Kategorie

Týdenní Aktuality

1 Čerpadla
Odrůdy uzavíracího a regulačního ventilu
2 Palivo
Topné systémy pro venkovské a venkovské domy. Kotle, plynové ohřívače vody, ohřívače vody - Opravy, servis, provoz. Doporučení pro instalaci a instalaci.
3 Kotle
Legislativní normy pro obytné vytápění v chladné sezóně
4 Palivo
Jak složit troubu vlastním rukama
Hlavní / Čerpadla

Správné připojení dodatečného ohřevu akumulátoru


Z dobrého života není nainstalována žádná další baterie. Majitel domu rozhoduje o tom po agonizujícím vážení výhod a nevýhod, protože instalace dodatečné baterie je spojena s určitými náklady a morálními náklady. V každém případě zvýšení plochy přenosu tepla povede ke zvýšení teploty v místnosti a tím ik oteplování v domácnosti. Tento výsledek se dosahuje dvěma způsoby: buď zvýšením počtu sekcí v radiátoru nebo zavěšením další baterie na nové místo.

Přidání části do radiátoru

Domácí sekční radiátory jsou v současné době zastoupeny výrobky vyrobenými z litiny, hliníku nebo bimetalického varianta. Pro zhotovení radiátoru se používají pouze takové úseky, které jsou v konstrukci a typu materiálu podobné jako u existujících částí v sestavě chladiče.

Samotný postup pro všechny tři typy baterií je stejný a obsahuje:

 • předběžná demontáž radiátoru přidáním dalšího prvku,
 • následné sestavení.

Demontáž chladiče

Nejprve se ujistěte, že v systému není voda. Pouze vyjměte baterii z montážních háků a položte ji na rovnou plochu, abyste odstranili zaslepenou zástrčku nebo futorku. Klíč radiátorů futorki vyšroubujte, ale až do konce, tvořící mezeru mezi úseky řádu několika milimetrů. Není žádoucí uvolnit pahýlky na větší vzdálenost, protože se může zaseknout.

Proces demontáže litinového radiátoru je velmi namáhavý, musíte být trpělivý. Často futorki a části "držet se" tolik, že nemůžete udělat bez blowtorch nebo autogen. Teprve po zahřátí křižovatky je možné narušit zvyklou futorku a obrátit ji. Je třeba mít na paměti, že sekce, zástrčky a části směru závitu jsou odlišné.

Montáž přídavných částí vytápění chladiče

Radiátor a přidaná část jsou umístěny na rovném povrchu a lze je snadněji sestavit na podlaze, doslova na kolenou, než na zdánlivě pohodlném stole. Oba bradavky s paronitovým nebo pryžovým těsnícím těsněním namontovaným na hladké střední části bez závitů jsou našroubovány do závitových vchodů většího chladiče, vyčištěny od nečistot a hrdze. Z volného konce vsuvky se lehce utahovala připojitelná přídavná část.

Nepoužívejte těsnění na těsnění ve spoji. Pokud však na koncích zalisovacích ploch starého radiátoru a nové části jsou zbytky starých nebo továrních těsnění, je třeba je pečlivě odstranit bez následného odizolování. Utáhnout nit musí být rovnoměrné, aniž by byla použita nadměrná síla.

To je důležité! Při utahování nitě se může bradavka zlomit nebo se může nit na sekci radiátoru zlomit, a proto byste se neměli spoléhat na maximální možné úsilí pod záminkou, že čím silnější je utahování, tím lépe.

Na obou bradavkách, střídavě ve dvou fázích (předběžně "polovina síly" a nakonec o trochu menší než maximální možná síla), utáhněte nit pomocí klíče, dokud se úseky zcela nezapne do jedné jednotky. Při utahování je žádoucí, aby střídavě pro každou bradavku střídavě proběhla jedna otáčka, což neumožňuje nebezpečné přetížení nití.

Pro hliníkové a bimetalické radiátory je pozorován stejný postup práce. Malé rozdíly jsou jen v jiných velikostech bradavek a klíče, při demontáži jsou rozhodně méně, než u starých radiátorů z litiny.

Sestavená rozšířená baterie musí být zavěšena zpět na připravené konzoly a připojena k potrubí pro ústřední topení.

Instalace dodatečné baterie

Vhodnější volbou pro vlastníka při řešení problému, jak přidat topnou baterii, je instalace přídavného chladiče na předem zvolené místo. Při instalaci je nutné zajistit co nejvyšší možný přenos tepla z povrchu radiátoru. Doporučuje se umístit baterii pod okno tak, aby konvektivní teplo z vyhřívaného povrchu sloužilo jako druh vzduchového filtru pro odváděný vzduch ze zmrazeného okna. Vzdálenost od roviny stěny k radiátoru je regulována v rozmezí od 2 do 5 cm, vzdálenost od podlahy - od 10 do 12 cm.

Na radiátoru potřebujete využít této příležitosti k instalaci speciálního ventilu pro včasné odstranění vzduchových zátek. A na potrubí pro přívod a odvod chladicí kapaliny k instalaci dalších kohoutků, takže když je naléhavé potřeba vyndat radiátor, nevypínejte oběh vody podél stoupacího potrubí.

To je důležité! Všechny regulační a uzavírací ventily by měly být vybaveny volným přístupem.

Schémata připojení nainstalovaných radiátorů

Po zavěšení nového radiátoru je nutné kompetentně přistupovat k otázce připojení přídavného chladiče, protože tepelné ztráty jsou zásadně závislé na způsobu připojení radiátoru k potrubí pro ústřední topení.

Existují tři hlavní typy připojení:

Volba se provádí v závislosti na typu vodovodních potrubí v poli a uspořádání místnosti. Zvažte podmíněné schémata všech tří typů připojení. Schémata používají následující poznámku:

 1. Mayevského jeřáb;
 2. baterie;
 3. směr proudění tepla (červená - horká voda, chlazené modře);
 4. stub.

Spodní připojení topné baterie

Přívodní (s horkou vodou) a výstupní (s chlazenou vodou) potrubí topného systému jsou připojeny ke spodním potrubím, umístěným na opačných stranách chladiče. Takové spojení je méně efektivní než boční nebo diagonální připojení bytových domů, avšak v těch zvláštních případech, kdy je topný systém skrytý v podlaze, těží.

Boční připojení topné baterie

Připojení potrubí z potrubí na jedné straně je nejběžnější u výškových budov se standardním centralizovaným topným systémem. Velmi pohodlné při každodenním používání. Při tomto způsobu instalace vyzařuje chladič chladiče jmenovitý výkon. Ale s počtem spojených částí se zhorší přenos tepla o více než 15. V tomto případě je žádoucí změnit schéma zapojení.

