Kategorie

Týdenní Aktuality

1 Kotle
Trojcestný ventil na topném systému: provoz, pravidla výběru, schéma a instalace
2 Kotle
Krb s vodním pláštěm místo kotle v topném systému: jak to funguje a kolik stojí
3 Kotle
Zařízení plynových topných kotlů a jejich prvků
4 Čerpadla
Polypropylenová trubka zesílená hliníkem nebo skelnými vlákny: výhody a vlastnosti
Hlavní / Palivo

Vypnutí a zapnutí topení je vše, co potřebujete vědět.


Vytápění v domě

Každý rok se obyvatelé měst setkávají s určitým nepohodlí při vypínání nebo naopak zapnutí topného systému. Existuje mnoho otázek ohledně přiměřenosti a včasnosti zahájení nebo zastavení topné infrastruktury. Pojďme analyzovat, kdy je topení vypnuto, jakou teplotu a v důsledku toho se budeme dotýkat tématu zapnutí systému na podzim.

Je třeba poznamenat, že začátek a konec topné sezóny není jen otevřením a uzavřením několika velkých ventilů ve výtahu. Předchází tomu celý komplex přípravných činností a oprav. Při spuštění vzniká mnoho problémů, z nichž nejběžnější je vysílání systému a jeho únik. Odborníci v nouzové opravárenské službě během tohoto období pracují od setmění do úsvitu bez volných dnů. A často nemohou okamžitě reagovat na signál poruchy vzhledem k pořadí, v jakém se provádí obrovský proud požadavků.

Vypněte vytápění na jaře

K zastavení topného systému je zapotřebí několik podmínek, které musí být dodržovány za všech okolností:

 • Dodržování doby, kdy stát oficiálně povolil vypnout teplo ve všech budovách. Ve středním pruhu tento interval pokračuje od začátku dubna do poloviny května. Dlouhodobé pozorování počasí naznačuje, že v tomto okamžiku nastane nejvhodnější doba, po kterou zařízení zastaví vytápění.
 • Převažující teplotní pozadí překračující minimální hodnotu. Úřední důvod odpojení baterií v domácnostech je ukazatel průměrné denní teploty vzduchu za posledních 5 dnů. Pokud se tato hodnota rovná nebo překročí 8 stupňů, příslušné orgány vypracují vyhlášku, která je zasílána všem orgánům pro kombinovanou výrobu tepla a elektřiny. Na základě toho přestane topná sezóna.
 • Vypnutí topení musí být nutně dohodnuto s meteorology. Předpovědi počasí by měly potvrdit, že se nepředpokládá ostré chlazení v příštích 10 dnech. Poté mohou být topné systémy kdykoli zastaveny.

Všechna tato pravidla jsou uvedena ve vyhlášce vlády Ruské federace a realizace jednotlivých položek je sledována na nejvyšší úrovni. Z tohoto důvodu je rozhodnutí zastavit a zahájit vytápění svěřeno místním vládám. Pouze obec může schválit načasování ukončení topné sezóny. Proto byste neměli obviňovat nástroje ve všech problémech a problémech, protože jsou to jen umělci, kteří nepřijmou žádná důležitá rozhodnutí.

Proces zastavení topného zařízení a jeho přenesení do letního provozního režimu se provádí postupně. Nikdo současně nemůže vypnout teplo kvůli mnoha technickým problémům. První, kdo přestal přijímat průmyslová zařízení, kancelářské budovy a kancelářské pole. Poté přestane dodávka tepla bytových budov. A konečně jsou vypnuty sociální zařízení - mateřské školy, školy, nemocnice atd.

Vypnutí tepla samostatně

Zákon má klauzuli, která umožňuje předčasně zakázat tok chladicí kapaliny v některých vícepodlažních budovách. K tomu je zapotřebí souhlas absolutně všech nájemců. Rozhodnutí by mělo být učiněno na valné hromadě členů rodinných domů. Pokud je dům obsluhován speciálně najatým managementem, je jeho výsadou vyhláška o předčasném vypnutí topení. Samozřejmě, všichni nájemci by si toho měli být vědomi.

Formulář žádosti musí být předložen organizaci, která dodává energii ve vašem regionu, po níž nastane odstávka.

Mnoho z nich považuje toto rozhodnutí za špatné pojetí a urychlení, ale zde je tu jedna jemnost, která odráží to v jiném světle. Pokud je počasí venku teplé, těleso skříně a úložné prostory sníží teplotu chladicí kapaliny. Ale po celou dobu vytápění v ekonomickém režimu zaplatíte v plné výši, což je extrémně nespravedlivé při dlouhodobém oteplení. Z této situace je jen jedna cesta - vybavit domy a byty měřiči tepla nebo vypnout topení v dřívějších obdobích. Tím ušetříte značné finanční prostředky všem obyvatelům domu.

Zahrnutí vytápění na podzim

Otázka, jaká teplota zahrnuje vytápění na podzim, není o nic méně ostrý než otázka odstavení. Musí být splněny následující podmínky:

 • Indikátor průměrné denní teploty za posledních 5 dnů by měl být 8 stupňů nebo méně. Tato hodnota není náhodná. Vedle chladu v obytných prostorách je velmi nebezpečné zamrznutí systému, zejména v přístupových prostorech. A to je spojeno se složitou nouzovou prací, která je velmi drahá.
 • Počáteční období topné infrastruktury ve středním pruhu je od 1. do 15. října. Spuštění systému dříve se nedoporučuje, protože postup přechodu na zimní režim provozu je velmi časově náročný a vyžaduje náročné náklady.
 • Také je třeba vzít v úvahu prognózy meteorologických forecasters pro blízkou budoucnost. Koneckonců, pokud za den nebo dva přichází dlouhá teplá doba, pak je dodávka tepla přinejmenším nepraktická. Zejména proto, že konečný uživatel bude muset zaplatit za neodůvodněně včasné zařazení.

Spuštění je vždy spárováno s množstvím překryvů. Topné vedení dosáhne velmi rychle požadované úrovně výkonu, ale teplo v radiátorech se z několika důvodů nezobrazí okamžitě. Vzduch v systému blokuje tok tepla, nájemci jej mohou také vyfouknout, ale to se ne vždy dělá. Je vhodnější, aby někteří zmrazili pár dalších dní než odšroubovat několik ventilů.

Ve strukturách bytových a komunálních služeb existuje plán pro vstup do vytápění v domácnostech. Toto nebylo způsobeno neochotou veřejných služeb pracovat, ale řešit problémy, které jsou v každém případě nevyhnutelné.

Co mám dělat, když jsou baterie studené?

Co potřebujete vědět

Často dochází k situaci, kdy se topná sezóna již začala a radiátory v bytě jsou stále chladné. Především byste měli mluvit se svými sousedy. Pokud mají stejné studené baterie a v příštím domě je teplo, váš systém je ve vzduchu. Měli byste zavolat nástroje nebo blesk vzduchu sami. Poté je třeba ověřit výkon radiátorů. Pokud se jedná o staré litinové baterie, pak se po mnoho let provozu může vytvořit tlustá vrstva plaku uvnitř a mnoho vrstev barvy se hromadí venku. To vše velmi ovlivňuje přenos tepla a může způsobit chlad v bytě.

Pokud máte v zařízení plnou objednávku, v systému není žádný vzduch a všichni sousedé jsou po dlouhou dobu teplý, měli byste zavolat pracovníkům v oblasti bydlení a veřejných budov, aby v bytě vypracovali činnost s nízkou teplotou. Pokud zástupci organizace zajišťující dodávku tepla odmítnou vypracovat dokument, může to být provedeno nezávisle za přítomnosti několika sousedů.

Dokument musí být předložen organizaci pro dodávku tepla. Měla by uvést období, kdy teplota nesplňovala stanovené normy, a ukazatele jeho hodnoty pro každý den nedodržení. Na základě tohoto dokumentu budete muset přepočítat a upravit náklady na vytápění.

