Kategorie

Týdenní Aktuality

1 Palivo
Nastavení podlahy teplé vody: zařízení, funkce a instalace
2 Čerpadla
Instalace měřičů tepla
3 Krby
Kotle na odpadní oleje
4 Kotle
Co je to oběhové čerpadlo?
Hlavní / Krby

Obytné vytápění


Ohřev obytných budov je dodávka tepelné energie prostřednictvím centralizovaných tepelných sítí a vnitřních inženýrských topných systémů, které zajišťují údržbu obytných nebo nebytových prostor v obytných nebo nebytových obytných budovách, jakož i v prostorách, které jsou součástí společného majetku bytového domu, standardní teploty vzduchu.

Pokud je tepelná energie pro potřeby vytápění prostorů dodávána do vnitřních inženýrských systémů prostřednictvím centralizovaných sítí technické a technické podpory, začíná organizace zásobování teplem a končí topnou sezónu za podmínek stanovených oprávněným subjektem. Zahřívací sezóna musí začít nebo skončit v den následující po skončení pětidenní doby, během které je průměrná denní venkovní teplota nižší než 8 ° C nebo vyšší než 8 ° C.

Pokud v případě neexistence centralizovaného zásobování teplem je výroba a poskytování komunální vytápěcí techniky dodavatelem prováděno za použití zařízení, které je součástí společného majetku majitelů prostor v bytovém domě, pak podmínky pro stanovení počátečního a konečného termínu vytápění jsou stanoveny rozhodnutím vlastníků prostor v bytovém domě nebo vlastníkem obytných budov. Nebudou-li taková rozhodnutí učiněna, začne doba ohřevu a končí ve lhůtách stanovených oprávněným subjektem, když je tepelná energie dodávána pro potřeby vytápění prostorů do stavebních inženýrských systémů prostřednictvím centralizovaných sítí technické a technické podpory.

Obecná pravidla pro dodávku tepla do obytných budov jsou stanovena článkem 7 kapitoly 3 federálního zákona ze dne 7. prosince 2011 N 416-FZ a poskytování zařízení pro vytápění bytových domů a obytných budov se provádí v souladu s Pravidly pro poskytování služeb pro majitele a uživatele prostorů v bytových jednotkách a obytných budov schválených vyhláškou vlády Ruské federace ze dne 6. května 2011 N 354 (dále jen "pravidla").

Podmínky pro poskytování služeb pro vytápění majitelům a uživatelům prostor v bytovém domě se určují podle zvoleného způsobu správy bytového domu.

Objem spotřebovaného v obytném období v obytných nebo nebytových prostorách komunálního zdroje tepla je určen údaji o individuálním měřicím zařízení.

Při absenci individuálního měřicího zařízení pro spotřebu tepelné energie je objem komunálního zdroje určen na základě standardů pro spotřebu komunální topné soustavy.

Odhadované množství spotřeby tepla pro zvláštní případy je stanoveno na základě údajů uvedených v odstavci 59 Pravidel a při neexistenci těchto údajů je určeno metodou výpočtu podobnou té, která je definována ve smlouvě o dodávce elektrické energie mezi dodavatelem a organizací zajišťující dodávku tepla pro účely výpočtu spotřeby energetických zdrojů, vybavené individuálními měřicími zařízeními a v případě neexistence takového stavu metodou výpočtu stanovenou v souladu s požadavky právních předpisů o vysokopevnostní teplotě zhenii.

Objem elektřiny poskytované pro každý byt nebo nebytové prostory poskytnuté pro vypořádací období pro obecné potřeby domu v bytové budově vybavené kolektivními zařízeními pro měření tepla, jestliže v takovém bytovém domě jsou některé nebo všechny obytné a nebytové prostory vybaveny individuálními měřicími přístroji pro měření tepla, podle vzorce 13 a za jejich nepřítomnosti - podle vzorce 14 přílohy 2 k Pravidlům.

Požadavky na kvalitu zařízení pro vytápění jsou definovány v Dodatku 1 k Pravidlům:

 • Nepřetržité vytápění nepřetržitě během doby ohřevu
  • Přípustná doba přerušení poskytování veřejných služeb a přípustné odchylky kvality veřejných služeb:

  Požadované požadavky se používají při teplotě okolního vzduchu nejméně při výpočtu, který byl přijat při návrhu topného systému za předpokladu, že byla přijata opatření k ohřevu prostor (GOST R 51617-2000).

  V případě použití odstavce 14 této přílohy se odstavec 15 této přílohy nevztahuje na dobu, po kterou začíná přestávka topení.

  Teplota vzduchu v obytných prostorech se měří v místnosti (pokud je více místností v největším obytném prostoru), ve středu letadel, 0,5 m od vnitřního povrchu vnější stěny a topného tělesa a uprostřed místnosti (průsečík diagonálních čar prostory) ve výšce 1 m. Současně musí měřicí zařízení splňovat požadavky norem (GOST 30494-96).

  Související zprávy

  Nejsou to v prvním roce, soudy různých úrovní v mnoha zřizujících se subjektech Ruské federace zvažují spory týkající se sběru nedoplatků z vlastníků prostorů, ve kterých byly rozebrány topné radiátory, zatímco bytové domy, které obsahují tyto prostory, jsou vybaveny centralizovaným systémem.

  Pro nájemníky je to velké mínus. Dodavatelé zdrojů zůstávají v černé, protože jsou schopni vypočítat platbu za dodávku vody a vytápění nikoli podle skutečných ukazatelů, ale podle norem. A do března letošního roku došlo k nárůstu, který byl účtován pouze za to, že jste byli v domě.

  Zpráva komisaře pro lidská práva v Ruské federaci. Tato zpráva byla vypracována na základě části 2 článku 33 Spolkového ústavního zákona "o komisaři pro lidská práva v Ruské federaci" a věnuje se analýze situace při dodržování a ochraně práv občanů v České republice.

  Nejnovější federální zprávy o bydlení a veřejných službách

  Alternativou k indexování sazeb ve dvou fázích v roce 2019 je snížit sazby nebo je převést na povinné investice, řekl novinářům Igor Artemyev, šéf Federální protimonopolní služby.

  Normy vytápění v bytových domech

  Normy pro dodávky tepla v bytových domech jsou stanoveny státem. Dokumentace uvádí klimatické podmínky, které by měly být v chladném období.

  Na základě toho jsou stanoveny náklady na nástroje. Občané potřebují znát pravidla, protože nikdo je nebude oklamat.

  Regulační dokumenty

  Úroveň vytápění v apartmánech upravuje následující dokumentace:

  • GOST 30494-96. Zaznamenává úroveň mikroklimatu v obytných budovách. Určuje optimální a přípustné úrovně;
  • SP 23-101-2004. Dokument uvádí pravidla, která by měli stavitelé při stavbě domu zohlednit. To vám umožní vytvořit optimální mikroklima v krytu;
  • SNiP 23-01-99. Definuje hygienická pravidla;
  • SNiP 31-01-2003. Nastavuje vnitřní teplotu.

  Na základě této dokumentace jsou definovány různé typy prostor.

  Obytné budovy patří do první kategorie. Teplota a vlhkost jsou optimální, pouze pokud vytvářejí podmínky pro normální lidský život.

  Existují parametry, které způsobují nepohodlí, ale jsou považovány za platné. Teplota vzduchu by se měla rovnat +20 stupňů a vyšší a vlhkost by neměla překročit 80%.

  Chill v bytě

  Ačkoli zákon jasně vysvětlil normy vytápění, ještě v chladné sezóně, mnoho nájemníků je následováno stížnostmi na chlad. Jaký je důvod?

  To může být způsobeno zhoršením technických komunikací. Zařízení selhalo a již neprovádí předchozí funkce. V mnoha místnostech se nezmění, ale jednoduše je opraví.

  V takovém případě pomůže generální opravy sítí ústředního vytápění. Ale nájemníci tyto problémy nevyřeší.

  Existuje další způsob, jak problém vyřešit - zahrnutí dalších zdrojů v bytovém domě. Nejnovějším vývojem je vytápění pomocí plynových kotlů a systém "teplé podlahy".

  Co je stanoveno v předpisech

  V právních předpisech týkajících se topení jsou uvedeny následující údaje:

  • Zahřívací sezóna začíná poklesem průměrné denní teploty na 8 stupňů. Pokud je toto pozorováno po dobu asi 5 dnů, je nutné vytápění místnosti. Oteplení končí s nárůstem teploty až na +8;
  • Minimální teplota je nastavena podle typu místnosti. Jeho určení by mělo být provedeno v každé místnosti. Teploměr je umístěn 1 m od stěn a 1,5 m od podlahy;
  • Do domu by měla dojít teplá voda po celý rok a její teplota by měla být od +50 do +70. Odchylky jsou možné pouze o 4 stupně. Pokud jsou tato pravidla porušena, mají nájemci právo snížit účty za služby o 0,15%.

  Občané potřebují napsat prohlášení o snížení teploty vody nebo o vytápění. Podává se v řídící organizaci. Při ověřování je vypracován akt. Porušení musí být opraveno do 7 dnů.

  Tato právní úprava stanoví povinnost společností dodávat teplo během období vytápění. Nehoda nesmí trvat déle než 16 hodin. V této době by měla být teplota normální.

  Zásady standardů

  Zákony stanovují standardy, které musí být respektovány nástroji. Regionální lídři mohou změnit klima. Toto je stanoveno místními orgány pomocí příslušných dokumentů.

  Co když standardy nejsou splněny v bytovém domě? Obyvatelé mají právo se odvolat k regulačním organizacím.

  V současné době platí účet, pro který jsou stanoveny maximální indexy sazeb. To je dáno různými faktory, včetně místních podmínek.

  Vlhkost

  Existují standardy nejen pro vytápění v domě, ale i pro vlhkost. Tento indikátor se může v bytě lišit kvůli různým faktorům, například kvůli poruše ventilace. Problém by měli řešit veřejné služby.

  V zimě by vlhkost měla být mezi 30-45%, ale 60% je přijatelné. A teplotní norma je + 18 + 24 stupňů. V kuchyni a v koupelně nejsou standardy vlhkosti, protože tyto prostory mají provozní vlastnosti.

  Výpočet tepla

  Pokud znáte zásady výpočtu, můžete určit náklady na vytápění v domě. Pravidla jsou stanovena správou vypořádání na základě norem. Používají se k určení výše platby.

  Regulační pravidla obvykle trvají přibližně 3 roky. Pokud dojde k nárůstu, pak se určitě urovná. Veřejná služba apeluje na administraci o zvýšení nákladů na vytápění. Pokud nabídka odpovídá skutečnosti, zvyšují se tarify.

  Pravidla pro dodávku tepla jsou stanovena v gigakaloriích. Výpočet zohledňuje:

  • Podnebí;
  • Průměrné teplotní parametry;
  • Typ prostor;
  • Materiály;
  • Kvalita inženýrských staveb.

  Pokud dříve byla platba od nájemníků převzata pouze za vynaložené prostředky, nyní existuje obecně potřebný dům. Nyní musíte zaplatit za vytápění vchodů a sklepů. Platby jsou nutné pro všechny.

  Každý nájemce má právo snížit náklady. Chcete-li to udělat, musíte izolovat byt a nainstalovat pult. V tomto případě bude poplatek účtován pouze za osobní výdaje.

  K instalaci zařízení mohou mít organizace, které mají licenci pro tento typ práce. Zařízení podléhá utěsnění kontrolními společnostmi.

  Měření teploty chladicí kapaliny

  Topný systém je poháněn horkou vodou. To je považováno za chladivo. Pro vlastní měření teploty v skle je třeba odebrat teplou vodu a vložit teploměr. Teplota by měla být v rozmezí 50-70 stupňů.

  Existují i ​​další metody měření topení. Měření teploty se provádí u potrubí nebo radiátorů.

  Za tímto účelem se používá pyrometr infračerveného teploměru. Vhodný alkoholový teploměr, který musí být nasazen na trubku a kryt s izolací.

  Existuje složitější zařízení - elektrický teploměr. Aplikuje se na trubku, upevní a provede měření. Každé zařízení má měřítko odchylek.

  Typy radiátorů

  Často je třeba vyměnit chladič pro vylepšení topného systému. Při nákupu musíte zvážit následující nuance:

  • U vícepodlažních budov je lepší vybrat litinový radiátor. Zařízení se nerozkládá špatnou vodou. Zařízení jsou odolná proti tlakovým a hydraulickým nárazům;
  • Pro tyto domy jsou vhodné bimetalové radiátory. Přístroj je vyroben z oceli, hliníku a mědi. Zařízení je chráněno před nárazy a korozí;
  • U uzavřených systémů je lepší zvolit hliníkový radiátor. Zařízení má originální design a vysoký přenos tepla. Díky své nízké setrvačnosti se používá spolu s termoregulací;
  • Kvalitou jsou ocelové radiátory. Malou váhu a mají neobvyklý design.

