se tím, že bude snazší a rychlejší. Zpětný náklon není povolen.

Nyní, jak umístit závorky. Radiátory s nízkou hmotností - hliníkové, bimetalické a ocelové trubkové - jsou zavěšeny na horní části dvou držáků (háků). S malou délkou baterií mohou být umístěny mezi dvěma extrémními částmi. Třetí držák je umístěn ve spodní části. Je-li počet sekcí lichý, umístěte ho vpravo nebo vlevo od nejbližší části. Obvykle je při instalaci háků přípustná injektáž.

Zpětné zkreslení není povoleno

Při instalaci držáků na vyznačených místech vyvrtejte otvory, namontujte hmoždinky nebo dřevěné zátky. Držáky zajistěte šrouby o průměru nejméně 6 mm a délce nejméně 35 mm. Ale to jsou standardní požadavky, přečtěte si více v pasu do topného zařízení.

Instalace držáků panelových chladičů je odlišná, ale ne drastická. Pro takové zařízení jsou obvykle dodávány s běžnými spojovacími prvky. Mohou být od dvou do čtyř, v závislosti na délce radiátoru (to může být tři metry).

To je to, co vypadají moderní háčky pro závěsné sekční radiátory.

Na zadní straně jsou konzoly, s nimiž jsou zavěšeny. Chcete-li nainstalovat držák, musíte měřit vzdálenost od středu chladiče k držákům. Stejná vzdálenost je oddělena na stěně (tam je třeba si všimnout, kde bude umístěno uprostřed baterie). Poté připevníme spojovací prvky a označíme otvory pro hmoždinky. Další akce jsou standardní: vrták, instalujte hmoždinky, připevněte držáky a přišroubujte šrouby.

Vlastnosti instalace radiátorů v bytě

Výše uvedená pravidla pro instalaci topných radiátorů jsou společná jak pro jednotlivé systémy, tak pro centralizované. Ale před instalací nového radiátoru musíte získat oprávnění z kampaně pro správu nebo údržbu. Topení je společným majetkem a všechny neoprávněné změny mají důsledky - administrativní pokuty. Faktem je, že při masivní změně parametrů vytápěcí sítě (výměna trubek, radiátorů, instalace termostatů apod.) Je systém v rovnováze. To může vést k tomu, že celá stoupačka (schodiště) zmrzne v zimě. Proto všechny změny vyžadují koordinaci.

Typy zapojení a připojení radiátorů v bytech (kliknutím na obrázek zvětšíte velikost)

Dalším rysem je technický. Při vertikálním instalačním potrubí s jedním potrubím (jedna trubka prochází stropem, jde do radiátoru, pak jde a jde na podlahu) při instalaci chladiče namontujte bypass - propojku mezi přívodním a odtokovým potrubím. Spolu s kulovými ventily vám to umožní, pokud chcete (nebo nehodu), vypnout chladič. Nevyžaduje koordinaci nebo povolení správce: vypnuli jste radiátor, chladicí kapalina však stále protéká obtokem (stejným propojovacím motorem). Nemusíte systém zastavovat, platit za něj, poslouchat nároky sousedů.

Obtok je nutný také při instalaci radiátoru s regulátorem v bytě (instalace regulátoru musí být také koordinována - výrazně mění hydraulický odpor systému). Zvláštnost jeho práce je taková, že blokuje tok chladiva. Pokud není propojka, celý stoupač je zablokován. Následky si představte...

Výsledky

Instalace topných radiátorů s vlastními rukama není nejsnadnější, ale ne nejtěžší úkol. Pouze je nutné vzít v úvahu, že většina výrobců poskytuje záruky pouze za podmínky, že instalace topných zařízení představitelé organizací, které mají k tomu povolení. Skutečnost instalace a tlakové zkoušky by měly být uvedeny v pasu chladiče, podpis instalatéra a pečeť podniku by měly být podepsány. Pokud záruku nepotřebujete, ruce na místě, je dokonale možné manipulovat.

Jak správně instalovat radiátory s vlastními rukama: jednoduchý a jasný popis

Znalost nuancí kompetentního provedení procesu instalace radiátorů vytápění zajistí spolehlivé, vysoce kvalitní a trvanlivé vytápění místnosti.

Při vlastní montáži baterií je důležité dodržovat instalační pravidla a normy SNiP.

Obecná pravidla pro vlastní instalace baterií

Platí pro všechny baterie, bez ohledu na typ:

 • je nutné vypočítat množství chladicí kapaliny, které může baterie držet;
 • voda v topném systému je zablokována, pak je potrubí vyfukováno pomocí čerpadla;
 • přítomnost momentových klíčů;

Pozor! Pro nepřetržité utažení a upevnění součástí je zcela nepřijatelné! Oběžná tekutina je pod tlakem, takže nesprávná upevňovací část vede k nepříjemným následkům.

 • volba vhodného připojení baterie je zpočátku promyšlena a vybrána;
 • radiátory jsou namontovány pod určitým úhlem, aby se zabránilo hromadění vzdušných hmot, jinak by musely být odvzdušněny;
 • v soukromých domech se doporučují kovové a plastové trubky pro použití v bytech, z kovu;
 • ochranná fólie je z nových ohřívačů odstraněna až po instalaci.

Stupně instalace topného tělesa v bytě udělejte sami

Instalace se skládá z následujících kroků.

Příprava nástrojů

 • značkovací tužka;
 • měřicí páska pro měření;
 • úroveň stavby pro vyrovnání zařízení vzhledem k vodorovné čáře podlahy;

Výběr správného místa

Při výběru místa pro radiátor dodržujte doporučení odborníků:

 • umístění ohřívače je vybráno ve středu otvoru okna;

Je to důležité! Baterie by měla pokrývat nejméně 70% otvoru. Střed je označen a jeho délky jsou položeny vpravo a vlevo a značky jsou určeny pro upevnění.

 • vzdálenost od podlahy je minimálně 8 cm a nejvýše 14 cm;
 • aby se zabránilo přetržení tepelné kapacity, musí být baterie umístěna ve vzdálenosti přibližně 11 cm od parapetu;
 • od zadní stěny radiátoru ke stěně minimálně 5 cm, tato vzdálenost zajistí dobrou konvekci tepla.

Přesnější odrážky se počítají s perfektní volbou konkrétního typu baterie a výpočtem počtu sekcí.

Příprava na připojení

Nejprve je vypouštěna chladicí kapalina. Dále jsou ke stěně připevněny speciální konzoly nebo jsou kontrolovány stávající držáky.

Prohlédněte si stěny pro případné závady. Pokud jsou mezery a praskliny, jsou položeny cementovou maltou. Po zaschnutí upevněte izolaci fólie.