Diagonální připojení topné baterie

Přívodní trubka pro teplou vodu je připevněna k horní části trysky chladiče a ke spodní straně umístěné na opačné straně je připojena výstupní trubka chladicí vody. Diagonální schéma je doporučeno pro baterie s přidanými rozšířenými úseky. Díky této schématu je horká voda rovnoměrně rozložena po celé baterii. Účinnost přenosu tepla je maximální.

Přidejte radiátor k stávajícímu topnému systému

Dobrý večer! S příchodem chladného počasí je teplota v rohové místnosti mnohem nižší než v celém bytu. Zpočátku byl vývojář nainstalován do místnosti s jedním radiátorem. Je možné přidat do stávajícího schématu radiátor, aniž byste otevíraly podlahy například podél stěny a aniž byste narušili celkový provoz topného systému. Místnost v pravém horním rohu plánu. V bytě je individuální vytápění. Díky předem.

Aleksandr napsal:
Je možné přidat do stávající schématu radiátor bez otevření podlahy, například podél stěny a bez narušení obecné funkce topného systému?

A proč, samozřejmě, nemůžete! Pokud se nebojíte potrubí na stěně - namontujte 2 odpaliště a připojte další. radiátor. Současně opakujte spojení - ze spodní strany do úhlopříčky. Možná bude CO vyžadovat nějakou úpravu - to je v pořádku.

A toto je další připojení, které je správněji implementováno jako série nebo paralelní? Nedokážu pochopit, z jakého radiátoru by se měla připojit další místnost? K ní potrubí zůstane v potěru.

Aleksandr, Na svislých potrubích, které spojují chladič, položte m / n (nebo co?) Tees a vytáhněte potrubí z nich do nového chladiče. Staré a nové radiátory - připojte se spodním k dolní části, ale od horní k dolní části (to je lepší.) Nezapomeňte na nové radiátory namontovat stejné kohouty jako na starých. Velikost nového radiátoru je stejná nebo mírně menší (pokud je to vhodné.) Toto spojení bude paralelní, hlavní linie zůstane v potěru. Zdá se, že jsou všechny žvýkané. práce je hloupá, každý Santa může zvládnout

díky moc! teď všechno je v mé hlavě jasnější. Nyní všechna spojení na m / p. A poslední otázka, abyste zkontrolovali, zda instalatérské práce, horizontální potrubí na nový radiátor musí být udržovány přísně vodorovně na úrovni připojení ke starému rozhlasovému systému, nebo můžete nahoru a dolů na spodní část stěny a pak je rozpustit na správných místech v blízkosti nejnovějšího radiátoru?

Alaksandr, Jakýkoliv způsob, jak můžete vést, pokud je to možné, bez "výkyvů"

Aleksandr, potrubí od odpališť po radiátory by nemělo nikam klesat, protože ve vytvořených "houpacích místech" budou vzduchové pasti, které vylučují pohyb chladicí kapaliny přes radiátory.

Kovové trubky nemohou být ponechány otevřené, stejně jako na fotografiích, pokud do nich dopadne sluneční světlo. Zlomte

Aleksey_N napsal:
protože ve vytvořených "houpacích místech" budou vzduchové pasti, které vylučují pohyb chladicí kapaliny přes radiátory.

A není na vině rychlost chladicí kapaliny?

Radím vám, abyste neposkytovali radu v pevné formě a v obecných případech. Obecně platí, že vaše rada je negramotná a škodlivá. Ale může to být pravda pro některé výjimečné zvláštní případy. Ale obecně - vaše rada je škodlivá!

Pro zbytek čtenářů fóra vám řeknu "hrozné tajemství": "S odpovídající rychlostí nebude mít houpačky žádný negativní dopad."

Hydraulický výpočet topných systémů. Výpočet tepla (výpočet izolace) domů a bytů.

Nezávislé připojení radiátorů k různým topným systémům

V praxi se účinnost dokonce i nejkvalitnějšího topného systému stává v průběhu času zastaralá. Z tohoto důvodu má často majitel domu problém vyměnit některé z jeho jednotlivých komponentů.

Je velmi snadné vyměnit vytápěcí těleso: stačí řídit se pokyny krok za krokem, alespoň trochu porozumět specifikům této oblasti a mít vhodný nástroj.

Typy topných systémů

Moderní způsoby připojení radiátoru jsou mimořádně důležité nuance při zajišťování domácího tepla. Ve stavebních praxi jsou nejčastěji dva typy topných systémů - jedno-trubkové a dvou-trubkové.
Záleží na tom, jaký druh vytápění ve vašem domě se objeví - a záleží na tom, jaká schéma bude integrace chladiče.

Mimochodem, i když propojíte baterii ne samostatně, ale s pomocí odborníků ze specializované firmy, stále musíte vědět, jaký druh vytápěcího systému jste nainstalovali. Pro jasnost je každý z těchto typů zvážen podrobněji.

Monotube vytápění

Tento názor funguje na principu dodávky vody do moderního radiátoru, zpravidla integrovaný do vysokého bytu, tedy ve výškové budově. Toto připojení topné baterie je považováno za nejlevnější a nejjednodušší formu.

Tento systém má však i své nevýhody: s přihlédnutím k takové zdánlivě jednoduché montážní činnosti jednorázový systém neznamená možnost nezávislé kontroly dodávaného tepla. To znamená, že tento typ vytápění neposkytuje žádné další zařízení, které mohou poskytnout takovou službu vlastníkovi domu. Vzhledem k tomu dochází k přenosu tepla v bytě v souladu s původně stanovenou vypočtenou úrovní.

Dvoutrubkové vytápění

Aktivita tohoto systému je založena na postupu horké chladicí kapaliny první trubkou, zatímco druhá trubka se pohybuje v opačném směru - chlazená kapalina se stáhne. V tomto druhu přívodu tepla existuje paralelní způsob připojení topných zařízení.

Charakteristickým znakem dvojitého potrubí je systematické vyrovnání vytápění všech jeho součástí. Kromě toho majitel tohoto topení má možnost nezávisle regulovat teplo v bytě pomocí specifického ventilu namontovaného v blízkosti samotného radiátoru.

Podrobný přehled o tom, který radiátor je lepší vybrat - přečtěte si na našich webových stránkách

Tip: Dávejte pozor na dokument, který upravuje pravidla pro správné připojení topných těles. Název: SNiP 3.05.01-85.