Během topné sezóny by měla teplota v prostorách odpovídat následujícím hodnotám:

 • Pokoje - od 18 do 24 stupňů.
 • Kuchyně a koupelna - od 18 do 26 stupňů.
 • Koupelna - od 18 do 26 stupňů.
 • Žebříkové buňky - od 16 do 20 stupňů.

Při opravách je nutno dodržet i dobu bez tepla. Pokud je teplota vyšší než 12 stupňů - ne více než 12 hodin v řadě, pokud je 10-12 stupňů, pak maximální bez topení je 8 hodin, při teplotě pod 8 stupňů musí být topení obnoveno do 4 hodin.

Závěr

Doba zapnutí a vypnutí topení závisí výhradně na převládajícím teplotním pozadí a době roku. Rozhodnutí je učiněno úmyslně a v souladu s požadavky vlády Ruské federace. V případě potřeby můžete vytápění vypnout před uplynutím lhůty, ale nemůžete prodloužit dobu jeho působení.

Kdy zapnout a vypnout topení v apartmánech?

Pro mnoho obyvatel městských bytů je neúprosný přístup zimy spojen nejen s rychlým zhoršením povětrnostních podmínek. Teplota na ulici každý den klesá dolů a dolů. Teplo nahromaděné v našich domovech v letním období se snadno odpařuje, takže naše domy jsou chladné a nepohodlné. Již téměř měsíc jsme všichni nuceni zažít nepohodlí a zmrazit v našem bytě pomocí jakýchkoli metod a zařízení pro vytápění. V době mimo sezónu se všichni těšíme na zapnutí centralizovaného vytápění v apartmánech, když se v bateriích budou příjemně brousit a náš dům bude naplněn příjemným a dlouho očekávaným teplem.

Neexistují přesné kalendářní data pro začátek topné sezóny. Při zohlednění dlouhodobých pozorování by mělo být vytápění v bytech dodáno v polovině října, kdy ukazatele teploty ukazují, že studená voda přišla vážně a po dlouhou dobu.

Práce kotlů, spuštění centralizovaného vytápění je založeno na stávajících zvláštních sanitárních pravidlech a normách stanovených v oblasti bydlení a komunálních služeb pro bytová zařízení. Pro každou oblast je nutné zahrnout topení v termínech, které jsou určeny s ohledem na geografické a klimatické rysy. Jedná se o dlouhodobé synoptické pozorování, na jehož základě jsou vypracovány příslušné hygienické předpisy.

Dlouho očekávaná teplo v apartmánech - to, co nás čeká každý rok

Majitelé domů v bytových domech jsou stále trýzněni otázkou, kdy začne topná sezóna v tomto roce. Existují přísná technologická kritéria pro provoz centralizovaného vytápění, kterému musí dodržovat teplárenské a energetické společnosti. Na základě schváleného SNiP se vytváří rozpočtová linie, do které jsou vynaloženy státní prostředky, vynaložené na vytápění komunálních zařízení a bytového fondu. V závislosti na délce trvání topné sezóny se vytváří odpovídající zásoby paliva u zařízení CHP, je sestaven plán plánovaných preventivních opatření při údržbě tepelných vedení.

Je to důležité! Nejen pokles teploty na ulici určuje odhadovaný čas zapnutí topení. Načasování dodávky tepla je ovlivněno technologickou připraveností centralizovaných systémů zásobování teplem, provozem vytápěcího domu a potrubním systémem.

Například v oblasti Arkhangelsk začíná chladno období měsíc dříve než ve středním Rusku, nemluvě o jižních oblastech. Podle meteorologických prognóz může být teplota v září 15-17 ° C, například v Moskvě a v Moskvě, zatímco v Uralu a na západní Sibiři může tato hodnota klesnout na 8-10 ° C. V každém případě veřejné služby očekávají přesné předpovědi meteorologických předpověd, na základě jejich údajů při určování předpokládaného data zahájení dodávek tepla teplárně.

Dlouhé indické léto, nepředvídatelné oteplování uprostřed podzimu, může udělat významné úpravy v načasování zahájení dodávky tepla do městských bytů. Každý rok se v tomto ohledu projevují překvapení, zejména s ohledem na neustále se měnící klima na naší planetě. Studené chvění v září může být nahrazeno nečekaným teplem v říjnu, kdy se všichni těší, až zapnou topení. V tomto případě vzniká zmatek. Někdy energetická společnost - jednotka, která dodává teplo do vašeho domova, bez ohledu na oteplování, zapne topení v určeném období. Pak se v bytě zahřívá, jako v Africe. Jste nuceni otevřít větrací otvory a odvětrávat bytu, a proto byste neměli drahé teplo.

A naopak. V situaci, kdy další oteplování odložilo čas na zapnutí topení, vychutnáváte teplo venku a chlad se opět nečekaně objeví. V takovém případě vás a dodavatelé tepla vyloučíte. Hygienické předpisy a předpisy v tomto případě jsou pro veřejné služby hlavními dokumenty, které dávají právo provozovat centralizované vytápění. V opačném případě mohou společnosti tepelné elektrárny vznikat za porušení schválených norem odpovědnost za administrativní záležitosti.

Je čas pochopit standardy, které existují pro centralizované vytápění

Všichni víme - koncem září, začátkem října je čas, kdy teploměry zaznamenávají rychlý pokles teploty. Kapitálové budovy rychle ochlazují. Vypočítat odhadované časování zahrnutí topení může být nezávislé, pokud sledujete denní teplotní parametry. Pokud během 5 dnů v řadě teplota atmosférického vzduchu nezvýší nad 8 0 С, znamená to, že se v bateriích vašeho bytu objeví požadované teplo. Když se váš byt nachází v domě, který je napojen na teplárnu a je obsluhován orgánem zastupujícím setkání vlastníků, je stanoveno zahájení zahřívací sezóny kolektivně.

Teplota a technické odstíny, které musíme čelit v příštím zahřívacím období, umožňují zjistit, kdy dávají vytápění v městských bytech a na tom, odkud záleží. Provádění jednoduché aritmetiky a počítání dnů až do předpokládaného data zapnutí topení není zcela správné. Když se podíváme na teploměr, berieme to doslova. Jedná se o průměrnou denní teplotu atmosférického vzduchu. Tento indikátor se vypočítá následovně:

 • nejvyšší rychlost za den se přidává k nejnižší hodnotě teploty.
 • výsledek je dělen dvěma.

Například: 2 + 12 = 14/2 = 7 denních průměrných teplot. Pokud toto číslo trvá pět dní, je reálné doufat, že vaše domácnosti bude mít rychlé teplo.

Normativními dokumenty pro činnost veřejných služeb jsou sanitární pravidla a předpisy (SNiP), jakož i "Pravidla pro poskytování veřejných služeb" schválená vládou Ruské federace č. 354 ze dne 6. 6. 2011.

V těchto pravidlech je obsažena norma průměrné denní teploty po dobu 5 po sobě jdoucích dnů. V roce 2015 se objevila nová norma, podle níž mají podniky právo zahájit dříve centralizované vytápění městského bytového fondu. Dříve je to možné - později to není možné!

Pro informaci: Často nájemci čelí situaci, kdy by topná sezóna měla začít dávno, účty za vytápění pravidelně přicházejí a váš vícepodlažní dům není spojen s ústředním topením.

Pokud jsou baterie studené pouze v jednom bytě a celý dům přijímá potřebné teplo v plném rozsahu, znamená to, že existuje technický problém, který musí být naléhavě odstraněn. To vám pomůže specialistům vaší správcovské společnosti nebo servisní bytové společnosti.

Jaká teplota by měla být v interiéru, lze sledovat studiem textu SanPiN 2.1.2 1002-00

Jakou teplotu mají topení v apartmánech: vytápění

Bez ohledu na to, jak to může znít paradoxně, ale zimy jsou horké, jak pro obyvatele, tak pro veřejné služby.

