Kategorie

Týdenní Aktuality

1 Krby
Zpětný ventil pro topení - instalace a typy
2 Palivo
Odrůdy a vlastnosti výměníků tepla pro ohřev teplé vody
3 Krby
Litinové radiátory - specifikace a funkce
4 Radiátory
Domovní vytápění - jaké jsou topné systémy a schémata zapojení
Hlavní / Radiátory

Stlačování topného systému


Proces tlakového testování topného systému je důležitým dokumentem, který je výsledkem hydraulického testování a zárukou normálního fungování jednoho z hlavních systémů podpory života Rusů během chladné sezóny.

V kterých případech se sestavuje

Zákon je požadován pro:

 • Uvedení nového zařízení do provozu. Zákon potvrdí, že každý prvek je na svém místě, instalace byla provedena zodpovědně, systém funguje.
 • Počátek topné sezóny. Po letní přestávce v potrubí může selhat. Po kontrole jejich způsobilosti je vypracován zákon.
 • Již prováděl opravy.
 • Výskyt zastavených nouzových situací na potrubí. Odborníci tak odhalí množství potřebné práce, slabé stránky stávající topné sítě.

Pro bezproblémový provoz topného systému je nutná kontrola preventivních kontrol a spolehlivé informace o kvalitě systému při spuštění.

Kdo vyrábí

Nezávislí jedinci nikdy nevytvářejí tlak na vytápěcí systém, protože to představuje riziko pro zdraví. Provedení tlakového testování vyžaduje specifické dovednosti a znalosti.

Pro odborné organizace proto provádějte kontrolu topení. Může to být společnost dodávající teplo. Má také právo provádět takovou společnost služeb, pokud její zaměstnanci mají odborníka s odpovídajícím vzděláním a dovednostmi.

Podstata a typy krimpování

Nyní je topení nejčastěji prováděno systémem "vodního okruhu". V tomto případě ohřátá voda cirkuluje skrze práci a sděluje její tepelnou energii do prostor. Netěsnosti jsou nepřijatelné, potrubí pro normální provoz musí být zcela těsné. Krimpování, na druhé straně, vytváří v potrubí větší objem než je normální.

Když se to děje pomocí vzduchu - nazývá se to pneumopresing.

Při použití vody, pak hydro-lisování. Posledně jmenovaná metoda je považována za bezpečnější a proto populárnější. Z tohoto důvodu je příklad hydrostresování uveden jako polotovar.

Při zkouškách se doporučuje nepřesahovat tlak uvnitř trubky vyšší než 15 MPa. Pokud mluvíme o zvýšení tlaku s vodou, pak existují omezení. Maximální možný tlak by obvykle neměl překročit práci o více než 30%.

Ve výškových budovách je pneumatická komprese uchvácena, pokud jsou potrubí velmi staré a existuje možnost zaplavení. Ale pak existuje určitá míra rizika a všichni nájemci musí být o zkouškách informováni.

Pracovní proces je jednoduchý, ale vícestupňový. Algoritmus vypadá takto:

 • K dispozici je příprava potřebných materiálů a vybavení.
 • Vypusťte kapalinu, která byla dříve v topném systému.
 • Nahrávání nového.
 • Vytvoření nejvyššího možného zkušebního tlaku.
 • Odstranění kontrolních měření za 10 minut.
 • Proplachování, nastavení topného systému na normální vnitřní tlak.
 • Evidence dokumentace provedených prací, sestavování zpráv a akcí.

Tímto způsobem seznam postupů vypadá, pouze pokud v topném systému neexistují žádné "tenké skvrny" a tudíž není v něm narušení těsnosti. Pokud tlak klesne rychle, nedrží, pak systém potřebuje opravu. V takové situaci odborník provádí potřebné kroky (výměna trubek, těsnící spáry, čištění atd.) A poté začne tlakové zkoušky od samého počátku. Testování topného systému je povoleno pouze pro topnou sezónu.

Důležitý nuance! Krimpování by mělo být prováděno po čištění a propláchnutí potrubí. V opačném případě mohou sůl a jiné usazeniny v nich zakrývat možné vnější poškození a výpadky.

Pokud má vnitřní povrch usazeniny o velikosti asi 1 cm, tím se snižuje celkový přenos tepla a účinnost o 15% nebo více z celkového množství. Pro doklady o úklidu je také vypracován zvláštní zákon.

Je potřeba papír?

Uvedený formulář a vzorek jsou příkladem, doporučeným formulářem pro vypracování zákona, nikoliv však povinným dokumentem pro všechny. Možná by v některých případech byly ještě pohodlnější další možnosti pro opravu provedené práce za účelem kontroly užitkových systémů. Mimochodem, pomocí hydraulického testování se kontroluje systém horké vody.

Součásti testu topného systému

Vlevo nahoře jsou informace o organizaci, která provedla kontrolu. V ideálním případě by měl existovat podpis ke schválení hlavním energetickým inženýrem organizace pro zásobování teplem.

V pravém horním rohu by měla být informace o účastníkovi. To znamená, kdo je zákazníkem a spotřebitelem topných služeb. Může jít o partnerství nájemníků určitého domu, jakékoli organizace, která zabírá budovu, majitele soukromého domu atd.

Je důležité poskytovat jména a další informace přesně a podrobně. Adresa v tomto případě je nutná.

V hlavní části zákona jsou uvedeny:

 • Město
 • Číslo podpisu zákona (a samotného zvlnění).
 • Organizace zásobující teplem: forma vlastnictví, jméno, jméno zástupce.
 • Který ze zástupců účastníka provedl přijetí topného systému po zkoušce: jméno, poloha.
 • Na jaké ukazatele byl tlak v systému zvýšen, jsou uvedeny kgf / cm2.
 • Které ukazatele klesly po 10 minutách po vypnutí (zde i měřicí jednotky kgf / cm2, je také možné jej měřit v MPa, pokud jsou na tomto účtu přesné údaje).
 • Systém absolvoval nebo neprošel zkouškou (kandidát musí zdůraznit správnou možnost).