Umístění chladiče

Ať už máte sériové zapojení radiátorů, nebo je složitější je paralelní, v každém případě nezapomeňte, že dodávka tepla není jedinou funkcí těchto jednotek. Dalším přínosem těchto zařízení je poskytnout radiátorům dobrou ochranu před "chladným" vpárem větrů a průvanů.

Není tedy divu, že tyto záchranné prostředky naleznou úkryt pod okenními okny. Topné radiátory jsou schopny poskytnout vynikající tepelnou oponu, zejména při lokalizaci okenních otvorů.

Tip: Neinstalujte dva radiátory těsně vedle sebe - to je způsobeno ztrátou drahého tepla: hustota proudění horkého vzduchu se občas sníží, což způsobí prudký pokles účinnosti samotného přívodu tepla.

Před použitím konkrétního typu připojení proveďte schematický plán, na kterém jasně a vizuálně uveďte umístění zařízení, proveďte správné výpočty vzdálenosti instalace.

Radiátory jsou správně umístěny v následujících případech:

 • zařízení jsou umístěna ve vzdálenosti 100 mm od spodní linie parapetu;
 • vzdálenost k podlaze - 120 mm;
 • vzdálenost k stěnám - 20 mm.
↑ zpět na obsah

Připojujeme radiátory k různým systémům cirkulace vody

Tepelný nosič při vytápění, který je zpravidla obyčejná voda, cirkuluje v systému dvěma způsoby - nuceně nebo přirozeně.

Prostřednictvím síly je chladicí kapalina ovládána vodním čerpadlem, které tlačí vodu přes potrubí. Samozřejmě takové čerpací zařízení je součástí obecného schématu vytápění. Instalace takové jednotky probíhá buď přímo u topného zařízení - např. Kotle, nebo je zpočátku zařazena do "původní" sady. Jak zvolit topný radiátor v bytě naleznete v samostatném článku.

Další systém, který má přirozenou cirkulaci, je velmi účinný a účinný v místech, kde dochází nejčastěji k výboji. Ve stanoveném schématu takového oběhu neexistuje čerpací zařízení, ale je zde prostor pro energeticky nezávislý kotel. Pohyb tekutiny systémem se provádí přemístěním chlazené chladicí kapaliny do horkého proudu vody.

Faktory, které je třeba vzít v úvahu při realizaci připojení radiátoru:

 • specifika instalovaného topného zařízení;
 • jeho délka a podobně.

Schémata zapojení topných radiátorů

Každá z níže uvedených schémat zapojení radiátorů je plně realizovatelná v topném systému s "nuceným" přístupem, to znamená čerpadlem:

Spojení je jednostranné nebo jinak kosořezné. Horní instalace přívodního potrubí, tj. Ta, pod kterou se voda nejprve pohybuje, a pak vratné potrubí nebo v jiném výstupu, podél kterého vychází ochlazená kapalina, je provedena. Vratné potrubí je instalováno ve spodní části. Tímto způsobem se provádí rovnoměrné zahřívání každé části jakéhokoli radiátoru v systému.

Jednosměrné připojení je ideálním způsobem pro majitele jednopatrových vil a domů. Provede se v případě, že je nutná instalace baterií s maximálním počtem sekcí. V tomto případě tento návrh přispívá k vzniku velkých tepelných ztrát.

Schéma spodního zapojení. Dobré řešení pro systémy, ve kterých je potrubí instalováno, instalováno pod podlahou. Napájecí trubky a otvodki jsou instalovány do spodních trubek umístěných na protilehlých úsecích.

Nedostatek takového systému je nízká úroveň účinnosti: úroveň tepelných ztrát může dosáhnout až 15%. K tomu dochází, protože baterie v horní části se zahřívají méně intenzivně a nerovnoměrně.

 • Diagonální schéma zapojení. Tato možnost zahrnuje použití Mayevského jeřábu a zástrčku. Takový systém je určen pro použití radiátoru s velkým počtem sekcí. Zhora - přívodní potrubí, dolů - návrat.

  Vzhledem k univerzálnímu designu tohoto designu chladicí kapalina rovnoměrně zaplňuje chladič, což samozřejmě přispívá k maximálnímu přenosu tepla. Křížová schéma výrazně zvyšuje účinnost systému: ztráty tepla jsou sníženy na 2%!

  Funkce instalace

  Před instalací je nutné vypočítat všechny důležité nuance:

  • Nejlepší je instalovat takový topný systém, který zajišťuje schopnost řídit dodávku tepla v jakémkoliv ručním a automatickém režimu. K tomu musíte zakoupit systém vybavený termostaty.
  • Ruční zařízení, jako jsou kohouty, ventily a speciální šoupátka, jsou prvky, které poskytují dodatečnou bezpečnost. V případě nouze můžete okamžitě zastavit proudění tepla vypnutím radiátorů. Tato výhoda je také důležitá při opravě samostatné baterie: není třeba vypínat celý systém.

 • Pokud máte jedno-trubkové instalace ventilů, měli byste přidat do systému speciální propojky mezi potrubí - bypass. Absence takových zařízení je zbytečná synonyma pro instalaci ventilu.
 • Namontujte Mayevsky ventily na baterie, díky nimž můžete efektivně odvzdušnit vzduchové zástrčky ze systému.
 • ↑ zpět na obsah

  Krok upevnění

  1. Předběžně proveďte všechny potřebné značky pro montáž držáků;
  2. Upevněte tato zařízení na stěny.
  3. Instalujte jeřáby Mayevsky na baterii.
  4. Namontujte zástrčky a regulátory dodávky tepla, kohouty a ventily.
  5. Horizontální zarovnání baterie umístěné na konzolách.
  6. Připojte přechodnou baterii ke společnému potrubí.
  7. Proveďte tlakové zkoušky topného systému a kapaliny před spuštěním.

  Proto je správná instalace radiátorů jednoduchá věc: neměli byste mít problémy s procesem samoinstalace.

  Jak přidat radiátor do bytu

  Správné připojení dodatečného ohřevu akumulátoru

  Z dobrého života není nainstalována žádná další baterie. Majitel domu rozhoduje o tom po agonizujícím vážení výhod a nevýhod, protože instalace dodatečné baterie je spojena s určitými náklady a morálními náklady. V každém případě zvýšení plochy přenosu tepla povede ke zvýšení teploty v místnosti a tím ik oteplování v domácnosti. Tento výsledek se dosahuje dvěma způsoby: buď zvýšením počtu sekcí v radiátoru nebo zavěšením další baterie na nové místo.

  Přidání části do radiátoru

  Domácí sekční radiátory jsou v současné době zastoupeny výrobky vyrobenými z litiny, hliníku nebo bimetalického varianta. Pro zhotovení radiátoru se používají pouze takové úseky, které jsou v konstrukci a typu materiálu podobné jako u existujících částí v sestavě chladiče.