  Systémy vytápění mění příslušné organizace. Před výběrem zařízení se musíte poradit s tím, co je vhodné pro domácí účely.

  Poté je provedena kontrola stavu systému. Během generální opravy můžete okamžitě instalovat měřiče. To vám umožní kontrolovat náklady na platby za služby.

  Minimální a maximální ukazatel normální teploty radiátorů v bytě

  Zvy- čajně, pokud jde o zvýšení sazeb na vytápění, jsou lidé stejně nespokojeni s jejich kvalitou.

  Možná je to jen negativní reakce na nové účty, a to může být pravda, že normy pro vytápění v bytě 2017 jsou zdaleka ne dokonalé.

  V takovém případě by spotřebitelé měli znát jejich práva a vyžadovat přepočet plateb za teplo.

  Parametry, které zapínají topení

  Když přijde podzim a ochladí se venku, nájemci bytových domů denně kontrolují radiátory v naději, že se stanou horkými. Pokud se tak nestane, začnou hledat viníky, ačkoli normy pro dodávku vytápění v bytovém domě jsou popsány v usnesení č. 354 z roku 2011.

  Znamená to, že dodávka tepla do bytů začíná za podmínky, že vnější vzduch je ochlazen na +8 stupňů a trvá na této úrovni nebo pod nejméně 5 dní po sobě. V takovém případě, pokud teplota stoupá, klesne na kritickou, radiátory zůstávají chladné.

  Norma pro byt

  Jaká je teplota v topných bateriích bytového domu? Je užitečné vědět, že každý pokoj má vlastní vytápění v bytovém domě (2017).

  Normy vytápění v bytových domech 2017:

  • pro obývací pokoj je +18;
  • vytápění rohových bytů v důsledku přítomnosti vnějších studených stěn je vyšší - +20 stupňů;
  • pro kuchyně +18;
  • koupelna - +25.

  Jedná se o byty, zatímco u obecných budov ukazatele jsou následující:

  • u vchodu - +16;
  • pro výtah je +5 stupňů;
  • v suterénu av podkroví - +4.

  Teplota radiátorů v bytě: normální

  Minimální skóre

  Stává se, že i když je topení zapnuté, v bytě stále ještě není dostatek tepla. K tomu dochází, pokud standardní teplota topných těles v bytě neodpovídá skutečné teplotě. Zpravidla se to děje z několika důvodů, z nichž nejpopulárnější je letecký systém. Chcete-li ho vyloučit, můžete zavolat průvodce nebo ho sami vyřídit pomocí Mayevského jeřábu.

  Pokud by vinníkem byla nevhodnost baterií nebo potrubí, pak to nemůžeme udělat bez odborníků. V každém případě by doba, kdy topný systém nefungoval a teplota radiátorů v bytě podle GOST nesplňovala standardy, by spotřebitel neměl platit.

  Bohužel, v bytě není žádná minimální teplota radiátorů, takže se musíte pohybovat v závislosti na teplotě vzduchu v místnosti. Jaká je teplota topení v bytě? Míra vytápění bytu v bytovém domě by se měla pohybovat od +16 do +25 stupňů.

  Maximální rychlost

  Parametry vytápění v bytovém domě jsou podrobně popsány v SNiP 41-01 z roku 2003:

  1. Pokud budova používá dvoutrubkovou topnou strukturu, je maximální přípustná teplota radiátorů považována za +95 stupňů.
  2. U jednorozpouštědlového systému je teplota topných trubek v bytě normou - +115.
  3. Optimální teplota radiátorů v bytě (normální v zimě) je + 80-90 stupňů. V případě, že se přiblíží značce +100 ° С, je zapotřebí naléhavých opatření, aby se zabránilo varu chladicí kapaliny v systému.

  Aby se ujistili, že normy pro vytápění v apartmánu v zimě odpovídají hostům, je nutné měřit teplotu baterií.

  Za tímto účelem:

  1. Můžete použít běžný lékařský teploměr, ale je třeba poznamenat, že bude nutné přidat k jeho výsledku několik stupňů.
  2. Použijte infračervený teploměr.
  3. Pokud je k dispozici pouze alkoholový teploměr, měl by být těsně připojen k radiátoru, protože byl předtím zabalen do tepelně izolačního materiálu.

  Pokud se teplota neshoduje s normou, je nutné do kanceláře topné sítě napsat požadavek pro provedení měření. Podle této petice musí provést Komise, která provádí všechny výpočty.

  Najděte odpovědi na další otázky, které vás zajímají:

  Co dělat, když není topení?

  V případě, že GOST pro vytápění v bytě je daleko od jeho normy, je třeba určit příčinu studených baterií. Chcete-li to udělat, je lepší zavolat zástupce příslušné služby, protože mohou současně zaznamenávat teplotu v obytných prostorách.

  Pokud je problém v nedostatečné kvalitě údržby vytápěcího systému doma ze strany zaměstnanců topné sítě, pak bude veškerá snaha o řešení problémů v organizaci. Současně by měli nájemci buď provést přepočet na vytápění, pokud se baterie neohřívají dostatečně, nebo fixovat období, kdy byly zcela chladné a bez placení.

  Zákon o vytápění bytových domů (2017) tedy zaručuje ochranu nájemníků, když veřejné služby nesplňují své povinnosti.

  Jakékoli prohlášení z nich by mělo být zváženo co nejdříve, poté se objeví zvláštní komise, která dokumentuje nesrovnalosti.

  Vědět, kolik stupňů by mělo být vytápění v bytě a kdy je systém zapnutý, každý majitel může nezávisle určit, zda ukazatele splňují požadavky na vytápění v bytě a přijmout opatření, pokud tomu tak není.

  Související příspěvky

  Hodnocení nejlepších topných radiátorů pro byt: bimetalický, ocel, litina a hliník

  Standardní teplota v topném systému bytu: zařízení pro měření tepla

  Výhody plynových kotlů pro autonomní vytápění bytu: typy a postup před instalací

  Nahrávání navigace

  Poznámky: 6 na "Minimální a maximální ukazatel normální teploty radiátorů v bytě"

  Možná nám někdo garantuje HOA "Garrison", město Aramil, oblast Sverdlovsk, kromě ohrožení, včetně a vražda nezaručuje... 10 zimy ztuhlo, zeptali se, psali na prohlídku bydlení, ale všude tam byly jenom poruchy a že všechno bylo normální... teplota v místnostech byla asi 11-13 stupňů, bylo to v zimě -40 v zimě, potrubí bylo v té době asi 29- 31 stupňů...
  proti nám nyní skutečně rozpoutala pronásledování vedení HOA, které si nikdo nevybral, setkání po dobu 10 let nebyly uskutečněny, peníze byly vynaloženy, loni proti nám i bez dokladů a s vyhotovenými dokumenty naším jménem, ​​neobdržel jsem tyto dokumenty a spravedlnost míru byla za mne přijata... kačkou zde soudce míru Aramili Matveyev, který odpověděli regionem na mateřskou dovolenou, ale vydal soudní příkaz, který byl zázrakem podařil být napaden, protože pánové na Aramilském světovém dvoře udělali všechno, abych se nemusel seznámit s případem... odpověď na mou stížnost přišla, že mají pravdu, nedovolili, abych se seznámil, dokud soudce neuděli souhlas... a tak dále. atd. Podle právních předpisů Ruské federace musí být v zjednodušeném pořádku určité dokumenty, které nebyly a nemohly být kromě toho, dokumenty požadované mým jménem byly založeny na mých osobních údajích, včetně mým majetkem atd. soudce nebyl rozpaky kvůli nedostatku potřebných dokumentů a přítomnosti zjevně "vyrobených" dokumentů. Také uzavírat smlouvu o věku a příjmení, které provedl syn S.V. Kovaleva (sám se jmenuje účetní bytového sdružení "Garrison") s podpisem a pečeť HOA, ale bez podpisu předpokládaného advokáta najatý HOA, kde mu dluží 8500r. A dokonce i v hotovosti... Potom byli pánové tak rozzlobeni, že v téže době falešně dokázali dokumenty, zaznamenaný poštou, údajně mi poslal akt smíření a již ve výši 179 tr, namísto 60 tr uvedeno u soudu za stejnou dobu... žádná horká voda, stále ještě není topení, ohřívače ručníků nefungují. nový starosta města přišel a pánové už mu řekli, že kvůli mým mimořádným dluhům byl GVS od nás odpojen, což jsme nikdy neměli v zásadě, ale peníze nebyly malé a nebyly provedeny žádné přepočty, i když jste se neptejte, neřekl jste Nebudeme nic vyprávět. A to není více než 10% vytvořeného bezpráví v naší HOA. Poslední výraz, který se nazývá předseda A.O. Litvínově - rozhodl jsem se, že od nového roku budete všichni samostatně platit pracovníky v oblasti zdrojů... lidé, kteří dodržují právní předpisy, vědí, že to je vlastně rozhodnutí státu a byly vydány příslušné zákony Ruské federace. Ona také dříve uvedla, že ona osobně učinila rozhodnutí, že my všichni zaplatíme samostatnou opravu, jako každý je tak špatný a nemůže sbírat peníze, ale ona si je sbírala na potvrzení a řekla, že nemusí zaplatit za opravu, která ukládá příjmy. V důsledku toho jsme po 14 měsících obdrželi právní nároky s pokutami... O.A. Litvinova znovu bez toho, aby mi pohlédla, napsala další dopis a pověsila ho na všech podlažích, takže typ placení tak, že bys neměl žádné stížnosti... to není vtipné. velmi. Za měsíc jsme byli osobně přepočítáni pouze s 8 Meyaztsev nebo 14 měsíců zaplatili za nárok při generální opravě a řekli, kam jít... jaké dopisy se ztratit... a že pokuty jsou naše osobní zármutek... a mohu přenést celý nepořádek po dlouhou dobu zároveň se na nás nalévá bláto, místní valná hromada se na valné hromadě vzdává výjimky jak z hrozeb, tak z obscénního jazyka a z obscénních urážek, O.A. Litvinova a S.V. Kovaleva (zdá se, že je účetním bytového družstva "Garrison" ve městě Aramil, má registrovaný kapitál podle rejstříku, eviduje účet našeho bytového družstva, v odpovědi uvádí údaje píše, že toto je obchodní tajemství, pro mě zakladatele HOA, obchodní tajemství... bez komentáře...) pomocí obscénního jazyka a urážky veřejnosti tyto dvě ženy svědčily o tom, že moje matka přerušila schůzku... a že to byla citace: trpí podzimními a jarními událostmi, je to skandální žena a všichni nasraivaet prtiv O.A. Litvinová. tyto ženy málokdy vidíme a nemáme čas je diskutovat s nikým jiným. Ale šíří nám drby a hněv v našem okrese. Píší velké oznámení a pověsí je na schodišti, dlužíme hodně, že hanba vůči dlužníkům, že celý náš dům je zima, atd. atd., ale dům není vybudován technologicky a teplá voda nemůže být standardně dodávána v zásadě jako O.A. Litvinova a S.V. Kovalev to ví, protože dokonce i respondenti jim odpověděli a máme činy, chodí kolem a řekne všem, že dům je křivě postavený atd.... Takže to nefunguje vaše, omlouvám se, zbožňovaný dohled, protože regionální inspektorát Sverdlovského také obdržel odpovědi, že naše HOA má pravdu a dům byl křivě vybudován a zůstal, my jsme byli jak zmrazení, tak i zima. Nyní je 09/28/17. 21:51 TUV není, ohřívače ručníků jsou studené, baterie (start označené 09/25/17.)
  36 stupňů na jedné straně bytu a 31 stupňů na druhé... co myslíte, že je v našem domě teplé? A myslíte, že počítáte topení? Na obě otázky vám odpovězím - NE. již po třetí, to je přes skutečnost, že je +13 na ulici a ne -40.
  Napsala jsem přímou linku na prezidenta Ruské federace, on odpověděl, že trestní články, dal jsem to O.A. Litvinova a S.V. Kovaleva - odpověď, kterou jsem přál hodně štěstí...
  Pokud však někdo chce pomoci domu a našim obyvatelům, budu vděčný.