Rozmanitost možností dekorace zeď je poměrně rozsáhlá.

Výběr schématu zapojení

K připojení otopných těles k vytápění je k dispozici 3 možnosti:

 • spodní cesta, upevnění se provádí pod zdrojem vytápění na svých různých stranách;
 • boční (jednosměrné) připojení, nejčastěji používané pro svislé zapojení s vstupem do jedné strany baterie;
 • diagonální připojení znamená umístění napájecího potrubí na horní straně akumulátoru a zpětné potrubí na opačné straně od spodní strany.

Popis procesu

 • demontovat starý radiátor;
 • namontujte odvzdušňovací ventil a zasuňte otvory do otvorů kolektorů. Adaptéry se používají pro různé průměry trubek.

Foto 1. Automatický odvzdušňovací ventil 1/2, kompletní s uzavíracím ventilem, výrobce - "TIM".

 • pro instalaci uzavíracích a regulačních ventilů jsou kulové kohouty zpočátku upevněny na přívodech a výstupech;
 • Pomoc! V této fázi mohou být termostaty instalovány jako přídavný prvek pro řízení průtoku chladiva.

  • upevnění radiátoru na držáky;
  • připojení výpustných a přívodních trubek se provádí pomocí závitů, svařování, lisování a lisování;
  • řízení sestaveného systému: voda je dodávána pod nízkým tlakem, aby se zkontrolovalo možné netěsnosti a nedostatky sestavy.

  Jak nainstalovat různé typy radiátorů

  Při instalaci každého typu baterie mají své vlastní nuance.

  Litina

  Rozdíl od standardní schématu spočívá v tom, že u baterií tohoto typu jsou úseky zpočátku tvořeny s použitím radiátorového klíče.

  Bradavky jsou impregnovány lněným olejem a fixovány ručně na 2 závity. Současně se používá i pokládka. Poté jsou kroužky chladiče zasunuty do otvoru pro šrouby a zkroucené.

  Je to důležité! Sběrná místa nutně s asistentem, protože současná rotace bradavek může vést k nesouladu.

  Po navíjení akumulátoru se na něj aplikuje vrstva základního nátěru a natřeme.

  Hliník

  Prochází podle standardního schématu jedné ze tří možností připojení.

  Jediné bleskově-hliníkové baterie jsou upevněny jak na stěně, tak na podlaze. Pro druhou možnost použijte speciální upínací kroužky na nohách.

  Přizpůsobením zarážky chladiče ze stěny, podlahy a okenního parapetu můžete zvýšit nebo snížit úroveň přenosu tepla z akumulátoru.

  Při instalaci hliníkových zdrojů topení se řídí přiloženými pokyny. Pokud doporučení naznačují použití chladicí kapaliny, musíte ji použít výhradně.

  Montáž obrazovky před chladičem zvýší stupeň účinnosti.

  Tyto baterie jsou vhodné pro instalaci do soukromých domů s nezávislým topením.

  Ocel

  Důležitým bodem připojení - zkontrolujte vodorovnou baterii. Jakákoli odchylka sníží efektivitu práce.

  Kromě nástěnných konzol je použita podlahová podložka pro další fixaci.

  V ostatních případech se používají standardní schémata připojení.

  Bimetalické

  V těchto bateriích je povoleno zvýšit nebo odstranit přebytečné části. Jsou již natřeny. Sekce jsou postupně utaženy zespodu a zezadu bez deformací.

  Pozor! Na místě, kde je těsnění umístěno pod vsuvkou, není možné provádět broušení pomocí brusného papíru nebo souboru.

  Stejně jako u standardního schématu je nutné předběžnou úpravu stěny.

  Užitečné video

  Podívejte se na video, které popisuje různé schémata pro připojení radiátorů v bytě.

  Normy SNiP

  Dobře stanovené normy definují přípustné chyby při instalaci radiátorů.

  Hlavní parametrické body:

  • vzdálenost od výklenku podsvícení k baterii je 10 cm;
  • od baterie až po podlahu - 12 cm (nejméně 10 cm a nejvýše 15 cm);
  • od stěny k topnému zdroji nejméně 2 cm.

  V souladu se SNiP se bez ohledu na zvolený schéma připojení doporučuje připojit v následujícím pořadí:

  • určení místa fixace spojovacích prvků (nejméně 3 kusy);
  • montážní konzoly na stěnu pomocí cementu nebo hmoždinek;
  • instalace součástí radiátoru;
  • montáž baterie;
  • připojení k potrubí topného systému;
  • instalace výstupu vzduchu;
  • odstranění ochranného filmu.

  Je snadné instalovat radiátor v bytě vlastními silami, ale pokud máte nějaké pochybnosti, je lepší kontaktovat specialisty.

  Správná instalace radiátoru s různými schématy zapojení

  Dříve nebo později bude muset být vyměněn žádný topný radiátor. K tomu dojde, pokud selže, a začne úniku. Nebo pokud se tolik vápenných usazenin nahromadí na svém vnitřním povrchu po mnoho let provozu, nemůže se vypořádat s funkcí vytápění. Současně je vyžadována vysoce kvalitní instalace topných radiátorů, která splňuje normy stanovené SNiP.

  Co potřebujete vědět o instalaci radiátorů

  V soukromém domě může vlastník provádět instalaci. I když systém začne unikat, je snadné vypnout individuální vytápění pro odstranění nedostatků. Ve výškových budovách je složitější. Pokud na rozvětvení trubek a radiátorů začne chladicí kapalina po 2-3 týdnech po zahájení topné sezóny obtížné vypnout topný systém celého domu. Kromě toho sousedé budou trpět kvůli nedostatku vytápění nebo záplavy.

  Instalatéři vědí, jak instalovat radiátory v bytě, a proto je nejlepší svěřit jim tuto práci.

  I když dojde k nehodě po spuštění systému, budou zodpovědní za to, co se stalo. Musí je vyloučit na vlastní náklady a zaplatit za škody způsobené obyvatelům. Pokud by cena, za kterou se majitelé vyvíjely topné radiátory, byla příliš vysoká, spotřebitel si to nemůže dovolit, práce bude muset být provedena nezávisle. Chcete-li to provést, musíte se seznámit s pokyny připojenými k novému ohřívači a prozkoumat instalační schéma.