Všechno spojené s topnou sezónou způsobuje mnoho otázek, rozporů, názorů a sporů mezi obyvatelstvem.

Začátek topné sezóny

Zima přichází každý rok, ale jeho vzhled pokaždé je překvapením. Začátek topné sezóny v zimním období způsobuje určité napětí mezi obyvatelstvem.

Lidé nedůvěřují službám, protože věří, že zpomalí dodávku vytápění. K vyřešení všech otázek postačí odkaz na vyhlášku vlády Ruské federace z 06.05.2011 N 354.

V odstavci 5 výše uvedené rezoluce je uvedeno, že data pro zahájení topné doby závisí na dvou případech:

 • průměrná denní teplota vzduchu klesne pod +8 ° C;
 • Tato situace se opakuje 5 dní v řadě.

V šestý den by měly byt byty vytápěny. Pravidla jsou jasná a velmi jasná. Výjimkou z celkového obrázku je situace, kdy se nájemci dohodnou a předepisují ve smlouvě s organizací, která dodává teplo, konkrétní datum zahájení a zastavení dodávky vytápění.

V takovém případě bude dodávka a odstavení vytápění prováděno v souladu se smlouvou. Takový systém dohody by však měl být přibližně v souladu s obecně uznávanými standardy a zdravým rozumem.

Proto je snadné sledovat správnost topné sezóny a zákonnost činností správcovských společností.

Jaká je doporučená rychlost v bytě?

Normy teploty v obytných prostorách jsou vyvíjeny a zakotveny v zákoně. V SANPiN 2.1.2.1002-00 byly uvedeny přesné limity přípustných teplot v bytech pro chladné a teplé období.

Soulad s těmito omezeními je obecně požadován u všech společností, které slouží pro obytné prostory. Udržování přijatelné nebo dokonce lepší optimální teploty v místnosti s trvalým pobytem je zárukou zdraví a pohody.

V teplotním standardu SANPiN 2.1.2.1002-00 jsou:

Pokud je to teplá sezóna:

 • prostorová teplota je povolena v rozmezí od 20 do 28 ° C.

V chladné sezóně:

 • v kuchyni, WC, koupelna je povolena od 18 do 26 ºC;
 • pro pokoj 18-24 ° С.

Kromě povolených limitů jsou stanoveny optimální teploty. Rozdíl mezi těmito dvěma koncepty spočívá v tom, že povolená teplota je ta, jejíž hranice jsou považovány za přijatelné a nejsou v rozporu s pravidly pro dodávku vytápění. Optimální teplota je parametrem blízkým ideálnímu pro lidské zdraví.

Proto se doporučuje, aby obyvatelé učinili vše pro udržení optimální teploty:

 • ohřívat byt, pokud je nutné zvýšit teplotu;
 • pokud je teplota příliš vysoká.

Optimální teplota pro pokoj v apartmánu je 22-25 ° C v teplém období, 20-22 ° C - za studena. V kuchyni a na WC je optimální hodnota 19-21 ° C. Tyto ukazatele by měly odpovídat podmínkám teploty v bytech.

Kde si můžete stěžovat, když nedávají teplo?

Co dělat, když se topná sezóna objevila ve všech ohledech, ale není topení nebo její dodávka je zastavena ve výšce chladného počasí:

 • kontaktujte společnost, která je odpovědná za vytápění v domě. Může to být buď správcovská společnost nebo společnost HOA. Před kontaktováním byste se měli ujistit, že veškeré topení v bytě funguje správně. Pokud tomu tak je, ale není topení, mělo by to být hlášeno odpovědné organizaci;
 • měření teploty za přítomnosti zástupce této společnosti. To lze provést běžným teploměrem, který vyhovuje všem standardům. Teplotu měříme nejméně 10 minut v každé místnosti. Chcete-li zabránit umělému zahřátí teploměru, je lepší nechat jej držet ve vašich rukou, ale například jej zavěsit. Neměřte teplotu v blízkosti zdrojů tepla;

Pozor: je třeba ověřit přesnost měřicích přístrojů, které se měří. Pokud zaměstnanec sdružení vlastníků domů přivedl svůj teploměr, nikdo zakazuje obyvatelům měřit ukazatele paralelně s nimi pomocí vlastního zařízení. Měření se provádí striktně podle pravidel - nad 1,5 m od podlahy a dále 1 m od zdi.

 • vypracovat čin nepřijatelně nízké teploty, pokud jsou v bytě fixní;
 • písemně podat stížnost správcovské společnosti s použitím zákona.
 • Poradenství: je lepší vypracovat akt v přítomnosti a podpisem dvou sousedů. Stížnost by měla být napsána a podepsána v odpovědné organizaci ve dvou vyhotoveních, aby si ji udržel sám.

  Podle výsledků písemné stížnosti se za hodinový rozdíl mezi teplotou a normou sníží platba za vytápění o 0,15% měsíční platby.

  Teplá baterie musí být věrnými společníky obyvatel, ale existují případy legitimní "nečinnosti" v dodávce vytápění:

  • nejvýše jeden den za celý měsíc. Za předpokladu, že minimální hodnota teploměru bude +12 ° C;
  • maximálně 8 hodin za měsíc. V případě poklesu teploty na úroveň od +10 do +12 ° C;
  • ne více než 4 hodiny za měsíc, pokud teploměr vykazuje značku +8 ° C a nižší.

  V těchto situacích je nedostatek vytápění předepsán zákonem. Tímto způsobem nemá smysl argumentovat a podat stížnost u odpovědné organizace. Při překročení přípustných časových limitů nebo teplotních minim, se zneužíváním při omezování dodávky vytápění, je nezbytné reagovat.

  Je to nebezpečné a vytápění "udělejte to sami"?

  Obyvatelé mají často nápady na zlepšení vytápění svého bytu. Nejčastěji se rozhoduje o tom, že systém potrubí se znovu zpracuje (digest) nebo se ilegálně připojí k napájecímu zdroji. Takové iniciativy většinou končí velmi špatně.

  Za prvé, manipulace s "izolací" jejich baterií vede k porušení topného systému celého domu. To škodí nájemníkům jiných bytů. V některých případech dochází k nezávislému zásahu do topného systému s jeho poruchou.

  Oprava v takových případech je nákladná a finančně i morálně. Podzemní připojení k zdrojům elektřiny pro účely vytápění bude dříve či později známo příslušným službám. Takové podvody s vytápěním ohrožují alespoň pokuty.

  Zákon stanoví ustanovení pro nucené vystěhování škodlivých porušovatelů.

  Proto se topená sezóna v zemi nevyskytuje kvůli některým náhodným parametrům. Veškeré okolnosti a podmínky, za kterých vytápění vstupuje do domu, jsou stanoveny zákonem. Topení by se mělo objevit 6. den při minimální teplotě +8 ° C. Obyvatelé by se měli řídit některými zásadami:

  1. podat stížnost v rozporu se zásadami zásobování a udržování vytápění;
  2. známe právní normy a rámce pro vypínání vytápění;
  3. Nezasahovat samostatně do vytápěcího systému domu, aby nedošlo k jeho rušení.

  Bez ohledu na to, jak moc chcete urychlit oteplování v bytě, nezapomeňte na zdravý rozum. Nemusíte bezdůvodně obviňovat službu za zpoždění dodávky vytápění, ale také byste neměli dovolit porušování vašich práv.

  Když je topení zapnuté, přečtěte si následující video:

  Požadavky na zahrnutí topných norem do roku 2018

  Existují určité normy pro vytápění. Jsou stejné pro všechny regiony, ale zahrnutí systémů se vyskytuje v době, kdy se průměrná denní teplota ve městě udržuje několik dní v poměru stanoveném normami.

  Hodnoty tepla se mohou lišit v závislosti na typu místnosti. V nemocnicích a mateřských školách dochází k dodávce tepla dříve než v bytech.

  Pokud nejsou normy splněny, je žádost předložena kontrolním organizacím, po které bude provedena inspekce.

