Kategorie

Týdenní Aktuality

1 Čerpadla
Samolepky na radiátorech
2 Kotle
Výběr cirkulačního čerpadla pro topný systém
3 Čerpadla
Přívod teplé vody v domě (HWS)
4 Krby
Ocelové nebo hliníkové topné radiátory
Hlavní / Radiátory

Instalujte plynový kotl


Instalace plynového kotle je velmi zodpovědná a poměrně složitá procedura. Při silném přání však může být i takové topné zařízení instalováno ručně. Je nutné pouze dodržovat schválené zákony a pravidla a předpisy.

Instalujte plynový kotl

Práce, které přímo ovlivňují plynovod, mohou být ze zákona prováděny výhradně certifikovanými odborníky. S ostatními operacemi, mezi něž patří přivedení chladicí kapaliny do kotle a připojení jednotky k elektřině, se můžete vypořádat sami.

Pokyny pro obsah krok za krokem:

Požadavky na kotelnu a topnou jednotku

Před zahájením montáže plynového kotle je třeba provést řadu přípravných činností. Ujistěte se, že prostor přidělený pro instalaci zařízení a samotnou topnou jednotku jsou v souladu s příslušnými pravidly a předpisy.

Je zcela možné namontovat nástěnný plynový kotel s vlastními rukama, protože to bude trvat jeden až dva dny.

Požadavky na kotelnu a kotle

 1. Objem místnosti přidělené pro instalaci plynového kotle musí být větší než 4 m3. Toto je minimální povolená hodnota. Čím větší je kotel, tím větší by měla kotelna.
 2. Výška stropu v kotelně nesmí být menší než 250 cm.

Výška stropu v kotelně nesmí být menší než 250 cm

Kotelna musí mít alespoň jedno okno

Místa průchodu komínu stěnami a stropy jsou nutně opláštěny protipožárním materiálem

Základní pravidla pro instalaci topných zařízení

Instalace dotyčného zařízení vyžaduje dodržování řady pravidel a předpisů, které, pokud nebudou ignorovány, vedou nejen k závažným sankcím, ale také ohrožují bezpečnost všech obyvatel.

 1. Jedním z nejdůležitějších aspektů instalace plynového kotle je potřeba zajistit vysoce kvalitní a hlavně oddělený komín. Výrobky spalování nelze vyloučit ventilačními silami.

Komínový plynový komín

Při provozu plynového kotle vzniká mnoho škodlivých látek pro lidské zdraví. Pokud tyto látky odstraníte ventilací, mohou proniknout do obytných prostor a vážně poškodit vaše zdraví.

 • Pokud je to možné, komín by neměl mít otáčky. Maximální přípustný počet ohybů - 3 kusy. Je důležité, aby horizontální část komína, umístěná uvnitř kotelny, nebyla větší než 300 cm.
 • Komín by měl zvednout dostatečně vysoko nad povrch střechy. Pro výrobu komínu jsou vhodné pouze chemicky odolné materiály. Doporučená výška potrubí od úrovně střechy je nejméně 500 cm.

  Komín by měl zvednout dostatečně vysoko nad povrch střechy.

  Co potřebujete vědět o komínu?

  Moderní plynové kotle jsou vybaveny různými způsoby automatizace, díky nimž je významně sníženo riziko otravy lidí se spalovacími produkty. Když dojde k nouzové situaci, automatizace jednoduše blokuje přívod plynu.

  Výstup komína v případě instalace kotle v soukromém domě se nejčastěji provádí přes střechu. Pokud se zařízení nachází v bytovém domě bez samostatného kouřového kanálu, bude se muset starat o jeho zařízení.

  V apartmánech se skrývají stěny komíny. Vytvořte otvor ve vnější stěně o průměru 100 mm. Doporučuje se zavěsit kotel přímo na stejnou vnější stěnu.

  Doporučený průměr komína je uveden v pokynech pro konkrétní jednotku. Než začnete pracovat, nezapomeňte tento bod zkontrolovat. Průměr komína nesmí být menší než průměr odpovídajícího otvoru v tělese kotle.

  Při konstrukci komína je nutné vytvořit revizní otvor. Prostřednictvím tohoto poklopu můžete zařízení vyčistit z ucpání.

  Nejlepším tvarem pro plynový komín je válec. Komín by měl být z nerezové oceli nebo obyčejné oceli. Potrubí pro odstranění kouře, jak již bylo uvedeno, se nemůže ohýbat více než třikrát.

  Ujistěte se, že část potrubí, kterým je kotel připojen ke konstrukci komína, má maximální délku 250 mm.

  Pokyny a důležité rady pro instalaci stěnového kotle

  Pokyny a důležité rady pro instalaci stěnového kotle

  Konstrukční charakteristika nástěnných plynových kotlů ukládá určité požadavky na instalaci takového zařízení.

  1. Vzdálenost mezi okrajem nejnižší trubky kotle a podlahou musí být nejméně 800 mm. Také výřez této trubky by neměl být umístěn pod úrovní výlevky výlevky.
  2. Je zakázáno umisťovat cokoli do prostoru pod kotlem na stěnu.
  3. V místnosti přidělené k instalaci stěnového kotle (obvykle kuchyně) je zakázáno ponechat otevřené dutiny, v nichž se může hromadit provoz zařízení.
  4. Podlaha pod kotlem musí být pokryta vrstvou silného kovu. Tradičně se hodí čtverec o stranu 100 cm.
  5. V nejvyšším bodě systému by měla být instalována speciální expanzní nádoba, stejně jako vzduchový ventil.

  Než si koupíte kotel, ujistěte se, že je kompletní a že jsou k dispozici všechny potřebné spojovací prvky. Komponenty, které jsou podrobně uvedeny v pokynech. Pokud výrobce nedokončí kotel s upevňovacími prvky, zakupte je sami.

  Požádejte prodejce o osvědčení o navrhovaném zařízení. Bez certifikátů se váš kotel jednoduše odmítne zaregistrovat. Ujistěte se, že číslo uvnitř kotle je stejné jako číslo v přiložené dokumentaci.

  Pokud bude kotel namontován na stěnu hořlavého materiálu nebo na povrchu s hořlavou povrchovou úpravou, ujistěte se, že položíte na podlahu oheň odolný povlak. Obvykle se jedná o plech kovů nebo speciální podklady určené speciálně pro instalaci stěnového kotle. Tloušťka takové ochranné vrstvy musí být nejméně 2 mm.

  Mezi tělem kotle a povrchem stěny by měla být 40-50 mm volného místa. Před připojením přístroje spusťte vodu přes vnitřní trubky. Takové zpracování odstraní prach a různé druhy odpadků z produktů.

  Montáž stěnové jednotky se provádí v několika krocích.

  Nástěnné plynové kotle

  První krok. Upevněte montážní desky ke stěně. Vzdálenost mezi takovými lamelami a podlahou by měla být asi jeden a půl metru. Minimální povolená vzdálenost je 100 cm. Ujistěte se, že lamely jsou fixovány pomocí úrovně budovy. V případě potřeby zarovnejte lišty a teprve potom zavěste plynový kotel sám.

  Druhý krok. Připojte filtr k vodovodní přípojce. Díky speciálním tvrdým filtrám se zabrání zanášení výměníku tepla.

  Třetí krok. Namontujte komín a prohlédněte si chuť. U většiny moderních kotlů není nutné silná trakce V těchto jednotkách jsou produkty spalování odstraněny pomocí speciálního ventilátoru. Ujistěte se, že nedochází ke zpětnému tahu, jeho přítomnost je nepřijatelná.

  Regulační požadavky na místnost pro instalaci plynového kotle

  Čtvrtý krok. Připojte plynový kotel k potrubí. Pro tento účel použijte závitovou spojku. Ze spodku je třeba připojit zpětné potrubí vody, nahoře je připojeno přívodní potrubí vody. Nejvýhodnější je použít svařování plynů pro spojovací prvky. Maximální povolený sklon je 0,5 cm na 1 m potrubí.

  Nezávislé připojení kotle na plynovod je zakázáno. To může provádět pouze kvalifikovaný plynový člověk.

  Nakonec bude nutné připojit kotel pouze tehdy, pokud zvolíte nestálý model s automatickou ochranou proti výpadkům, a pak vyzvete odborníky na servis plynu, aby zkontrolovali správnou instalaci kotle, spuštění zkušebního zařízení a uvedení do provozu.