  Před instalací vlastních radiátorů se seznámíte s následujícími normami SNiP: 41-01-2003 "Topení, větrání a klimatizace":

  • vzdálenost od radiátoru k podlaze musí být nejméně deset centimetrů, na stěnu - 3-5 cm, na okenní parapet - pět nebo více centimetrů;
  • délka ohřívače by měla činit 50-75% šířky okna, pod nímž je připevněna;
  • Centrální svislá osa akumulátoru by se měla zhruba shodovat s oknem. Tolerance je 20 mm. Toto pravidlo není povinné, ale doporučuje se;
  • Rovněž správná instalace topného tělesa znamená instalaci zařízení na místech s největší cirkulací vzduchu (pod oknem, v blízkosti dveří);
  • Je dovoleno snížit vzdálenost ze zařízení na stěnu na 2,5 cm, pokud pokryjete její povrch tepelně odrážejícím plátnem, který obsahuje vrstvu fólie. Díky němu bude teplo odpuzováno z povrchu stěny a nebude absorbováno. V důsledku těchto opatření se vzduch zahřívá více a tepelné úspory budou až patnáct procent.

  Po zakoupení vyhřívacího tělesa se instalace provádí v závislosti na typu systému a schématu zapojení.

  Typy topných systémů

  Úroveň dodávky tepla přímo závisí na typu vytápěcího systému v bytě nebo domě. Podle schématu připojení potrubí lze rozlišit 3 typy systémů: jednorázové, dvouproudové systémy a kolektor.

  Jednoduchý systém potrubí

  Jedna trubka je namontována tak, že chladicí kapalina protéká jednou trubkou (postupně) do každého chladiče, poté je ochlazena a vracena do kotle. Takový systém je nejjednodušší instalovat. Všudypřítomně instalováno ve výškových budovách. Její nevýhodou je, že každý další chladič dostane stále více ochlazené chladivo a ohřívá pokoj horší. Také neexistuje možnost lokální opravy jedné baterie. V případě potřeby budete muset odpojit celý stoupač.

  Dvojrubkový systém

  Dvoutrubkový ohřívací systém předpokládá dodávku horké chladicí kapaliny pro každý chladič samostatně (paralelní připojení), každá jedna trubka. Proto se všechny ohřívají na stejnou teplotu. A chlazená kapalina vstupuje do samostatného vratného potrubí a přesune se k ohřívači. V tomto případě jsou pravidla pro instalaci radiátorů zjednodušena. Koneckonců, je možné od systému odpojit pouze jeden starý chladič.

  Systém kolektorů

  Systém kolektorů je velmi složitý. Je určen pro chaty. Předpokládá vysokou spotřebu trubek, protože každé baterie je dodáváno samostatně. Tento systém mohou instalovat pouze odborníci.

  Schémata zapojení

  Před instalací vytápěcího radiátoru sami rozhodněte o způsobu připojení k síti. Nejčastěji používané schémata jsou:

  1. Boční (jednostranná) schéma instalace topných radiátorů, ve které je trubka, která dodává horkou chladicí kapalinu, připojena k horní odbočné trubce ohřívače. Výpustní potrubí je spojeno se spodní částí. Současně je poskytována vysoká termolýza. Při připojení naproti, když je napájecí potrubí připojeno ke spodní části a výboj - zhora, je přenos tepla výrazně snížen. Takové spojení v jednom potrubním systému vyžaduje instalaci propojky pro usnadnění provozu systému.
  2. Druhé diagonální připojení topného tělesa je následující. Trubka dodávající horkou chladicí kapalinu je připojena k hornímu odbočnému potrubí akumulátoru a na spodní straně topného zařízení je připojeno "zpětné potrubí". Takové spojení je vhodné, pokud je baterie dlouhá a má velký počet sekcí. Diagonální obvod zajišťuje maximální přenos tepla. Pokud však připojujete přívodní potrubí zespodu a výstupní potrubí shora, tepelný výkon se sníží o 6-10%.
  3. Poslední metoda - připojení spodních topných radiátorů - se používá tehdy, když spotřebitel chce skrýt topné trubky ve stěně, v podlaze nebo blízko jejího povrchu. S ním jsou trubky dopředu a dozadu připojeny ze spodní části chladiče, ale z různých stran. Taková spojovací schéma (jinak nazývaná "Leningrad") je charakterizována estetikou a nízkou emisí tepla. Ztráta tepla je až 15%.

  Můžete se zeptat odborníků o tom, kolik stojí instalace topného tělesa a možná i souhlas s jejich službami. Zkušení majitelé vám řeknou, který schéma zapojení si vybere a které potřebují pomocné prvky pro instalaci.

  Montáž

  Vykonává se kdykoli v roce. Nelze nainstalovat více než dvanáct článků baterií do systému s přirozenou cirkulací tekutiny a více než 24 úseků z umělé hmoty.Před instalací je nutné zakoupit kovací nebo těsnicí pásky, těsnicí hmoty, uzavírací a termostatické zařízení, stejně jako upevňovací prvky z vhodného materiálu, například konzoly určité délky, různé velikosti. Velikost závitu sgona musí odpovídat velikosti baterií a trubek.

  Vzhledem k tomu, že dodatečné detaily nejsou levné a náklady na instalaci radiátorů se také nedají nazvat nízkou, mohou být problémy s pronájmem specialistů. Kromě toho tato práce zahrnuje demontáž topných radiátorů, jejichž cena, i když není vysoká, stále ovlivňuje celkové náklady. A proto, v každém případě, demontáž je nejlépe provádět nezávisle, aby nedošlo k přeplatku.

  Za tímto účelem nejprve vypusťte chladicí kapalinu z jediného otopného tělesa, který se změní, pokud se může lokalizovat vypnutím přívodních ventilů; nebo z celého systému s jedním potrubím. Při práci v bytovém domě byste měli kontaktovat společnost Zheo, aby její zaměstnanci vypouštěli vodu ze stoupacího potrubí, na němž byla provedena výměna. Potom můžete starý chladič vyjmout.

  A také k montáži jeřáb Mayevsky, s pomocí kterého později bude možné uvolnit vzduch z baterií. Na stěnu jsou instalovány konzoly, které pečlivě označují místo instalace. Předpokládá se, že pro montáž středního otopného tělesa budete potřebovat 2-3 držáky pro držení horní části a 2 pro upevnění dna.

  Upevňovací prvky se vyrovnají úrovněmi a na nich instalujte baterii. Pokud jsou konzoly instalovány správně, měly by se pevně připojit k podpěrám, neměli by se ustálit. Malý detail: topné zařízení je instalováno s malým svahem (0,3 cm na každý metr jeho délky), takže Mayevský jeřáb se nachází v blízkosti nejvyššího bodu. Vlastní instalace topného tělesa, jejíž cena je snížena díky nezávislé instalaci, začíná tím, že zástrčky jsou odšroubovány z baterie.