  Kdo určuje datum zahájení topné sezóny v Moskvě

  V Moskvě existují určité normy při zapnutí topení podle norem.

  Teplo je dodáváno za předpokladu, že průměrná denní teplota vzduchu je udržována na limitu o 8 stupňů a nižší po dobu 5 dnů. Navzdory skutečnosti, že je ještě teplé venku, místnosti začínají rychle vychladnout.

  Podle meteorologických meteorologů tato teplota v Moskvě není dřívější než v druhé dekádě října.

  Před několika lety byla přijata norma, podle níž orgány regionů mají právo rozhodovat o předčasném spuštění topení, pokud to bude důvodem.

  V Moskvě je za zahájení topné sezóny zodpovědná Moskevská energetická společnost.

  Proto společnost MOEK nemůže spustit dodávku tepla bez příslušné objednávky náměstka starosty pro bydlení a komunální služby.

  Technicky lze dodat teplo jednomu konkrétnímu domu, nicméně tato praxe není běžná. Školy a polikliniky, nemocnice a mateřské školy jsou spojeny postupně a teprve tehdy doma.

  V neposlední řadě se podnikům dodává teplo - to závisí na stupni připravenosti samotné organizace.

  V případě, že uplynulo pět nebo více dní, je venku zima a topení ještě nebylo podáno, musíte podat stížnost správcovské společnosti. Problém může být technický nebo ekonomický.

  V prvním případě, po kontrole potrubí odborníkem a nahrazení zlomených částí, bude problém vyřešen.

  Jaké by měly být teplotní normy

  Provoz topných systémů je regulován normami GOST 30494 "Vnitřní parametry mikroklimatu".

  Za prvé, teplota by měla být pohodlná pro občany žijící v bytě. Pokud dochází k ponechání chladu po dobu pěti dnů v řadě, zahřívá se topení.

  Obecně platí, že norma pro obývací pokoje je ukazatel 20-22 stupňů. Je třeba poznamenat, že v různých místnostech se vzduch ohřívá různými rychlostmi a intenzity.

  Hodně závisí na přítomnosti oken a dveří, trhliny ve stěnách a umístění místností.

  V mateřské škole

  U mateřských škol existují určité normy pro vytápění:

  Tyto hodnoty jsou platné pro ty regiony země, ve kterých průměrná lednová teplota nepřesahuje - 14 ° C.

  Nuance, které je třeba zvážit:

  Monitorování teplotního režimu v mateřských školách a dalších institucích, kde se často nacházejí nezletilí lidé v předškolním věku, je velmi důležité.

  Škola

  Ve školních prostorách - učebnách, tělocvičně, jídelně, stejně jako v mateřské škole je důležité zachovat určitý teplotní režim.

  Nejteplejší místnosti - třídy - topení by měly být dodávány nejméně 20-22 stupňů.

  Je důležité, aby tato hodnota nebyla překročena, protože příliš vysoká teplota vede ke zvýšení suchosti vzduchu, což přispívá k oslabení koncentrace školních dětí.

  Ostatní školní zařízení:

  Ve školních prostorách není povoleno používat sporák nebo elektrické topení.

  Byt

  Podle standardu GOST jsou pro bytové a nebytové prostory v apartmánech a MKD stanoveny určité teplotní normy:

  Před podáním žádosti o státní regulační organizaci je třeba správně měřit.

  Měřící přístroj nemusí být umístěn příliš blízko podlahy, stěn, oken a stropu. Je velmi důležité získat správné údaje dříve, než přijde specialistou do domu.

  Jak zjistit průměrnou denní teplotu

  Existuje určitá norma pro měření. Zařízení musíte umístit:

  Je-li zkouška provedena s přihlédnutím k požadavkům a odchylky od normy jsou zjištěny o více než 3-4 stupňů, dochází ke snížení nákladů na bydlení a veřejné služby o 0,15% za jednu hodinu nedodržení. Lze přepočítat.

  Nuance měření v bytě před voláním specialisty:

  Aby bylo možné provést opatření - přepočet nebo topení, měli byste požádat o návštěvu domova odborníka.

  Bude opakovat měření pomocí speciálního vybavení, zkontrolovat byt za přítomnost úniku tepla, otvory, poruchy v potrubí a vypracovat zákon.

  Postup obvykle trvá asi 30 dní. Pokud během tohoto časového období nedosáhnete žádné výsledky, můžete kontaktovat vyšší autoritu.

  Kde si můžete stěžovat, když jsou baterie stále chladné

  Aby bylo možné přijmout opatření k obnovení dodávky tepla do bytu, je nutné nejprve podat stížnost správcovské společnosti nebo bytové kanceláři.

  Není-li odpověď, aplikace se přenáší na vyšší organizace:

  1. Kontrola bydlení.
  2. Rospotrebnadzor.
  3. Městská (okresní) správa.
  4. Prokuratury.
  5. Soudní dvůr.

  Chcete-li zjistit číslo horké linky v konkrétním městě, musíte zavolat na dispečerskou službu v místě bydliště. Telefon můžete najít na webových stránkách.

  Zpravidla se po podání stížnosti do jednoho nebo dvou dnů odešle specialisté do domu k prohlídce. Podle jeho výsledků je akt vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž jeden zůstává s majitelem bytu.

  Často se problém vyřeší rychle - stačí opravit topné potrubí nebo izolovat místnost - utěsnit otvory v oknech.

  Pokud nedostatek tepla kvůli skutečnosti, že nebyla podána správcovskou společností, musíte jednat společně.

  Můžete se pokusit podat stížnost prostřednictvím regionálních médií - tato metoda je vysoce efektivní.

  Plán zahřátí - začátek a konec sezóny

  Jak se rozhodnout o rozvrhu topné sezóny

  Můžete se tomu vyhnout při výměně radiátorů: stačí stisknout nové zařízení nebo alespoň vyplnit stoupačku. Podle zákona platí, že i v létě musí být topná zařízení naplněna vodou.

  Začátek a konec topné sezóny

  1. Přichází vhodná doba roku. Zpravidla se zahřívá od 1. do 15. října.
  2. Průměrná denní teplota je po dobu pěti dnů nižší než +8 stupňů. Samozřejmě, že v létě může dojít k dlouhému chlazení, ale zahájení zahřívání jen týden, nikdo nebude - je to prostě nevhodné. Ale není rozumné odložit zahřívací sezónu, protože pokud systém zmrzne, budete muset vynaložit spoustu peněz a času na provedení havarijní opravy.

  Při vypnutí topení se berou v úvahu tři faktory:
  1. Sezóna Topení je většinou vypnuto od dubna do poloviny května v závislosti na regionu.
  2. Předpověď počasí Před rozhodnutím o zastavení topných systémů se předpovídá předpověď počasí - pokud se v příštích dnech očekává studená nástraha, nedojde k vypnutí. Kromě toho, pokud dojde k prodlouženým mrazům, topení také není vypnuto.
  3. K ukončení topné sezony by měla být průměrná denní teplota vyšší než +8 stupňů. Kromě toho by tento parametr měl být sledován za posledních pět dní.

  Způsob zahřátí domů v mimořádných sezónách

  Ohřívače umožňují rychle ohřát i velkou plochu a současně spotřebovávají malé množství elektrické energie. Vzhledem k tomu, že nezabezpečují dostatek místa, je vhodné je ukládat, pokud nejsou potřebné, a to ani v malém bytě. Je však třeba mít na paměti, že jejich použití ovlivňuje kvalitu ovzduší - v důsledku oxidace materiálu spirály a spalování prachu klesá obsah kyslíku (více: "Jednotka pro vytápění vzduchu je dobrá možnost vytápění").

  Rezidentní vytápění - normy a vlastnosti

  Jak pohodlné bude být v obytné budově závisí převážně na tom, zda je teplo nebo ne. Teplota vzduchu v městském bytě je jedním z nejdůležitějších faktorů při tvorbě optimálního mikroklimatu. Ale u různých místností jsou teplotní standardy odlišné. Tento článek proto bude zvažovat normy vytápění obytných prostor a hlavní důvody způsobující nedostatečné vytápění.