  Pokyny a doporučení pro instalaci podlahové jednotky

  Podlahové topné zařízení se vyznačuje vyšším výkonem ve srovnání se stěnami. Tyto kotle jsou vhodné výhradně pro použití v jednotlivých domácnostech. K instalaci je třeba rozdělit kotelnu.

  Potrubí podlahového plynového kotle

  Před zahájením práce chránit část podlahy, na které bude kotel instalován. Povrch musí být nepropustný a odolný. Odborníci doporučují nalít betonový potěr. Nicméně ve většině případů můžete udělat bez potěru, položíte na podlahu plech pozinkovaného kovu. Vyberte rozměry listů tak, aby byl kotlík umístěn na celém dně a deska vyčnívala přibližně 300 mm od přední strany jednotky.

  Montáž podlahového kotle probíhá v několika etapách.

  První fáze. Připojte zařízení k komínu a ujistěte se, že je zde trakce.

  Druhá fáze. Připojte kotel k topnému systému. Před vstupem do vratného potrubí je nainstalován bezpečnostní filtr.

  Třetí etapa. Připojte kotel k vodovodnímu systému. Vložení do přívodu vody by mělo probíhat v nejméně možné vzdálenosti od vstupu trubky do domu nebo z místa rozvětvení potrubí. Dodržování tohoto pravidla umožní dosažení dobrého tlaku v systému a tím i nepřerušeného přívodu vody.

  Ujistěte se, že všechny potrubí připojené k kotli jsou vybaveny uzavíracími ventily. Díky těmto prvkům můžete v případě potřeby vyjmout zařízení bez vypouštění vody.

  Čtvrtá fáze. Pozvěte odborníka na připojení kotle k plynovodu a proveďte všechny související činnosti.

  Montáž plynového kotle

  Při samoinstalaci plynového kotle tedy není nic komplikovaného. Postupujte podle pokynů, nezapomeňte na bezpečnostní požadavky a vše se ukáže.

  Ve vesnici

  Technická komunikace

  Živé vysílání

  sofso 5. července 2018 17:16

  vvv1806 20. května 2018 9:50

  vvv1806 20. května 2018, 9:39

  vvv1806 17. května 2018, 11:38

  Viktor 28. března 2018 13:25

  vvv1806 25. listopadu 2017, 15:19

  vvv1806 17. listopadu 2017, 16:08

  vvv1806 10. listopadu 2017, 01:46

  vvv1806 7. listopadu 2017, 16:07

  vvv1806 14. března 2017, 14:19

  vvv1806 4. července 2016, 13:03

  vvv1806 15. prosince 2015 12:47

  vvv1806 27. listopadu 2015, 17:13

  sofso 3. listopadu 2015, 14:37

  vvv1806 10. srpna 2015, 13:34

  vvv1806 7. dubna 2015, 13:59

  Blogy

  • Technická komunikace2.26
  • Historie domácnosti2.26
  • News2.26
  • Zahrada a zahrada1.13
  • Časopis "Na vesnici" 0.00
  • O mé vesnici0.00
  • Vysoká technologie v našich domácnostech0.00
  • Rybaření a lov
  • Krajinné práce0.00
  • Obecné otázky0.00

  Vytápění. Část 2. DIY instalace kotelny.

  Instalace kotle na tuhá paliva: analýza nuancí instalace kotle vlastním rukama

  Kotle na tuhá paliva se používají k ohřevu bytů soukromých domů, které nejsou připojeny k plynovodu. Nyní počet těchto domů roste, a proto budeme zvažovat požadavky na umístění mini-kotelny, ve kterém bude kotel instalován na tuhá paliva, a algoritmus akcí pro připojení k komínové a vodní topné soustavě.

  Velmi důležité jsou také způsoby správné instalace kotle a topného systému.

  Výběr prostor pro umístění jednotky

  Budeme chápat nejpodrobnější, jaký je kotel, který pracuje na tuhá paliva? Jedná se o tepelné zařízení vybavené spalovací komorou otevřeného typu.

  Schéma připojení k topnému systému soukromého domu může být založeno na technických požadavcích na otevřené nebo uzavřené topné systémy. Vše závisí na provozních podmínkách.

  Požadavky na otevřené systémy jsou:

  • propojení výfukového systému tuhého paliva s komínem, při kterém se průvan bude provádět přirozeným způsobem;
  • instalace v extrémním horním bodě topného okruhu expanzní nádrže, kterým se vytvoří spojení tepelného nosiče s atmosférou;
  • neustálé zásobování topného systému vodou potřebnou k jeho udržení v provozním stavu.

  Přestože majitelé soukromých domů často instalují uzavřené topné systémy, nikoliv otevřené.

  Všechny kotle na tuhá paliva mají poměrně působivé rozměry. To je důvod, proč jsou vyrobeny výhradně v provedení, který zajišťuje umístění podlahy.

  Instalace kotle na tuhá paliva zajišťuje značné množství práce:

  • určení prostor pro umístění generátoru tepla na tuhá paliva;
  • přípravné práce v kotelně;
  • instalace ventilačního systému pro napájení a výfukový systém;
  • instalace kotle a komínového systému;
  • páskování kotle;
  • zkušební chod topného systému.

  Pouze při dodržení takového algoritmu je možné zabránit problémům při instalaci jednotky s pevným palivem i během jeho dalšího provozu.

  Položky 1-3 výše uvedené práce jsou přípravné práce. To však neznamená, že jejich implementaci je třeba přistupovat méně důkladně než přímo k instalaci.

  V případě nesprávného výběru prostor pro instalaci topné jednotky a chyb v instalaci ventilačního systému nebudou potíže s provozem topného systému soukromého domu vás čekají. A řešení bude muset být vyhledáváno ve výšce topné sezóny, během chladné sezóny.

  Proto je lepší okamžitě provést instalaci obou topných zařízení v soukromém domě a kotle na tuhá paliva. K tomu je nutné předem vypracovat podrobný plán montáže, protože instalace některých typů kotlů na tuhá paliva může zajistit napájení z elektrické sítě.

  Ve věci instalace se musí řídit základními normami SNiP "Topení a větrání" a některými ustanoveními SNiP 31-02-2001 "Rodinné domy" (pro Ruskou federaci).

  Spalování tuhých paliv vede ke zvýšení prašnosti v místnosti a při spalování dřeva nebo uhlí může do místnosti proniknout jiné množství kouře.

  Proto je instalace kotle v bezprostřední blízkosti areálu nežádoucí. I když podle regulačních dokumentů je instalace kotle na tuhá paliva povolena v kuchyni, chodbě a jiných nebytových prostorách.

  Optimální místa pro instalaci kotle jsou samostatné specializované místnosti, s výhodou odděleny od domu. Na přání bude vhodně vybavená technická místnost připojená k domu.

  Také dobrou volbou by bylo umístění tepelné jednotky v suterénu nebo v garáži. Můžete jej instalovat na chodbu, ale v závislosti na dostupnosti dostatečného prostoru a dobrém větrání místnosti.

  Ventilační zařízení v místnosti s kotlem

  Pokud je nedostatek čerstvého vzduchu, proces spalování paliva bude obtížné. Pokud dojde nadměrně, je proces spalování tuhého paliva obtížně kontrolovatelný.

  Pokud je průtok čerstvého vzduchu obtížný, je nutné vytvořit větrací systém. To je nezbytné pro:

  • zajistit čerstvý vzduch na úrovni potřebné k udržení spalovacího procesu v kotlové peci;
  • vyjměte z místnosti produkty hořícího tuhého paliva, které náhodně vyjdou z pece do místnosti kotelny;
  • Zajistěte dostatečný přívod čerstvého vzduchu.

  Taková jednoduchá opatření pomohou bezpečně a efektivně provozovat kotle na tuhá paliva po dlouhou dobu.

  Co se týče uspořádání ventilačního systému pro samotnou kotelnu, jsou tyto tipy navrženy tak, aby správně pomohly. Za prvé, otvory výfuku a přítoku by měly být umístěny na různých koncích kotelny.

  Doporučujeme umístit odsávací otvor bližší k střeše a vstupní kanál by měl být umístěn ve spodní části místnosti v těsné blízkosti samotného kotle na tuhá paliva.