  Pokud je systém jednorázový, nainstalujte bypass s ventilem. V případě dvou trubkového systému je připojen pouze zdířka, na které je ventil instalován. Potom jsou hřídele připojeny k potrubí. K tomu potřebujete momentové klíče. Budou muset koupit, což zvýší náklady na instalaci topného tělesa, ale nemůžete bez nich. Neumožňují přetěžování při utahování matic a jiných spojovacích prvků, jak je uvedeno v pokynech pro každý pomocný prvek, je určen povolený točivý moment.

  Volné spojení je také nebezpečné kvůli možnému úniku. Klouby jsou utěsněny vlečkou navlhčenou olejovou barvou nebo se speciální tmely. Mohou být také svařeny. Po instalaci je zapotřebí provést tlakové zkoušky. Bude prováděno volaným instalatorem, protože je drahé koupit lisovací nástroj. Na konci práce je nutné provést zkušební spuštění systému a v případě potřeby okamžitě odstranit nedostatky.

  Po přezkoumání, jak správně instalovat radiátory, stojí za zvážení, zda potřebujete tuto práci udělat sami. Pokud nejsou k dispozici instalace topných zařízení, je lepší si najmout profesionály, kteří dříve zjistili ceny za instalaci topných těles v místě, kde budou instalovány.

  Pokud jsou instalovány hliníkové nebo bimetalické radiátory, nechte je v obalu až do dokončení instalace, aby nedošlo k poškození povrchu v případě náhodného nárazu. Je třeba poznamenat, že instalace litinových radiátorů má také své vlastní charakteristiky. Jsou těžké, takže vyžadují instalaci většího počtu závorek. Kromě toho musí být tyto díly vloženy hluboko do stěny, zvláště pokud jsou cihly.

  Pokud je stěna vyrobena ze sádrokartonu, není na ní zavěšena těžká baterie, ale je instalována na speciální podlahové stojany a je zapotřebí dvojice nástěnných konzol, aby se zabránilo pádu konstrukce. Kromě toho je-li namontováno zařízení z litiny, pak jeho spojení s trubkami provádí svařovací stroj. To znamená, že v tomto případě je instalace topných radiátorů plynovým svařováním téměř vždy používána, a to by nemělo být zanedbáváno.

  Ze všech výše uvedených skutečností vyplývá, že instalace radiátorů může být docela jednoduchá, pokud jsou pro ni originálně dobře připravená, a přečtěte si všechny pokyny, které přístroj dodává. Po dokončení všech postupů v předepsaném pořadí bude vytápěcí systém trvanlivý a bude trvat déle než deset let.

  Pravidla pro instalaci chladiče

  Instalovat radiátory v bytě je správný a levný způsob, jak vrátit teplo do vašeho bytu. Navíc to nemůže být nazýváno složitým procesem, je důležité pouze dodržet všechny nuance instalačních a instalačních pravidel.

  Příklady připojení baterie.

  Přípravné práce

  Než začnete pracovat, je třeba vzít v úvahu některé nuance:

  Připojení baterie může být důvěryhodné kvalifikovanému technikovi, který provede všechnu práci rychle a efektivně.

  1. Nenabíjejte baterii vyměnit sami, ale je lepší, abyste svěřili tuto činnost odborníkovi, který je zodpovědný za další poruchy radiátoru. Kromě toho, při výměně vlastních rukou existuje nebezpečí, že se bez vody ubytují všichni obyvatelé domu, jejichž byty se nacházejí podél stoupání. Voda před prací v bytě by měla být blokována pouze zaměstnanci oddělení bydlení s odpovídající kvalifikaci.
  2. Pokud se při montáži a výměně používá metoda ohýbání a svařování plynem, měly by být práce prováděny také pracovníky s určitou kvalifikací pro práci se zvýšenou bezpečností.

  Výběr radiátoru

  Dnešní trh má širokou škálu radiátorů, určených pro různé odběratele. Zásada "dražší, tím lépe" nemusí vždy fungovat. Musíte si zvolit z následujících důvodů:

  • místa pobytu;
  • zapojení topného systému;
  • o tom, jak potřebujete instalovat topné těleso;
  • teplotní podmínky v topném systému;
  • s přihlédnutím k tomu, jaký materiál byl použit při výrobě trubek;
  • potřeba regulačních prvků a ventilů;
  • umístění prostor v budově.

  Po provedení této analýzy můžete zvolit baterii.

  Dnes, litinové radiátory mohou vypadat docela prezentovatelné, mohou být zdobeny. Tak mohou snadno zapadnout do celkového designu místnosti.

  Radiátory z litinového železa moderního typu již nejsou obrovské akordeony, které byly v sovětském bytě, ale ploché panely s hladkými rohy a prezentovatelným vzhledem. S dobrou fyzikální vlastností topení zůstává litina dlouhou dobu teplo a postupně ji přenáší do místnosti. Takové radiátory mají dlouhou životnost, 20-50 let. Hlavní nevýhodou je velká hmotnost (jedna část váží asi 8 kg), proto není možné je správně nasadit do místností, kde jsou zdi vyrobeny ze dřeva, sádrokartonu. Mají hrubý povrch, nejsou velmi vhodné k čištění.

  Hliníkové radiátory se v konstrukci liší od litiny, jediný rozdíl je hmotnost jednotlivých částí (1 kg). Taková zařízení mají také dobré vlastnosti přenosu tepla, hladký povrch, větrací okna rovnoměrně rozdělují vzduch do místnosti, mohou být upevněny na jakýkoli povrch. Hlavní nevýhodou je snadné vnímání chemického složení vody a tlakových rázů v potrubí.

  Bimetalické radiátory jsou kompromisem mezi litinou a hliníkem. Venku se téměř neodlišují od hliníku, ale nejsou citlivé na složení vody a tlakové rázy. Mají dobrý výkon při přenosu tepla, jsou snadno instalovatelné a levné.

  Ocelové radiátory mají vzhled panelu a reliéfní povrch. Mají různé možnosti připojení, dobré tepelné vlastnosti. Nebyly zjištěny žádné závažné chyby.

  Pravidla instalace chladiče

  Před výměnou je nutné koordinovat instalační schéma se specialisty, což umožní správnou instalaci a efektivní vytápění místnosti. Musíte sledovat sled akcí:

  1. Vypněte vodu v bytě a v určité oblasti.
  2. Vypusťte vodu z oblasti, která má být vyměněna.
  3. Vyfukujte potrubí a odstraňte zbývající vodu.
  4. Nainstalujte novou baterii na základě pokynů k instalaci a doporučení výrobce.
  5. Po instalaci zkontrolujte systém pro úniky a části chladiče.

  Pozor! Při výběru chladiče zvažte teplotu topného výkonu, prostor pro normální vytápění s určitým počtem průřezů, provozní tlak chladicí kapaliny.