  Co znamená míra vytápění?

  Pod normou se rozumí teplotní rozsah, v němž nedochází k aktivaci kompenzačních mechanismů pro vytápění nebo chlazení. Je třeba poznamenat, že většina lidí se cítí dobře, když je teplota v rozmezí +21 až +25 stupňů.

  U různých skupin obyvatel je tento ukazatel poněkud odlišný. Například, podle studií, optimální teplota vzduchu v bytě pro děti a ženy je + 23-25 ​​stupňů. A u mužů jsou tyto hodnoty mírně nižší a jsou v rozmezí + 21-23 stupňů. Psychologové a hygienisté odhalili standardy vytápění v bytě, u kterých člověk cítí nejlépe - to je 18-24 stupňů nad nulou. Minimální možná teplota v místnosti je tedy +18 stupňů.

  Při této hodnotě může být člověk v domě po dlouhou dobu bez vrchního oblečení a bez poškození jeho zdraví. Regulované normy vytápění v bytě podle zákona. V chladném období by měly být v obytných budovách a bytech udržovány určité klimatické parametry. To vše je podrobně popsáno v dokumentaci. Podle norem a výpočtu platby za vytápění. V různých případech jsou pravidla stanovena různě.

  Vzhledem k tomu, že parametry vytápění v bytě závisí na třech faktorech:

  1. Klimatické charakteristiky regionu země.
  2. Typ vytápění: centralizovaný nebo autonomní. V prvním případě se při výpočtu normy bere v úvahu umístění bytu. Například, úhlový nebo ne. Teplota chladiva je také vzata v úvahu. Ve druhém případě je koncept normy poněkud podmíněný. Vše závisí na komfortu bydlení, topení kotle.
  3. Typ vytápěného prostoru.

  Kdy začíná topná sezóna?

  Vzhledem k míře zahrnutí vytápění je zřejmé, že topná sezóna začíná od okamžiku, kdy průměrná denní teplota mimo okno po dobu 5 dnů nepřesahuje +8 stupňů. Dodávka tepla se zastaví, pokud je venkovní teplota nad značkou +8 stupňů a tato situace trvá déle než pět dní.

  Topná sezóna zpravidla trvá od poloviny října do začátku dubna.

  Ale stojí za zmínku, že sociální zařízení, vzdělávací instituce mohou požádat o zahájení topení předem. Obvykle 1,5-2 měsíců před začátkem období vytápění se provádí zkušební zahájení topení v městských domech. Na všech vchodech se ozývají oznámení o načasování zkušebního běhu. To se provádí za účelem ověření zdravotního stavu systému.

  Ve stanoveném čase by měli by ubytovaní nájemci doma. Při zkušebním provozu může dojít k úniku systému. Je nutné provést uvedení do provozu topného systému po instalaci nebo při jeho opravě a modernizaci. To vám umožní zkontrolovat připravenost inženýrských systémů. A přeneste je také do požadovaných provozních parametrů.

  Standardní topení bytu

  Standardní teplota v obytných prostorách je + 20-22 stupňů. Samozřejmě, jsou některé odchylky možné. Povoleno je teplota od +18 do +24 stupňů. Ale pokud je místnost úhlová, je nejvíce postižena větrem a mrazem. Proto by u takových bytů neměla teplota klesnout pod značku +20 stupňů.

  V závislosti na typu objektu jsou stanoveny následující normy:

  • Pro kuchyně a toaletu: od +19 do +21 stupňů. Platné hodnoty: + 18-26 stupňů.
  • Pro koupelnu: od +18 do +24 stupňů. Přijatelné a + 26 stupňů.
  • Pro chodbu: od +18 do +20 stupňů. Povoleno a +16 stupňů.
  • Pro spíše: od +16 do +18. Platné možnosti: + 12-22 stupňů.

  Během spánku je potřeba tepla poněkud snížena. Proto podle GOST, v období od 24:00 do 5:00 v obytné oblasti může být teplota snížena o 3 stupně. Pokud nastane zahájení vytápění v bytovém domě a baterie neposkytují dostatečné teplo a teplota v bytě je nižší než standardní značka, mají obyvatelé právo požádat o přepočítání platby za vytápění a neplatí za teplo, které nedostávají.

  Jaké jsou vlastnosti tepelných systémů pro městské byty?

  Někdy je teplota v místnosti s počátkem topné sezóny nižší než stanovená norma. Důvodem může být mnoho. Vědět, jak funguje topení v bytovém domě, je mnohem snazší identifikovat problémy a opravit je.

  Stručně řečeno, fungování systému může být znázorněno následovně. Z centrální kotelny je chladicí médium přes hlavní potrubí přiváděno do vytápěcí jednotky domu a distribuováno do jednotlivých bytů. Pokud topné systémy dostatečně nezahřívají místnost, provede se dodatečné nastavení stupně přívodu teplé vody. Vyrábí se v tepelném místě. Pro takové účely použijte speciální kruhová čerpadla. Výše uvedený způsob dodávky vody se nazývá nezávislý.

  K dispozici je také systém závislé na vytápění v bytovém domě, ve kterém chladicí kapalina vstupuje do bytových baterií přímo z CHP bez dodatečné distribuce. Také topné systémy, v závislosti na uspořádání, mohou být jedno-trubkové a dvou trubkové. Příslušné a správné zapojení topení v domě je zárukou efektivního a vysoce kvalitního vytápění.

  V případě bytového domu má jednorázové zásobování teplem několik nevýhod. Velkým mínusem je, že během přepravy horká voda ztrácí spoustu tepla. Tok chladicí kapaliny se provádí zdola nahoru. Proto jsou na horních podlažích baterie často teplá.

  Při takovém schématu zapojení není možné nastavit radiátory. Také není možné vyměnit baterie bez vypouštění vody z celého okruhu. Ale situace je řešena instalací propojky. Takový systém vytápění vícepodlažní budovy je na jedné straně hospodárný, ale na druhé straně přispívá k nerovnoměrnému rozdělení tepla v bytech. Obyvatelé horních apartmánů v zimě jsou velmi chladní.

  Dvoutrubkový systém však umožňuje rovnoměrnější zahřívání všech bytů ve všech podlažích domu. Obrys dvoutrubkového typu se vyznačuje tím, že voda chlazená v baterii neteče zpět do stejné trubky, ale do zpětného kanálu.

  Proč je teplota v bytě pod normální a co dělat?

  Pokud dojde k zahájení topného systému vícepodlažní budovy a akumulátory zůstávají chladné nebo sotva teplá, je nutné se obrátit na pomocnou kancelář, aby zjistily příčiny neefektivního vytápění. Pracovníci služby musí přijít, zaznamenat v aktuálním směru odchylky teploty od stanoveného standardu. Během týdne musí být problém vyřešen. V opačném případě mají nájemci právo obrátit se na vyšší orgány.

  Pokud došlo k vypnutí topení během topné sezóny, je s největší pravděpodobností dočasné a je spojeno s opravami. A snad se někdo ze sousedů rozhodl změnit baterii nebo přidat nové části, což vedlo k nutnosti vypnout topení.

  V pokojích s centrálním typem vytápění se často instalují litinové radiátory. Někdy v bytovém domě jsou topné trubky ucpané a je zapotřebí proplachování. Tuto skutečnost by měli udělat pouze odborníci. Koneckonců to vyžaduje zvláštní znalosti, dovednosti a zkušenosti. Zvláštní hydropneumatické zařízení, směs vody a stlačeného vzduchu bude vyžadována. Čištění topných systémů může být prováděno bez splachování stoupaček. Tento postup může provádět pronajímatel nezávisle. Pravdou je, že práce vyžaduje spoustu času a vyžaduje demontáž baterií. To vše umožňuje zvýšit účinnost systému.