  Samotný postup pro všechny tři typy baterií je stejný a obsahuje:

  • předběžná demontáž radiátoru přidáním dalšího prvku,
  • následné sestavení.

  Demontáž chladiče

  Nejprve se ujistěte, že v systému není voda. Pouze vyjměte baterii z montážních háků a položte ji na rovnou plochu, abyste odstranili zaslepenou zástrčku nebo futorku. Klíč radiátorů futorki vyšroubujte, ale až do konce, tvořící mezeru mezi úseky řádu několika milimetrů. Není žádoucí uvolnit pahýlky na větší vzdálenost, protože se může zaseknout.

  Proces demontáže litinového radiátoru je velmi namáhavý, musíte být trpělivý. Často futorki a části "držet se" tolik, že nemůžete udělat bez blowtorch nebo autogen. Teprve po zahřátí křižovatky je možné narušit zvyklou futorku a obrátit ji. Je třeba mít na paměti, že sekce, zástrčky a části směru závitu jsou odlišné.

  Montáž přídavných částí vytápění chladiče

  Radiátor a přidaná část jsou umístěny na rovném povrchu a lze je snadněji sestavit na podlaze, doslova na kolenou, než na zdánlivě pohodlném stole. Oba bradavky s paronitovým nebo pryžovým těsnícím těsněním namontovaným na hladké střední části bez závitů jsou našroubovány do závitových vchodů většího chladiče, vyčištěny od nečistot a hrdze. Z volného konce vsuvky se lehce utahovala připojitelná přídavná část.

  Nepoužívejte těsnění na těsnění ve spoji. Pokud však na koncích zalisovacích ploch starého radiátoru a nové části jsou zbytky starých nebo továrních těsnění, je třeba je pečlivě odstranit bez následného odizolování. Utáhnout nit musí být rovnoměrné, aniž by byla použita nadměrná síla.

  To je důležité! Při utahování nitě se může bradavka zlomit nebo se může nit na sekci radiátoru zlomit, a proto byste se neměli spoléhat na maximální možné úsilí pod záminkou, že čím silnější je utahování, tím lépe.

  Na obou bradavkách, střídavě ve dvou fázích (předběžně "polovina síly" a nakonec o trochu menší než maximální možná síla), utáhněte nit pomocí klíče, dokud se úseky zcela nezapne do jedné jednotky. Při utahování je žádoucí, aby střídavě pro každou bradavku střídavě proběhla jedna otáčka, což neumožňuje nebezpečné přetížení nití.

  Pro hliníkové a bimetalické radiátory je pozorován stejný postup práce. Malé rozdíly jsou jen v jiných velikostech bradavek a klíče, při demontáži jsou rozhodně méně, než u starých radiátorů z litiny.

  Sestavená rozšířená baterie musí být zavěšena zpět na připravené konzoly a připojena k potrubí pro ústřední topení.

  Instalace dodatečné baterie

  Vhodnější volbou pro vlastníka při řešení problému, jak přidat topnou baterii, je instalace přídavného chladiče na předem zvolené místo. Při instalaci je nutné zajistit co nejvyšší možný přenos tepla z povrchu radiátoru. Doporučuje se umístit baterii pod okno tak, aby konvektivní teplo z vyhřívaného povrchu sloužilo jako druh vzduchového filtru pro odváděný vzduch ze zmrazeného okna. Vzdálenost od roviny stěny k radiátoru je regulována v rozmezí od 2 do 5 cm, vzdálenost od podlahy - od 10 do 12 cm.

  Na radiátoru potřebujete využít této příležitosti k instalaci speciálního ventilu pro včasné odstranění vzduchových zátek. A na potrubí pro přívod a odvod chladicí kapaliny k instalaci dalších kohoutků, takže když je naléhavé potřeba vyndat radiátor, nevypínejte oběh vody podél stoupacího potrubí.

  To je důležité! Všechny regulační a uzavírací ventily by měly být vybaveny volným přístupem.

  Schémata připojení nainstalovaných radiátorů

  Po zavěšení nového radiátoru je nutné kompetentně přistupovat k otázce připojení přídavného chladiče, protože tepelné ztráty jsou zásadně závislé na způsobu připojení radiátoru k potrubí pro ústřední topení.

  Existují tři hlavní typy připojení:

  Volba se provádí v závislosti na typu vodovodních potrubí v poli a uspořádání místnosti. Zvažte podmíněné schémata všech tří typů připojení. Schémata používají následující poznámku:

  1. Mayevského jeřáb;
  2. baterie;
  3. směr proudění tepla (červená - horká voda, chlazené modře);
  4. stub.

  Spodní připojení topné baterie

  Přívodní (s horkou vodou) a výstupní (s chlazenou vodou) potrubí topného systému jsou připojeny ke spodním potrubím, umístěným na opačných stranách chladiče. Takové spojení je méně efektivní než boční nebo diagonální připojení bytových domů, avšak v těch zvláštních případech, kdy je topný systém skrytý v podlaze, těží.

  Boční připojení topné baterie

  Připojení potrubí z potrubí na jedné straně je nejběžnější u výškových budov se standardním centralizovaným topným systémem. Velmi pohodlné při každodenním používání. Při tomto způsobu instalace vyzařuje chladič chladiče jmenovitý výkon. Ale s počtem spojených částí se zhorší přenos tepla o více než 15. V tomto případě je žádoucí změnit schéma zapojení.

  Diagonální připojení topné baterie

  Přívodní trubka pro teplou vodu je připevněna k horní části trysky chladiče a ke spodní straně umístěné na opačné straně je připojena výstupní trubka chladicí vody. Diagonální schéma je doporučeno pro baterie s přidanými rozšířenými úseky. Díky této schématu je horká voda rovnoměrně rozložena po celé baterii. Účinnost přenosu tepla je maximální.

  • Modely termostatů pro podlahové vytápění a jejich funkční vlastnosti
  • Okamžitý ohřívač vody jeho typy a způsoby připojení
  • Proč proudí kotel nebo jaké jsou příčiny takových problémů?
  • Nevíte, jak vypouštět vodu z kotle? Přečtěte si pokyny!

  Jak správně připojit topnou baterii

  Při navrhování vytápění nebo plánování výměny starých ohřívačů v bytě nebo v soukromém domě se majitelé často zamýšlejí nad tím, zda je možné připojit radiátory s vlastními rukama. Ve skutečnosti, pokud se podíváte na připojení baterie, proces je poměrně namáhavý a časově náročný, ale je to docela možné udělat sám, pokud budete postupovat podle pokynů a správně provádět všechny operace.