  Pravidla pro instalaci chladiče podle SNiP

  Instalace radiátorů v místnosti by měla být provedena podle SNiP 3.05.01-85.

  Od radiátoru ke stěně by měla být alespoň 2 cm.

  1. Rychlost instalace radiátorů správně znamená instalaci baterie vzhledem ke středu okna: střed okna a baterie musí být stejný, chyba je povolena maximálně 2 cm.
  2. Šířka baterie by se měla rovnat 50-70% šířky parapetu.
  3. Výška baterie nad podlahou nesmí být větší než 12 cm od hotové podlahy, vzdálenost od horního okraje baterie k okennímu parapetu by neměla být větší než 5 cm.
  4. Vzdálenost od radiátoru ke stěně je 2 až 5 cm. Výjimečně může sloužit speciální ošetření stěny tepelně odrážejícím materiálem.

  Pozor! Neinstalujte radiátor příliš blízko k podlaze a stěně, protože to ovlivňuje výkon přenosu tepla. Při jednorázových topných systémech použijte větší počet úseků než dříve, je vyloučeno. V systémech s umělou cirkulací vody, je-li počet sekcí větší než 24, je nutno během instalace použít univerzální způsob připojení topných zařízení.

  Pravidla instalace hliníkových radiátorů

  1. Radiátor správně namontujte zaskrutkováním zátek chladiče s těsněním, instalujte termostatické ventily, uzavírací ventily a Mayevsky ventil.
  2. Podle obecných pravidel umístění radiátoru vzhledem k oknu označte místo připevnění.
  3. Je-li to nutné, pokryjte povrch stěny tepelně odrážejícím materiálem a připevněte držáky na stěnu.
  4. Upevněte radiátor na konzoly, umístěte háčky mezi profily a připojte k centrálnímu nebo autonomnímu topnému systému místností.

  Hliníkové radiátory mohou být instalovány v jednoplášťových i dvoutrubkových topných systémech s vertikálním a vodorovným potrubím. Dnešní trh nabízí dva typy hliníkových radiátorů: zesílené radiátory s tlakem do 16 atm., Které se používají k vytápění výškových budov a evropských hliníkových radiátorů o velikosti nejvýše 6 atm. Používají se k vytápění v autonomních topných systémech.

  Pravidla pro montáž železných a bimetalických radiátorů

  Instalace litinových radiátorů se neliší od instalace hliníku. Zde je důležité, aby stěna nebyla přetížena, doporučuje se však instalovat s mírným sklonem, aby se v akumulátoru nehromadil horký vzduch, což vede k nízkému tepelnému vyzařování zařízení.

  Před instalací musí být radiátor správně odšroubován, musí být sponky utaženy a celá věc musí být znovu sestavena. U dřevěných domů, které mají slabší stěnovou konstrukci, se upevnění neposkytuje na konzoly, nýbrž na podlahové stojany, zatímco upevnění na stěnu nesou podpůrnou funkci.

  Hlavní výhodou bimetalických radiátorů je to, že z hlediska tepelného přenosu nemají nízkou hmotnost a nejsou horší než hliník. Kromě toho jsou schopny pracovat bez poruchy i při vysokém tlaku v systému.

  Při montáži je nutné dodržovat doporučení výrobce pro použití v kombinaci s bimetalovými radiátory z trubek vyrobených z určitého materiálu, protože kovové trubky se používají k instalaci většiny domů a kovových plastových trubek pro soukromé domy, protože topný systém v nich pracuje pod vysokým tlakem.

  Pravidla pro montáž radiátorů

  Topení musí být v každém domě. Současně je nesmírně důležité, aby byla v každé fázi instalace dodržována všechna pravidla pro instalaci radiátorů - porušení kteréhokoli z nich může vést k vážným porušením systému a dokonce k poškození zařízení.

  Instalace instalace chladiče

  Možné schémata pro připojení radiátorů

  Než začnete s instalací radiátorů, je velmi důležité určit schéma zapojení. Existuje několik možností, jak to provést, což je také uvedeno v úryvku. Každá z nich má určité výhody i nevýhody. Metody připojení:

  • boční připojení. Tato metoda je možná nejběžnější, protože právě tato metoda umožňuje dosáhnout maximálního přenosu tepla z radiátorů. Princip instalace je poměrně jednoduchý - přívodní potrubí je připojeno k horní trubce chladiče a odtokové potrubí je připojeno k dolní trubce. Obě přívodní a výtlačné potrubí jsou tak umístěny na jednom konci akumulátoru.
  • diagonální připojení. Tato metoda se používá hlavně pro dlouhé radiátory, protože umožňuje dosáhnout maximálního ohřevu baterie po celé délce. V tomto případě by měla být přívodní trubka připojena k horní trysce a výstupní potrubí ke spodní trubce, která je umístěna na druhé straně baterie.
  • spodní připojení. Nejméně efektivní způsob připojení (ve srovnání s postranní metodou je účinnost nižší o 5-15%), používaná hlavně pro topné systémy umístěné pod podlahou.
  Možnosti připojení radiátorů

  Návod k instalaci radiátorů

  Jak správně zavěsit baterie? Koupili jste si radiátory a rozhodli se přesně, jak budou instalovány. Nyní se musíte seznámit se všemi požadavky SNIP - a můžete pokračovat v instalaci. Ve skutečnosti je vše vcelku jednoduché.

  Většina výrobců radiátorů, kteří se snaží uživateli usnadnit život, obsahuje podrobné pokyny a pravidla pro instalaci radiátorů pro každou baterii.

  A skutečně je to třeba dodržet - protože pokud je chladič instalován nesprávně, v případě poruchy se opravy v záruce odmítnou.

  Schéma instalace chladiče

  Pokud chcete chránit zařízení před poškrábáním, prachem a jinými poškozením, které se mohou vyskytnout během instalace, pak během instalace nemůžete odstranit ochrannou fólii - to platí pravidla pro instalaci radiátorů. Jediný nejdůležitější požadavek, který musí být přísně dodržen, je přísné dodržování odsazení nezbytných pro normální oběh ohřátého vzduchu. Zde jsou pravidla pro instalaci radiátorů pro zákroky SNIP:

  • podle platných předpisů by vzdálenost od prahu nebo spodní části výklenku měla být nejméně 10 cm. Mějte na paměti, že pokud je vzdálenost mezi radiátorem a stěnou menší než ¾ hloubky baterie, proudění teplého vzduchu se dostane do místnosti mnohem horší.
  • stejně tak přísné požadavky na montážní výšku radiátorů. Jak správně umístit topení baterie? Pokud je tedy vzdálenost mezi spodním bodem radiátoru a podlahou menší než 10 cm, pak bude odtok teplého vzduchu obtížný - a tím to bude mít nepříznivý vliv na stupeň vytápění místnosti. Ideální je vzdálenost 12 cm mezi podlahou a radiátorem. A pokud je tato mezera větší než 15 cm, bude mezi horní a spodní částí místnosti příliš velký teplotní rozdíl.
  • pokud není chladič instalován do výklenku pod oknem, ale blízko stěny, vzdálenost mezi povrchy by měla být nejméně 20 cm. Pokud je to menší, bude narušena cirkulace vzduchu a kromě toho se na zadní straně radiátoru nahromadí prach.
  Instalace radiátorů v blízkosti stěny

  Abyste mohli získat co nejvíce užitečných informací o instalaci radiátorů, můžete použít náš zdroj. Najdete mnoho cenných tipů a rad, jak správně instalovat topný radiátor.