  Špatné vytápění může být spojeno se skutečností, že výkon topné baterie je nízký. Tato situace může být způsobena instalací zařízení. Například pokud instalujete radiátor do výklenku, bude jeho tepelný výkon několikrát menší. Není-li dostatek článků baterie, systém také nebude schopen vyhřívat celou místnost podle potřeby. Proto je důležité instalovat topné jednotky s požadovaným výkonem. Podle norem by měla být kapacita chladiče 1 kW na 10 m2.

  Někteří obyvatelé pro vytápění využívají elektřinu. Samozřejmě, cena za takové vytápění domu je poměrně vysoká. Ale tento způsob vytápění je nejjednodušší a nejspolehlivější. Elektrické topení může být čistě elektrické, voda a kombinované. Zvažte, kolik kilowattů potřebujete k vytápění domu pomocí elektrického topení. Tato hodnota závisí na tom, co majitel bytu plánuje použít pro vytápění: elektrický kotel, konvektor nebo systém "teplá podlaha".

  Elektrický kotel je lepší zvolit třífázový. Napájecí zařízení se může lišit. K určení potřebného výkonu kotle je nutné rozdělit plochu domu o 10. Pokud je tedy plocha domu 140 m2, potřebujete kotel s výkonem 14 kW. Pro ekonomiku je možné stanovit dvou-tarifní způsob využití elektrické energie. U konvektorů se výpočet provádí podle podobného schématu.

  Systém "teplá podlaha" - nejvhodnější volba pro vytápění. Protože pro každý pokoj můžete nastavit určitou teplotu. Pro dům o celkové ploše 90 m2. spotřeba energie bude od 5,5 do 9 kW.

  Tak, tam jsou stanovené zákony normy teploty v bytech. A pokud tyto normy nejsou splněny, vytápěcí systémy bytu dostatečně neochvěly, nájemci domu mají právo kontaktovat kancelář bydlení, aby zjistily příčiny současné situace a požadovaly zlepšení kvality dodávek tepla.

  Obytné vytápění

  Ohřev obytných budov je dodávka tepelné energie prostřednictvím centralizovaných tepelných sítí a vnitřních inženýrských topných systémů, které zajišťují údržbu obytných nebo nebytových prostor v obytných nebo nebytových obytných budovách, jakož i v prostorách, které jsou součástí společného majetku bytového domu, standardní teploty vzduchu.

  Pokud je tepelná energie pro potřeby vytápění prostorů dodávána do vnitřních inženýrských systémů prostřednictvím centralizovaných sítí technické a technické podpory, začíná organizace zásobování teplem a končí topnou sezónu za podmínek stanovených oprávněným subjektem. Zahřívací sezóna musí začít nebo skončit v den následující po skončení pětidenní doby, během které je průměrná denní venkovní teplota nižší než 8 ° C nebo vyšší než 8 ° C.

  Pokud v případě neexistence centralizovaného zásobování teplem je výroba a poskytování komunální vytápěcí techniky dodavatelem prováděno za použití zařízení, které je součástí společného majetku majitelů prostor v bytovém domě, pak podmínky pro stanovení počátečního a konečného termínu vytápění jsou stanoveny rozhodnutím vlastníků prostor v bytovém domě nebo vlastníkem obytných budov. Nebudou-li taková rozhodnutí učiněna, začne doba ohřevu a končí ve lhůtách stanovených oprávněným subjektem, když je tepelná energie dodávána pro potřeby vytápění prostorů do stavebních inženýrských systémů prostřednictvím centralizovaných sítí technické a technické podpory.

  Obecná pravidla pro dodávku tepla do obytných budov jsou stanovena článkem 7 kapitoly 3 federálního zákona ze dne 7. prosince 2011 N 416-FZ a poskytování zařízení pro vytápění bytových domů a obytných budov se provádí v souladu s Pravidly pro poskytování služeb pro majitele a uživatele prostorů v bytových jednotkách a obytných budov schválených vyhláškou vlády Ruské federace ze dne 6. května 2011 N 354 (dále jen "pravidla").

  Podmínky pro poskytování služeb pro vytápění majitelům a uživatelům prostor v bytovém domě se určují podle zvoleného způsobu správy bytového domu.

  Objem spotřebovaného v obytném období v obytných nebo nebytových prostorách komunálního zdroje tepla je určen údaji o individuálním měřicím zařízení.

  Při absenci individuálního měřicího zařízení pro spotřebu tepelné energie je objem komunálního zdroje určen na základě standardů pro spotřebu komunální topné soustavy.

  Odhadované množství spotřeby tepla pro zvláštní případy je stanoveno na základě údajů uvedených v odstavci 59 Pravidel a při neexistenci těchto údajů je určeno metodou výpočtu podobnou té, která je definována ve smlouvě o dodávce elektrické energie mezi dodavatelem a organizací zajišťující dodávku tepla pro účely výpočtu spotřeby energetických zdrojů, vybavené individuálními měřicími zařízeními a v případě neexistence takového stavu metodou výpočtu stanovenou v souladu s požadavky právních předpisů o vysokopevnostní teplotě zhenii.

  Objem elektřiny poskytované pro každý byt nebo nebytové prostory poskytnuté pro vypořádací období pro obecné potřeby domu v bytové budově vybavené kolektivními zařízeními pro měření tepla, jestliže v takovém bytovém domě jsou některé nebo všechny obytné a nebytové prostory vybaveny individuálními měřicími přístroji pro měření tepla, podle vzorce 13 a za jejich nepřítomnosti - podle vzorce 14 přílohy 2 k Pravidlům.

  Požadavky na kvalitu zařízení pro vytápění jsou definovány v Dodatku 1 k Pravidlům:

  • Nepřetržité vytápění nepřetržitě během doby ohřevu
   • Přípustná doba přerušení poskytování veřejných služeb a přípustné odchylky kvality veřejných služeb:

   Požadované požadavky se používají při teplotě okolního vzduchu nejméně při výpočtu, který byl přijat při návrhu topného systému za předpokladu, že byla přijata opatření k ohřevu prostor (GOST R 51617-2000).

   V případě použití odstavce 14 této přílohy se odstavec 15 této přílohy nevztahuje na dobu, po kterou začíná přestávka topení.

   Teplota vzduchu v obytných prostorech se měří v místnosti (pokud je více místností v největším obytném prostoru), ve středu letadel, 0,5 m od vnitřního povrchu vnější stěny a topného tělesa a uprostřed místnosti (průsečík diagonálních čar prostory) ve výšce 1 m. Současně musí měřicí zařízení splňovat požadavky norem (GOST 30494-96).

   Související zprávy

   Nejsou to v prvním roce, soudy různých úrovní v mnoha zřizujících se subjektech Ruské federace zvažují spory týkající se sběru nedoplatků z vlastníků prostorů, ve kterých byly rozebrány topné radiátory, zatímco bytové domy, které obsahují tyto prostory, jsou vybaveny centralizovaným systémem.

   Pro nájemníky je to velké mínus. Dodavatelé zdrojů zůstávají v černé, protože jsou schopni vypočítat platbu za dodávku vody a vytápění nikoli podle skutečných ukazatelů, ale podle norem. A do března letošního roku došlo k nárůstu, který byl účtován pouze za to, že jste byli v domě.

   Zpráva komisaře pro lidská práva v Ruské federaci. Tato zpráva byla vypracována na základě části 2 článku 33 Spolkového ústavního zákona "o komisaři pro lidská práva v Ruské federaci" a věnuje se analýze situace při dodržování a ochraně práv občanů v České republice.

   Populární odpovědi na otázky týkající se nástrojů

   Knihy o bydlení a komunálních službách

   Nezáleží na tom, jak náročná je infrastruktura bydlení a inženýrských sítí, v poslední době se objevil jeden nepopiratelný plus. Nepotřebujeme stát v dlouhých frontách u spořitelny platit účty! Můžete převést peníze na bydlení, elektřinu, topení, vodu atd. Během několika minut, aniž byste opustili váš domov. A my vás naučíme, jak to udělat. Ale nebojte se! Musíte pouze přísně dodržovat naše jednoduché pokyny, pokyny a dokonce i pro vaše pohodlí.