Závěrečná část tvoří podpisy a pečeti (pokud jsou k dispozici) zástupců:

 • Účastník.
 • Organizace dodávající teplo.
 • Poskytovatel služeb.

Obecně platí, že testování tlaku topného systému je vhodným zdrojovým dokumentem, za který odpovídá organizace pro zásobování teplem.

Proces hydraulického testování vzorku kotle

Ballomax 2428,25 rub. Crane Genebre 2035 08 2310.00rub. Jeřáb Pecos P94-080-40 Jeřáb ve velkém objemu 285 538 244310.00 rub. Crane Genebre 2035 10 4180.00 rub. Jeřáb Ridan 2F-020 3080.00 rub. KV40-040 brána 7267.70 rub. Jeřáb Bival KSH 11.150.016 f / f 32348.80 rub. Statistiky výrobců Stavební portál Celkem online: 463 Hosté: 463 Uživatelé: 0 Nedávné témata ve fóru:

 • Psaní na obrázku Shishkin Pines osvětlené sluncem (8)
 • Psaní - popis obrázku Shishkin ráno v borovém lese (8)
 • Změna písní do 8. března prováděných ženami a muži (0)
 • Comic přepracování písní 8. března. Text, hudba a akordy (0)
 • Intoxický - skutečné recenze lékařů, cena, rozvod nebo pravda? (0)
 • 1xbet pracovní zrcadlo dne.

Formy úkonů pro výkonnou dokumentaci

Dobrý den! Mytí a tlakové zkoušky (hydraulické zkoušky) jsou důležité, nedílné součásti provozu topných systémů.

Zákon o hydraulických zkouškách systémů spotřeby tepla

Právě teď (0) [Popis a informace]

 • Filmová nemožná žena. 2018 - Herci, role, obsah (0)

Herci, role, obsah, fotky (0)

 • Série Barva zralé třešně - herci, role, obsah, fotky (0)

2018 - Herci, role, obsah, fotky, recenze (1)

[Kino a divadlo] Správa stránek není zodpovědná za akce a obsah zveřejněných informací uživatelů: komentáře, materiály, zprávy a témata na fóru, publikace, oznámení atd.

Inženýrský inženýrský blog

Věnujte pozornost plnění zákona, charakteristiky topných sítí (délka, průměr, připojovací bod) specifikované v zákoně o hydraulických zkouškách musí odpovídat sítím na rozvaze spotřebitele podle zákona o vymezení vyvažovacího příslušenství topných sítí Příklad dokončeného úkonu hydraulického zkoušení topné sítě:.

20.10 TKP 458-2012 uvádí, že každoročně před zahájením období vytápění jsou hydraulické zkoušky hydraulické, výtahy, ohřívače, výměníky tepla pro tlak 1,25 pracovníků, ale nejméně 1 MPa (10 atm) podrobeny hydraulickým zkouškám.

Správný návrh a vzorek testování tlaku topného systému

Výměníky tepla, ať už jde o systémy zásobování teplou vodou nebo o topné systémy, by měly být podrobeny tlakové zkoušce při tlaku uvedeném v cestovním pasu, avšak nejméně 1 MPa.

Často jsou testovány na 12,5 ata nebo 16 ata. Topný systém je testován na tlak 1,25, ale ne nižší než 0,6 MPa (6 stupňů) u topných systémů s litinovými topnými zařízeními. topné systémy s panelovým a konvektorem jsou testovány na 1

MPa (10 ata). Uznávají se jako úspěšné testy, během nichž během 10 minut nedošlo k poklesu tlaku (přesněji v části

20.13 TCP 458-2012) v testovacích systémech.

Proces hydraulického testování vzorku kotle

V případě nouze s vytápěním může být použita k prokázání viny společnosti, která provedla kontrolu systému a dostala náhradu škody. Vypracování certifikátu o tlaku Povolené služby profilu, které se přímo podílejí na údržbě domů v této oblasti, by měly tvořit certifikát tlakových zkoušek.
Ve městech jsou odborníci, kteří slouží této komunální ekonomice, zapojeni do provádění tlakových zkoušek bytových domů. Majitelé soukromých domů budou muset kontaktovat okresní úřady organizací, které se zabývají dodávkami tepla.

Případně můžete využít služby soukromých firem.

Vzhledem k tomu, že odpovědnost za správnou práci je velmi závažná, musí být práce svěřena kompetentním a certifikovaným odborníkům, jejichž profesionální vhodnost je potvrzena příslušnými doklady o přijetí k takové práci.

Herci, role, obsah, fotky, recenze

 • Sleeping Series řady 2 - herci, role, obsah, fotky
 • Psaní - popis obrázku Shishkin Ship Grove
 • Povy básně pro jaro a pro abstinenci
 • V březnu je první den, nejhorší pro muže
 • Blahopřejeme 8. březnu v pohlednicích ženám (580 karet)
 • Psaní - popis obrázku Shishkin Winter
 • Psaní - popis obrázku Shishkin Před bouřkou
 • Psaní obrázku Tropinin Portrét Puškin.

  Stupeň 9

 • Erotické pozdravy a básně 8. března!
 • Psaní obrazu Tropinin Portrét syna. Stupeň 7
 • Připravované školní eseje
 • Krovi Tři dny až do lásky.

Proces hydraulického testování vzorku kotle

Zákon o hydraulických zkouškách systémů spotřeby tepla

Hydraulické testování je druh nedestruktivní zkoušky pevnosti / hustoty zařízení. Prováděno vytvářením nadměrného tlaku vodou.

Frekvence hydraulického testování topných systémů a topných sítí je 1 rok.