  Je třeba mít na paměti, že teplotní komfort v domě nebo v apartmánu bude záviset na tom, jak správně dochází k vytápění radiátorů. Je třeba důkladně prozkoumat možnosti rozvržení, způsoby, jakým lze dodávku chladiče provést, správně provést výpočet teploty, aby bylo zajištěno správné a pevné připojení každého spojení. Pokud jsou splněny všechny požadavky, berou se v úvahu všechny nuance, připojení radiátorů k systému v bytě nebo soukromém domě bude úspěšné.

  Než začnete sami pracovat, musíte provést všechny nezbytné přípravy a výpočty:

   • Pokud plánujete vytápění od začátku, a to nejen výměnu starých jednotek za nové, budete muset navrhnout a nakreslit rozložení koleje na půdorysu. Chcete-li to provést, musíte nejdříve prozkoumat možnosti rozvržení a vybrat nejvhodnější pro svůj domov.
   • Pro stanovení parametrů ohřívačů bude nutné provést tepelný výpočet.
  • Bude nutné přemýšlet nad všemi způsoby ovládání, stejně jako možnostmi servisu a opravy bez vypnutí topení.
  • Vyberte způsob přívodu radiátorů na dálnici.
  • Nakupte si všechny potřebné nástroje a zásoby.

  Požadované informace o topném systému - způsoby zapojení a připojení

  Před zahájením práce byste měli být obeznámeni s cestami směrování dálnice a jemností, které je třeba vzít v úvahu při propojení s vlastními rukama.

  Topení v bytě a v soukromém domě může být jedno-trubkové nebo dvouproudové:

  • Jednoduchá linka předpokládá přítomnost jediného okruhu, kterým se chladicí kapalina přesouvá z kotle přes všechna topná zařízení. Nevýhodou této metody je nerovnoměrné zahřívání baterií - první baterie v řetězci se ohřívá mnohem víc než poslední.
  • Dvoutrubková linka předpokládá přítomnost dvou obvodů v systému. Jeden po druhém se dodává horká chladicí kapalina, na druhé straně chladicí kapalina je vypouštěna do kotle. Používá paralelní připojení baterií a potrubí. Tato metoda zajišťuje rovnoměrné zahřívání všech radiátorů.

  Porovnáme-li tyto dvě odrůdy, je nepochybně, že dvoutrubkové vedení je mnohem efektivnější. Jeho instalace je však mnohem komplikovanější a dražší - v některých případech je systém s jedním potrubím hospodárnější, výhodnější a efektivnější.

  Podle způsobu cirkulace chladiva se rozlišují tyto odrůdy:

  • Dálnice s přirozenou cirkulací - chladicí kapalina v systému se pohybuje kvůli tlakovému rozdílu, ke kterému dochází, když se tekutina zahřívá a ochlazuje. V takovém systému musí být potrubí namontováno se sklonem ve směru toku tekutiny.
  • Dálnice s nuceným oběhem - v systému se používá cirkulační čerpadlo, které zajišťuje pohyb chladicí kapaliny. V tomto případě je zajištěn stabilnější provoz, můžete zvolit trubky s menším průměrem, protože hydraulický odpor není tak důležitý jako v prvním případě. Tato metoda je mnohem dražší, je mnohem obtížnější ji namontovat vlastními silami a činí vás závislou na dostupnosti elektrické energie - při neoprávněném odpojení se vytápění domu zastaví. Je to však účinnější metoda než přirozená.

  Existují různé možnosti, jak připojit baterii k potrubí:

  • Boční radiátory - připojení je provedeno horním a spodním připojením na jedné straně jednotky.
  • Radiátory se spodním připojením - připojení se provádí pomocí spodních trubek na pravé a levé straně jednotky. Existuje názor, že radiátory se spodním připojením zespodu se silněji zahřívají, nicméně jde o nesprávné prohlášení. Díky tepelné konvekci dochází k ohřevu radiátorů se spodním připojením jak v horní, tak i v dolní části.
  • Radiátory s diagonálním připojením - připojení k systému probíhá přes horní trysku na jedné straně a spodní na druhé straně. Tímto schématem poskytuje nejvíce jednotné topné zařízení.

  Pokud plánujete práci sami, musíte si uvědomit, že v systému potrubí chladiče s dolní vložkou, která se skrývá v podlaze - budete muset vyřezávat drážky, do kterých bude potrubí položeno. V tomto případě je nutné okruh správně izolovat, aby nedošlo k tepelným ztrátám způsobeným ohřevem chladného prostoru pod podlahou.

  Připojení radiátorů vlastním rukama

   • Pokud nahrazujeme staré jednotky, nejprve je třeba vypnout topení, vypnout vodu a počkat, až baterie vychladnou. Není-li systém vypnutý a nevypouštějte vodu, hrozí vážné opaření horkým nosičem tepla.
   • Poté, co se nám podařilo vypnout systém, provádíme demontáž starých jednotek. Abychom to udělali, uvolníme každé spojení na dálnici - pokud se vlákno nevzdává, musí být vytápěno. Poté jej budeme schopni projít tepelnou roztažností matice nebo spojky. Pokud mluvíme o litinových bateriích, bude třeba se obrátit na služby asistentky, protože tyto výrobky mají velkou hmotnost.
   • Při výměně starých zařízení za nové je lepší zachovat velikost středisek u nových baterií, takže nemusíte znovu provádět připojení k topnému vedení. Každé spojení se závitem je vyčištěno a zkontrolováno, zda nejsou poškozeny - pokud jsou nalezeny, odřízneme poškozenou oblast a vyřízneme novou nit se zápustkou.
  • Pomocí asistenta přidáme na zeď nový radiátor a označíme místa, kde budou umístěny konzoly. Potom je každá konzola upevněna ke stěně pomocí hmoždinek. Předběžně vypočítáme schopnost stěny vyrovnat se zatížením - v případě pochybností poskytneme dodatečnou podporu pomocí podlahové svorky.
  • Připojení radiátoru provádíme pomocí závitových přípojek pomocí těsnění z elastické pryže nebo paronitu. Těsné spojení vám ušetří předčasný únik - pro zajištění správné utahovací síly používáme dynamický klíč.
  • Zapínáme zařízení a sledujeme, zda nedochází k úniku a jak účinně jsou baterie vytápěny. Pokud je vše normální, může být práce považována za dokončenou.