  Za druhé, není praktické instalovat výfukové zařízení poblíž generátoru tepla, jehož konstrukce je zajištěna ventilátor (kompresor) nebo odsávač kouře.

  V tomto případě při provozu turbíny bude tlak v potrubí násilně měnit směr toku vzduchu a vzduch, který musí vstoupit do digestoře, bude znovu zaveden přítokem do kotelny.

  Pokud je vstup do kotelny přímo umístěn přes dveře z obývacího pokoje, doporučuje se namontovat přívodní mřížku do spodní části dveří. Příliv teplého vzduchu z bytu zvýší tepelný výnos z hořlavého tuhého paliva.

  Vzhledem k tomu, že většina nasávaného vzduchu je přímo ve spalovací komoře kotle, kde reaguje s uhlíkem vyvíjejícím se ze spalování tuhého paliva, po němž vystupuje ve formě oxidu uhličitého, měl by výfukový otvor mít menší průměr než vstupní otvor.

  Nejlepším řešením je instalace kotle bližší k vnějším stěnám. Tím se vyloučí potíže s položením dlouhého vodorovného kanálu, zejména v případech, kdy je třeba ho odstranit přes střechu.

  Montážní práce na uspořádání komína

  Instalace kotle na speciální podklad nebo na podlahu je velmi jednoduchá. Spočívá v tom, že se termální jednotka jednoduše umístí do polohy, ve které bude pokračovat v práci. Dále musí být jeho umístění vyrovnáno nastavením nohou nebo speciálními vložkami vyrobenými z kovu.

  Při montáži však není nutné dodržovat soulad osy komínové trysky a odpovídajících otvorů ve stěně. Zde lze přizpůsobení přizpůsobit kolenami.

  Aby se zabránilo možným problémům spojeným s výskytem kondenzátu během provozu kotle, doporučujeme vybudovat kotlový komín na tuhá paliva z izolovaných potrubních sendviček nebo jako ekonomickou volbu sestavit samotnou konstrukci pomocí trubek s čedičovými vlákny.

  Instalace tohoto typu komína se provádí následovně: trubka je připevněna ke stěně ve svislé poloze a již k ní je vedena kouřovodem z kotle na tuhá paliva.

  Pokud jde o instalaci komína v dřevěných domech, díra ve vnější stěně nebo střeše je provedena v souladu s pravidly požární bezpečnosti.

  Za prvé je v přepážce vyříznut rovnostranný otvor a rozměry jeho stran by měly přesahovat rozměry vnitřního komína o 380 mm. z každé strany. Máme například kanál o průměru 100 mm a sendvičovou trubku o tloušťce izolace 500 mm. V tomto případě bude velikost otvoru: 100 + 380 x 2 = 860 mm.

  Dále je sestava provedena uzlem vyrobeným ve formě krabice z oceli s povlakem zinku. Tato skříňka je vytažena z sendvičové trubky a dutiny, které ji obklopují, jsou naplněny čedičovou vlnou. Konečným postupem bude upevnění krytu uzlu umístěného vně.

  Při provádění montážních prací stojí za zmínku, že v cihlové zdi nebo stěně pěnového bloku je nejjednodušší instalovat komínový kanál pomocí těsnění a ocelového pouzdra.

  Při instalaci odvodu spalin je však nutno dodržovat následující pokyny:

  • potrubí by nemělo být více než třikrát otočeno, zatímco její minimální výška, vypočítaná z roštu jednotky s pevným palivem, musí být nejméně pět metrů;
  • komínové úseky by měly být připojeny tak, aby dešťová voda proudila podél vnější stěny a vlhkost kondenzátu - uvnitř;
  • Vodorovná část potrubí by měla být namontována ve sklonu směrem k kotli.

  Ve spodní části komína je nutné instalovat revizní poklop a nádrž pro shromažďování nahromaděné vlhkosti kondenzátu. Aby nedošlo k překročení komína s okapy, může být tento okruh zaokrouhlen pomocí dvou adaptérů pod 30 stupňů.

  Při instalaci komína je nutné zajistit, aby se spoje komínových částí nezhodovaly s místem upevnění trubky k stěně. U horní části komína je vhodné umístit ochranný kryt nebo otočnou lopatku.

  Při práci na vytvoření systému kouřové ventilace stojí za zmínku, že horní část komínového potrubí by neměla být umístěna v zóně větrné vody v žádné z domů (jak vlastní, tak sousední).

  Abyste vždy měli důsledně dobré komínové potrubí, musí být nainstalovány na úrovni zobrazené ve výše uvedeném schématu.

  Pro usnadnění údržby a čištění výměníku tepla jednotky na tuhá paliva ze všech stran, odkud jsou tyto činnosti plánovány, je třeba vytvořit možnost přístupu k kotli.

  Ideální volbou by bylo vytvořit mezeru v přední části a od bočních a zadních stěn o rozměrech 60 cm. Tyto odrážky by měly být minimálně 25 cm.

  Při instalaci kotle na tuhá paliva je třeba si uvědomit, že je přísně zakázáno propojovat potrubí spalin s cihlovými jímkami ventilačních kanálů domu, které procházejí vnitřním prostorem stěn.

  V předvečer nákupu a instalace kotle na tuhá paliva je nutné pečlivě zkontrolovat jeho výšku s výškou budoucí kotelny. Rovněž stojí za to předběžně vypočítat umístění dalších zařízení s velkými rozměry, jako je například zásobník tepla, vyrovnávací nádrž a nepřímý ohřívač.

  Příprava kotelny pro instalaci jednotky

  Kotle na tuhá paliva s otevřenou spalovací komorou musí být umístěny v samostatných speciálních místnostech - kotelnách. Takové prostory jsou uspořádány v suterénu nebo v suterénu a vybaveny intenzivním větracím systémem, který zajišťuje normální provoz jednotky na tuhá paliva.

  Kotle, které spotřebují tuhá paliva, mohou být instalovány osobně a bez jakékoliv koordinace s příslušnými službami. Při instalaci kotle na tuhá paliva však musíte postupovat podle pravidel.

  Takže podlaha v místě instalace kotle na tuhá paliva by měla být dokonale plochá a trvanlivá. Ve většině případů jsou kotle instalovány na speciálních deskách vyrobených z nehořlavých materiálů.

  Kotel instalujte v určité vzdálenosti od stěn. Vzdálenost mezi zadní stěnou kotle a stěnou místnosti musí být nejméně 60 cm, přičemž vzdálenost mezi stěnou kotelny a přední plochou kotle musí být nejméně 25 cm.

  Před instalací topné jednotky musí být stěny a podlaha kotelny pokryty protipožárními materiály s minimální požární odolností 0,75 hodiny. Pro tyto účely lze použít kovové plechy, čedičovou lepenku, mineritu nebo azbestocement.

  Také kotelna by měla být vybavena systémem s nízkou ventilací. Může to být běžné okno nebo otvor ve stěně. Současně se jeho plocha vypočítá na základě výkonu kotle: 8 cm2 ventilačního otvoru by mělo klesnout na 1 kW výkonu kotle.

  V případě, kdy je místnost kotelny vybavena pouze osvětlením, je vhodné instalovat zásuvky s napájením z elektrické sítě 220 V.

  Tepelně odolný plech by měl podlahu uzavřít přímo v místě instalace kotle tak, aby ochranný materiál vyčníval 80 cm od přední stěny kotle. Toto opatření pomůže zamezit výskytu požáru v případě ztráty tepla z pece.

  Všichni výrobci tepelných jednotek v pokynech pro instalaci svých výrobků doporučují vytvořit základnu pro instalaci kotle na něj. Takže pokud má kotel malou kapacitu, jejíž hmotnost nepřesahuje 200 kg, může být instalována s klidnou duší na základě cementového potěru. V případě správného uspořádání může odolat tomuto druhu zatížení bez problémů.

  Při instalaci jednotky, jejíž hmotnost přesahuje 300 kg, je však vhodné vytvořit základnu z železobetonového potěru. Kromě toho by měla být tloušťka od 10 do 12 cm.

  Pokud hmotnost kotle přesáhne 300 kg, musí být instalována výlučně na základnu, která se skládá ze samostatné základní desky.