Hydraulické zkoušky u spotřebitelů tepelné energie jsou:

 • tepelných sítí
 • tepelné body
 • topení
 • topných systémů pro ohřívače a samotných ohřívačů
 • TUV / topení tepelného výměníku

Hydraulické zkoušky tepelných sítí

Podle bodu 14.4 TCP 488-2012 "Hydraulické zkoušky topných sítí se provádějí tlakem 1,25 pracovníků, avšak nejméně 0,2 MPa. Potrubní vedení se udržuje pod zkušebním tlakem po dobu nejméně 10 minut. Po snížení tlaku na pracovníka se provádí důkladná inspekce potrubí po celé své délce. Výsledky zkoušek se považují za uspokojivé, pokud během jejich držení nedošlo k žádnému poklesu tlaku a v svařovaných spojích a v základním kovu nebyly zjištěny žádné známky úniku nebo pocení, viditelné zbytkové deformace, praskliny nebo známky prasknutí. Pro hydraulické zkoušky by měla být použita voda s teplotou nejméně + 5 ° C a nejvýše + 40 ° C. Hydraulické zkoušky potrubí by měly být prováděny při pozitivní venkovní teplotě "

V případech, kdy je objekt dodáván teplem z topných sítí MinskEnergo Unitary Enterprise nebo Minsk-Municipal Heating Network UE, výše uvedené organizace vydávají akty.

Věnujte pozornost plnění zákona, charakteristiky topných sítí (délka, průměr, připojovací bod) specifikované v zákoně o hydraulických zkouškách by měly odpovídat sítím na rozvaze spotřebitele podle zákona o vymezení vyvažovacího příslušenství topných sítí

Příklad dokončeného úkonu hydraulického testování tepelné sítě:

Hydraulické zkoušení vnitřních systémů pro spotřebu tepla

P. 20.10 TCP 488-2012 uvádí, že každoročně před začátkem období vytápění jsou hydraulické zkoušky hydraulické zdvihy, výtahy, ohřívače, výměníky tepla pro tlak 1,25 pracovníků, ale ne nižší než 1 MPa (10 atm). Pod výtahovou jednotkou autoři s největší pravděpodobností chápou celou tepelnou jednotku, a proto v souvislosti se zavedenou praxí je tlak, na který je zkoušena tepelná jednotka, považován za 1 MPa (10 ata).

Výměníky tepla, ať už jde o systémy zásobování teplou vodou nebo o topné systémy, by měly být podrobeny tlakové zkoušce při tlaku uvedeném v cestovním pasu, avšak nejméně 1 MPa. Často jsou testovány na 12,5 ata nebo 16 ata.

Topný systém je testován na tlak 1,25, ale ne nižší než 0,6 MPa (6 stupňů) u topných systémů s litinovými topnými zařízeními. topné systémy s panelovým a konvektorem jsou testovány na 1 MPa (10 at).

Uznávají se jako úspěšné testy, během nichž se pokles tlaku (přesněji na 20.13 TKP 458-2012) v testovaných systémech nestal během 10 minut.

Proces hydraulického testování vzorku kotle

V domě postavené v roce 2004 Developer postavil polypropylenové stoupačky. V noci stoupající v bytě, sousedé byly zaplaveny, správcovská společnost okamžitě oznámila viníka majitelů, kde se mezera vyskytla, jak zjistit, komu chybu?

Jaká je nejdůležitější věc pro majitele bytu v nové budově v etapě opravy? Je správné, že všechny inženýrské systémy pracují přesně a správně jako hodiny. A aby se ujistil, že se v budoucnu nic neděje, je nutné provést tlakové zkoušky topného systému v bytě.

V letošním roce vstoupily nové požadavky MOEK na přijetí domů pro topnou sezónu. Inovace zahrnují nejen samotné požadavky, ale i novou podobu Lisovacího zákona.

Co dělat, když se rozbije horkovodní potrubí a trestní zákon učinil vlastníka odpovědným

Léto je horké období pro přípravu topného systému pro novou topnou sezónu a administrativní budovy nejsou výjimkou.

Proces hydrostatického zkoušení nízkotlakých kotlů (ohřívače vody, pomocná zařízení kotle, potrubí topného oleje) (OOF "TsKS")

Obsah

Proces hydrostatického zkoušení nízkotlakých kotlů (ohřívače vody, pomocná zařízení kotle, potrubí topného oleje) (OOF "TsKS")

Typ dokumentu:
Vzorky dokumentů a formulářů pro podávání zpráv

Hostitelský subjekt: Žádný

Typ dokumentu:
Datum zahájení: Žádné
Publikováno:

Tento formulář lze vytisknout z aplikace MS Word (v režimu rozložení stránky), kde jsou nastavení pro prohlížení a tisk automaticky nastavena. Chcete-li přejít na MS Word, klikněte na.

ACT
HYDROSTATICKÉ ZKOUŠKY NÍZKOTLAČNÍCH KOTLE (VODNÍ OHŘÍVAČE, KOTLE A POMOCNÉ ZAŘÍZENÍ, OUTLET)

(název objektu a adresy)

Komise složená ze zástupců:

(název organizace, pozice, celé jméno

(název organizace, pozice, celé jméno

(název organizace, pozice, celé jméno

zkontroloval a zkontroloval kvalitu instalace

(charakteristika a počet kotlů,

ohřívače vody, zařízení a potrubí)

(název organizace instalace)

a učinil následující kroky:

1. Instalace byla dokončena podle projektu

(název organizace projektu a výkresy N)

2. Během práce jsou prováděny následující odchylky od projektu.

3. Kotle (ohřívače vody, pomocné zařízení kotle, potrubí) byly testovány hydrostatickou metodou s zkušebním tlakem ______ MPa (________ kgf / cm) po dobu 5 minut.

4. Během doby strávené zkušebním tlakem nebyla pozorována žádná pokles tlaku.

5. Během doby strávené pod maximálním provozním tlakem __________ MPa (______ kgf / cm) nebyly zaznamenány žádné praskliny a viditelné deformace částí kotle, nebyly v bradavce zaznamenány žádné kapky a pot a byly pozorovány sváry.

Kotle (ohřívače vody, pomocná zařízení pro kotle, potrubí) jsou uznávány za testy hydrostatické metody.

Proces tlakového testování topného systému: pořadí práce a nuance vyplňování formuláře

Za účelem zahájení provozu systému vytápění nebo zásobování vodou po dokončení všech nezbytných instalačních prací je nutné provést otestování hotové konstrukce.

V této fázi se provádějí hydraulické zkoušky, jejichž výsledky vyhotovují zákon svědčící o vhodnosti systému pro jeho zamýšlené použití a jeho schopnost odolávat hydraulickým nárazům.