   Chtěli byste žít ve svém domě, což každou minutu zlepší vaše zdraví, naplní vám vitalitu? A pokud současně udržuje teplo 3-5krát lépe než jiné domy a nakonec by mohlo zcela odmítnout platby za elektřinu? A.

   Minimální a maximální ukazatel normální teploty radiátorů v bytě

   Zvy- čajně, pokud jde o zvýšení sazeb na vytápění, jsou lidé stejně nespokojeni s jejich kvalitou.

   Možná je to jen negativní reakce na nové účty, a to může být pravda, že normy pro vytápění v bytě 2017 jsou zdaleka ne dokonalé.

   V takovém případě by spotřebitelé měli znát jejich práva a vyžadovat přepočet plateb za teplo.

   Parametry, které zapínají topení

   Když přijde podzim a ochladí se venku, nájemci bytových domů denně kontrolují radiátory v naději, že se stanou horkými. Pokud se tak nestane, začnou hledat viníky, ačkoli normy pro dodávku vytápění v bytovém domě jsou popsány v usnesení č. 354 z roku 2011.

   Znamená to, že dodávka tepla do bytů začíná za podmínky, že vnější vzduch je ochlazen na +8 stupňů a trvá na této úrovni nebo pod nejméně 5 dní po sobě. V takovém případě, pokud teplota stoupá, klesne na kritickou, radiátory zůstávají chladné.

   Norma pro byt

   Jaká je teplota v topných bateriích bytového domu? Je užitečné vědět, že každý pokoj má vlastní vytápění v bytovém domě (2017).

   Normy vytápění v bytových domech 2017:

   • pro obývací pokoj je +18;
   • vytápění rohových bytů v důsledku přítomnosti vnějších studených stěn je vyšší - +20 stupňů;
   • pro kuchyně +18;
   • koupelna - +25.

   Jedná se o byty, zatímco u obecných budov ukazatele jsou následující:

   • u vchodu - +16;
   • pro výtah je +5 stupňů;
   • v suterénu av podkroví - +4.

   Teplota radiátorů v bytě: normální

   Minimální skóre

   Stává se, že i když je topení zapnuté, v bytě stále ještě není dostatek tepla. K tomu dochází, pokud standardní teplota topných těles v bytě neodpovídá skutečné teplotě. Zpravidla se to děje z několika důvodů, z nichž nejpopulárnější je letecký systém. Chcete-li ho vyloučit, můžete zavolat průvodce nebo ho sami vyřídit pomocí Mayevského jeřábu.

   Pokud by vinníkem byla nevhodnost baterií nebo potrubí, pak to nemůžeme udělat bez odborníků. V každém případě by doba, kdy topný systém nefungoval a teplota radiátorů v bytě podle GOST nesplňovala standardy, by spotřebitel neměl platit.

   Bohužel, v bytě není žádná minimální teplota radiátorů, takže se musíte pohybovat v závislosti na teplotě vzduchu v místnosti. Jaká je teplota topení v bytě? Míra vytápění bytu v bytovém domě by se měla pohybovat od +16 do +25 stupňů.

   Maximální rychlost

   Parametry vytápění v bytovém domě jsou podrobně popsány v SNiP 41-01 z roku 2003:

   1. Pokud budova používá dvoutrubkovou topnou strukturu, je maximální přípustná teplota radiátorů považována za +95 stupňů.
   2. U jednorozpouštědlového systému je teplota topných trubek v bytě normou - +115.
   3. Optimální teplota radiátorů v bytě (normální v zimě) je + 80-90 stupňů. V případě, že se přiblíží značce +100 ° С, je zapotřebí naléhavých opatření, aby se zabránilo varu chladicí kapaliny v systému.

   Aby se ujistili, že normy pro vytápění v apartmánu v zimě odpovídají hostům, je nutné měřit teplotu baterií.

   Za tímto účelem:

   1. Můžete použít běžný lékařský teploměr, ale je třeba poznamenat, že bude nutné přidat k jeho výsledku několik stupňů.
   2. Použijte infračervený teploměr.
   3. Pokud je k dispozici pouze alkoholový teploměr, měl by být těsně připojen k radiátoru, protože byl předtím zabalen do tepelně izolačního materiálu.

   Pokud se teplota neshoduje s normou, je nutné do kanceláře topné sítě napsat požadavek pro provedení měření. Podle této petice musí provést Komise, která provádí všechny výpočty.

   Najděte odpovědi na další otázky, které vás zajímají:

   Co dělat, když není topení?

   V případě, že GOST pro vytápění v bytě je daleko od jeho normy, je třeba určit příčinu studených baterií. Chcete-li to udělat, je lepší zavolat zástupce příslušné služby, protože mohou současně zaznamenávat teplotu v obytných prostorách.

   Pokud je problém v nedostatečné kvalitě údržby vytápěcího systému doma ze strany zaměstnanců topné sítě, pak bude veškerá snaha o řešení problémů v organizaci. Současně by měli nájemci buď provést přepočet na vytápění, pokud se baterie neohřívají dostatečně, nebo fixovat období, kdy byly zcela chladné a bez placení.

   Zákon o vytápění bytových domů (2017) tedy zaručuje ochranu nájemníků, když veřejné služby nesplňují své povinnosti.

   Jakékoli prohlášení z nich by mělo být zváženo co nejdříve, poté se objeví zvláštní komise, která dokumentuje nesrovnalosti.

   Vědět, kolik stupňů by mělo být vytápění v bytě a kdy je systém zapnutý, každý majitel může nezávisle určit, zda ukazatele splňují požadavky na vytápění v bytě a přijmout opatření, pokud tomu tak není.

   Související příspěvky

   Hodnocení nejlepších topných radiátorů pro byt: bimetalický, ocel, litina a hliník

   Standardní teplota v topném systému bytu: zařízení pro měření tepla

   Výhody plynových kotlů pro autonomní vytápění bytu: typy a postup před instalací

   Nahrávání navigace

   Poznámky: 6 na "Minimální a maximální ukazatel normální teploty radiátorů v bytě"