  Kotle na tuhá paliva mohou být instalovány na dřevěné podlaze. Za prvé, místo instalace bude muset být připraveno osobně, které bylo předtím zesíleno zaoblenými tyčemi, jejichž průřez je nejméně 100x50 mm.

  Pokud se v kotelně plánuje instalovat další těžké zařízení, není vhodné zakládat základnu pro každou z jejích jednotek. V tomto případě je mnohem jednodušší nalít tzv. Průmyslové podlahy, tj. Udělat betonový potěr do výšky 12 cm.

  Jeho náplní by mělo být zároveň kování o průměru 8 až 14 mm. Poté musíte vytvořit hustý polštář sutin a položit mřížku o rozměru okna 20 x 20 cm nahoře.

  Na základě toho, jak je kotel připojen k komínu: přes střechu nebo stěnu, je nutné navrhnout umístění otvoru, kterým bude komínové potrubí vyvedeno a protékat. Kromě toho by se měl jeho vnitřní průměr shodovat s průměrem výstupního hrdla jednotky s pevným palivem nebo být mírně větší.

  Hlavní etapy instalace kotle

  K montáži vytápěcího systému založeného na použití kotle na tuhá paliva budete potřebovat samotnou topnou jednotku, potrubí a topné těleso, expanzní nádobu, oběhové čerpadlo, tepelný akumulátor, součásti automatického řídicího systému kotle.

  Ty zahrnují:

  • pojistný ventil;
  • vzduchový ventil;
  • manometr;
  • regulátor teploty.

  Všechny manipulace spojené s instalací kotle na tuhá paliva a připojení periferních systémů a zařízení jsou prováděny v souladu s přísným krok-za-krokem algoritmus. Takže v předvečer instalace kotle je v místě jeho plánovaného umístění postavena specializovaná nadace.

  V takovém případě je nutné odolat všem potřebným rozměrům zarážky a správně umístit těleso topné jednotky jak vertikálně, tak i horizontálně.

  Dále jsou instalovány elektrické topné články v případě, že jsou součástí kotle. Spalovací kotle na tuhá paliva jsou zpravidla vybaveny svítidly pro instalaci topných prvků, vedle kterých je instalován teplotní regulátor.

  Další etapou je instalace a připojení potrubí topného systému. Je důležité uzavřít všechna připojení pomocí mezilehlých uzávěrů a utěsnit spárové spáry sanitárním páskem nebo materiálem sestávajícím z lněných vláken. To zjednoduší přístup pro budoucí opravy.

  V případě, že práce vytápěcího systému zajišťuje použití elektrických přípojek doma, je nutné v této fázi provést veškeré potřebné zapojení, jejich izolaci a uzemnění.

  Další je instalace bezpečnostního systému. Jeho vybavení závisí na modelu kotle na tuhá paliva, ale zpravidla se skládá z: pojistného ventilu, vzduchového ventilu, regulátoru teploty, snímače průvanu, manometru a dalších zařízení. Všechna tato zařízení jsou instalována před všemi blokovacími zařízeními.

  Dalším krokem bude instalace komínového potrubí. Na místech, kde jsou prvky systému připojeny k odsávání kouře, jsou utěsněny těsnicí látkou, která je odolná vysokým teplotám.

  Způsob instalace, výška komínového kanálu a plocha průřezu se vypočítají tak, aby se na správné úrovni dále zajistila proces přírodního tahu. A proto je nutné přísně dodržet všechny požadavky návodu k použití pro nainstalovaný model kotle.

  Další je vyplnění tepelného okruhu kotle na tuhá paliva vodou. Zpočátku by hladina tlaku vody měla být o něco vyšší než pracovníci. Tato fáze zahrnuje testování systému pro úniky.

  Poté je nutné zkontrolovat všechny vnitřní prvky pece kotle na tuhá paliva: zátky pro čištění, tlumiče, šamotové kameny, rošty atd.

  A nakonec by se měl vypouštět tlak v kotli na ukazatele výkonu, ventily v peci a komíně se nacházely v předepsané poloze a na kotli se nacházelo tuhé palivo.

  Pro zahájení topného procesu stačí naplnit palivo do kotle a zapálit ho. Poté po 10-15 minutách je nutné těsně uzavřít ventil pro zapálení.

  Po nastavení teploty na 80-85 stupňů musíte nastavit regulátor teploty do požadovaného režimu přívodu tepla. Následně bude nutné v případě potřeby jednoduše dodat kotel s pevným palivem.

  Připojení jednotky k topnému systému

  Po dokončení instalace kotle na tuhá paliva a systému odvodu kouře bude dalším stupněm práce tzv. Potrubí. Při jeho provádění by mělo být přísně dodrženo jedno pravidlo: během provozu topné jednotky by za žádných okolností neměla do ní vstupovat studená voda. Zejména ten, ve kterém je výměník tepla z litiny.

  Pokud k tomu dojde, stěny kotle budou okamžitě zakryty kondenzační vlhkostí. Důvodem bude prudký pokles teploty. Tato tekutina je nebezpečná, protože když se dostane do kontaktu s uhlíkovými nánosy uloženými po stranách kotle, změní se na viskózní a hustou vrstvu plátu.

  Z povrchu stěn kotle je obtížné odstranit lepivou vrstvu, navíc výrazně snižuje účinnost tepelné jednotky. Aby se minimalizoval proces kondenzátu, při spalování tuhého paliva v kotli můžete při nastavení chladicí kapaliny na stabilní teplotu 50-55 stupňů provádět typický schéma potrubí s třícestným ventilem a obtokem.

  Proto se voda v systému pohybuje v kruhu, dokud nedosáhne výše uvedené teploty. A poté se ventil začne nechávat do systému studenou vodu.

  Při procesu vázání jednotky s pevným palivem je důležité vzít v úvahu vlastnosti konkrétního modelu, a to podle pokynů výrobce. Proto je důležité pečlivě připojit řídicí jednotku a hořák. Někdy je v kotlích evropských značek instalován automatický protipožární systém, který je napojen na centrální vodovodní systém.

  Abyste se nemýlili při instalaci kotle na pelety, je třeba získat odborné rady od oficiálních zástupců výrobce kotle. Důležité je instalovat všechny součásti systému na tuhá paliva podle předepsaných instrukcí.

  Doporučení pro efektivní provoz

  Během provozu kotle, který spotřebovává tuhá paliva, zůstanou v peci zbytky strusky. Jak se hromadí, musí být pravidelně smazány. Kromě toho, aby byla zachována energetická účinnost takového kotle, je třeba pravidelně provádět určité činnosti.

  Nejprve musí být čas od času vyčištěny stěny kotle z nahromaděného popela a sazí. Vzhledem k milimetrové vrstvě sazí na stěnách je energetická účinnost kotle na tuhá paliva snížena o 3%. Vyčistěte jej minimálně každých sedm dní. Současně musí být kotel vypnutý a jeho stěny ochlazeny.

  Zadruhé, jelikož roh popelí rošt, kotel postupně ztratí svůj výkon. Pokud je takový jev poznamenán, lze ho jednoduše vyloučit - mírným posunem obsahu ohně.

  Moderní modely kotlů na tuhá paliva jsou vybaveny speciální pákou pro otáčení uhlí, kromě toho, pokud je to nutné, pomůže resetovat uhlí.

  Zatřetí, aby se zlepšila cirkulace vody podél topného okruhu kotle, může být aktivováno oběhové čerpadlo. To umožní podstatně zvýšit energetickou účinnost tepelné jednotky, protože pohyb nosiče tepla systémem se projeví mnohem rychleji a vrátí se do kotle při vyšší teplotě.

  A to znamená, že pro jeho ohřev bude trvat méně tepelné energie, proto bude energetická účinnost takového kotle mnohem větší.

  Za čtvrté, stojí za to řídit stav tahu v kanálu výfukových plynů. A aby se udržel v optimálním stavu, musí být komín vyčištěn nejméně jednou ročně. Segmenty komínového kanálu, které procházejí prostory bez topení, musí být zahřáty.

  To by mělo být provedeno, aby se zabránilo tvorbě kondenzačních par. Zase jsou škodlivé, protože se hromadí, narušují normální uvolňování spalovacích produktů.

  Aby bylo možné palivo používat co nejefektivněji, je nutné nastavit regulátor teploty na minimální výkonovou pozici, ale pouze tehdy, když se dům dobře zahřeje a zahřeje venku.