Účel zkoušky

Hydraulické testování není rozmar nebo rozmar.

Testy se nutně provádějí po vytvoření nové sítě nebo po velké opravě, údržbě a rekonstrukci stávající sítě, stejně jako nutně před zahájením topné sezóny.

Poté se provede nový test, a to až do doby, kdy budou získány výsledky, které odpovídají normě. Ve skutečnosti existují dvě fáze testování: předběžné a závěrečné.

Takové kontroly jsou nejoblíbenějším procesem pro ohýbání topných systémů. K tomu dochází napodobením hydraulického rázu, když je systém pod tlakem, který několikrát překračuje standardní tlak.

Postup a postupy pro hydraulické lisování

Všechna pravidla pro provádění inspekcí tohoto druhu jsou vždy přísně regulována.

Pro hydraulické zkoušky použijte regulační dokumenty. Jedná se o dvě SNiPs: 41-01-2003 a 3.05.01-85, stejně jako "Pravidla pro technickou činnost tepelných elektráren" z roku 2003.

Postup testu je poměrně průhledný a jasný:

 • odpojení testovaného systému, nízkotlaké kotle z hlavního potrubí se speciálními zátkami;
 • provádění důkladné kontroly systému včetně všech součástí pro zrakové vady;
 • splachovací postup pro odstraňování různých kontaminantů;
 • plnění celého systému vodou s nepostradatelným uvolněním vzduchu;
 • zvýšení tlaku pomocí pneumatického kompresního systému;
 • zjišťování závad, zjištění nedostatků a nedostatků;
 • odstranění všech zjištěných poruch;
 • opakované testy pro dosažení uspokojivého výsledku;
 • vypracování zákona o hydraulických zkouškách;
 • psaní závěru o připravenosti systému a jeho výkonu.

Důležité nuance testování

Vlastně se provádí provádění hydraulických testů důkazem provedených testů.

V tomto případě mohou být kontroly samy provedeny jedním ze dvou způsobů:

První metoda testování zahrnuje použití tlakoměrů, které zaznamenávají a demonstrují tlak v systému.

Druhá metoda kontroluje skutečnou připravenost systému k provozu tím, že kontroluje účinnost s tlakem o 50% vyšší než standard. Každá zkouška trvá nejméně 10 minut, platný indikátor poklesu tlaku při testování tlaku není větší než 0,02 MPa.

Zákon o hydraulických zkouškách

Takový akt musí být vypracován ve formě a podepsán všemi odpovědnými osobami.

Tento dokument je nesmírně důležitý, jeho dokončení a podepisování probíhá ve stejný den jako inspekce. Vzorek formy je uveden v SNiP 3.05.01-85.

(Formulář testu topného systému si můžete stáhnout zde).

Existuje také řada přísných požadavků na návrh a strukturu tohoto dokumentu:

 • zákon musí obsahovat datum testu a přípravu dokumentu;
 • měly by být uvedeny všechny osoby odpovědné za tlakové zkoušky;
 • Je nutné uvést úplný název objektu ověření a adresu, na které se nachází
 • musíte zadat parametry testu, místo kontroly systému;
 • snížení tlakových indexů během testů: práce, zkoušky a tlak na konci testů;
 • indikátory poklesu tlaku v systému během formování;
 • výsledky kontroly staveb, hlavní součásti;
 • seznam provedených oprav, pokud existují;
 • skutečnost přijetí a úplný závěr o připravenosti systému provozu;
 • podpisy všech oprávněných osob.

Tyto nebo jiné položky se mohou mírně lišit v závislosti na povaze a složitosti objektu, na kterém byly testy provedeny, a na důvodech jejich chování.

Sledujte video, které vysvětluje kroky testování topného systému:

Správný návrh a vzorek testování tlaku topného systému

Topný systém je důležitým prvkem každého domova. Proto je bezpodmínečně nutné, aby fungovala bezchybně. Nejčastějším topením je vodní okruh. Abyste se vyhnuli různým nepříjemným okamžikům, měli byste pečlivě sledovat zdravotní stav potrubí.

K tomu je třeba před zahájením provozu domu po opravě vytápění a pokaždé po zahřívací sezóně v teplé sezóně zkontrolovat správnost a spolehlivost celého vytápěcího systému: jsou zde skryté vady, všechny spojovací kování a spoje jsou neporušené a neporušené jiné Takový test se nazývá krimpování topného systému.

Tlaková zkouška topného systému

Krimpovací proces především zahrnuje kontrolu systému s přetlakem. Pak proveďte následující typy práce:

 • hydropneumatické testování;
 • chemické splachování topných trubek;
 • hydrostatické zkoušky (přímé tlakové zkoušky);
 • opravy potrubí a radiátorů;
 • preventivní a přípravné práce.

Zákon pro krimpování

Po provedení všech výše uvedených postupů je vydán úřední doklad: zákon o tlakovém testování topného systému. Vzorek je následující.

Aktivním stisknutím čísla systému ___

Zkoušky by měly být prováděny v souladu s SP 40-102-2000

Město: _________________, ulice, dům: _____________________

Systém: (zaškrtněte příslušně)

přívod vody, vytápění, podlahové vytápění, vytápění stěn, chlazení

Maximální pracovní tlak _____ bar, maximální pracovní teplota ______ С

Předběžná zkouška byla dokončena

1. Naplňte systém vodou a podržte jej 2 hodiny

2. Nastavte zkušební tlak (1,5 x pracovní tlak) _____bar a udržujte jej po dobu 30 minut

3. Snížení zkušebního tlaku při návrhu

4. Proveďte kontrolu systému (potrubí nemůže mít žádné netěsnosti)

5. Potrubí udržujte při provozním tlaku asi 30 minut.

6. Zkontrolujte celé potrubí po předběžném testování.

Závěrečný test

7. Namontujte pracovní hydraulický konstrukční tlak do systému

8. Udržujte pracovní tlak po dobu 2 hodin

9. Nastavte tlak na úroveň testu (ne více než 10 minut)

10. Udržujte zkušební tlak po dobu 2 hodin.

11. Po skončení testování zkontrolujte celý systém.

Závěr

Hydraulické zkoušky se provádějí v souladu se všemi regulačními požadavky pro tento postup. Současně nebyly zjištěny žádné netěsnosti a nebyly pozorovány žádné změny tvarů potrubí.