  Drahá Yanochka, soudíte, takové jevy jsou všude, ani státní zastupitelství, inspekce ani administrativní práce. Jsou teplé a dobře, v nejlepším případě říkají, hledají prohlášení, která uvažujeme do jednoho měsíce.
  V letošním roce jsem jednal jinak, nyní existuje ve všech městech skupina lidového frontu, Putin přímo vedou. V.
  Sídlo společnosti v Moskvě. Takže jsem je našel o stránkách na Internetu a poslal e-mailové výpisy z Moskvy zaslané e-mailem v místě bydliště druhý den, pak jsem na internetu našel můj osobní e-mail o hlavě správy a také poslal výpisy o elektronice, protože oddělení Oddělení správy bytové správy odmítlo. A po tři dny předkládáte všechny nároky, manažer společnosti byl potrestán, může to pomoci.
  Chcete-li odeslat e-mail:
  Populární fronta do Moskvy.
  Přední strana vašeho města.
  Správa města.
  Kontrola bydlení.
  Oblast prokuratury.
  S pozdravem, Eagle Fits.
  Můj e-mail [email protected] napsat do

  Známé situace, pravděpodobně bojovala s HOA po dobu 5 let. Já vám řeknu jedinou cestu ven. Najděte správnou správcovskou společnost a přeneste ji k údržbě. Každý nám jednoduše řekl, že vy vybrali toto HOA a předsedu, ačkoli všechny protokoly byly zhotoveny.

  Nikdy jsem neviděl správnou správcovskou společnost. Musíme zorganizovat schůzku HOA a uspořádat opětovné volby. Vstupte na tabuli nebo je lepší se stát předsedou HOA a vyřešit všechny problémy s topením.

  "Zákon byl úspěšně napaden soudním příkazem". Yana, soudní příkaz se automaticky zruší po obdržení námitek žalovaného. A jaké jsou tyto námitky vůbec ne důležité. Naučte se zákony, jinak můžete nikdo žalovat

  Moje zkušenost je založena především na studiu bydlení, občanském právu a na předchozích dlouholetých zkušenostech v soudních sporech v jiných vztazích. Při řešení jakékoli struktury je velmi důležité jasně uvést situaci a správně nastolit otázku (otázky) a co chcete nakonec vyřešit. Když jsem se obrátil na GZHI a obdržel zákon (který jsem požádal o podání), který neodráží všechny odpovědi na existující případy porušování, které jsem uvedl ve stížnosti, zaslal jsem stížnost vedoucímu GZI, v němž jsem si stěžoval na činy (nečinnost) inspektor (pozice a příjmení jsou uvedeny v zákoně). Je pravda, že podle federálního zákona č. 59 se můžete okamžitě obrátit na soud: odvolání neúplné odpovědi, zavazující poskytnout plnou odpověď a požadovat náhradu nemajetkových škod. "Dialogy" ústně, kdekoli se obracím, nevedu a komunikuji pouze prostřednictvím papíru, který dělám ve dvou kopiích, na jednom z nich mě označují při přijetí. Dále říkám dobu, po kterou dostanu odpověď a obsah odpovědi. Opět FZ 59: pokud byl lhůta pro podání odpovědi porušena - mělo by existovat nárok na porušení termínu pro odpověď; pokud odpověď není úplná, následuje požadavek na neúplnou odpověď. V obou případech požadujte náhradu nemajetkových škod. Z jednoho odvolání přinejmenším 2 nebo více soudních sporů. To platí pro státní orgány a orgány místní samosprávy. Ale to trvá TIME.

  Teplota chladicí kapaliny v topném systému

  Normy a optimální hodnoty teploty chladicí kapaliny

  Po instalaci topného systému je nutné nastavit režim teploty. Provedení tohoto postupu je nezbytné podle stávajících norem.

  Teplotní standardy

  Požadavky na teplotu chladicí kapaliny jsou uvedeny v právních předpisech, které stanoví návrh, instalaci a použití inženýrských systémů pro obytné a veřejné budovy. Jsou popsány ve státních stavebních předpisech a pravidlech:

  • DBN (V. 2.5-39 topná síť);
  • SNiP 2.04.05 "Vytápění a klimatizace."

  Pro vypočítanou teplotu vody v zásobníku se počítá se skutečností, která se rovná teplotě vody opouštějící kotel podle údajů pasu.

  Aby bylo možné individuální vytápění rozhodnout, jaká by měla být teplota chladicí kapaliny, měla by vycházet z těchto faktorů:

  • 1Obvod a ukončení topné sezóny při průměrné denní venkovní teplotě +8 ° C po dobu 3 dnů;
  • 2 Průměrná teplota uvnitř vyhřívaných prostor veřejné budovy a veřejného významu by měla činit 20 ° C a u průmyslových budov 16 ° C;
  • 3 Průměrná konstrukční teplota musí splňovat požadavky DBN B.2.2-10, DBN B.2.2-4, DsanPiN 5.5.2.008, joint venture č. 3231-85. například:

 • 1 V nemocnici - 85 ° C (s výjimkou psychiatrických a drogových separací, jakož i administrativních nebo obytných prostor);
 • 2Pro bytová, veřejná a domácnost (bez počítání sálů pro sport, obchod, diváky a cestující) - 90 ° C;
 • 3Pro auditoria, restaurace a prostory pro výrobu kategorií A a B - 105 ° C;
 • 4Pro stravovací zařízení (kromě restaurací) - to je 115 ° C;
 • 5Pro výrobní prostory (kategorie B, D a D), kde jsou vypouštěny hořlavý prach a aerosoly - 130 ° С;
 • 6Pro schodiště, haly, průchody pro chodce, technické prostory, obytné budovy, výrobní prostory bez přítomnosti hořlavého prachu a aerosolů - 150 ° C. V závislosti na vnějších faktorech může být teplota vody v topném systému od 30 do 90 ° C. Při zahřátí nad 90 ° C se prach a lak rozkládají. Z těchto důvodů hygienické normy zakazují více tepla.

  Pro výpočet optimálních indikátorů lze použít speciální grafy a tabulky, v nichž jsou definovány normy v závislosti na sezóně:

  • Při průměru 0 ° C mimo okno je průtok pro radiátory s různým zapojením nastaven na 40 až 45 ° C a teplota vratné vody je od 35 do 38 ° C;
  • Při teplotě -20 ° C se přívod vody zahřeje na 67 až 77 ° C a zpáteční průtok by měl být od 53 do 55 ° C;
  • Při -40 ° C mimo okno pro všechna topná zařízení nastavte maximální přípustné hodnoty. Na vstupu je od 95 do 105 ° C a na vratném potrubí je 70 ° C.

  Optimální hodnoty v jednotlivých topných systémech

  Samostatné vytápění pomáhá vyhnout se mnoha problémům, které vznikají při centralizované síti a optimální teplota nosiče tepla může být nastavena podle sezóny. V případě individuálního vytápění zahrnuje koncepce norem přenos tepla topného zařízení na jednotku plochy místnosti, kde je toto zařízení umístěno. Tepelné podmínky v této situaci zajišťují konstrukční vlastnosti topných zařízení.

  Je důležité zajistit, aby nosič tepla v síti ochladil pod teplotu 70 ° C. Optimální rychlost je 80 ° C. Řízení vytápění pomocí plynového kotle je snadné, protože výrobci omezují možnost ohřevu chladicí kapaliny na 90 ° C. Pomocí senzorů pro regulaci průtoku plynu lze nastavit ohřev chladicí kapaliny.

  Trochu tvrdší s zařízeními na tuhá paliva, neregulují ohřev kapaliny a mohou se snadno obrátit na páru. A ke snížení tepla z uhlí nebo dřeva otočením knoflíku v takové situaci je nemožné. Současně je ovládání ohřevu chladicí kapaliny spíše podmíněno vysokými chybami a je prováděno otočením termostatů a mechanických tlumičů.

  Elektrické kotle umožňují plynulou regulaci topné tekutiny od 30 do 90 ° C. Jsou vybaveny vynikajícím systémem ochrany před přehřátím.

  Jednožrubové a dvoutrubkové vedení

  Konstrukční vlastnosti jednorázové a dvoutrubkové topné sítě určují různé normy pro ohřev topného média.

  Například u jednoprůchodového potrubí je maximální norma 105 ° C a u dvojitého potrubí 95 ° C, zatímco rozdíl mezi vstupem a průtokem by měl být 105 - 70 ° C a 95 - 70 ° C.

  Koordinace teploty nosiče tepla a kotle

  Nastavte teplotu chladicí kapaliny a regulátorů pomoci kotle. Jedná se o zařízení, která vytvářejí automatické řízení a korekci teploty vratné a výstupní teploty.

  Teplota zpátečky závisí na množství tekutiny, která prochází skrz. Regulátory pokrývají tok tekutiny a zvyšují rozdíl mezi zpětným průtokem a průtokem na požadovanou úroveň a na senzoru jsou instalovány potřebné indikátory.

  Pokud je potřeba zvýšit tok, může být do sítě přidáno čerpadlo, které je řízeno regulátorem. Pro snížení přívodu tepla se používá "studený start": část kapaliny, která prošla sítí, je opět odeslána z vratného vstupu do vchodu.

  Regulátor přerozděluje přívodní a zpětné toky podle údajů snímače a zajišťuje přísné teplotní normy topné sítě.

  Způsoby snížení tepelných ztrát

  Výše uvedené informace pomohou správně vypočítat normu teploty chladicí kapaliny a sdělit vám, jak určit situace, kdy potřebujete použít regulátor.

  Je však důležité si uvědomit, že teplota v místnosti je ovlivněna nejen teplotou chladicí kapaliny, vnějším vzduchem a silou větru. Měl by být také zohledněn stupeň tepelné izolace fasády, dveří a oken v domě.

  Chcete-li snížit tepelné ztráty skříně, musíte se obávat její maximální tepelné izolace. Izolované stěny, utěsněné dveře, plastová okna pomáhají snížit únik tepla. Rovněž snížily náklady na vytápění.

  Tepelný nosič pro topné systémy, teplotu chladicí kapaliny, normy a parametry

  V Rusku jsou nejoblíbenějšími systémy vytápění, které fungují kvůli kapalným teplo-transferovým kapalinám. To je pravděpodobně způsobeno tím, že v mnoha oblastech země je klima poněkud drsná. Tepelné systémy pro teplo jsou sada zařízení, která zahrnuje takové komponenty jako: čerpací stanice, kotle, potrubí, výměníky tepla. Vlastnosti chladiva velmi závisí na tom, jak účinně a správně funguje celý systém. Nyní vzniká otázka, jaký druh chladicí kapaliny pro systémy vytápění, které mají být použity pro práci.

  Topné médium pro topné systémy

  Požadavky na nosič tepla

  Je nutné okamžitě pochopit, že neexistuje ideální chladicí kapalina. Ty typy chladiva, které dnes existují, mohou plnit své funkce pouze v určitém teplotním rozmezí. Pokud překročíte tento rozsah, kvalitativní charakteristiky chladicí kapaliny se mohou dramaticky změnit.

  Tepelný nosič pro vytápění musí mít takové vlastnosti, které umožňují přenášet co nejvíce tepla za určitou časovou jednotku. Hodně závisí na viskozitě chladicí kapaliny, jaký dopad bude mít na tok chladiva v celém systému vytápění po určitý časový interval. Čím vyšší je viskozita chladiva, tím více jeho vlastností je.

  Fyzikální vlastnosti chladiva

  Chladicí kapalina by neměla působit korozívně na materiál, ze kterého jsou potrubí nebo topná zařízení vyrobena.

  Není-li tato podmínka splněna, bude výběr materiálů omezen. Kromě výše uvedených vlastností musí mít chladicí kapalina také mazací vlastnosti. Z těchto vlastností závisí výběr materiálů, které se používají pro konstrukci různých mechanismů a oběhových čerpadel.

  Kromě toho by chladicí kapalina měla být bezpečná na základě svých vlastností, jako jsou: teplota vznícení, uvolňování toxických látek, vypuknutí páry. Také by chladicí kapalina neměla být příliš drahá a studovat recenze, lze si uvědomit, že i když bude systém fungovat efektivně, nebude se z finančního hlediska ospravedlňovat.

  Voda jako nosič tepla

  Voda může sloužit jako kapalina pro přenos tepla potřebná pro provoz topného systému. Z těch kapalin, které na naší planetě existují v přírodním stavu, má voda nejvyšší tepelnou kapacitu - asi 1 kcal. Jednoduchěji, pokud se 1 litr vody ohřívá na teplotu topného média topné soustavy o +90 stupňů a voda se ochlazuje na 70 stupňů pomocí topného tělesa, místnost, která je ohřívána tímto chladičem, dostane přibližně 20 kcal tepla.