  Užitečné video k tématu

  Nenápady vytápění soukromého domu s jednotkou na tuhé palivo jsou diskutovány ve videu:

  Video o instalačních vlastnostech jednoho z populárních modelů kotle na tuhá paliva:

  Instalační práce na instalaci topného kotle, který spotřebovává tuhá paliva, není obzvláště obtížné. Neexistují žádné neproveditelné požadavky na jejich implementaci. Ano, státní povolení se nemusí dostat. Ačkoli z hlediska realizace v praxi je tento soubor prací velmi pracný a může způsobit spousty problémů, protože se skládá z mnoha nuancí.

  Správná kotelna pro soukromý dům

  Schéma ideální kotelny pro bydlení v doporučení uživatelů FORUMHOUSE.

  Dokonalé dodržování standardních požadavků a praktických doporučení při výpočtu a výstavbě kotelny pro chalupu zaručuje, že vytápěcí systém v něm funguje bezchybně a "živé" teplo nikdy neopustí váš domov.

  Domácí kotelna: design

  Návrh moderních kotlů používaných v soukromých domácnostech se může lišit. Jejich funkce závisí na druhu spotřebovaného paliva a typu použitého prostoru. Metodou umístění je nutné rozlišit následující typy kotlů:

  1. Inline. Vestavěná kotelna je umístěna přímo uvnitř domácnosti. Umístění kotelny v soukromém domě je celkem výhodné, ale není vhodné pro žádné topné kotle. Takže kotle, které vytvářejí hluk (s tlakovým hořákem), by měly být používány v izolovaných kotlích;
  2. Připojeno. Nachází se v samostatné oblasti, která se nachází ve zvláštní přístavbě k chalupě;
  3. Samostatně. Samostatná kotelna pro soukromý dům je téměř vždy umístěna v bezprostřední blízkosti domu. Komunikuje s hlavním krytem prostřednictvím různých nástrojů (topení, plyn, voda a elektrické vedení).

  Ve vzácných případech bude v podkroví obytné budovy instalována kotelna. Ale toto je spíše výjimka než pravidlo.

  Došel k závěru, že samostatná kotelna, podle všech ukazatelů a zdravého rozumu, je lépe postavena. Ačkoli jeho stavba bude stát víc. Příklady kotelen, které jsou mi znány odděleně od domu, ukazují, že při použití polypropylenových trubek s izolací v plastové kanalizační trubce jsou minimální ztráty přenosu tepla (5 metrů od kotelny na stěnu domu). O zabezpečení obecně mlčet. Plyn je plyn. Nevadí s ním. Při použití samostatného objektu v domě nejsou kotle, kotle, nádrž a pomocná zařízení. Neexistuje žádný hluk, nepříjemný zápach, oblast je uvolněna a. atd. Zdá se, že existují některé výhody (s výjimkou vyšších cen).

  Ano, pro kotle s vysokým výkonem (které se mohou pohybovat od 200 do 500 kW) a další vybavení, je lepší vytvořit samostatnou místnost. Je to pohodlné, bezpečné a moderní zařízení. Nebojte se nákladů spojených s výstavbou dalšího domu, stejně jako možných tepelných ztrát. Chcete-li postavit samostatné náklady na kotelnu, vždy dostanete více plusů než minus v této variantě.

  Pokud projekt není tak těžkopádný, můžete omezit rozšíření na dům nebo dokonce zajistit "stoker" v samostatné místnosti uvnitř obytné budovy.

  To je to, o čem si o tom uživatel myslí.

  Dává smysl používat samostatnou místnost s velkým množstvím vybavení. U malých kotlů umístěných na stěně je lepší instalovat kotel v domě. Mimochodem, tepelné ztráty na topném systému mohou být velmi významné - 20 kW * h. Během zimního dne - to jsou 3 kostky plynu.

  Co dělat v kotelně v soukromém domě, rozhodnete se. Pokud by však pokoj mohl vyhovět všem potřebným vybavením a měl dostatek prostoru pro jeho údržbu, znamená to, že plánování bylo provedeno správně. Na tuto otázku se však vrátíme.

  Jak postavit kotelnu pro soukromý dům

  Dnes existuje standardní seznam vybavení, které musí být umístěno v jakékoli kotelně, bez ohledu na její typ. Podívejme se na to podrobněji:

  1. Topný kotel je hlavním zdrojem tepla pro váš dům a ústřední prvek kotelny, schopný přeměnit energii paliva na tepelnou energii;
  2. Kotel - volitelný a objemný prvek určený k ohřevu vody spotřebované pro domácí potřeby;
  3. Expanzní nádrž - prvek, který umožňuje vyrovnat tlak v topných systémech;
  4. Rozdělovací rozdělovač - zařízení, které rozděluje toky chladicí kapaliny do vícekruhových topných systémů;
  5. Komín - systém výfukových prvků, který odvádí produkty spalování paliva do vnějšího prostoru, tj. Do ulice (nepoužívá se v elektrických vytápěcích systémech);
  6. Cirkulační čerpadlo - zařízení, které urychluje cirkulaci chladicí kapaliny (instalované v kotelně);
  7. Bezpečnostní skupina s pojistným ventilem a odvětrávacím systémem.
  8. Potrubní systém s ventily;
  9. Ventilační systém.

  A dalším nezbytným prvkem moderního "stokeru" je kontrolní systém znečištění plynů v místnosti. Z bezpečnostních důvodů se doporučuje zařízení vybavit v plynových kotelnách (viz foto).

  Stará SNiP 2.04.08-87 to nestanovila, nyní, pokud máte suterénu, suterénu nebo rozšíření, je kontrola kontaminace plynem povinná! Cituji: "Při instalaci vytápěcího zařízení by měly být k dispozici systémy kontroly znečištění plynů v prostorách s automatickým odstavením dodávky plynu v obytných budovách: bez ohledu na umístění instalace - s výkonem nad 60 kW, v suterénu, přízemí av nástavbě do budovy - bez ohledu na tepelný výkon."

  Hlavní prvky ideálního kotle jsme uvedli. A dostupnost dodatečného individuálního zařízení kotle a jeho seznamu bude záviset výhradně na typu vytápěcího systému a typu použitého paliva. Nyní se musíme zabývat správným uspořádáním hlavních prvků.

  Rozvržení

  Správné umístění kotlového zařízení je otázkou, kterou lze řešit pouze znalostí prostoru místnosti, kompletní seznam potřebných zařízení a jejich rozměrů. Ve většině případů se doporučuje kontaktovat odbornou organizaci pro návrh a instalaci, aby se zabránilo nepříjemným chybám při uvádění zařízení.

  To se o tom rozhodl jeden z účastníků fóra FORUMHOUE.

  Snažím se dělat všechno v normálním, formálním a krásném způsobu. Příklad: instaloval jsem komín ("Shidel") s větracím kanálem. Při koordinaci projektu dodávky plynu doma se technická dívka dlouhodobě zeptala, jak byly tyto prvky organizovány, z čeho byly vyrobeny a jak. To vše se odráží v TU. Projekt v regionální čerpací stanici byl dohodnut bez problémů. Po koordinaci v TU se objevila podmínka při organizaci mřížového otvoru v dolní části vstupních dveří.

  Některé obecné doporučení týkající se chovu je možné ještě před jeho vývojem.

  Proto by měl být k topnému kotlu zajištěn neomezený přístup. Tato podmínka musí být splněna i v případech, kdy zařízení nevyžaduje pravidelné doplňování paliva (tj. Elektrický nebo plynový kotel). Vzdálenost od stěn kotelny k zařízení, která je v ní instalována, musí splňovat požadavky uvedené v technické dokumentaci pro tato zařízení. Pokud mluvíme o plánování osvětlovacích zařízení, musí rozsáhle osvětlit prostor - v případě, že potřebujete provést malou opravu (výměna čerpacího zařízení, opravy automatického kotle apod.).

  Neomezený přístup by měl být organizován nejen do topného kotle, ale pokud možno i do jiných zařízení - do cirkulačního čerpadla a elektrických spínačů, do kotle a větracích otvorů, do čerpacího zařízení, do komínového prvku atd. Předem se postará o vybavení! Koneckonců, pomůže předejít potížím v procesu dalšího provozu.