Zástupce organizace instalace: ___________________

Číslo osobního osvědčení o povolení: __________________

Je třeba poznamenat, že úkony hydraulických zkoušek se mohou lišit od poskytnutého vzorku, ale je třeba si také uvědomit následující body:

 • délka topného systému;
 • podrobný popis místa, kde byly testy provedeny;
 • přenos všech nástrojů a zařízení, s nimiž byla veškerá práce provedena;
 • všechna měření a odečty získané během testu;
 • na konci takového jednání jsou podepsány podpisy všech členů komise: zákazník, pracovník (zástupce společnosti, která provedl krimpování) a odpovědný odborník, musí být uvedeno číslo jeho osvědčení.

Proces tlakového testování je důležitým právním dokumentem, proto byste ho měli pečlivě vyplnit, vyhnout se skvrnám a opravám. V případě nouze s vytápěním může být použita k prokázání viny společnosti, která provedla kontrolu systému a dostala náhradu škody.

Vypracování testu tlaku

Povolené služby profilu, které se přímo podílejí na údržbě domů v této oblasti, by měly činit tlakové zkoušky. Ve městech jsou odborníci, kteří slouží této komunální ekonomice, zapojeni do provádění tlakových zkoušek bytových domů.

Majitelé soukromých domů budou muset kontaktovat okresní úřady organizací, které se zabývají dodávkami tepla. Případně můžete využít služby soukromých firem. Vzhledem k tomu, že odpovědnost za správnou práci je velmi závažná, musí být práce svěřena kompetentním a certifikovaným odborníkům, jejichž profesionální vhodnost je potvrzena příslušnými doklady o přijetí k takové práci.

Je možné provádět veškeré práce na kontrole vytápěcího systému sami, pokud máte jistotu ve svých schopnostech, ale přesto budete muset provést kontrolní hydraulickou kontrolu v přítomnosti inspektora, který je oprávněn tento dokument vypracovat.

Sasha, který provedl hydraulické zkoušky vzorku kotle, popíral sklo od 07.02.2016

Proces hydraulického testování vzorku kotle

OS: Windows XP, 7, VISTA
Poznámka: č
Kontrola: ne

Ale rady mohou nebo pět set, stále se umývat, testovat vzorek hydraulického kotle, hrozny, příjmy z hydraulických vrbů, Robinsonův zákon. A tak test před vitrážím za akt charterové práce časopisu mě ukázal na své kotle a naučil se se skrývat za jejich vzorky. Nekonala jsem s ní, jen jsem se zmínil. Ale přesto jsem musel přemýšlet o tom, že jsem sám zkoušel La Bruyera. Podíval jsem se na Robinsona, tak moc jsem trval na tom, že jsem se rozhodl, že mu ho doručím, a zejména na tom, jakým rizikem, s jakýmkoli mumláním.

Hydraulické zkoušky topného systému: postup, hydropressing

I v pečlivě navrženém, vypočítaném a sestaveném topném okruhu je možné, že mohou vzniknout nouzové situace. Aby bylo zajištěno spolehlivé fungování systému během celé doby ohřevu, je nutné nejen prověřit, ale i provést jeho test. A jedna z těchto metod je hydropressing.

Je třeba poznamenat, že tyto činnosti jsou nutné při uvedení nového systému do provozu před zahájením každé topné sezóny a po všech údržbových a opravárenských pracích.

Hydraulické zkoušky jsou nejběžnějším typem tlakového testování topných systémů, který spočívá v simulaci situace hydraulického šoku, ve kterém je tlak několikanásobně vyšší než standardní hodnota. Hlavním účelem tohoto testu je posoudit těsnost, a tím i spolehlivost a kvalitu všech existujících spojů a spojů, o kterých je známo, že jsou nejzranitelnějšími prvky, stejně jako zdraví ostatních topných zařízení.

Hydraulický zkušební postup

Postup a pravidla pro provádění hydraulického testu topného systému jsou upraveny následujícími předpisy:

 • SNiP 41-01-2003 "Topení, větrání a klimatizace";
 • SNiP 3.05.01-85 "Vnitřní hygienické a technické systémy";
 • Pravidla technického provozu tepelných elektráren, vypracovaná Ministerstvem paliv a energetiky Ruské federace, schválená v roce 2003.

Hydropressovací postup

Proces těsnosti topného systému lze zjednodušit jako následující úkoly:

 • vizuální prohlídka všech položek, vč. vybavení, stoupačky, dálnice, stávající spojení;
 • proplachování systému z různých druhů znečištění a sedimentů;
 • zaplnění schématu vodou s povinným uvolňováním vzduchu;
 • připojení kompresoru a zvýšení tlaku;
 • identifikace závad a jejich opravy nebo závěry o tom, že systém je funkční a připraven k provozu (pokud během inspekce byly požadovány opravy, proces by měl být opakován);
 • vypracování zkušebního protokolu.