  Instalací nových radiátorů do vašeho domova můžete provádět sami. Abyste mohli správně provádět všechny operace, musíte správně naplánovat proces, zohlednit všechny jemnosti a nuance. Pokud jsou všechny výpočty prováděny správně a systém je navržen optimálně, vše, co musíte udělat, je pečlivě provést celý algoritmus - teplo ve vašem domě bude záviset na vaší přesnosti a pečlivosti.

  Jak připojit radiátor v bytě

  V podmínkách chladného počasí v mimo sezónu a těžkých mrazů v zimě by topný systém měl poskytovat nejpohodlnější teplotu ve všech oblastech domu. Správná instalace topné sítě závisí na mnoha faktorech: celkovou délku konstrukce, plochu domu, počet baterií a způsob připojení k centrálním stoupači. Ukázalo se, že pro každou budovu je vybrán individuální systém vytápění. Mnoho majitelů domů, zejména těch, kteří žijí v bytových domech, se často zajímá: jak správně připojit topnou baterii?

  Dva typy topných systémů

  Systémy vytápění domů jsou rozděleny do dvou typů: jednopárové, ekonomičtější a dvoutrubkové, které mají více výhod. Zvažte je a zavolejte hlavní rozdíly.

  Jednoduchý systém potrubí

  V jednom potrubním systému se horká voda pohybuje shora dolů potrubím. Je rovnoměrně rozložen na topném zařízení a vytlačován jiným potrubím, který opět spadá do téže trubky. Tento typ tepelné sítě je typický pro domy s mnoha podlažími. Je snadné jej instalovat a nevyžaduje velké množství materiálů. Systém má své nevýhody:

  • Teplota radiátorů v prvních patrech bytového domu je výrazně nižší než u horních, protože voda do nich není tak horká.
  • Není možné měnit stupeň vytápění jednotlivých bytů.
  • Chcete-li odstranit únik v důsledku nehody a vyměnit baterii na stejném podlaží, musíte odpojit celý stoupač.
  • Pro samostatné vytápění samostatného bytu je obtížné se odpojit od obecného systému.

  Vzhledem k tomu, jak připojit radiátory tak, aby v bytě byl v nižším podlaží teplo, můžete použít oběhové čerpadlo, které rozděluje horkou vodu na všechny radiátory. Pro vlastníky vašeho domu je vhodné zvýšit počet sekcí v topných zařízeních ve vzdálených místnostech, což zvýší přenos tepla.

  Aby nedošlo k zastavení ohřevu na stoupači, které se objeví v důsledku zablokování nebo úniku v samostatném zařízení, jsou instalovány s obtokem - propojkou mezi dvěma vodiči.

  Dvojrubkový systém

  Správné připojení radiátorů s dvoutrubkovým systémem se často používá k ohřevu soukromého domu, chaty. Výhodou oproti jednomu potrubí je to, že všechny radiátory, včetně těch, které jsou vzdálené od kotle, mají stejnou teplotu.

  Účinnost tohoto systému ovlivňuje jeho vyšší náklady. Koneckonců, musíte nainstalovat dva obrysy potrubí. První přivádí k radiátoru horkou vodu, která je vyčerpaná druhým. Baterie v takovém systému jsou namontovány paralelně. Výhody této instalace potrubí:

  • horká chladicí kapalina je rovnoměrně rozložena nad radiátory;
  • je možné regulovat teplotu v každé místnosti;
  • pokud je opravována samostatná baterie, zbytek tepelného systému i nadále pracuje.

  Základní schémata pro připojení radiátorů k tepelnému systému

  Někdy je pro nešpecialisty nejasné, jak správně připojit baterii a proč je radiátor připojen k potrubí různými způsoby. Důvodem je, že různé možnosti připojení a pracovat jinak, přičemž procento tepelného výkonu ohřívače, směr proudění chladicí kapaliny a její intenzita.

  Baterie ve dvou trubkových a jednorázových systémech jsou připojeny několika způsoby: boční, diagonální, spodní a další.

  Nejběžnější způsob připojení. Skládá se ze skutečnosti, že jedna trubka s horkým nosičem tepla je vhodná pro horní odbočku, zásobník a zpětné potrubí je připojeno ke spodnímu potrubí, přes které vychází lehce ochlazená horká voda. Pro takové spojení existuje limit počtu sekcí v radiátoru, nemělo by být více než 15 z nich.

  Diagonální

  Tento způsob připojení baterie k topnému systému se používá pro dlouhé radiátory. Připojení tepelného nosiče probíhá následovně: proud se blíží k horní trysce na jedné straně a vratný tok je umístěn na spodní trysce na druhé straně. Teplá voda má schopnost rovnoměrně rozdělit na topné zařízení.

  Tento způsob připojení se nachází v domácnostech, ve kterých jsou trubky topného systému ukryty pod podlahou. Může být namontován nejen v jednorázových topných systémech, ale také ve dvou trubkách pro nízkopodlažné budovy soukromého sektoru. Tato metoda připojení není nejúčinnější. Často je nutné do systému přidat cirkulační čerpadlo.

  Existují i ​​jiné způsoby připojení radiátorů. Například jednostranné dno, ve kterém se blíží průtok a zpětný tok. Trubky v takovém schématu jsou téměř nepostřehnutelné, ale pro dobré vytápění jsou vyžadovány baterie s velkým počtem průřezů.

  Poměr účinnosti různých způsobů připojení

  Při rozhodování o správném připojení radiátorů je třeba věnovat pozornost účinnosti metody připojení. Při výpočtu výkonu ohřívače používejte různé poměry, které se zvyšují a snižují. Jsou přímo spojeny se způsobem připojení radiátoru s centrálním stoupačkem. Různé schémata mají následující ukazatele:

  • boční - K se rovná 1, 0;
  • diagonál - K je 1,1-1,2;
  • nižší - K je 0,7-0,9.

  Jak lze vidět, topný radiátor může mít největší koeficient účinnosti, pokud je správně připojen pomocí diagonální metody. Ale každý majitel domu se sám rozhodne, jaký typ připojení použije.

  Instalace baterií: nezbytné faktory

  Připojení topných radiátorů v bytě nebo domě obvykle probíhá podle určitých pravidel. Baterie můžete umístit do místnosti kdekoli. Záleží na přání majitelů. Ale bylo by lepší vybrat místo, kde dochází k tepelným ztrátám, snížit jejich velikost a získat pocit pohodlí.

  Nejvíce hmatatelné ztráty tepla nastávají skrz okna. A bez ohledu na to, jaké moderní technologie se používají při vytváření nových skleněných obalů, budou mít více tepelných ztrát než stěny. Proto v bytových domech jsou radiátory umístěny v prostorách pod okny, kde je oblast omezena studeným vzduchem.