  Co dělat samostatný kotel

  Obecné požadavky na organizaci domácích kotlů upravují stavební předpisy a předpisy (SP 41-108-2004, SP 42-101-2003, SNiP 42-01-2002 atd.). A bude lepší, kdyby se majitel nemovitosti během výstavby řídil těmito režimy a pravidly. Koneckonců to pomůže vyhnout se neshodám s orgány dohledu a bez problémů získat povolení k provozu vytápěcího zařízení.

  Význam normativních aktů vyvíjených státními orgány může být obtížné pochopit pro průměrného člověka. Naštěstí z celého toku informací můžeme rozlišit několik základních myšlenek, které se týkají hlavních požadavků na výstavbu domácí kotelny. To je přesně to, co udělali někteří uživatelé našeho fóra, který seznam těchto požadavků.

  1. 1. výška pece - nejméně 2,5 m;
   2. objem - nejméně 15 m³;
   3. Okno se zasklením - nejméně 3% objemu pece;
   4. Stěny, stropy a stropy - z nehořlavého materiálu;
   5. Větrání - přírodní;
   6. Dveře by neměly vést do kuchyně, ale přímo na ulici nebo na chodbu, odkud je výjezd do ulice. V druhém případě musí být opatřena protipožární vrstvou;
   7 Pokud je kotel s otevřenou spalovací komorou, měl by být zajištěn přítok;
   8 Měřič lze umístit do pece - v okruhu 0,8 m od plynového zařízení ve výšce 1,6 m od podlahy.

  Světlana V si vybrala nejdůležitější požadavky na uspořádání plynových kotlů, ale jsou také relevantní pro jiné druhy paliva. Ze sebe sami přidáme některé důležité body.

  Zde je příklad: pokud je minimální objem prostoru kotelny 15 m³, musí být její plocha nutně větší nebo rovna 6 m². Dveře do kotelny nemusí být příliš široké, ale není povoleno, aby byla menší než 0,8 m.

  Při provozu kotlové místnosti je někdy nutné vypustit vodu z topného systému. Kotelna musí být vybavena drenážním otvorem nebo výstupem do kanalizace.

  Stěny, stejně jako jiné prvky kotelny, musí být dokončeny materiály, které zabraňují požáru a rychlému šíření ohně. Pro zateplení stěn, sádrokartonové desky, keramické dlaždice nebo tabulky skla-hořčíku jsou vhodné.

  Ze všech typů podlah v kotelně je nejlepší použít speciální dlaždice nebo porcelán.

  Pro zdobení stropu kotelny byste měli použít suchou zdi (s izolací) nebo omítkou. Použití řešení pro konečnou úpravu napětí a závěsu v tomto případě je nepřijatelné. Bude to nepraktické a podobné materiály mají vysoký stupeň nebezpečí požáru.

  Chcete-li se dozvědět více o návrhu ideální kotelny, stejně jako požadavky na design kotelny. Pokud se potřebujete seznámit s radami lidí s praktickými zkušenostmi v této oblasti, prosím navštivte příslušnou sekci našeho fóra. Vše o tom, jak si vybrat systém vytápění pro váš domov, stejně jako o instalaci a provozu topných systémů, si můžete přečíst v podrobných článcích o těchto otázkách. Nabízíme každému, kdo si přeje číst materiály o výstavbě energeticky úsporných domů.

  Kotelna v soukromém domě - výběr zařízení, kompletní instalační schéma

  Kompetentní návrh inženýrských systémů v plném souladu se stavebními předpisy a předpisy je nejen klíčem k pohodlné teplotě v soukromém domě iv nejmocnějších zimách, ale také vás chrání před různými poruchami a nehodami, včetně těch, které jsou nebezpečné pro život a majetek. Kromě toho správná realizace topení a teplé vody vás v budoucnu ušetří z problémů s přijetím, inspekcemi, schválením a dalšími byrokratickými postupy. Nejdůležitější součástí inženýrských systémů je kotelna v soukromém domě - o výběru zařízení a kompletních instalačních schématech, které naleznete v tomto článku.

  Kotelna v soukromém domě - výběr zařízení, kompletní instalační schéma

  Kotelna v soukromém domě - hlavní typy

  Neexistuje žádná samostatná konstrukce kotelny, která by byla povinná pro všechny soukromé domy - velikost, umístění a parametry místnosti mohou mít výrazné rozdíly. Záleží na cílech a cílech vytápěcího zařízení, na velikosti chaty, kterou je třeba vyhřívat, na rozpočtu určeném pro výstavbu a na osobních preferencích majitele pozemku. Podle lokality vybereme čtyři typy kotelny v soukromém domě.

  1. Vestavěná kotelna bez samostatné místnosti. Kotel, kotel, čerpadla a další zařízení jsou umístěny v kuchyni nebo na chodbě. Nejlevnější v možnosti uspořádání. Vhodný pouze pro malé kotle - umístění výkonnějšího vybavení v kuchyni nebo na chodbě nejenom způsobí vážné nepohodlí pro obyvatele, ale také jednoduše nebezpečné.

  Topný kotel zabudovaný do kuchyňského nábytku

  Topný kotel v kuchyni - klasická volba pro malé domy v obcích nebo v soukromém sektoru měst

  Zajímavé U kotle na plyn nebo na tuhá paliva v samostatné místnosti doma nebo v jeho rozšíření se často používá termín "pec".

  Vestavěná kotelna - samostatná místnost malého rozměru, která se nachází uvnitř chaty. Upozorňujeme, že podlaha a stěny jsou dlažba, což je nehořlavý materiál.

  Prodloužení do domu s kotlem a dalším zařízením pro vytápění a teplou vodu. Má samostatné vchodové dveře.

  Topné zařízení se nachází v samostatné budově v kotelně. Stejně jako u vestavěné místnosti, podlaha a stěny jsou dlažba

  Seznam vybavení potřebného pro kotelnu v soukromém domě

  Vedle samotné místnosti je nejdůležitější součástí kotelny zařízení umístěné v ní. Nejen funkčnost, výkon a trvanlivost topného systému, ale také jeho bezpečnost pro vaše zdraví, život a majetek závisí na jeho správném výběru. Začněte seznam zařízení pro kotelnu v soukromém domě.

  Tabulka Kotelna pro chalupu - potřebné vybavení.

  Řídicí zařízení a bezpečnostní senzory

  V následujících částech článku budou brány v úvahu nuance výběru a pravidla pro umístění nejdůležitějších zařízení kotelny z výše uvedené tabulky.

  Topný kotel - schéma instalace

  Začněme s topným kotlem - "srdcem" systémů vytápění a ohřevu teplé vody většiny venkovských domů. Jako úvod uvádíme klasifikaci uspořádání a připojení ohřívačů.

  Existuje mnoho různých typů kotlů.

  Začneme s první - ve své lokalitě jsou topenářské kotle rozděleny do dvou typů:

  Jak název napovídá, ohřívače prvního typu jsou umístěny přímo na stěně obytné budovy. Ve většině případů taková zařízení zahrnují také kotel, čerpadlo, distribuční rozdělovač, snímače a další zařízení. Z pohledu uživatele je tento návrh velmi výhodný - vše na jednom místě a za jednu cenu. Navíc je nástěnný kotel perfektně instalován v kuchyni nebo na chodbě, nevyžaduje mnoho prostoru a nevyžaduje uspořádání dlouhého a komplikovaného komína - produkty spalování můžete odstranit pomocí krátké trubky umístěné ve stěně přímo za ohřívačem.

  Ohřívač stěn a další zařízení vestavěná kotelna

  Uspořádání pece s nástěnným plynovým kotlem. Hlavní hlavní silnice a zařízení podepsané

  Montážní schéma s nástěnným kotlem firmy Havien

  Ale stejně jako jakékoli složité zařízení má stěnový kotel své nevýhody. První je vysoká složitost celého systému - velké množství zařízení je umístěno v malém objemu. A má vysokou pravděpodobnost zlomení, zvláště když je negramotná instalace a nesprávný provoz. Druhou nevýhodou kotlů na stěny je poměrně slabý výkon. Díky své konstrukci není takové zařízení schopné poskytnout množství tepla, které by bylo dostatečné k ohřevu velmi velké venkovské chatky. Ale u malých domů v obcích nebo v soukromém sektoru bude nástěnný topný kotel správný.