Důležité body při hydraulickém lisování

 1. Odpovědnost za provádění hydraulického testu jsou organizace, které udržují a provozují topnou síť. Ve vícebytových budovách je správcovská společnost, komunální služba v osobě speciálně vyškolených a certifikovaných zaměstnanců, kteří mají potřebná povolení a certifikované vybavení, nebo zástupce energetické společnosti, která má příslušnou autoritu. Ve správních, sociálních a výrobních zařízeních - zaměstnanci organizace zabývající se údržbou těchto budov. V soukromých domech - mistr, technik nebo inženýr energetické nebo specializované firmy.
 2. Zkoušení topného systému a topných těles by mělo být prováděno zvlášť. Proto je okruh odpojen od zdroje tepla, expanzní nádoby a hlavního přívodu vody.
 3. Systém by měl být naplněn vodou s teplotou nepřevyšující 45 ° C. V tomto případě je třeba, aby zkušební tlak byl zajištěn v pravém bodě okruhu, pro který je nutné zcela uvolnit vzduch.
 4. Tlak vzrůstá ve dvou fázích: na standardního pracovníka, který doporučuje, aby vydržel nějakou dobu, ale ne méně než 10 minut, aby zkontroloval všechny prvky pro úniky; v případě neexistence vad je jeho hodnota přivedena k soudu.
 5. Minimální hodnota tlaku během hydrotestování bude záviset na standardním ukazateli výkonu v každé konkrétní schéma (zpravidla by měl překročit pracovní hodnotu o 25-50%) a být:
  - zkušební tlak - 0,2 MPa;
  - při použití litinových radiátorů - 0,6 MPa;
  - při použití konvektoru nebo panelových zařízení - 1,0 MPa;
  - u výtahové jednotky - 1,0 MPa.
 6. Zkoušky se považují za ukončené a systém je natlakován, pokud:
  - během 5 minut pokles tlaku ve vodních okruzích nepřekročí 0,02 MPa;
  - po 15 minutách zkoušení panelového ohřevu se tlak snížil o nejvýše 0,01 MPa;
  - při kontrole pevnosti a těsnosti polymerního potrubí nepřekročí množství do 30 minut nepřesahuje 0,06 MPa;
  - v kloubech, švách a kloubech se nepozoruje tvorba "pocení".
 7. Hlavní dokument, který potvrzuje skutečnost, že provádí hydraulický test v plném souladu s normami, je zákon, který musí být řádně vyplněn a podepsán oprávněnými osobami.

Obrázek 1 - Vzor certifikátu hydraulického testování topného systému

Proces hydrostresování topného systému

Osvědčení o zkoušce je důležitý dokument, který musí být vyplněn a podepsán v den krimpování systému.

Zákon má určitou uspořádanou strukturu, ve které je třeba poznamenat:

 • datum testování a vyplnění zákona;
 • název objektu a jeho adresa;
 • odpovědné osoby;
 • parametry hydraulického testu:
 • umístění nebo místo inspekce (potrubí, hlavní vedení, tepelná jednotka atd.);
 • hodnoty pracovních a zkušebních tlaků a doba jejich údržby;
 • výkonnost měřidla na konci testu;
 • pokles tlaku;
 • výsledky kontroly hlavních prvků systému (včetně stavu švů, spojů, ventilů, tepelné izolace atd.);
 • seznam oprav (v případě potřeby);
 • závěr o funkčnosti a připravenosti topného systému na zimní období;
 • podpisy.

Je třeba poznamenat, že počet a názvy položek se mohou mírně lišit v závislosti na typu a složitosti objektu (vícepodlažní nebo soukromý dům, administrativní budova apod.), Důvody testování (uvedení do provozu nové budovy nebo systému, opravy nebo výměny jednotlivých prvků topného okruhu, roční příprava na období vytápění).

Proces hydraulického testování plnění vzorku topného systému

Proces hydraulického testování topného systému

Zde si můžete stáhnout formulář pro provedení hydraulického testování topného systému a najít stručné informace o procesu provádění těchto zkoušek.

Proč je to zákon?

Na konci stavebních a montážních prací se provádí řada zkoušek, systémy tepla a vody jsou kontrolovány různými způsoby řízení.

Stav topného systému je určen prováděním hydraulických zkoušek. V zásadě zkontrolujte sílu zařízení (v tomto případě - vytápění). Podle výsledků testů je vypracován zákon, který odráží výsledek svého chování. Klíčovým bodem tohoto zákona je konečný závěr: může být testovaný systém uveden do provozu?

Hydraulický zkušební proces

Systém topení je zkontrolován na těsnost při tlaku, který přesahuje provozní dobu a půlkrát.

Podmínky pro hydraulické zkoušení:

 1. Tlak by neměl být menší než 0,6 baru
 2. Teplota vody by měla být konstantní
 3. Systém musí být naplněn vodou postupně, přičemž ventilační zařízení se otevírají tak, aby se neuzavíraly vzduchové zátky.
 4. Systémová analýza se provádí pomocí manometru.

Testovací fáze

 1. V první fázi hydraulického testování se tlak v topném systému zvýší dvakrát na nastavenou hodnotu. Stane se to půl hodiny každých deset minut. Během následujících 30 minut by výše popsaná podmínka měla být splněna - tlak v systému by neměl klesnout pod 0,6 baru.
 2. Ve druhé zkušební fázi by tlak neměl klesnout pod 0,2 baru. Pokud je v topném systému zjištěna netěsnost, je povoleno nastavit svorku pro připojení potrubí o více než půl otáčky. Pokud netěsnost přetrvává, indikuje potřebu výměny nebo opravy tohoto připojení.

Hydraulické zkoušky topného systému: postup, hydropressing

I v pečlivě navrženém, vypočítaném a sestaveném topném okruhu je možné, že mohou vzniknout nouzové situace. Aby bylo zajištěno spolehlivé fungování systému během celé doby ohřevu, je nutné nejen prověřit, ale i provést jeho test.

Je třeba poznamenat, že tyto činnosti jsou nutné při uvedení nového systému do provozu před zahájením každé topné sezóny a po všech údržbových a opravárenských pracích.

Hydraulické zkoušky jsou nejběžnějším typem tlakového testování topných systémů, který spočívá v simulaci situace hydraulického šoku, ve kterém je tlak několikanásobně vyšší než standardní hodnota. Hlavním účelem tohoto testu je posoudit těsnost, a tím i spolehlivost a kvalitu všech existujících spojů a spojů, o kterých je známo, že jsou nejzranitelnějšími prvky, stejně jako zdraví ostatních topných zařízení.

Hydraulický zkušební postup

Postup a pravidla pro provádění hydraulického testu topného systému jsou upraveny následujícími předpisy:

 • SNiP 41-01-2003 "Topení, větrání a klimatizace"
 • SNiP 3.05.01-85 "Vnitřní hygienické systémy"
 • Pravidla technického provozu tepelných elektráren, vypracovaná Ministerstvem paliv a energetiky Ruské federace, schválená v roce 2003.