  Voda má také poměrně vysokou hustotou - 917kg / 1 sq. metr Hustota vody se může změnit, když je zahřátá nebo ochlazena. Pouze voda má při zahřátí nebo chlazení takové vlastnosti jako expanze.

  Voda je nejoblíbenější a cenově dostupnější chladicí kapalina

  Také voda převyšuje mnoho kapalných tekutin pro přenos tepla syntetického původu z hlediska toxikologie a šetrnosti k životnímu prostředí. Pokud náhle nějakým způsobem unikne z topného systému taková chladicí kapalina, nevyvolá to žádné situace, které by obyvatelům domu způsobily zdravotní potíže. Stačí se jen bát horké vody, která spadá přímo do lidského těla. I když dojde k úniku chladicí kapaliny, lze velmi snadno obnovit objem chladiva v topném systému. Vše, co je třeba udělat, je přidat správné množství vody přes expanzní nádobu topného systému s přirozenou cirkulací. Při posuzování cenové kategorie je pak prostě nemožné najít chladicí kapalinu, která bude stát méně než voda.

  Navzdory tomu, že takové chladivo jako voda má mnoho výhod, má také některé nevýhody.

  Ve svém přirozeném stavu obsahuje voda ve svém složení různé soli a kyslík, které mohou nepříznivě ovlivnit vnitřní stav součástí a částí topného systému. Sůl může mít korozivní účinek na materiály a také přináší přetržení vnitřních stěn potrubí a prvků topného systému.

  Chemické složení vody v různých regionech Ruska

  Tuto nevýhodu lze vyloučit. Nejsnadnější způsob, jak změkčit vodu, je vařit. Během varu vody je třeba dbát na to, aby se takový tepelný proces uskutečnil v kontejneru vyrobeném z kovu a nádoba nezakrývala víko. Po tomto tepelném zpracování se podstatná část solí usadí na dně nádrže a oxid uhličitý bude zcela odstraněn z vody.

  Významnější množství soli může být odstraněno použitím nádoby s dnem velké plochy pro vaření. Slané usazeniny lze snadno vidět na dně nádoby, budou vypadat jako spánek. Tento způsob odstraňování solí není 100% účinný, protože se z vody odstraňuje pouze méně stabilní hydrogenuhličitan vápenatý a horečnatý, ale stabilnější sloučeniny těchto prvků zůstávají ve složení vody.

  Existuje další způsob, jak odstranit soli z vody - jde o chemickou nebo reagenční metodu. Prostřednictvím této metody je možné přenášet soli obsažené ve vodě, dokonce i v nerozpustném stavu.

  K provedení takové úpravy vody je zapotřebí následující složky: hasené vápno, soda popílek nebo ortofosforečnan sodný. Pokud se topné médium naplní topným médiem a první dvě z uvedených činidel se přidávají do vody, způsobí to tvorbu sraženiny z ortofosforečnanů vápenatých nebo hořečnatých. A pokud přidáte třetinu těchto činidel do vody, vytvoří se uhličitanová sraženina. Po dokončení chemické reakce může být sraženina eliminována způsobem, jako je filtrace vody. Orthofosforečnan sodný je takové činidlo, které přispívá ke změkčování vody. Důležitým bodem, který je třeba při výběru tohoto činidla zohlednit, je správný průtok chladicí kapaliny v topném systému pro určité množství vody.

  Instalace pro chemické změkčování vody

  Nejlépe je použít destilovanou vodu pro topné systémy, protože neobsahuje škodlivé nečistoty. Je pravda, že destilovaná voda je dražší než obvykle. Jeden litr destilované vody bude stát asi 14 ruských rublů. Před naplněním topného systému destilovaným chladičem je nutné všechny ohřívače, kotle a potrubí důkladně vypláchnout čistou vodou. Dokonce ani tehdy, když nebyl topný systém instalován dříve a nebyl používán dříve, jeho komponenty je třeba ještě vypláchnout, protože znečištění bude v každém případě.

  Pro vyplachování systému můžete také použít vodu z taveniny, neboť tato voda neobsahuje téměř žádné soli ve složení. Dokonce artesiánská nebo studna voda obsahuje více solí než tavná nebo dešťová voda.

  Zmrazená voda v topném systému

  Zkoumáním parametrů nosiče tepla topného systému lze poznamenat, že dalším velkým nedostatkem vody jako nosiče tepla topného systému je, že zmrzne, pokud teplota vody klesne pod 0 stupňů. Při zamrzání se voda rozšiřuje, což způsobí poškození ohřívačů nebo poškození potrubí. Taková hrozba může vzniknout, pouze pokud dojde k výpadkům v topném systému a voda se zastaví. Jiný typ chladiva se nedoporučuje používat v těch domácnostech, kde ubytování není trvalé, ale pravidelné.

  Nemrznoucí směs jako chladicí kapalinu

  Nemrznoucí směs pro topné systémy

  Vyšší charakteristiky pro efektivní provoz topného systému mají tento typ chladiva jako nemrznoucí směs. Nalévání nemrznoucí kapaliny do okruhu topného systému je možné snížit riziko mrznutí topného systému v chladné sezóně na minimum. Nemrznoucí směs je určena pro nižší teploty než voda a není schopna měnit fyzický stav. Nemrznoucí kapalina má mnoho výhod, protože nezpůsobuje usazeniny a neprispievá k koroznímu opotřebení vnitřního prostoru prvků topného systému.

  I když nemrznoucí kapalina vytvrdí při velmi nízkých teplotách, nebude se roztavovat jako voda, což nezpůsobí žádné poškození součástí topného systému. V případě zamrznutí se nemrznoucí směs změní na gelovou kompozici a objem zůstane stejný. Pokud teplota chladicí kapaliny ve vytápěcím systému stoupne po zmrazení, změní se z gelového stavu na kapalný a to nezpůsobí žádné negativní důsledky pro topný okruh.

  Mnoho výrobců přidává k nemrznoucímu prostředku různé přísady, které mohou prodloužit životnost topného systému.

  Takové přísady pomáhají odstraňovat různé vrstvy a výpalky z prvků topného systému a odstraňují koroze. Při výběru nemrznoucí kapaliny je třeba si uvědomit, že taková chladicí kapalina není univerzální. Přísady v něm obsažené jsou vhodné pouze pro určité materiály.

  Stávající chladiče pro topné systémy - nemrznoucí směs lze rozdělit do dvou kategorií na základě jejich teploty mrazu. Některé jsou určeny pro teploty až - 6 stupňů a jiné až -35 stupňů.

  Vlastnosti různých typů nemrznoucí směsi

  Složení takového chladiva jako nemrznoucí kapaliny je navrženo pro plné pět let provozu nebo pro 10 období vytápění. Výpočet chladicí kapaliny v topném systému musí být přesný.

  Nemrznoucí směs má také své nevýhody:

  • Tepelná kapacita nemrznoucí kapaliny je o 15% nižší než u vody, což znamená, že uvolní teplo pomaleji;
  • Mají poměrně vysokou viskozitu, což znamená, že v systému musí být nainstalováno dostatečně silné cirkulační čerpadlo.
  • Při zahřátí se nemrznoucí kapalina zvyšuje o objem více než voda, což znamená, že topný systém musí obsahovat expanzní nádobu uzavřeného typu a radiátory musí mít větší kapacitu než to, které se používají k organizaci vytápěcího systému, ve kterém je médium pro přenos tepla.
  • Rychlost chladicí kapaliny v systému vytápění - to znamená, že tekutost nemrznoucí kapaliny je o 50% vyšší než u vody, což znamená, že všechny konektory topného systému musí být velmi pečlivě utěsněny.
  • Nemrznoucí směs, která obsahuje ethylenglykol, je toxická pro člověka, takže může být použita pouze pro jednokomponentní kotle.

  V případě použití chladiva tohoto typu jako nemrznoucí kapaliny je třeba zohlednit určité podmínky:

  • Systém musí být doplněn oběhovým čerpadlem s výkonnými parametry. Pokud je cirkulace chladicí kapaliny v topném systému a topném okruhu velká, musí být oběhové čerpadlo venku.
  • Objem expanzní nádrže by neměl být menší než dvakrát ve srovnání s nádrží, která se používá pro takové chladivo jako voda.
  • Ve vytápěcím systému je nutné instalovat objemové radiátory a trubky s velkým průměrem.
  • Nepoužívejte automatický typ odvzdušňovacího ventilu. U topného systému, v němž je chladicí kapalina nemrznoucí, lze použít pouze ruční ventily. Více populárním jeřábem je Mayevský jeřáb.
  • Pokud je zředěná nemrznoucí směs, použijte pouze destilovanou vodu. Roztavení roztaveným, deštěm nebo studenou vodou nedělá.
  • Než je topný systém naplněn chladicí kapalinou - nemrznoucí kapalinou, musí se dobře vypláchnout vodou, nezapomínejte na kotel. Výrobci nemrznoucích kapalin doporučují nejméně jednou za tři roky výměnu v topném systému.
  • Pokud je kotel studený, nedoporučuje se okamžitě nastavit vysoké teploty teploty topného média na topný systém. Mělo by se postupně zvyšovat, tepelný nosič potřebuje určitý čas na vytápění.

  Pokud je v zimě vypnut dvojitý kotel pracující na nemrznoucím vzduchu, je nutné vypustit vodu z okruhu teplé vody. V případě zamrznutí může voda expandovat a způsobit poškození potrubí nebo jiných prvků topného systému.

  Standardní chladicí kapalina v topném systému

  Zajištění pohodlných životních podmínek v chladné sezóně je úkolem dodávky tepla. Je zajímavé sledovat, jak se člověk snažil oteplit obydlí. Zpočátku byla chata černá, kouř šla do díry na střeše.

  Později se přepnuli na ohřev sporáku a pak s příchodem kotlů na vodu. Kotelny zvýšily svoji kapacitu: z kotle v jednom domě odvedeném do okresní kotelny. A nakonec s nárůstem počtu spotřebitelů s růstem měst přišli lidé k centralizovanému vytápění z tepelných elektráren.

  V závislosti na zdroji tepla existují centralizované a decentralizované topné systémy. Prvním typem je výroba tepla založená na kombinované výrobě elektřiny a tepelné energie v tepelných elektrárnách a dodávka tepla z kotlů pro dálkové vytápění.

  Decentralizované topné systémy zahrnují nízkokapacitní kotle a jednotlivé kotle.

  Podle druhu chladiva jsou topné systémy rozděleny na páru a vodu.

  Výhody systémů ohřevu vody:

  • možnost přepravy chladicí kapaliny na dlouhé vzdálenosti;
  • možnost centralizované regulace dodávek tepla v tepelné síti změnou hydraulických nebo teplotních podmínek;
  • bez ztráty páry a kondenzátu, které jsou vždy v parních systémech.

  Vzorec pro výpočet tepla

  V závislosti na venkovní teplotě je teplota nosiče tepla udržována organizací pro zásobování teplem na základě teplotního grafu.

  Teplotní rozvrh přívodu tepla do topného systému je založen na sledování teplot vzduchu během období ohřevu. Současně si vybereme osm nejchladnějších zimy za padesát let. Vezměte v úvahu sílu a rychlost větru v různých zeměpisných oblastech. Vypočítte požadované tepelné zatížení pro vytápění prostoru na 20-22 stupňů. Pro průmyslové prostory byly pro podporu technologických procesů zavedeny vlastní parametry chladicí kapaliny.

  Vyrovnává se rovnice tepelné bilance. Tepelná zatížení spotřebičů se počítá s přihlédnutím k tepelným ztrátám do životního prostředí, odpovídající množství tepla se vypočítá tak, aby pokrývalo celkové tepelné zatížení. Čím je chladnější, tím větší je ztráta životního prostředí, tím více tepla je uvolněno z kotelny.

  Tepelný výkon se vypočítá podle vzorce:

  Q = Gcv * C * (tpr-tob), kde

  • Q - tepelné zatížení v kW, množství uvolněného tepla za jednotku času;
  • Gsw - průtok chladiva v kg / s;
  • tpr a tob - teploty v přímém a vratném potrubí v závislosti na venkovní teplotě;
  • C je tepelná kapacita vody v kJ / (kg * deg).

  Metody regulačních parametrů

  Používají se tři metody řízení tepelného zatížení:

  Při kvantitativním způsobu se regulace tepelného zatížení provádí změnou množství dodávané chladicí kapaliny. Pomocí čerpadel tepelné sítě se tlak v potrubí zvyšuje, tepelný výkon se zvyšuje se zvyšujícím se průtokem nosiče tepla.