  Postup instalace chladiče

  Je třeba poznamenat, že pořadí instalace radiátoru je také registrováno v SNIP. Použitím toho můžete vše udělat správně:

  1. Především je třeba určit místo pro spojovací prvky. Jejich počet závisí na velikosti baterie, ale i při instalaci nejmenšího držáku radiátoru musí být nejméně tři;
  2. Montážní konzoly. Pro spolehlivost je nutné použít hmoždinky nebo cementovou maltu;
  3. Potřebné adaptéry jsou instalovány, Mayevsky jeřáb, zástrčky;
  4. Nyní můžete začít instalovat samotný radiátor;
  5. Dalším krokem je připojení chladiče na vstupní a výstupní potrubí systému;
  6. Poté je třeba nainstalovat odvzdušňovací ventil. Podle moderního SNIP musí být automatické;
  7. Po dokončení správné instalace topných těles vytečete ochrannou fólii z radiátorů.

  Pokud při instalaci topných těles dosáhnete výše uvedených pravidel a požadavků, pak se v tomto případě budete těšit na dlouhou dobu tepla, což je zajištěno správnou instalací radiátorů a dobře vytápěným systémem.

  Instalace radiátorů v bytě s vlastními rukama

  Topné radiátory se liší konstrukcí a kovem, ze kterého jsou vyrobeny.

  Každý typ je víceméně vhodný pro apartmán.

  Typy radiátorů

  Bimetalické. Návrh má prvky vyrobené z různých kovů. Existují dvojice hliník-měď a hliník-ocel. Dobré řešení pro byt. Mají vyšší míru přenosu tepla u ostatních typů radiátorů. Snadná instalace, vysoký pracovní tlak - 35 atm. Jsou relativně drahé.

  Hliníkové radiátory se poměrně snadno instalují, mají dobrý odvod tepla. Pracovní tlak - až 18 atm., Což umožňuje instalovat ve výškových budovách. Téměř nekorozivní. Nejsou instalovány, pokud jsou potrubí vyrobeny z mědi, protože tento kov reaguje s hliníkem, což ničí jak potrubí, tak zařízení.

  Litina je běžná u starých domů s malým počtem podlaží kvůli nízkému pracovnímu tlaku max. 12 atm. Ne příliš vhodné pro byty, protože jsou jednak těžké, což ztěžuje instalaci. Zařízení se pomalu zahřívají a pomalu ochlazují, takže je obtížné nastavit teplotu v místnosti. Na druhé straně tato zařízení nereagují s chladicí kapalinou, jsou odolná.

  Ocel. Levné řešení pro vícepodlažní bytové domy. Rust rychle, takže životnost je malá - 15-25 let. Jsou však snadno instalovatelné. V kombinaci s trubkami. Neexistuje možnost vytváření dalších sekcí.

  Instalace radiátorů v bytě

  Existují zvláštní předpisy pro instalaci tepelných radiátorů. Jsou vysvětleny v SNiP. Zařízení musí odolat tlaku chladiva ve vytápěcím systému

  Kov, ze kterého je chladič vyroben, nesmí být galvanickými výpary se systémovými trubkami. K tomu dochází například při interakci hliníku a mědi. Reakce takové sloučeniny vede k korozi.

  Vzdálenost mezi zařízením a vyčnívající částí parapetu by měla být 10 cm. Pokud je tato hodnota menší než 75% hloubky chladiče, uvolnění tepelného toku bude obtížné.

  Mezi spodním okrajem zařízení a podlahou by měla být mezera nejméně 10 cm a nejvýše 15 cm. Při malém odstupu bude výměna tepla neúčinná a pomalá a s velkým rozdílem bude mít vysoký teplotní rozdíl ve výšce místnosti.

  Pokud je zařízení instalováno ne pod oknem, ale blízko stěny, vzdálenost mezi těmito dvěma plochami je minimálně 20 cm.

  Umístění radiátoru

  Tepelné zařízení je instalováno tak, aby jeho přenos tepla byl co nejúčinnější.

  Nejlepší místo je pod okny, protože díky nim dochází k největším tepelným ztrátám. Pokud má místnost vnější studenou stěnu, jsou na ní instalovány další radiátory.

  Trubky ve vytápěcím systému:

  • Ocelové trubky jsou tradičně instalovány ve výškových budovách. Tolerovat vysoký tlak a teplotu. Podléhá korozi.
  • Kovové-plastové začaly být používány při kladení topného systému nedávno, ale oni už byli populární. Pohodlné při instalaci radiátorů.
  • Polypropylenové trubky jsou také oblíbené. Jednoduchá instalace je způsobena možností trvalého spojení pomocí difúzního svařování.
  • Polyetylénové trubky, ačkoli nejsou často používány kvůli poněkud vysoké ceně a malému rozsahu. Ta je způsobena konstrukčním prvkem, nebo spíše poloměrem ohybu.
  • Měď - vzácné řešení kvůli vysokým nákladům a vysokým požadavkům na chladivo. Instalováno pouze v soukromých domech.

  Příslušenství

  Příslušenství obsahuje pomocné prvky. Mayevsky jeřáb je určen k odvzdušnění vzduchu nebo jiných plynů z chladiče. Přítomnost vzduchu v ohřívači se nazývá "vzduchový polštář". Mohlo by to způsobit nesprávný provoz chladiče.

  V prodeji jsou také reflexní obrazovky, které jsou namontovány na stěně za topným zařízením, určené ke snížení tepelných ztrát. Odpařovače na chladiči, které udržují vlhkost vzduchu v místnosti. Ventilátory, které jsou instalovány na samotném zařízení, aby se zvýšil přenos tepla a sušička.

  Co zabraňuje účinnému ohřevu?