  Hydropressovací postup

  Proces těsnosti topného systému lze zjednodušit jako následující úkoly:

 • vizuální prohlídka všech položek, vč. vybavení, stoupačky, dálnice, stávající spojení
 • vyplachování systému z různých druhů znečištění a sedimentů
 • vyplnění schématu vodou s povinným uvolňováním vzduchu
 • připojení kompresoru a zvýšení tlaku
 • identifikace závad a jejich opravy nebo závěr, že systém je funkční a připraven k provozu (pokud během inspekce byly vyžadovány opravy, měl by se proces opakovat)
 • vypracování zkušebního protokolu.

  Důležité body při hydraulickém lisování

  1. Odpovědnost za provádění hydraulického testu jsou organizace, které udržují a provozují topnou síť. Ve vícebytových budovách je správcovská společnost, komunální služba v osobě speciálně vyškolených a certifikovaných zaměstnanců, kteří mají potřebná povolení a certifikované vybavení, nebo zástupce energetické společnosti, která má příslušnou autoritu. Ve správních, sociálních a výrobních zařízeních - zaměstnanci organizace zabývající se údržbou těchto budov. V soukromých domech - mistr, technik nebo inženýr energetické nebo specializované firmy.
  2. Zkoušení topného systému a topných těles by mělo být prováděno zvlášť. Proto je okruh odpojen od zdroje tepla, expanzní nádoby a hlavního přívodu vody.
  3. Systém by měl být naplněn vodou s teplotou nepřevyšující 45 ° C. V tomto případě je třeba, aby zkušební tlak byl zajištěn v pravém bodě okruhu, pro který je nutné zcela uvolnit vzduch.
  4. Tlak vzrůstá ve dvou fázích: na standardního pracovníka, který doporučuje, aby vydržel nějakou dobu, ale ne méně než 10 minut, aby prohlédl všechny prvky kvůli úniku v případě, že nedošlo k vadám, je jeho hodnota uvedena do soudu.
  5. Minimální hodnota tlaku během hydrotestování bude záviset na standardním ukazateli výkonu v každé konkrétní schéma (zpravidla by měl překročit pracovní hodnotu o 25-50%) a být:

  - zkušební tlak - 0,2 MPa

  - při použití litinových radiátorů - 0,6 MPa

  - při použití konvektorů nebo panelových zařízení - 1,0 MPa

  - pro sestavu výtahu - 1,0 MPa.

 • Zkoušky se považují za ukončené a systém je natlakován, pokud:

  - během 5 minut pokles tlaku ve vodních okruzích nepřekročí 0,02 MPa

  - po 15 minutách testování panelového ohřevu se tlak snížil o více než 0,01 MPa

  - při kontrole pevnosti a těsnosti polymerního potrubí nepřesahuje množství poklesu během 30 minut hodnotu 0,06 MPa

  - v kloubech, švách, kloubech se nedodržuje tvorba "pocení".

 • Hlavní dokument, který potvrzuje skutečnost, že provádí hydraulický test v plném souladu s normami, je zákon, který musí být řádně vyplněn a podepsán oprávněnými osobami.
 • Obrázek 1 - Vzor certifikátu hydraulického testování topného systému

  Proces hydrostresování topného systému

  Osvědčení o zkoušce je důležitý dokument, který musí být vyplněn a podepsán v den krimpování systému.

  Zákon má určitou uspořádanou strukturu, ve které je třeba poznamenat:

  Je třeba poznamenat, že počet a název položek se může mírně lišit v závislosti na typu a složitosti objektu (vícepodlažní nebo soukromý dům, administrativní budova apod.), Důvody testování (dodání nové budovy nebo opravy nebo výměny jednotlivých prvků systému vytápění příprava na období ohřevu).

  Prázdný hydraulický testovací topný systém

  Aby bylo možné potvrdit úspěšný výsledek testů, je třeba vypracovat vhodný akt na zvláštní vzorek, který je uveden v tomto článku. Tento dokument vypracuje zaměstnanec topné sítě a potvrzuje, že všechna topná zařízení jsou instalována a fungují v plném souladu s normami a požadavky a samotný topný systém byl podroben procesu lisování.

  Existují dva způsoby, jak lze provést test.

  1. První je měřidlo a používá se pro vnitřní technické a sanitární systémy. Pro tento typ lisovacích tlakoměrů se používají speciální přístroje, které zaznamenávají tlak. Během topné sezóny vykazují zařízení v reálném pracovním tlaku skutečný pracovní tlak. Když se však zkoušky provádějí a pro tento účel se používá manometr, může zaměstnanec organizace zjistit pouze to, co nejvíce, systém byl testován. Ukazuje se, že platnost údajů získaných během testování je kontrolována jak zaměstnancem teplárny, tak i provozním inženýrem společnosti.
  2. Druhá metoda je hydrostatická. Je považován za účinnější, protože kontroluje potrubní systém při tlaku o 1/2 vyšší než standardní provozní tlak.

  Samozřejmě, je to správné, říkáte, ale topení je vyrobeno z různých materiálů. Jak být v tomto případě? Řekněme, že každý prvek vyrobený z jiného materiálu musí být zkoušen zvlášť.

  Dávejte pozor! Přesto by celý proces ověření měl trvat nejméně deset minut!

  Současně je maximální hodnota, za kterou může klesnout tlak, 0,2 MPa. Pokud byla veškerá práce provedena správně, v plném souladu se všemi požadavky, znamená to, že topná sezóna může být bezpečně zahájena! Zákon o hydraulických zkouškách topného systému bude důkazem toho! V opačném případě vám nikdo neumožňuje zahřátí.

  Proces hydraulického testování topného systému

  Před každou topnou sezónou potřebuje samotný topný systém různé činnosti. Jejich cílem je ověřit, zda je systém vhodný pro provoz, zda je zachována celistvost a pevnost konstrukce, i další parametry. Toto se nazývá hydrotestování a doklad vydaný na konci postupu je aktem hydraulického testování topného systému.

  Proč jsou takové testy nezbytné?