  Kvalitativní metodou je zvýšení parametrů chladicí kapaliny na výstupu z kotlů při zachování průtoku. Tato metoda se nejčastěji používá v praxi.

  V kvantitativně-kvalitativní metodě změňte parametry a průtok chladicí kapaliny.

  Faktory, které ovlivňují vytápění místnosti během ohřevu:

  1. parametry vody v přívodním potrubí;
  2. venkovní teplota;
  3. rychlost větru vedoucí ke zvýšení průvanu a přenosu tepla z okenních rámů a dveří;
  4. izolace stěn.

  Topné systémy jsou v závislosti na konstrukci rozděleny na jedno-trubkové a dvouplášťové. Pro každou konstrukci je v přívodním potrubí schválen vlastní plán tepla. U topných systémů s jedním potrubím je maximální teplota v přívodním potrubí o 105 stupňů, ve dvou trubkách - 95 stupňů. V prvním případě je rozdíl v dodávce a vratné teplotě regulován v rozmezí 105-70, u dvojitého - v rozmezí 95-70 stupňů.

  Výběr topného systému pro soukromý dům

  Princip provozu jednorázového topného systému má dodávat chladicí kapalinu do horních podlaží a všechny radiátory jsou připojeny k sestupnému potrubí. Je zřejmé, že bude horší v horních patrech než na dolním podlaží. Vzhledem k tomu, že soukromý dům má nejlépe dvě nebo tři patra, kontrast při vytápění místností neohrozí. A v jednopatrovém uspořádání obecně bude jednotné vytápění.

  Jaké jsou výhody takového topného systému:

  • snadnost návrhu a instalace;
  • stabilní hydrodynamický režim;
  • nižší náklady na materiál ve srovnání s jinými typy topných systémů;
  • zachování přirozené cirkulace za zvýšeného tlaku vody.

  Navrhované nedostatky představují vysokou hydraulickou odolnost, potřeba vypnout ohřev celého domu při opravách, omezení připojení ohřívačů, neschopnost regulovat teplotu v jedné místnosti, vysoké tepelné ztráty.

  Pro zlepšení bylo doporučeno použít bypasový systém.

  Bypass - část potrubí mezi napájecími a zpětnými potrubími, obtoková cesta vedle chladiče. Jsou vybaveny ventily nebo kohouty a umožňují vám nastavit teplotu v místnosti nebo úplně vypnout jednu baterii.

  Jednoduchá topná soustava může být svislá a vodorovná. V obou případech se v systému objevují vzduchové zástrčky. Při vchodu do systému je udržována vysoká teplota, aby se ohřaly všechny místnosti, a proto potrubní systém musí odolat vysokému tlaku vody.

  Dvouvrstvý topný systém

  Princip činnosti je připojení každého topného zařízení k napájecím a zpětným potrubím. Ochlazený tepelný nosič protéká zpětným vstupem do kotle.

  Během instalace budou vyžadovány další investice, ale v systému nebudou žádné vzduchové zástrčky.

  Standardy pro vnitřní teplotu

  V obytné budově by teplota v rohových prostorách neměla být nižší než 20 stupňů, v interiéru je standard 18 stupňů, u sprchových místností 25 stupňů. Když teplota venkovního vzduchu klesne na -30 stupňů, standard se zvýší na 20-22 stupňů.

  Jeho standardy jsou stanoveny pro pokoje, kde jsou děti. Hlavní rozsah je od 18 do 23 stupňů. A pro místnosti pro různé účely se indikátor liší.

  Ve škole by teplota neměla klesnout pod 21 stupňů, u pokojů v internátních školách je povoleno nejméně 16 stupňů, v bazénu - 30 stupňů, na verandách mateřských škol určených pro procházky, nejméně 12 stupňů, u knihoven - 18 stupňů, v kulturních hmotné instituce teplota - 16-21 stupňů.

  Při vývoji standardů pro různé místnosti je třeba vzít v úvahu, kolik času stráví člověk na cestách, takže teplota ve sportovních halách bude nižší než u učeben.

  Schválené stavební normy a pravidla Ruské federace SNiP 41-01-2003 "Topení, větrání a klimatizace", regulující teplotu vzduchu v závislosti na účelu, počtu podlaží, výšce prostor. U bytových domů je maximální teplota chladicí kapaliny v baterii pro jednopokojový systém o 105 stupňů, u dvou trubek o 95 stupňů.

  Doporučený regulační rozsah je 80-90 stupňů, při teplotě 100 stupňů voda krouží.

  Ve vytápěcím systému soukromého domu

  Optimální teplota v jednotlivých topných systémech je 80 stupňů. Je třeba dbát na to, aby hladina chladicí kapaliny neklesla pod 70 stupňů. S plynovými kotlům pro snadnější regulaci tepelného režimu. Kotle na tuhá paliva pracují zcela jinak. V tomto případě se voda může velmi snadno obrátit na páru.

  Elektrické kotle umožňují snadnou regulaci teploty v rozmezí 30-90 stupňů.

  Možné přerušení dodávky tepla

  1. Pokud je teplota vzduchu v místnosti 12 stupňů, je dovoleno vypnout teplo po dobu 24 hodin.
  2. V teplotním rozmezí od 10 do 12 stupňů může být teplo vypnuto maximálně 8 hodin.
  3. Při ohřevu místnosti pod 8 stupňů nesmí být ohřívání vypnuto delší než 4 hodiny.

  Teplotní diagram topení

  Dodávka tepla do místnosti je spojena s nejjednodušším teplotním rozvrhem. Teplota vody dodávané z kotelny se v místnosti nezmění. Mají standardní hodnoty a dosahují od + 70 ° C do + 95 ° C. Takový teplotní rozvrh topného systému je nejoblíbenější.

  Nastavení teploty vzduchu v domě

  Ne všude v zemi je centralizované vytápění, takže mnoho lidí instaluje nezávislé systémy. Jejich teplotní diagram se liší od první možnosti. V tomto případě jsou signalizátory teploty výrazně sníženy. Závisí na účinnosti moderních kotlů.

  Pokud teplota dosáhne + 35 ° C, bude kotel pracovat s maximálním výkonem. Závisí na topném prvku, kde může být tepelná energie odváděna spalinami. Pokud jsou hodnoty teploty vyšší než + 70 ° C, výkon kotle klesne. V tomto případě jeho technické charakteristiky ukazují účinnost 100%.

  Teplotní graf a jeho výpočet

  Jak bude vypadat graf závisí na venkovní teplotě. Čím větší je záporná hodnota venkovní teploty, tím větší jsou tepelné ztráty. Mnozí neví, kde se má tento indikátor dostat. Tato teplota je uvedena v předpisech. Pro vypočtenou hodnotu použijte teplotu nejchladnějších pěti dnů a nejnižší hodnotu za posledních 50 let.

  Graf vnější a vnitřní teploty

  Graf ukazuje závislost vnější a vnitřní teploty. Například venkovní teplota je -17 ° С. Po sestavení linky na křižovatku s t2 získáme bod charakterizující teplotu vody v topném systému.

  Vzhledem k teplotnímu rozvrhu můžete systém vytápění připravit i za těch nejnáročnějších podmínek. Snižuje také náklady na instalaci topného systému. Pokud zvážíme tento faktor v oblasti hromadné výstavby, jsou úspory podstatné.

  • Venkovní teplota. Čím menší je, tím je negativnější vliv na vytápění;
  • Vítr Při silném větru se zvyšují tepelné ztráty;
  • Vnitřní teplota závisí na tepelné izolaci konstrukčních prvků budovy.

  Za posledních 5 let se změnily principy výstavby. Stavitelé zvyšují hodnotu domu pomocí tepelně izolačních prvků. To platí zpravidla pro sklepy, střechy, základy. Tyto nákladné činnosti následně umožňují obyvatelům ušetřit na vytápění.

  Teplotní diagram topení

  Graf zobrazuje závislost teploty venkovního a vnitřního vzduchu. Čím nižší je venkovní teplota, tím vyšší je teplota chladicí kapaliny v systému.

  Teplotní rozvrh je vyvíjen pro každé město během období vytápění. V malých osadách je vypracován teplotní rozvrh kotlového domu, který poskytuje spotřebiteli požadované množství tepla.

  • kvantitativní - charakterizovaná změnou průtoku chladiva přiváděného do topného systému;
  • kvalita - spočívá v regulaci teploty chladicí kapaliny před dodávkou do prostor;
  • dočasný - diskrétní způsob dodávání vody do systému.

  Teplotní graf je graf topných potrubí, který rozděluje topné zatížení a je regulován pomocí centralizovaných systémů. K dispozici je také zvýšený časový plán, je vytvořen pro uzavřený systém vytápění, tj. Pro zajištění dodávky horké chladicí kapaliny do připojených objektů. Při použití otevřeného systému je nutné upravit teplotní rozvrh, protože chladicí kapalina je spotřebována nejen pro vytápění, ale i pro spotřebu vody v domácnosti.

  Výpočet teplotního grafu se provádí jednoduchou metodou. Chcete-li jej vytvořit, potřebujete počáteční údaje o teplotě vzduchu:

  • venkovní;
  • v místnosti;
  • v napájecích a zpětných potrubích;
  • u výjezdu z budovy.

  Kromě toho byste měli znát jmenovité tepelné zatížení. Všechny ostatní faktory jsou normalizovány referenční dokumentací. Výpočet systému se provádí pro jakýkoli teplotní rozvrh, v závislosti na účelu místnosti. Například u velkých průmyslových a občanských zařízení je rozvrh 150/70, 130/70, 115/70. Pro obytné budovy je tato hodnota 105/70 a 95/70. První indikátor zobrazuje teplotu na přívodu a druhá na zpětné vedení. Výsledky výpočtů jsou zaznamenány ve zvláštní tabulce, kde je teplota v určitých bodech topného systému zobrazena v závislosti na venkovní venkovní teplotě.

  Hlavním faktorem při výpočtu teplotního grafu je venkovní teplota. Tabulka výpočtů by měla být sestavena tak, aby maximální hodnoty teploty chladicí kapaliny v topném systému (graf 95/70) zajišťovaly vytápění místnosti. Teploty v místnosti jsou zajištěny regulačními dokumenty.

  Teplota ohřevu

  Hlavní indikátor - teplota topných zařízení. Ideální teplotní rozvrh topení je 90/70 ° С. K dosažení tohoto čísla je nemožné, protože teplota uvnitř místnosti by neměla být stejná. Určuje se podle účelu místnosti.

  V souladu s normami je teplota v rohu obývacího pokoje + 20 ° C, v ostatních - + 18 ° C; v koupelně - + 25 ° C. Pokud je teplota venkovního vzduchu -30 ° C, indikátory se zvýší o 2 ° C.

  • v místnostech, kde jsou děti - + 18 ° C až + 23 ° C;
  • dětské vzdělávací instituce - + 21 ° C;
  • v kulturních institucích s hromadnou návštěvou - + 16 ° C až + 21 ° C.

  Tento teplotní rozsah je sestaven pro všechny typy prostor. Závisí to na pohybech prováděných uvnitř místnosti: čím více je, tím nižší je teplota vzduchu. Například ve sportovních zařízeních se lidé hodně pohybují, takže teplota je pouze + 18 ° C.

  Teplota vnitřního vzduchu

  • Venkovní teplota;
  • Typ topného systému a teplotní rozdíl: pro jednokanálový systém - + 105 ° C a pro jednokanálový - + 95 ° C. Proto jsou kapky v první oblasti 105/70 ° C a v druhé - 95/70 ° C;
  • Směr proudění chladicí kapaliny v topných zařízeních. Při horním posuvu by měl být rozdíl 2 ° C, v dolní části - 3 ° C;
  • Typ topných zařízení: přenos tepla je jiný, takže teplotní rozvrh se bude lišit.

  Nejprve je teplota chladicí kapaliny závislá na vnějším vzduchu. Například na ulici je teplota 0 ° С. V takovém případě by měl být teplotní režim v radiátorech stejný na vstupu 40-45 ° С a na vratném potrubí - 38 ° C. Pokud je teplota vzduchu nižší než nula, např. -20 ° C, tyto hodnoty se mění. V tomto případě se teplota výstupu stane 77/55 ° С. Pokud indikátor teploty dosáhne -40 ° C, indikátory se stanou standardní, tj. Při přívodu + 95/105 ° C a na vratném potrubí - + 70 ° C.