  Zařízení na podlaze mají přesně opačné síly a slabiny. Mají vysokou kapacitu, dostatečnou i pro největší budovy. Kromě toho jsou kotle na podlahové vytápění navrženy tak, aby byly co nejvyšší spolehlivosti, a to i na úkor velikosti a klidnosti práce. Zároveň je lepší, aby si vybrali oddělený pokoj, nazvaný pec, nebo postavili vlastní kotelnu. Také kotle na podlahové vytápění budou vyžadovat komín a celou řadu zařízení, která jsou nezbytná pro dodávání chladicí kapaliny do radiátorů a spolehlivého provozu celého systému.

  Kompletní schéma instalace topení a přípravy teplé vody v soukromém domě s podlahovým kotlem

  Pokud jde o připojení potrubí k ohřívači, jsou klasifikovány podle metody cirkulace tekutiny v něm (může to být přirozené nebo nucené). V prvním případě se chladicí kapalina pohybuje v potrubí z důvodu rozdílu v hustotě a teplotě. Uspořádání topného systému s přirozeným oběhem vody šetří čerpadla, ale celková délka tratí je omezena na 30 metrů.

  Je to důležité! Při přirozené cirkulaci chladicí kapaliny z kotle na radiátory by měly být všechny trubky instalovány pod úhlem. Někteří majitelé venkovských domů to považují za nevýhodu - nakloněné dálnice nevypadají to nejlepší z hlediska estetiky.

  Schéma monotubového vodorovného topného systému s přirozenou cirkulací

  Připojení topného systému s nucenou cirkulací chladicí kapaliny má přesně opačné síly a slabiny. Z výhod by mělo být poznamenáno, že délka tratí nemá žádné omezení, navíc, potrubí mohou být položeny, jak se budete cítit pohodlně a krásně. Samotný systém také udrží konstantní a vysoký tlak kapaliny. Ale za to všechno je třeba získat soubor čerpadel, které kromě jejich nákladů budou vyžadovat elektrickou energii pro provoz.

  Schéma instalace kotelny a topného systému s nuceným oběhem

  Dalším znakem, kterým jsou klasifikovány schémata zapojení topného kotle, je způsob umístění přívodních a odtokových potrubí. Podle této charakteristiky jsou vytápěcí systémy rozděleny na jednorázové a dvoutrubkové. V prvním případě jsou přívodní a odtokové potrubí představovány jednou trubkou - chladicí kapalina z kotle je postupně poháněna všemi radiátory. V takovém případě majitel domu bude mít prospěch v ceně celého systému, ale ztratí v kvalitě jeho fungování - nejbližší baterie do pece budou nadměrně horká a nejodlehlejší, naopak, budou studené.

  Přibližná schéma jednorázového topného systému

  Je to důležité! Dalším problémem se standardním designem jednoho potrubí je neschopnost regulovat teplotu v radiátorech. Tato vada je vyloučena při instalaci topného systému podle schématu nazvaného "Leningrad". Vaše zařízení můžete vidět na následujícím obrázku.

  Schéma "Leningradu"

  Dvojvodičové schéma připojení dálnic k topnému kotlu zajišťuje rovnoměrné rozložení chladicí kapaliny nad radiátory a možnost přizpůsobení výkonu každé jednotlivé baterie. Současně však majitel soukromého domu bude muset investovat více peněz a energie do inženýrské komunikace během stavby nebo opravy.

  Dva trubkové schéma je dále rozděleno do následujících poddruhů:

  • vertikální s horní elektroinstalací;
  • vertikální se spodním zapojením;
  • horizontální zablokování;
  • horizontální průchod;
  • horizontální paprsek.

  Dvouruby vertikální topení schémata

  Dvoutrubkové horizontální radiální uspořádání topného systému z kotle a kolektoru dnes je velmi oblíbené při výstavbě rodinných domů

  Proces uspořádání kotelny v soukromém domě může být prezentován formou podrobných pokynů.

  Nákres topného systému

  Krok 1. Nezávisle nebo v projektové organizaci je sestaven plán instalace a umístění kotle, kotle, expanzní nádrže, dalšího vybavení a dálnic.

  Krok 2. Projekt je koordinován v různých kontrolních organizacích, včetně regionální plynárenské služby.

  Krok 3. V budově, která je přidělena kotelně nebo místnosti, se buduje komín.

  Krok 4. Po komínu jsou uloženy zbývající nástroje - odpadní vody, elektrické vedení, přívodní a vypouštěcí potrubí topného systému, dodávka plynu a vody, větrání.

  Větrání kotelny v soukromém domě

  Krok 5. V souladu s požadavky SNiP a plynárenského servisu ve vaší oblasti se provádí dokončení kotelny s nehořlavými materiály.

  Krok 6. Kotel, kotel a expanzní nádoba jsou nainstalovány a připojeny.

  Hlavní prvky topného systému s kotlem na tuhá paliva

  Plynový kotel - požadavky na instalaci

  Topné kotle, které vyrábějí teplo spalováním plynu, jsou dnes široce používány. To je z velké části způsobeno dostupností a nízkou cenou paliva pro ně. Současně však tyto generátory tepla mají jeden vážný problém - s nesprávnou instalací a provozem existuje nebezpečí požáru nebo dokonce výbuchu. Proto instalace plynových topných kotlů vyžaduje posouzení souboru poměrně přísných norem. Bez jejich dodržování, ohřívače nepřijmou příslušné organizace. Chystáte se postavit plynový kotel ve vaší chatě? Pak si přečtěte tuto část článku. Zde jsme shromáždili základní regulační požadavky na instalaci plynových topných kotlů. Jsou tvořeny třemi seznamy. První se týká ohřívačů instalovaných v kuchyni nebo chodbě, druhá - pro zařízení, která jsou umístěna ve speciálně určené místnosti v domě. Poslední seznam obsahuje požadavky na kotelnu jako samostatnou budovu z bytu.

  Schéma kotle na plynové stěny

  Připojení stěnových plynových kotlů

  V kuchyni nebo na chodbě je možné nainstalovat plynový topný kotel v případě, že výkon jednotky je nižší než 60 kW. Požadavky na jeho umístění jsou následující.

  1. Výška místnosti, kde se nachází plynový kotel, musí být nejméně 2,5 m.
  2. Minimální objem místnosti je 15 m 3.
  3. Každý kubický metr prostoru by měl mít okna 0,03 m 2.
  4. Přítomnost přirozeného větrání. Pod ním to znamená obvyklé okno. Je přijatelné (a dokonce i žádoucí) mít další systémy cirkulace vzduchu, avšak v případě výpadku elektrické energie by měla být vždy možnost.
  5. Uličky mezi nábytkem a kotlem by neměly být kratší než 0,7 m - bez dodržení tohoto požadavku bude obtížná údržba kotle obyvateli nebo odborníky na plynové služby.

  Schéma připojení kotle na plyn a pevná paliva

  Plynový kotel v kuchyni. Všimněte si nehořlavého podkladu na stěně za ním.

  Pokud má generátor plynového tepla kapacitu vyšší než 60 kW, ale méně než 350, nemůže být umístěn v kuchyni nebo na chodbě (a vzhledem k velikosti veškerého zařízení a hluku, bude to také nepříjemné). Je potřeba uspořádání pece - samostatná místnost, kde bude umístěn kotel, kotle, kolektor a vše ostatní. Samozřejmě, taková kotelna pro soukromý dům musí splňovat stanovené požadavky.

  1. Je zapotřebí přirozené osvětlení a větrání - je nutné okno s oknem.
  2. Minimální objem místnosti není menší než 15 m 3.
  3. Výška pece - 2,5 m, ne méně.
  4. Povrchová úprava musí být provedena z nehořlavých materiálů. Nejčastěji se používá pro tento kámen a dlaždice.
  5. Ventilační systém musí mít takovou kapacitu, aby během 60 minut zajistila třístupňovou změnu vzduchu v místnosti.
  6. Je žádoucí mít samostatné vchodové dveře od ulice k kotelně.
  7. Při použití podlahového kotle je nutná konstrukce malého podkladu nebo podkladu.

  Podlahový plynový kotel

  Tip! Bez ohledu na to, kde je kotel nainstalován, nezapomeňte jej vybavit snímačem, který reaguje na zvýšené koncentrace plynu v místnosti.