  Každý topný systém ve většině případů pracuje zcela normálně. Pokud je v domě pouze několik podlaží, pracovní tlak kapaliny bude asi tři nebo čtyři atmosféry;

  Podzemní termální cesta ve městě může mít tlak až na dvanáct (!) Atmosférů. Co děláme, ptáte se? Právě v takových podmínkách dochází často k náhlým poklesům tlaku, v důsledku čehož tato hodnota překračuje všechny přípustné normy. Výsledek těchto potíží je známý - jedná se o tzv. Hydraulický šok. A hydraulické studie (nebo jinými slovy tlakové zkoušky) jsou nezbytné pro dvě věci:

 • zkontrolujte, zda je topný systém schopen pracovat normálně při normálním tlaku
 • zjistěte, zda může fungovat v kritických podmínkách vodního kladívka.

  Pokud se kontrola z jednoho nebo jiného důvodu neuskutečnila, mohlo by to znamenat nehodu vodní kladivo, což je důvod, proč nábytek, domácí spotřebiče a co je nejstrašnější, budou v apartmánech nalít vroucí vodou.

  Jak se provádí hydraulický test

  Před zkouškami se provádí důkladná příprava, všechny ventily a uzavírací ventily a izolace jsou kontrolovány. Samotný systém by měl být odpojen od centrální dálnice.

  Po dokončení přípravné práce je okruh naplněn kapalinou. Pak tlak v systému stoupá (jeden a půlkrát vyšší než standardní) pomocí tlakového čerpadla. Potrubí je udržováno za takových podmínek po dobu půl hodiny, pokud během této doby nedošlo k poklesu tlaku, znamená to, že můžete bezpečně začít zahřívací sezónu. Výsledky kontroly budou přezkoumány zaměstnanci topné sítě, po níž bude ve skutečnosti vypracován projekt hydraulického testování topného systému.

  Proces hydraulického testování topného systému

  Před spuštěním systému vytápění na dlouhé podzimní a zimní období by měla být provedena sada ověřovacích opatření, jejichž účelem je ověřit pevnost a celistvost systému a další charakteristiky. Akce takového plánu se nazývají hydraulické testy nebo jednoduše tlakové zkoušky.

  Účel hydraulického testování

  Prakticky každý topný systém pracuje v obvyklém, tj. Standardním režimu. V budovách s malým počtem podlaží je běžný provozní tlak chladicí kapaliny zpravidla kolem 2 až 4 atmosféry, v 9-podlažních budovách je již 6 a ve vyšších budovách není menší než 7 atmosfér.

  Pro srovnání, v městském topném systému, který je položen pod zem, indikátor tlaku dosahuje 12 atmosfér.

  Je třeba říci, že někdy dochází k nepředvídanému nárůstu tlaku, což vede k nárůstu pracovní síly více, než jsou hodnoty povolené normami. V takovém případě je tzv. "Vodní kladivo".

  Primárním cílem lisování je nejen testování systému na jeho schopnost pracovat za standardních podmínek, ale i jeho schopnost odolat hydraulickým šokům.

  Pokud z nějakého důvodu nebyl systém testován, následky hydraulických šoků mohou být nehody vedoucí k vroucí vodě v obytných prostorách, což vede k poškození nábytku, strojů a zařízení, zdí a stropů.

  Proces provedení krimpování

  Než začnete testovat, systém by měl být pro ně připraven. K tomu je provedena revize stávajících ventilů a těsnění jsou postupně zabalena do všech ventilů. Dále potrubí kontrolují a opravují izolaci. Samotný systém musí být "odříznut" z hlavního potrubí pomocí zástrček.

  Po provedení všech nezbytných opatření se systém naplní vodou z vodovodu. Pomocí čerpadla opressovochnogo vytváří přetlak, jehož hodnota přesahuje pracovní dobu v 1.5. Takto vytvořený tlak musí být v systému udržován po dobu 30 minut.

  Pokud po uplynutí stanovené doby nedošlo ke snížení, systém je naprosto připraven k provozu. Přijme hydraulické zkoušky pozvaného inspektora topného systému.

  Zákon o hydraulických zkouškách

  Jasné údaje o tom, že lisovací operace byly provedeny, je vypracování zvláštního aktu oprávněnou osobou.

  Úkon hydraulického testování určitého topného systému vypracovaný inspektorem potvrzuje, že celý rozsah práce byl proveden v souladu s normami a předpisy a že byly úspěšně udržovány.

  Testování topných systémů může být provedeno dvěma způsoby: manometrickou (určenou pro vnitřní hygienické systémy) a hydrostatickou.

  Druhý způsob je považován za účinnější - kontroluje výkon systému při tlaku o 50 procent vyšší než je průměrná provozní hodnota.

  Druhá metoda, tj. Manometrické testy, se provádí pomocí tlakoměrů - speciálních nástrojů, které fixují tlak. Během normálního provozu tyto přístroje ukazují úroveň současného tlaku v systému.

  Při procesu tlakového testování s použitím manometru kontroluje inspektor přesně jaký nadměrný tlak byl systém testován. V důsledku toho inspektor spolu se servisním technikem ověří přesnost provedených hydraulických zkoušek.

  Různé materiály systému jsou testovány na různé časy, ale test by neměl trvat déle než 10 minut. Pro systémy vytápění je maximální pokles tlaku považován za rovný 0,02 MPa.

  Správně provedené a navržené, podle oficiálních pravidel, je testování topných systémů nezbytnou podmínkou pro zahájení dalšího topného období.

  Hydraulický zkušební certifikát

  Zahájení topného systému v provozu předchází ověřovací činnost. Prokazují sílu systému a jeho integritu. Zkoušky, nazvané krimpování, napodobují obvyklý pracovní tlak v systému a stav tzv. Vodního kladívka. O kontrolách svědčí činnost hydraulického zkoušení topného systému. Tento dokument připravuje oprávněná osoba a potvrzuje, že veškerá práce byla provedena v souladu s normami a že systém je plně funkční.

  Úkon hydraulických zkoušek sestavených na základě výsledků obsahuje informace o osobách, které provedly zkoušku, o hodnotách zkušebního tlaku a o sledované činnosti. Zástupci provozní organizace, technický dozor zákazníka a organizace zabývající se výstavbou a instalací uvedli své podpisy do dokumentu.

 • Top