  Pokročilé možnosti

  Aby teplota chladiva dosáhla spotřebitele, je nutné sledovat stav vnějšího vzduchu. Například pokud je -40 ° C, kotel musí dodávat horkou vodu s indikátorem + 130 ° C. Během chladicí kapaliny ztrácí teplo, ale stále zůstává při vstupu do bytu vysoká. Optimální hodnota je + 95 ° C. K tomu je instalována výtahová jednotka v suterénu, která se používá k míchání teplé vody z kotle a nosiče tepla z vratného potrubí.

  Několik institucí je odpovědných za topný systém. Kotelna pečuje o dodávku horké chladicí kapaliny do topného systému a sítě městského vytápění sledují stav potrubí. Pro výtahový prvek zodpovídá Zhek. Proto, aby se vyřešil problém s dodáním chladicí kapaliny do nového domu, je třeba aplikovat na různé úřady.

  Instalace topných zařízení vyrobených v souladu s předpisy. Pokud sám vlastníka nahradí baterii, odpovídá za fungování topného systému a za změnu teploty.

  Metody úprav

  Pokud je kotelna zodpovědná za parametry chladicí kapaliny, které opouštějí teplo, musí být pracovníci oddělení bydlení odpovědní za vnitřní teplotu. Mnoho obyvatel si stěžuje na chlad v bytech. To je způsobeno odchylkami v teplotním diagramu. Ve vzácných případech se stane, že teplota stoupá o určitou hodnotu.

  Parametry vytápění lze nastavit třemi způsoby:

  Pokud je teplota chladicí kapaliny v průtokovém a vratném proudu výrazně podceňována, je nutné zvýšit průměr výtahové trysky. Tím více proudí tekutina.

  Jak to udělat? Nejprve je zablokováno uzavření ventilů (ventily a jeřáby na sestavě výtahu). Potom vyjměte výtah a trysku. Potom se vrtá 0,5-2 mm, v závislosti na tom, kolik je nutné zvýšit teplotu chladicí kapaliny. Po těchto postupech je výtah namontován na svém původním místě a uveden do provozu.

  Aby byla zajištěna dostatečná těsnost přírubového spoje, je nutné parotěsné těsnění vyměnit za gumové.

  V případě těžkého nachlazení, kdy je problém zamrznutí topného systému v bytě, může být tryska kompletně odstraněna. V tomto případě se netěsnost může stát propojkou. Chcete-li to provést, je nutné ho utopit ocelovým plackem o tloušťce 1 mm. Takový proces se provádí pouze v kritických situacích, protože teplota v trubkách a topných zařízeních dosahuje 130 ° C.

  Během období ohřevu může dojít k výraznému zvýšení teploty. Proto je nutné ho regulovat pomocí speciálního ventilu na výtahu. K tomu přeneste proud horké chladicí kapaliny na napájecí potrubí. Na zpětném potrubí je namontován manometr. Nastavení se provádí uzavřením ventilu v přívodním potrubí. Dále se ventil lehce otevírá a tlak se sleduje pomocí manometru. Pokud ji právě otevřete, dojde k vyčerpání tváří. To znamená, že se zvyšuje pokles tlaku na vratném potrubí. Každý den se indikátor zvyšuje o 0,2 atmosféry a teplota v topném systému musí být neustále sledována.

  Při sestavování teplotního rozvrhu topení je třeba zvážit různé faktory. Tento seznam zahrnuje nejen konstrukční prvky budovy, ale i venkovní teplotu a typ topného systému.

  Teplota chladicí kapaliny v topném systému

  Baterie v bytech: přijatelné teplotní standardy

  Tepelné baterie jsou dnes hlavními prvky topného systému v městských bytech. Jsou to efektivní domácí spotřebiče, které jsou zodpovědné za přenos tepla, jelikož je od nich a jejich teplota, že komfort a pohodlí v obytných prostorách pro občany přímo závisí.

  Pokud se budeme odvolávat na vládní nařízení Ruské federace č. 354 ze dne 6. května 2011, dodávka vytápění obytných bytů začíná průměrnou denní teplotou vnějšího vzduchu menší než osm stupňů, pokud tato známka zůstává konstantní po dobu pěti dnů. V tomto případě zahájení zahřívání začíná šestým dnem po zaznamenání poklesu indexu vzduchu. Ve všech ostatních případech je ze zákona povoleno odložit dodávku tepelného zdroje. Obecně platí, že v téměř všech regionech země se skutečná topná sezóna přímo a oficiálně začíná v polovině října a končí v dubnu.

  V praxi se také stane, že z důvodu nedbalosti dodavatelů tepla měřená teplota instalovaných baterií v bytě nesplňuje předepsané normy. Abychom si však mohli stěžovat a požadovat nápravu situace, je nutné vědět, jaké normy jsou platné v Rusku a jak přesně měřit stávající teplotu pracovních radiátorů.

  Vzhledem k hlavním ukazatelům jsou oficiální teploty radiátorů v bytě uvedeny níže. Jsou použitelné na naprosto všechny stávající systémy, ve kterých je v přímém souladu s rozhodnutím Spolkové agentury pro stavebnictví a bytové a komunální služby č. 170 ze dne 27. září 2003 chladicí kapalina (voda) napájena zdola nahoru.

  Kromě toho je třeba vzít v úvahu skutečnost, že teplota vody, která cirkuluje v radiátoru přímo u vchodu do funkčního vytápěcího systému, musí odpovídat aktuálním harmonogramům a nastavitelným sítím pro konkrétní místnost. Tyto plány jsou upraveny hygienickými normami a pravidly v sekcích topení, klimatizace a větrání (41-01-2003). Zde je zejména uvedeno, že u dvoutrubkového topného systému jsou maximální teplotní indexy devadesát pět stupňů a jednorázový topný systém sto pět stupňů. Měření by mělo být prováděno důsledně v souladu se zavedenými pravidly, jinak by se výpověď nevyhovovala při kontaktování vyšších orgánů.

  Teplota topných baterií v obytných apartmánech v centralizovaném vytápění je stanovena příslušnými normami, což odráží dostatečnou hodnotu pro prostory v závislosti na zamýšleném účelu. V této oblasti jsou předpisy jednodušší než v případě pracovních prostor, protože činnost nájemců není v zásadě tak vysoká a je víceméně stabilní. Na tomto základě jsou regulována následující pravidla:

  • V obytných prostorách by kolísání teploty mělo být v rozmezí 20 až 22 stupňů (přípustný limit 18-24 stupňů Celsia);
  • U rohových místností jsou použitelné ukazatele nejméně dvaceti stupňů, neboť tyto prostory jsou nejvíce vystaveny nejmenší venkovní teplotě;
  • V kuchyni, jelikož se jedná o pracovní místnost se zdrojem tepla (plynový nebo elektrický sporák), mohou teploty v rozmezí od 19 do 21 stupňů Celsia (v průměru 18 až 26);
  • Toaleta by měla mít teplotu podobnou kuchyni;
  • V koupelnách, jako v teplých místnostech, se normálně uvažuje od 18 do 24 stupňů (maximálně 26);
  • Nebytové prostory by měly mít teplotu v závislosti na tom, jak často jsou používány, takže pro chodbu je to standardní 18-20 stupňů, ale ne méně než 16, ve skladišti - 16-18, ale přijatelné od 12 do 22 stupňů.

  Samozřejmě byste měli vzít v úvahu individuální charakteristiky každé osoby, každý má různé aktivity a preference, takže je rozdíl v sazbách od a do, a není stanoven žádný ukazatel.

  Požadavky na topné systémy

  Vytápění bytových domů je založeno na výsledcích mnoha inženýrských výpočtů, které nejsou vždy velmi úspěšné. Proces je komplikován skutečností, že nespočívá v dodávce horké vody na určitou nemovitost, ale v rovnoměrné distribuci vody ve všech dostupných bytech, při zohlednění všech norem a potřebných indikátorů včetně optimální vlhkosti. Účinnost takového systému závisí na tom, jak dobře jsou koordinovány činnosti svých prvků, které zahrnují také baterie a trubky v každé místnosti. Proto není možné vyměnit baterie chladiče bez zohlednění vlastností topných systémů - což vede k negativním důsledkům při nedostatku tepla nebo naopak.

  Co se týče optimalizace topných bytů, jedná se o následující ustanovení:

  • Bezpečnostní požadavky jsou určeny odpovídajícím teplotám nosičů tepla - teplota v akumulátoru by neměla být více než dvacet stupňů, aby se materiály mohly vznítit (v závislosti na sezóně se mohou omezit od šedesáti pěti stupňů do sto patnáct;
  • Teplota vody až sto pět stupňů Celsia - základ pro opatření proti varu tekutin;
  • Normativní teplotní limity vody, která protékají topnými bateriemi, se rovnají sedmdesáti pěti stupňům, jestliže je indikátor překročen - baterie musí mít omezující struktury;
  • Ve středních zeměpisných šířkách začíná topná sezóna od poloviny října do poloviny dubna.

  V každém případě, pokud je majitel něco zmatený, stojí za to kontaktovat správcovskou společnost, sektor bydlení a veřejných služeb, organizaci zodpovědnou za dodávku tepla, v závislosti na tom, co se liší od přijatých norem a neuspokojuje žadatele.

  Co dělat v případě nesrovnalostí?

  Pokud jsou funkční vytápěcí systémy bytového domu funkčně upraveny s odchylkami v naměřené teplotě pouze ve vašich prostorách, je nutné zkontrolovat vnitřní topné systémy. Především byste se měli ujistit, že nejsou ve vzduchu. Je nutné dotýkat se jednotlivých baterií v obývacím prostoru v prostorách shora dolů a v opačném směru - pokud je teplota nerovnoměrná, znamená to, že nerovnováha je způsobena větráním a je nutné vypustit vzduch otočením samostatného radiátorového ventilu. Je důležité si uvědomit, že nemůžete otevřít kohoutek, aniž byste nejprve nahradil nějaký kontejner, na kterém bude voda proudit. Za prvé, voda vyjde soushem, to znamená se vzduchem, musíte zavřít ventil, když proudí bez syčení a rovnoměrně. Po nějaké době byste měli zkontrolovat místa na studené baterii - měli by být nyní teplé.

  Pokud důvod není ve vzduchu, musíte podat žádost správcovské společnosti. Na druhou stranu musí do 24 hodin poslat odpovědného technika žadateli, který musí vypracovat písemný závěr o nedodržení teplotního režimu a poslat posádku k odstranění stávajících problémů.

  Pokud správcovská společnost na stížnost neodpověděla, musíte provést měření sami za přítomnosti sousedů.

  Jak měřit teplotu?

  Mělo by být zváženo správné měření teploty radiátorů. Je třeba připravit speciální teploměr, otevřít kohoutek a nahradit nějaký kontejner tímto teploměrem. Ihned je třeba poznamenat, že je přípustná pouze odchylka čtyř stupňů. Pokud je to problém, musíte kontaktovat kancelář pro bydlení, pokud jsou baterie umístěny ve vzduchu - použijte pro DES. Za jeden týden musí být všechno opraveno.

  Existují další způsoby měření teploty chladiče, a to:

  • Změřte teplotu trubek nebo povrchů akumulátoru teploměrem s jedním nebo dvěma stupni Celsia přidaným k takto získaným hodnotám;
  • Pro přesnost je žádoucí používat infračervené teploměry - pyrometry, jejich chyba je menší než 0,5 stupně;
  • Také jsou odebírány alkoholové teploměry, které jsou připevněny k místu, které je na radiátoru opatřeno, opatřeny skotkou, zabaleny s tepelně izolačními materiály a použity jako trvalé měřicí přístroje;
  • Při přítomnosti speciálního elektrického měřicího zařízení jsou vodiče s termočlánkem připojeny k bateriím.

  Pokud teplota není uspokojivá, je třeba podat odpovídající stížnost.

  Minimální a maximální sazby

  Stejně jako ostatní ukazatele, které jsou důležité pro zajištění požadovaných podmínek pro život lidí (ukazatele vlhkosti v apartmánech, teploty teplé vody, vzduchu apod.), Teplota topných baterií má v závislosti na čase roku skutečně přijatelné minimum. Nicméně ani zákon ani zavedené normy nestanovují žádné minimální standardy pro domácí baterie. Na tomto základě lze poznamenat, že ukazatele by měly být udržovány tak, aby výše uvedené přípustné teploty v místnostech byly udržovány normálně. Samozřejmě, pokud teplota vody v bateriích není dostatečně vysoká, aby bylo zajištěno, že optimální požadovaná teplota v bytě bude skutečně nemožná.