  Plynový topný kotel

  U kotlů s výkonem 350 kW je nutná přítomnost samostatného stavebního kotle. Vybavte jej, nezapomeňte věnovat pozornost zvlhčování trubek s horkou vodou přicházející z této budovy do hlavního domu - abyste snížili tepelné ztráty a šetřili palivo a peníze. Pokud jde o požadavky na samostatnou kotelnu pro plyn pro soukromý dům, jsou následující.

  1. Kotelna má vlastní samostatnou základnu.
  2. Stěny by měly být vyrobeny z materiálu s vysokou odolností proti spálení.
  3. Vnitřní dekorace podlahy, stěn a stropů by měly být nehořlavé.
  4. Je nutná přítomnost oken a větracích otvorů.
  5. Šířka dveří do kotelny není menší než 0,8 m.
  6. Elektrické zapojení v kotelně musí být chráněno před zapálením a jiskřením.
  7. Pod podlahovým plynovým kotlem musí být substrát o výšce 15 až 25 cm a jeho délka a šířka by neměla být delší než 10 cm za okraji jednotky.
  8. Požadavky na objem a výšku kotelny jsou stejné jako v předchozích seznamech.

  Základní požadavky na instalaci plynového kotle

  Kalkulačka pro výpočet požadovaného výkonu plynového kotle

  Přesné normy a předpisy pro umístění kotelny na plyn v soukromém domě lze získat od regionální plynárenské služby. Je také žádoucí seznámit se s dokumenty, jejichž indexy jsou uvedeny v seznamu níže, před zahájením uspořádání místnosti pece.

  MDS 41-2.2000. Pokyny pro umístění tepelných jednotek určených pro vytápění a dodávku teplé vody rodinných domů a blokovaných obytných budov. Soubor ke stažení (kliknutím na odkaz otevřete soubor PDF v novém okně).

  SNiP 2.04.08-87. Zásobování plynem. Soubor ke stažení (kliknutím na odkaz otevřete soubor PDF v novém okně).

  SNiP 42-01-2002. Systémy rozvodu plynu. Soubor ke stažení (kliknutím na odkaz otevřete soubor PDF v novém okně).

  SP 42-101-2003. Obecná ustanovení pro návrh a konstrukci rozvodů plynu z kovových a polyetylénových trubek. Soubor ke stažení (kliknutím na odkaz otevřete soubor PDF v novém okně).

  Kotle na tuhá paliva a elektrické topení - požadavky na instalaci

  Druhé místo v popularitě po plynu je obsazeno uhelnými kotly, palivy a peletami. Požadavky na ně jsou méně přísné, ale měly by být také splněny - nezapomeňte, že negramotný výběr prostoru pro topení a nesprávná instalace může způsobit požár v domě. Hlavní normy pro instalaci kotlů na tuhá paliva jsou uvedeny níže.

  1. Přírodní větrání je povinné. Prostor pro zasklení v místnosti, kde je umístěn topný kotel na tuhá paliva, musí být nejméně 0,0008 m 2 oken na 1 kW výkonu ohřívače.
  2. Komín, který přivádí produkty spalování z kotle na ulici, musí mít po celé délce stejný úsek.
  3. Od okrajů kotle na tuhá paliva ke stěnám by měla být vzdálenost nejméně 10 cm. Samotné stěny jsou vyrobeny z nehořlavého materiálu nebo jsou chráněny ocelovou nebo azbestovou vrstvou.

  Několik tipů týkajících se požadavků na prostor pro pevné vrcholy

  Instalace elektrických kotlů

  Příklad instalace kotle na tuhá paliva. Poznamenejte si umístění zařízení - mezi ním a stěnami jsou velké mezery. Můžete si také všimnout obrazovky z nehořlavého materiálu na podlaze a na jedné ze stěn.

  Možnosti připojení komínů

  Pokud jde o elektrický ohřívač, jsou s ním instalovány nejméně přísné požadavky na kotelnu. Hlavní věc je, že vedení by mělo být navrženo pro výkon zařízení a mělo by mít pojistky. Kromě toho by instalace kotle poháněná elektřinou měla provádět pouze odborníci s příslušným souhlasem a povolením.

  PB 10-575-03. Pravidla pro výstavbu a bezpečný provoz elektrických kotlů a elektrických kotelny. Soubor ke stažení (kliknutím na odkaz otevřete soubor PDF v novém okně).

  Připojení elektrického topného kotle k síti

  Video - Kotelna v soukromém domě o rozloze 130m2. m. Tajemství instalace

  Výběr kotle pro kotelnu v soukromém domě

  Mělo by být zřejmé, že použití horké vody z topného systému k mytí nádobí, sprchování, mytí je nežádoucí - jeho kvalita nesplňuje standardy. Proto není-li kotel vybaven vestavěným kotlem, musí být kotel zakoupen zvlášť. U soukromých domů je nejčastěji zakoupen model s nepřímým ohřevem - uzavřená nádrž s dobrou tepelnou izolací, uvnitř které je umístěna spirálovitá trubka, a zase cirkuluje tepelný nosič z topného kotle. Přístroj ohřívá pitnou vodu a je poslán do domácí potřeby obyvatel soukromého domu.

  Schéma znázorňující připojení kotle k kotli a princip činnosti

  Při výběru takového zařízení byste měli věnovat pozornost tomu, kolik teplé vody potřebuje rodina žijící v chalupě, jak dlouho ji může kotel připravit a kolik energie kotle bude vynaloženo na to. Pro dva lidi bude stačit zařízení s objemem 50-70 litrů, pro tři osoby - 100 litrů a pro větší počet obyvatel nebo vyšší spotřebu teplé vody bude zapotřebí 150-200 litrů.

  Výběr expanzní nádoby pro kotelnu v soukromém domě

  Expanzní nádoba je nádrž, ve které je umístěna pohyblivá membrána, dělící vnitřní objem na dvě části - jednu naplněnou chladící kapalinou z topného systému, druhá s inertním plynem nebo vzduchem. Pokud je tlak v síti vyšší než normálně - přebytečná voda vstupuje do expanzní nádoby, membrána stoupá. Po ochlazení je pozorována zpětná vazba. Je velmi žádoucí použít takovou nádrž pro kotelnu v soukromém domě - její (kapacitní) přítomnost zabrání nehodám spojeným s přetlakem v topném systému.

  Expanzní nádrž pro kotelnu v soukromém domě

  Zařízení uzavřených širokých nádrží

  Princip fungování expanzní nádrže a její stav závisí na tlaku a teplotě v topném systému

  Expanzní nádoba by měla mít objem rovný 3-10% celkového objemu tekutiny, která cirkuluje v kotli, v přívodních / výfukových potrubích a ve všech radiátorech. Tento objem pak lze vypočítat následovně - u 1 kW výkonu topného ohřevu je 13-15 litrů tepelného nosiče.

  Kalkulačka pro výpočet objemu expanzní nádoby pro topný systém

  Pokud jde o potrubí, ventily a rozdělovače, musí být vybrány na základě průměrné teploty a tlaku v síti. Současně musí mít všechny produkty pro tyto parametry jistou "rezervu", aby nedošlo k selhání při jakékoliv poruše topného systému.

  Složky kolektoru

  Kompetentní výběr zařízení, výběr optimální instalační schéma a důsledné sledování SNiP a dalších dokumentovaných standardů je klíčem k dlouhému a bezporuchovému provozu kotelny, stejně jako vysoce kvalitní a efektivní vytápění v domě, kde se nachází.

  Video - Kotelna v soukromém domě o rozloze 180m2. m

  Kotelna v soukromém domě - výběr zařízení, kompletní instalační schéma

  Topný kotel v kuchyni - klasická volba pro malé domy v obcích nebo v soukromém sektoru měst

  Vestavěná kotelna - samostatná místnost malého rozměru, která se nachází uvnitř chaty. Upozorňujeme, že podlaha a stěny jsou dlažba, což je nehořlavý materiál.

  Prodloužení do domu s kotlem a dalším zařízením pro vytápění a teplou vodu. Má samostatné vchodové dveře.

  Topné zařízení se nachází v samostatné budově v kotelně. Stejně jako u vestavěné místnosti, podlaha a stěny jsou dlažba

 • Top