   Možná nám někdo garantuje HOA "Garrison", město Aramil, oblast Sverdlovsk, kromě ohrožení, včetně a vražda nezaručuje... 10 zimy ztuhlo, zeptali se, psali na prohlídku bydlení, ale všude tam byly jenom poruchy a že všechno bylo normální... teplota v místnostech byla asi 11-13 stupňů, bylo to v zimě -40 v zimě, potrubí bylo v té době asi 29- 31 stupňů...
   proti nám nyní skutečně rozpoutala pronásledování vedení HOA, které si nikdo nevybral, setkání po dobu 10 let nebyly uskutečněny, peníze byly vynaloženy, loni proti nám i bez dokladů a s vyhotovenými dokumenty naším jménem, ​​neobdržel jsem tyto dokumenty a spravedlnost míru byla za mne přijata... kačkou zde soudce míru Aramili Matveyev, který odpověděli regionem na mateřskou dovolenou, ale vydal soudní příkaz, který byl zázrakem podařil být napaden, protože pánové na Aramilském světovém dvoře udělali všechno, abych se nemusel seznámit s případem... odpověď na mou stížnost přišla, že mají pravdu, nedovolili, abych se seznámil, dokud soudce neuděli souhlas... a tak dále. atd. Podle právních předpisů Ruské federace musí být v zjednodušeném pořádku určité dokumenty, které nebyly a nemohly být kromě toho, dokumenty požadované mým jménem byly založeny na mých osobních údajích, včetně mým majetkem atd. soudce nebyl rozpaky kvůli nedostatku potřebných dokumentů a přítomnosti zjevně "vyrobených" dokumentů. Také uzavírat smlouvu o věku a příjmení, které provedl syn S.V. Kovaleva (sám se jmenuje účetní bytového sdružení "Garrison") s podpisem a pečeť HOA, ale bez podpisu předpokládaného advokáta najatý HOA, kde mu dluží 8500r. A dokonce i v hotovosti... Potom byli pánové tak rozzlobeni, že v téže době falešně dokázali dokumenty, zaznamenaný poštou, údajně mi poslal akt smíření a již ve výši 179 tr, namísto 60 tr uvedeno u soudu za stejnou dobu... žádná horká voda, stále ještě není topení, ohřívače ručníků nefungují. nový starosta města přišel a pánové už mu řekli, že kvůli mým mimořádným dluhům byl GVS od nás odpojen, což jsme nikdy neměli v zásadě, ale peníze nebyly malé a nebyly provedeny žádné přepočty, i když jste se neptejte, neřekl jste Nebudeme nic vyprávět. A to není více než 10% vytvořeného bezpráví v naší HOA. Poslední výraz, který se nazývá předseda A.O. Litvínově - rozhodl jsem se, že od nového roku budete všichni samostatně platit pracovníky v oblasti zdrojů... lidé, kteří dodržují právní předpisy, vědí, že to je vlastně rozhodnutí státu a byly vydány příslušné zákony Ruské federace. Ona také dříve uvedla, že ona osobně učinila rozhodnutí, že my všichni zaplatíme samostatnou opravu, jako každý je tak špatný a nemůže sbírat peníze, ale ona si je sbírala na potvrzení a řekla, že nemusí zaplatit za opravu, která ukládá příjmy. V důsledku toho jsme po 14 měsících obdrželi právní nároky s pokutami... O.A. Litvinova znovu bez toho, aby mi pohlédla, napsala další dopis a pověsila ho na všech podlažích, takže typ placení tak, že bys neměl žádné stížnosti... to není vtipné. velmi. Za měsíc jsme byli osobně přepočítáni pouze s 8 Meyaztsev nebo 14 měsíců zaplatili za nárok při generální opravě a řekli, kam jít... jaké dopisy se ztratit... a že pokuty jsou naše osobní zármutek... a mohu přenést celý nepořádek po dlouhou dobu zároveň se na nás nalévá bláto, místní valná hromada se na valné hromadě vzdává výjimky jak z hrozeb, tak z obscénního jazyka a z obscénních urážek, O.A. Litvinova a S.V. Kovaleva (zdá se, že je účetním bytového družstva "Garrison" ve městě Aramil, má registrovaný kapitál podle rejstříku, eviduje účet našeho bytového družstva, v odpovědi uvádí údaje píše, že toto je obchodní tajemství, pro mě zakladatele HOA, obchodní tajemství... bez komentáře...) pomocí obscénního jazyka a urážky veřejnosti tyto dvě ženy svědčily o tom, že moje matka přerušila schůzku... a že to byla citace: trpí podzimními a jarními událostmi, je to skandální žena a všichni nasraivaet prtiv O.A. Litvinová. tyto ženy málokdy vidíme a nemáme čas je diskutovat s nikým jiným. Ale šíří nám drby a hněv v našem okrese. Píší velké oznámení a pověsí je na schodišti, dlužíme hodně, že hanba vůči dlužníkům, že celý náš dům je zima, atd. atd., ale dům není vybudován technologicky a teplá voda nemůže být standardně dodávána v zásadě jako O.A. Litvinova a S.V. Kovalev to ví, protože dokonce i respondenti jim odpověděli a máme činy, chodí kolem a řekne všem, že dům je křivě postavený atd.... Takže to nefunguje vaše, omlouvám se, zbožňovaný dohled, protože regionální inspektorát Sverdlovského také obdržel odpovědi, že naše HOA má pravdu a dům byl křivě vybudován a zůstal, my jsme byli jak zmrazení, tak i zima. Nyní je 09/28/17. 21:51 TUV není, ohřívače ručníků jsou studené, baterie (start označené 09/25/17.)
   36 stupňů na jedné straně bytu a 31 stupňů na druhé... co myslíte, že je v našem domě teplé? A myslíte, že počítáte topení? Na obě otázky vám odpovězím - NE. již po třetí, to je přes skutečnost, že je +13 na ulici a ne -40.
   Napsala jsem přímou linku na prezidenta Ruské federace, on odpověděl, že trestní články, dal jsem to O.A. Litvinova a S.V. Kovaleva - odpověď, kterou jsem přál hodně štěstí...
   Pokud však někdo chce pomoci domu a našim obyvatelům, budu vděčný.

   Drahá Yanochka, soudíte, takové jevy jsou všude, ani státní zastupitelství, inspekce ani administrativní práce. Jsou teplé a dobře, v nejlepším případě říkají, hledají prohlášení, která uvažujeme do jednoho měsíce.
   V letošním roce jsem jednal jinak, nyní existuje ve všech městech skupina lidového frontu, Putin přímo vedou. V.
   Sídlo společnosti v Moskvě. Takže jsem je našel o stránkách na Internetu a poslal e-mailové výpisy z Moskvy zaslané e-mailem v místě bydliště druhý den, pak jsem na internetu našel můj osobní e-mail o hlavě správy a také poslal výpisy o elektronice, protože oddělení Oddělení správy bytové správy odmítlo. A po tři dny předkládáte všechny nároky, manažer společnosti byl potrestán, může to pomoci.
   Chcete-li odeslat e-mail:
   Populární fronta do Moskvy.
   Přední strana vašeho města.
   Správa města.
   Kontrola bydlení.
   Oblast prokuratury.
   S pozdravem, Eagle Fits.
   Můj e-mail [email protected] napsat do

   Známé situace, pravděpodobně bojovala s HOA po dobu 5 let. Já vám řeknu jedinou cestu ven. Najděte správnou správcovskou společnost a přeneste ji k údržbě. Každý nám jednoduše řekl, že vy vybrali toto HOA a předsedu, ačkoli všechny protokoly byly zhotoveny.

   Nikdy jsem neviděl správnou správcovskou společnost. Musíme zorganizovat schůzku HOA a uspořádat opětovné volby. Vstupte na tabuli nebo je lepší se stát předsedou HOA a vyřešit všechny problémy s topením.

   "Zákon byl úspěšně napaden soudním příkazem". Yana, soudní příkaz se automaticky zruší po obdržení námitek žalovaného. A jaké jsou tyto námitky vůbec ne důležité. Naučte se zákony, jinak můžete nikdo žalovat

   Moje zkušenost je založena především na studiu bydlení, občanském právu a na předchozích dlouholetých zkušenostech v soudních sporech v jiných vztazích. Při řešení jakékoli struktury je velmi důležité jasně uvést situaci a správně nastolit otázku (otázky) a co chcete nakonec vyřešit. Když jsem se obrátil na GZHI a obdržel zákon (který jsem požádal o podání), který neodráží všechny odpovědi na existující případy porušování, které jsem uvedl ve stížnosti, zaslal jsem stížnost vedoucímu GZI, v němž jsem si stěžoval na činy (nečinnost) inspektor (pozice a příjmení jsou uvedeny v zákoně). Je pravda, že podle federálního zákona č. 59 se můžete okamžitě obrátit na soud: odvolání neúplné odpovědi, zavazující poskytnout plnou odpověď a požadovat náhradu nemajetkových škod. "Dialogy" ústně, kdekoli se obracím, nevedu a komunikuji pouze prostřednictvím papíru, který dělám ve dvou kopiích, na jednom z nich mě označují při přijetí. Dále říkám dobu, po kterou dostanu odpověď a obsah odpovědi. Opět FZ 59: pokud byl lhůta pro podání odpovědi porušena - mělo by existovat nárok na porušení termínu pro odpověď; pokud odpověď není úplná, následuje požadavek na neúplnou odpověď. V obou případech požadujte náhradu nemajetkových škod. Z jednoho odvolání přinejmenším 2 nebo více soudních sporů. To platí pro státní orgány a orgány místní samosprávy. Ale to trvá TIME.

  Top