  Není-li minimální hodnota stanovena, pak se uvede maximální ukazatel hygienických norem a pravidel, zejména 41-01-2003. Tento dokument definuje standardy, které jsou požadovány pro vnitřní vytápění. Jak již bylo zmíněno dříve, u dvojitého potrubí je to značka devadesát pět stupňů a pro jednu trubku sto patnáct stupňů Celsia. Doporučené teploty jsou však v rozmezí osmdesát pět až devadesát, protože ve stovkách stupňů se voda vaří.

  Naše články vyprávějí o typických způsobech řešení právních otázek, ale každý případ je jedinečný. Pokud chcete vědět, jak přesně vyřešit váš problém - kontaktujte formulář konzultanta online.

  Jaká by měla být teplota chladicí kapaliny v topném systému

  Teplota chladicí kapaliny v topném systému je udržována tak, aby v bytech zůstala v rozmezí 20-22 stupňů, což je pro člověka nejvhodnější. Vzhledem k tomu, že kolísání závisí na vnější teplotě vzduchu, odborníci rozvíjejí plány, díky kterým lze v zimě udržovat teplo v místnosti.

  Co určuje teplotu v obývacím pokoji

  Čím nižší je teplota, tím více chladicí kapaliny ztrácí teplo. Vezmou v úvahu ukazatele 5 nejchladnějších dnů v roce. Vezme v úvahu 8 nejchladnějších zimy za posledních 50 let. Jeden z důvodů pro použití takového rozvrhu v průběhu let: neustálé připravenosti topného systému na extrémně nízké teploty.

  Dalším důvodem spočívá v oblasti financí, tento předběžný výpočet umožňuje ušetřit na instalaci topných systémů. Pokud tento aspekt vezmeme v úvahu v měřítku města nebo okresu, bude ukazatel úspory působivý.

  Uvádíme všechny faktory ovlivňující teplotu uvnitř bytu:

  1. Teplota venku, přímá závislost.
  2. Rychlost větru Tepelné ztráty, například prostřednictvím předních dveří, se zvyšují s rostoucí rychlostí větru.
  3. Stav domu, jeho těsnost. Tento faktor je významně ovlivněn použitím v konstrukci izolačních materiálů, izolace střechy, sklepů, oken.
  4. Počet lidí uvnitř, intenzita jejich pohybu.

  Všechny tyto faktory se velmi liší v závislosti na tom, kde žijete. A průměrná teplota v posledních letech v zimě a rychlost větru závisí na tom, kde se nachází váš dům. Například v centrálním Rusku je mrazivá zima vždy stabilní. Proto se lidé často nebudou starat o teplotu chladicího média, jako o kvalitu stavby.

  Zvyšují náklady na výstavbu obytných nemovitostí, stavební firmy berou opatření a izolované domy. Ale teplota radiátorů je stejně důležitá. Závisí na teplotě chladicí kapaliny, která kolísá v různých časech v různých klimatických podmínkách.

  Všechny požadavky na teplotu chladicí kapaliny jsou uvedeny v stavebních předpisech a předpisech. Při navrhování a uvádění do provozu inženýrských systémů je nutno respektovat tyto normy. Pro výpočty je jako základ použita teplota chladicí kapaliny na výstupu kotle.

  Normy vnitřních teplot se liší. Například:

  • v bytě je průměr 20-22 stupňů;
  • v koupelně by měla být 25 °;
  • v obývacím pokoji - 18 °

  Ve veřejných nebytových prostorách se standardy pro teplotu liší také: ve škole - 21 °, v knihovnách a sportovních halách - 18 °, bazénu 30 °, v průmyslových prostorách je teplota nastavena na cca 16 ° C.

  Čím více lidí se shromažďuje v interiéru, tím nižší je teplota původně nastavená. V jednotlivých obytných budovách rozhodují majitelé sami, jakou teplotu mají instalovat.

  Pro stanovení požadované teploty je důležité zvážit následující faktory:

  1. Existence jednoho nebo dvou trubkových systémů. Pro první je rychlost 105 ° C, pro 2 trubky - 95 ° C.
  2. V systémech dodávky a demontáže by neměla překročit: 70-105 ° C pro jednorázový systém a 70-95 ° C.
  3. Průtok vody v určitém směru: při zapojení z horní části je rozdíl 20 ° C, od dolní - 30 ° C.
  4. Typy použitých topných zařízení. Jsou odděleny podle způsobu přenosu tepla (radiační zařízení, konvekční a konvekční záření), podle materiálu použitého při jejich výrobě (kovové, nekovové zařízení, kombinované), stejně jako podle hodnoty tepelné setrvačnosti (malé a velké).

  S kombinací různých vlastností systému, druhu ohřívače, směru přívodu vody a dalších, můžete dosáhnout optimálních výsledků.

  Zařízení, které ovládá teplotní plán a opravuje potřebné parametry, se nazývá regulátor vytápění. Regulátor řídí teplotu chladicí kapaliny automaticky.

  Výhody používání těchto zařízení:

  • udržování předem stanoveného teplotního rozvrhu;
  • řízením přehřátí vody se vytváří další úspory spotřeby tepla;
  • stanovení nejúčinnějších parametrů;
  • všem účastníkům jsou vytvořeny stejné podmínky.

  Někdy je regulátor topení namontován tak, aby byl připojen k jednomu výpočtovému uzlu s regulátorem horké vody.

  Takové moderní metody činí systém efektivněji. I ve fázi problému by měla být úprava. Samozřejmě je levnější a nejsnadnější sledovat vytápění soukromého domu, ale současně používaná automatizace může zabránit mnoha problémům.

  Teplota chladicí kapaliny v různých topných systémech

  Chcete-li znovu prožít pohodlí studené sezóny, musíte se předem starat o vytvoření vysoce kvalitního topného systému. Pokud žijete v soukromém domě - máte samostatnou síť, a pokud je v bytovém komplexu s více rodinami - centralizován. Ať je to cokoli, je stále nutné, aby teplota baterií v topné sezóně byla v mezích stanovených SNiP. Zvažme v tomto článku teplotu chladicí kapaliny pro různé topné systémy.

  Zahřívací sezóna začíná, když průměrná denní teplota na ulici klesne pod + 8 ° C a zastaví se, pokud se zvýší nad tuto značku, ale trvá až 5 dní.

  Standardy. Jaká teplota by měla být v místnostech (minimální):

  • V obývacím pokoji + 18 ° C;
  • V rohové místnosti + 20 ° C;
  • V kuchyni + 18 ° C;
  • V koupelně + 25 ° C;
  • Na chodbách a schodech po schodech + 16 ° C;
  • Ve výtahu + 5 ° C;
  • V suterénu + 4 ° C;
  • V podkroví + 4 ° C.

  Je třeba poznamenat, že tyto teplotní normy se vztahují k období ohřevu a neplatí se po zbytek času. Také informace, že horká voda by měla být od + 50 ° C do + 70 ° C, bude užitečná podle konstrukčních norem a předpisů 2.08.01.89 "Obytné budovy".

  Existuje několik typů topných systémů:

  S přirozenou cirkulací

  Chladivo cirkuluje bez přerušení. To je způsobeno skutečností, že změna teploty a hustoty chladiva probíhá nepřetržitě. Z tohoto důvodu je teplo rovnoměrně rozloženo na všechny prvky topného systému s přirozenou cirkulací.

  Kruhový tlak vody přímo závisí na teplotním rozdílu mezi horkou a chlazenou vodou. Obvykle se v prvním topném systému teplota chladicí kapaliny rovná 95 ° C a ve druhém 70 ° C.

  S nuceným oběhem

  Takový systém je rozdělen do dvou typů:

  Rozdíl mezi nimi je dost velký. Rozložení potrubí je odlišné, jejich množství, sady zastavovacích, řídících a regulačních ventilů.

  Podle SNiP 41-01-2003 ("Topení, větrání a klimatizace") je maximální teplota chladicí kapaliny v těchto topných systémech:

  • dvoutrubkový topný systém - do 95 ° C;
  • jedno potrubí - do 115 ° C;

  Optimální teplota je od 85 ° C do 90 ° C (kvůli tomu, že při teplotě 100 ° C již voda vřítí. Když je tato hodnota dosažena, je nutné použít speciální opatření k zastavení varu).

  Množství tepla daného radiátorem závisí na místě instalace a způsobu připojení potrubí. Teplotní zpětný chod může být snížen o 32% kvůli špatnému umístění potrubí.

  Nejlepším řešením je diagonální připojení, když horká voda pochází shora a návrat je z opačné strany. Radiátory jsou tedy testovány na zkouškách.

  Nejvíce nešťastné je, když horká voda pochází ze dna a studená z vrcholu na stejné straně.

  Výpočet optimální teploty ohřívače

  Nejdůležitější je nejpohodlnější teplota pro lidskou existenci + 37 ° C.

  Při výběru chladiče je třeba vypočítat, zda je dostatečná tepelná kapacita zařízení pro vytápění místnosti. K tomu existuje zvláštní vzorec:

  • kde S je plocha místnosti;
  • h je výška místnosti;
  • 41 - minimální výkon na 1 kubický metr S;
  • 42 - jmenovitá tepelná vodivost jednoho úseku podle pasu.

  Zvažte, že radiátor umístěný pod oknem do hlubokého výklenku bude poskytovat téměř o 10% méně tepla. Dekorativní krabička bude trvat 15-20%.

  Když používáte chladič k udržení požadované teploty vzduchu v místnosti, máte dvě možnosti: můžete použít malé radiátory a zvýšit teplotu vody v nich (vysokoteplotní vytápění) nebo nainstalovat velký radiátor, ale ne tak vysokou povrchovou teplotu (nízkoteplotní vytápění)..

  S vysokoteplotními topnými radiátory jsou velmi horké a při dotyku se můžete spálit. Kromě toho při vysokých teplotách chladiče může začít rozklad prachu usazeného na něm, který pak bude vdechován lidmi.

  Při použití nízkoteplotních topných zařízení je trochu teplo, ale pokoj je stále teplý. Kromě toho je tato metoda hospodárnější a bezpečnější.

  Průměrný tepelný výkon oddělené části chladiče tohoto materiálu se pohybuje od 130 do 170 W díky silným stěnám a velké hmotnosti zařízení. Proto je zapotřebí hodně času na zahřátí místnosti. Přestože je reverzní plus, velká setrvačnost zajišťuje dlouhodobé uchování tepla v chladiči po vypnutí kotle.

  Teplota chladiva je 85-90 ° C

  Tento materiál je lehký, lehce vyhřívaný a má dobrý odvod tepla od 170 do 210 W / řez. Je však nepříznivě ovlivněn jinými kovy a nemusí být instalován v každém systému.

  Pracovní teplota nosiče tepla v topném systému s tímto chladičem je 70 ° C

  Materiál má dokonce nižší tepelnou vodivost. Ale zvýšením plochy s oddílmi a žebry to ohřívá stejně dobře. Tepelný výkon 270 W - 6,7 kW. Je to však síla celého radiátoru, nikoliv jeho jednotlivých segmentů. Konečná teplota závisí na rozměrech ohřívače a počtu ploutví a desek v jeho designu.

  Pracovní teplota nosiče tepla v topném systému s tímto chladičem je také 70 ° C

  Který z nich je lepší?

  Pravděpodobně bude výhodnější instalovat zařízení s kombinací vlastností hliníkové a ocelové baterie - bimetalového chladiče. Bude vám to stát víc, ale doba práce bude delší.

  Výhoda těchto zařízení je zřejmá: pokud hliník odolává teplotě chladicí kapaliny v topném systému pouze do 110 ° C, pak bimetal až 130 ° C.

  Vrácení tepla je naopak horší než u hliníku, ale je lepší než u jiných radiátorů: od 150 do 190 wattů.

  Dalším způsobem, jak vytvořit komfortní prostředí v místnosti. Jaké jsou jeho výhody a nevýhody v porovnání s běžnými radiátory?

  Ze školního kurzu ve fyzice víme o fenoménu konvekce. Studený vzduch spadne dolů a když se ohřívá, stoupá. Proto, mimochodem, mrznoucí nohy. Teplé podlahy mění vše - vytápěný vzduch je nucen stoupat.

  Tento povlak má vysoký přenos tepla (v závislosti na ploše topného tělesa).

  Teplota podlahy je rovněž uvedena v SNiP-e ("Stavební předpisy a předpisy").

  V domě pro trvalý pobyt nesmí být vyšší než + 26 ° С.

  V pokojích pro dočasný pobyt osob do + 31 ° С.