  Uvnitř může být chladno nejen kvůli špatnému výkonu přístroje, ale také kvůli překážkám, které si člověk sám nastaví. Přenos tepla se sníží, pokud:

  • radiátor je uzavřen dlouhými závěsy;
  • přístroj je pokryt měkkým nábytkem;
  • tam jsou vyčnívající okenní parapety;
  • nahoře jsou ozdobné mříže.

  Schémata připojení a instalace přídavného chladiče

  Existuje několik schémat pro instalaci radiátorů v apartmánu:

  1. Boční. Nejběžnější schéma připojení kvůli vysokému přenosu tepla. Trubka, přes kterou je chladicí kapalina dodávána, je připojena k hornímu odbočnému potrubí a odtokové potrubí je připojeno k dolní trubce.
  2. Spodní použití se používá hlavně v bytech, kde jsou potrubí ukryté v podlaze nebo procházejí pod základovou deskou. Odbočné potrubí pro dávání a stažení jsou uvedeny níže.
  3. Diagonální se používá k připojení radiátorů, jejichž počet přesahuje 12 kusů. Teplá tekutina je přiváděna do horní trubky na jedné straně baterie a je vypouštěna skrze spodní část druhou.
  4. Sequential lze použít pouze v systémech s vysokým tlakem, který je schopen zajistit pohyb chladicí kapaliny všemi radiátory.

  Namontujte další radiátor:

  1. Odmontujte chladicí kapalinu ze systému.
  2. Vyberte místo pro upevnění a nainstalujte závorky.
  3. Shromáždit radiátor. Za tímto účelem se používá speciální utěsňovací lnu. Pro utažení spojů použijte momentový klíč.
  4. Na jednom z bočních nepoužívaných děr nastavil Mayevského jeřáb. Zbytek je připojen.
  5. Radiátor je instalován na stěnu a je nastaven vodorovně a svisle.
  6. Vlákna jsou řezána ve spoji se stoupačkou, další potřebné prvky jsou spojeny. Všechno je připojeno k jednomu systému.
  7. Na závěr - povinný test úniku.

  Před vlastní instalací baterie v bytě musí být důkladně připraven. Dokonce i drobné chyby mohou vést k nehodě a dalším finančním nákladům. Měli byste zvolit samotný radiátor, zjistit, který schéma zapojení bude nejúčinnější a připravit potřebné nástroje předem.

  Pokud máte základní technické znalosti a dovednosti práce s nástrojem, je docela možné instalovat radiátor. Je důležité, aby jste tuto problematiku studovali, postupujte podle pokynů a zvážíte každý krok.

  Mistr třídy na instalaci radiátorů v bytě s vlastními rukama, podívejte se na video:

  Jaké jsou chyby při výměně radiátorů, se dozvíte z níže uvedeného videa:

  Schémata instalace topných těles v bytě - podívejte se na video podrobněji:

  Jak připojit topný radiátor s největší účinností, zjistěte z níže uvedeného videa:

  Instalace baterií do sebe: pravidla a technologie

  Pro všechny typy radiátorů existují obecná pravidla pro jejich umístění do místnosti. Existuje určitá posloupnost kroků, které je třeba dodržovat. Technologie je jednoduchá, ale existuje mnoho nuancí.

  Jak umístit baterie

  Nejdříve se doporučení týkají místa instalace. Nejčastěji jsou umístěny topná zařízení, kde jsou tepelné ztráty nejvýznamnější. Nejdříve jsou to okna. Dokonce i s moderními úspornými okny s dvojitým zasklením se na těchto místech ztrácí většina tepla. Co říci o starých dřevěných rámech.

  Je důležité správně umístit radiátor a nedopustit chybu při výběru jeho velikosti: není to jen záležitost

  Pokud pod oknem není žádný radiátor, pak studený vzduch sestupuje podél stěny a rozprostírá se po podlaze. Situace se mění instalací baterie: teplý vzduch stoupá, zabraňuje tomu, aby "studená" spadla na podlahu. Je třeba si uvědomit, že pro to, aby byla tato ochrana účinná, musí mít radiátor nejméně 70% šířky okna. Toto pravidlo je vysloveno v SNiP. Proto při výběru chladiče mějte na paměti, že malý chladič pod oknem nedává dostatečnou úroveň komfortu. V tomto případě zůstávají strany bokem, kde bude studený vzduch spadat, na podlaze budou studené zóny. Zároveň se okno může často "potnout", na stěnách v místě, kde se srazí teplý a studený vzduch, vypadne kondenzace a objeví se vlhkost.

  Z tohoto důvodu se nepokoušejte najít model s nejvyšší ztrátou tepla. To je oprávněné pouze pro regiony s velmi drsným klimatem. Ale na severu jsou i nejvýkonnějšími částmi velké radiátory. Pro střední Rusko je zapotřebí průměrné emise tepla, u jižních je obecně potřebné nízké radiátory (s malou středovou vzdáleností). To je jediný způsob, jak splnit klíčové pravidlo pro instalaci baterií: odřízněte většinu otvoru okna.

  Baterie instalovaná v blízkosti dveří bude fungovat efektivně.

  V chladném klimatu je smysluplné uspořádání tepelné opony u předních dveří. Jedná se o druhou problematickou oblast, ale je typičtější pro soukromé domy. Takový problém může nastat v bytech na prvním patře. Zde jsou pravidla jednoduchá: musíte umístit radiátor co nejblíže dveřím. Vyberte místo podle uspořádání, a to i při zohlednění možností potrubí.

  Pravidla pro montáž radiátorů

  Požadavky na délku - to nejsou všechny doporučení. Existují také pravidla pro umístění pod oknem ve vztahu k podlaze, parapetu a stěně:

  • Je třeba mít ohřívač přísně uprostřed otevírání okna. Při instalaci najděte střed, označte jej. Poté vpravo a vlevo odložíte vzdálenost k umístění držáků.
  • Z podlahy je vzdálenost 8-14 cm. Pokud je méně, bude těžké ji odstranit, pokud je to více, dole se vytvoří zóny studeného vzduchu.
  • Z okenního parapetu by měl být radiátor 10-12 cm od sebe. V blízké poloze se konvekce zhorší a tepelný výkon klesne.
  • Vzdálenost od stěny k zadní stěně by měla být 3-5 cm. Tato mezera zajišťuje normální konvekci a rozložení tepla. A ještě jedna věc: s malou vzdáleností se na zdi usadí prach.

  Na základě těchto požadavků zjistěte nejvhodnější velikost chladiče a pak vyhledejte model, který je vyhovuje.

  Metody montáže závisí na typu stěny

  Toto jsou obecná pravidla. Někteří výrobci mají doporučení. A vezměte si to jako radu: před nákupem pečlivě zkontrolujte požadavky na instalaci. Ujistěte se, že jsou splněny všechny podmínky. Jen pak koupit.