  Při instalaci chladiče obvykle dodržujte následující požadavky:

  • vzdálenost od okenního parapetu k horní části radiátoru by neměla být menší než 5-10 cm;
  • na stěnu - 2-5 cm;
  • na podlahu - 8-12 cm.

  Výpočet počtu sekcí radiátoru

  Před správným připojením radiátorů v bytě je nutné vypočítat délku radiátoru nebo požadovaný počet sekcí. To může určit, zda je místnost teplá a pohodlná a ve velmi chladných dnech. Existuje několik metod těchto výpočtů založených na komplexních vzorcích a koeficientech.

  Zjednodušený výpočet může provádět laik, majitel nebo rezident. Stačí znát parametry svého pokoje a výkon vybraných baterií. 100 W výkonu chladiče může zahřát 1 m² studny. Zvětšete plochu místnosti o 100. Ukazuje hodnotu celkového výkonu baterie. Hodnotu, kterou jsme získali, rozdělíme na výkon jedné části uvedené v dokumentaci. Získáme správný počet sekcí.

  Existuje jednodušší starší pravidlo pro správné připojení radiátoru. Část baterií je určena pro vytápění 2 m² místnosti, jejíž výška stropu nepřesahuje 2, 7 m. Při výpočtu počtu sekcí se zaokrouhlení provádí velkým způsobem. Tato schéma není vhodná pro rohové byty a soukromé domy s velkými místnostmi a vysokými stropy. Výpočet se provádí jednotlivě.

  Instalace baterií krok za krokem

  Před správným připojením vytápěcího radiátoru do bytu je třeba zvážit, zda je vhodné instalovat systém možného řízení dodávky tepla. Může být vytvořen v automatickém a ručním režimu.

  Není třeba šetřit instalace ručních přístrojů, které zajišťují dodatečný bezpečný provoz radiátorů: kohoutky, ventily, ventily. V kritických situacích pomohou rychle vypnout radiátory. Jsou nenahraditelné během opravy jednotlivých baterií, pak nebude potřeba zastavit proudění tepla v celém domě.

  Při rozhodování o tom, jak správně připojit topnou baterii, můžete tuto instrukci použít:

  1. Nejdříve proveďte potřebné značení před montáží a poté je připevněte ke stěně.
  2. Na bateriích instalují kohouty Mayevsky, speciální přístroje, které napomáhají vypouštění vzduchu z baterií v případě vzduchových zátek.
  3. Provádějí instalaci zástrček a regulátorů pro dodávku tepla, ventily a další mechanismy.
  4. Umístěte radiátor na konzoly, vyrovnejte jej horizontálně s podlahou.
  5. Připojte akumulátor k běžnému tepelnému systému pomocí přechodů.
  6. Proveďte předběžnou zkoušku baterie, abyste ověřili spolehlivost spuštění chladiva.

  Je třeba vědět! Neoprávněný přenos, instalace a připojení radiátorů vytápění může následně způsobit řadu problémů jak pro vlastníka bytu, kde byly tyto akce provedeny, tak pro sousedy, kteří mají tepelné podmínky v prostorách rozbité. Tyto práce se provádějí pouze se souhlasem správcovské společnosti a po přezkoumání odborníkem.

  Užitečné tipy pro ty, kteří spojují své vlastní radiátory

  Někteří vlastníci zvažují způsoby připojení radiátorů k tepelnému systému domu, který není tak důležitý jako materiál, z něhož jsou vyrobeny. Převod tepla je tedy vyšší u bimetalových baterií než u litin. Pokud je však schéma připojení nesprávné, budou mít tyto radiátory nižší koeficient přenosu tepla. Pokud jsou bimetalové ohřívače připojeny k potrubí dolním směrem, pak ztráty tepla budou 12%, což ovlivní teplotu místnosti a ztráty paliva.

  Odborníci doporučují, jak zvýšit přenos tepla, je-li správně připojen chladič. Chcete-li to provést, za ní zalepte reflexní panel. Její role může hrát normální kus překližky nebo dřevotřískové desky zabalené hliníkovou fólií. V takovém případě by však vzdálenost od stěny k baterii neměla být menší než 1,5 cm.

  Na vložce do topného zařízení doporučujeme instalovat regulační a zajišťovací mechanismy. To je nutné pro vyvažování a možnost vyjmutí chladiče v případě výměny a proplachování.

  Jak správně připojit radiátory - schémata a metody

  Je-li dům krásný, ale chladný, nebude v něm příliš příjemné. Proto je shromáždění inženýrské komunikace velmi zodpovědnou záležitostí. Pokud se provádí nezávisle, odborníci doporučují nejprve studovat co nejtěsněji všechny funkce instalace. Budeme mluvit o tom, jak připojit radiátor a jaký schéma zvolit pro jeho maximální přenos tepla.

  Než budeme hovořit o možnostech připojení radiátorů, stojí za to zabývat se stávajícími topnými schématy, výběrem nejvhodnějšího místa pro instalaci radiátoru a také popisem metod pro cirkulaci chladiva

  Systémy vytápění

  Pro údržbu rodinných a soukromých domů se dnes aktivně využívají dva systémy vytápění - jedno- a dvě trubky.

  Jednoduchá schéma předpokládá dodávku horké chladicí kapaliny ze svého domu a pak její rozdělení do topných zařízení instalovaných v každém bytě. Tento systém má jednu vážnou nevýhodu. Neumožňuje regulovat teplotu, která je vytvářena topnými zařízeními, bez další instalace speciálních zařízení. A ještě jedna významnější mínus - když voda dosáhne nižších podlaží, chladicí kapalina se výrazně ochlazuje, takže v bytech není dostatek tepla.

  Dvoutrubkový systém je zcela bez těchto momentů. Jedná se o efektivnější schéma z existujících systémů vytápění. Koneckonců v něm je jedna baterie nabíjena teplá voda a další - zpětný tok - se vrací zpět do obecné schématu. Samostatné baterie jsou připojeny k systému paralelně, takže v každém ohřívači je teplota nosiče tepla přibližně stejná. Může být nastavena instalací termostatu na chladiči. A to je další výhoda takovéto organizace pro vytápění.

  Co je důležité zvážit při výběru místa instalace radiátoru?

  Při výběru místa připojení baterie je důležité vzít v úvahu, že funkce tohoto zařízení spočívají nejen v zajištění tepla, ale také v ochraně místnosti před pronikáním zvenku z chladného prostředí. To je důvod, proč jsou radiátory instalovány na nejslabších místech z tohoto hlediska - pod okenními okny. Takže odříznou tok studeného vzduchu, který vstupuje do místnosti přes okenní nebo balkonovou jednotku.