  Instituce, kde probíhají kurzy s dětmi, by neměly překročit + 24 ° C.

  Pracovní teplota nosiče tepla v topném systému vyhřívané podlahy je 45-50 ° C. Povrchová teplota v průměru 26-28 ° C

  Jak regulovat radiátory a jaká by měla být teplota v bytě podle SNiP a SanPiN

  Abyste se v zimě cítili pohodlně v bytě nebo ve svém domě, potřebujete spolehlivý systém vytápění, který vyhovuje standardům. Ve výškové budově je obvykle centralizovaná síť, v soukromé domácnosti je to autonomní vytápění. Pro koncového uživatele je hlavním prvkem každého topného systému baterie. Z tepla přicházejícího z něj závisí komfort a pohodlí v domě. Teplota radiátorů v bytě, její míra je upravena legislativními dokumenty.

  Standardy vytápění chladiče

  Pokud má dům nebo byt nezávislý ohřev, nastaví se teplota radiátorů a péče o udržení tepelného režimu na majitele bytu. Ve vícepodlažní budově s centralizovaným vytápěním nese odpovědnost za dodržování předpisů odpovědnost oprávněné organizace. Normy vytápění jsou vyvíjeny na základě hygienických norem pro obytné a nebytové prostory. Základem výpočtů je potřeba normálního organismu. Optimální hodnoty jsou nastaveny zákonem a zobrazeny v SNiP.

  Teplé a pohodlné v bytě bude pouze v případě, že normy pro vytápění stanovené zákonem

  Když je připojeno teplo a jaká pravidla platí

  Počátek období vytápění v Rusku je v době, kdy hodnoty teploměru klesnou pod + 8 ° C. Ohřívání se vypne, když rtuťový sloupec stoupne na + 8 ° C a nad ním a zůstane na této úrovni po dobu 5 dnů.

  Pro zjištění, zda je teplota baterií v souladu s normami, je třeba provést měření.

  Standardní minimální teploty

  V souladu s normami dodávky tepla by měla být minimální teplota následující:

  • obytné místnosti: + 18 ° C;
  • rohové místnosti: + 20 ° C;
  • Koupelny: + 25 ° C;
  • kuchyně: + 18 ° C;
  • přistání a lobbies: + 16 ° C;
  • suterén: + 4 ° C;
  • podkroví: + 4 ° C;
  • výtahy: + 5 ° C

  Tato hodnota se měří uvnitř ve vzdálenosti jednoho metru od vnější stěny a 1,5 m od podlahy. Při hodinových odchylkách od stanovených standardů se poplatek za vytápění sníží o 0,15%. Voda musí být zahřátá na + 50 ° C - + 70 ° C. Teplota je měřena teploměrem a hodí se do speciální značky v kontejneru s vodovodní vodou.

  Normy pro SanPiN 2.1.2.1002-00

  Normy podle SNiP 2.08.01-89

  Studené v bytě: co dělat a kam jít

  Pokud se topné těleso nevyhřeje dobře, teplota vody v kohoutku bude nižší než normální. V tomto případě mají nájemci právo napsat prohlášení s žádostí o kontrolu. Zástupci vedení veřejné služby inspekce instalatérských a topných systémů, vypracovat zákon. Druhá kopie je převedena na obyvatele.

  Pokud nejsou baterie dostatečně teplé, měli byste kontaktovat organizaci odpovědnou za dodávku tepla domu.

  Po potvrzení stížnosti je oprávněná organizace povinna opravit vše do týdne. Nájemné se přepočítá, pokud se teplota v místnosti odchyluje od přípustné normy, a také když je voda v radiátorech o 3 ° C nižší než norma během dne a 5 ° C v noci.

  Požadavky na kvalitu veřejných služeb, předepsané vyhláškou ze dne 6. května 2011 N 354 o pravidlech pro poskytování veřejných služeb majitelům a uživatelům prostor v bytových domech a obytných budovách

  Parametry multiplicity vzduchu

  Výměna vzduchu je parametr, který je třeba dodržovat ve vytápěných prostorách. V obývacím pokoji o rozloze 18 m² nebo 20 m² by násobnost měla být 3 m³ / h na metr čtvereční. m. Stejné parametry je třeba pozorovat v oblastech s teplotami do -31 ° C a nižšími.

  V apartmánech vybavených plynovými a elektrickými sporáky se dvěma hořáky a kuchyní hostelu s rozlohou do 18 m² je provzdušňování 60 m³ / h. V pokojích se třemi hořáky je tato hodnota 75 m³ / h, s plynovým sporákem se čtyřmi hořáky - 90 m³ / h.

  V koupelně o rozloze 25 m² je tento parametr 25 m³ / h, v toaletě 18 m² - 25 m³ / h. Pokud je koupelna kombinována a její plocha je 25 m², rychlost výměny vzduchu bude 50 m³ / h.

  Metody měření pro vytápění radiátorů

  Do ohřívačů je celoročně dodávána horká voda, zahřátá na + 50 ° С - + 70 ° С. Během ohřevu se ohřívací zařízení naplní touto vodou. Aby byla změřena jeho teplota, ventil je otevřen a nádoba je umístěna pod proud vody, do níž je teploměr spuštěn. Odchylky jsou povoleny až 4 stupně vzhůru. Pokud problém existuje, podávejte stížnost u bytové kanceláře. Pokud jsou radiátory ve vzduchu, musí být výpis zapsán do Deuxu. Specialista se musí objevit během týdne a všechno opravit.

  Přítomnost měřicího přístroje vám umožní neustále sledovat teplotu

  Metody měření topných baterií:

  1. Ohřev trubek a povrchů radiátorů se měří teploměrem. 1 až 2 ° C se přidávají k získanému výsledku.
  2. Pro nejpřesnější měření se používá infračervený teploměr-pyrometr, který určuje hodnoty s přesností 0,5 ° C.
  3. Stálý teploměr může sloužit jako alkoholový teploměr, který je aplikován na chladič, nalepen lepicí páskou a zabalen pěnovou gumou nebo jiným tepelně izolačním materiálem zhora.
  4. Ohřev chladicí kapaliny se měří také pomocí elektrických měřicích přístrojů s funkcí "měřená teplota". Měření vodiče pomocí termočlánku přišroubovaného k chladiči.

  Pravidelné zaznamenávání údajů o zařízení, nastavení záznamů na fotografii, můžete podat stížnost dodavateli tepla

  Je to důležité! Pokud se radiátory dostatečně nevyhřívají, po předložení žádosti autorizované organizaci musí k vám přijít provize, která změří teplotu tekutiny, která cirkuluje v topném systému. Činnosti Komise musí být v souladu s odstavcem 4 "Metody kontroly" podle GOST 30494-96. Přístroj, který se používá pro měření, musí být registrován, certifikován a předat státní kalibraci. Rozsah teplot by měl být v rozmezí +5 až + 40 ° C, přípustná chyba je 0,1 ° С.

  Nastavení radiátorů

  Nastavení teploty topných těles je nezbytné, aby se ušetřilo vytápění místnosti. V bytech výškových budov bude účet za dodávku tepla klesat až po instalaci měřiče. Pokud je kotel instalován v soukromém domě, který automaticky udržuje stabilní teplotu, regulátory nemusí být potřeba. Není-li zařízení automatizováno, budou úspory podstatné.

  Jaká je úprava

  Nastavení baterií pomůže nejen dosáhnout maximálního pohodlí, ale také:

  • Odstraňte vysávání, zajistěte pohyb chladicí kapaliny potrubím a teplo místnosti.
  • Snižte náklady na energii o 25%.
  • Okno neotevírejte nepřetržitě kvůli přehřátí místnosti.

  Nastavení topení musí být provedeno před zahájením topné sezóny. Předtím je třeba ohřát všechna okna. Kromě toho, vzít v úvahu umístění bytu:

  • úhlová;
  • uprostřed domu;
  • na dolním nebo horním patře.

  Abyste se co nejvíce udržovali v teple, potřebujete:

  • izolace stěn, rohů, podlah;
  • hydro a tepelnou izolaci spár mezi panely.

  Bez těchto opatření nebude nastavení přínosné, protože více než polovina tepla ohřívá ulici.

  Zateplovací rohový byt pomůže minimalizovat tepelné ztráty

  Princip nastavení radiátorů

  Jak správně regulovat baterii? Pro efektivní využití tepla a zajištění rovnoměrného ohřevu jsou na baterie instalovány ventily. S jejich pomocí můžete snížit tok vody nebo odpojit radiátor od systému.

  • V systémech centralizovaného zásobování teplem ve výškových budovách s potrubím, kterým se chladicí kapalina dodává shora dolů, není regulace radiátorů možná. V horních patrech těchto domů je horká, na nižších podlažích je studená.
  • V jedné potrubní síti je chladicí kapalina dodávána do každé baterie s návratem do centrální stoupačky. Teplo je rovnoměrně rozloženo. Na přívodních potrubích radiátorů jsou namontovány regulační ventily.
  • Ve dvou trubkových systémech se dvěma stoupačky je chladicí kapalina dodávána do baterie a zpět. Každá z nich má samostatný ventil s manuálním nebo automatickým termostatem.

  Typy seřizovacích jeřábů

  Moderní technologie umožňují použití speciálních regulačních ventilů, které jsou výměníky tepla pro ventily připojené k baterii. Existuje několik typů kohoutků pro regulaci tepla.

  Princip fungování regulačních ventilů

  Podle principu činnosti jsou:

  • Ball, poskytující 100% ochranu proti nehodám. Mohou se otáčet o 90 stupňů, nechat vodu procházet nebo zablokovat chladicí kapalinu.
  • Standardní rozpočtové ventily bez teplotní stupnice. Částečně změňte teplotu a zablokujte přístup nosiče tepla k radiátoru.
  • S tepelnou hlavou, regulačními a řídícími parametry systému. Jsou mechanické a automatické.

  Funkce kulového kohoutu je omezena na otáčení regulátoru na jednu ze stran.

  Dávejte pozor! Kulový ventil nesmí zůstat napůl otevřený, protože by mohlo dojít k poškození těsnicího kroužku, což vede k netěsnosti.

  Normální přímý termostat

  Termostat přímého působení - jednoduché zařízení instalované v blízkosti radiátoru, které vám umožňuje řídit teplotu v něm. Strukturálně jde o uzavřený válec s vlnovcem vloženým do něj, naplněným speciální kapalinou nebo plynem, schopným reagovat na změny teploty. Jeho zvětšení způsobuje expanzi plniva, což má za následek zvýšený tlak na dříku v regulačním ventilu. Pohybuje a blokuje tok chladicí kapaliny. Chlazení chladiče způsobuje obrácený proces.

  Termostat s přímým účinkem je instalován v potrubí topného systému

  Termostat s elektronickým snímačem

  Princip fungování zařízení je podobný předchozí verzi, jediný rozdíl je v nastaveních. V běžném termostatu se provádí ručně, v elektronickém senzoru je teplota nastavena předem a udržována automaticky v rámci stanovených mezí (od 6 do 26 stupňů).

  Programovatelný termostat radiátorů s vnitřním čidlem je instalován, pokud existuje možnost horizontálního umístění jeho osy

  Pokyny pro nastavení teploty

  Jak regulovat baterii, jaké kroky je třeba provést pro zajištění komfortního prostředí v domě:

  1. Vzduch je vyčerpán z každé baterie, dokud voda neteče z kohoutku.
  2. Tlak je regulován. K tomu se v první baterii kotle otvírají dvě otáčky ventilu, na druhém - tři otáčky apod., Přidáním jedné otáčky ke každému dalšímu chladiči. Tato schéma zajišťuje optimální průchod chladicí kapaliny a topení.
  3. V nucených systémech se provádí čerpání chladicí kapaliny a regulace spotřeby tepla pomocí regulačních ventilů.
  4. Pro regulaci tepla v systému průtoku se používají vestavěné termostaty.
  5. Ve dvou trubkových systémech je vedle hlavního parametru řízeno množství chladicí kapaliny v manuálním a automatickém režimu.

  Jaká je tepelná hlava pro radiátory a jak funguje:

  Srovnání metod úpravy teploty:

  Pohodlné bydlení ve výškových bytech, venkovských domech a chalupách je zajištěno udržením určitého tepelného režimu v pokojích. Moderní systémy vytápění umožňují instalovat regulátory, které podporují požadovanou teplotu. Není-li instalace regulátorů možná, zodpovědnost za teplo ve vašem bytě je přidělena organizaci, která dodává teplo, na kterou lze použít, pokud se vzduch v místnosti nezohří na hodnoty předepsané normami.

Top