  Pro snížení nevýrobních ztrát - ohřevem stěny - za chladičem na stěně, připojte fóliový nebo tenký foliový tepelný izolátor. Takové jednoduché opatření ušetří 10-15% na vytápění. To zvyšuje přenos tepla. Všimněte si však, že pro běžnou "práci" musí být vzdálenost od lesklého povrchu k zadní stěně radiátoru minimálně 2-3 cm, a proto musí být tepelný izolátor nebo fólie upevněny na stěně a nikoli pouze naklánět na baterii.

  Je nutné instalovat radiátory? V jaké fázi instalace systému? Při použití radiátorů s bočním připojením můžete nejprve zavěsit a potom pokračovat do potrubí. Pro spodní připojení je obrázek odlišný: je třeba znát pouze středovou vzdálenost trubek. V tomto případě můžete po opravě instalovat radiátory.

  Pro zvýšení tepelného výkonu upevněte fólii na stěnu.

  Pracovní příkaz

  Při instalaci radiátorů vlastním rukama je důležité udělat všechno správně, aby se zohlednily všechny detaily. Odborníci doporučují při instalaci sekčních baterií použít alespoň tři držáky: dvě v horní části, jedna v dolní části. Všechny průchozí radiátory, bez ohledu na typ, jsou zavěšeny na spojovacích prvcích horním rozdělovačem. Ukazuje se, že hlavní zatížení je hlavní zatížení horních držáků, dolní část slouží k tomu, aby dala směr.

  Postup instalace je následující:

  • Uspořádání a montáž spojovacích prvků.

  První řádek na stěně, poté pokračujte k instalaci radiátorů

  Snažili jsme se co nejpodrobněji popsat celou technologii instalace radiátorů. Zbývá objasnit některé body.

  Nejčastější schémata pro připojení radiátorů. Používají se pro příčné připojení topných zařízení jakéhokoli typu a průřezu, panelu a trubkové (kliknutím na obrázek zvětšíte jeho velikost)

  Upevnění radiátoru na stěnu

  Všichni výrobci vyžadují montáž radiátorů na připravenou, plochou a čistou stěnu. Ze správného umístění držáků závisí účinnost vytápění. Předpojatost v jednom směru nebo v druhém směru vede k tomu, že se chladič nevyhří a bude muset být převážen. Při označování proto dodržujte horizontální polohu a svislost. Radiátor musí být instalován přesně v jakékoliv rovině (zkontrolujte stav budovy).

  Radiátory musí být instalovány přesně ve všech rovinách.

  Můžete lehce zvednout okraj, kde je instalován odvzdušňovací ventil (asi 1 cm). Takže vzduch se v této části hlavně hromadí a sníží se tím, že bude snazší a rychlejší. Zpětný náklon není povolen.

  Nyní, jak umístit závorky. Radiátory s nízkou hmotností - hliníkové, bimetalické a ocelové trubkové - jsou zavěšeny na horní části dvou držáků (háků). S malou délkou baterií mohou být umístěny mezi dvěma extrémními částmi. Třetí držák je umístěn ve spodní části. Je-li počet sekcí lichý, umístěte ho vpravo nebo vlevo od nejbližší části. Obvykle je při instalaci háků přípustná injektáž.

  Zpětné zkreslení není povoleno

  Při instalaci držáků na vyznačených místech vyvrtejte otvory, namontujte hmoždinky nebo dřevěné zátky. Držáky zajistěte šrouby o průměru nejméně 6 mm a délce nejméně 35 mm. Ale to jsou standardní požadavky, přečtěte si více v pasu do topného zařízení.

  Instalace držáků panelových chladičů je odlišná, ale ne drastická. Pro takové zařízení jsou obvykle dodávány s běžnými spojovacími prvky. Mohou být od dvou do čtyř, v závislosti na délce radiátoru (to může být tři metry).

  To je to, co vypadají moderní háčky pro závěsné sekční radiátory.

  Na zadní straně jsou konzoly, s nimiž jsou zavěšeny. Chcete-li nainstalovat držák, musíte měřit vzdálenost od středu chladiče k držákům. Stejná vzdálenost je oddělena na stěně (tam je třeba si všimnout, kde bude umístěno uprostřed baterie). Poté připevníme spojovací prvky a označíme otvory pro hmoždinky. Další akce jsou standardní: vrták, instalujte hmoždinky, připevněte držáky a přišroubujte šrouby.

  Vlastnosti instalace radiátorů v bytě

  Výše uvedená pravidla pro instalaci topných radiátorů jsou společná jak pro jednotlivé systémy, tak pro centralizované. Ale před instalací nového radiátoru musíte získat oprávnění z kampaně pro správu nebo údržbu. Topení je společným majetkem a všechny neoprávněné změny mají důsledky - administrativní pokuty. Faktem je, že při masivní změně parametrů vytápěcí sítě (výměna trubek, radiátorů, instalace termostatů apod.) Je systém v rovnováze. To může vést k tomu, že celá stoupačka (schodiště) zmrzne v zimě. Proto všechny změny vyžadují koordinaci.

  Typy zapojení a připojení radiátorů v bytech (kliknutím na obrázek zvětšíte velikost)

  Dalším rysem je technický. Při vertikálním instalačním potrubí s jedním potrubím (jedna trubka prochází stropem, jde do radiátoru, pak jde a jde na podlahu) při instalaci chladiče namontujte bypass - propojku mezi přívodním a odtokovým potrubím. Spolu s kulovými ventily vám to umožní, pokud chcete (nebo nehodu), vypnout chladič. Nevyžaduje koordinaci nebo povolení správce: vypnuli jste radiátor, chladicí kapalina však stále protéká obtokem (stejným propojovacím motorem). Nemusíte systém zastavovat, platit za něj, poslouchat nároky sousedů.

  Obtok je nutný také při instalaci radiátoru s regulátorem v bytě (instalace regulátoru musí být také koordinována - výrazně mění hydraulický odpor systému). Zvláštnost jeho práce je taková, že blokuje tok chladiva. Pokud není propojka, celý stoupač je zablokován. Následky si představte...

  Výsledky

  Instalace topných radiátorů s vlastními rukama není nejsnadnější, ale ne nejtěžší úkol. Pouze je nutné vzít v úvahu, že většina výrobců poskytuje záruky pouze za podmínky, že instalace topných zařízení představitelé organizací, které mají k tomu povolení. Skutečnost instalace a tlakové zkoušky by měly být uvedeny v pasu chladiče, podpis instalatéra a pečeť podniku by měly být podepsány. Pokud záruku nepotřebujete, ruce na místě, je dokonale možné manipulovat.

  Top