  K dispozici je hotové uspořádání topných baterií. Montážní vzdálenosti jsou určeny podle stávajících norem SNiP. Umožňují získat maximální termolýzu. Proto byste je měli určitě zmínit.

  Dávejte pozor! Baterie musí být umístěny ve vzdálenosti 12 cm od podlahy, 10 cm od okenního parapetu a 2 cm od stěny. Přerušení těchto norem se nedoporučuje.

  Dodatečné vybavení a metody pro cirkulaci chladicí kapaliny v topném systému

  Jak připojit topení

  Než začnete s popisem topných okruhů, stojí za to mluvit o vybavení, které bude potřebné v době jeho realizace.

  Voda uvnitř systému může cirkulovat přirozenou a nucenou cestou. Druhá možnost zahrnuje připojení oběhového čerpadla. Vytlačuje horkou vodu, aby jí pomohl dostat se do nejnepřístupnějších míst. K tomu musí být čerpadlo zabudováno do celkového systému, přičemž si vybere místo přímo u kotle.

  Dávejte pozor! Připojením cirkulačního čerpadla dochází k tomu, že vytápěcí systém je nestálý. V případě výpadku napájení nebude fungovat.

  Ale inženýři již dlouho vynalezli zařízení, které vám umožní přeměnit nucenou cirkulaci chladicí kapaliny na přirozenou. Toto zařízení se nazývá obtok. Ve skutečnosti je takové zařízení obvyklým propojovacím zařízením, které je instalováno mezi napájecím potrubím a vstupem. Aby systém pracoval bez přerušení, musí být průměr obtoku menší než průměr hlavní kabeláže.

  Schémata zapojení radiátorů

  Existuje několik topných okruhů, které umožňují připojení baterií na centrální dálnici. Toto je:

  1. Boční jednosměrné připojení.
  2. Dolů
  3. Diagonální

  První možnost poskytuje maximální přenos tepla, tolik ho upřednostňuje. Při výběru takového schématu jsou baterie připojeny k zapojení následujícím způsobem. Vstupní potrubí je připojeno k horní straně odbočné trubky a výstupní potrubí je připojeno ke spodní trubce na stejné straně.

  Tato schéma přispívá k rovnoměrnému rozložení objemu chladiva uvnitř akumulátoru. Ten se zcela zahřeje, což znamená, že vydává teplo ve větším množství. Odborníci důrazně doporučují zvolit tuto volbu, pokud je chladič složen z velkého počtu sekcí - až 15 jednotek. Měla by být použita i tehdy, když jsou v domě nebo v bytě všechny topné zařízení zapojené do jedné sítě paralelně.

  Spodní připojení umožňuje skrýt spojování trubek v podlaze. Tímto způsobem jsou napájecí a výtlačné potrubí připojeny k dolním větrám baterií. Systém pracuje efektivně pouze s konstantním maximálním tlakem vody. Jakmile padne, je chladič uvnitř prázdný a tepelný výkon je snížen o 15%. S touto verzí baterie se nerovnoměrně ohřívá - její spodní část je horká. A to je třeba vzít v úvahu při výběru podobného způsobu připojení.

  Diagonální připojení znamená dodávku přívodního potrubí do horního odbočného potrubí akumulátoru a odklonění zpětného potrubí do spodní trubky umístěné na opačné straně. Při této volbě je vnitřní baterie také zcela naplněna, takže ztráta přenosu tepla není větší než 2%.

  Jak se připojit?

  Instalace radiátorů

  Po výběru schématu zapojení musíte správně nainstalovat baterie:

  • Je lepší zavěsit radiátor na stěnu pomocí závor. V tomto případě jsou dvě namontovány nahoře, s hlavním zatížením hmotnosti a dvěma zespodu, podporujícími těžké topení. Dávejte pozor! Pokud se používá radiátor, skládající se z 12 částí a více, je třeba další konzolu, která je umístěna shora přesně uprostřed ohřívačů.
  • Při montáži se doporučuje připevnit stavbu a nastavit baterie vodorovně a svisle. Jakékoli nesouosost, dokonce i nejvýznamnější, způsobí vzduchový uzávěr uvnitř radiátoru. Neumožní zařízení demonstrovat maximální možnosti.
  • Počet sekcí se vypočítá nejen s ohledem na kapacitu. Jsou vybrány modely, jejichž šířka zcela pokrývá prostor pod prahem.
  • Při připojování je nutné zabránit tomu, aby se horní přívodní trubka ohýbala dolů a dolní strana byla vedena nahoru. To také povede ke vzniku zaseknutí vzduchu, ale nikoliv v samotné baterii, ale v potrubí. A jejich odstranění bude velmi problematické.
  • Pokud jsou nainstalovány radiátory s více než 12 sekcemi, je lepší vybrat diagonální připojení. V opačném případě bude obtížné naplnit celý objem topného tělesa chladivem.
  • Pro dosažení maximálního přenosu tepla doporučují odborníci používat fóliový štít, který je připojen ze zadní části přístroje přímo ke stěně. Pokud se tak nestane, značné množství tepla se vynaloží na ohřev stěny, nikoliv na místnost.

  Jaký materiál zvolit připojení baterií?

  Plná schéma topného systému

  Dnes se v 90% případů používají kovové plastové trubky pro připojení radiátorů. Pohony jsou připojeny k zařízení svařováním na kov a pak se provádí spájkováním. Výsledkem je velmi silné a spolehlivé spojení, které vypadá velmi esteticky příjemné.

  Pro větší bezpečnost je okamžitě nainstalováno veškeré potřebné zajišťovací zařízení. Namísto kulových ventilů odborníci doporučují věnovat pozornost ventilům s termostatickými hlavami. Umožní v automatickém režimu provést veškeré potřebné úpravy.

  Při nákupu moderního radiátoru nemusíte přemýšlet o výběru sestavy pro kompetentní připojení. Balíček již obsahuje závorky a radiátorové zábradlí a větrací otvory, americké ventily, několik konektorů, odpaliče, lokty a svorky. Proto bude velmi snadné vytvořit kvalitní spojení s danými doporučeními.

  Závěr na toto téma

  Připojení radiátorů se provádí třemi způsoby. Výběr konkrétní možnosti závisí na mnoha faktorech. Je důležité zvážit počet sekcí radiátorů a charakteristik topných systémů.

  Takže například v případě nucené cirkulace můžete použít jakýkoli ze tří typů připojení - spodní, diagonální a jednosměrnou stranu. Během přirozené cirkulace dochází často k úniku tlaku v chladicí kapalině a spodní připojení v tomto případě není vždy účinné.

  Top